Gosztonyi Ferenc. Kisfaludy Károly 19. századi irodalmi kultuszáról.. (1997) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 101 3-4 279-291, 1932003
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1932003]
 1. Szalisznyó Lilla. Kisfaludy Károly a görögtűzben. (2016) Megjelent: A szövegtől a szcenikáig. Tanulmányok a dráma és színháztörténet köréből. pp. 601-619
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3165328] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3165328, Kapcsolat: 27780469
 2. Benkő Krisztián. Intermedialitás, irónia, szinesztézia: 1821 Megjelenik Kisfaludy Károly Aurora című évkönyvének első kötete. (2007) Megjelent: A magyar irodalom történetei : 1800-tól 1919-ig pp. 91-106
  Könyvrészlet/Tudományos[25449013] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25449013, Kapcsolat: 25449013
 3. Bircsák Eszter. Egy közép-európai griót 19. századi megszületése és elhalványulása: Ferenczy István: Kisfaludy Károly mellszobra. (2006) ALBA REGIA: ANNALES MUSEI STEPHANI REGIS: AZ ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM ÉVKÖNYVE 0324-542X 35 7-14
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30367724] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30367724, Kapcsolat: 27774731
 4. Horváth József. Adalékok Kisfaludy Károly téti és győri kultuszának történetéhez. (2005) ARRABONA 0571-1304 43 2 33-66
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26437864] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26437864, Kapcsolat: 26437864
 5. M Bodrogi Enikő. Jósika Miklós műveinek fogadtatástörténete. (2003) ISBN:9738231256
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[23345720] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23345720, Kapcsolat: 26438793
Gosztonyi Ferenc. A "helyes" művészettörténeti álláspont kérdése Pasteiner Gyula írásaiban. (1999) ARS HUNGARICA 0133-1531 27 2 309-351, 222970
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[222970]
 1. Vargyas Júlia. A tudomány írott forrásai: Folyóiratok. (2018) Megjelent: A magyar művészet a 19. században pp. 469-473
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[27412487] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27412487, Kapcsolat: 27412485
 2. Marosi Ernő. A művészettörténet mint tudomány. (2018) Megjelent: A magyar művészet a 19. században pp. 483-486
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3410904] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3410904, Kapcsolat: 27412469
 3. Papp Júlia et al. A 19. századi magyar képzőművészet kutatásának és tudományszemléletének rövid története.. (2018) Megjelent: A magyar művészet a 19. században pp. 15-31
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3418716] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3418716, Kapcsolat: 27412046
 4. Pasteiner Gyula et al. Magyar szobrászat. (2017) Megjelent: Tudomány és művészet a magyar nemzetépítés szolgálatában pp. 358-365
  Könyvrészlet/Forráskiadás (Könyvrészlet)/Tudományos[27411811] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27411811, Kapcsolat: 27411815
 5. Pasteiner Gyula et al. A nemzeti elem a régi hazai művészetben. (2017) Megjelent: Tudomány és művészet a magyar nemzetépítés szolgálatában pp. 386-393
  Könyvrészlet/Forráskiadás (Könyvrészlet)/Tudományos[27411827] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27411827, Kapcsolat: 27411821
 6. Markója Csilla. A Turul szárnyai alatt: Hekler Antal és Zádor Anna kapcsolatáról. (2014) ENIGMA 1218-8069 21 80 18-31
  Folyóiratcikk/Konferenciaközlemény (Folyóiratcikk)/Tudományos[2802141] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2802141, Kapcsolat: 25447229
 7. Sinkó Katalin. A 19. század művészete a magyar művészettörténet-írásban és a korszakolás. (2013) Megjelent: A magyar művészet a 19. században. Építészet és iparművészet pp. 20-31
  Könyvrészlet/Tudományos[25447297] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25447297, Kapcsolat: 25447282
 8. Sinkó Katalin. Recepció és kreativitás: Művészettörténeti metahistóriák a stílustörténetek kialakulásáig. (2012) Megjelent: Ideák, motívumok, kánonok pp. 276-313
