Farkas Johanna. A gyermekek és fiatalkorúak elleni bűncselekmények szankcionálásának történeti áttekintése. (2004) RENDVÉDELMI FÜZETEK 1585-1249 6 9 3-25, 2746768
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2746768]
 1. Gyermekvédelem és a gyermekek orvosi ellátásának összefüggései a történelem tükrében. (2020)
  Egyéb konferenciakötet/Tudományos[31839972] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31839972, Kapcsolat: 29806637
Farkas Johanna. A mediációnak, mint a resztoratív igazságszolgáltatás egyik formájának pszichológiai vetületei. (2006) Megjelent: Kriminálpszichológia pp. 266-279, 2397377
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2397377]
 1. Vilics Tünde. Kriminálpszichológia és kriminálpszichológus. (2020) MAGYAR RENDÉSZET 1586-2895 1787-050X 20 4 219-239
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31938449] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31938449, Kapcsolat: 29945013
 2. Barabás Andrea. Tudományos tevékenységet áttekintő összefoglalás habilitáció elnyeréséhez „Jog - és Államtudományok” tudományágban. (2016)
  Disszertáció/Habilitációs anyag (Disszertáció)/Tudományos[27429479] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27429479, Kapcsolat: 27429479
Farkas Johanna. Csoport, csoportdinamika. (2006) Megjelent: Emberi kapcsolatok pszichológiája pp. 32-64, 2225825
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2225825]
 1. Borbély Zsuzsanna. Specifikus stresszorok a rendvédelmi szervezeti kultúrában. (2021) HONVÉDSÉGI SZEMLE: A MAGYAR HONVÉDSÉG KÖZPONTI FOLYÓIRATA 2060-1506 149 3 92-107
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32021394] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32021394, Kapcsolat: 30088351
 2. Gáti Gábor. SZEMÉLY- ÉS VAGYONVÉDELEM A MUNKAHELYI MENTÁLHIGIÉNÉ ASPEKTUSÁBÓL. (2020)
  Egyéb/Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb)/Tudományos[32087426] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32087426, Kapcsolat: 30181093
 3. Tegyey Andrea Cecília. Eltérő szakterületek a szervezeti kultúrában. (2020) Megjelent: Szervezeti kultúrák és kutatásuk pp. 139-156
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[31665303] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31665303, Kapcsolat: 29532547
 4. Horváth József. A rendőri vezető szerepe a szervezeti kultúra alakításában. (2020) Megjelent: Szervezeti kultúrák és kutatásuk pp. 74-86
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[31665156] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31665156, Kapcsolat: 29532355
 5. Sallai János. A rendészeti kultúra történeti vonatkozásai. (2020) Megjelent: Szervezeti kultúrák és kutatásuk pp. 36-51
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31207692] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31207692, Kapcsolat: 29532274
 6. Tegyey Andrea Cecilia. A generációk és szakterületek közti motivációs eltérések vizsgálata. (2019) Megjelent: A biztonság sokszínű arca pp. 151-158
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30963013] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30963013, Kapcsolat: 28965676
 7. Tőzsér Erzsébet et al. Ügyfélszolgálati szemlélet a szervezeti kultúrában. (2017) Megjelent: II. Turizmus és Biztonság Nemzetközi Tudományos Konferencia pp. 119-127
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[3375637] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3375637, Kapcsolat: 27428955
 8. Tóth Gábor. A futball-huliganizmus és annak pszichológiai háttere - egy „Készenlétis” szemével. (2016)
  Egyéb/Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb)/Tudományos[32087520] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32087520, Kapcsolat: 30181245
 9. Tóth Hanna. Suicide-by-cop; A rendőr, mint az öngyilkosság eszköze. (2015)
  Egyéb/Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb)/Tudományos[32087532] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32087532, Kapcsolat: 30181258
 10. Sipos Szandra. Segítő magatartás a migráns személyekkel folytatott munka során (V. fejezet). (2014) Megjelent: A migráció pszichológiája : egyetemi jegyzet pp. 87-100
  Könyvrészlet/Felsőoktatási tankönyv része (Könyvrészlet)/Oktatási[24156448] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24156448, Kapcsolat: 24156448
Farkas Johanna. A büntetőügyekben történő resztoratív igazságszolgáltatás egyik formájának - a mediációnak - pszichológiai vetületei. (2010) Megjelent: Kriminálpszichológia pp. 224-240, 2225817
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2225817]
 1. Barabás Andrea. Tudományos tevékenységet áttekintő összefoglalás habilitáció elnyeréséhez „Jog- és Államtudományok” tudományágban. (2015)
  Disszertáció/Habilitációs anyag (Disszertáció)/Tudományos[27417607] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27417607, Kapcsolat: 27417607
Farkas Johanna. A büntetőügyi mediáció bemutatása egy esettanulmányon keresztül. (2013) MAGYAR RENDÉSZET 1586-2895 13 1 71-82, 2473982
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2473982]
 1. Kriskó Edina. A R E N D É S Z E T I K O M M U N I K Á C I Ó K U T A T Á S Á N A K M Ó D S Z E R T A N I K É R D É S E I R Ő L. (2019) Jelkép 1 1 1-4
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30860094] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30860094, Kapcsolat: 29464599
Farkas Johanna. A családon belüli bántalmazás kezelése resztoratív szemléletben. (2013) MAGYAR RENDÉSZET 1586-2895 1787-050X 13 2 131-141, 2513367
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2513367]
 1. Fridrich Andrea. Reflexió az „A kötődés szerepe és jelentősége a személyiségfejlődésben” című cikkre. (2018) HATÁRRENDÉSZETI TANULMÁNYOK 1786-2345 2061-3997 2 111-119
