Rácz Attila. Új szocialista alkotmányok. (1966), 2770841
Book/Edition of primary sources (Book)/Scientific[2770841]
 1. Balázs Fekete. The Revival of Comparative Law in a Socialist Country: The Impact of Imre Szabó and Gyula Eörsi on the Development of Hungarian Comparative Law. (2013) REVIEW OF CENTRAL AND EAST EUROPEAN LAW 0925-9880 1573-0352 38 1 p. -
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[27706648] [Approved]
  Független, Idéző: 27706648, Kapcsolat: 27706648
 2. Szente Zoltán. Európai alkotmány- és parlamentarizmustörténet, 1945–2005. (2006) ISBN:9633898439
  Book/Monograph (Book)/Scientific[1373160] [Validated]
  Független, Idéző: 1373160, Kapcsolat: 28558275
 3. Péteri Zoltán. ʻZ činnosti Ústavu štátu a práva Maďarskej Akadémie vied v olbasti porovnávacieho práva. (1968) PRAVNY OBZOR: TEORETICKY CASOPIS PRE OTAZKY STATU A PRAVA 0032-6984 51 7 634-639
  Journal Article/Notices/Popularizing article (Journal Article)/Scientific[31968917] [Approved]
  Független, Idéző: 31968917, Kapcsolat: 30012151
 4. x. xx. (1967) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 22 3-4 259-260
  Journal Article/Notices/Popularizing article (Journal Article)/Scientific[24389336] [Approved]
  Független, Idéző: 24389336, Kapcsolat: 24389336
Varga Csaba. A felsőfokú jogi oktatás főbb mai rendszerei. (1967), 1099237
Book/Handbook (Book)/Scientific[1099237]
 1. Körtvélyesi Zsolt. A magyar jogászképzés 2015-ben – a jogi karok helyzete: A jogi karok helyzete. (2016) In: A magyar jogrendszer állapota pp. 895-939
  Chapter in Book/Chapter (Chapter in Book)/Scientific[3175716] [Approved]
  Független, Idéző: 3175716, Kapcsolat: 27013063
 2. Губаль Ю. ЗАХИСТ ПРАВ ДІТЕЙ В УГОРЩИНІ: УПОВНОВАЖЕНИЙ ІЗ ПРАВ ДИТИНИ. (2015) Ужгородського національного університету: Серія «Право» 35 1/I p. -
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[27206282] [Approved]
  Független, Idéző: 27206282, Kapcsolat: 27206282
 3. Nagy Zsolt. A jogi oktatás fejlődése és aktuális kérdései. (2007)
  Book/Monograph (Book)/Scientific[23094894] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23094894, Kapcsolat: 23094894
 4. Nagy Zsolt. A jogászképzés fejlődése és aktuális problémái. (2006) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 7 2
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2434296] [Approved]
  Független, Idéző: 2434296, Kapcsolat: 23094879
 5. Nagy Zsolt. Korunk jogászképzési rendszerei. (2005) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 6 1
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2406702] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2406702, Kapcsolat: 23094860
 6. Nagy Zsolt. A jogászképzésre vonatkozó modern jogelméletek. (2004) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 5 3
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2406706] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2406706, Kapcsolat: 23094840
 7. Pokol Béla. A jog szerkezete. (1998)
  Book/Monograph (Book)/Scientific[23094845] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23094845, Kapcsolat: 23094845
 8. Pokol Béla. A modern jogrendszerek binaritása. (1989) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 44 1 25-35
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1322036] [Validated]
  Független, Idéző: 1322036, Kapcsolat: 23094837
 9. [Handó Tünde]. A jogászság társadalmi szerepe és megbecsülése (Szemelvények az 1986. április 29-én 15 órakor megrendezésre kerülő kari fórumhoz). (1986)
  Book/Working paper (Book)/Of public interest[24435049] [Admin approved]
  Független, Idéző: 24435049, Kapcsolat: 24435052
 10. Király Tibor. A jogászképzés újabb reformja felé. (1976) FELSŐOKTATÁSI SZEMLE 0428-2124 25 2 p. -
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[31256905] [Approved]
  Független, Idéző: 31256905, Kapcsolat: 28924256
 11. x. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem története. (1972)
