Radvánszky Anikó. A mutatvány senkié, tehát mindenkié, Darvasi László: A könnymutatványosok legendája. (2003) Megjelent: Szó, elbeszélés, metafora pp. 248-269, 1651223
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1651223]
 1. Palkovics Beáta. Otthonról hazafelé. Identitás és prózanyelv Bartis Attila műveiben.: „mikorjössztől holvoltálig történt minden" Tér, idő és identitás Bartis Attila A nyugalom című regényében.. (2016) KÁVA TÉKA: NAPÚT-FÜZETEK 1787-6877 Káva téka - Napút füzetek 99. 1-16
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[34499794] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 34499794, Kapcsolat: 33848579
 2. A csodák korának vége.: Darvasi László: Virágzabálók.. (2009) PALÓCFÖLD 0555-8867 LV. évf. 6. szám 53.-58.
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[34502890] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 34502890, Kapcsolat: 33852313
 3. Gaborják Ádám. Egy húsmutatványos legendája (Darvasi László könyvéről). (2008) ÚJ FORRÁS 0133-5332 40 8
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[21137381] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 21137381, Kapcsolat: 33707061
 4. Gaborják Ádám. Egy húsmutatványos legendája. (2008) ÚJ FORRÁS 0133-5332 2008 8 67-72
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[24097003] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24097003, Kapcsolat: 33707055
Radvánszky Anikó. "A nyelv mint bábeli esemény": Jacques Derrida a fordításról. (2005) Megjelent: A boldog Bábel pp. 9-47, 1648918
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1648918]
 1. Szabó Szilvia. A fordítás mint a szubjektum-(re)konstrukció figurája. (2008) HUNGAROLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK (ÚJVIDÉK) 0350-2430 2406-3266 2008 p. 39
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23527209] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23527209, Kapcsolat: 31101422
 2. Spiczéné Bukovszki Edit. Józan Ildikó - Szegedy-Maszák Mihály : A "boldog Bábel". (2007) ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI KÖZLEMÉNYEK 1788-9979 2 1 218-222
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[1761751] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1761751, Kapcsolat: 31101419
 3. Bartal Mária. A nyelvek sokféleségének jutalma: A "boldog Bábel". Tanulmányok az irodalmi fordításáról. (2006) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 87 2 257-261
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2947215] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2947215, Kapcsolat: 27374057
Derrida Jaques et al. Szeptember 11 "fogalma". (2006) 2000: IRODALMI ÉS TÁRSADALMI HAVI LAP 0864-800X 2006 6 3-12, 1642822
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1642822]
 1. Hornyik S. Terrorelhárítás. Gerhard Richter és Luc Tuymans "Történelem utáni" történeti festményei. (2008) BALKON: KORTÁRS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT 1216-8890 16 2 2-9
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[226184] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 226184, Kapcsolat: 33707121
Radvánszky Anikó. Anagramma - Grammatológia - Dekonstrukciók. (2006) Megjelent: Vers- ritmus- szubjektum pp. 45-81, 1786342
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1786342]
 1. Eisemann György. Jókai, a „mindenkinél nagyobb”?. (2015) TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 0133-1167 1786-2140 69 5 p. 61
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25085377] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25085377, Kapcsolat: 33611942
 2. Dobos István. Vers-Ritmus-Szubjektum: Műértelmezések a XX. századi magyar líra köréből. (2007) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 88 2 268-273
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[2060016] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2060016, Kapcsolat: 31101096
 3. Horváth Kornélia. A versértelmezés ritmikai aspektusáról. (2006) Megjelent: Vers- ritmus- szubjektum pp. 11-44
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1648266] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1648266, Kapcsolat: 31097696
Radvánszky Anikó. Az ember természete és a természet embere, 1992: Bodor Ádám: Sinistra körzet. (2007) Megjelent: A magyar irodalom történetei III. pp. 816-831, 1830092
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1830092]
 1. Horváth Péter. Bodor Ádám: Sinistra körzet. (2021) Megjelent: Magyar irodalmi művek, 1956-2016 pp. 583-584
  Szócikk (Könyvrészlet) | Tudományos[32618242] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32618242, Kapcsolat: 31101213
 2. Kipke Ágnes. „Ha nem tudnád, ez határövezet”: Bodor László Sinistra körzet (1992) című kötetéről.. (2015) A SZÍV 0866-1707 101. évf., 7-8. szám 88.-91.
