Prugberger Tamás. Belső vagyoni és vállalkozási viszonyok az önkormányzati vállalatoknál: Közlemények 205. szám. (1989), 1668584
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1668584]
 1. Réti Mária. A szövetkezet gazdasági lényege. (2001) MAGYAR JOG 0025-0147 48 2 p. 96
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21513421] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21513421, Kapcsolat: 21513421
Prugberger Tamás et al. A közszolgálat, a közalkalmazás és a köztisztviselés a tervbe vett új szabályozás tükrében. (1991) MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 0865-736X 41 10 908-917, 1515207
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1515207]
 1. Drka Dóra. A kártérítési felelősség új aspektusai a közszolgálatban. (2013) ÚJ MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 2060-4599 6 5 15-24
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23168389] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23168389, Kapcsolat: 23168380
Prugberger Tamás et al. A termőföld és a mezőgazdasági termelési viszonyok korszerű rendezése. (1994) MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 0865-736X 8 489-497, 1257423
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1257423]
 1. Hornyák Zsófia. A mezőgazdasági földek öröklése. (2019) ISBN:9786155536670
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[30593484] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30593484, Kapcsolat: 28258580
 2. Szilágyi János Ede. Az Egyesült Államok és szövetségi államainak mezőgazdasági földtulajdon szabályozása a határon átnyúló földszerzések viszonylatában. (2017) MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA 1788-0386 2. különszám p. 569
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26498747] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26498747, Kapcsolat: 26505163
 3. Raisz Anikó. A magyar földforgalom szabályozásának aktuális kérdéseiről. (2017) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 35 434-443
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3287338] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3287338, Kapcsolat: 26972071
 4. Szilágyi János Ede. Gondolatok az agrárjog jogágiságával kapcsolatban. (2004) MAGYAR JOG 0025-0147 51 9 535-544
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1246232] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1246232, Kapcsolat: 20794835
PRUGBERGER Tamás. Magyar és európai munkajog. (1994), 1668802
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1668802]
 1. Kenderes György. A munkaszerződés hazai szabályozásának alapkérdései. (2007) ISBN:9789639360501
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[1532074] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1532074, Kapcsolat: 21513520
 2. Radnay József. A határozott idejű munkaviszonyok korlátozása. (2001) GAZDASÁG ÉS JOG 1217-2464 2001/1 p. 21
  Folyóiratcikk[21513519] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21513519, Kapcsolat: 21513519
 3. Bankó Zoltán. Gondolatok a fiatalok munkajogi védelméről. (1998) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 53 7-8 250-260
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1198097] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1198097, Kapcsolat: 21513517
 4. Balassa Tamás. Az üzemátruházás munkajogi problémái. (1998) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 53 9 p. 339
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21513518] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21513518, Kapcsolat: 21513518
Prugberger Tamás. Magyar és európai társadalombiztosítási és munkaszociális jog. (1994), 1668798
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1668798]
 1. Menyhárt Szabolcs. A nyugdíjbiztosítási önkormányzat és annak szerepe a nyugdíjreform kidolgozása során. (2006) Megjelent: Miskolci Egyetem Doktoranduszok Fóruma p. 145
  Könyvrészlet[21513515] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21513515, Kapcsolat: 21513515
Prugberger Tamás. Szintézis vagy rendszer, vagy mindkettő: Adalékok Peschka Vilmos jogfilozófiai munkásságának értékeléséhez. (1994) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 33 1-2 197-206, 1515066
Folyóiratcikk/Personalia, alkalmi megemlékezés (Folyóiratcikk)/Tudományos[1515066]
 1. Szmodis Jenő. Vázlat Peschka Vilmos jogfilozófiájának főbb kérdéseiről. (2011) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 66 10 521-530
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2319205] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2319205, Kapcsolat: 22376242
FODOR L et al. A környezetjog rendszere, elméleti és gyakorlati kérdései. (1996), 1174647
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1174647]
 1. Csapó Orsolya. A környezeti jogi felelősség határai. Az uniós jog hatása a magyar szabályozásra. (2018) ISBN:9789633083406
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[31031398] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31031398, Kapcsolat: 28934909
