Gárdos-Orosz Fruzsina. Észrevételek az új Polgári Törvénykönyv javaslatának a sajtóhelyreigazításra vonatkozó szabályaihoz.. (2007) ACTA HUMANA: HUNGARIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS PUBLICATIONS 0866-6628 18 3 34-49, 220889
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[220889]
 1. Wopera Zsuzsa et al. Kommentár a polgári perrendtartáshoz 1-2. kötet. (2016) ISBN:9789632955537
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[3049859] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3049859, Kapcsolat: 27015544
 2. Csehi Zoltán. A személyiség és a média a polgári és a büntetőjogban: Az új Polgári Törvénykönyvre és az új Büntető Törvénykönyvre tekintettel. (2014) ISBN:9789632953861
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2809702] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2809702, Kapcsolat: 27015589
 3. Koltay András. Sajtó-helyreigazítás és válaszjog: a sajtószabadság korlátja vagy kiteljesítése?. (2008) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 4 4 143-180
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1850901] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1850901, Kapcsolat: 10327446
Gárdos-Orosz Fruzsina. Kísérlet a gyűlöletbeszéd elleni fellépés magánjogi szabályozására.. (2007) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 48 3 441-464, 220888
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[220888]
 1. Koltay András. A gyűlöletbeszéd korlátozása Magyarországon. Alkotmányos és jogalkalmazói megközelítések, európai kitekintéssel.. (2013) ISBN:9789632953533
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2727112] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2727112, Kapcsolat: 24359699
Gárdos-Orosz Fruzsina. Polgári joggal a gyűlöletbeszéd ellen.. (2007) BESZÉLŐ 0865-4093 12 10 49-57, 220887
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[220887]
 1. Wopera Zsuzsa et al. Kommentár a polgári perrendtartáshoz 1-2. kötet. (2016) ISBN:9789632955537
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[3049859] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3049859, Kapcsolat: 27015563
 2. Pongrácz Dávid. Az új polgári gyűlöletbeszéd-szabályozás jelene és jövője. (2014) DISKURZUS: BATTHYÁNY LAJOS SZAKKOLLÉGIUM TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 2062-5715 2064-6992 4 2 40-51
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25247713] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25247713, Kapcsolat: 25247713
 3. Koltay András. A gyűlöletbeszéd korlátozása Magyarországon. Alkotmányos és jogalkalmazói megközelítések, európai kitekintéssel.. (2013) ISBN:9789632953533
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2727112] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2727112, Kapcsolat: 26252328
 4. Hanák András. Szent szólásszabadság. (2009) FUNDAMENTUM 1417-2844 13 4 49-68
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23295575] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23295575, Kapcsolat: 25978190
Fruzsina Gárdos-Orosz. Constitutional rights: horizontal effect and anti-discrimination law in Hungary.. (2008) ACTA JURIDICA HUNGARICA 1216-2574 1588-2616 49 1 111-136, 220715
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[220715]
 1. Leysser L. León. Nulidad del acto jurídico. (2021) Megjelent: Nuevo Comentario del Código Civil Peruano (Tomo II) pp. 356-403
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[33282216] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 33282216, Kapcsolat: 31942836
 2. Kovács Kriszta. Equality: The Missing Link. (2012) Megjelent: Constitution for a Disunited Nation pp. 171-196
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2287372] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2287372, Kapcsolat: 22851998
 3. Kovács Kriszta. Az egyenlőség felé: A hátrányos megkülönböztetés tilalma és a támogató intézkedések. (2012) ISBN:9789632365343
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2287364] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2287364, Kapcsolat: 22852019
 4. Hanák András. Fluctuat nec mergitur – az új Polgári Törvénykönyv esélyei. (2009) MAGYAR JOG 0025-0147 56 2 75-87
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23621905] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23621905, Kapcsolat: 23621905
Gárdos-Orosz Fruzsina. The underpinning of the protection of fundamental rights provided by the Hungarian constitution: Article 8 paragraph (1).. (2008) ACTA JURIDICA HUNGARICA 1216-2574 1588-2616 49 4 377-408, 220714
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[220714]
 1. Gary Jacobsohn. Constitutional Revolution. (2020) ISBN:9780300231021
  Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[30467605] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30467605, Kapcsolat: 30925051
Gárdos Orosz F. Alapjogok korlátozása. (2009) Megjelent: Az Alkotmány kommentárja. pp. 387-432, 220514
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[220514]
 1. Karsai Krisztina. Ne bis in idem. (2023) Megjelent: Internetes Jogtudományi Enciklopédia pp. 1-26
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[34073086] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 34073086, Kapcsolat: 33674271
 2. Mészáros Gábor. A „militáns demokrácia” esete a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzettel. (2019) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 60 4 43-55
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31276304] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31276304, Kapcsolat: 29749322
 3. Zakariás Kinga. A „magánszféra alakítása érinthetetlen területének” védelme a titkos információgyűjtés során. (2018) ACTA HUMANA: HUNGARIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS PUBLICATIONS 0866-6628 2786-0728 6 1 123-139
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30840506] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30840506, Kapcsolat: 28505266
 4. Mészáros Gábor. Alkotmányosság válságban?: Különleges helyzetek és kezelésük modelljei az alkotmányos demokráciában. (2018) ISBN:9786155554148
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[30412266] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30412266, Kapcsolat: 29749310
 5. Karsai Krisztina. Transnational ne bis in idem principle in the Hungarian fundamental law. (2017) Megjelent: Europe in Crisis: Crime, Criminal Justice, and the Way Forward pp. 409-440
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3252934] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3252934, Kapcsolat: 29749420
 6. Koltay András. Sajtószabadság és médiajog a 21. század elején. 4. kötet. (2017) ISBN:9789632956701
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[3270602] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3270602, Kapcsolat: 27015595
 7. Csink Lóránt. Mikor legyen a jogrend különleges?. (2017) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 13 4 7-16
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3425901] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3425901, Kapcsolat: 29749545
 8. Koltay András. Az "általános személyiségi jog" nyomában - kísérlet a méltóság, becsület, jóhírnév fogalmi elhatárolására. (2017) MAGYAR JOG 0025-0147 64 10 602-612
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3294442] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3294442, Kapcsolat: 28558065
 9. Zakariás Kinga. A képmáshoz való alapjog: a bírói döntések alkotmánybírósági felülvizsgálatának terjedelme a rendőr képmás ügyekben. (2017) ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGI SZEMLE 2061-5582 8 2 108-114
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3384706] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3384706, Kapcsolat: 29752601
 10. Mészáros Gábor. Különleges helyzetek és a joguralom határai: A kivételes állapot az alkotmányos demokráciában. (2016) JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 2060-4580 8 4 185-200
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26461838] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26461838, Kapcsolat: 26970440
 11. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán. Alapjogok mérlegen: Az általános alapjogi tesztek dogmatikája. (2016) ISBN:9789632582948
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[3076550] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3076550, Kapcsolat: 26264946
 12. Gál Andor. A jogos védelem teleologikus megközelítésben. (2016)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[3151721] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3151721, Kapcsolat: 26149083
 13. Gál Andor. A jogos védelem szabályozási céljára vonatkozó elméletekről. (2016) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 71 6 328-338
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3074536] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3074536, Kapcsolat: 26967887
 14. Téglási András. Véleményszabadság vs. emberi méltóság - Egy rejtélyes alaptörvény-módosítás nyomában. (2015) ACTA HUMANA: HUNGARIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS PUBLICATIONS 0866-6628 2786-0728 2015 6 25-47
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3264276] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3264276, Kapcsolat: 26971426
 15. Téglási András. The Protection of Fundamental Rights in the Jurisprudence of the Constitutional Court of Hungary After the New Fundamental Law Entered into Force in 2012. (2015) Megjelent: Challenges and Pitfalls in the Recent Hungarian Constitutional Development pp. 77-93
