Hatos Pál. A moldvai magyarság kutatása a kilencvenes években. (1995) PROTESTÁNS SZEMLE 1215-8577 15 3 236-245, 2723651
Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2723651]
 1. Iancu Laura. Eredmények és feladatok a moldvai csángók valláskutatásában. (2012) Megjelent: Pléróma 1947-2012 pp. 131-178
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2150427] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2150427, Kapcsolat: 24419506
 2. Halász Péter. Halász Péter: Eredmények és feladatok a moldvai csángók néprajzi kutatásában In: Uő. , Budapest, Európai Folklór Intézet, 2002. 20. (2002) Megjelent: Bokrétába kötögetem vala pp. 19-45
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24596519] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24596519, Kapcsolat: 24596519
 3. Seres Attila. Csángómentés Moldvában a XIX-XX.század fordulóján. (2002) PRO MINORITATE 1216-9927 12 4 17-47
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24413228] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24413228, Kapcsolat: 24413228
 4. Mohay Tamás. Adatok és szempontok a romániai magyar néprajzi kutatás tizenkét évéhez. (2002) Megjelent: Tizenkét év: Összefoglaló tanulmányok az erdélyi magyar tudományos kutatások 1990–2001 közötti eredményeiről. III. kötet pp. 37-64
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2065610] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2065610, Kapcsolat: 24399181
 5. Halász Péter. HALÁSZ Péter: A moldvai magyarság bibliográfiája. Lakatos Demeter Egyesület. Budapest, 1996.: Csángó Füzetek. (1996) ISBN:9630467712
  Könyv/Bibliográfia, repertórium (Könyv)/Tudományos[24596541] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24596541, Kapcsolat: 24596541
Hatos Pál. Protestantizmus és protestantizmuskép a XIX-XX. századi Franciaországban. (1996) PROTESTÁNS SZEMLE 1215-8577 20 4 249-270, 2723650
Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2723650]
 1. Kovács Dávid. Szabó Dezső nemzetszemlélete: A közösségi identitás változatai Szabó Dezső életművében. (2014) ISBN:9786155257506
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[25400202] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25400202, Kapcsolat: 25400208
 2. Kovács Dávid. Szabó Dezső protestantizmus-szemlélete. (2010) Megjelent: "Zengett Szíonon a zsoltár" : a magyar kálvinizmus kulturális és civilizációs hatásai pp. 160-181
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2086495] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2086495, Kapcsolat: 24533652
Hatos Pál. 'La naissance du 'protestantisme' à Genève au XIXe siècle :: Les débuts du protestantisme culturel au miroir d'une analyse d'histoire conceptuelle. (1998) BULLETIN DE LA SOCIETE D HISTORIE ET ARCHEOLOGIE DE GENEVE 1017-849X 28 17-44, 2725152
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2725152]
 1. Olivier Perroux. Tradition, vocation et progrès : les élites bourgeoises de Genève (1814-1914). (2006) ISBN:9782832102459
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[24384724] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24384724, Kapcsolat: 24384724
 2. Olivier Perroux. Tradition, vocation et progrès : les élites bourgeoises de Genève (1814-1914. (2003)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[24384673] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24384673, Kapcsolat: 24384673
Hatos Pál. Reformáció és történelmi hagyomány : A reformáció genfi emlékművének történelmi jelentésrétegei. (1998) TÖRTÉNELMI SZEMLE 0040-9634 40 1-2 p. 127, 2721473
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2721473]
 1. Gyáni G. Emlékezés, emlékezet és a történelem elbeszélése. (2000) ISBN:9639082570
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[200139] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 200139, Kapcsolat: 24305283
Hatos Pál. A genfi protestantizmus születése: A kultúrprotestantizmus genfi kezdetei. (1999) Megjelent: Fiatal egyháztörténészek kollokviuma pp. 195-220, 2723628
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2723628]
 1. ifj Bertényi. 5ifj. Bertényi Iván Fiatal egyháztörténészek kollokviuma. In: Protestáns Szemle, 63 (Új: 10):(4), pp. 250–254.. (2001) PROTESTÁNS SZEMLE 1215-8577 63 (10) 4 250-254
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[24384559] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24384559, Kapcsolat: 24384559
 2. Tusor Péter. TU SO R PÉTER A pápai diplomácia javaslatai 1639-ben a Szentszék részvételére a magyarországi katolikus restaurációban. (1999) RÁDAY GYŰJTEMÉNY ÉVKÖNYVE 0237-0921 9 19-38
  Folyóiratcikk[24417073] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24417073, Kapcsolat: 24417073
Hatos Pál. A reformációkép változásai a nemzetközi történeti irodalomban és a kortárs reformációkép rétegei.. (1999) PROTESTÁNS SZEMLE 1215-8577 31 3 239-259, 2723654
Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2723654]
 1. Csepregi Zoltán. A reformáció nyelve: Tanulmányok a magyarországi reformáció első negyedszázadának vizsgálata alapján. (2013) ISBN:9789635067299
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2432685] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2432685, Kapcsolat: 24564533
 2. Kósa László. Protestantism in Hungarian Culture. (2001) Megjelent: Hungarian Minorities and Central Europe. Regionalism, National and Religious Identity pp. 178-193
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24593044] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24593044, Kapcsolat: 24593044
 3. Kósa László. Történelemértelmezés a 20. század derekán az evangélikus és a református egyházban. (2000) Megjelent: A hosszú tizenkilencedik és a rövid huszadik század pp. 259-272
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1038822] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1038822, Kapcsolat: 24421094
Hatos Pál. Reformáció és történeti hagyomány: A genfi reformációkép változásai a XVI-XX. században a historiográfiai elemzés tükrében. (2001) ISBN:963389154X, 2721714
Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2721714]
 1. Fazakas Gergely. Die Erinnerung an die protestantischen Galeerensträflinge des 17. Jahrhunderts nach dem Freiheitskampf 1848/1849 in Debrecen. (2017) Megjelent: Erinnerungsorte im Spannungsfeld unterschiedlicher Gedächtnisse: Galeerensklaverei und 1848 pp. 104-127
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3200748] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3200748, Kapcsolat: 27435102
 2. Fazakas Gergely Tamás. A magyar protestáns gályarabok emlékezete a 19. század második felében: Egy kutatási irány lehetőségeinek első vázlata. (2015) Megjelent: In memoriam Görömbei András pp. 121-134
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3022132] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3022132, Kapcsolat: 26117354
 3. Nagy Károly Zsolt. „Hová lett a református öntudat?”: A magyar református felekezeti identitás megújításának néhány diskurzusáról. (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3328039] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3328039, Kapcsolat: 24354253
 4. Kiss Réka. Irányvonalak a református vallási néprajzi és mentalitástörténeti kutatások rendszerváltás utáni történetéből. (2012) Megjelent: „A BURGONYÁTÓL A SZILVAFÁIG” pp. 180-243
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2950991] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2950991, Kapcsolat: 26276434
 5. Tóth Zsombor. A koronatanú : Bethlen Miklós : az Élete leírása magától és a XVII. századi puritanizmus. (2011) ISBN:9789634730491
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[24408903] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24408903, Kapcsolat: 24408903
 6. Luffy Katalin. Temető Jajjokan kezdtem én: Beszédmód és íráshasználat az erdélyi fejedelemválság idején. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[24427787] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24427787, Kapcsolat: 24427787
 7. Vladár Gábor. Die Calvinrezeption in Ungarn. (2009) Megjelent: Johannes Calvin zum 500. Geburtstag. Festgottesdienst, Festakt & Wissenschaftliches Symposion pp. 56-73
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24399350] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24399350, Kapcsolat: 24399350
 8. Varga Katalin S. Az 1674-es gályarabper jegyzőkönyve. (2008) ISBN:9789639671201
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[21029567] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21029567, Kapcsolat: 24419326
 9. Richly Gábor. Történelemkép és nemzeti identitás Finnországban 1917-1944. (2007) ISBN:9789639671102
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[24354313] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24354313, Kapcsolat: 24354313
 10. S Varga Katalin. AZ 1674-ES GÁLYARABPER JEGYZŐKÖNYVE : TEXTUS ÉS ÉRTELMEZÉS. (2005)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[24419323] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24419323, Kapcsolat: 24419323
 11. Tóth Zsombor. Privát vs. közösségi – forrásérték, közösségi-kulturális emlékek, történeti tudat Bethlen Miklós Emlékiratában. (2003) Megjelent: Tudomány - egyetem - diszciplína pp. 73-88
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24427731] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24427731, Kapcsolat: 24427731
 12. Zvara Edina. Egyháztörténeti könyvek: 2002. (2002) MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK 0865-5227 14 1-4 307-325
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Közérdekű[26157603] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26157603, Kapcsolat: 26157603
