Szabó Miklós. Megkísértett humanizmus: Előszó a második világháború előtti magyar jogbölcseleti gondolkodás történetéhez. (1995) Megjelent: Portrévázlatok a magyar jogbölcseleti gondolkodás történetéből pp. 1-20, 1342741
Előszó, utószó (Könyvrészlet) | Tudományos[1342741]
 1. Ződi Zsolt. Rendhagyó recenzió Takács Péter új Somló kötete kapcsán. (2017) Megjelent: A szegedi jogbölcseleti iskola alapítója pp. 201-207
  Recenzió/kritika (Könyvrészlet) | Tudományos[26812642] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26812642, Kapcsolat: 26946425
 2. Pokol Béla. Moór Gyula és Horváth Barna jogkoncepciója. (1998) MAGYAR JOG 0025-0147 45 5 23-38
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1322242] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1322242, Kapcsolat: 20980242
 3. Prugberger Tamás. Jogbölcseleti portrévázlatok. (1998) MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE 0025-0090 1588-1024 43 4-5-6 758-767
  Folyóiratcikk[20987106] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20987106, Kapcsolat: 20987106
 4. Peschka V. Egy figyelemreméltó jogelméleti könyvsorozatról. (1996) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 51 12 543-544
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[221462] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 221462, Kapcsolat: 20987098
 5. Takács Péter. A személyes és a rendbe öntött igazságosság szintézise. (1996) BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 0865-4247 1588-0222 8 4 420-427
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[1539515] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1539515, Kapcsolat: 20994984
 6. Péteri Z. Megjegyzések egy új jogbölcseleti kiadványsorozatról. (1995) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 37 1-2 189-197
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[221454] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 221454, Kapcsolat: 20987094
Szabó Miklós. A jogdogmatika előkérdéseiről. (1996) ISBN:9638561033, 1342472
Monográfia (Könyv) | Tudományos[1342472]
 1. Pődör Lea. Az angol jogi kultúra sajátosságai Horváth Barna műveiben. A precedensek szerepe és jelentősége. (2017) Megjelent: A szegedi jogbölcseleti iskola alapítója pp. 150-162
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3309292] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3309292, Kapcsolat: 26945954
 2. Bódig Mátyás. Jogelméleti összefüggések Szabó Miklós jogdogmatikájában. (2016) Megjelent: Orbis Iuris pp. 11-34
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[26946554] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26946554, Kapcsolat: 26945971
 3. Ződi Zsolt. A "jog mint nyelvi átfordítás" elméletének tesztelése. (2016) Megjelent: Orbis Iuris pp. 163-182
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3155903] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3155903, Kapcsolat: 26945982
 4. Tóth J. Zoltán. A jogértelmezés „elementáris” módszerei a magyar felsőbírósági gyakorlatban. (2015) Megjelent: A jog nyelvi dimenziója pp. 93-116
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2962703] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2962703, Kapcsolat: 25211895
 5. Paksy Máté. A dialógus vonzásában: Hozzájárulás a jogászi gondolkodás természetjogi megalapozásához. (2014) ISBN:9789633082003
  Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[2740303] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2740303, Kapcsolat: 25211887
 6. Tóth J Zoltán. Felsőbírósági normaértelmezés de facto: Jogértelmezési módszerek a magyar Legfelsőbb Bíróság gyakorlatában. (2012) ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS : ACTA JURIDICA ET POLITICA 0563-0606 74 471-486
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[21954652] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21954652, Kapcsolat: 21954569
 7. Dobos Csilla. Funkcióigés szerkezetek. (2009)
  Könyv[20988286] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20988286, Kapcsolat: 20988295
 8. Blutman László. Egy empirikus jogértelmezéstan szükségessége. (2008) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 63 1 3-13
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2319238] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2319238, Kapcsolat: 20979594
 9. Blutman László. A jogi dogmatika zátonyai: az analógia a magyar jogban. (2008) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 63 6 275-291
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2319233] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2319233, Kapcsolat: 20979602
 10. Paksy Máté. Megértés, magyarázat, jogdogmatika. (2007) Megjelent: Jogdogmatika és jogelmélet pp. 192-213
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30310756] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30310756, Kapcsolat: 20979573
 11. Jakab András. Jogalkalmazás, jogdogmatika, Begriffsjurisprudenz. Észrevételek Szabó Miklós előadásához. (2007) Megjelent: Jogdogmatika és jogelmélet pp. 176-191
