Müllner András. Ágnes asszony leplei (kriptoszemiológia). (1996) Megjelent: Budapesti és szegedi tanulmányok az irodalomelmélet/történet köréből pp. 39-48, 2108106
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2108106]
 1. Bogoly József Ágoston. Aisthesis chronu: irodalomelmélet, amelynek érzéke van az időhöz. (1997) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 7 11 93-98
  Műkritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[27112910] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27112910, Kapcsolat: 27754263
Müllner András. "Az eltévedt lovas...". (1996) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 77 3-4 461-476, 2107879
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2107879]
 1. Ludmán Katalin et al. Előszó. (2022) Megjelent: „A rejtelem volt az írósága…” pp. 13-23
  Előszó, utószó (Könyvrészlet) | Tudományos[33578411] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 33578411, Kapcsolat: 32648660
 2. H Nagy Péter. A jelölők visszaverődése: Az eltévedt lovas. (2001) KALLIGRAM: MŰVÉSZET ÉS GONDOLAT 1335-1826 11 1-2
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25507597] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25507597, Kapcsolat: 27754198
 3. Lőrincz Csongor. A retorika temporalitása: Az eltévedt lovas mint intertextus. (1999) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 9 2 69-81
  Utánközlés (Folyóiratcikk) | Tudományos[2769832] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2769832, Kapcsolat: 27754177
 4. H Nagy Péter. Az Ady-líra értelmezhetőségének ezredvégi horizontjai. (1998) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 3 3-7
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[21666551] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21666551, Kapcsolat: 27754175
 5. H Nagy Péter. Az Ady-líra poétikai dilemmái: Alakulástörténeti vázlat. (1996) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 4 70-82
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26324130] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26324130, Kapcsolat: 27754176
Fogarasi György et al. Rátévedések: A romantikában, a neoavantgárdban és más területeken. (1998) ISBN:9638580232, 1394067
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1394067]
 1. Kőhalmi Péter. Erdély Miklós. (2022) ISBN:9786150145839
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[31187345] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 31187345, Kapcsolat: 32413410
 2. Wirágh András. Cethal és verstan, avagy röviden a Jónás imája kontextusairól. (2018) HÍD 0350-9079 82 6-7 75-80
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30341650] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30341650, Kapcsolat: 28554345
 3. Kőhalmi Péter. Testet öltött gondolatok: Erdélyi Miklós, konceptuális művészet, pop art. (2016)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[3186714] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3186714, Kapcsolat: 27753991
 4. Pataky Adrienn. Szabad kötöttség: Szonettekről és politikai líráról a ’45 utáni magyar irodalomból. (2016) ISBN:9786155675034
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[3143257] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3143257, Kapcsolat: 31064079
 5. Z. Urbán Péter. Az önreflexió mintázatai Nemes Nagy Ágnes költészetében. (2015) ISBN:9786155047824
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[30460615] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30460615, Kapcsolat: 28554321
 6. Bordás Sándor. A trópusok mesekertje: Metaforikus prózaváltozatok a modernitás poétikájában. (2011)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2272206] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2272206, Kapcsolat: 23335288
 7. Z Kovács. Bibliográfiák a romantika korának irodalmáról. (2009)
  Ismertetés/Katalógus (Egyéb) | Tudományos[25130176] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25130176, Kapcsolat: 25130160
 8. Milbacher Róbert. Arany János és az emlékezet balzsama: Az Arany-hagyomány a magyar kulturális emlékezetben.. (2009) ISBN:9789639605787
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1702154] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1702154, Kapcsolat: 32410011
 9. Hózsa Éva. A novella Vajdaságban. (2009) ISBN:9788685245169