Hatos Pál. Kossuth and the Images of Hungarian National Identity after 1989. (2002) HUNGARIAN STUDIES: A JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUNGARIAN STUDIES AND BALASSI INSTITUTE 0236-6568 1588-2772 16 2 225-236, 2721471
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2721471]
 1. Louise O Vasvári et al. Selected Bibliography for Work in Comparative Hungarian Cultural Studies. (2011) Megjelent: Comparative Hungarian Cultural Studies pp. 347-370
  Könyvrészlet/Bibliográfia, repertórium (Könyvrészlet)/Tudományos[26986884] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26986884, Kapcsolat: 24427916
Hatos Pál. Szempontok a csángókutatás kulturális kontextusainak értelmezéséhez. (2002) PRO MINORITATE 1216-9927 11 4 5-16, 2721470
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2721470]
 1. Egry Gábor. Etnicitás, identitás, politika: Magyar kisebbségek nacionalizmus és regionalizmus között Romániában és Csehszlovákiában 1918–1944. (2015) ISBN:9789633383858
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2982859] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2982859, Kapcsolat: 25344754
 2. Ilyés Zoltán. A nemzetiesítés néprajza/antropológiája: Kutatástörténeti vázlat. (2014) REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM 0865-557X 2415-959X 2415-9603 22 2 66-113
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2794380] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2794380, Kapcsolat: 24385219
 3. Iancu Laura. Eredmények és feladatok a moldvai csángók valláskutatásában. (2012) Megjelent: Pléróma 1947-2012 pp. 131-178
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2150427] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2150427, Kapcsolat: 24419507
 4. Agnieszka Barzsczewska. Integrating Minorities: Traditional Communities and Modernization. (2011) ISBN:9786069274491
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1900655] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1900655, Kapcsolat: 24319466
 5. Vincze Gábor. Gúzsba kötött kisebbség: Magyarok a 20. századi Romániában. (2009) ISBN:9786068156002
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[24419263] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24419263, Kapcsolat: 24419263
 6. Peti Lehel. A moldvai csángók vallásossága: Hagyományos világkép és modernizáció. (2008) ISBN:9789639465527
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1384843] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1384843, Kapcsolat: 24450149
 7. Ilyés Zoltán. A moldvai csángók. (2008) Megjelent: Kisebbségi magyar közösségek a 20. században pp. 418-425
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[189212] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 189212, Kapcsolat: 24449992
 8. Bertha Zoltán. Csángómagyar sorsköltészet. (2007) POLISZ: A JÓZSEF ATTILA KÖR FOLYÓIRATA 0865-4182 109 11 12-18
  Folyóiratcikk[24385033] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24385033, Kapcsolat: 24385033
 9. Ilyés Sándor et al. A moldvai csángók bibliográfiája.. (2006) ISBN:9789738439269
  Könyv[24384888] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24384888, Kapcsolat: 24384888
 10. Peti Lehel. Csángómentő magyarok – identitásmodelláló tényezők Moldvában. (2005) SZÉKELYFÖLD - TERRA SICULORUM 1453-3871 9 8 70-88
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1384699] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1384699, Kapcsolat: 24316491
 11. Bodó Csanád. Szociolingvisztikai szempontok a moldvai magyar–román kétnyelvű közösségek kutatásában.. (2004) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 100 347-358
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24401720] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24401720, Kapcsolat: 24401720
 12. Miskolczy Ambrus. Előszó. (2004) Megjelent: Rendhagyó nézetek a csángókról pp. 3-6
  Könyvrészlet/Előszó, utószó (Könyvrészlet)/Tudományos[24399188] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24399188, Kapcsolat: 24399188
 13. Seres Attila. A magyarországi segélyezés szerepe a moldvai csángók egyházi oktatásában a XIX. század végén. (2004) SZÉKELYFÖLD - TERRA SICULORUM 1453-3871 8 6 85-118
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[201920] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 201920, Kapcsolat: 24384882
 14. Seres Attila. „A magyar nyelv annyi lélek üdvösségére eredménnyel tanítható”: Források a moldvai magyarság anyanyelvű oktatási lehetőségeinek tanulmányozásához a papi képzésben, a XIX. század végén. (2003) LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK 0865-0632 2003 1 321-351
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24305287] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24305287, Kapcsolat: 24305287
Hatos Pál. Szempontok a Magyar Katolikus Egyház 1945-1989 közötti történetéhez. (2002) Megjelent: Hagyomány, közösség, művelődés pp. 201-214, 2723631