  Könyvrészlet[25451909] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25451909, Kapcsolat: 25451909
 9. Sinkó Katalin. A művészettörténet nemzeti látószöge: Kánonok ás kánontörések. (2010) Megjelent: XIX. Nemzet és művészet : Kép és önkép : Magyar Nemzeti Galéria, 2010. november 5 - 2011. április 3. = XIX. Art and nation : im... pp. 29-81
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23288574] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23288574, Kapcsolat: 25447982
 10. Sinkó Katalin. Nemzeti Képtár: "Emlékezet és történelem között". (2009) ISBN:9789639964006
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23489345] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23489345, Kapcsolat: 26438428
 11. Markója CS. Ellentétek keresztezési pontja vagy magad is - Zádor Anna kapcsolatai és a magyar művészettörténet-írás a két háború között. (2008) ENIGMA 1218-8069 15 54 25-66
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[226160] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 226160, Kapcsolat: 25447343
 12. Nagy Árpád Miklós. Pont, ellenpont: Hekler Antal, a klasszika archaeológus. (2007) Megjelent: Emberek és nem frakkok: A magyar művészettörténet-írás nagy alakjai : Tudománytörténeti esszégyűjtemény, I-III pp. 161-167
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1728521] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1728521, Kapcsolat: 25445657
 13. Marosi E. Műemlék- és múzeumügy. A nemzeti emlékállomány muzealizációja. (2007) Megjelent: A Monarchia kora - ma pp. 73-92
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[225677] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 225677, Kapcsolat: 26448652
 14. Marosi E. Henszlmann Imre. (2007) Megjelent: Emberek és nem frakkok: A magyar művészettörténet-írás nagy alakjai : Tudománytörténeti esszégyűjtemény, I-III pp. 29-50
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[225342] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 225342, Kapcsolat: 25445645
 15. Nagy Árpád Miklós. Classica Hungarica II. : A Szépművészeti Múzeum Antik Gyűjteményének története a kezdetektől 1929-ig. (2007) HOLMI 0865-2864 19 5 617-637
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2434009] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2434009, Kapcsolat: 26447557
 16. Szentesi E. Szobrászattörténeti másolatgyűjtemények a Magyar Nemzeti Múzeumban a 19. század utolsó harmadában I. Pulszky Ferenc görög szobrászattörténeti másolatgyűjteménye. (2006) MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ÉRTESÍTŐ 0027-5247 1588-2802 55 1-94
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[225232] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 225232, Kapcsolat: 25451941
 17. Bardoly István. Műemléki bibliográfia 1991 - 2000. (2005) MAGYAR MŰEMLÉKVÉDELEM 0580-4736 12 1-536
  Folyóiratcikk/Bibliográfia, repertórium (Folyóiratcikk)/Tudományos[22391637] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22391637, Kapcsolat: 28135246
 18. Marosi E. Egy muvészettörténész hallgató rajzos feljegyzései 1923-ból. Gombosi György vázlatkönyve. (2005) Megjelent: Angyalokra szükség van. Tanulmányok Bernáth Mária tiszteletére pp. 195-210
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[226818] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 226818, Kapcsolat: 26493469
 19. Sinkó Katalin. Die Entstehung des Begriffs der Volkskunst in den Kunstgewerbemuseen des Zeitalters des Positivismus: Ornament als Nationalsprache. (2005) ACTA HISTORIAE ARTIUM ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 0001-5830 1588-2608 2005 1-4 205-259
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25456102] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25456102, Kapcsolat: 25455990
 20. Sinkó Katalin. Tudománytörténeti megjegyzések a nemzeti "forma-nyelv" kérdéséhez 1873-1906. (2002) Megjelent: A nemzet antropológiája pp. 287-303
  Könyvrészlet/Tudományos[25451863] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25451863, Kapcsolat: 25451863
 21. Beke L. Magyar művészet 1800-tól napjainkig. (2002) ISBN:9631351394
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[223582] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 223582, Kapcsolat: 10328951