 2. CSAPÓ Orsolya. A környezeti felelősség jogrendszerbeli elhelyezkedése. (2017) Megjelent: Ad Astra Per Aspera pp. 87-102
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27214264] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27214264, Kapcsolat: 27214261
 3. TAHYNÉ KOVÁCS. A genetikailag módosított szervezetekre vonatkozó szabályozásról. (2016) ISBN:9789632582993
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[27139658] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27139658, Kapcsolat: 27139596
 4. CSAPÓ Orsolya. A környezet fogalma az elméletben és a jogszabályokban. (2014) Megjelent: Quaerando et creando. Ünnepi kötet Tattay Levente 70. születésnapja alkalmából pp. 83-97
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24669270] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24669270, Kapcsolat: 24669270
 5. SALMA Marija. Dostupnost informacija o stanju životne sredine - harmonizacija prava Republike Srbije sa evropskom smernicom o ekološkim informacijama iz 2003.g.. (2013) ZBORNIK RADOVA PRAVNI FAKULTET (NOVI SAD) 0550-2179 2406-1255 47 4 101-116
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25248210] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25248210, Kapcsolat: 25248208
 6. Csák Csilla. A környezetjogi felelősség magánjogi dogmatikája. (2013) ISBN:9789633580158
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[23136461] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23136461, Kapcsolat: 23138408
 7. TAHYNÉ KOVÁCS. A genetikailag módosított szervezetekre vonatkozó szabályozásról egyes környezetjogi alapelvek, különösen a fenntartható fejlődés tükrében. (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23595971] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23595971, Kapcsolat: 23595983
 8. Farkas Csamangó Erika. A kölcsönös megfeleltetés környezetjogi aspektusai. (2012)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2057852] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2057852, Kapcsolat: 22798334
 9. KOVÁCS Andrea. A környezetjogi felelősség büntetőjogi vonatkozásai. (2011) THEMIS: AZ ELTE ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ELEKTRONIKUS FOLYÓIRATA 2064-0900 2011 2 61-86
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25791922] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25791922, Kapcsolat: 25791922
 10. Salma Jozef. Obligaciono pravna zastita zivotne sredine [Oблигационоправна заштита живoтнe cpeдине]. (2009) ZBORNIK RADOVA PRAVNI FAKULTET (NOVI SAD) 0550-2179 2406-1255 43 2 33-53
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22734911] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22734911, Kapcsolat: 28115220
 11. Jozef Salma. Građansko pravo i životna sredine [Гpaчaнcкo пpaвo и живoтнa cpeдинa]. (2009) Megjelent: Ocнoвe пpaвa живoтнe cpeдине pp. 169-192
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[20744947] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20744947, Kapcsolat: 20744947
 12. Bajor Rita. Development of liability for environmental damages in Hungary. (2009) Megjelent: Miskolci Egyetem doktoranduszok fóruma pp. 5-10
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[20805507] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20805507, Kapcsolat: 20805507
 13. HORVÁTH Gergely. Az ökológiai hálózat és a mezőgazdaság összefüggései a földhasználati zónajogban. (2009) Megjelent: III. Országos Környezetgazdaságtani PhD Konferencia pp. 277-290
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[20854433] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20854433, Kapcsolat: 20854433
 14. KOVÁCS Andrea. A környezetjogi felelősség hazai jogi szabályozásának általános bemutatása. (2009) Megjelent: III. Országos Környezetgazdaságtani PhD Konferencia pp. 229-242
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[20854434] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20854434, Kapcsolat: 20854434
 15. Bajor Rita. A környezeti kárfelelősség fejlődése Magyarországon. (2009) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 27 2 451-474
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20820271] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20820271, Kapcsolat: 20820271
 16. TESZÁR László. IPPC. (2007) Megjelent: Előzetes vizsgálat, hatásvizsgálat, IPPC pp. 437-679
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[20519519] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20519519, Kapcsolat: 20519519
 17. Bajor Rita. Alkotmányos környezetvédelem. (2007) Megjelent: Ünnepi tanulmányok Prugberger Tamás professzor 70. születésnapjára pp. 15-24
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[20519537] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20519537, Kapcsolat: 28115219
 18. Pánovics Attila. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerepe az EK környezeti politikájában és Magyarország részvétele az Ügynökség munkájában. (2005) Megjelent: PhD tanulmányok 3. pp. 233-271
