Sebestyén Attila. „költészeti iparos-üzem”: Kollégiumi irodalom – alkalmi költészet – halotti búcsúztató vers. (2004) STUDIA LITTERARIA 0562-2867 42 1 40-62, 2280442
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2280442]
 1. Csörsz Rumen István. A kesergő nimfától a fonóházi dalokig: Közköltészeti hatások a magyar irodalomban, 1700–1800. (2016) ISBN:9789639671546
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[3089300] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3089300, Kapcsolat: 27441211
 2. Lapis József. Az elmúlás poétikája: A haláltapasztalat esztétikai közvetítettsége a két világháború közötti magyar költészetben. (2014) ISBN:9789633184257
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[30850196] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30850196, Kapcsolat: 27232105
 3. Csörsz Rumen István. Közköltészet Erdélyben a XVIII. század második felében (Néhány kutatási szempont). (2007) ERDÉLYI MÚZEUM 1453-0961 68 3-4 157-166
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[218597] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 218597, Kapcsolat: 27232161
 4. Csörsz Rumen István. Közköltészet - irodalom alatt, kultúrák fölött. (2006) LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-2368 32 2 273-282
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[218112] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 218112, Kapcsolat: 27232159
Sebestyén Attila. „Valami más, valaki más”(?): Kovács András Ferenc: Vásárhelyi vásár – versek kicsik-nek, nagyoknak. (2004) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 55. 8 92-95, 2280497
Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[2280497]
 1. Lapis József. A kortárs magyar gyereklíra: Előzmények és poétikai irányzatok. (2017) Megjelent: Mesebeszéd pp. 99-116
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[27232400] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27232400, Kapcsolat: 27232404
 2. Lapis József. Az elmúlás poétikája: A haláltapasztalat esztétikai közvetítettsége a két világháború közötti magyar költészetben. (2014) ISBN:9789633184257
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[30850196] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30850196, Kapcsolat: 27232103
 3. Lapis József. Világ lepkeszárnyon: ( A világ tizenkét tételben - Versolvasókönyv gyerekeknek). (2007) TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 0133-1167 1786-2140 61 11 97-101
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[2419703] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2419703, Kapcsolat: 27232111
Sebestyén Attila. Agyvelő-akrobatika: Egy pszichofiziológiai művészet- és kultúraelmélet keretei Csáth Gézánál. (2007) Megjelent: Az olvasás rejtekútjai pp. 154-171, 2280433
Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2280433]
 1. Chmurski Mateusz. From Autobiography to Fiction, or Translating Géza Csáth’s Diary from Hungarian to French and to Polish. (2013) E-JOURNAL OF THE AMERICAN HUNGARIAN EDUCATORS ASSOCIATION (AHEA) 1936-8879 6
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23480085] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23480085, Kapcsolat: 27232096
Sebestyén Attila. „sírkert-forma város”: Debrecen egy lehetséges költői szövete a Csokonai-filológia és a Térey-költészet megvilágításában. (2008) Megjelent: Szótér pp. 7-16, 2280429
Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2280429]
 1. Szirák Péter. "Van másféle híre, de miért nem hangosabb?": A debreceniség mintázatairól - Meliustól Téreyig. (2021) STUDIA LITTERARIA 0562-2867 60 1-2 332-360
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32464233] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32464233, Kapcsolat: 31094126
 2. Lapis József. "Szívemnek kedves cikkely" - Térey János: Szabályos körcikk. (2020) Megjelent: A debreceniség mintázatai pp. 229-236
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31473442] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31473442, Kapcsolat: 29210791
 3. Balajthy Ágnes. Költőszerep, debreceniség és a háború emlékezete (Szabó Magda: Szüret). (2020) Megjelent: A debreceniség mintázatai pp. 202-214
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31744945] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31744945, Kapcsolat: 29210736
 4. Balajthy Ágnes. „Ez a táj, ez olyan, mint én”: Debrecen mint szövegtér Térey János Jeremiásában. (2012) STUDIA LITTERARIA 0562-2867 50 1-2 158-167
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3028119] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3028119, Kapcsolat: 27232107
Lapis József et al. „Titokteljes erőmező”: Térey János költői nyelvének néhány sajátossága és a recepció főbb irányai. (2009) Megjelent: Erővonalak : közelítések Térey Jánoshoz pp. 9-34, 2483259
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2483259]
 1. Melhardt Gergő. Szétszóratás, egyesülés: Térey János újraírt pályakezdése a két Szétszóratás kötetben. (2021) Megjelent: Pályakezdés, karrierút, irodalomtörténet pp. 239-252
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[32465348] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32465348, Kapcsolat: 31110616
 2. Melhardt Gergő. Térey János verses regényei és az irodalmi hagyomány: Univerzum, versformák és elbeszélők. (2019) BÁRKA: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 1217-3053 27 3 72-78
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30722212] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30722212, Kapcsolat: 31094084
 3. Balajthy Ágnes. "Agyában Pest. A Blaha Lujza tér.": Budapest-olvasatok Térey János Protokoll című művében. (2011) PRAE: IRODALMI FOLYÓIRAT 1585-5112 13 4 82-91
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27232524] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27232524, Kapcsolat: 27232524
Sebestyén Attila. Az élet a legjobb méreg: Drogmédiumok Csáth Gézánál. (2009) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 60 1 98-109, 2280400
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2280400]