Gosztonyi Ferenc. Akadémiai emlékbeszéd mint önarckép. Gerevich Tibor és a " Pasteiner Gyula emlékezete". (2000) ARS HUNGARICA 0133-1531 28 2 273-282, 223222
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[223222]
 1. Marosi Ernő. A művészettörténet mint tudomány. (2018) Megjelent: A magyar művészet a 19. században pp. 483-486
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3410904] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3410904, Kapcsolat: 27412471
 2. Pasteiner Gyula et al. Magyar szobrászat. (2017) Megjelent: Tudomány és művészet a magyar nemzetépítés szolgálatában pp. 358-365
  Könyvrészlet/Forráskiadás (Könyvrészlet)/Tudományos[27411811] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27411811, Kapcsolat: 27411812
 3. Pasteiner Gyula et al. A nemzeti elem a régi hazai művészetben. (2017) Megjelent: Tudomány és művészet a magyar nemzetépítés szolgálatában pp. 386-393
  Könyvrészlet/Forráskiadás (Könyvrészlet)/Tudományos[27411827] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27411827, Kapcsolat: 27411827
 4. Marosi Ernő. A magyar művészettörténet-írás tévútjai. (2014) ENIGMA 1218-8069 2014 80 7-17
  Folyóiratcikk/Konferenciaközlemény (Folyóiratcikk)/Tudományos[25448840] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25448840, Kapcsolat: 25448838
 5. Tóth Károly. Művészettörténészek az Eötvös Collegiumban (1896-1950). (2011) Megjelent: Lustrum pp. 328-344
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2099709] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2099709, Kapcsolat: 28806016
 6. Sinkó Katalin. A művészettörténet nemzeti látószöge: Kánonok ás kánontörések. (2010) Megjelent: XIX. Nemzet és művészet : Kép és önkép : Magyar Nemzeti Galéria, 2010. november 5 - 2011. április 3. = XIX. Art and nation : im... pp. 29-81
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23288574] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23288574, Kapcsolat: 25447707
 7. Sinkó Katalin. Nemzeti Képtár: "Emlékezet és történelem között". (2009) ISBN:9789639964006
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23489345] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23489345, Kapcsolat: 26438432
 8. Markója CS. Gerevich Tibor görbe tükrökben. (2009) ENIGMA 1218-8069 16 60 5-44
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25447355] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25447355, Kapcsolat: 25447355
 9. Marosi E. Henszlmann Imre. (2007) Megjelent: Emberek és nem frakkok: A magyar művészettörténet-írás nagy alakjai : Tudománytörténeti esszégyűjtemény, I-III pp. 29-50
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[225342] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 225342, Kapcsolat: 25445638
 10. Szakács Béla. Gerevich Tibor (1882-1954). (2007) Megjelent: Emberek és nem frakkok: A magyar művészettörténet-írás nagy alakjai : Tudománytörténeti esszégyűjtemény, I-III pp. 178-204
  Könyvrészlet/Tudományos[25448886] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25448886, Kapcsolat: 25448886
 11. Marosi E. Éber László. (2007) Megjelent: Emberek és nem frakkok: A magyar művészettörténet-írás nagy alakjai : Tudománytörténeti esszégyűjtemény, I-III pp. 143-160
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[225343] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 225343, Kapcsolat: 25445650
 12. Bardoly István. GEREVICH TIBOR ÉS A MŰEMLÉKVÉDELMI TÖRVÉNY : Adalékok a magyar műemlékvédelem történetéhez, 1.. (2006) MAGYAR MŰEMLÉKVÉDELEM 0580-4736 13 7-72
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26116861] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26116861, Kapcsolat: 26444251
 13. Bardoly István. Műemléki bibliográfia 1991 - 2000. (2005) MAGYAR MŰEMLÉKVÉDELEM 0580-4736 12 1-536
  Folyóiratcikk/Bibliográfia, repertórium (Folyóiratcikk)/Tudományos[22391637] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22391637, Kapcsolat: 28135245
 14. Végh J. Az ikonográfia helyzete Magyarországon az ötvenes években. (2001) ARS HUNGARICA 0133-1531 29 2 267-280
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[223356] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 223356, Kapcsolat: 10329054