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2594304] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2594304, Kapcsolat: 28558140
 10. Hornyik Sándor. Avantgárd tudomány?: A modern természettudományos világkép recepciója Gyarmathy Tihamér, Csiky Tibor és Erdély Miklós munkásságában. (2008) ISBN:9789630586139
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2770655] [Nyilvános]
  Említések száma: 3
  Független, Idéző: 2770655, Kapcsolat: 32409809
 11. Cserjés Katalin. Applikációk a Hajnóczy-korpusz szövetén: A hagyományos szövegformálás elhagyásának módozatai Hajnóczy Péter életművében (Egy Hajnóczy-kalauz első fejezetei). (2008)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[24828370] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 24828370, Kapcsolat: 32409717
 12. Bakcsi Botond. Az elmélet diszkrét viszonylagossága: Antoine Compagnon: Az elmélet démona : Irodalom és józan ész. (2007) LITERATURA 0133-2368 2786-1074 33 3 350-362
  Folyóiratcikk[21356141] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21356141, Kapcsolat: 28554862
 13. Cséka György. Mű: elemzés/elmélet. (2005) Megjelent: Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei XII pp. 273-293
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[33114889] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 33114889, Kapcsolat: 32409760
 14. Hódosy Annamária. Shakespeare metaszonettjei. (2004) ISBN:9639567132; 9789639567139
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2234337] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2234337, Kapcsolat: 23375940
 15. Szűcs Zoltán Gábor. Nympholeptusok: test, kánon, nyelv és költőiség problémái a 18-19. században. (2004) ISBN:9639457655
  Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[1328765] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1328765, Kapcsolat: 28558078
 16. Kékesi Zoltán. Nyelviség és színrevitel: Erdély Miklósról és Nagy Pálról. (2004) Megjelent: Né/ma? pp. 39-54
  Könyvrészlet[20859651] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20859651, Kapcsolat: 27754549
 17. Sárközy Bence. H. P. Lovecraft: a borzalom helye az irodalomban. (2004) Megjelent: Elmélet – irodalom – történet: a komparatív megértés lehetőségei pp. 29-62
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[22568227] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22568227, Kapcsolat: 23375951
 18. Boka László. deKONtrollált konszolidáció (Odorics Ferenc: A disszemináció ábrándja; Határon; A háló, a halászok és a halak). (2004) BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 0865-4247 1588-0222 16 2 135-143
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[2711174] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2711174, Kapcsolat: 28558113
 19. Deréky Pál. A magyar neoavantgarde irodalom: Jelentéstelenítés, szabadság, levegő (lélegzet). (2004) Megjelent: Né/ma? pp. 11-38
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[21016896] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21016896, Kapcsolat: 27754552
 20. Kukorelly Endre. 666 999 000,. (2004) Megjelent: Né/ma? pp. 315-347
  Könyvrészlet[20857578] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20857578, Kapcsolat: 27754551
 21. Z Kovács Zoltán. "Vanitatum vanitas maga is a húmor" : az irónia (korlátozásának) változatai a magyar romantika irodalmában. (2002) ISBN:9633893526
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2510378] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2510378, Kapcsolat: 23335266
 22. Vaderna Gábor. EgészPályis letámadás: Pályi András: Éltem. (2002) KALLIGRAM: MŰVÉSZET ÉS GONDOLAT 1335-1826 11 12 17-29
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1894099] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1894099, Kapcsolat: 23375875
 23. Kovács Zoltán. Recenzió: (Kemény Zsigmond: Kisregények és elbeszélések, szerk. Bényei Péter). (2001) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 105 1-2 238-244
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[31014126] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31014126, Kapcsolat: 28558132
 24. Z Kovács Zoltán. "Mérlegelés" és/vagy megértés: A Gondolatok a könyvtárban. (2001) Megjelent: A maradék öröme pp. 103-121
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[23335253] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23335253, Kapcsolat: 23335253
