Fekete Balázs. A jogi átalakulás határai - egy új jogcsalád születése Közép-Kelet Európában.. (2004) KONTROLL: JOGTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 1785-2730 2004 1 4-21, 1616483
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1616483]
 1. Adam Rixer. Traditional Features of Hungarian Public Administration.. (2014) ACTA UNIVERSITATIS SAPIENTIAE LEGAL STUDIES 2285-6293 2286-0940 1 55-78
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26265043] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26265043, Kapcsolat: 26265043
 2. Rixer Ádám. Healt Law and Health Administration in Hungary. (2014)
  Könyv[25247107] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25247107, Kapcsolat: 25247107
 3. Rixer Ádám. A magyar közigazgatás idegen nyelvű irodalmának egyes jellegzetességei az elmúlt negyedszáz esztendőben. (2013) PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA 2063-9058 2063-9066 2013 3 4-22
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2417625] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2417625, Kapcsolat: 24363969
 4. Rixer Ádám. A köz természete.: Új irányok a magyar közigazgatásban és közigazgatás-tudományban.. (2013) ISBN:9786155337321
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2448773] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2448773, Kapcsolat: 24363970
 5. Kecskés László. A polgári jog fejlődése kontinentális Európa nagy jogrendszereiben.. (2009)
  Könyv[21510513] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21510513, Kapcsolat: 21510513
 6. Szigeti Péter. A Magyar Köztársaság jogrendszerének állapota 1989-2006: Komplex jog- és alkotmányelméleti, jogszociológiai és szakjogi elemzés. (2008) ISBN:9789630585972
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1257226] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1257226, Kapcsolat: 21510555
 7. Heka László. A délszláv államok jogrendszereinek kihívásai. (2007) Megjelent: Betekintés a jogrendszerek világába pp. 158-179
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2117789] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2117789, Kapcsolat: 21510516
 8. Harmathy A. Összehasonlító jogi kutatások az ezredfordulón. (2005) Megjelent: Ius unum, lex multiplex. Liber Amicorum: Studia Z. Péteri dedicata pp. 119-128
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1479723] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1479723, Kapcsolat: 21510511
 9. Kecskés László. A polgári jog fejlődése a kontinentális Európa nagy jogrendszereiben: Történeti vázlat. (2004) ISBN:9639542326
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[1231581] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1231581, Kapcsolat: 21510512
FEKETE BALÁZS. The Fragmented Legal Vocabulary of Globalisation. (2004) ACTA JURIDICA HUNGARICA 1216-2574 1588-2616 45 3-4 323-333, 1609553
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1609553]
 1. Nagy Zsolt. Metszetek a jogásztársadalomról. (2012) ISBN:9789639650923
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2406670] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2406670, Kapcsolat: 22822114
 2. Varga Csaba. Development of Theoretical Legal Thought in Hungary at the Turn of the Millenium.. (2007) Megjelent: The transformation of the Hungarian legal order 1985-2005
  Könyvrészlet[21451843] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21451843, Kapcsolat: 21451843
Fekete Balázs. Az első magyar összehasonlító jogi szöveggyűjtemény: (Badó Attila - Loss Sándor: Betekintés a jogrendszerek világába.). (2005) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 60 4 183-188, 1616456
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1616456]
 1. Szabó Béla. Kísérlet a jogösszehasonlítás, mint diszciplína bevezetésére a debreceni egyetemen (1927). (2010) GERUNDIUM: EGYETEMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 2061-5132 2061-7097 1 1 58-75
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2219725] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2219725, Kapcsolat: 23530522
 2. P Szabó. Jogösszehasonlítás – Debrecenben.. (2005) Megjelent: Amabilissimus – Loss Sándor Emlékkönyv pp. 4-21
  Könyvrészlet[22823453] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22823453, Kapcsolat: 22823453
Fekete Balázs. Két vázlat a magyar jogösszehasonlítás tablójához. (2005) Megjelent: "Monumentum aere perennius" pp. 85-100, 1667747
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1667747]
 1. Rózsa Dániel. Nincs cím. (2008) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 3 161-180
  Folyóiratcikk[21511993] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21511993, Kapcsolat: 21511993
Fekete Balázs. Túl a közhelyek Rubiconján, avagy a posztszekuláris kor erkölcsi dilemmái.. (2005) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 1 1 171-174, 1616459