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2426134] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2426134, Kapcsolat: 20519505
 19. CSAPÓ Orsolya et al. Kötelező és önkéntes környezeti tájékoztatás. (2004) ISBN:9632166167
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[20519535] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20519535, Kapcsolat: 20519535
 20. TILKI Katalin. Környezetkárosítás és természetkárosítás. (2004) MAGYAR RENDÉSZET 1586-2895 1787-050X 4 2 79-108
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20519512] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20519512, Kapcsolat: 20519512
 21. BARANYI Tamás et al. Környezet-egészségügy és kémiai biztonság. (2003)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[20519534] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20519534, Kapcsolat: 20519534
 22. BARANYI Tamás. A pozitív környezeti termékjelölések. (2003) COLLEGA: SZAKMAI FOLYÓIRAT JOGHALLGATÓK SZÁMÁRA 1417-8079 2003 1 20-24
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20522443] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20522443, Kapcsolat: 28115217
 23. BARANYI Tamás. Negatív környezeti termékjelölések. (2002) STUDIA IURISPRUDENTIAE DOCTORANDORUM MISKOLCIENSIUM-MISKOLCI DOKTORANDUSZOK JOGTUDOMÁNYI TANULMÁNYAI 1588-7901 2 1 91-114
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20531029] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20531029, Kapcsolat: 20519502
 24. Julesz Máté. Francia hulladékjog. (2002) MAGYAR JOG 0025-0147 49 6 372-376
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1295104] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1295104, Kapcsolat: 20519522
 25. Kurucz Mihály. Föld- és vízvédelmi jog. Agrárkörnyezeti alapok: Jegyzet a Környezetjogi Szakjogász szakra. (2002) ISBN:9637492135
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[1462593] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1462593, Kapcsolat: 20519524
 26. TÉGLÁSY Péter. A mezőgazdaság és környezetvédelem a közösségi agrárjog tükrében: a Közös Agrárpolitika és a környezetpolitika kapcsolatrendszere. (2002) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 3 4 1-36
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21535947] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21535947, Kapcsolat: 20519523
 27. BARANYI Tamás. A környezetbarát és az egyéb pozitív környezeti tulajdonságot tanúsító termékjelzések jogi problémái. (2002) Megjelent: A környezetvédelmi szabályozás elmélete és gyakorlata pp. 65-83
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[20519503] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20519503, Kapcsolat: 28115215
 28. TESZÁR László. Környezetvédelmi jogesetek és szakértői tevékenység. (2001) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 56 12 523-526
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20519501] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20519501, Kapcsolat: 20519501
 29. Kun-Szabó Tibor. A környezetvédelem minőségmenedzsmentje: Általános környezetvédelmi ismeretek. (1999) ISBN:963163048X
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1532105] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1532105, Kapcsolat: 20519521
 30. Bakács Tibor. Környezetjog. (1997) ISBN:9636027218
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[22438056] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22438056, Kapcsolat: 20519520
 31. ERDÉLYI Gyula. A környezetjog rendszere, elméleti és gyakorlati kérdései. (1997) MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 0865-736X 1 63-64
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[20519500] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20519500, Kapcsolat: 20519500
FODOR L. Az agrárgazdaság kézikönyve. (1997) ISBN:9632242025, 1174767
Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[1174767]
 1. Buday-Sántha Attila. Agrárpolitika – Vidékpolitika: a magyar agrárgazdaság és az Európai Unió. (2001) ISBN:9639123358
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1427626] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1427626, Kapcsolat: 20635210
PRUGBERGER T et al. A környezetvédelmi szabályozás neuralgikus kérdései. (1997) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 XIV 239-249, 1175628
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1175628]
 1. HORVÁTH Gergely. Az agrár-környezetvédelmi jog elméleti alapvetése és hazai szabályozásának rendszerezése, különös tekintettel agrár-természetvédelmi jogi részterületére. (2011)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[21370526] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21370526, Kapcsolat: 21370532
Kiss György et al. A leltárhiányért való munkavállalói felelősség anomáliái kárfelelősség szabályozásának tükrében. (1998) MAGYAR JOG 0025-0147 45 11 651-659, 1628674
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1628674]
 1. Sipka Péter. A munkáltatói kárfelelősség elmélete és gyakorlata. (2021) ISBN:9789632585192