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2875233] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2875233, Kapcsolat: 27727475
 16. Szakály Zsuzsa. Human Rights, Civil Rights and Eternity Clauses. (2015) Megjelent: Hungarian Yearbook of International Law and European Law 2014 pp. 259-273
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3286756] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3286756, Kapcsolat: 30921530
 17. Tóth Mónika. Az otthonszülés problematikája és a választás lehetősége. (2015) JOGASZVILAG.HU 2015 p. 1
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25246791] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25246791, Kapcsolat: 25246791
 18. Szomora Zsolt. Alkotmány és anyagi büntetőjog: A büntetőjog-alkalmazás alkotmányosságának egyes kérdései. (2015) ISBN:9786155411267
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2975801] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2975801, Kapcsolat: 25246670
 19. Csink Lóránt et al. Eljárási jogok. (2014) Megjelent: Alkotmányjog - Alapjogok pp. 267-286
  Felsőoktatási tankönyv része (Könyvrészlet) | Oktatási[32630759] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32630759, Kapcsolat: 24174453
 20. Téglási András. Az Alkotmánybíróság alapjogvédelmi gyakorlata az Alaptörvény hatálybalépése után. (2014) Megjelent: Alkotmányozás és alkotmányjogi változások Európában és Magyarországon pp. 317-339
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2765879] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2765879, Kapcsolat: 24359726
 21. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán. Az alapjogi teszt újrafogalmazása. (2014) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 69 1 23-34
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2586121] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2586121, Kapcsolat: 23621836
 22. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán. Megismerhető-e az alapjogok lényeges tartalma?. (2013) MAGYAR JOG 0025-0147 60 12 714-722
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2586124] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2586124, Kapcsolat: 24470832
 23. Szomora Zsolt. Dogmatikai és alkotmányjogi megjegyzések a gyűlölet-bűncselekmények büntetőjogi szabályozásához. (2013) BELÜGYI SZEMLE / ACADEMIC JOURNAL OF INTERNAL AFFAIRS: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-) 2062-9494 2677-1632 61 12 36-51
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2498541] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2498541, Kapcsolat: 23599629
 24. Sulyok Katalin. Az egészséges környezethez való alapjog értelmezési lehetőségei: Avagy mi lehet az intézményvédelmen túl?. (2013) BIBÓ JOGI ÉS POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 2064-4388 2064-4388 1 1 101-132
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2920161] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2920161, Kapcsolat: 25247718
 25. Téglási András. A tulajdonhoz való jog alkotmányos védelme. (2013) ISBN:9786155300103
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2763862] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2763862, Kapcsolat: 25246762
 26. Kurunczi Gábor. A szélsőséges időjárási helyzetekre adott állami reakciók és az alapvető jogok védelme. (2013) Megjelent: Tanulmányok "A változó rendészet aktuális kihívásai" című tudományos konferenciáról pp. 215-221
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2464060] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2464060, Kapcsolat: 25246800
 27. Kovács Ágnes. Alapjogok ütközése a bírósági gyakorlatban – az alkotmánybíróságok szerepe az alapjogi konfliktusok feloldásában. (2013)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2973911] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2973911, Kapcsolat: 24174588
 28. Vincze Attila. OBJEKTÍV FELELŐSSÉG ÉS AZ ARÁNYOSSÁG ELVE - AZ EURÓPAI BÍRÓSÁG ÍTÉLETE A C-210/10. SZ. URBÁN MÁRTON KONTRA VÁM- ÉS PÉNZÜGYŐRSÉG ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS PARANCSNOKSÁGA ÜGYBEN. (2012) EURÓPAI JOG: AZ EURÓPAI JOGAKADÉMIA FOLYÓIRATA 1587-2769 12 3 37-41
  Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2319022] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2319022, Kapcsolat: 22852066
 29. Hollán Miklós. Az Alkotmánybíróság határozata a prostitúciós bűncselekményekről: Az erkölcsvédelmi megközelítés árnyoldalai. (2012) JOGESETEK MAGYARÁZATA 2061-4837 3 2 p. 3
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[22852054] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22852054, Kapcsolat: 22852054