  Book/Monograph (Book)/Scientific[23094828] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23094828, Kapcsolat: 23094828
 12. Balázs József. A bűnözés mérésének elméleti alapkérdései. (1972) Acta Universitatis Szegediensis: Sectio Politico-Juridica 19 1
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[23094823] [Approved]
  Független, Idéző: 23094823, Kapcsolat: 23094823
 13. X. Y.. "A felsőfokú jogi oktatás főbb mai rendszerei...". (1970) Journal of the Association of Law Teachers 4 1 54-54
  Journal Article/Notices/Popularizing article (Journal Article)/Scientific[31968822] []
  Független, Idéző: 31968822, Kapcsolat: 30012057
 14. Sólyom László. No title. (1969) DAS HOCHSCHULWESEN 0018-2974 17 5 364-366
  Journal Article/Review (Journal Article)/Scientific[20582892] [Admin approved]
  Független, Idéző: 20582892, Kapcsolat: 20582892
 15. Molnár István. Varga, Csaba: A felsőfokú jogi oktatás főbb mai rendszerei. (1968) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 23 1 65-66
  Journal Article/Notices/Popularizing article (Journal Article)/Scientific[24383487] [Approved]
  Független, Idéző: 24383487, Kapcsolat: 24383487
 16. Molnár István. No title. (1968) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 23 1 65-66
  Journal Article/Review (Journal Article)/Scientific[20582883] [Admin approved]
  Független, Idéző: 20582883, Kapcsolat: 20582883
 17. Stefán Luby. No title. (1968) Právny Obzor 51 8 732-733
  Journal Article/Review (Journal Article)/Scientific[20582887] [Admin approved]
  Független, Idéző: 20582887, Kapcsolat: 20582887
 18. Mádl Ferenc. No title. (1968) ACTA JURIDICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA JOGTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEI 0001-592X 10 1–2 156-162
  Journal Article/Review (Journal Article)/Scientific[20582890] [Approved]
  Független, Idéző: 20582890, Kapcsolat: 20582890
 19. Mádl Ferenc. Hungarian Private International Law on New Pathways. (1968) ACTA JURIDICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA JOGTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEI 0001-592X 10 1-2 p. -
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[24383294] [Approved]
  Független, Idéző: 24383294, Kapcsolat: 24383294
 20. Györgyi K[álmán]. Current Problems of Legal Education. (1968) ACTA JURIDICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA JOGTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEI 0001-592X 10 1-2
  Journal Article/Note, Short, Rapid communications (Journal Article)/Scientific[23094824] [Approved]
  Független, Idéző: 23094824, Kapcsolat: 23094824
 21. Mádl Ferenc. A civilisztikai tárgyak a jogi oktatásban, összehasonlító elemzésben. (1968) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 23 4 206-209
  Journal Article/Review (Journal Article)/Scientific[20582885] [Approved]
  Független, Idéző: 20582885, Kapcsolat: 20582885
 22. Györgyi Kálmán. 300 éves a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara. (1968) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 23 5 273-277
  Journal Article/Survey paper (Journal Article)/Scientific[24383480] [Approved]
  Független, Idéző: 24383480, Kapcsolat: 24383480
Varga Csaba. A jogi képzés formái a Szovjetunióban. (1967) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X X 4 538-552, 2162125
Journal Article/Notices/Popularizing article (Journal Article)/Scientific[2162125]
 1. x. xx. (1972) In: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem története: 1945–1970
  Chapter in Book/Chapter (Chapter in Book)/Scientific[23455745] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23455745, Kapcsolat: 23455745
 2. Ferenc Mádl. Lehrgegenstände für Zivilistik im Rechtsunterricht in vergleichender Betrachtung. (1969) ACTA JURIDICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA JOGTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEI 0001-592X ? ?