 25. Kulcsár-Szabó Zoltán. A deKON-könyvsorozat néhány kötetéről. (2001) TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 0133-1167 1786-2140 55 3 91-98
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[1614513] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1614513, Kapcsolat: 23335191
 26. Mekis D. Terméseredmény, termésátlag: Válasz a Jelenkor körkérdésére (1998 irodalmi termése). (1999) JELENKOR: IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT 0447-6425 42 2 199-200
  Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23335018] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23335018, Kapcsolat: 23335018
 27. Eisemann György. A folytatódó romantika. (1999) ISBN:9639101451
  Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[1759155] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1759155, Kapcsolat: 23375864
 28. Krommer Balázs. deKONpozíció – deKOMpozíció?: Fogarasi György és Müllner András Rátévedések c. tanulmánykötetéről. (1998) SZÉP LITERATÚRAI AJÁNDÉK 1218-8050 5-6 4-1 198-203
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[23334989] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23334989, Kapcsolat: 23334989
 29. Milbacher Róbert. "Rólad a mese mezitlábas cigány múzsa leány". (1997) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 101
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[20791133] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20791133, Kapcsolat: 27754563
Müllner András. Gyengéd szálak. (1998) Megjelent: DEkonFERENCIA IV. pp. 71-87, 2108099
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2108099]
 1. Török Ervin. Ígéret és emlékezet. (2002) Megjelent: Határon pp. 17-43
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2736172] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2736172, Kapcsolat: 27779003
 2. Odorics Ferenc. Határon. (2002) ISBN:9633799678
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1393936] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1393936, Kapcsolat: 27778970
Müllner András. A hipertext elmélete mint az interaktivitás technológiai ideológiája. (1999) SÁRKÁNYFŰ 1416-6089 IV-V 5-6 113-129, 2108088
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2108088]
 1. Szűts Zoltán. Számítógép az irodalomtudományban - a hypertext. (2000) IRODALOMISMERET: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS MUZEOLÓGIAI FOLYÓIRAT 0865-6886 1588-077X 11 2-3 31-34
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2270568] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2270568, Kapcsolat: 27780244
Müllner András. Hipertextuális Fuharosok. (1999) Megjelent: Fuharosok: DEkonFERENCIA V. pp. 119-138, 2108096
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2108096]
 1. Némedi Andrea. World Wide Wait. (2000) KORUNK (KOLOZSVÁR) 1222-8338 9008-9456 3/11 11 134-136
  Rövid közlemény (Folyóiratcikk) | Tudományos[30371380] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30371380, Kapcsolat: 27779278
Müllner András. A neoavantgárd és az interpretáció kérdése : Erdélyi Miklós művészetelmélete. (2000) LITERATURA 0133-2368 2786-1074 26 3 285-299, 2107875
Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2107875]
 1. Hornyik Sándor. Avantgárd tudomány?: A modern természettudományos világkép recepciója Gyarmathy Tihamér, Csiky Tibor és Erdély Miklós munkásságában. (2008) ISBN:9789630586139
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2770655] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2770655, Kapcsolat: 32409812
 2. Deréky Pál. A történeti magyar avantgárd irodalom (1915-1930) és az ún. magyar neoavantgárd irodalom (1960-1975) kutatásának újabb fejleményei. (2001) L.k.k.t. 2 6 1-10
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30372224] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30372224, Kapcsolat: 27780264
Müllner András. Kőrösi Csoma Sándor. (2000), 30389141
Irodalom (Alkotás) | Művészeti[30389141]
 1. Benyovszky Krisztián. Kriptománia: Titok és elbeszélés. (2008) ISBN:9788081010194
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[26168738] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26168738, Kapcsolat: 27799945
 2. Horváth Györgyi. „…Üdvözletem küldöm Kőrösről: Jacques”: Kritika a Kőrösi Csoma Sándor című regényről. (2001) JELENKOR: IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT 0447-6425 2001 7-8 1-10
  Műkritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[30371640] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30371640, Kapcsolat: 27799943
 3. Csuhai István. Fordulat és egyneműség. (2001) JELENKOR: IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT 0447-6425 44 2 p. 184
  Műkritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[30371868] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30371868, Kapcsolat: 27799940
 4. Szilasi László. A feltételezett alak. (2001) ÉLET ÉS IRODALOM 0424-8848 45 1 24-24
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Közérdekű[3049741] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3049741, Kapcsolat: 27799939
Müllner András. Kőrösi Csoma Sándor CD-ROM-on. (2000) KORUNK (KOLOZSVÁR) 1222-8338 9008-9456 3/11 4 57-64, 2107874
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2107874]
 1. Nagy KZS. Interaktív etnográfia. (2006) TABULA (1998-2011) 1419-3310 9 2 333-350
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[228443] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 228443, Kapcsolat: 32409936
 2. Józsa Péter. Irodalom a digitális közegben v1.0. (2002)
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[30372210] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30372210, Kapcsolat: 27780243
Müllner András. Az én törött pengéjű finom kardom: Mészöly Miklós: Megbocsátás. (2001) Megjelent: Megbocsátás pp. 105-117, 2108092
Utánközlés (Könyvrészlet) | Tudományos[2108092]
 1. Szolláth Dávid. Kumria és Kártigám. Megjegyzések Grendel Lajos: A tények mágiája c. könyvéhez. (2003) KALLIGRAM: MŰVÉSZET ÉS GONDOLAT 1335-1826 11 7-8 100-113
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2785079] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2785079, Kapcsolat: 27755088
Müllner András. Egy visszatérő-gyakorlat: Recenzió a Magyar Műhely Erdély Miklós-számáról. (2001) LEGKISEBB KÖZÖS TÖBBSZÖRÖS: A KOLOZSVÁRI LÁTHATATLAN KOLLÉGIUM ELMÉLETI FOLYÓIRATA 1582-0092 2 6 15-19, 2108079
Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[2108079]
 1. Selyem Zsuzsa. Az "erdélyi magyar irodalom"-beszédmódok egyik utópiája. (2001) LÁTÓ (MAROSVÁSÁRHELY) 1220-5982 12 12 69-87
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Közérdekű[30371463] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30371463, Kapcsolat: 27779405
Müllner András. Neoavantgárd szövegek posztstrukturalista olvasatai -Erdély Miklós-. (2001), 2108038
PhD (Disszertáció) | Tudományos[2108038]
 1. Cserjés Katalin. „… a kékből kell kiindulni…” - Hajnóczy a könyvtárban. (2016) Megjelent: Hajnóczy a könyvtárban pp. 21-50
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3170563] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3170563, Kapcsolat: 28993565
Müllner András. Mészöly és a hipertext. (2002) ÚJ DUNATÁJ: TUDOMÁNYOS ÉS MŰVÉSZETI SZEMLE 1416-1346 7 1 36-45, 2107873
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2107873]
 1. Urbanik Tímea. Keletkezéstörténetek: Intratextuális és genetikus kapcsolatok Mészöly Miklós prózájában. (2007)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[26490615] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 26490615, Kapcsolat: 27753965
Müllner András. A hipertextuális közlés anomáliái és a megbocsátás hipertextualizálásának kérdése. (2003) LITERATURA 0133-2368 2786-1074 29 1 80-97, 2107872
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2107872]
 1. Szolláth Dávid. Mészöly Miklós. (2020) ISBN:9789635180820
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[31659215] [Nyilvános]
  Említések száma: 3
  Független, Idéző: 31659215, Kapcsolat: 32437094
 2. Kálmán C György. Sokféleség és gyakorlat: Az irodalomelmélet és az irodalomtudomány néhány területének kapcsolata. (2018)
  MTA Doktora (Disszertáció) | Tudományos[31142166] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31142166, Kapcsolat: 28993542
 3. Sándor Katalin. Nyugtalanító írás/képek: A vizuális költészet intermedialitásáról. (2011) ISBN:9786068178400
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[31867504] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31867504, Kapcsolat: 32410004
 4. Fűzfa Balázs. Irodalom 12. (2008) ISBN:9789639423879
  Nem besorolt (Könyv) | Oktatási[1957396] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1957396, Kapcsolat: 27754168
 5. Kálmán C. GY. Élharcok és arcélek. A korai magyar avantgárd költészet és a kánon. (2008) ISBN:9789635067374