Markója CS et al. Művészettörténeti bibliográfia 1989. Magyar és magyar vonatkozású publikációk. (2000), 223038
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[223038]
 1. Kollektív .. Magyar mûvészettörténészek külföldön megjelent tudományos publikációi, 2003–2005. (2007) ARS HUNGARICA 0133-1531 35 1 173-192
  Folyóiratcikk/Bibliográfia, repertórium (Folyóiratcikk)/Tudományos[3412935] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3412935, Kapcsolat: 27699199
Gosztonyi Ferenc. Pasteiner Gyula irodalmi munkássága. (2001) ARS HUNGARICA 0133-1531 29 1 155-186, 223480
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[223480]
 1. Bardoly István. Magyar építészettörténeti és műemléki bibliográfia 2001-2015. (2018) ISBN:9789635132461
  Könyv/Bibliográfia, repertórium (Könyv)/Tudományos[27706708] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27706708, Kapcsolat: 28135243
 2. Vargyas Júlia. A tudomány írott forrásai: Folyóiratok. (2018) Megjelent: A magyar művészet a 19. században pp. 469-473
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[27412487] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27412487, Kapcsolat: 27412487
 3. Pasteiner Gyula et al. Magyar szobrászat. (2017) Megjelent: Tudomány és művészet a magyar nemzetépítés szolgálatában pp. 358-365
  Könyvrészlet/Forráskiadás (Könyvrészlet)/Tudományos[27411811] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27411811, Kapcsolat: 27411811
 4. Pasteiner Gyula et al. A nemzeti elem a régi hazai művészetben. (2017) Megjelent: Tudomány és művészet a magyar nemzetépítés szolgálatában pp. 386-393
  Könyvrészlet/Forráskiadás (Könyvrészlet)/Tudományos[27411827] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27411827, Kapcsolat: 27411832
 5. Nagy Árpád Miklós. Classica Hungarica: A Szépművészeti Múzeum Antik Gyűjteményének első évszázada (1908-2008). (2014) ISBN:978963977526
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2824489] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2824489, Kapcsolat: 26489975
 6. Marosi Ernő. A magyar művészettörténet-írás tévútjai. (2014) ENIGMA 1218-8069 2014 80 7-17
  Folyóiratcikk/Konferenciaközlemény (Folyóiratcikk)/Tudományos[25448840] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25448840, Kapcsolat: 25448884
 7. Szücs György. Ferenczy ± Nagybánya. (2011) Megjelent: Ferenczy : Ferenczy Károly (1862-1917) gyűjteményes kiállítása pp. 33-47
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26438416] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26438416, Kapcsolat: 26438416
 8. Nagy Árpád Miklós. Pont, ellenpont: Hekler Antal, a klasszika archaeológus. (2007) Megjelent: Emberek és nem frakkok: A magyar művészettörténet-írás nagy alakjai : Tudománytörténeti esszégyűjtemény, I-III pp. 161-167
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1728521] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1728521, Kapcsolat: 25445659
 9. Nagy Árpád Miklós. Classica Hungarica II. : A Szépművészeti Múzeum Antik Gyűjteményének története a kezdetektől 1929-ig. (2007) HOLMI 0865-2864 19 5 617-637
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2434009] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2434009, Kapcsolat: 26447559
 10. Szentesi E. Szobrászattörténeti másolatgyűjtemények a Magyar Nemzeti Múzeumban a 19. század utolsó harmadában I. Pulszky Ferenc görög szobrászattörténeti másolatgyűjteménye. (2006) MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ÉRTESÍTŐ 0027-5247 1588-2802 55 1-94
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[225232] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 225232, Kapcsolat: 25451956
Gosztonyi Ferenc. „Ő tisztán franczia mesterének szárnyaira helyezkedik”: Hampel József és Tagányi Károly vitája 1884-ben.. (2002) Megjelent: Művészettörténeti tanulmányok Sinkó Katalin köszöntésére; Etudes sur l’historie de l’art en honneur de Katalin Sinkó pp. 191-196, 1931948
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1931948]
 1. Veszprémi Nóra. Rise of a New Discipline?: Design Museums and the Writing of Art History. (2020) Megjelent: Liberalism, Nationalism and Design Reform in the Habsburg Empire pp. 69-90