 30. Blutman László. Az alapjogi teszt a nyelv fogságában. (2012) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 67 4 145-156
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2319224] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2319224, Kapcsolat: 26252309
 31. Szomora Zsolt. Schranken und Schrankenlosigkeit der Meinungsfreiheit in Ungarn: Grundrechtsbeeinflusste Widersprüche im ungarischen Strafrecht. (2011) ZEITSCHRIFT FÜR INTERNATIONALE STRAFRECHTSDOGMATIK 1863-6470 1 29-43
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1446566] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1446566, Kapcsolat: 24353972
 32. Karsai Krisztina. Fogyasztóvédelem és büntetőjog. (2011) ISBN:9789632581385
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1936557] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1936557, Kapcsolat: 23170378
 33. Csink Lóránt et al. Eljárási jogok. (2011) Megjelent: Alkotmányjog – Alapjogok pp. 259-278
  Felsőoktatási tankönyv része (Könyvrészlet) | Oktatási[2063838] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2063838, Kapcsolat: 22260696
 34. Papp Zsuzsanna. Az illegális eredetű illetve a felhasználásukkal személyiségi jogot sértő információk a polgári perbeli bizonyításban. (2011)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2436100] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2436100, Kapcsolat: 22312480
 35. Csink Lóránt. Az Alkotmánybíróság határozata a kormánytisztviselők elmozdíthatóságáról: Az indoklás nélküli felmondás alkotmányellenességéről. (2011) JOGESETEK MAGYARÁZATA 2061-4837 2 2 3-11
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[22260701] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22260701, Kapcsolat: 22260701
 36. Téglási András. A tulajdonhoz való jog alkotmányos védelme. (2011)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2763867] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2763867, Kapcsolat: 22942327
 37. Chronowski Nóra et al. Kommentár az Alkotmány kommentárjához 1.. (2010) FUNDAMENTUM 1417-2844 14 1 93-97
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1639538] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1639538, Kapcsolat: 25978188
 38. Majtényi Balázs. Félreértett jogosultságok.: Bizonytalan helyzetű alapjogok Magyarországon.. (2010) ISBN:9789632362953
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1420859] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1420859, Kapcsolat: 27727477
 39. Orbán Balázs. A miniszterelnök lemondásának alkotmányos korlátairól. (2010) Megjelent: Ünnepi konferencia az ELTE megalakulásának 375. évfordulója alkalmából pp. 195-209
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[2561730] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2561730, Kapcsolat: 25247720
 40. Fröhlich Johanna. A kampánycsend és a közérdekű adatokhoz való hozzáférés. (2010) MAGYAR JOG 0025-0147 57 12 747-751
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[22367240] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22367240, Kapcsolat: 21384153
Gárdos Orosz Fruzsina. Nemzetközi standardok és magyar kísérletek a gyűlöletbeszéd büntetőjogon túli szabályozására.. (2009) FÖLD-RÉSZ: NEMZETKÖZI ÉS EURÓPAI JOGI SZEMLE 2060-3568 2 3-4 135-147, 1446853
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1446853]
 1. Pap András László. Intézményes diszkrimináció és zaklatás. (2017) MTA LAW WORKING PAPERS 2064-4515 4 9 1-27
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3248528] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3248528, Kapcsolat: 31930633
 2. Wopera Zsuzsa et al. Kommentár a polgári perrendtartáshoz 1-2. kötet. (2016) ISBN:9789632955537
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[3049859] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3049859, Kapcsolat: 27015557
 3. Pap András László. Intézményes diszkrimináció és zaklatás. (2015) BELÜGYI SZEMLE / ACADEMIC JOURNAL OF INTERNAL AFFAIRS: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-) 2062-9494 2677-1632 63 12 80-105
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2987796] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2987796, Kapcsolat: 26257701
 4. Pongrácz Dávid. Az új polgári gyűlöletbeszéd-szabályozás jelene és jövője. (2014) DISKURZUS: BATTHYÁNY LAJOS SZAKKOLLÉGIUM TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 2062-5715 2064-6992 4 2 40-51
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25247713] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25247713, Kapcsolat: 25247715
 5. Koltay András. A gyűlöletbeszéd korlátozása Magyarországon. Alkotmányos és jogalkalmazói megközelítések, európai kitekintéssel.. (2013) ISBN:9789632953533
