Farkas Johanna. A gyermekek és fiatalkorúak elleni bűncselekmények szankcionálásának történeti áttekintése. (2004) RENDVÉDELMI FÜZETEK 1585-1249 6 9 3-25, 2746768
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2746768]
 1. Gyermekvédelem és a gyermekek orvosi ellátásának összefüggései a történelem tükrében. (2020)
  Egyéb konferenciakötet | Tudományos[31839972] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31839972, Kapcsolat: 29806637
Farkas Johanna. A büntetőügyekben történő resztoratív igazságszolgáltatás egyik formájának - a mediációnak - pszichológiai vetületei. (2006) Megjelent: Kriminálpszichológia pp. 266-287, 2225817
Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2225817]
 1. Vilics Tünde. Kriminálpszichológia és kriminálpszichológus. (2020) MAGYAR RENDÉSZET 1586-2895 1787-050X 20 4 219-239
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31938449] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31938449, Kapcsolat: 30831107
 2. Barabás Andrea. Tudományos tevékenységet áttekintő összefoglalás habilitáció elnyeréséhez „Jog- és Államtudományok” tudományágban. (2015)
  Habilitációs anyag (Disszertáció) | Tudományos[27417607] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27417607, Kapcsolat: 27417607
Farkas Johanna. A mediációnak, mint a resztoratív igazságszolgáltatás egyik formájának pszichológiai vetületei. (2006) Megjelent: Kriminálpszichológia pp. 266-279, 2397377
Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2397377]
 1. Lehoczki Ágnes et al. Emberölés nyomozói szemmel és a pszichológiai profilalkotás – esettanulmány. (2021) BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-) 2062-9494 2677-1632 69 12 2087-2105
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32530059] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32530059, Kapcsolat: 31394043
 2. Vilics Tünde. Kriminálpszichológia és kriminálpszichológus. (2020) MAGYAR RENDÉSZET 1586-2895 1787-050X 20 4 219-239
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31938449] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31938449, Kapcsolat: 29945013
 3. Barabás Andrea. Tudományos tevékenységet áttekintő összefoglalás habilitáció elnyeréséhez „Jog - és Államtudományok” tudományágban. (2016)
  Habilitációs anyag (Disszertáció) | Tudományos[27429479] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27429479, Kapcsolat: 27429479
Farkas Johanna. Csoport, csoportdinamika. (2006) Megjelent: Emberi kapcsolatok pszichológiája pp. 32-64, 2225825
Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2225825]
 1. Sallai János. A rendészeti szervezeti kultúra történeti vonatkozásai. (2022) Megjelent: A rendészeti szervezeti kultúra többszempontú megközelítése pp. 55-77
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[32786175] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32786175, Kapcsolat: 31251520
 2. Farkas Johanna et al. A rendészeti szervezeti kultúra többszempontú megközelítése. (2022) ISBN:9789635316878; 9789635316885
  Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[32786162] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 32786162, Kapcsolat: 31251643
 3. Borbély Zsuzsanna. Specifikus stresszorok a rendvédelmi szervezeti kultúrában. (2021) HONVÉDSÉGI SZEMLE: A MAGYAR HONVÉDSÉG KÖZPONTI FOLYÓIRATA 2060-1506 2732-3226 149 3 92-107
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32021394] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32021394, Kapcsolat: 30088351
 4. Gáti Gábor. SZEMÉLY- ÉS VAGYONVÉDELEM A MUNKAHELYI MENTÁLHIGIÉNÉ ASPEKTUSÁBÓL. (2020)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[32087426] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32087426, Kapcsolat: 30181093
 5. Tegyey Andrea Cecília. Eltérő szakterületek a szervezeti kultúrában. (2020) Megjelent: Szervezeti kultúrák és kutatásuk pp. 139-156
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[31665303] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31665303, Kapcsolat: 29532547
 6. Horváth József. A rendőri vezető szerepe a szervezeti kultúra alakításában. (2020) Megjelent: Szervezeti kultúrák és kutatásuk pp. 74-86
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[31665156] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31665156, Kapcsolat: 29532355
 7. Sallai János. A rendészeti kultúra történeti vonatkozásai. (2020) Megjelent: Szervezeti kultúrák és kutatásuk pp. 36-51
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31207692] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31207692, Kapcsolat: 29532274
 8. Fridrich Andrea Cecília. Szakterületek a szervezeti kultúrában – pszichológus szemmel Lehet-e jelentősége a motivációnak?. (2019) Megjelent: MISKOLCI DOKTORANDUSZOK JOGTUDOMÁNYI TANULMÁNYAI 18. pp. 9-20