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[31253372] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31253372, Kapcsolat: 28920680
 2. Bardoly István. Magyar építészettörténeti és műemléki bibliográfia 2001-2015. (2018) ISBN:9789635132461
  Könyv/Bibliográfia, repertórium (Könyv)/Tudományos[27706708] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27706708, Kapcsolat: 28135221
 3. Marosi Ernő. A művészettörténet mint tudomány. (2018) Megjelent: A magyar művészet a 19. században pp. 483-486
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3410904] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3410904, Kapcsolat: 27412482
 4. Tagányi Károly et al. Tagányi Károly és Hampel József vitája a nemzeti művészetről. (2017) Megjelent: Tudomány és művészet a magyar nemzetépítés szolgálatában pp. 366-381
  Könyvrészlet/Forráskiadás (Könyvrészlet)/Tudományos[27411817] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27411817, Kapcsolat: 27411817
 5. Róka Enikő. Nacionalizmus és modernizmus : Ernst Lajos gyűjteménye és az Ernst Múzeum. (2013) ISBN:9786155436048
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3289043] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3289043, Kapcsolat: 26445226
 6. Sinkó Katalin. A 19. század művészete a magyar művészettörténet-írásban és a korszakolás. (2013) Megjelent: A magyar művészet a 19. században. Építészet és iparművészet pp. 20-31
  Könyvrészlet/Tudományos[25447297] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25447297, Kapcsolat: 25447297
 7. Sinkó Katalin. A művészettörténet nemzeti látószöge: Kánonok ás kánontörések. (2010) Megjelent: XIX. Nemzet és művészet : Kép és önkép : Magyar Nemzeti Galéria, 2010. november 5 - 2011. április 3. = XIX. Art and nation : im... pp. 29-81
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23288574] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23288574, Kapcsolat: 25448025
 8. Sinkó Katalin. Changes in the Meaning of the Concept of "Folk Art" between 1852 and 1898. (2004) HUNGARIAN HERITAGE 1585-9924 5 1-2 7-19
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30373741] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30373741, Kapcsolat: 27782036
Gosztonyi Ferenc. „Van tanszékem az egyetemen…”: Jegyzetek a mintarajztanodai és főiskolai művészettörténet-oktatás történetéhez (1875–1917).. (2002) Megjelent: A Mintarajztanodától a Képzőművészeti Főiskoláig. Az Orsz. Magy. Kir. Mintarajztanoda és Rajztanárképezde, a későbbi Mintarajzi... pp. 299-317, 1932766
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1932766]
 1. Bardoly István. Magyar építészettörténeti és műemléki bibliográfia 2001-2015. (2018) ISBN:9789635132461
  Könyv/Bibliográfia, repertórium (Könyv)/Tudományos[27706708] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27706708, Kapcsolat: 28135218
 2. Marosi Ernő. A művészettörténet mint tudomány. (2018) Megjelent: A magyar művészet a 19. században pp. 483-486
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3410904] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3410904, Kapcsolat: 27412475
 3. Mikó Árpád. Adatok Hekler Antal pályakezdéséhez: LEVELEK HAMPEL JÓZSEFHEZ, LEGIFJ. SZÁSZ KÁROLYHOZ ÉS KORONGHI LIPPICH ELEKHEZ (1904–1909). (2018) MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ÉRTESÍTŐ 0027-5247 1588-2802 67 1 77-115
  Folyóiratcikk/Forráskiadás (Folyóiratcikk)/Tudományos[30366612] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30366612, Kapcsolat: 28066818
 4. Marosi Ernő. A magyar művészettörténet-írás tévútjai. (2014) ENIGMA 1218-8069 2014 80 7-17
  Folyóiratcikk/Konferenciaközlemény (Folyóiratcikk)/Tudományos[25448840] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25448840, Kapcsolat: 25448854
 5. Robert Born. Die Kunsthistoriographie in Siebenbürgen und die Wiener Schule der Kunstgeschichte von 1850 bis 1945. (2010) Megjelent: Die Etablierung und Entwicklung des Faches Kunstgeschichte in Deutschland, Polen und Mitteleuropa pp. 349-380
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30581759] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30581759, Kapcsolat: 28055528