Folyóiratcikk/Rövid közlemény (Folyóiratcikk)/Tudományos[1616459]
 1. Koltay András. A vallások, az állam és a szólás szabadsága: Vallási jelképek, vélemények és blaszfémia a közéletben. (2016) ISBN:9786155164262
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3034368] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3034368, Kapcsolat: 26264997
 2. András Koltay. Europe and the Sign of Crucifix. (2013)
  Egyéb[23531574] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23531574, Kapcsolat: 23531574
 3. Pünkösty András. Az európai uniós jog etikai vonatkozása. Kritikai elemzés, különös tekintettel az Egyház társadalmi tanítására.. (2013)
  Disszertáció/Tudományos[23531532] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23531532, Kapcsolat: 23531532
 4. Pünkösty András. Renan McCrea: Religion and the Public Order of the European Union. Oxford, Oxford University Press, 2010.. (2012) Iustum Aeuum Salutare 2 267-273
  Folyóiratcikk[22823449] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22823449, Kapcsolat: 22823449
 5. Pünkösty András. Európai Unió és a vallás kapcsolata,: változó tendenciák és új kihívások.. (2012) Megjelent: Uniós szakpolitikák pp. 24-40
  Könyvrészlet[22823446] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22823446, Kapcsolat: 22823446
 6. Koltay András. Európa és a feszület jele.. (2012) Megjelent: Pro Vita et Scientia. Ünnepi kötet Jobbágyi Gábor 65. születésnapja alkalmából. pp. 127-153
  Könyvrészlet[22848107] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22848107, Kapcsolat: 22848107
Fekete Balázs. A jogösszehasonlítás elmélete: Szövegek a jelenkori komparatisztika köréből. (2006), 2163152
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2163152]
 1. Varga Csaba. Jövőalapozás közös szándékkal a katolikus egyetemi jogászképzés beindulásakor.. (2010) Megjelent: Péteri Zoltán: Jogösszehasonlítás. Történeti, rendszertani és módszertani problémák. pp. 33-40
  Könyvrészlet[22919586] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22919586, Kapcsolat: 22919586
 2. Csaba Varga. Development of Theoretical Legal Thought in Hungary at the Turn of the Millenium.. (2007) Megjelent: The Transformation of Hungarian Legal Order 1985-2005
  Könyvrészlet[22919587] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22919587, Kapcsolat: 22919587
Fekete Balázs. Legal assistance and the transplant of constitutional models.: A Hungarian case-study from the early socialist era.. (2006) Megjelent: Hungary’s Legal Assistance Experiences in the Age of Globalization pp. 235-248, 1616402
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1616402]
 1. Varga Csaba. Development of Theoretical Legal Thought in Hungary at the Turn of the Millenium.. (2007) Megjelent: The transformation of the Hungarian legal order 1985-2005
  Könyvrészlet[21451843] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21451843, Kapcsolat: 21451836
Fekete Balázs. A századforduló szellemi körképe a Varázshegyről.. (2007) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 3 2 19-29, 1615749
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1615749]
 1. Nagy Tamás. "S ő levelemre a városunkba jő”, avagy hány életük van a jog és irodalom kutatásoknak?. (2015) Megjelent: Fekete Balázs-Fleck Zoltán (szerk.): Tanulmányok a kortárs jogelméletről. pp. 115-168
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25247862] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25247862, Kapcsolat: 25247862
 2. H Szilágyi. Jog és irodalom Magyarországon. (2013) Megjelent: Collegium Doctorum Publikációk. Collegium Doctorum Konferencia. 2012. április 19. Miskolc. pp. 1-6
  Egyéb konferenciaközlemény[23530499] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23530499, Kapcsolat: 23530499
 3. H Szilágyi István. Law and Literature in Hungary – An Introduction. (2012) ACTA JURIDICA HUNGARICA 1216-2574 1588-2616 53 1 1-6
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1997949] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1997949, Kapcsolat: 22822104
 4. Hautzinger Zoltán. Rendhagyó katonai bűnügyi jogesetek, avagy a Noszty fiú esete Tóth Mihállyal.. (2011) Megjelent: Tanulmányok Tóth Mihály professzor 60. születésnapőja tiszteletére. pp. 272-280
  Könyvrészlet[22255477] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22255477, Kapcsolat: 22255477
 5. H Szilágyi István. Jog – irodalom: Tanulmányok a „jog és irodalom” köréből. (2010) ISBN:9789633060216
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2014075] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2014075, Kapcsolat: 21444647
 6. H Szilágyi István. Jog és irodalom: Habilitációs előadás. (2010) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 6 1 5-27