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[218729] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 218729, Kapcsolat: 27754426
 6. Fűzfa Balázs. Olvasni életre-halálra?. (2004) Megjelent: A magyar nyelvi kultúra jelene és jövője I-II. pp. 193-206
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1960383] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1960383, Kapcsolat: 32409785
Müllner András. Az anekdotáról: Baksa Soós János és Erdély Miklós kapcsán. (2003) Megjelent: Avantgárd, underground, alternatív pp. 109-120, 2108071
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2108071]
 1. Schuller Gabriella. A­ magyar­ neoavantgárd­ performatív­ emlékezete: a­ Városi­ Színház­ (2000–2005­ közötti)­ története. (2016) FILOLÓGIAI KÖZLÖNY 0015-1785 62 4 340-349
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3195403] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3195403, Kapcsolat: 29092883
 2. Schuller Gabriella. MŰ/EMLÉK/MŰ. A magyar neoavantgárd színházi emlékezete. (2014) THEATRON: SZÍNHÁZTUDOMÁNYI PERIODIKA 1418-9941 2732-1770 4 1 33-36
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2854429] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2854429, Kapcsolat: 32410182
 3. Havasréti József. Szóbeliség, dialógus és ellen-nyilvánosság egy "élő folyóirat" koncepciójában: A Lélegzet (1980-1985). (2007) Megjelent: A folyóiratok kultúrája az elektronikus kor szemszögéből [The culture of periodicals from the perspective of the electronic age] pp. 150-167
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[1699338] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1699338, Kapcsolat: 27779201
 4. Szkárosi Endre. Mi az, hogy avantgárd? : írások az avantgárd hagyománytörténetéből. (2006) ISBN:9637596577
  Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[1848329] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1848329, Kapcsolat: 27754480
 5. Fonyó Attila. A pangás évei (Klaniczay Gábor: Ellenkultúra a hetvenes–nyolcvanas években; A hetvenes évek kultúrája; Avantgárd: underground: alternatív Popzene, művészet és szubkulturális nyilvánosság Magyarországon). (2004) BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 0865-4247 1588-0222 16 3 195-205
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[25365900] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25365900, Kapcsolat: 27753843
Müllner András. Az első happening: A magyarországi neoavantgárd akcionizmus vázlatos története. (2004) Megjelent: Né/ma? pp. 182-204, 2108065
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2108065]
 1. Kőhalmi Péter. Erdély Miklós. (2022) ISBN:9786150145839
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[31187345] [Nyilvános]
  Említések száma: 7
  Független, Idéző: 31187345, Kapcsolat: 32413412
 2. Cseh-Varga Katalin. Performance Art in the Second Public Sphere. (2018) ISBN:9781315193106
  Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[33552261] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 33552261, Kapcsolat: 32413347
 3. Kürti Emese. Glissando és húrtépés. (2018) ISBN:9789638935069
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[27415390] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 27415390, Kapcsolat: 28993320
 4. Schuller Gabriella. Fejezetek a köztéri akciók és performanszok hazai történetéből. (2018) SZÍNHÁZ (BUDAPEST) 0039-8136 51 5 2-8
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3397865] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3397865, Kapcsolat: 32412660
 5. Hornyik Sándor. Túl a kétpólusú geopolitikai valóságon : A közép-európai neoavantgárd identitás konstrukciói. (2017) ARS HUNGARICA 0133-1531 43 4 449-464
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3355468] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3355468, Kapcsolat: 27754028
 6. Imre Zoltán. Terek és idők között: Heterotópia és intermedialitás a Lakásszínház budapesti és a Squat Theathre New York-i működésében. (2017) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 98 1 50-79
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3246394] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3246394, Kapcsolat: 28993308
 7. Kőhalmi Péter. Erdély Miklós montázs-teóriája a bölcseleti hagyomány tükrében. (2017)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[3186917] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3186917, Kapcsolat: 27754005