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[34502926] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 34502926, Kapcsolat: 33852397
 3. Deczki S. Töredezett örökség (Szegedy-Maszák Mihály és Veres András (szerk.): A magyar irodalom történetei - III. kötet.). (2009) LITERATURA 0133-2368 2786-1074 35 1 145-157
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[219549] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 219549, Kapcsolat: 22056424
 4. Deczki S. Térképről lemaradt tájak - természet és ember kapcsolata Tar Sándor prózájában. (2009) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 60 6 64-70
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[219563] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 219563, Kapcsolat: 22056425
 5. Deczki Sarolta. Térképről lemaradt tájak. (2009) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 6 64-71
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[24974089] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24974089, Kapcsolat: 33612244
Radvánszky Anikó (fordító) et al. Bevezetés Jean-Jacques Rousseau Esszé a nyelvekeredetéről című művéhez. (2007) Megjelent: Poppea fátyla pp. 85-135, 1649083
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1649083]
 1. Maár Judit. Szabad mozgás: Poppea fátyla. Jean Starobinski válogatott tanulmányai. (2009) HOLMI 0865-2864 21 12 p. 1701
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[22897646] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22897646, Kapcsolat: 31101068
 2. Ludassy Mária. Starobinski szimbólumai. (2008) BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 0865-4247 1588-0222 20 1 4-13
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[1258229] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1258229, Kapcsolat: 31101161
Radvánszky Anikó (fordító) et al. Poppea fátyla. (2007) Megjelent: Poppea fátyla pp. 33-49, 1796367
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1796367]
 1. Bálint Péter. A csábítás és elhárításának narratívái a népmesében: József és Putifárné-történetek. (2021) ERDÉLYI MÚZEUM 1453-0961 83 2 66-80
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32149185] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32149185, Kapcsolat: 31711232
 2. Szávai Dorottya. A ’kritikai út’ a hermeneutikától a komparatisztikáig. Jean Starobinski munkásságának aktualitásáról. (2015) HÍD 0350-9079 2015 3 30-41
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2881757] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2881757, Kapcsolat: 33612351
 3. Bálint Péter. Archaikus alakzatok a népmesében = Archaic Images in Folk Tales: Jakab István cigány mesemondó : The Tales of István Jakab Gysy Tale Teller. (2014) ISBN:9786155212192
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2593276] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2593276, Kapcsolat: 31714038
 4. Bényei Tamás et al. Válogatott bibliográfia. (2007) HELIKON 0017-999X 2786-1066 53 4 649-665
  Bibliográfia, repertórium (Folyóiratcikk) | Tudományos[25329540] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25329540, Kapcsolat: 33706956
 5. Albert Pál. "Staro". (2007) ÉLET ÉS IRODALOM 0424-8848 p. július 6.
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)[22056420] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22056420, Kapcsolat: 22056420
Radvánszky A. Az ember természete és a természet embere, 1992: Bodor Ádám: Sinistra körzet. (2008) Megjelent: „Ember lenni mindég, minden körülményben” pp. 360-378, 218983
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[218983]
 1. Bányai Éva. Térképzetek, névtérképek, határidentitások. (2011) ISBN:9789731960319
  Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[2742098] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2742098, Kapcsolat: 22052842
Radvánszky Anikó. „Ember lenni mindég, minden körülményben”: Tanulmányok Kiczenko Judit születésnapja alkalmából. (2008) ISBN:9789639206649, 1243959
Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[1243959]
 1. Hargittay Emil. Kiczenko Judit (1945-2020). (2020) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 124 1 142-144
  Personalia, alkalmi megemlékezés (Folyóiratcikk) | Tudományos[31611546] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31611546, Kapcsolat: 31137306
Radvánszky Anikó. „A tonalitás korszaka egyszer s mindenkorra véget ért.”: Kertész Imre nyelv- és ideológiakritikájának néhány összefüggéséről. (2010) Megjelent: Elbeszélés és prózanyelv pp. 257-265, 1480430
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1480430]
 1. Zsuppán Klaudia. Elbeszélés és prózanyelv. (2012) KORTÁRS: IRODALMI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0023-415X 6 97-101