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[2040499] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2040499, Kapcsolat: 20979568
 12. Nagy Ferenc. Helyzetkép-vázlat a büntetőjogi dogmatikáról. (2007) Megjelent: Jogdogmatika és jogelmélet pp. 273-290
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[1364452] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1364452, Kapcsolat: 20979576
 13. Jakab András. A magyar jogrendszer szerkezete. (2007) ISBN:9789637296697
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2038449] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2038449, Kapcsolat: 20979583
 14. Szabadfalvi József. Adalékok a magyar jogdogmatika fejlődéstörténetéhez. (2007) Megjelent: Jogdogmatika és jogelmélet pp. 374-389
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1178067] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1178067, Kapcsolat: 20979579
 15. Szalma József. A jogdogmatika kérdéséről. (2006) LÉTÜNK (ÚJVIDÉK) 0350-4158 36 4 84-87
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2743464] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2743464, Kapcsolat: 20987128
 16. Dobos Csilla. Szaknyelvi pragmatika. (2005) Megjelent: „Mindent fordítunk, és mindenki fordít” pp. 229-237
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1298800] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1298800, Kapcsolat: 20979559
 17. Jakab András. Ki a jó jogász?: Avagy tényleg jó bíró volt Magnaud?. (2005) Megjelent: Államelmélet, politikai filozófia, jogbölcselet p. 215
  Könyvrészlet[20979592] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20979592, Kapcsolat: 20979592
 18. Bódig M. Jogelmélet, államelmélet, politikai filozófia: Néhány módszertani összefüggés. (2005) Megjelent: Államelmélet, politikai filozófia, jogbölcselet pp. 145-163
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[221936] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 221936, Kapcsolat: 20979589
 19. András Jakab et al. Die dogmatische Hinterlassenschaft des Sozialismus im heutigen Recht. (2005) JAHRBUCH FÜR OSTRECHT 0075-2746 46 1 11-40
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23762875] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23762875, Kapcsolat: 20979603
 20. Bódig M. Megértés, racionalitás, gyakorlati ész: jogfilozófiai reflexiók a gadameri hermeneutikáról. (2001) Megjelent: Ius humanum - Ember alkotta jog pp. 223-306
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1822505] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1822505, Kapcsolat: 20979599
 21. Bencze Mátyás. A jogi tudás útjain. (2001) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 42 1-2 169-179
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2172690] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2172690, Kapcsolat: 20987125
 22. Pokol Béla. A jog elmélete. (2001) ISBN:9639149578
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1320442] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1320442, Kapcsolat: 20979551
 23. Takács Péter. Az ígéret földje. (1999) VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0324-7228 2062-8900 42 2 60-73
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1540454] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1540454, Kapcsolat: 20994976
 24. Chertes Attila. Jogi gondolkodás és jogdogmatika.: Egy szakmai vita nyomában. (1997) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 52 7-8 351-355
  Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[20290473] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20290473, Kapcsolat: 20987100
 25. Takács Péter. A személyes és a rendbe öntött igazságosság szintézise. (1996) BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 0865-4247 1588-0222 8 4 420-427
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[1539515] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1539515, Kapcsolat: 20994982
Szabó Miklós. Jogbölcseleti előadások. (1998) ISBN:9639103071, 1342567
Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[1342567]
 1. Kuminetz Géza. Egy tomista jog- és állambölcselet vázlata I. kötet. (2013) ISBN:9789632774657
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2475111] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2475111, Kapcsolat: 26945995
 2. Bencze Mátyás. A jogi tudás útjain. (2001) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 42 1-2 169-179
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2172690] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2172690, Kapcsolat: 20987123
Szabó Miklós. Jogi episztemológia: Avagy: „Hogyan ismerhető meg a jog?”. (1998) Megjelent: Jogbölcseleti előadások pp. 27-50, 1342815
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1342815]
 1. Bódig Mátyás. Jogelméleti összefüggések Szabó Miklós jogdogmatikájában. (2016) Megjelent: Orbis Iuris pp. 11-34
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[26946554] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26946554, Kapcsolat: 26946429
Szabó Miklós. Jogi metodológia: Avagy: „Hogyan működtethető a jog?”. (1998) Megjelent: Jogbölcseleti előadások pp. 51-72, 1342817