 6. Szentesi E. Szobrászattörténeti másolatgyűjtemények a Magyar Nemzeti Múzeumban a 19. század utolsó harmadában I. Pulszky Ferenc görög szobrászattörténeti másolatgyűjteménye. (2006) MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ÉRTESÍTŐ 0027-5247 1588-2802 55 1-94
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[225232] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 225232, Kapcsolat: 25451954
 7. Ébli G. Olyan-e a Főiskola, mint a Rajztanoda? A Mintarajztanodától a Képzőművészeti Főiskoláig. (2003) ARS HUNGARICA 0133-1531 31 1 208-214
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Közérdekű[224219] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 224219, Kapcsolat: 26437745
Gosztonyi Ferenc. Kész regény: Malonyay Dezső 1905-ös Mednyánszky-monográfiája.. (2003) Megjelent: Mednyánszky. Kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában, 2003. október 14-2004. február 8. pp. 71-88, 1931942
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1931942]
 1. Gellér Katalin. Párizs és Budapest a szecesszió hajnalán. (2018) Megjelent: A magyar művészet a 19. században pp. 840-859
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[27412200] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27412200, Kapcsolat: 27412200
 2. Bardoly István. Magyar építészettörténeti és műemléki bibliográfia 2001-2015. (2018) ISBN:9789635132461
  Könyv/Bibliográfia, repertórium (Könyv)/Tudományos[27706708] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27706708, Kapcsolat: 28135242
 3. Mészáros Zsolt. Wohl-nővérek munkássága: irodalom, sajtó, szalon. (2017)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3220967] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 3220967, Kapcsolat: 28812744
 4. Császtvay Tünde. Nemzeti-szalon-garnitúra: Az epreskerti Jókai-szalon és Feszty-szalon. (2017) Megjelent: Erő Tér / Tér Erő pp. 13-257
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26963480] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26963480, Kapcsolat: 27412155
 5. Mórocz Gábor. Túl a diszharmónián: Az esztétikai létmód problémája Péterfy, Asbóth, Justh és Gozsdu esszéisztikus írásaiban. (2016) ISBN:9789634141921
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3211529] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3211529, Kapcsolat: 26824684
 6. Király Erzsébet. Lotz Károly és az "újabbi éra": Modernizációs kérdések a késő historizmusban. (2016) ARS HUNGARICA 0133-1531 42 1 43-53
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26257542] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26257542, Kapcsolat: 27031268
 7. Markója Csilla et al. "Ezen tárgyak családi vonatkozása...": A Czóbel-Mednyánszky kör leveleiből (1888-1920). (2015) ENIGMA 1218-8069 21 82 71-86
  Folyóiratcikk/Forráskiadás (Folyóiratcikk)/Tudományos[2989512] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2989512, Kapcsolat: 26447546
 8. Róka Enikő. Nacionalizmus és modernizmus : Ernst Lajos gyűjteménye és az Ernst Múzeum. (2013) ISBN:9786155436048
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3289043] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3289043, Kapcsolat: 26445216
 9. Justh Zsigmond et al. Justh Zsigmond válogatott művei. (2013) ISBN:9786155047466
  Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Tudományos[2410528] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2410528, Kapcsolat: 25446550
 10. Róka Enikő. A nemzeti jelleg és az „idegen” hatások befogadásának a kérdése a századfordulón. (2010) Megjelent: XIX. Nemzet és művészet : Kép és önkép : Magyar Nemzeti Galéria, 2010. november 5 - 2011. április 3. = XIX. Art and nation : im... pp. 201-225
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3289245] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3289245, Kapcsolat: 25448071
 11. Markója Csilla. Zádor Anna és Mednyánszky. (2008) ENIGMA 1218-8069 2008 57 122-142
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25448924] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25448924, Kapcsolat: 25448924
 12. Dede Franciska. Justh Zsigmond, az irodalmi dendi: Egy XIX. századi irodalmár társasági kapcsolatai és irodalomszervező, művészetpártoló tevékenysége. (2005)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1200756] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1200756, Kapcsolat: 27782140