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[23113582] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23113582, Kapcsolat: 31101243
Radvánszky Anikó. Nyelv, irodalom, esztétikum. (2011) ISBN:9789639206984, 1668351
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1668351]
 1. Lengyel Zsuzsanna Mariann. A Magyar Filozófiai Szemle bibliográfiája 2012/1. (2012) MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE 0025-0090 1588-1024 56 1 188-192
  Bibliográfia, repertórium (Folyóiratcikk) | Tudományos[2150376] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2150376, Kapcsolat: 33706971
Radvánszky Anikó. Retorika – Irodalom – Poétika. (2011) ISBN:9789633080030, 1464005
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1464005]
 1. Lengyel Zsuzsanna Mariann. A Magyar Filozófiai Szemle bibliográfiája 2012/1. (2012) MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE 0025-0090 1588-1024 56 1 188-192
  Bibliográfia, repertórium (Folyóiratcikk) | Tudományos[2150376] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2150376, Kapcsolat: 33706972
Radvánszky Anikó. Tények melankóliája: Tanulmányok Turczi István műveiről. (2012) ISBN:9786155047282, 1984504
Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[1984504]
 1. Horváth Kornélia. Turczi István harmadik költői korszakáról. (2021) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 72 4 78-85
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32105659] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32105659, Kapcsolat: 33707107
 2. Jánosi Zoltán. Turczi István: Áthalások. (2019) Megjelent: MMA-MMKI Lexikon p. online
  Szócikk (Könyvrészlet) | Tudományos[31332780] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31332780, Kapcsolat: 31101222
 3. Vilcsek Béla. A halandó bosszúja: Turczi István. (2017)
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[26976128] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26976128, Kapcsolat: 27160716
 4. Németh Tamás. Kétségtelen kanonizáció: Tények melankóliája: Tanulmányok Turczi István műveiről. (2013) KULTÚRA ÉS KRITIKA 7 n-n
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[27160715] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27160715, Kapcsolat: 27160715
 5. Kálmán C György. Egy konferenciakötet tanúságai: Tények melankóliája. Tanulmányok Turczi István műveiről. Szerkesztette Radvánszky Anikó, Sütő Csaba András. Ráció Kiadó, Budapest, 2012. 253 oldal,2750 Ft. (2013) ÉLET ÉS IRODALOM 0424-8848 2 p. 12
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Közérdekű[27160714] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27160714, Kapcsolat: 27160714
 6. Kálmán CGy. Egy konferenciakötet tanulságai. (2013) ÉLET ÉS IRODALOM 0424-8848 62 2 20-20
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Ismeretterjesztő[23371909] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23371909, Kapcsolat: 33612181
 7. Kálmán C György. Egy konferenciakötet tanulságai: Tények melankóliája. Tanulmányok Turczi István műveiről. Szerkesztette Radvánszky Anikó, Sütő Csaba András. Ráció Kiadó, Budapest, 2012. 253 oldal,2750 Ft. (2013) ÉLET ÉS IRODALOM 0424-8848 57 2 20-20
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Ismeretterjesztő[2459784] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2459784, Kapcsolat: 33612200
 8. Riersch Tamás. Zuglói költõ a norvég akadémia tagjai között. (2012) ZUGLÓI LAPOK 9 12-12
  Rövid közlemény (Folyóiratcikk) | Tudományos[27160713] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27160713, Kapcsolat: 27160713
 9. Horváth Kornélia. Petri György költői nyelvéről: poétikai monográfia. (2012) ISBN:9786155047275
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2414108] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2414108, Kapcsolat: 27160712
Radvánszky Anikó. "Figyeljétek a mesélő embert": Esszék és tanulmányok Lengyel Péterről. (2013) ISBN:9786155047459, 2405393
Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[2405393]
 1. Kálmán C György. "Figyeljétek a mesélő embert". (2015) BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 0865-4247 1588-0222 26 1 70-71
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[25512315] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25512315, Kapcsolat: 31090755
 2. Miklósvölgyi Zsolt. Kötetbe tömörített archívum: "Figyeljétek a mesélő embert". Esszék és tanulmányok Lengyel Péterről, szerk.: Radvánszky Anikó. (2014) MŰÚT: IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 1789-1965 57 45 57-59
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[31169552] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31169552, Kapcsolat: 33706965
 3. Visy Beatrix. Figyeljük a mesélő embert (kijelentő mód), „Figyeljétek a mesélő embert” Esszék és tanulmányok Lengyel Péterről. (2014) HOLMI 0865-2864 26 3 364-367