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2723631]
 1. Kiss Réka. Fejezetek a budapesti reformátusság második világháború utáni történetéből az 1970-es évekig. (2006) Megjelent: Reformátusok Budapesten pp. 1369-1421
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1638499] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1638499, Kapcsolat: 24480754
 2. Héjja Julianna. Hagyomány, közösség, művelődés : Tanulmányok a hatvanéves Kósa László születésnapjára. (2005) SZÁZADOK 0039-8098 139 6 1574-1579
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[2481668] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2481668, Kapcsolat: 27435097
Hatos Pál. Ravasz László és a magyar református egyház holokauszttal kapcsolatos 1945 utáni állásfoglalásai. (2004) PROTESTÁNS SZEMLE 1215-8577 52 4 211-225, 2723661
Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2723661]
 1. Ungváry Krisztián. A Horthy-rendszer és antiszemitizmusának mérlege: Diszkrimináció és társadalompolitika Magyarországon. (2016) ISBN:9789636766528
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3162760] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3162760, Kapcsolat: 26491461
 2. Ungváry Krisztián. A Horthy-rendszer mérlege: diszkrimináció, szociálpolitika és antiszemitizmus Magyarországon, 1919-1944. (2012) ISBN:9789636765224
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2314200] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2314200, Kapcsolat: 24316496
 3. Kiss Réka. Ravasz László püspöki működése. (2006) Megjelent: Reformátusok Budapesten pp. 537-577
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30631679] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30631679, Kapcsolat: 24384541
Hatos Pál. A magyar protestantizmus és eszmei fordulata Tisza Istvántól Ravasz Lászlóig. (2005) MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 0864-960X 50 1 89-117, 2721465
Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2721465]
 1. Csíki Tamás. Isten nevében (?) Az első világháború protestáns értelmezései. (2018) EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE 1585-7476 19 1 70-82
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27435072] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27435072, Kapcsolat: 27435072
 2. Szász Lajos. A protestáns uniómozgalom története a dualizmus korszakában.. (2017) EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE 1585-7476 18 4 5-41
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3306280] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3306280, Kapcsolat: 27183050
 3. Dobás Kata. Mélység és magasság: Kemény Zsigmond és Zord idő című regényének erdélyi recepciója a 20. század első felében. (2015) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 96 1 3-20
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3019097] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3019097, Kapcsolat: 25223295
 4. Kovács Kálmán Árpád. Az állam-egyház viszony és a református felekezeti öntudat problémái a 19. században: Problémafelvetés és kultúrtörténeti háttér. (2015) Megjelent: Veritas évkönyv, 2014 pp. 13-46
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2990853] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2990853, Kapcsolat: 25064046
 5. Kovács Dávid. Szabó Dezső nemzetszemlélete: A közösségi identitás változatai Szabó Dezső életművében. (2014) ISBN:9786155257506
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[25400202] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25400202, Kapcsolat: 25400202
 6. Szász Lajos. "A háború után...": A világháború utánra vonatkozó református tervek és koncepciók. (2014) Megjelent: Az I. világháború református tábori lelkészeire, tanáraira, diákjaira emlékezve pp. 135-152
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25201665] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25201665, Kapcsolat: 25201665
 7. Nagy Károly Zsolt. „Hová lett a református öntudat?”: A magyar református felekezeti identitás megújításának néhány diskurzusáról. (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3328039] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3328039, Kapcsolat: 24354265
 8. Török Zsuzsa. A Wohl nővérek keresztvíz alatt: Két protestáns zsidó írói életpálya kezdete. (2013) SZÁZADVÉG 0237-5206 18 68 41-58
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2443339] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2443339, Kapcsolat: 24401050
 9. Kiss Réka. Irányvonalak a református vallási néprajzi és mentalitástörténeti kutatások rendszerváltás utáni történetéből. (2012) Megjelent: „A BURGONYÁTÓL A SZILVAFÁIG” pp. 180-243
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2950991] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2950991, Kapcsolat: 26276439