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[32073102] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32073102, Kapcsolat: 30155741
 2. Kun Attila. A munkavállaló kártérítési felelőssége. (2020) Megjelent: Munkajog pp. 323-334
  Könyvrészlet/Felsőoktatási tankönyv része (Könyvrészlet)/Oktatási[31327807] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 31327807, Kapcsolat: 29772820
 3. Sipka Péter. A munkáltatói kárfelelősség alakulása a bírói gyakorlat tükrében. (2015) ISBN:9789632582917
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2993495] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2993495, Kapcsolat: 26084502
 4. Prugberger Tamás et al. Európai és magyar összehasonlító munka- és közszolgálati jog. (2014) ISBN:9789632954042
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2703035] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2703035, Kapcsolat: 25326826
 5. Sipka Péter Máté. A megváltozott munkáltatói felelősség kollíziója a munkavédelem és a társadalombiztosítás szabályaival Magyarországon. (2014)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2973996] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 2973996, Kapcsolat: 29004638
 6. Kun Attila. Munkajog II.. (2011) ISBN:9786155107139
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[2214464] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2214464, Kapcsolat: 23764502
 7. Deli Petra Eszter. A munkavállaló vétkességi felelőssége német és magyar jogi összehasonlításban. (2011) Megjelent: A XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciójának díjnyertes dolgozatai I-II pp. 627-662
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23497326] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23497326, Kapcsolat: 23497326
 8. Veszprémi Bernadett. A köztisztviselők felelősségi rendszere. (2011)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2966484] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2966484, Kapcsolat: 28985398
 9. Kun Attila. A munkavállaló kártérítési felelőssége: a leltárhiányért való felelősség: cikksorozat 4/4. (2004) MUNKAÜGYI SZEMLE 0541-3559 2064-3748 48 12 48-52
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2234598] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2234598, Kapcsolat: 21525125
 10. Nádas György. Felróhatóság? Vétkesség?. (2002) Megjelent: Munkaügyi igazgatás, munkaügyi bíráskodás pp. 297-314
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[21543879] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21543879, Kapcsolat: 21543879
Olajos István. A földbirtok és földtulajdon szerepe az ókorban és a középkorban. (1999) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SERIES JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 16 1 165-187, 1111998
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1111998]
 1. Szilágyi János Ede. Az agrárjogi földnyilvántartások struktúrája és története. (2008) Megjelent: Agrárjog: a Közös Agrárpolitika megvalósulása Magyarországon p. 155
  Könyvrészlet[20377193] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20377193, Kapcsolat: 20377193
 2. Szilágyi János Ede. Agrárjogi földnyilvántartások. (2006) Megjelent: Agrárjog p. 155
  Könyvrészlet[20300558] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20300558, Kapcsolat: 20300558
 3. Szilágyi János Ede. A magánjogi földnyilvántartások története: telekkönyv. (2004) Megjelent: Agrárjog I. p. 132
  Könyvrészlet[20300557] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20300557, Kapcsolat: 20300557
Prugberger Tamás. A magyar munkajogi és kártérítési felelősség átalakításának problematikája külföldi megoldások tükrében. (1999) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 40 3-4 206-226, 1517932
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1517932]
 1. Drka Dóra. A kártérítési felelősség új aspektusai a közszolgálatban. (2013) ÚJ MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 2060-4599 6 5 15-24
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23168389] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23168389, Kapcsolat: 23168389
Prugberger Tamás. A korlátozottan cselekvőképes személy munkaszerződés-kötésének a problémája a de lege lata és de lege ferenda. (2000) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 55 7-8 299-303, 1516980
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1516980]
 1. Sándor István. Előadásvázlatok a személyek jogából. (2013) ISBN:9786155337376
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[2467080] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2467080, Kapcsolat: 23845428
Prugberger Tamás. Európai és magyar összehasonlító munka -és közszolgálati jog. (2000), 243504
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[243504]
 1. Rácz Zoltán. A munkajog új szabályai I.. (2011) ADVOCAT (MISKOLC) 1585-5198 14 1-4 1-2
  Folyóiratcikk[22354469] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22354469, Kapcsolat: 22354469