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[2861098] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2861098, Kapcsolat: 31090856
 4. Kálmán C György. „Figyeljétek a mesélő embert” Esszék és tanulmányok Lengyel Péterről. Szerk. Radvánszky Anikó Ráció, Bp., 2013. 639 old., 4500 Ft (Libra librorum 1). (2014) BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 0865-4247 1588-0222 26 1 70-71
  Ismertetés (Folyóiratcikk) | Tudományos[2710216] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2710216, Kapcsolat: 33706991
 5. Ágoston Zoltán. Az És könyve márciusban - "Figyeljétek a mesélő embert". (2014) ÉLET ÉS IRODALOM 0424-8848 58 13-13
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Közérdekű[27374053] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27374053, Kapcsolat: 27374053
 6. Tarján Tamás. A visszanyomozott író: Radványszky Anikó (szerk.): "Figyeljétek a mesélő embert". Esszék és tanulmányok Lengyel Péterről. (2014) JELENKOR: IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT 0447-6425 57 5 600-609
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[25885213] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25885213, Kapcsolat: 25885213
 7. Tarján Tamás. A visszanyomozott író: "Figyeljétek a mesélő embert". Esszék és tanulmányok Lengyel Péterről. (2014) JELENKOR: IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT 0447-6425 5 595-603
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[25970582] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25970582, Kapcsolat: 33706968
 8. Visy Beatrix. A fénykép tere – ekphraszisz, nézőpont, határátlépés. (2014) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 12 99-108
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2861130] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2861130, Kapcsolat: 33707116
 9. Dérczy Péter. Előszó. (2013) Megjelent: Figyeljétek a mesélő embert": Esszék és tanulmányok Lengyel Péterről pp. n-n
  Előszó, utószó (Könyvrészlet) | Tudományos[25971155] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25971155, Kapcsolat: 33706969
Radvánszky Anikó. "Hol vagytok Lutheránusok, hogy protestáljatok?": Adalék az eperjesi vésztörvényszék történetéhez Zrínyi Ilona Radvánszky Jánosnak címzett levele alapján. (2013) Megjelent: Pázmány nyomában pp. 337-353, 2275989
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2275989]
 1. G. Etényi Nóra. Politikai diskurzusok 1687-ben – nyomtatványok és követjelentések tükrében. (2018) Megjelent: Caraffa 330, 1687-2017 pp. 105-134
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31193502] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31193502, Kapcsolat: 33706979
 2. Frenyó Zoltán. Ágoston és Vico: Szent Ágoston helye és szerepe Giambattista Vico gondolkodásában. (2017) VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0324-7228 2062-8900 60 5 34-50
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3302662] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3302662, Kapcsolat: 33612120
 3. Hargittay Emil. Pázmány nyomában:Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére, szerk. Ajkay Alinka, Bajáki Rita, Vác, Mondat Kiadó, 2013, 512 l.. (2014) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 118 4 566-576
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[2824950] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2824950, Kapcsolat: 31137235
Radvánszky Anikó. "I have Never Voiced any Objections Against the Voice": On Derrida's Relation to Music. (2013) Megjelent: „Az ideál mindazonáltal megőrződik” pp. 233-244, 2508840
Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2508840]
 1. Kállay Géza. "Az ideál mindazonáltal megőrződik". Tanulmányok Bécsy Ágnes tiszteletére, szerk. Horváth Kornélia - Osztroluczky Sarolta. (2014) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 95 3 403-409
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[2733481] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2733481, Kapcsolat: 31097679
Radvánszky Anikó. Loci memoriae. Az emlékezés tér-és időbeli alakzatai: Lengyel Péter Cseréptörés című regényében. (2013) Megjelent: "Figyeljétek a mesélő embert" pp. 276-288, 2405394
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2405394]
 1. Kálmán C György. "Figyeljétek a mesélő embert". (2015) BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 0865-4247 1588-0222 26 1 70-71
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[25512315] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25512315, Kapcsolat: 31090839
 2. Ágoston Zoltán. Az ÉS könyve márciusban - A NAGY LENGYEL-KÖNYV: Figyeljétek a mesélő embert” (Esszék és tanulmányok Lengyel Péterről). (2015) ÉLET ÉS IRODALOM 0424-8848 59 30 11-11