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2727112] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2727112, Kapcsolat: 24359700
 6. Pap András László. A megfigyelés társadalmának proliferációjától az etnikai profilalkotáson át az állami felelősség kiszervezéséig: Alkotmányjogi és rendészettudományi megközelítések az emberi méltóság, a társadalmi biztonság és az adatvédelem értelmezésekor. (2012) ISBN:9789632365947
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2166936] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2166936, Kapcsolat: 27727482
 7. Pap András László. Identitás és reprezentáció: Az etnikai hovatartozás meghatározásától a politikai képviseletig. (2007) ISBN:9789636930004
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1294772] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1294772, Kapcsolat: 23532644
Gárdos-Orosz Fruzsina. Alapjogok alkalmazása a magánjogi jogvitákban az Európai Unióban és ennek lehetséges hatásai a magyar jogra. (2010) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 51 3 225-258, 31788753
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31788753]
 1. Klein Tamás. Új terület a jogtudomány horizontján?: Ződi Zsolt Platformjog című monográfiájáról. (2024) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 2024 3 134-146
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[34749493] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 34749493, Kapcsolat: 34690269
 2. Muzsalyi Róbert. Az EU-jog hatása a polgári eljárásjogra. (2020) ISBN:9789634546108
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[31778481] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31778481, Kapcsolat: 34727003
 3. Muzsalyi Róbert. Az egyenértékűség és a tényleges érvényesülés elve az Európai Unió jogában. (2020)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[31646881] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 31646881, Kapcsolat: 29747341
 4. Klein Tamás. Az online nyilvánosság alkotmányjogi vonatkozásai. (2018) Megjelent: Technológia jog - Robotjog - Cyberjog pp. 219-261
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[3428898] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3428898, Kapcsolat: 34726993
Gárdos Orosz Fruzsina. Az alkotmány a magánjogi jogviszonyokban.. (2010) RENDÉSZETI SZEMLE: AZ IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM SZAKMAI, TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2006-2010) 1789-4689 58 4 19-35, 1429876
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1429876]
 1. Klein Tamás. Új terület a jogtudomány horizontján?: Ződi Zsolt Platformjog című monográfiájáról. (2024) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 2024 3 134-146
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[34749493] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 34749493, Kapcsolat: 34692730
 2. Klein Tamás. Az online nyilvánosság alkotmányjogi vonatkozásai. (2018) Megjelent: Technológia jog - Robotjog - Cyberjog pp. 219-261
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[3428898] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3428898, Kapcsolat: 34726991
Gárdos-Orosz Fruzsina. A bíróságok sajátos kötelezettségei és ennek korlátai az alapjogérvényesítésben. (2011) DE IURISPRUDENTIA ET IURE PUBLICO: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 1789-0446 5 2 76-95, 25250100
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25250100]
 1. Szentgáli-Tóth Boldizsár. Hogyan tovább, kétharmad?: A minősített többségű törvényalkotás múltja, jelene, jövője Magyarországon. (2019) ISBN:9789634891215
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[30822198] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30822198, Kapcsolat: 29920295
 2. Szomora Zsolt. Alkotmány és anyagi büntetőjog: A büntetőjog-alkalmazás alkotmányosságának egyes kérdései. (2015) ISBN:9786155411267
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2975801] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2975801, Kapcsolat: 25246662
 3. Szomora Zsolt. Az Alkotmánybíróság büntetőítéletet megsemmisítő döntése a közszereplők büntetőjogi becsületvédelméről: Régi-új mércék a büntetőbírói gyakorlat számára. (2014) JOGESETEK MAGYARÁZATA 2061-4837 5 3 13-22
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2851515] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2851515, Kapcsolat: 24353970
Gárdos-Orosz Fruzsina. Alkotmánybíróság az Alaptörvényben – új emberek, új hatáskörök. (2011) JOGI IRÁNYTŰ 2063-8841 2 2 52-54, 3100378
Rövid közlemény (Folyóiratcikk) | Tudományos[3100378]
 1. Naszladi Georgina. Alkotmányjogi panasz a magyar alapjogvédelem rendszerében. (2016)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[27194771] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27194771, Kapcsolat: 25983481