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2038640] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2038640, Kapcsolat: 21444645
 7. H Szilágyi. Néhány megjegyzés a ‘jog és irodalom’ európai recepciójáról. (2008) Megjelent: Európai jog és jogfilozófia pp. 187-200
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2038642] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2038642, Kapcsolat: 21444639
 8. H Szilágyi. Előszó. A jog és irodalom szimpózium előadásaihoz. (2007) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 3 2 7-12
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21444641] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21444641, Kapcsolat: 21444641
Fekete Balázs. In the matrix of global governance.: Reflections on the transformation of statehood in the age of global governance.. (2007) Megjelent: Theatrum Legale Mundi pp. 131-145, 1616396
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1616396]
 1. Aurélien Dupend. Nincs cím. (2008) Thèmes @ VI p. @
  Folyóiratcikk[22822094] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22822094, Kapcsolat: 22822094
Fekete Balázs. Post-socialist legal systems in East-Central Europe - toward a comparative framework.. (2007) Megjelent: Legal Transitions : development of Low in Formerly Socialist States and the Challenges of the European Union = Rechtsentwicklun... pp. 109-114, 1616393
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1616393]
 1. Vicenzo Varano et al. La tradizione giuridica occidentale, Vol. I.. (2010)
  Könyv[21444638] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21444638, Kapcsolat: 21444638
Fekete B. Államkapcsolatok.. (2008) Megjelent: Európai jog és jogfilozófia pp. 65-74, 220724
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[220724]
 1. Horváthy Balázs. Az EU elnökség intézménye. (2010) Megjelent: Az EU-elnökség pp. 53-92
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[21510585] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21510585, Kapcsolat: 21510585
Fekete B. Henry Lévy-Ullmann (1870-1947), egy életmű a "világjog" vonzásában.. (2008) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 49 4 497-510, 220726
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[220726]
 1. Szabó Sarolta. A bécsi vételi egyezmény mint nemzetközi lingua franca. (2014)
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[24364036] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24364036, Kapcsolat: 24364036
 2. Szabó Sarolta. A Bécsi Vételi Egyezmény, mint lingua franca.. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[21376604] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21376604, Kapcsolat: 21376604
Fekete B. Jogösszehasonlítás az Európai Bíróság gyakorlatában.. (2008) Megjelent: Európai jog és jogfilozófia pp. 361-372, 220725
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[220725]
 1. Orbán Endre. Quo vadis, "alkotmányos identitás"?. (2018) KÖZJOGI SZEMLE 1789-6991 11 3 1-13
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30710315] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30710315, Kapcsolat: 27773870
 2. Orbán Endre. A belső piac és az emberi jogok. (2014) EURÓPAI TÜKÖR: AZ INTEGRÁCIÓS STRATÉGIAI MUNKACSOPORT KÉTHAVONTA MEGJELENŐ FOLYÓIRATA 1416-6151 2560-287X 19 1 57-61
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3197902] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3197902, Kapcsolat: 28072140
 3. Gárdos Orosz Fruzsina. Az Európai Unió alapjogvédelmi rendszere és az Emberi jogok Európai Bírósága – a kettős európai alapjogvédelem és a magyar alkotmányjog: A kettős európai alapjogvédelem és a magyar alkotmányjog. (2011) JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 2060-4580 3 4 75-94
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1828850] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1828850, Kapcsolat: 22822038
 4. Gárdos-Orosz Fruzsina. Az emberi jogok alkalmazásának lehetőségei a rendes bíróságokon, különös tekintettel a magánjogi jogvitákra. (2011)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2175692] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2175692, Kapcsolat: 22823583
 5. Gárdos Orosz Fruzsina. Alkotmányos polgári jog?: Az alapvető jogok alkalmazása a magánjogi jogvitákban.. (2011) ISBN:9789639950474
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1828848] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1828848, Kapcsolat: 22255399
 6. Varga Csaba. Jogrendszerek, jogi gondolkodásmódok az európai egységesülés perspektívájában.: Magyar körkép - európai uniós összefüggésben.. (2009)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[21376598] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21376598, Kapcsolat: 21376598
 7. Paksy Mate. A jogászi ész egysége Európában hangjai sokféleségében. (2008) Megjelent: Európai jog és jogfilozófia pp. 387-397