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Közérdekű[25885140] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25885140, Kapcsolat: 25885140
 3. Visy Beatrix. Figyeljük a mesélő embert (kijelentő mód), „Figyeljétek a mesélő embert” Esszék és tanulmányok Lengyel Péterről. (2014) HOLMI 0865-2864 26 3 364-367
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[2861098] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2861098, Kapcsolat: 31090887
 4. Papp Ágnes Klára. A történet térképe: Tér- és identitásképzetek Lengyel Péter Macskakő című regényében. (2013) Megjelent: "Figyeljétek a mesélő embert" pp. 447-449
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2522626] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2522626, Kapcsolat: 31098780
Ádám Anikó. Térérzékelések-térértelmezések. (2015) ISBN:9786155160448, 2864170
Konferenciakötet (Könyv) | Tudományos[2864170]
 1. Szalagyi Csilla. Takács Zsuzsa költészete. (2021)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[31965753] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31965753, Kapcsolat: 31710755
 2. Miklósvölgyi Zsolt József. A nádasi tér: A Párhuzamos történetek térpoétikája. (2019)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[31009628] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31009628, Kapcsolat: 31710842
 3. Makádi Maya. A Boldogtalanság az Auróra-telepen szövegtereiről. (2019) ÚJ FORRÁS 0133-5332 51 6 60-68
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31671769] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31671769, Kapcsolat: 31742531
 4. Földes Györgyi. Test-Szöveg-test: Testreprezentációk és a Másik szépirodalmi alkotásokban. (2018) ISBN:9789634680666
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[30325260] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30325260, Kapcsolat: 31848609
 5. Lipták-Pikó Judit. Teória és Praxis: Fantom és fikció Marie Darrieussecq regényeiben és elméleti írásaiban. (2018)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[30609385] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30609385, Kapcsolat: 31711342
 6. Soltész Márton. Élők innen és túl: Bevezető gondolatok a Fekete kolostor lektori jelentéséhez. (2018) TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 0133-1167 1786-2140 72 4 69-82
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3356606] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3356606, Kapcsolat: 31735691
 7. Szalagyi Csilla. A lélek imádása: Takács Zsuzsa emlékezésgyakorlatai. (2018) TISZATÁJ DIÁKMELLÉKLETE 168 4 1-12
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31965800] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31965800, Kapcsolat: 31735695
 8. Spannraft Marcellina. A kultúraátörökítés médiumai: Tanulmányok Tari János tiszteletére. (2018) ISBN:9789634144472
  Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[3383050] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3383050, Kapcsolat: 31783055
 9. Kaszap-Asztalos Emese. A továbblépés záloga. (2017) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 68. 5 98-102
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[27472903] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27472903, Kapcsolat: 31101045
 10. Papp Ágnes Klára. A tér poétikája - a poétika tere: A századfordulós kisvárostól az ezredfordulós terekig a magyar irodalomban. (2017) ISBN:9789634143222
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[3281159] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3281159, Kapcsolat: 31783005
 11. Élthes Ágnes. Urbanisztikai térben építészeti lexika Zola Le Ventre de Paris (Párizs gyomra) című regényében. (2016) Megjelent: Porta Lingua 2016: A szaknyelv rétegződése a szakmában, az oktatásban és a kutatásban pp. 99-115
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3345183] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3345183, Kapcsolat: 31707232
 12. Horváth Csaba. Párhuzamok, történetek: Tanulmányok a kortárs közép-európai regényről. (2016) ISBN:9789634141600
  Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[3151903] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3151903, Kapcsolat: 31842332
 13. Toldi Éva. Térérzékelések - térértelmezések, szerk. Ádám Anikó - Radvánszky Anikó. (2015) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 96 4 504-509
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[3046249] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3046249, Kapcsolat: 31101014
 14. Lengyel Zsuzsanna Mariann. A Magyar Filozófiai Szemle bibliográfiája. (2015) MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE 0025-0090 1588-1024 59 4 225-229
  Bibliográfia, repertórium (Folyóiratcikk) | Tudományos[26423980] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26423980, Kapcsolat: 31743040