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1342817]
 1. Bódig Mátyás. Jogelméleti összefüggések Szabó Miklós jogdogmatikájában. (2016) Megjelent: Orbis Iuris pp. 11-34
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[26946554] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26946554, Kapcsolat: 26946432
 2. Bencze Mátyás. A tiszta jogtan jogalkalmazás-elmélete és a normativista megközelítés tanulságai. (2007) Megjelent: Hans Kelsen jogtudománya pp. 272-286
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2228529] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2228529, Kapcsolat: 20980444
 3. Bódig M. Jogelmélet, államelmélet, politikai filozófia: Néhány módszertani összefüggés. (2005) Megjelent: Államelmélet, politikai filozófia, jogbölcselet pp. 145-163
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[221936] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 221936, Kapcsolat: 20980454
 4. Bencze Mátyás. Az »ítélkezéstan« alapvonalai. (2005) Megjelent: Államelmélet, politikai filozófia, jogbölcselet pp. 229-244
  Könyvrészlet[20980464] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20980464, Kapcsolat: 20980464
 5. Boda Mihály. Szabálykövetés: A jog. (2004) MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE 0025-0090 1588-1024 48 3 p. 264
  Folyóiratcikk[20980439] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20980439, Kapcsolat: 20980439
 6. Cs Kiss Lajos. A jogtudomány eszméje és hivatása: a filozófiai és tudományos hit paradoxonjai. (2004) ISBN:9634636969
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1452899] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1452899, Kapcsolat: 20980453
 7. Bódig M. Megértés, racionalitás, gyakorlati ész: jogfilozófiai reflexiók a gadameri hermeneutikáról. (2001) Megjelent: Ius humanum - Ember alkotta jog pp. 223-306
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1822505] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1822505, Kapcsolat: 20980466
 8. Bencze Mátyás. A jogi tudás útjain. (2001) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 42 1-2 169-179
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2172690] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2172690, Kapcsolat: 20980441
Szabó Miklós. A jog társadalmi magyarázata. (1999) Megjelent: Fejezetek a jogbölcseleti gondolkodás történetéből pp. 17-38, 1342997
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1342997]
 1. Cserne Péter. A racionális döntések elméletének helye a jogelméletben. (2005) Megjelent: Államelmélet, politikai filozófia, jogbölcselet pp. 245-272
  Könyvrészlet[20980945] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20980945, Kapcsolat: 20980945
Szabó Miklós. Fejezetek a jogbölcseleti gondolkodás történetéből. (1999) ISBN:9639103209, 1342568
Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[1342568]
 1. Visegrády Antal. A jog- és állambölcselet alapjai. (2001) ISBN:9639123943
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1482551] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1482551, Kapcsolat: 21954626
Szabó Miklós. Gustav Radbruch. (1999) Megjelent: Fejezetek a jogbölcseleti gondolkodás történetéből pp. 117-129, 1343000
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1343000]
 1. Boda Mihály. Szabálykövetés: a jog: H.L.A. Hart jogelmélete, és elméletének következményei. (2004) MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE 0025-0090 1588-1024 48 3 219-266
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2239738] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2239738, Kapcsolat: 20980957
Szabó Miklós. John Austin. (1999) Megjelent: Fejezetek a jogbölcseleti gondolkodás történetéből pp. 167-178, 1343004
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1343004]
 1. Cs. Kiss Lajos. Horváth Barna és John Austin – az imperatív jogelmélet kritikája. (2016) ACTA UNIVERSITATIS SAPIENTIAE LEGAL STUDIES 2285-6293 2286-0940 5 2 151-160
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30682817] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30682817, Kapcsolat: 26946437
 2. Cs Kiss Lajos. Horváth Barna Austin-kritikája. (2016) Megjelent: Suum cuique pp. 29-59
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3118884] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3118884, Kapcsolat: 26946436
 3. Samu Mihály. Az igazságosság és jogrend elválaszthatatlansága (A természetjog és a jogpozitivizmus "örök" dilemmájának föloldása). (2003) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 58 2 73-82
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1457358] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1457358, Kapcsolat: 21954806
Szabó Miklós. Lukács György. (1999) Megjelent: Fejezetek a jogbölcseleti gondolkodás történetéből pp. 131-143, 1343002
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1343002]
 1. Tattay Szilárd. Kész-e már a leltár?: Beszámoló „A szocializmus jogelmélete Magyarországon és a marxizmus” című konferenciáról. (2004) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 59 1 37-44