 1. Chmurski Mateusz. Becoming an (anti)hero: From Diaristic Pact to Self-Heroicization in the Works of Karol Irzykowski, Ladislav Klíma and Géza Csáth. (2019) Megjelent: Le Culte des héros en Europe centrale 1880-1945 pp. 199-227
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[32668958] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32668958, Kapcsolat: 31095308
 2. Chmurski Mateusz. Identita (v) rozvrstvení: Hermeneutika stopy ve středoevropském prostoru (příklad tří deníků ze začátku 20. století). (2014) Megjelent: Obraz v prostoru pp. 161-172
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[32668918] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32668918, Kapcsolat: 31095252
 3. Chmurski Mateusz. From Autobiography to Fiction, or Translating Géza Csáth’s Diary from Hungarian to French and to Polish. (2013) E-JOURNAL OF THE AMERICAN HUNGARIAN EDUCATORS ASSOCIATION (AHEA) 1936-8879 6
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23480085] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23480085, Kapcsolat: 27232086
Dunai Tamás. Kultpontok: Emlékezethelyek a magyar populáris kultúrában. (2012) ISBN:9789633182673, 2149950
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2149950]
 1. Benyovszky Kristián. Poznámky k výskumu populárnej literatúry v stredoeurópskom kultúrnom kontexte. (2022) SLOVENSKA LITERATURA 0037-6973 69 1 1-17
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32863881] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32863881, Kapcsolat: 31351128
 2. Maksa Gyula. Képregény(alapú médiaközegek) és ismeretterjesztési lehetőségek - tanulmány. (2015) Megjelent: Tanulmányok a TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0016 „Tudománykommunikáció a Z generációnak” projekt keretében
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3034521] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3034521, Kapcsolat: 27640320
 3. Makai Máté. Kultpontok. Emlékezethelyek a magyar populáris kultúrában, : szerk. Dunai Tamás - Oláh Szabolcs - Sebestyén Attila. (2014) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 95 1 128-133
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[2833052] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2833052, Kapcsolat: 27640334
 4. Hornyák Péter István. Emlékezethelyek és populáris kultúra: Kultpontok – Emlékezethelyek a magyar populáris kultúrában. (2013) KULT.er.hu 4
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Oktatási[23106313] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23106313, Kapcsolat: 23106313
Sebestyén Attila. Menedzser humanizmus: A szervezeti és üzleti élet "átlelkesítettsége". (2015) ISBN:9786067390322, 2984669
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2984669]
 1. Keszeg Anna. Public image az irodalomban. (2016) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 2016 3 55-64
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27231183] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27231183, Kapcsolat: 27231183
 2. Oláh Szabolcs. Menedzser humanizmus: A szervezeti és üzleti élet „átlelkesítettsége": Sebestyén Attila: Menedzser humanizmus. A szervezeti és üzleti élet „átlelkesítettsége”. (2016) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 2016 7 91-98
  Műkritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[3109642] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3109642, Kapcsolat: 27231483
Sebestyén Attila. Menedzsment és humán műveltség: A szervezeti és üzleti élet átlelkesítése. (2015), 2974087
PhD (Disszertáció) | Tudományos[2974087]
 1. Molnár-Kovács Dorottya. Olvasd jobbá az életed!: A magyar self-help kultúra helyzete a könyvpiac tükrében. (2018) ME.DOK: MÉDIA-TÖRTÉNET-KOMMUNIKÁCIÓ 1842-2438 2601-503X 2 5-25
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3430102] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 3430102, Kapcsolat: 30990053
Sebestyén Attila. Vállalati könyvkultúra. (2015) PR HERALD: A BIZALOMÉPÍTÉS ALAPJAI 1219-0861 2015 5 1-5, 2550456
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2550456]
 1. Balogh Fruzsina. "Builders of tomorrow": A játék jövőjének újraértelmezése a LEGO Csoport márkaidentitásában. (2015) JUVENILIA: DEBRECENI BÖLCSÉSZ DIÁKKÖRÖSÖK ANTOLÓGIÁJA 1788-6848 6 9-22
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27232122] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27232122, Kapcsolat: 27232122
Oláh Szabolcs et al. Irodaház-marketing várostörténeti szempontokkal: A Forest Offices Debrecen tér- és időtechnikáiról. (2020) Megjelent: A debreceniség mintázatai pp. 339-356, 31377751
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31377751]
 1. Szirák Péter. "Van másféle híre, de miért nem hangosabb?": A debreceniség mintázatairól - Meliustól Téreyig. (2021) STUDIA LITTERARIA 0562-2867 60 1-2 332-360
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32464233] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32464233, Kapcsolat: 31094123
 2. Puskás István. Egy város felmérése: A debreceniség mintázatai. Városi identitás és a lokális emlékezet rétegei a kora újkortól napjainkig, szerk. Fazakas Gergely Tamás, Bódi Katalin, Lapis József. (2021) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 2021 5 101-106
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32235616] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32235616, Kapcsolat: 31094132
 3. Pótor Barnabás. A debreceniség mintázatai. Városi identitás és a lokális emlékezet rétegei a kora újkortól napjainkig. (2021) DEBRECENI SZEMLE 1218-022X 29. 4. 463.-468.
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[32672319] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32672319, Kapcsolat: 31100025
 4. Kovács Teofil. A debreceniség mintázatairól és a helyi emlékezet rétegeiről. (2020) MEDIÁRIUM 1789-0357 14 1-3 151-156
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31892377] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31892377, Kapcsolat: 31094128
2022-06-30 14:46