Radvánszky Anikó. A dekonstrukció eredetei és terei. (2015) Megjelent: Térérzékelések-térértelmezések pp. 26-39, 2888746
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2888746]
 1. Kaszap-Asztalos Emese. A továbblépés záloga. (2017) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 68. 5 98-102
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[27472903] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27472903, Kapcsolat: 31101056
 2. Toldi Éva. Térérzékelések - térértelmezések, szerk. Ádám Anikó - Radvánszky Anikó. (2015) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 96 4 504-509
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[3046249] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3046249, Kapcsolat: 31101019
Radvánszky Anikó. Előszó. (2015) Megjelent: Térérzékelések-térértelmezések pp. 9-11, 2888749
Előszó, utószó (Könyvrészlet) | Tudományos[2888749]
 1. Toldi Éva. Térérzékelések - térértelmezések, szerk. Ádám Anikó - Radvánszky Anikó. (2015) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 96 4 504-509
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[3046249] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3046249, Kapcsolat: 31101040
Radvánszky Anikó. Jel - Írás - Eredet: A dekonstrukció (kon)textusairól. (2015) ISBN:9786155160486, 3057014
Monográfia (Könyv) | Tudományos[3057014]
 1. Horváth Eszter. The Game of Metaphysics and the Sign. Sign – Writing – Origin. (Con)texts of Deconstruction by Anikó Radvánszky, Kijárat, Budapest, 2015.. (2023) PÁZMÁNY PAPERS 3004-1279 1 1 345-349
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[34443881] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 34443881, Kapcsolat: 33838978
 2. Antal Éva. Repedések és redőzetek (filozófia - irodalom - művészet). (2020) ISBN:9789633188910
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[31799711] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31799711, Kapcsolat: 31098699
 3. Kicsák Lóránt. Filozófiai üdvtechnikák. (2020) ISBN:9786155419546
  Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[31594389] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31594389, Kapcsolat: 33612312
Radvánszky Anikó. A végtelen távlatai Weöres Sándor költészetében. (2017) Megjelent: „Beszélhetnek a kortársak” pp. 217-227, 3332407
Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[3332407]
 1. Hende Fruzsina. "Beszélhetnek a kortársak" (Esszék és tanulmányok Weöres Sándorról). (2018) KORTÁRS: IRODALMI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0023-415X 6-7 175-176
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[31648204] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31648204, Kapcsolat: 31090960
Radvánszky Anikó. „Beszélhetnek a kortársak”: Esszék és tanulmányok Weöres Sándorról. (2017) ISBN:9786155675102, 3284600
Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[3284600]
 1. Fenyő Dániel. Egy diskurzus nullfoka. "Beszélhetnek a kortársak". Esszék és tanulmányok Weöres Sándorról, szerk. Radvánszky Anikó. (2019) JELENKOR: IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT 0447-6425 62 1 128-132
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[30388749] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30388749, Kapcsolat: 31137193
 2. Hende Fruzsina. "Beszélhetnek a kortársak" (Esszék és tanulmányok Weöres Sándorról). (2018) KORTÁRS: IRODALMI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0023-415X 6-7 175-176
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[31648204] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31648204, Kapcsolat: 31090914
Radvánszky Anikó. Előszó. (2017) Megjelent: „Beszélhetnek a kortársak” pp. 9-13, 3332410
Előszó, utószó (Könyvrészlet) | Tudományos[3332410]
 1. Fenyő Dániel. Egy diskurzus nullfoka. "Beszélhetnek a kortársak". Esszék és tanulmányok Weöres Sándorról, szerk. Radvánszky Anikó. (2019) JELENKOR: IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT 0447-6425 62 1 128-132
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[30388749] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30388749, Kapcsolat: 31137202
Ádám Anikó. A szöveg kijáratai.: Tanulmányok Roland Barthes-ról.. (2019) ISBN:9786155160684, 30631267
Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[30631267]
 1. Hörcher Eszter. A szöveg kijáratai. Tanulmányok Roland Barthes-ról, szerk. Ádám Anikó, Radvánszky Anikó. (2023) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 74 6 95-102
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[34159461] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 34159461, Kapcsolat: 33289257
 2. Pataki Elvira. Tradíció, modernitás, inzuláris írás: Roland Barthes Athénben. (2022) STUDIA LITTERARIA 0562-2867 61 1-2 6-20