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[23455739] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23455739, Kapcsolat: 23455739
 3. László Sólyom. Internationaler Vergleich: Juristenausbildung. (1969) DAS HOCHSCHULWESEN 0018-2974 17 5
  Journal Article/Review (Journal Article)/Scientific[23455743] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23455743, Kapcsolat: 23455743
 4. Mádl Ferenc. A civilisztikai tárgyak a jogi oktatásban, összehasonlító elemzésben. (1968) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 23 4 206-209
  Journal Article/Review (Journal Article)/Scientific[20582885] [Approved]
  Független, Idéző: 20582885, Kapcsolat: 23455737
Varga Csaba. A jogmeghatározás néhány kérdése a szocialista jogelméletben. (1967) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X X 1 143-156, 2162119
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2162119]
 1. Tamás András. Biró és társadalom: A jogtudat és a jogérvényesülés dialektikája. (1977)
  Book/Monograph (Book)/Scientific[24591072] [Admin approved]
  Független, Idéző: 24591072, Kapcsolat: 24591072
 2. Gerhard Haney. Marxistisch-leninistische Staats- und Rechtstheorie: Lehrbuch. (1975)
  Book/Textbook for higher education (Book)/Educational[24419645] [Admin approved]
  Független, Idéző: 24419645, Kapcsolat: 24419645
Varga Csaba. Quelques problèmes de la définition du droit dans la théorie socialiste du droit. (1967) ARCHIVES DE PHILOSOPHIE DU DROIT 0066-6564 12 - 189-205, 2162118
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2162118]
 1. Marko Božić. Intellectual History of a Textbook: Radomir Lukićʼs Introduction to Law Between Marx and Kelsen. (2020) ANNALS OF THE FACULTY OF LAW IN BELGRADE - BELGRADE LAW REVIEW 0003-2565 LXVIII 1 45-67
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[32125792] [Approved]
  Független, Idéző: 32125792, Kapcsolat: 30236331
 2. Jacy de. Problematico filosófico-jurídica atual. (2018)
  Miscellaneous/Not classified (Miscellaneous)/Scientific[30322579] [Approved]
  Független, Idéző: 30322579, Kapcsolat: 27724449
 3. Marko Božić. L’influence de la théorie du droit social d’origine française sur la pensée juridique serbe durant le XXe siècle. (2013)
  Thesis/Not classified (Thesis)/Scientific[24556839] [Admin approved]
  Független, Idéző: 24556839, Kapcsolat: 27018715
 4. x. Ο ΜΑΡΞ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. (2011)
  Miscellaneous/Publication in repository (Miscellaneous)/Scientific[23574708] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23574708, Kapcsolat: 23574708
 5. x. Re: Ab absurdo & Abacus – για καμ του δόθε. (2011)
  Miscellaneous/Publication in repository (Miscellaneous)/Scientific[23574720] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23574720, Kapcsolat: 23574720
 6. Péteri Zoltán. A társadalmiság kérdései a jogösszehasonlításban. (2010) In: Jogösszehasonlítás; Történeti, rendszertani és módszertani problémák
  Chapter in Book[22967095] [Admin approved]
  Független, Idéző: 22967095, Kapcsolat: 22967095
 7. Sandrine Pina. La connaissance pure du droit et ses limites. (2000)
  Miscellaneous/Publication in repository (Miscellaneous)/Scientific[23578055] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23578055, Kapcsolat: 23578055
 8. ALFONSO GARCÍA VALDECASAS. VOLUNTARIsMO y FORMALI8NIO EN EL DERECHO: JOAQUIN COSTA, ANTIPODA DE KELSEN. (1986)
  Book/Monograph (Book)/Scientific[31308511] [Approved]
  Független, Idéző: 31308511, Kapcsolat: 28988158
 9. Gianmaria Ajani. Le fonti non scritte nel diritto dei paesi socialisti. (1985)
  Book/Monograph (Book)/Scientific[24617849] [Admin approved]
  Független, Idéző: 24617849, Kapcsolat: 24617853
 10. Dominique Manaï. Discours juridique soviétique et interventions en Hongrie et en Tchécoslovaquie. (1980)
  Book/Monograph (Book)/Scientific[25248034] [Admin approved]
  Független, Idéző: 25248034, Kapcsolat: 25248034
 11. Jean-François Perrin. Pour une théorie de la connaissance juridique. (1979)
  Book[22967066] [Admin approved]
  Független, Idéző: 22967066, Kapcsolat: 22967066