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[33033855] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 33033855, Kapcsolat: 31600182
 9. Tegyey Andrea Cecilia. A generációk és szakterületek közti motivációs eltérések vizsgálata. (2019) Megjelent: A biztonság sokszínű arca pp. 151-158
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30963013] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30963013, Kapcsolat: 28965676
 10. Fridrich Andrea et al. Ügyfélszolgálati szemlélet a szervezeti kultúrában. (2017) Megjelent: II. Turizmus és Biztonság Nemzetközi Tudományos Konferencia pp. 119-127
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[32013394] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32013394, Kapcsolat: 27428955
 11. Tóth Gábor. A futball-huliganizmus és annak pszichológiai háttere - egy „Készenlétis” szemével. (2016)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[32087520] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32087520, Kapcsolat: 30181245
 12. Tóth Hanna. Suicide-by-cop; A rendőr, mint az öngyilkosság eszköze. (2015)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[32087532] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32087532, Kapcsolat: 30181258
 13. Sipos Szandra. Segítő magatartás a migráns személyekkel folytatott munka során (V. fejezet). (2014) Megjelent: A migráció pszichológiája : egyetemi jegyzet pp. 87-100
  Felsőoktatási tankönyv része (Könyvrészlet) | Oktatási[2722696] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2722696, Kapcsolat: 24156448
Farkas Johanna. A büntetőügyi mediáció bemutatása egy esettanulmányon keresztül. (2013) MAGYAR RENDÉSZET 1586-2895 1787-050X 13 1 71-82, 2473982
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2473982]
 1. Kriskó Edina. A R E N D É S Z E T I K O M M U N I K Á C I Ó K U T A T Á S Á N A K M Ó D S Z E R T A N I K É R D É S E I R Ő L. (2019) JEL-KÉP: KOMMUNIKÁCIÓ KÖZVÉLEMÉNY MÉDIA 0209-584X 1 1 1-4
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30860094] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30860094, Kapcsolat: 29464599
Farkas Johanna. A családon belüli bántalmazás kezelése resztoratív szemléletben. (2013) MAGYAR RENDÉSZET 1586-2895 1787-050X 13 2 131-141, 2513367
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2513367]
 1. Fridrich Andrea. Reflexió az „A kötődés szerepe és jelentősége a személyiségfejlődésben” című cikkre. (2018) HATÁRRENDÉSZETI TANULMÁNYOK 1786-2345 2061-3997 2 111-119
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32013367] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32013367, Kapcsolat: 27467219
 2. Czenczer Orsolya. A gyermekbántalmazás és az erőszakos bűnelkövetés összefüggéseinek vizsgálata a hazai büntetés-végrehajtásban. (2018) Megjelent: Acta Juridica et Politica pp. 187-198
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[27143035] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27143035, Kapcsolat: 27143035
 3. Dr. Czenczer Orsolya. Veszélyes fiatalok vagy fiatalok veszélyben? - avagy meglátások a gyermekbántalmazás és az erőszakos bűnelkövetés összefüggéseire a reintegráció jegyében. (2017) BÖRTÖNÜGYI SZEMLE 1417-4758 2559-9771 36 1 21-33
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3244975] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3244975, Kapcsolat: 27143012
 4. Czenczer Orsolya. Veszélyes fiatalok vagy fiatalok veszélyben?. (2014) ISBN:9786155527043
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2834847] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2834847, Kapcsolat: 27143497
Farkas Johanna. Hogyan kapcsolódik az intelligencia, a siker és az érzelmi intelligencia a coaching mesterséghez?. (2013) MAGYAR COACHSZEMLE: AZ ELSŐ MAGYAR ONLINE COACHING FOLYÓIRAT 2063-6679 2 5 19-21, 2432144
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2432144]
 1. Becsky Borbála. A reziliens működés kompetenciáinak fejlesztési lehetőségei a hivatásgondozó – szupervíziós – munkában segítőknél, különösen a lelkipásztori hivatásban. (2022) STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA 1582-5418 2065-9482 2022 1 92-125
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[33002174] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 33002174, Kapcsolat: 31555710
Farkas Johanna. The current psychological perspectives of migration. (2013) MAGYAR RENDÉSZET 1586-2895 1787-050X 13 3-4 151-159, 2526079
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2526079]
 1. Fridrich Andrea et al. Ügyfélszolgálati szemlélet a szervezeti kultúrában. (2017) Megjelent: II. Turizmus és Biztonság Nemzetközi Tudományos Konferencia pp. 119-127
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[32013394] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32013394, Kapcsolat: 27429096