  Könyvrészlet/Előszó, utószó (Könyvrészlet)/Tudományos[2746040] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2746040, Kapcsolat: 21444635
Fekete B. Recent Trends in Extraterritorial Jurisdiction - The Sarbanes-Oxley Act and its Implications on Sovereignty. (2008) ACTA JURIDICA HUNGARICA 1216-2574 1588-2616 49 4 409-440, 220727
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[220727]
 1. Jiayou S. Legal issues on the Sino-European cooperation between the oversight authorities of auditors for listed companies.. (2017) Megjelent: Remnin chinese law review. pp. 113-132
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[27015524] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27015524, Kapcsolat: 27015524
 2. Hanafi Amrani. Rezim anti-money laundering: Perkembangan ke arah internasionalisasi dan implikasinya terhadap prinsip dasar kedaulatan negara. (2014) Jurnal Negara Hukum 2087-295X 1 19-29
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26265028] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26265028, Kapcsolat: 26265028
 3. Hanafi Amrani. Anti-Money Laundering as International Standard and the Issue of State Sovereignty.. (2014) Indonesian Journal of International Law 1693-5594 12 2 19-29
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26265024] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26265024, Kapcsolat: 26265024
 4. Amrani H. The Development of Anti-Money Laundering Regime: Challenging issues to sovereignty, jurisdiction, law enforcement, and their implications on the effectiveness in countering money laundering. (2012)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[22838037] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22838037, Kapcsolat: 22838037
Fekete Balázs. Iustitia kirándul: tanulmányok a „jog és irodalom” köréből. (2009) ISBN:9789632771724, 2014049
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2014049]
 1. Nagy Tamás. ”S ő levelemre városunkba jön”, avagy hány életük van a jog és irodalom kutatásoknak?. (2015) Megjelent: Tanulmányok a kortárs jogelméletről pp. 115-168
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24996742] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24996742, Kapcsolat: 24996742
 2. Majtényi Balázs. Fekete Balázs – H. Szilágyi István – Nagy Tamás (szerk.): Iustitia mesél. Tanulmányok a „jog és irodalom” köréből (Budapest: Szent István Társulat 2013) 238.. (2014) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 55 2 92-96
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[2757970] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2757970, Kapcsolat: 24364045
 3. Varga Csaba. Literature? A Substitute for Legal Philosophy?. (2013) ISLL papers 6 1-16
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23034359] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23034359, Kapcsolat: 23034367
 4. Vinnai Edina. Nyelvhasználat a jogi eljárásban. (2011)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1803465] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1803465, Kapcsolat: 23574922
 5. Nagy Tamás. Jog, irodalom, intertextualitás. (2011) Megjelent: Ratio legis, ratio iuris pp. 45-59
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23034365] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23034365, Kapcsolat: 23034365
 6. Takács Péter. Iustitia-ábrázolások hazai nyilvános terekben.. (2011) Megjelent: Iustitia modellt áll pp. 200-221
  Könyvrészlet[23574920] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23574920, Kapcsolat: 23574920
 7. Nagy Tamás. Josef K. nyomában – jogról és irodalomról. (2010)
  Könyv[22486952] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22486952, Kapcsolat: 22487279
 8. Kiss Anna. Iustitia kirándul: Tanulmányok a "Jog és irodalom" köréből. Könyvismertető. (2010) ÜGYÉSZEK LAPJA 1217-7059 17 2 113-114
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[23286936] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23286936, Kapcsolat: 23286936
 9. Tóth J Zoltán. Büntetőjog az irodalomban, irodalom a büntető eljárásban: Recenzió a Kiss Anna (szerk.): Bűntények a könyvtárszobából c. kötetről. (2010) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 11 3 1-1
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[2701662] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2701662, Kapcsolat: 23574923
Fekete B. A nyugati jog vágyálma. Jogi rétegek Szolzsenyicin Gulág szigetcsoport című művében. (2009) Megjelent: Iustitia kirándul pp. 59-71, 220527
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[220527]
 1. Kokoly Zsolt. „Tetszett is az új nevemből az Andrej nagyon.” Személyiségi jogi vonzatok Bodor Ádám regényeiben. (2020) Megjelent: Iustitia emlékezik pp. 123-131