 12. Albert Brimo. Les grands courants de la philosophie du droit et de l’État. (1978)
  Book[22967052] [Admin approved]
  Független, Idéző: 22967052, Kapcsolat: 22967052
 13. Albert Calsamiglia. Kelsen y la crisis de la ciencia juridica. (1978)
  Book/Monograph (Book)/Scientific[27013587] [Admin approved]
  Független, Idéző: 27013587, Kapcsolat: 27013587
 14. Massini Correas Carlos. Ensayo crítico acerca del pensamiento filosófico-jurídico de Carlos Marx. (1976)
  Book/Monograph (Book)/Scientific[22967049] [Approved]
  Független, Idéző: 22967049, Kapcsolat: 22967049
 15. Ph -I André-Vincent. Les révolutions et le droit. (1974)
  Book/Monograph (Book)/Scientific[24617852] [Admin approved]
  Független, Idéző: 24617852, Kapcsolat: 24617852
 16. Jacy De Souza. Problemática filosófico-jurídica atual. (1971) Revista da Faculdade da Direito de UFRGS 0104-6594 - 5 117-142
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[32126179] [Approved]
  Független, Idéző: 32126179, Kapcsolat: 30236606
 17. Viktor Knapp. La philosophie du droit dans les pays socialistes. (1971) In: Contemporary philosophy: A survey p. -
  Chapter in Book/Bibliography (Chapter in Book)/Scientific[25248036] [Admin approved]
  Független, Idéző: 25248036, Kapcsolat: 25248036
 18. Wolf Paul. Die marxistische Rechtstheorie – Wissenschaft oder Philosophie des Rechts. (1971) In: Rechtstheori; Beiträge zur Grundlagendiskussion
  Chapter in Book[22967022] [Admin approved]
  Független, Idéző: 22967022, Kapcsolat: 22967022
 19. Péteri Zoltán. A társadalmiság kérdései a jogösszehasonlításban. (1970) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 13 2 230-248
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[22966994] [Approved]
  Független, Idéző: 22966994, Kapcsolat: 22966994
 20. Juan B. Sociedad de masas y derecho. (1969)
  Book[22967230] [Admin approved]
  Független, Idéző: 22967230, Kapcsolat: 22967230
 21. Juan Vallet. El mito de la desaparicion del derecho. (1969) Verbo - agosto–septiembre), No. 77
  Journal Article[22967237] [Admin approved]
  Független, Idéző: 22967237, Kapcsolat: 22967237
 22. Rogelio Perez Perdomo. MARX Y EL DERECHO MODERNO (A PROPOSITO DEL TOMO XII DE LOS ARCHIVES DE PHILOSOPHIE DU DROIT). (1968) REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA 0041-8293 - 37–38 89-96
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[31334514] [Approved]
  Független, Idéző: 31334514, Kapcsolat: 29021439
 23. Michel Villey et al. Préface. (1967) ARCHIVES DE PHILOSOPHIE DU DROIT 0066-6564 12 -
  Journal Article[22966965] [Approved]
  Független, Idéző: 22966965, Kapcsolat: 22966965
Varga Csaba. Richard A. Wasserstrom: The Judicial Decision; Toward a Theory of Legal Justification (Stanford: Stanford University Press & London: Oxford University Press 1961) 19. (1967) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 10 2 311-312, 2448056
Journal Article/Review (Journal Article)/Scientific[2448056]
 1. Balássy Ádám Miklós. Logic: Judicial syllogysm: „Sapias, vina liques et spatio brevi spem longam recenses.”. (2019) In: Alapjogok - Alkotmány – Alaptörvény pp. 62-71
  Chapter in Book/Conference paper (Chapter in Book)/Scientific[30728772] [Approved]
  Független, Idéző: 30728772, Kapcsolat: 29685352
 2. Balássy Ádám Miklós. A deontikus modell a jogban. (2016)
  Miscellaneous/Publication in repository (Miscellaneous)/Scientific[32124030] [Approved]
  Független, Idéző: 32124030, Kapcsolat: 30236370
Varga Csaba. Virally: A jogi gondolat. (1967) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 10 3 433-437, 2162120
Journal Article/Review (Journal Article)/Scientific[2162120]
 1. Törő Károly. Jogalkalmazás, jogértelmezés, jogalakítás a Legfelsőbb Bíróság működésében. (1985) MAGYAR JOG 0025-0147 32 5 p. -
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[23589321] [Approved]
  Független, Idéző: 23589321, Kapcsolat: 23589321
 2. Törő Károly. A Legfelsőbb Bíróság szerepe a jogalkalmazás egységének, alkotó jellegének és törvényességének megvalósításában. (1978) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 33 3 109-117.