Farkas Johanna. Az érzelmi intelligencia fejlesztése a gyakorlatban. (2014) MAGYAR COACHSZEMLE: AZ ELSŐ MAGYAR ONLINE COACHING FOLYÓIRAT 2063-6679 3 1 24-30, 2530513
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2530513]
 1. Tegyey Andrea. Érzelmileg intelligens vezető és szervezet. (2020) Megjelent: Pszichológia a közszolgálatban II. pp. 115-129
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[32013177] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32013177, Kapcsolat: 28965667
 2. Réder Krisztina et al. Érzelmi intelligencia, érzelmi nevelés. (2020)
  Ismertetés/Katalógus (Egyéb) | Tudományos[33033298] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 33033298, Kapcsolat: 31598958
 3. Tegyey Andrea Cecilia. A generációk és szakterületek közti motivációs eltérések vizsgálata. (2019) Megjelent: A biztonság sokszínű arca pp. 151-158
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30963013] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30963013, Kapcsolat: 28965678
 4. Bognárné Kocsis Judit. Characteristics of Education and Harmonic Social Relations According to Calvinist Values. (2018) STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA 1582-5418 2065-9482 63/2 2018/2 120-136
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30351787] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30351787, Kapcsolat: 31590484
 5. Király Lajos. A zene és az agyműködés kölcsönhatásai. (2018) STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA 1582-5418 2065-9482 63 2 137-151
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[33025766] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 33025766, Kapcsolat: 31590483
 6. Humanitas Socialis Kft. Veszteségek feldolgozása, kríziskezelés. (2015)
  Segédlet (Egyéb) | Oktatási[26588022] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26588022, Kapcsolat: 27588127
Farkas Johanna. Stressz- és stresszkezelés. (2014) Megjelent: Személy- és vagyonvédelem pp. 209-226, 3327940
Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[3327940]
 1. Farkas Johanna et al. A rendészeti szervezeti kultúra többszempontú megközelítése. (2022) ISBN:9789635316878; 9789635316885
  Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[32786162] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32786162, Kapcsolat: 31251686
 2. Borbély Zsuzsanna. Specifikus stresszorok a rendvédelmi szervezeti kultúrában. (2021) HONVÉDSÉGI SZEMLE: A MAGYAR HONVÉDSÉG KÖZPONTI FOLYÓIRATA 2060-1506 2732-3226 149 3 92-107
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32021394] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32021394, Kapcsolat: 30088348
 3. Tegyey Andrea et al. Ügyfélszolgálati pszichológia. (2020) Megjelent: Pszichológia a közszolgálatban II. pp. 29-43
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[32013266] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32013266, Kapcsolat: 28965666
 4. Borbély Zsuzsanna. Specifikus stresszorok és a szervezeti kultúra. (2020) Megjelent: Szervezeti kultúrák és kutatásuk pp. 116-138
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[31665188] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31665188, Kapcsolat: 29532393
 5. Tegyey Andrea Cecília. Eltérő szakterületek a szervezeti kultúrában. (2020) Megjelent: Szervezeti kultúrák és kutatásuk pp. 139-156
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[31665303] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31665303, Kapcsolat: 29532549
 6. Fridrich Andrea Cecília. Szakterületek a szervezeti kultúrában – pszichológus szemmel Lehet-e jelentősége a motivációnak?. (2019) Megjelent: MISKOLCI DOKTORANDUSZOK JOGTUDOMÁNYI TANULMÁNYAI 18. pp. 9-20
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[33033855] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 33033855, Kapcsolat: 31600181
 7. Tegyey Andrea Cecilia. A generációk és szakterületek közti motivációs eltérések vizsgálata. (2019) Megjelent: A biztonság sokszínű arca pp. 151-158
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30963013] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30963013, Kapcsolat: 28965680
 8. Fridrich Andrea et al. Az ideiglenes Biztonsági Határzár menti feladatellátás hatása a határzárat védők magánéletére. (2018) HONVÉDSÉGI SZEMLE: A MAGYAR HONVÉDSÉG KÖZPONTI FOLYÓIRATA 2060-1506 2732-3226 11 6 65-79
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32013386] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32013386, Kapcsolat: 27725240
 9. Barna Boglárka. A munkahelyi stressz idői vetülete és főbb forrásai a hadseregben. (2018) HADTUDOMÁNYI SZEMLE 2676-9816 2060-0437 11 1 124-141
  Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3410787] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3410787, Kapcsolat: 27238765