 13. Molnos Péter. Essünk neki Munkácsynak!. (2005) ENIGMA 1218-8069 12 43-44 87-99
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[26438749] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26438749, Kapcsolat: 26438749
 14. Császtvay T. Szalon - garnitúra: Az epreskerti Jókai-szalon és a Feszty-szalon. (2004) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 108 5-6 620-656
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[217065] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 217065, Kapcsolat: 26438781
 15. Király Erzsébet. A "rossz anyag" problémája Mednyánszky László Naplójában. (2004) ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA 0003-567X 1588-2748 48 125-134
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26438230] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26438230, Kapcsolat: 26438230
 16. Kiss-Szemán Zsófia. Mednyánszky László a művészettörténet-írás tükrében: tudomány- és kultúrtörténeti adalékok. (2003) Megjelent: Mednyánszky : kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában, 2003. október 14 - 2004. február 8. pp. 114-127
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26438773] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26438773, Kapcsolat: 26438773
 17. Császtvay Tünde. Laczikonyha, kothurnus, tülök: Nemzet- és lélekmentő műpártolás-próbálkozások a XIX. századvégi Magyarországon. (2003) Megjelent: Mednyánszky : kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában, 2003. október 14 - 2004. február 8. pp. 89-100
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3065616] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3065616, Kapcsolat: 26437726
 18. Markója CS. " Egy fenséges és egy ijesztő arc közötti távolság". Mednyánszky László rendhagyó művészetéről. (2003) Megjelent: Mednyánszky : kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában, 2003. október 14 - 2004. február 8. pp. 241-392
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[224126] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 224126, Kapcsolat: 26437709
 19. Király Erzsébet. A "komor szépség" festője: Vázlat Mednyánszky romantikus miszticizmusához. (2003) Megjelent: Mednyánszky : kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában, 2003. október 14 - 2004. február 8. pp. 101-113
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26438769] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26438769, Kapcsolat: 26438769
Gosztonyi Ferenc. „A modernség is relatív”: Genthon István írásai a modern művészetről az 1920-as és 1930-as években.. (2004) ARS HUNGARICA 0133-1531 32 1 29-44, 1931905
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1931905]
 1. Bardoly István. Magyar építészettörténeti és műemléki bibliográfia 2001-2015. (2018) ISBN:9789635132461
  Könyv/Bibliográfia, repertórium (Könyv)/Tudományos[27706708] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27706708, Kapcsolat: 28135241
 2. Mikó Árpád. Reneszánsz, magyar reneszánsz, magyarországi reneszánsz: Részletek egy stíluskorszak kutatásának történetéből. (2008) Megjelent: Mátyás király öröksége II. pp. 115-146
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1426859] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1426859, Kapcsolat: 26437736
 3. P Szűcs Julianna. Egy autonóm értelmiségi három élete: Genthon István munkássága. (2007) Megjelent: Emberek és nem frakkok: A magyar művészettörténet-írás nagy alakjai : Tudománytörténeti esszégyűjtemény, I-III pp. 487-505
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1721256] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1721256, Kapcsolat: 25445685
 4. Bardoly István. GEREVICH TIBOR ÉS A MŰEMLÉKVÉDELMI TÖRVÉNY : Adalékok a magyar műemlékvédelem történetéhez, 1.. (2006) MAGYAR MŰEMLÉKVÉDELEM 0580-4736 13 7-72
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26116861] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26116861, Kapcsolat: 26444259
Gosztonyi Ferenc. Ein richtiger Roman: Die 1905 herausgegebene Mednyánszky-Monographie von Dezső Malonyay. (2004) Megjelent: Mednyánszky pp. 71-88, 2408586