 2. Lápossy Attila. Populáris akcióból ombudsmani akciók?: Az alapvető jogok biztosának "új" indítványozási jogköréről és közvetítői szerepfelfogásáról. (2011) MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 0865-736X 1 (61) 3 p. 120
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26970626] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26970626, Kapcsolat: 26970626
Gárdos Orosz Fruzsina. Alkotmányos polgári jog?: Az alapvető jogok alkalmazása a magánjogi jogvitákban.. (2011) ISBN:9789639950474, 1828848
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1828848]
 1. Ouk Varinic. Az alkotmánybíróság és a rendes bíróságok kapcsolata különös tekintettel a bírói kezdeményezésekre. (2023) Megjelent: XXIV. Jogász Doktoranduszok Konferenciája pp. 213-221
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[34122834] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 34122834, Kapcsolat: 34690338
 2. Chronowski Nóra. Az alkotmány/bíráskodás potenciálja az üzleti szféra okozta emberi jogsérelmekkel szemben. (2023) ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGI SZEMLE 2061-5582 14 1 2-14
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[34131833] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 34131833, Kapcsolat: 33674198
 3. Vékás Lajos. A magánjog kihívásai: Történeti visszapillantás és mérleg. (2023) MAGYAR JOG 0025-0147 2023 7-8 389-399
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[34134563] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 34134563, Kapcsolat: 33674237
 4. Rimaszécsi János. A hatalmi ágak megosztásának XXI. századi kérdései különös tekintettel az igazságszolgáltatásra. (2023)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[32871191] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32871191, Kapcsolat: 33694814
 5. Béla Pokol. Magnum Opus: for legal theory and social theory by Béla Pokol. (2022)
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[32876248] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32876248, Kapcsolat: 31930627
 6. Kálmán Kinga et al. Korlátozott közlések nyomában: A közszférában dolgozók szólásszabadságának egy érdekes alesete. (2022) Megjelent: Demokrácia-dilemmák pp. 263-286
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[32914208] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32914208, Kapcsolat: 31930415
 7. Zakariás Kinga. Decision 32/2013. (IX. 22.) - Secret Intelligence Gathering. (2022) Megjelent: The main lines of the jurisprudence of the Hungarian Constitutional Court pp. 293-311
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[32843668] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32843668, Kapcsolat: 31928337
 8. Pokol Béla. Magnum opus: Társadalomelmélet és jogelmélet. (2021)
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[32523984] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32523984, Kapcsolat: 30930239
 9. Pokol Béla. Juristocracy: Trends and Versions. (2021) ISBN:9786155164804
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[32082321] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32082321, Kapcsolat: 33695626
 10. Pokol Béla. Juristocracia: Tendęncias e Versőes. (2021)
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[32840071] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32840071, Kapcsolat: 34690323
 11. Béla Pokol. Giuristocrazia: Tendenze e versioni. (2021)
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[32755620] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32755620, Kapcsolat: 34690346
 12. Koltay András. Constitutional Protection of Freedom of Expression in the first Decade of the Fundamental Law of Hungary. (2021) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 17 4 73-123
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32524600] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32524600, Kapcsolat: 30930225
 13. Makk Alexandra. Az adatvédelem alapjogi és magánjogi természete: A személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás: alapjoggyakorlás vagy polgári jogi jognyilatkozat?. (2021) JOGI TANULMÁNYOK 1417-2488 2064-9851 ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolája és Politikatudományi Doktori Iskolája VII. Konferenciája 164-178
  Konferenciaközlemény (Folyóiratcikk) | Tudományos[32474715] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 32474715, Kapcsolat: 30922831
 14. Koltay András. A véleményszabadság alkotmányos védelme az Alaptörvény első évtizedében. (2021) ACTA HUMANA: HUNGARIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS PUBLICATIONS 0866-6628 2786-0728 9 2 37-93