Prugberger Tamás. A munkavállalói kártérítési felelősség kérdéséhez. (2001) GAZDASÁG ÉS JOG 1217-2464 9 3 15-16, 1516813
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1516813]
 1. Drka Dóra. A kártérítési felelősség új aspektusai a közszolgálatban. (2013) ÚJ MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 2060-4599 6 5 15-24
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23168389] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23168389, Kapcsolat: 23168394
Prugberger Tamás et al. A Munka Törvénykönyvének jogharmonizációs módosítása. (2001) NAPI JOGÁSZ 1586-9989 1 5 1-68, 1511830
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1511830]
 1. Kenderes György. A munkaszerződés hazai szabályozásának dogmatikai kérdései és ellentmondásai. (2007)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23154532] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23154532, Kapcsolat: 28009968
Prugberger Tamás et al. Lehet-e visszamenőleges hatályú a kollektív szerződés és az üzemi megállapodás?. (2001) MUNKAÜGYI SZEMLE 0541-3559 2064-3748 45 3 44-45, 1517386
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1517386]
 1. Mélypataki Gábor. A szakszervezetek szerepe és lehetősége a közszolgálatban1. (2018) ÚJ MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 2060-4599 2018 2 80-89
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3393714] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3393714, Kapcsolat: 28009562
Prugberger Tamás. Európai és magyar összehasonlító munka- és közszolgálati jog. (2001) ISBN:9632246268, 1531992
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1531992]
 1. Miczán Péter. Gondolatok az igényérvényesítési jogról és a közérdekű csoportos képviseletről. (2012) MAGYAR JOG 0025-0147 59 9 526-543
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3187776] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3187776, Kapcsolat: 22684129
Prugberger T. A szövetkezet intézményének új jogi szabályozása. (2001) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 56 12 459-470, 243511
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[243511]
 1. Csák Csilla. Integrátori szervezetek az agráriumban. (2017) Megjelent: Agrárjog- a magyar agrár-és vidékfejlesztési jogi szabályozás lehetőségei a globalizálódó Európai Unióban pp. 590-621
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26495027] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26495027, Kapcsolat: 26495027
 2. Sándor István. Előadásvázlatok a személyek jogából. (2013) ISBN:9786155337376
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[2467080] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2467080, Kapcsolat: 23845437
 3. Szalma József. A miskolci és újvidéki jogi kar kutatói együttműködéséről. (2007) Megjelent: Ünnepi tanulmányok Prugberger Tamás professzor 70. születésnapjára p. 381
  Könyvrészlet[21769184] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21769184, Kapcsolat: 21769184
Olajos István et al. Termőföldbirtoklás, hasznosítás és forgalmazás a családi gazdaság elősegítésének új jogi szabályozása tükrében. (2002) MAGYAR JOG 0025-0147 49 5 286-295, 1111962
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1111962]
 1. Bányai Krisztina. Theoretical and practical issues of restraints of land acquisition in Hungary = A földszerzés korlátozásának elméleti és gyakorlati kérdései Magyarországon. (2016) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 2016 20 5-27
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25987533] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25987533, Kapcsolat: 25987543
 2. Csiila Csák. Soziale Landwitschaft-: Die Tendezen der sozialen Verantwortung in der multifunktionalen Landwirtschaft. (2016) CEDR JOURNAL OF RURAL LAW 2414-3456 2016 1 49-60
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26181970] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26181970, Kapcsolat: 26181970
 3. Csák Csilla. Hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatási lehetőségei, és annak bizonytalanságai a mezőgazdaságban. (2016) ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS : ACTA JURIDICA ET POLITICA 0563-0606 2016 79. 141-153
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26041715] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26041715, Kapcsolat: 26041818
 4. Csák Csilla. Szociális inklúzió megvalósulása a szociális farmrendszer keretei között. (2015) Megjelent: „Mérleg és Kihívások” IX. Nemzetközi Tudományos Konferencia = „Balance and Challenges” IX. International Scientific Conference:... pp. 1-10
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2984597] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2984597, Kapcsolat: 25105074
 5. Hornyák Zsófia Holló. Die Entwicklung des Agrarrechts in Ungarn zwischen 2013 und 2015. (2015) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 2015 19 56-72
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25257615] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25257615, Kapcsolat: 25257621