 10. Nagy Károly. A „cserép krigli”. Az „újrahasznosítás” problémája a református szakrális tárgykészlet esetében. (2012) Megjelent: Használtcikk-kultúrák. Ideológiák, gyakorlatok és értelmezői közösségek pp. 9-65
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24401453] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24401453, Kapcsolat: 24401453
 11. Halmos Károly. Teológiai politika: Tóth-Matolcsi László: Műhely a lehetetlenséghez. Kapcsolódási pontok Bibó István és Ravasz László életművében. Argumentum Kiadó – Bibó István Szellemi Műhely, h. n. 2005. 271 oldal + 3 fényképoldal, 2700 Ft. (2011) HOLMI 0865-2864 23 8 1052-1062
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1679447] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1679447, Kapcsolat: 24316499
 12. Gergely Romsics. The memory of the Habsburg Empire in German, Austrian and Hungarian right-wing historiography and political thinking 1918-1941. (2010) ISBN:9780880336765
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[24396027] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24396027, Kapcsolat: 26092120
 13. Kovács Dávid. Szabó Dezső protestantizmus-szemlélete. (2010) Megjelent: "Zengett Szíonon a zsoltár" : a magyar kálvinizmus kulturális és civilizációs hatásai pp. 160-181
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2086495] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2086495, Kapcsolat: 24533649
 14. Romsics Gergely. Nép, nemzet, birodalom: a Habsburg Birodalom emlékezete a német, osztrák és magyar történetpolitikai gondolkodásban, 1918-1941. (2010) ISBN:9789632870274
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2533151] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2533151, Kapcsolat: 24354318
 15. Tóth-Matolcsi László. MŰHELY A LEHETETLENSÉGHEZ.: KAPCSOLÓDÁSI PONTOK BIBÓ ISTVÁN ÉS RAVASZ LÁSZLÓ ÉLETMŰVÉBEN. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[24419493] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24419493, Kapcsolat: 24419493
 16. Klestenitz Tibor. Felekezeti reneszánsz és „általános kereszténység” az 1920-as évek magyar katolikus sajtójában. (2010) KOMMENTÁR 1787-6974 5 5 53-64
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1705797] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1705797, Kapcsolat: 24399389
 17. Nagy Zoltán. A két világháború közti magyarság emlékezetkultúrája: Bethlen Gábor. (2010) NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 0567-6223 54 1 3-36
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21624820] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21624820, Kapcsolat: 24305263
 18. Luffy Katalin. Temető Jajjokan kezdtem én: Beszédmód és íráshasználat az erdélyi fejedelemválság idején. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[24427787] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24427787, Kapcsolat: 24427829
 19. Ifjabb Révész Imre et al. Ifjabb Révész Imre levelei Szekfű Gyulához. (2009) LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK 0865-0632 2009 233-257
  Folyóiratcikk/Forráskiadás (Folyóiratcikk)/Tudományos[2332691] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2332691, Kapcsolat: 24319166
 20. Balázs Eszter. Az intellektualitás vezérei: viták az irodalmi autonómiáról a Nyugatban és a Nyugatról, 1908-1914. (2009) ISBN:9789639697362
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2813845] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2813845, Kapcsolat: 24419243
 21. Erős Vilmos. A magyar történetírás a két világháború közötti időszakban. (2009) ERDÉLYI MÚZEUM 1453-0961 71 1-2 7-27
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23256429] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23256429, Kapcsolat: 24399427
 22. Giczi Zsolt. A katolikus-protestáns egyházi kapcsolatok fő vonásai a Horthy-korszak Magyarországán. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2517203] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2517203, Kapcsolat: 24385051
 23. Patkó Edina. Az erkölcs Ravasz László gondolatvilágában. (2008) COLLEGIUM DOCTORUM: MAGYAR REFORMÁTUS TEOLÓGIA 1787-128X 4 1 130-134
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24421830] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24421830, Kapcsolat: 24421830
 24. Tóth-Matolcsi László. Ravasz László és Bibó István nemzetértelmezései. (2005) BESZÉLŐ 0865-4093 10 6-7 157-163
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1855771] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1855771, Kapcsolat: 24417063
Hatos Pál. Külföldi diákok a felsőokatatásban- nemzetközi körkép és a hazai helyzet. (2005) Megjelent: Idegen nyelvű képzések és a külföldi hallgatói mobilitás a magyar felsőoktatásban pp. 5-16, 2812994
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2812994]