 10. Fridrich Andrea et al. Ügyfélszolgálati szemlélet a szervezeti kultúrában. (2017) Megjelent: II. Turizmus és Biztonság Nemzetközi Tudományos Konferencia pp. 119-127
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[32013394] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32013394, Kapcsolat: 27429101
 11. Tóth Hanna. Suicide-by-cop; A rendőr, mint az öngyilkosság eszköze. (2015)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[32087532] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32087532, Kapcsolat: 30181261
 12. Csizmadia Réka. Stressz és megküzdés tűzoltók körében. (2014)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[32087568] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32087568, Kapcsolat: 30181310
Farkas Johanna. A magányos merénylők radikalizálódása. (2016) ACTA HUMANA: HUNGARIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS PUBLICATIONS 0866-6628 4 5 17-31, 3194565
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3194565]
 1. Ürmösné Simon Gabriella et al. Multidiszciplináris Sokszínű Kar Konferencia. (2021) MAGYAR RENDÉSZET 1586-2895 1787-050X 21 3 219-232
  Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32064511] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 32064511, Kapcsolat: 30147888
 2. Murányi József Ignác. A terror árnyékában. (2021) MAGYAR RENDÉSZET 1586-2895 1787-050X 21 3 171-180
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32400712] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32400712, Kapcsolat: 30794094
 3. Szabó András László. Analysis of Lone Offenders with an Immigrant Background and a Prevention Model. (2021) BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-) 2062-9494 2677-1632 69 1 SPECIAL ISSUE 75-90
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32001449] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32001449, Kapcsolat: 31597587
 4. Szmeló Attila. A magányos merénylők. (2021)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[32087373] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32087373, Kapcsolat: 30181059
 5. Szabó László András. Criminal Policy Approach to Lone Offenders and a Possible Model for their Identification. (2020) NEMZETBIZTONSÁGI SZEMLE (ONLINE) 2064-3756 8 2 66-78
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31682490] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31682490, Kapcsolat: 29761909
 6. Krizbai Diána Daniella. Az új média veszélyei – az elmagányosodás, illetve radikalizálódás biztonságpolitikai aspektusból. (2020) HADTUDOMÁNYI SZEMLE 2676-9816 2060-0437 13 2 191-203
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31808507] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31808507, Kapcsolat: 29772139
 7. Szabó László András. A migráció hatására megjelenő magányos elkövetési mód kriminológiai szempontú vizsgálata és egy lehetséges megelőzési modell: Criminological Examination of a Lonely Crime Mode that Appears as a Result of Migration and a Possible Prevention Model. (2019) NEMZETBIZTONSÁGI SZEMLE (ONLINE) 2064-3756 7 3 3-17
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31164957] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31164957, Kapcsolat: 28798709
 8. Bács Zoltán György et al. IS THE LONE PERPETRATOR REALLY ALONE?. (2018) DEFENCE REVIEW: THE CENTRAL JOURNAL OF THE HUNGARIAN DEFENCE FORCES 2060-1506 146 1 17-26
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3420907] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3420907, Kapcsolat: 27674271
 9. Németh Bálint. A magányos merénylők. (2017)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[32087540] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32087540, Kapcsolat: 30181274
Farkas Johanna. The Drawbacks of Group Decision Making from a Psychological Aspect. (2016) MAGYAR RENDÉSZET 1586-2895 1787-050X 16 2 67-79, 3131512
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3131512]
 1. Sallai János. A rendészeti szervezeti kultúra történeti vonatkozásai. (2022) Megjelent: A rendészeti szervezeti kultúra többszempontú megközelítése pp. 55-77
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[32786175] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32786175, Kapcsolat: 31249852
 2. Kovács Gábor. A rendészeti szervezeti kultúra. (2022) Megjelent: A rendészeti szervezeti kultúra többszempontú megközelítése pp. 79-101
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[32790330] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32790330, Kapcsolat: 31251594
 3. Ürmösné Simon Gabriella et al. Transzdiszciplináris Sokszínű Kar Konferencia. (2020) MAGYAR RENDÉSZET 1586-2895 1787-050X 20 2 183-195
  Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31187189] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31187189, Kapcsolat: 28830490
 4. Borbély Zsuzsanna. Specifikus stresszorok és a szervezeti kultúra. (2020) Megjelent: Szervezeti kultúrák és kutatásuk pp. 116-138
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[31665188] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31665188, Kapcsolat: 29532394
 5. Tegyey Andrea Cecília. Eltérő szakterületek a szervezeti kultúrában. (2020) Megjelent: Szervezeti kultúrák és kutatásuk pp. 139-156
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[31665303] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31665303, Kapcsolat: 29532552
 6. Horváth József. A rendőri vezető szerepe a szervezeti kultúra alakításában. (2020) Megjelent: Szervezeti kultúrák és kutatásuk pp. 74-86
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[31665156] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31665156, Kapcsolat: 29532359
 7. Kovács Gábor. A rendészeti szervezeti kultúra. (2020) Megjelent: Szervezeti kultúrák és kutatásuk pp. 52-66
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[31665144] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31665144, Kapcsolat: 29532334
 8. Sallai János. A rendészeti kultúra történeti vonatkozásai. (2020) Megjelent: Szervezeti kultúrák és kutatásuk pp. 36-51
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31207692] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31207692, Kapcsolat: 29532275
 9. Tegyey Andrea Cecilia. A generációk és szakterületek közti motivációs eltérések vizsgálata. (2019) Megjelent: A biztonság sokszínű arca pp. 151-158
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30963013] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30963013, Kapcsolat: 28965681
 10. Tőzsér Erzsébet. Vezetői magatartás – vezetői stílusok. (2018) HATÁRRENDÉSZETI TANULMÁNYOK 1786-2345 2061-3997 15 4 73-89
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30409370] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30409370, Kapcsolat: 27825496
 11. Fridrich Andrea et al. Ügyfélszolgálati szemlélet a szervezeti kultúrában. (2017) Megjelent: II. Turizmus és Biztonság Nemzetközi Tudományos Konferencia pp. 119-127
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[32013394] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32013394, Kapcsolat: 27429104
 12. Kovács Gábor et al. A vezetői attitűdök, vezetői stílusok és a dolgozói elégedettség összefüggéseinek vizsgálata egy megyei rendőr-főkapitányságon. (2017) PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA 2063-9058 2786-0760 2017/2 138-157
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30616685] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30616685, Kapcsolat: 27426229
Hegedűs Judit et al. Bűnelkövetők családi háttere. (2016) Megjelent: Riport a családokról pp. 351-385, 3106565
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3106565]
 1. Molnár Katalin. Mi harminc? Tudománymetria helyett – Szerzőtársas játék. (2021) Megjelent: „Tehetség, szorgalom, hivatás” pp. 87-102
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[32080705] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32080705, Kapcsolat: 30180781
 2. Kardos Ferenc et al. Festett egek - 10 interjú az ifjúságvédelem világából. (2021)
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[32545629] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32545629, Kapcsolat: 31357137
 3. Fekete Márta. A család jelentősége a hosszúítéletes fogvatartottak megküzdésében. (2021) Megjelent: Új kutatások a neveléstudományokban 2020. pp. 162-177
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[32841638] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32841638, Kapcsolat: 31600205
 4. Székely Boglárka. Földvári Mónika - Tomposné Hakkel Tünde (szerk.): Riport a családokról. Kapocs Könyvek, 15. Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet - L'Harmattan Kiadó, Budapest, 2016.. (2017) DEMOGRÁFIA 0011-8249 2498-6496 2-3 267-271
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[27704442] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27704442, Kapcsolat: 31598953
 5. Székely Boglárka. Földvári Mónika – Tomposné Hakkel Tünde (szerk.): Riport a családokról. Kapocs könyvek, 15. Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet – L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2016.. (2017) DEMOGRÁFIA 0011-8249 2498-6496 60 2-3 267-271
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[3347557] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3347557, Kapcsolat: 29499927
 6. Linzenbold Anikó. A deviáns viselkedés megjelenése javítóintézeti neveltek körében. (2017)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[32087559] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32087559, Kapcsolat: 30181292