  Journal Article/Scientific[22721979] [Approved]
  Független, Idéző: 22721979, Kapcsolat: 24399088
Varga Csaba. A szocialista állam- és jogelmélet helye az állam- és jogtudományok rendszerében. (1968) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 11 2 336-346, 2487381
Journal Article/Notices/Popularizing article (Journal Article)/Scientific[2487381]
 1. Szabó Miklós. Jogelmélet és jogszociológia. (2015) In: A jog tudománya pp. 451-542
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[2981195] [Approved]
  Független, Idéző: 2981195, Kapcsolat: 24828669
 2. Georg Brunner. Der Stand der Staatstheorie in Ungarn. (1985) In: Kontinuität und Wandel in der kommunistischen Staatstheorie
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[23535347] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23535347, Kapcsolat: 23535347
Varga Csaba. »Bevezetés a japán jogba«. (1968) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X XI 4 619-625, 2147042
Journal Article/Review (Journal Article)/Scientific[2147042]
 1. Tamás Csaba. A »jelképes« császárság alkotmánya: Fejezetek a japán alkotmánytörténet köréből. (2013)
  Book/Monograph (Book)/Scientific[23383174] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23383174, Kapcsolat: 23383193
 2. Tamás Csaba Gergely. Törvényhozás és parlamentarizmus Japánban: Egy történeti megközelítés. (2012) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 8 1 p. -
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[23589221] [Approved]
  Független, Idéző: 23589221, Kapcsolat: 23589221
Varga Csaba. Études de logique juridique, publ. Ch. Perelman (Bruxelles: Établissements Émile Bruylant 1966) 144 [Travaux du Centre National de Recherches de Logique]. (1968) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 11 1 168-171, 2448070
Journal Article/Review (Journal Article)/Scientific[2448070]
 1. Mezei Péter. A joghézag kérdése régen és ma. (2002) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 3 2
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1860695] [Validated]
  Független, Idéző: 1860695, Kapcsolat: 24419641
Varga Csaba. René David: Le droit anglais (Paris: Presses Universitaires de France 1965) 128 [»Que sais-je?« No. 1162]. (1968) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X XI 2 372-374, 2448071
Journal Article/Notices/Popularizing article (Journal Article)/Scientific[2448071]
 1. Horváth Pál. Bevezetés az összehasonlító jogtörténet alapelemeibe. (1979) ISBN:9632207114
  Book/Monograph (Book)/Scientific[1621626] [Validated]
  Független, Idéző: 1621626, Kapcsolat: 23437107
Varga Csaba. René Rodière: Introduction au droit comparé (Barcelone: Subsecrétariat d’État à l’Éducation et à la Science – Institut du Droit comparé 1967) 91. (1968) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X XI 2 626-627, 2448072
Journal Article/Review (Journal Article)/Scientific[2448072]
 1. Horváth Pál. Bevezetés az összehasonlító jogtörténet alapelemeibe. (1979) ISBN:9632207114
  Book/Monograph (Book)/Scientific[1621626] [Validated]
  Független, Idéző: 1621626, Kapcsolat: 24591093
Varga Csaba. Vita Antalffy György: Állam és demokrácia című művéről. (1968) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 XXIII 9 482-485, 2141292
Journal Article/Notices/Popularizing article (Journal Article)/Scientific[2141292]
 1. Georg Brunner. Der Stand der Staatstheorie in Ungarn. (1985) In: Kontinuität und Wandel in der kommunistischen Staatstheorie
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[23394133] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23394133, Kapcsolat: 23394133
Varga Csaba. Kodifikáció – joghézag – analógia. (1969) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X XII 3 566-572, 2147069
Journal Article/Review (Journal Article)/Scientific[2147069]
 1. Pődör Lea. A jogelmélet főnixmadara: a joghézag. (2017) In: Unitas multiplex pp. 281-290
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[3309296] [Admin approved]
  Független, Idéző: 3309296, Kapcsolat: 27444684
 2. Pődör Lea. Adalékok a joghézag-problematika elmélettörténetéhez. (2017) DOKTORI MŰHELYTANULMÁNYOK 2064-1788 2017 1 245-258
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[3309303] [Validated]
  Független, Idéző: 3309303, Kapcsolat: 28592593
 3. Blutman László. A jogi dogmatika zátonyai: az analógia a magyar jogban. (2008) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 63 6 275-291
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2319233] [Validated]
  Független, Idéző: 2319233, Kapcsolat: 24419438
 4. Mezei Péter. A joghézag kérdése régen és ma. (2002) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 3 2