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2408586]
 1. Sinkó Katalin. Die Entstehung des Begriffs der Volkskunst in den Kunstgewerbemuseen des Zeitalters des Positivismus: Ornament als Nationalsprache. (2005) ACTA HISTORIAE ARTIUM ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 0001-5830 1588-2608 2005 1-4 205-259
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25456102] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25456102, Kapcsolat: 25456102
Gosztonyi Ferenc. Hotovy Román: Monografia Dezső Malonyaya o Mednyánszkom z Roku 1905: A True Novel: The Monograph of Dezső Malonyay on Mednyánszky from the year 1905. (2004) Megjelent: Mednyánszky : Slovenská národná galéria, Bratislava 29. apríl - 29. august 2004 pp. 80-101, 2408595
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2408595]
 1. Katarína Benova. Ladislav Mednyánszky Denníky 1877 — 1918. Výber z umelcových zachovaných denníkov a listov. (2019)
  Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Tudományos[31138918] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31138918, Kapcsolat: 28806003
 2. Katarína Benová. Ladislav Mednyánszky a Strázky / Mednyánszky László és Nagyőr / Ladislav Mednyánszky and Strázky. (2012) Megjelent: Mednyánszky zo zbierky Dr. Lea Ringwalda / Mednyánszky dr. Ringwald Leó gyűjteményéből / Mednyánszky from The Collection of Dr.... pp. 23-41
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[25451805] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25451805, Kapcsolat: 25451805
Gosztonyi Ferenc. A magyar modernizmus Munkácsy-monográfiája / The Munkácsy Monograph of Hungarian Modernism: Feleky Géza: Munkácsy (1913) / Géza Feleky: Munkácsy (1913).. (2005) Megjelent: Munkácsy a nagyvilágban / Munkácsy in the World. pp. 115-132, 1931997
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1931997]
 1. Bardoly István. Magyar építészettörténeti és műemléki bibliográfia 2001-2015. (2018) ISBN:9789635132461
  Könyv/Bibliográfia, repertórium (Könyv)/Tudományos[27706708] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27706708, Kapcsolat: 28135235
 2. Papp Júlia et al. A 19. századi magyar képzőművészet kutatásának és tudományszemléletének rövid története.. (2018) Megjelent: A magyar művészet a 19. században pp. 15-31
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3418716] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3418716, Kapcsolat: 27412041
 3. Bagdi Sára. Ki az utcára!: Hevesy Iván kubizmus-interpretációja aktivizmus és akadémia köztes terében. (2017) JELENKOR: IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT 0447-6425 60 11 1233-1241
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27031260] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27031260, Kapcsolat: 27031260
 4. Bagdi Sára. Csak egyszerűen!: Szemelvények Eleonora Duse és Suzanne Desprѐs hazai recepciójából, fókuszban Hevesi Sándor. (2016) Megjelent: Átjárások-áthallások pp. 175-194
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[31872927] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31872927, Kapcsolat: 26447571
 5. Róka Enikő. Nacionalizmus és modernizmus : Ernst Lajos gyűjteménye és az Ernst Múzeum. (2013) ISBN:9786155436048
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3289043] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3289043, Kapcsolat: 26445256
 6. Sinkó Katalin. Nemzeti Képtár: "Emlékezet és történelem között". (2009) ISBN:9789639964006
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23489345] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23489345, Kapcsolat: 25452078
 7. Keserü Katalin. Munkácsy Mihály vallásos képeinek újraértékelése. (2007) Megjelent: Nulla dies sine linea pp. 41-48
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2077991] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2077991, Kapcsolat: 26484952
 8. Róka Enikő. A „rajzoló fejedelem”. (2007) Megjelent: Zichy Mihály a "rajzoló fejedelem" pp. 9-30
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3289238] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3289238, Kapcsolat: 26438436
2021-10-25 00:29