Borbély Zsuzsanna et al. A tömeges méretű illegális migráció pszichés következményei a rendészeti feladatellátás során. (2017) HADTUDOMÁNYI SZEMLE 2676-9816 2060-0437 10 3 288-304, 3281369
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3281369]
 1. Ambrusz Aliz et al. Egészségfejlesztés és egészségvédelem a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság állományában. (2022) BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-) 2062-9494 2677-1632 70 7 1507-1527
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32980469] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32980469, Kapcsolat: 31588538
 2. Borbély Zsuzsanna. Specifikus stresszorok a rendvédelmi szervezeti kultúrában. (2021) HONVÉDSÉGI SZEMLE: A MAGYAR HONVÉDSÉG KÖZPONTI FOLYÓIRATA 2060-1506 2732-3226 149 3 92-107
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32021394] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32021394, Kapcsolat: 30088360
 3. Erdős Ákos et al. Koffeinhasználat és koffeinhasználati zavar vizsgálata rendészeti hallgatók körében. (2021) Megjelent: „Tehetség, szorgalom, hivatás” pp. 237-250
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[32080772] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32080772, Kapcsolat: 30180765
 4. Gyollai Daniel. Bridging Copenhagen and Paris: how Hungarian police accept anti-immigrant discourse. (2021) EUROPEAN SECURITY 0966-2839 1746-1545 1-20
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32557405] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32557405, Kapcsolat: 30938506
 5. Lőwi Ildikó. Az önkéntes karitatív tevékenység jellemző vonásai az 1990-es évek és a 2015-ös migrációs hullám tapasztalatainak tükrében. (2021)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[31919268] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 31919268, Kapcsolat: 31590435
 6. Tőzsér Erzsébet. A Magyar Rendőrség szervezeti kultúrájának főbb jellemzői szervezetpszichológiai vizsgálatok eredményének tükrében. (2021)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[32588002] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32588002, Kapcsolat: 31600253
 7. Ürmösné Simon Gabriella et al. Transzdiszciplináris Sokszínű Kar Konferencia. (2020) MAGYAR RENDÉSZET 1586-2895 1787-050X 20 2 183-195
  Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31187189] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31187189, Kapcsolat: 28830488
 8. Borbély Zsuzsanna. Specifikus stresszorok és a szervezeti kultúra. (2020) Megjelent: Szervezeti kultúrák és kutatásuk pp. 116-138
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[31665188] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31665188, Kapcsolat: 29532390
 9. Áts József. Rendészettudományi bibliográfia. (2020) ISBN:9789634981824
  Bibliográfia, repertórium (Könyv) | Tudományos[32656337] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32656337, Kapcsolat: 30180795
 10. Tegyey Andrea Cecília. Eltérő szakterületek a szervezeti kultúrában. (2020) Megjelent: Szervezeti kultúrák és kutatásuk pp. 139-156
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[31665303] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31665303, Kapcsolat: 29532543
 11. Tőzsér Erzsébet. Két városi rendőrkapitányság szervezetpszichológiai vizsgálata 2018-ban. (2019) BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-) 2062-9494 2677-1632 67 12 69-93
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31138380] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31138380, Kapcsolat: 28965682
 12. Éberhardt Gábor. Epidemiological risks and hazards associated with migration. (2019) CASOPIS POLICAJNA TEORIA A PRAX 1335-1370 27 4 57-68
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31017095] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31017095, Kapcsolat: 31364596
 13. Borbély Zs. Egészség-magatartás, mentális egészség – különbségek a munkahelyi stressz megélésében. (2019) Megjelent: A biztonság sokszínű arca pp. 129-142
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[31155248] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31155248, Kapcsolat: 28965672
 14. Tegyey Andrea Cecilia. A generációk és szakterületek közti motivációs eltérések vizsgálata. (2019) Megjelent: A biztonság sokszínű arca pp. 151-158
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30963013] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30963013, Kapcsolat: 28965675
 15. Loránd Ujházi. The Crisis Management of the Apostolic Holy See, or the Achievements of “Soft Power” in Defence of Christian Communities. (2018) Megjelent: Budapest Report 2018 On Christian Persecution pp. 207-215