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31778365] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31778365, Kapcsolat: 29749530
 2. Nagy Tamás. "S ő levelemre a városunkba jő”, avagy hány életük van a jog és irodalom kutatásoknak?. (2015) Megjelent: Fekete Balázs-Fleck Zoltán (szerk.): Tanulmányok a kortárs jogelméletről. pp. 115-168
  Könyvrészlet[25247865] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25247865, Kapcsolat: 25247865
 3. H Szilágyi István. Jog és irodalom Magyarországon. (2013)
  Egyéb konferenciakötet[23530463] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23530463, Kapcsolat: 23530463
 4. H Szilágyi István. Law and Literature in Hungary – An Introduction. (2012) ACTA JURIDICA HUNGARICA 1216-2574 1588-2616 53 1 1-6
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1997949] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1997949, Kapcsolat: 22822010
 5. Kiss Anna. Iustitia kirándul. (Könyvismertető). (2010) ÜGYÉSZEK LAPJA 1217-7059 2 114-115
  Folyóiratcikk[21444631] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21444631, Kapcsolat: 21444631
 6. Kiss Anna. Előszó. (2010) Megjelent: Bűntények a könyvtárszobából pp. 7-9
  Könyvrészlet[21444629] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21444629, Kapcsolat: 21444629
Fekete B. The unknown Montesquieu - An essay on Montesquieu's intellectual background. (2009) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 5 1 151-159, 220526
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[220526]
 1. Daniel Bonilla Maldonado. Los bárbaros jurídicos. Identidad, derecho comparado moderno y el Sur global. (2020) ISBN:9789586656160
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[31790299] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31790299, Kapcsolat: 29749608
 2. Stephen F Dale. The Orange Trees of Marakesh. Ibn Khaldun and the Science of Man.. (2015)
  Könyv[25247132] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25247132, Kapcsolat: 25247132
FEKETE BALÁZS. A modern jogösszehasonlítás paradigmái: Kísérlet a jogösszehasonlítás történetének új értelmezésére. (2010), 1619068
Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1619068]
 1. Somogyi Renáta. Jogtörténet és jogfejlődés két különböző szemmel. Avagy egy múltbéli komparatisztikai vita nyomában.. (2015) PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA 2063-9058 2063-9066 3 3 163-172
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26265004] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26265004, Kapcsolat: 26265004
 2. Horváthy Balázs. Voltaire postakocsijától az Eurostar expresszig, avagy gondolatok az uniós jog egységéről.. (2010) Megjelent: Ünnepi kötet Szalay Gyula tiszteletére, 65. születésnapjára pp. 251-268
  Könyvrészlet[21451775] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21451775, Kapcsolat: 21451775
 3. Varga Csaba. Jövőalapozás közös szándékkal a katolikus egyetemi jogászképzés beindulásakor.. (2010) Megjelent: Péteri Zoltán: Jogösszehasonlítás. Történeti, rendszertani és módszertani problémák. pp. 33-40
  Könyvrészlet[22919586] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22919586, Kapcsolat: 21451776
 4. Szécsényi-Nagy Kristóf. Az összehasonlító polgári jog és a jogösszehasonlítás Eörsi Gyula életművében.. (2010) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 51 1 115-120
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21451822] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21451822, Kapcsolat: 21451822
 5. Szilágyi Péter. A jogösszehasonlítás és a paradigmák: Opponensi vélemény Fekete Balázs kísérlet a jogösszehasonlítás tudománytörténetének új értelmezésére című doktori (PHD) értekezéséről. (2010) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 11 4
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1823779] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1823779, Kapcsolat: 21451780
Fekete Balázs. Az Európai Unióról általában.. (2010) Megjelent: Az EU-elnökség. pp. 17-38, 1423048
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1423048]
 1. Horváth Gabriella. Czigler Dezső Tamás - Fekete Balázs - Friedery Réka - Horváthy Balázs - Knapp László - Vörös Imre: Az EU-elnökség - Jogi, Szervezeti és tudománypolitikai vetületek. (2011) MAGYAR JOG 0025-0147 58 6 382-383
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21991838] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21991838, Kapcsolat: 21986634
Fekete Balázs. Az Európai Unió tudománypolitikája.. (2010) Megjelent: Az EU-elnökség. pp. 39-52, 1423051
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1423051]
 1. Horváth Gabriella. Czigler Dezső Tamás - Fekete Balázs - Friedery Réka - Horváthy Balázs - Knapp László - Vörös Imre: Az EU-elnökség - Jogi, Szervezeti és tudománypolitikai vetületek. (2011) MAGYAR JOG 0025-0147 58 6 382-383