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1860695] [Validated]
  Független, Idéző: 1860695, Kapcsolat: 24419144
Varga Csaba. [Ленин о револуционное правотворчество]. (1969) In: В. И. Ленин о социалистическом гоcударстве и прaве (V. I. Lenin o szocialiszticseszkom goszudarsztve i prave / V. I. Lenin a sz... pp. 271-280, 2147046
Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[2147046]
 1. Владимир Ильич. Советское право в системе нормативного регулирования социалистических общественных отношений. (1973)
  Book/Monograph (Book)/Scientific[24638817] [Admin approved]
  Független, Idéző: 24638817, Kapcsolat: 24638817
 2. Сергей Васильевич. Управление – Социология – Право. (1971)
  Book/Monograph (Book)/Scientific[24638829] [Admin approved]
  Független, Idéző: 24638829, Kapcsolat: 24638829
Varga Csaba. A jogtudományi fogalomképzés néhány módszertani kérdése. (1970) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X XIII 3 589-613, 2147339
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2147339]
 1. x. xx. (1996) ACTA FACULTATIS POLITICO-IURIDICAE UNIVERSITATIS SCIENTIARUM BUDAPESTINENSIS DE ROLANDO EÖTVÖS NOMINATAE 1418-1347 35 - p. -
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[23592063] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23592063, Kapcsolat: 23592063
 2. Asztalos László. Polgári jogi alaptan: A polgári jog elméletéhez. (1987)
  Book/Monograph (Book)/Scientific[23592062] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23592062, Kapcsolat: 23592062
 3. Bragyova András. Megjegyzések az állami immunitásról a nemzetközi jogban. (1982) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 25 3 486-511
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1666842] [Admin approved]
  Független, Idéző: 1666842, Kapcsolat: 23592060
 4. Tamás András. Biró és társadalom: A jogtudat és a jogérvényesülés dialektikája. (1977)
  Book/Monograph (Book)/Scientific[24591072] [Admin approved]
  Független, Idéző: 24591072, Kapcsolat: 24591084
 5. Bárdos Péter. Jog és kibernetika. (1975) In: Jogi problémák vizsgálata és megoldása kibernetikai módszerekkel p. -
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[23592059] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23592059, Kapcsolat: 23592059
 6. Szilágyi Péter. Az állam- és jogtudományi kutatások metodikája. (1975) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 30 12 714-718
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1465859] [Validated]
  Független, Idéző: 1465859, Kapcsolat: 24398767
Varga Csaba. A preambulumok problémája és a jogalkotási gyakorlat. (1970) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X XIII 2 249-307, 2147101
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2147101]
 1. Bencsik Péter. Az európai népi demokratikus és szocialista országok alkotmányainak összehasonlító vizsgálata. (2012) MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 0864-960X 57 3 153-205
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2043297] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2043297, Kapcsolat: 28592995
 2. Vörös Imre. Preambulumot az Alkotmányhoz – de milyet?. (2011) In: Preambulum az alkotmányokban
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[23524897] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23524897, Kapcsolat: 23524897
 3. Kukorelli István et al. Közjogi értékeink a preambulumban. (2011) In: Preambulum az alkotmányokban
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[23524896] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23524896, Kapcsolat: 23524896
 4. Antal Ádám. Verfassungsmässigkeit und Verfassungsschutz in der Ungarischen Volksrepublik. (1975)
  Book/Monograph (Book)/Scientific[23524893] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23524893, Kapcsolat: 23524893
 5. Ádám Antal. Alkotmányosság és alkotmányvédelem a Magyar Népköztársaságban. (1974) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 29 7 333-341
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1695378] [Approved]
  Független, Idéző: 1695378, Kapcsolat: 23524892
 6. x. xx. (1972) Acta marxistica-leninistica [Debrecen] 18-24 -
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[23524890] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23524890, Kapcsolat: 23524890
Varga Csaba. Lenin és a forradalmi jogalkotás. (1970) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X XIII 1 45-57, 2147048
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2147048]
 1. Horváth Attila. A szocializmus korszakának polgári joga Magyarországon. (2012) In: Pro Vita et Scientia. Ünnepi kötet Jobbágyi Gábor 65. születésnapja alkalmából.