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30556223] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30556223, Kapcsolat: 31590409
 16. Tőzsér Erzsébet et al. A XXI. század biztonsági kihívásai a rendőrségi szervezeti kultúrában: generációk a szervezetben. (2018) Megjelent: A XXI. század biztonsági kihívásai pp. 97-102
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30330225] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 30330225, Kapcsolat: 27739710
 17. Tőzsér Erzsébet. A pszichológia szerepe a rendőrségi szervezeti kultúrában. (2018) RENDVÉDELEM TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT (ON-LINE) 2560-2349 7 2 20-28
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30344320] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30344320, Kapcsolat: 28965686
 18. Éberhardt Gábor. A migrációval összefüggő járványügyi kockázatok és veszélyek. (2018) Megjelent: A XXI. század biztonsági kihívásai pp. 273-282
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30320063] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30320063, Kapcsolat: 27843507
 19. Fridrich Andrea et al. Ügyfélszolgálati szemlélet a szervezeti kultúrában. (2017) Megjelent: II. Turizmus és Biztonság Nemzetközi Tudományos Konferencia pp. 119-127
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[32013394] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32013394, Kapcsolat: 27429107
Farkas Johanna. A fejlődéslélektan történeti vonatkozásai. (2017) HATÁRRENDÉSZETI TANULMÁNYOK 1786-2345 2061-3997 14 3 117-135, 3281377
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3281377]
 1. Gyermekvédelem és a gyermekek orvosi ellátásának összefüggései a történelem tükrében. (2020)
  Egyéb konferenciakötet | Tudományos[31839972] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31839972, Kapcsolat: 29806643
 2. Mátyás Szabolcs. A Kárpát-medence talentumföldrajza. (2020) ISBN:9786150096544
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[31664448] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31664448, Kapcsolat: 29532926
 3. Fridrich Andrea. Reflexió az „A kötődés szerepe és jelentősége a személyiségfejlődésben” című cikkre. (2018) HATÁRRENDÉSZETI TANULMÁNYOK 1786-2345 2061-3997 2 111-119
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32013367] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32013367, Kapcsolat: 27467217
Farkas Johanna. A kötődés szerepe és jelentősége a személyiségfejlődésben. (2017) HATÁRRENDÉSZETI TANULMÁNYOK 1786-2345 2061-3997 14 3 97-117, 3281374
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3281374]
 1. Ürmösné Simon Gabriella. Sokszínű nyelvhasználat ország- és világszerte a két- és többnyelvűség tükrében. (2021) MAGYAR RENDÉSZET 1586-2895 1787-050X 21 3 99-112
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32064256] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 32064256, Kapcsolat: 30147887
 2. Murányi József Ignác. A terror árnyékában. (2021) MAGYAR RENDÉSZET 1586-2895 1787-050X 21 3 171-180
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32400712] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32400712, Kapcsolat: 30794165
 3. Gabriella Ürmösné Simon. The portrayal and the attributes of serial killers and some of the most notorious ones. (2020) INTERNAL SECURITY 2080-5268 12 2 261-273
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30408220] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30408220, Kapcsolat: 28979218
 4. Gyermekvédelem és a gyermekek orvosi ellátásának összefüggései a történelem tükrében. (2020)
  Egyéb konferenciakötet | Tudományos[31839972] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31839972, Kapcsolat: 29806648
 5. Mátyás Szabolcs. A Kárpát-medence talentumföldrajza. (2020) ISBN:9786150096544
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[31664448] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31664448, Kapcsolat: 29532928
 6. Fridrich Andrea. Reflexió az „A kötődés szerepe és jelentősége a személyiségfejlődésben” című cikkre. (2018) HATÁRRENDÉSZETI TANULMÁNYOK 1786-2345 2061-3997 2 111-119
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32013367] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32013367, Kapcsolat: 27467218
Farkas Johanna. Psychological Assessment of Children by Forensic Experts. (2017) Megjelent: Ünnepi kötet dr. Zakar András c. egyetemi tanár 70. születésnapjára pp. 55-64, 3247125
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3247125]
 1. Tőzsér Erzsébet. A Magyar Rendőrség szervezeti kultúrájának főbb jellemzői szervezetpszichológiai vizsgálatok eredményének tükrében. (2021)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[32588002] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32588002, Kapcsolat: 31600250
2022-08-19 13:14