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21991838] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21991838, Kapcsolat: 22255540
 2. Friedery Réka. Az Európai Parlament és a z Európai Ombudsman: szerepek és kapcsolódási pontok.. (2011) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 52 1 57-73
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1823756] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1823756, Kapcsolat: 22255441
Fekete Balázs et al. Összegzés.. (2010) Megjelent: Az EU-elnökség. pp. 199-210, 1423060
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1423060]
 1. Horváth Gabriella. Czigler Dezső Tamás - Fekete Balázs - Friedery Réka - Horváthy Balázs - Knapp László - Vörös Imre: Az EU-elnökség - Jogi, Szervezeti és tudománypolitikai vetületek. (2011) MAGYAR JOG 0025-0147 58 6 382-383
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21991838] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21991838, Kapcsolat: 21991838
Fekete Balázs. Európai értékek és az értékek Európája.. (2010) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 65 4 206-212, 1429831
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1429831]
 1. Szabó Sarolta. Európai értékek, alapvető jogok és az Európai Unió nemzetközi magánjoga. (2014) Megjelent: Liber Amicorum János Martonyi = Ünnepi kötet Martonyi János tiszteletére = Festschrift für János Martonyi = Mélanges en l'honne... pp. 81-97
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2567101] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2567101, Kapcsolat: 24364011
 2. Horváthy Balázs. A közös kereskedelempolitika alapelvei és célkitűzései az integrált uniós külkapcsolatrendszer tükrében. (2014) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 10 1 51-69
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24363997] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24363997, Kapcsolat: 24363997
 3. Vörös Imre. Preambulumot az új alkotmányhoz - de milyet?. (2011) Megjelent: Preambulum az alkotmányokban pp. 23-31
  Könyvrészlet[21461146] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21461146, Kapcsolat: 21461146
 4. Vörös Imre. Gondolatok egy jövőbeni Alkotmány preambulumához.. (2011) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 66 1 1-8
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1823095] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1823095, Kapcsolat: 21451826
 5. Gárdos Orosz Fruzsina. Az Európai Unió alapjogvédelmi rendszere és az Emberi jogok Európai Bírósága – a kettős európai alapjogvédelem és a magyar alkotmányjog: A kettős európai alapjogvédelem és a magyar alkotmányjog. (2011) JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 2060-4580 3 4 75-94
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1828850] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1828850, Kapcsolat: 22822016
 6. Ziegler Dezső Tamás. Az európai nemzetközi (kollíziós) magánjog és családi jog főbb kérdései.. (2011)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2873111] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2873111, Kapcsolat: 22822028
 7. Gárdos-Orosz Fruzsina. Az emberi jogok alkalmazásának lehetőségei a rendes bíróságokon, különös tekintettel a magánjogi jogvitákra. (2011)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2175692] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2175692, Kapcsolat: 22822025
 8. Gárdos Orosz Fruzsina. Alkotmányos polgári jog?: Az alapvető jogok alkalmazása a magánjogi jogvitákban.. (2011) ISBN:9789639950474
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1828848] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1828848, Kapcsolat: 22822014
 9. Gárdos-Orosz Fruzsina. Alapjogok alkalmazása a magánjogi jogvitákban az Európai Unióban és ennek lehetséges hatásai a magyar jogra. (2010) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 51 3 225-258
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31788753] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31788753, Kapcsolat: 21451828
Fekete Balázs. Jogösszehasonlítás: Történeti, rendszertani és módszertani problémák. (2010) ISBN:9789630687508, 1420686
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1420686]
 1. Schweitzer Gábor. PÉTERI ZOLTÁN: Jogösszehasonlítás. Történeti, rendszertani és módszertani problémák. (szerk. Fekete B. - Koltay A.) PPKE-JÁK, Budapest, 2010. 284 o.: Könyvszemle. (2011) JOGI IRÁNYTŰ 2063-8841 2 2 3-4
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[22823522] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22823522, Kapcsolat: 22823522
 2. Visegrády Antal. „Péteri Zoltán: Jogösszehasonlítás (Történeti, rendszertani és módszertani problémák)”. (2010) JURA 1218-0793 12 2 222-227
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[22823524] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22823524, Kapcsolat: 22823524