 1. Takács Tamara. Az oktatási mobilitás helyzetképe egy határmenti térségben. (2017) ACTA MEDICINAE ET SOCIOLOGICA 2062-0284 8 95-114
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3241752] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3241752, Kapcsolat: 29546776
 2. Polónyi István. Hallgatók külföldön. (2010) DEBRECENI SZEMLE 1218-022X 18 2 75-90
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24449960] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24449960, Kapcsolat: 24449960
 3. Árva László et al. A szolnoki főiskola hallgatói költésének hatása a város gazdasági életére.. (2010) Megjelent: Harmadfokú képzés, felnőttképzés és regionalizmus pp. 110-116
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[1723805] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1723805, Kapcsolat: 24450078
 4. Tornyi Zs. Határon túli doktoranduszlányok. (2007) NAPÚT: IRODALOM MŰVÉSZET KÖRNYEZET 1419-4082 9 4 15-25
  Folyóiratcikk[20575161] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20575161, Kapcsolat: 24449972
Hatos Pál. Választott népek. (2005) VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0324-7228 48 9 13-20, 2721466
Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2721466]
 1. Szilárdi Réka. Az újpogány vallási diskurzus narratív mintázatai. (2017) ISBN:9789634143338
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3315032] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3315032, Kapcsolat: 29546829
 2. Nagy Károly Zsolt. „Hová lett a református öntudat?”: A magyar református felekezeti identitás megújításának néhány diskurzusáról. (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3328039] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3328039, Kapcsolat: 24354262
 3. Nagy Károly Zsolt. "Hová lett a református öntudat?". (2012) Megjelent: Az elkerülhetetlen pp. 579-619
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1991390] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1991390, Kapcsolat: 24401207
Hatos Pál. A Mindszenty örökség értelmezései 1989 után. (2006) KOMMENTÁR 1787-6974 1 4 55-69, 2723609
Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2723609]
 1. Balogh Margit. Mindszenty József I-II. (2015) ISBN:9789634160021
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[25214970] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25214970, Kapcsolat: 25214975
 2. Balogh Margit. Kardinal József Mindszenty: Ein Leben zwischen kommunistischer Diktatur und Kaltem Krieg. (2014) ISBN:9783940452634
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2522135] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2522135, Kapcsolat: 27651881
 3. Somorjai Ádám. Az Apostoli Szentszék és Mindszenty József kapcsolattartása, III/2. : tanulmányok és szövegközlések.. (2011) MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK 0865-5227 23 1-4 1-412
  Folyóiratcikk/Forráskiadás (Folyóiratcikk)/Tudományos[24316617] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24316617, Kapcsolat: 24316617
 4. Klimó V Árpád. Catholic identity in Hungary — The Mindszenty case. (2010) HUNGARIAN STUDIES: A JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUNGARIAN STUDIES AND BALASSI INSTITUTE 0236-6568 1588-2772 24 2 189-213
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24062428] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24062428, Kapcsolat: 29546785
Hatos Pál. Az 1909. évi Kálvin-jubileum. (2006) Megjelent: Reformátusok Budapesten pp. 1163-1177, 2723615
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2723615]
 1. Fazakas Gergely Tamás. A magyar protestáns gályarabok emlékezete a 19. század második felében: Egy kutatási irány lehetőségeinek első vázlata. (2015) Megjelent: In memoriam Görömbei András pp. 121-134
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3022132] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3022132, Kapcsolat: 26117311
 2. Pongrácz József. Emlékeim. (2013) ACTA PAPENSIA 1587-6292 13 4 519-662
  Folyóiratcikk/Forráskiadás (Folyóiratcikk)/Tudományos[25010284] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25010284, Kapcsolat: 25010284
 3. Kiss Réka. Irányvonalak a református vallási néprajzi és mentalitástörténeti kutatások rendszerváltás utáni történetéből. (2012) Megjelent: „A BURGONYÁTÓL A SZILVAFÁIG” pp. 180-243
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2950991] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2950991, Kapcsolat: 26276442
 4. Nagy Károly. „Hová lett a református öntudat?”: A magyar református felekezeti identitás megújításának néhány diskurzusáról. (2012)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[24384989] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24384989, Kapcsolat: 24384989
 5. Nagy Károly. A „cserép krigli”. Az „újrahasznosítás” problémája a református szakrális tárgykészlet esetében. (2012) Megjelent: Használtcikk-kultúrák. Ideológiák, gyakorlatok és értelmezői közösségek pp. 9-65