 8. Kőhalmi Péter. Testet öltött gondolatok: Erdélyi Miklós, konceptuális művészet, pop art. (2016)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[3186714] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3186714, Kapcsolat: 27754003
 9. Nemes Z Márió. Térérzékeny avantgárd. (2016) Megjelent: Filozófus a műteremben pp. 263-269
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3382064] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3382064, Kapcsolat: 27754060
 10. Dánél Mónika. Nyelv-karnevál. Magyar neoavantgárd alkotások poétikája. (2016) ISBN:9786155160578
  Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[26796958] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26796958, Kapcsolat: 28993326
 11. Kürti Emese. Experimentalizmus, avantgárd és közösségi hálózatok a hatvanas években.: Dr. Végh László és köre. (2016)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[3147342] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3147342, Kapcsolat: 27754027
 12. Schuller Gabriella. A­ magyar­ neoavantgárd­ performatív­ emlékezete: a­ Városi­ Színház­ (2000–2005­ közötti)­ története. (2016) FILOLÓGIAI KÖZLÖNY 0015-1785 62 4 340-349
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3195403] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3195403, Kapcsolat: 28993299
 13. Kürti Emese. A szabadság antiesztétikája: Az első magyarországi happening. (2015) EXINDEX: KÉPZŐMŰVÉSZETI FOLYÓIRAT 15 p. 1
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25573716] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 25573716, Kapcsolat: 27754040
 14. Schuller Gabriella. MŰ/EMLÉK/MŰ. A magyar neoavantgárd színházi emlékezete. (2014) THEATRON: SZÍNHÁZTUDOMÁNYI PERIODIKA 1418-9941 2732-1770 4 1 33-36
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2854429] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2854429, Kapcsolat: 32410176
 15. Doboviczki Attila Tamás. Lokalitás-olvasatok, médiahasználat a Pécsi Műhely munkásságában. (2014)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[32094424] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32094424, Kapcsolat: 32409344
 16. Gelencsér Gábor. Az eredendő máshol: magyar filmes szólamok. (2014) ISBN:9789636934682
  Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[2833473] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2833473, Kapcsolat: 27787766
 17. Schuller Gabriella. Kreativitási gyakorlatok. (2013) Megjelent: Színészképzés pp. 37-48
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2854774] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2854774, Kapcsolat: 27754044
 18. Stőhr Lóránt. Határátlépések: A neoavantgárd elmúlása és továbbélése a magyar filmben. (2013) Megjelent: Színészképzés pp. 72-97
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2946316] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2946316, Kapcsolat: 28993202
 19. Stőhr Lóránt. A neoavantgárd film. (2013) Megjelent: Színészképzés pp. 72-118
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[25603648] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25603648, Kapcsolat: 27754053
 20. Jákfalvi Magdolna. A Halász Péter Archívum. Halász az emlékezet terében. (2013) Megjelent: Színészképzés pp. 7-24
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2507263] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2507263, Kapcsolat: 27754095
 21. Komjáthy Zsuzsanna. Tabutorzók: Hajas Tibor és a tabu. (2012) LITERATURA 0133-2368 2786-1074 38 4 361-375
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25225261] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25225261, Kapcsolat: 28993592
 22. Kőhalmi Péter. Szelíd, de nem súlytalan: Pop art, konceptuális művészet, politikum: Erdély Miklós és Szentjóby Tamás progresszív munkái a ’60-as évek második felében. (2012) KÜLÖNBSÉG 1785-7821 2560-158X 12 1 151-191
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3059464] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3059464, Kapcsolat: 27754021
 23. Nemes Z. Márió. Belecsúszni a humuszba: Az ebéd (in memoriam Batu kán) című happeningről (1966). (2012) FLASH ART HUNGARY 2063-2320 3 2-3 14-17
  Esszé (Folyóiratcikk) | Tudományos[31273119] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31273119, Kapcsolat: 28944283