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[1613894] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1613894, Kapcsolat: 21954802
Szabó Miklós. Jog és nyelv. (2000) ISBN:9639296244, 2189436
Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[2189436]
 1. Dobos Csilla. Az intralingvális fordítás jogi aspektusa : Fordítástudományi szempontok a jogi-közigazgatási területen. (2023) GLOSSA IURIDICA 2064-6887 2061-0556 10 3 105-132
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[34049328] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 34049328, Kapcsolat: 33849820
 2. Varga Marianna. Magyar büntetőperes bírósági kihallgatások komplex nyelvészeti elemzése. (2021)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[31980236] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31980236, Kapcsolat: 30907077
 3. H. Szilágyi István. Jogtudat-kutatások a magyar jogszociológiában a rendszerváltás előtt. (2021) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 17 1 27-62
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31979113] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31979113, Kapcsolat: 30928418
 4. H. Szilágyi István. A jogi nyelvről – laikusoknak, jogászoknak és nyelvészeknek. (Vinnai Edina: Jog és nyelv határán. A jogi nyelvhasználat nemzetközi és hazai kutatása.). (2019) HITEL: FÜGGETLEN IRODALMI TÁRSADALMI KRITIKAI LAP 0238-9908 1588-0680 32 9 122-128
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[30819505] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30819505, Kapcsolat: 33944903
 5. Gyekiczky Tamás. Jogrendszer és jogászok a digitális társadalomban. (2018) ELJÁRÁSJOGI SZEMLE 2498-6062 2498-6070 2 1-4
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30337085] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30337085, Kapcsolat: 31125536
 6. Vinnai Edina. Jog és nyelv határán. A jogi nyelvhasználat nemzetközi és hazai kutatása. (2017) ISBN:9789636938253
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[3338875] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3338875, Kapcsolat: 27662903
 7. Ződi Zsolt. A "jog mint nyelvi átfordítás" elméletének tesztelése. (2016) Megjelent: Orbis Iuris pp. 163-182
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3155903] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3155903, Kapcsolat: 26799985
 8. ME ÁJK DFDI. Tájékoztató a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola tanulmányaikat 2016. szeptember 1. előtt megkezdett hallgatói részére: 2016/2017. tanév I. félév. (2016)
  Nem besorolt (Egyéb) | Oktatási[34572085] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 34572085, Kapcsolat: 33944901
 9. Stipkovits Tamás. Leviathán a pórázon: avagy a jogalkotással való visszaélések a hatálytípusok tükrében. (2016) DISKURZUS: BATTHYÁNY LAJOS SZAKKOLLÉGIUM TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 2062-5715 2064-6992 6 1 23-35
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26454058] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26454058, Kapcsolat: 30133905
 10. Tóth Judit. Jogi nyelvöltögetés. (2015) Megjelent: Ünnepi kötet Dr. Tóth Károly címzetes egyetemi tanár 70. születésnapjára pp. 632-646
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2985410] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2985410, Kapcsolat: 34243653
 11. Vinnai Edina. Jog és nyelv - nyelv és jog. (2015) Megjelent: Tanulmányok a kortárs jogelméletről pp. 65-114
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2934264] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2934264, Kapcsolat: 25058547
 12. Szabó Miklós. Jogelmélet és jogszociológia. (2015) Megjelent: A jog tudománya pp. 451-542
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2981195] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2981195, Kapcsolat: 24708764
 13. Marcus Galdia. Legal Discourses. (2014)
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[26946003] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26946003, Kapcsolat: 26946003
 14. Szabó Miklós. Herbert L. A. Hart Miskolcon. (2014) Megjelent: Herbert L. A. Hart jogtudománya kritikai kontextusban pp. 178-186
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2980020] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2980020, Kapcsolat: 24384701
 15. Kálmán Richter. Identity or Identity Creation: Conflict of Laws in English-speaking Europe. (2012) Megjelent: Identity-building in the English Speaking World: Selected Readings pp. 218-230
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[32549949] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32549949, Kapcsolat: 30928416
 16. Jakab András. Jogalkalmazás, jogdogmatika, Begriffsjurisprudenz. (2007) Megjelent: Jogdogmatika és jogelmélet
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[23119694] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23119694, Kapcsolat: 23119694