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[24401436] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24401436, Kapcsolat: 24401436
 6. S Lackovits. Lackovits Emőke, S.: A budapesti reformátusság története : rendhagyó könyvismertetés.. (2008) ACTA PAPENSIA 1587-6292 8 3-4 221-260
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[24401736] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24401736, Kapcsolat: 24401736
 7. Papp István. Pesti reformátusok. (2007) KOMMENTÁR 1787-6974 2 2 111-115
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[2929850] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2929850, Kapcsolat: 24384513
 8. Kovács I. Gábor. Kósa László (szerk.): Reformátusok Budapesten I-II.: tanulmányok a magyar főváros reformátusságáról.. (2007) KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 1586-2410 8 27 205-213
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[2086557] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2086557, Kapcsolat: 24384531
 9. László Ferenc. A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság és a Protestáns Szemle. (2006) Megjelent: Reformátusok Budapesten pp. 1325-1339
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[24480744] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24480744, Kapcsolat: 24480744
Hatos Pál. Radnóti újraértelmezéséről (Ferencz Győző: Radnóti Miklós élete és költészete. Kritikai életrajz, Osiris Kiadó, Budapest, 2005). (2006) KOMMENTÁR 1787-6974 1 1 111-116, 2721464
Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[2721464]
 1. Hárs György Péter. Radnóti – ahogy tetszik : pszichoanalízis a Nyugatban III.. (2009) MÚLT ÉS JÖVŐ 0864-8646 20 4 74-87
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24354667] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24354667, Kapcsolat: 24354667
 2. Vitéz Ferenc. EGY HUMANISTA ÉRTÉKREND NYOMÁBAN : NÉHÁNY ÚJ SZEMPONT RADNÓTI MIKLÓS PUBLICISZTIKÁJÁNAK ÉRTELMEZÉSÉHEZ. (2009) NÉZŐ PONT: IRODALOM KULTÚRA MŰVÉSZETEK 1788-8034 4 27 3-79
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24354670] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24354670, Kapcsolat: 24354670
 3. Szerdahelyi István. A meghamisított Radnóti. (2009) EZREDVÉG 0238-2865 19 5 115-142
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23123060] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23123060, Kapcsolat: 24354672
Hatos Pál. Szekularizáció és a vallás globális valósága. (2006) KOMMENTÁR 1787-6974 1 2 27-35, 2723611
Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2723611]
 1. Pávay Tibor. Mythos contra factum: A posztmodern mítoszszövés hermeneutikája. (2012)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[25242277] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25242277, Kapcsolat: 24450049
 2. Kovács Klára et al. A debreceni egyetemisták értékpreferenciái. (2010) Megjelent: Régió és oktatás: a Partium esete pp. 110-116
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2355568] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2355568, Kapcsolat: 24422482
 3. Lakatos Zsombor et al. „Nekünk szóló vallás” A bakonybéli bencés monostor és a falu kapcsolata: Ötéves az ELTE Társadalomtudományi Szakkollégium. (2008) Megjelent: Kötetlen pp. 165-180
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24421700] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24421700, Kapcsolat: 24421700
Ablonczy Balázs. „A lehetetlent meg kell kísérteni” , Kommentár 2007/6, 73-84.: Gyurgyák János könyvéről ifj. Bertényi Ivánnal, Hatos Pállal és Richly Gáborral Ablonczy Balázs beszélget. (2007) KOMMENTÁR 1787-6974 2 6 73-84, 2723663
Folyóiratcikk/Publicisztika (Folyóiratcikk)/Ismeretterjesztő[2723663]
 1. Bogoly József Ágoston. Értékőrző látásmód a tudományban és a kultúrában. Klebelsberg Kuno művének kultúratudományi távlatai. (2008) Megjelent: A legnagyobb álmú magyar kultuszminiszter pp. 201-227
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25174720] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25174720, Kapcsolat: 29933022
Hatos Pál. „Világ keresztényei, egyesüljetek”: A keresztény unió dilemmái a két világháború közötti magyar katolicizmusban. (2007) KOMMENTÁR 1787-6974 2 2 59-69, 2723608
Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2723608]
 1. Klestenitz Tibor. Pajzs és kard: Bangha Béla élete és eszmeisége. (2020) ISBN:9786155164637
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[31348645] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31348645, Kapcsolat: 29926449
 2. Csíky Balázs. Serédi Jusztinián, Magyarország hercegprímása. (2018) ISBN:9789636938741; 9789634161264
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[30398646] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30398646, Kapcsolat: 29546802
2021-04-18 01:08