 24. Zsigmond Adél. Jeltelen működés. (2011) KORUNK (KOLOZSVÁR) 1222-8338 9008-9456 55 1 p. 119
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26830290] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26830290, Kapcsolat: 27754022
 25. László Zsuzsa. Az „underground” képzőművészeti kezdeményezések és a „hivatalos” képzőművészet viszonya a rendszerváltás előtt és után. (2011) Megjelent: A változás kultúrái pp. 75-91
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30402508] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30402508, Kapcsolat: 27779073
 26. K. Horváth Zsolt. A gyűlölet múzeuma: Spions, 1977–1978. (2010) KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 1586-2410 11 39 119-144
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3014456] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3014456, Kapcsolat: 27754024
 27. Schuller Gabriella. Bódy Gábor: Hamlet, 1981. A drámaontológia színházi határa a nyolcvanas évek Magyarországán. (2009) Megjelent: A színháztudomány az akadémiai diszciplínák rendjében p. 83
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[24303327] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24303327, Kapcsolat: 27779087
 28. Hornyik S. A valóság visszanyerésének paradoxonai. Képzőművészet és film "poétikai" kapcsolatai a BBS-ben. (2009) Megjelent: BBS 50 pp. 235-248
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1813449] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1813449, Kapcsolat: 27754109
 29. Krusovszky Dénes et al. Közegészségtelen töredékek: Levélinterjú St. Auby Tamással. (2008) PUSKIN UTCA 1788-960X 2008 4 18-24
  Publicisztika (Folyóiratcikk) | Közérdekű[30369898] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30369898, Kapcsolat: 27777388
 30. Schuller Gabriella. Bódy Gábor és Jeles András színházi rendezései. (2008) APERTÚRA 1787-7245 3 2 p. online
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2564223] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2564223, Kapcsolat: 27754069
 31. Schuller Gabriella. Najmányi László és a Kovács István Stúdió: A magyar neoavantgárd hangjai. (2007) BALKON: KORTÁRS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT 1216-8890 14 6 4-11
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2854835] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2854835, Kapcsolat: 27754072
 32. Kőhalmi Péter. Erdély Miklós filmesztétikája montázsának tört tükrében - avagy dialektikus zárójelek, mint Erdély mosolyai. (2007) APERTÚRA 1787-7245 3 1
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3059031] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3059031, Kapcsolat: 32409851
 33. P. Deréky. Mitteleuropäische Avantgarden: Intermedialität und Interregionalität im 20. Jahrhundert. (2006)
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1239549] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1239549, Kapcsolat: 28993639
 34. Jákfalvi Magdolna. Avantgárd - színház - politika. (2006) ISBN:963506666X
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1355266] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1355266, Kapcsolat: 27754096
 35. Dánél Mónika. Nyelvek és kulturális kódok között (Kísérlet a magyar neoavantgárd történeti kontextualizációjára). (2005) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 56 6 77-92
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2125963] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2125963, Kapcsolat: 27754557
 36. Bónus Tibor. A néma beszédre bírásai (Né/ma? Tanulmányok a magyar neoavantgarde köréből). (2005) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 56 11 89-95
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[3253313] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3253313, Kapcsolat: 27754556
 37. Dánél Mónika. Zwischen den Sprachen. Versuch einer Historischen Kontextualisierung der ungarischen Neoavantgarde. (2004) Megjelent: Spielarten der Sprache pp. 369-391
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[26796708] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26796708, Kapcsolat: 27779173
 38. Havasréti József. Széteső dichotómiák: Klaniczay Júlia–Sasvári Edit (szerk.): Törvénytelen avantgárd. (2004) HOLMI 0865-2864 16 10 1309-1319
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[24979379] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24979379, Kapcsolat: 27754559
2024-07-14 06:47