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32092158] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 32092158, Kapcsolat: 30922815
 15. Béla Pokol. Negara ganda dan penggandaan sistem hukum Hukum konstitusional dan duplikasi cabang-cabang hukum oleh Béla Pokol (terjemahan). (2020) ISBN:9635314620
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[33070053] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 33070053, Kapcsolat: 31930390
 16. Kálmán Kinga et al. Korlátozott közlések nyomában: A közszférában dolgozók szólásszabadságának érdekes alesete. (2020) KÖZJOGI SZEMLE 1789-6991 13 2 50-59
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31391176] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31391176, Kapcsolat: 29920296
 17. Manhertz Tamás István. Alkotmánybírósági hatáskörök jogösszehasonlításban történő vizsgálata. (2020)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[31788714] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31788714, Kapcsolat: 29747319
 18. Koltay András. The Freedom to Discuss Public Affairs and the Protection of Personality Rights in the Hungarian Legal System. (2019) ELTE LAW JOURNAL 2064-4965 1 115-144
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31338504] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31338504, Kapcsolat: 29750114
 19. Pokol Béla. Az alkotmányi jog kérdéseiből. (2019) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 20 2 1-100
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31789866] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31789866, Kapcsolat: 29748949
 20. Kurunczi Gábor. A választójog. (2019) Megjelent: Bevezetés az alkotmányjogba pp. 153-198
  Felsőoktatási tankönyv része (Könyvrészlet) | Oktatási[30866255] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30866255, Kapcsolat: 28557976
 21. Téglási András. A szociális jogok alkotmányos védelme - különös tekintettel a szociális biztonság alapjogi védelmére. (2019) ISBN:9789635311040; 9789635311064; 9789635311057
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[31135631] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31135631, Kapcsolat: 29752399
 22. Gulyás Attila et al. Alkotmányjogi alapismeretek. (2019) ISBN:9789634981466
  Oktatási anyag (Könyv) | Oktatási[31674568] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31674568, Kapcsolat: 28552351
 23. Vadász Vanda et al. Alkotmányértelmezés a rendes bíróságok és az Alkotmánybíróság gyakorlatában a bírói kezdeményezés tükrében. (2019) Megjelent: Az Alaptörvény érvényesülése a bírói gyakorlatban 4.: A bírói kezdeményezések gyakorlati tapasztalata : tanulmánykötet pp. 237-318
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30927800] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30927800, Kapcsolat: 34690337
 24. Koltay András. A közügyek vitáinak szabadsága és a személyiségi jogok védelme. (2019) PÁZMÁNY LAW WORKING PAPERS 2062-9648 2019 2019 1-23
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30556445] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30556445, Kapcsolat: 28505256
 25. Koltay András. A közügyek vitáinak szabadsága és a magánélet védelméről szóló 2018. évi LIII. törvény. (2019) ACTA HUMANA: HUNGARIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS PUBLICATIONS 0866-6628 2786-0728 7 3 63-85
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31010182] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31010182, Kapcsolat: 28553976
 26. Kurunczi Gábor. Az általános választójog elvének aktuális kihívásai. (2018) ÁLLAMTUDOMÁNYI MŰHELYTANULMÁNYOK (ON-LINE 2016-TÓL) 2498-5627 2018 3 1-94
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3336048] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3336048, Kapcsolat: 30922832
 27. Bedő Renáta. Az alapjogok érvényesülése magánviszonyokban Magyarországon- fókuszban a fórumrendszer. (2018) FUNDAMENTUM 1417-2844 22 1 58-69
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30661806] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30661806, Kapcsolat: 27727542
 28. Bedő Renáta. A rendes bíróságok alapjogi bíráskodása magánjogi viszonyokban. (2018) JOGI TANULMÁNYOK 1417-2488 2064-9851 5 1 73-85
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31846889] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31846889, Kapcsolat: 27727531
 29. Szilágyi Emese. A kommunikációs alapjogok általános értelmezése és alkalmazása a rendes bírósági és az alkotmánybírósági gyakorlatban – a bírói kezdeményezések és az alkotmányjogi panaszos ügyek tapasztalatai. (2018) MTA LAW WORKING PAPERS 2064-4515 5 16 p. 1
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30325255] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30325255, Kapcsolat: 27727538
2024-07-23 18:49