 6. Szilágyi János. Das landwirtschaftliche Grundstückverkehrsgesetz als erster Teil der neunen ungarishen Ordung betreffend landwirtschftlichen Grundstücken. (2015) AGRAR- UND UMWELTRECHT 0340-840X 2015 2 44-50
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24598832] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24598832, Kapcsolat: 24598850
 7. Hornyák Zsófia Holló. Az agrárjog fejlődése 2013-2015 között. (2015) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 2015 19 72-88
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25260563] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25260563, Kapcsolat: 25260538
 8. Kocsis Bianka Enikő. The new Hungarian land transfer regulation from the aspect of examination of the EU. (2014) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 16 95-110
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[24119461] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24119461, Kapcsolat: 24119485
 9. Csák Csilla et al. Igényérvényesítés lehetőségei és határai a mezőgazdasági földforgalom körében. (2014) STUDIA IURISPRUDENTIAE DOCTORANDORUM MISKOLCIENSIUM-MISKOLCI DOKTORANDUSZOK JOGTUDOMÁNYI TANULMÁNYAI 1588-7901 14 139-158
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24300814] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24300814, Kapcsolat: 24300808
 10. Hornyák Zsófia. Föld-tulajdonszerzés Magyarországon és az osztrák Voralberg tartományban. (2014) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 17 70-76
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24500642] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24500642, Kapcsolat: 24500642
 11. Kocsis Bianka Enikő. Az új magyar földforgalmi szabályozás az uniós vizsgálat szemszögéből. (2014) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 16 111-126
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[24119633] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24119633, Kapcsolat: 24119633
 12. Csák Csilla et al. Regulation of Obligation of Use Regarding the Agricultural Land in Hungary. (2011) ZBORNIK RADOVA PRAVNI FAKULTET (NOVI SAD) 0550-2179 2406-1255 45 2 541-549
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2191383] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2191383, Kapcsolat: 23202508
 13. Kozma Ágota. A termőföld-moratórium a csatlakozási tárgyalásoktól napjainkig. (2011) EURÓPAI JOG: AZ EURÓPAI JOGAKADÉMIA FOLYÓIRATA 1587-2769 11 6 16-23
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1845801] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1845801, Kapcsolat: 22362252
 14. J Ede Szilágyi. The Hungarian National Report on Legal Incentives and Legal Obstacles to Diversification for Farmers. (2010) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG/Journal of Agricultural and Environmental Law 4 8 3-21
  Folyóiratcikk[20910429] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20910429, Kapcsolat: 20910429
 15. Szilágyi János Ede. Magyar Nemzeti Jelentés a gazdálkodó tevékenységek diverzifikációját érintő jogi ösztönzőkről és jogi akadályokról. (2010) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 4 8 3-21
  Folyóiratcikk[20910428] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20910428, Kapcsolat: 20910428
 16. Csák Csilla. Elővásárlási jog gyakorlásának sorrendje. (2010) Megjelent: Agrárjog- a magyar agrárjog fejlődése az EU keretei között p. 112
  Könyvrészlet[22761489] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22761489, Kapcsolat: 22761701
 17. Szilágyi János. Az Európai Unió termőföld szabályozása az Európai Bíróság joggyakorlatának tükrében. (2010) Megjelent: Az európai földszabályozásaktuális kihívásai pp. 269-283
  Könyvrészlet[21152548] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21152548, Kapcsolat: 21152548
 18. Csák Csilla et al. A termőföldek megszerzésére irányuló egyes jognyilatkozatok érvénytelensége. (2010) Megjelent: A magánjogi kodifikáció eredményei -Miskolci Konferenciák pp. 7-19
  Könyvrészlet[22761647] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22761647, Kapcsolat: 22761647
 19. Szilágyi János. A másodlagos jogforrások, és a Közös Agrárpolitika. (2010) Megjelent: Agrárjog- a magyar agrárjog fejlődése az EU keretei között p. 92
  Könyvrészlet[22754851] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22754851, Kapcsolat: 22761698
 20. Szilágyi János Ede. The Position of the Hungarian Agricultural Legislation in the Tendencies of the Legislation Concerning the European Agricultural Holdings. (2009) EUROPEAN INTEGRATION STUDIES 1588-6735 7 2 15-30
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1315129] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1315129, Kapcsolat: 22761615
 21. Prugberger Tamás. A magyar agrár-és élelmiszergazdaság valamint természetvédelem, jogilag is jelentős krízisproblémái. (2009) Megjelent: Reformator iuris cooperandi Tanulmányok Veres József 80. születésnapja tiszteletére p. 453. o.