 3. Visegrády Antal. Péteri Zoltán: Jogösszehasonlítás: Történeti, rendszertani és módszertani problémák. (2010) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 65 9 462-467
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1487389] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1487389, Kapcsolat: 22823523
 4. Antal Visegrády. Nincs cím. (2010) ACTA JURIDICA HUNGARICA 1216-2574 1588-2616 51 4 317-323
  Folyóiratcikk[22823527] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22823527, Kapcsolat: 22823527
FEKETE BALÁZS. Molnár Tamás és a modernitás: Eszmetörténeti esszé. (2010) Megjelent: Molnár Tamás eszmevilága pp. 158-175, 1619071
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1619071]
 1. Könczöl Miklós. Próféta a hazájában. (2011) KOMMENTÁR 1787-6974 6 6 111-116
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1983902] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1983902, Kapcsolat: 22255552
 2. Varga Klára. Kiegyenesített idő: Molnár Tamás konzervatív filozófiája. (2011) MAGYAR NEMZET 0133-185X p. 35
  Folyóiratcikk[21449217] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21449217, Kapcsolat: 21449217
 3. Frenyó Zoltán. Bevezetés. (2010) Megjelent: Molnár Tamás eszmevilága pp. 9-12
  Könyvrészlet[21449215] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21449215, Kapcsolat: 21449215
Fekete Balázs. Practice elements in the Hungarian legal education system.. (2010) ACTA JURIDICA HUNGARICA 1216-2574 1588-2616 51 1 67-78, 1429838
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1429838]
 1. Andrási Gábor. Szakmai etika oktatása jogászoknak: lehetséges célok, módszerek, amerikai és angol példák és értékelésük. (2020) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 61 3 3-32
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31642425] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31642425, Kapcsolat: 29749558
 2. Andrasi Gabor. Hungarian legal ethics education: changes in accreditation standards. (2018) LAW TEACHER: THE INTERNATIONAL JOURNAL OF LEGAL EDUCATION 0306-9400 1943-0353 52 2 231-235
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[27555170] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 27555170, Kapcsolat: 27706088
 3. Uitz Renáta et al. Clinical Legal Education at Central European University, Budapest. (2018) Megjelent: Reinventing Legal Education pp. 230-246
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[31031055] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31031055, Kapcsolat: 28592276
 4. Rixer Ádám. Közigazgatás és szépirodalom. (2015) PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA 2063-9058 2063-9066 3 3 49-72
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26265007] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26265007, Kapcsolat: 26265007
 5. Richard J. The Role of Practice in Legal Education. (2012) Megjelent: General Reports of the XVIIIth Congress of the International Academy of Comparative Law/Rapports Généraux du XVIIIème Congrès d... pp. 57-84
  Könyvrészlet[22821992] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22821992, Kapcsolat: 22821992
 6. Adam Rixer. Law and Culture.. (2012)
  Egyéb[22821997] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22821997, Kapcsolat: 22821997
 7. Rixer Ádám. Jog és szépirodalom. (2012) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 2 165-193
  Folyóiratcikk[22821993] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22821993, Kapcsolat: 22821993
 8. Rixer Ádám. A jogászképzésről és a jogászi létről. (2011) Megjelent: Ratio legis, ratio iuris pp. 106-122
  Könyvrészlet[21444626] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21444626, Kapcsolat: 21444626
Fekete Balázs. A modern jog határain túl.. (2011) Megjelent: Iustitia modellt áll pp. 75-102, 1824251
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1824251]
 1. Hajdu Péter. Lehet-e leírni eseményeket?: Szokások és rítusok leírása. (2018) LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-2368 44 2 175-187
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30332424] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30332424, Kapcsolat: 28592360
 2. Falusi Márton. Jog és irodalom, haza és haladás a magyar eszmetörténetben. (2018) ISBN:9786155869228
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[30761468] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30761468, Kapcsolat: 28592359
 3. Bartha Ákos. Populizmus, népiség, modernizáció: Fejezetek a kelet-közép-európai politikai gondolkodás 20. századi történetéből. (2017) ISBN:9789634160557
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3211412] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3211412, Kapcsolat: 27773865
2021-04-18 02:35