 17. Jakab András. A szocializmus jogdogmatikai hagyatékának néhány eleméről. (2007) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 3 1 189-214
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2040580] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2040580, Kapcsolat: 23119692
 18. Jakab András. A magyar jogrendszer szerkezete. (2007) ISBN:9789637296697
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2038449] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2038449, Kapcsolat: 23119695
 19. Szabadfalvi József. Adalékok a magyar jogdogmatika fejlődéstörténetéhez. (2007) Megjelent: Jogdogmatika és jogelmélet pp. 374-389
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1178067] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1178067, Kapcsolat: 23119697
 20. Szabadfalvi József. Teaching the History of Legal Philosophical Thinking in Hungarian Legal Education. (2006) RECHTSTHEORIE 0034-1398 1865-519X 37 1 109-120
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1177988] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1177988, Kapcsolat: 23119680
 21. András Jakab et al. Socializmu dogmatikos palikimas šiuolaikinėje teisėje: Vengrijos pavyzdys. (2006) TEISES PROBLEMOS 1392-1592 51 1
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23119683] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23119683, Kapcsolat: 23119683
 22. Kontra Miklós. Nyelv és jog: 33.. (2006) Megjelent: Magyar nyelv pp. 1018-1037
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[34185043] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 34185043, Kapcsolat: 33319768
 23. András Jakab et al. Dogmatické dĕdictví socialismu v duešním právni příklas Maďarska. (2006) Právni 145 2
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23119682] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23119682, Kapcsolat: 23119682
 24. Dobos Csilla. A pragmatikai kompetencia szerepe a szakmai nyelvhasználatban. (2006) Megjelent: Nyelvi kompetencia – kommunikatív kompetencia pp. 123-131
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1298906] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1298906, Kapcsolat: 23740259
 25. Dobos Csilla. Szaknyelvi pragmatika. (2005) Megjelent: „Mindent fordítunk, és mindenki fordít” pp. 229-237
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1298800] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1298800, Kapcsolat: 23740258
 26. Szabadfalvi József. Elmélettörténeti kérdések tárgyalása a hazai jogbölcseleti oktatásban. (2005) MAGYAR JOG 0025-0147 52 4 221-227
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1177388] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1177388, Kapcsolat: 23119672
 27. András Jakab et al. Die dogmatische Hinterlassenschaft des Sozialismus im heutigen Recht. (2005) JAHRBUCH FÜR OSTRECHT 0075-2746 46 1 11-40
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23762875] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23762875, Kapcsolat: 23119679
 28. Szabadfalvi József. A jogbölcseleti gondolkodás története oktatásának elvi, módszertani kérdései a hazai jogászképzésben. (2005) Megjelent: Államelmélet, politikai filozófia, jogbölcselet pp. ---
  Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény) | Tudományos[23119674] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23119674, Kapcsolat: 23119674
 29. Szabadfalvi József. A jogbölcseleti gondolkodás története oktatásának elvi, módszertani kérdései a hazai jogászképzésban. (2005) Megjelent: Államelmélet, politikai filozófia, jogbölcselet pp. 195-214
  Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény) | Tudományos[1826462] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1826462, Kapcsolat: 23119671
 30. Boda Mihály. Szabálykövetés: a jog: H.L.A. Hart jogelmélete, és elméletének következményei. (2004) MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE 0025-0090 1588-1024 48 3 219-266
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2239738] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2239738, Kapcsolat: 23119677
 31. András Jakab et al. Socialism’s Legacy in Contemporary Law and Legal Scholarship: The Case of Hungary. (2004) JOURNAL OF EAST EUROPEAN LAW 1537-7342 11 2-3
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23119684] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23119684, Kapcsolat: 23119684
 32. Szabó Miklós. Előszó. (2004) Megjelent: A Hart utáni jogelmélet alapproblémái
  Előszó, utószó (Könyvrészlet) | Tudományos[23119676] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23119676, Kapcsolat: 23119676
 33. Jakab András. A szocializmus jogdogmatikai hagyatéka. (2003) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 4 4 p. elektronikus dokumentum
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2041233] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2041233, Kapcsolat: 23119667
 34. Dobos Csilla. x. (2001) Könyvszemle Alkalmazott nyelvtudomány 1 1 131-133
  Folyóiratcikk[22901732] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22901732, Kapcsolat: 22901732