  Könyvrészlet[22761596] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22761596, Kapcsolat: 22761596
 22. Szilágyi János. Földbirtokpolitika az Európai Uniós és tagállami normákban. (2008) Megjelent: Agrárjog–A közös agrárpolitika megvalósulása Magyarországon pp. 93-94
  Könyvrészlet[20377202] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20377202, Kapcsolat: 20377202
 23. Csák Csilla. A termőföld adásvételére vonatkozó speciális rendelkezések. (2008) Megjelent: A közös agrárpolitika megvalósulása Magyarországon p. 110
  Könyvrészlet[20377203] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20377203, Kapcsolat: 20377203
 24. Szilágyi János. A termőföldek törvényes elővásárlási jogának alakulásáról, különös tekintettel a rendszerváltás utáni jogfejlődésre. (2006) Publicationes Universitatis Miskolciensis Sectio Iuridica et Politica 24 p. 520
  Folyóiratcikk[20300658] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20300658, Kapcsolat: 20300675
 25. Fodor László. Nemzeti Földalap (NFA). (2005) Megjelent: Agrárjog p. 135
  Könyvrészlet[20300669] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20300669, Kapcsolat: 20300669
 26. Szilágyi János. A közös agrárpolitika 2003-as reformja-útban a teljes szétválasztás felé. (2005) Pubilcationes Universitatis Miskolciensis Sectio Iuridica et Politica 23 p. 563
  Folyóiratcikk[20300667] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20300667, Kapcsolat: 20300667
 27. Csák Csilla. Nemzeti földalap. (2004) Megjelent: Agrárjog I. p. 90
  Könyvrészlet[20300666] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20300666, Kapcsolat: 20300666
 28. Csák Csilla. Elővásárlási jogérvényesülése jogszabályon alapuló elővásárlási jogok esetén. (2004) Megjelent: Agrárjog I. p. 173
  Könyvrészlet[20300664] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20300664, Kapcsolat: 20300664
Prugberger Tamás et al. A bérgaranciaalap működése Magyarországon és az Európai Unióban I. (2002) EURÓPAI TÜKÖR: AZ INTEGRÁCIÓS STRATÉGIAI MUNKACSOPORT KÉTHAVONTA MEGJELENŐ FOLYÓIRATA 1416-6151 2560-287X 7 4 79-91, 1257441
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1257441]
 1. NAGY Adrienn. Az európai fizetésképtelenségi eljárás az alanyok nézőpontjából. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[21996624] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21996624, Kapcsolat: 28009709
 2. Menyhárt Szabolcs. Az öregségi nyugdíjrendszer a reformfolyamatok tükrében, különös tekintettel az öregségi nyugdíjakra. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[24257742] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24257742, Kapcsolat: 28009726
 3. Prugberger Tamás. Privatizáció, a külföldi tőke kiáramlása, munkahely-leépítések, tömeges elbocsátások és az ellenük való fellépés jogi eszközei. (2003) Megjelent: In Memoriam Novotni Zoltán
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23144022] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23144022, Kapcsolat: 23144022
Tamás Prugberger et al. Hungarian legal regulation of workers guaranteed payments in cases of employer insolvency A review in the light of EC Directive 80/987. (2002) SOUTH-EAST EUROPE REVIEW FOR LABOUR AND SOCIAL AFFAIRS 1435-2869 5 2 95-101, 1257461
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1257461]
 1. Nóra Jakab. On the significance of the employee status and of the personal scope of labour law regulation.. (2016) ZBORNIK RADOVA PRAVNI FAKULTET (NOVI SAD) 0550-2179 2406-1255 2016 3 1001-1015
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26512193] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26512193, Kapcsolat: 26512193
2021-10-24 21:26