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32912231] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 32912231, Kapcsolat: 31710663
 3. Kis Petronella. Diskurzusok szövegről, írásról, olvasásról: „A szöveg kijáratai”: Tanulmányok Roland Barthes-ról. Szerkesztette Ádám Anikó és Radvánszky Anikó. Apropó 3. Budapest: Kijárat Kiadó, 2019. (2022) LITERATURA 0133-2368 2786-1074 48 4 455-460
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[33726687] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 33726687, Kapcsolat: 33289328
 4. Baráth Tibor. Barthes ezer arca: „A szöveg kijáratai”. Tanulmányok Roland Barthes-ról. (2022) TISZATÁJONLINE
  Utánközlés (Folyóiratcikk) | Tudományos[34159532] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 34159532, Kapcsolat: 33289313
 5. Hörcher Eszter Éva. "a kínvilághoz bábozódom / egy másik létfajtába érve". (2022) VÁR UCCA MŰHELY 1586-7838 23 75. szám 34-39
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[32822244] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32822244, Kapcsolat: 33289449
 6. Baráth Tibor. Barthes ezer arca: „A szöveg kijáratai". Tanulmányok Roland Barthes-ról. (2021) TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 0133-1167 1786-2140 75 12 115-117
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[33127814] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 33127814, Kapcsolat: 31735614
Anikó Ádám. Entre nous: Études sur Jean-Luc Nancy. (2019) ISBN:9782343167558, 30867626
Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[30867626]
 1. Horváth Péter. A feltámadásnak kitett test (Jean-Luc Nancy: Noli me tangere). (2022) HITEL: FÜGGETLEN IRODALMI TÁRSADALMI KRITIKAI LAP 0238-9908 1588-0680 35 2 119-123
  Műkritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[32719251] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32719251, Kapcsolat: 33350145
Orbán Jolán. Dons et résistances. Études sur Jacques Derrida. (2019) ISBN:9782343180786, 30869158
Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[30869158]
 1. Matuz Bence. Dons et résistances: Études sur Jacques Derrida, edited by Jolán Orbán and Anikó Radvánszky, L’Harmattan, Paris, Budapest, 2019.. (2023) PÁZMÁNY PAPERS 3004-1279 1 1 350-354
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[34443886] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 34443886, Kapcsolat: 33838985
Radvánszky Anikó et al. Előszó. (2019) Megjelent: A szöveg kijáratai. pp. 6-6, 30867645
Előszó, utószó (Könyvrészlet) | Tudományos[30867645]
 1. Kis Petronella. Diskurzusok szövegről, írásról, olvasásról: „A szöveg kijáratai”: Tanulmányok Roland Barthes-ról. Szerkesztette Ádám Anikó és Radvánszky Anikó. Apropó 3. Budapest: Kijárat Kiadó, 2019. (2022) LITERATURA 0133-2368 2786-1074 48 4 455-460
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[33726687] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 33726687, Kapcsolat: 33289333
Ádám Anikó. "Les sorties du Texte": Études sur Roland Barthes. (2021) ISBN:9782343238531, 32477652
Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[32477652]
 1. Matuz Bence. Anikó Radvánszky & Anikó Ádám (dir.), « Les sorties du texte». Études sur Roland Barthes. (2022) VERBUM: ANALECTA NEOLATINA 1585-079X 1588-4309 23 1 251-254
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[33058848] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 33058848, Kapcsolat: 33215747
Radvánszky Anikó. Le signe vide: Signification et spatialité chez Roland Barthes. (2021) Megjelent: "Les sorties du Texte" pp. 73-93, 32487134
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[32487134]
 1. Matuz Bence. Anikó Radvánszky & Anikó Ádám (dir.), « Les sorties du texte». Études sur Roland Barthes. (2022) VERBUM: ANALECTA NEOLATINA 1585-079X 1588-4309 23 1 251-254
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[33058848] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 33058848, Kapcsolat: 33215753
Soulages François. Visage à voir, visage à lire. (2023) ISBN:9782140337352; 9782140337369; 9782140337376, 33679251
Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[33679251]
 1. Matuz Bence. Visage à voir, visage à lire, sous la direction de François Soulages, Anikó Ádám & Anikó Radvánszky. (2023) VERBUM: ANALECTA NEOLATINA 1585-079X 1588-4309 24 2 331-335
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[34484987] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 34484987, Kapcsolat: 33827467
 2. Matuz Bence. Seeing a Face, Reading a Face, edited by François Soulages, Anikó Ádám and Anikó Radvánszky, L’Harmattan, Paris, 2023.. (2023) PÁZMÁNY PAPERS 3004-1279 1 1 355-359
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[34443892] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 34443892, Kapcsolat: 33838990
2024-05-20 06:00