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[23509429] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23509429, Kapcsolat: 23509429
 2. Bragyova András. Az igazságtétel legalitása. (1992) In: Visszamenőleges igazságszolgáltatás
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[23509428] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23509428, Kapcsolat: 23509428
Varga Csaba. A jogi okfejtés társadalmi meghatározottságáról. (1971) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X XIV 2 249-285, 2148642
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2148642]
 1. Sajó András. Kritikai értekezés a jogtudományról. (1983) ISBN:9630530902
  Book[22277051] [Admin approved]
  Független, Idéző: 22277051, Kapcsolat: 23455386
 2. Visegrády Antal. A bírói jogalkalmazás jogfilozófiai és joglogikai problémái egy tanulmánykötet tükrében. (1981) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 36 9 803-806
  Journal Article/Review (Journal Article)/Scientific[1486537] [Approved]
  Független, Idéző: 1486537, Kapcsolat: 23455383
 3. Sajó András. A jogtudomány tudományelméleti problémáiról. (1980) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 23 4 622-666
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[26647106] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26647106, Kapcsolat: 23455381
 4. Bárdos Péter. Jog és kibernetika. (1975) In: Jogi problémák vizsgálata és megoldása kibernetikai módszerekkel
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[23455378] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23455378, Kapcsolat: 23455378
 5. x. No title. (1972) Strani pravni život (Belgrad) - No. 77 27-27
  Journal Article[22787525] [Admin approved]
  Független, Idéző: 22787525, Kapcsolat: 22787525
Varga Csaba. A joglogikai vizsgálódás lehetőségei az újabb megközelítések tükrében. (1971) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 14 4 713-729, 2148683
Journal Article/Review (Journal Article)/Scientific[2148683]
 1. Benedek András. Tudás és normativitás. (2003) VILÁGOSSÁG 0505-5849 44 1-2 157-177
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[186779] [Approved]
  Független, Idéző: 186779, Kapcsolat: 23455368
 2. Benedek András et al. Fejezetek jogi ismeretelméletből. (2000) ISBN:9633611431
  Book/Textbook for higher education (Book)/Educational[2488500] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2488500, Kapcsolat: 23455366
 3. Solt Kornél. Jogi logika: A jog, a nyelv és a valóság. (1996)
  Book/Monograph (Book)/Scientific[23394098] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23394098, Kapcsolat: 23455365
 4. Nagy Endre ‘. A kodifikáció útjai és útvesztői. (1982) ÁLLAM- ÉS IGAZGATÁS 0324-7171 32 6
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[23455299] [Approved]
  Független, Idéző: 23455299, Kapcsolat: 23455363
 5. Bárdos Péter. Jog és kibernetika. (1975) In: Jogi problémák vizsgálata és megoldása kibernetikai módszerekkel
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[23455361] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23455361, Kapcsolat: 23455361
Varga Csaba. A törvényhozó közbenső döntése és a hézagproblematika megoldása a francia jogfejlődés tükrében. (1971) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 26 5 42-45, 2148676
Journal Article/Review (Journal Article)/Scientific[2148676]
 1. Balássy Ádám Miklós. A hatalommegosztás és a hatalomfelosztás doktrínája. (2020) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 1 ---
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[32125794] [Approved]
  Független, Idéző: 32125794, Kapcsolat: 30236334
 2. Tamás András. A jogi norma dogmatikájának néhány előkérdése. (1981) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 36 3 157-161
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1498082] [Admin approved]
  Független, Idéző: 1498082, Kapcsolat: 23564133
Varga Csaba. Les bases sociales du raisonnement juridique. (1971) In: Le raisonnement juridique pp. 171-176, 2148641
Chapter in Book/Conference paper (Chapter in Book)/Scientific[2148641]
 1. François Morel. Les fondements institutionnels du processus décisionnel de la Cour supérieure et de la Commission des affaires sociales. (1986) LES CAHIERS DE DROIT 0007-974X 1918-8218 21 - p. -
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[27018705] [Admin approved]
  Független, Idéző: 27018705, Kapcsolat: 27018705
2021-10-19 11:22