 35. Dobos Csilla. Szabó Miklós és Varga Csaba (szerk): Jog és nyelv. (2001) ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY 1587-1061 2498-4442 1 1 131-133
  Folyóiratcikk | Tudományos[23740264] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23740264, Kapcsolat: 23740264
 36. Szabó Miklós. Nyelvi átfordítások a jogban. (2001) Megjelent: Facultas nascitur: 20 éves a jogászképzés Miskolco
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[23119666] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23119666, Kapcsolat: 23119666
 37. Bencze Mátyás. A jogi tudás útjain. (2001) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 42 1-2 169-179
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2172690] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2172690, Kapcsolat: 23740260
Szabó Miklós. Szó szerint…: A jog és a nyelv interferenciájáról. (2000) Megjelent: Jog és nyelv pp. 1-55, 1343010
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1343010]
 1. Vinnai Edina. Jog és nyelv határán. A jogi nyelvhasználat nemzetközi és hazai kutatása. (2017) ISBN:9789636938253
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[3338875] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3338875, Kapcsolat: 27662992
 2. Kurtán Zsuzsa. Jogtudomány, nyelvtudomány és szaknyelvkutatás kapcsolatai. (2016) Megjelent: Orbis Iuris pp. 147-161
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3199107] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3199107, Kapcsolat: 26946452
 3. Ződi Zsolt. A "jog mint nyelvi átfordítás" elméletének tesztelése. (2016) Megjelent: Orbis Iuris pp. 163-182
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3155903] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3155903, Kapcsolat: 26946453
 4. Cs Kiss Lajos. Megjegyzések a jog és a nyelv viszonyához. (2015) Megjelent: A jog nyelvi dimenziója pp. 53-92
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2944020] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2944020, Kapcsolat: 25212047
 5. Pázmándi Kinga. A nyelvvel való visszaélés rétegei a pénzpiacokkal kapcsolatos kereskedelmi és politikai kommunikációban. (2015) Megjelent: A jog nyelvi dimenziója pp. 257-266
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[3020961] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3020961, Kapcsolat: 25212048
 6. Dobos Csilla. Jogi szaknyelv és szakmai kommunikáció. (2010) Megjelent: Szaknyelvi kommunikáció pp. 257-284
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1856280] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1856280, Kapcsolat: 21061812
 7. Sajgál Mónika. Soziale Positionierung und Handlungsmögkichkeiten im vorgerichtlichen Ermittlungsverfahren. (2009) Megjelent: Interdisziplinäre Rechtsforschung zwischen Rechtswirklichkeit, Rechtsanalyse und Rechtgestaltung. Beiträge zum Kongress „Wie wi... pp. 57-81
  Könyvrészlet[20996834] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20996834, Kapcsolat: 20996834
 8. Dobos Csilla. Funkcióigés szerkezetek. (2009)
  Könyv[20988286] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20988286, Kapcsolat: 20988286
 9. Dobos Csilla. Az igazságügyi nyelvészettől a jogi transzlatológiáig: a jogi szakmai nyelvhasználat kutatásának legfontosabb területei. (2009) Megjelent: Szaktudás idegen nyelven: cikkek, tanulmányok a hazai szaknyelvoktatásról és -kutatásról pp. 255-263
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1829667] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1829667, Kapcsolat: 20988283
 10. Dobos Csilla. A tárgyalótermi dialógusokban szereplő narratívumok funkciói a jogi kommunikáció vizsgálatában. (2009) Megjelent: A magyar mint európai és világnyelv pp. 283-293
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1298937] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1298937, Kapcsolat: 20988285
 11. Blutman László. Egy empirikus jogértelmezéstan szükségessége. (2008) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 63 1 3-13
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2319238] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2319238, Kapcsolat: 20980994
 12. Dobos Csilla. A terminológia egységessége a tételes jog és a jogalkalmazás nyelvhasználatában. (2008) ACTA HUNGARICA - AZ UNGVÁRI HUNGAROLÓGIAI KÖZPONT FOLYÓIRATA 9013-8104 18 59-67
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[20886355] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20886355, Kapcsolat: 20988289
 13. Sajgál Mónika. Az alkalmazott társalgáselemzés lehetőségei jog és nyelv kapcsolatának vizsgálatában. (2007) Megjelent: Nyelvelmélet – nyelvhasználat pp. 251-264
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[1574889] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1574889, Kapcsolat: 20980992
 14. Dobos Csilla. A jogi terminológia szemantikai elemzése. (2007) Megjelent: microCAD 2007, E szekció pp. 27-35
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[1298939] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1298939, Kapcsolat: 20980983
2024-07-17 15:07