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32013367] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32013367, Kapcsolat: 27467219
 2. Czenczer Orsolya. A gyerekbántalmazás és az erőszakos bűnelkövetés összefüggéseinek vizsgálata a hazai büntetés-végrehajtásban. (2018) Megjelent: Acta Juridica et Politica
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27143035] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27143035, Kapcsolat: 27143035
 3. Dr. Czenczer Orsolya. Veszélyes fiatalok vagy fiatalok veszélyben? - avagy meglátások a gyermekbántalmazás és az erőszakos bűnelkövetés összefüggéseire a reintegráció jegyében. (2017) BÖRTÖNÜGYI SZEMLE 1417-4758 2559-9771 36 1 21-33
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3244975] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3244975, Kapcsolat: 27143012
 4. Czenczer Orsolya. Veszélyes fiatalok vagy fiatalok veszélyben?. (2014)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[27143497] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27143497, Kapcsolat: 27143497
Farkas Johanna. Gyermekek sérelmére elkövetett családon belüli erőszak. (2013), 2387791
Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2387791]
 1. Bognár Vivien. SERDÜLŐKORI MENTÁLIS EGÉSZSÉG A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY IDEJÉN. (2021) GYÓGYHÍREK 1416-5627 1-3
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32058662] [Munkapéldány]
  Független, Idéző: 32058662, Kapcsolat: 30134495
 2. Fridrich Andrea. Reflexió az „A kötődés szerepe és jelentősége a személyiségfejlődésben” című cikkre. (2018) HATÁRRENDÉSZETI TANULMÁNYOK 1786-2345 2061-3997 2 111-119
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32013367] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32013367, Kapcsolat: 27467222
 3. Borbíró Andrea. Kriminológia. (2016) ISBN:9789632956053; 9789632956060
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3142815] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3142815, Kapcsolat: 27143169
 4. Hautzinger Zoltán et al. A migráció lélektana. (2014) Megjelent: A migráció elmélete pp. 67-85
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[25354680] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25354680, Kapcsolat: 25354680
 5. Németh Kinga. A CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK – KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A GYERMEKBÁNTALMAZÁSRA. (2014)
  Egyéb/Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb)/Tudományos[32087555] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32087555, Kapcsolat: 30181287
 6. Varga Péter. Pedofilia; A pedofíl személyiség pszichológiai jellemzői; egy empirikus kutatás tapasztalatai. (2013)
  Egyéb/Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb)/Tudományos[32087593] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32087593, Kapcsolat: 30181339
 7. Rajnai Eszter et al. A szociális szakemberek szakmai támogatása a családon belüli erôszak-ügyekkel kapcsolatban. (2013)
  Könyv/Műhelytanulmány (Könyv)/Tudományos[27143190] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27143190, Kapcsolat: 27143190
 8. Babity Mária. A gyermekbántalmazás rizikótényezőinek vizsgálata. (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[27587946] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27587946, Kapcsolat: 27587946
Farkas Johanna. The current psychological perspectives of migration. (2013) MAGYAR RENDÉSZET 1586-2895 13 3-4 151-159, 2526079
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2526079]
 1. Tőzsér Erzsébet et al. Ügyfélszolgálati szemlélet a szervezeti kultúrában. (2017) Megjelent: II. Turizmus és Biztonság Nemzetközi Tudományos Konferencia pp. 119-127
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[3375637] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3375637, Kapcsolat: 27429096
Farkas Johanna. Az érzelmi intelligencia fejlesztése a gyakorlatban. (2014) MAGYAR COACHSZEMLE: AZ ELSŐ MAGYAR ONLINE COACHING FOLYÓIRAT 2063-6679 3 1 24-30, 2530513
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2530513]
 1. Tegyey Andrea. Érzelmileg intelligens vezető és szervezet. (2020) Megjelent: Pszichológia a közszolgálatban II. pp. 115-129
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[32013177] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32013177, Kapcsolat: 28965667
 2. Tegyey Andrea Cecilia. A generációk és szakterületek közti motivációs eltérések vizsgálata. (2019) Megjelent: A biztonság sokszínű arca pp. 151-158
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30963013] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30963013, Kapcsolat: 28965678
 3. Humanitas Socialis Kft. Veszteségek feldolgozása, kríziskezelés. (2015)
  Egyéb/Segédlet (Egyéb)/Oktatási[26588022] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26588022, Kapcsolat: 27588127
Farkas Johanna. Stressz- és stresszkezelés. (2014) Megjelent: Személy- és vagyonvédelem pp. 209-226, 3327940
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3327940]
 1. Borbély Zsuzsanna. Specifikus stresszorok a rendvédelmi szervezeti kultúrában. (2021) HONVÉDSÉGI SZEMLE: A MAGYAR HONVÉDSÉG KÖZPONTI FOLYÓIRATA 2060-1506 149 3 92-107
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32021394] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32021394, Kapcsolat: 30088348
 2. Tegyey Andrea et al. Ügyfélszolgálati pszichológia. (2020) Megjelent: Pszichológia a közszolgálatban II. pp. 29-43
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[32013266] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32013266, Kapcsolat: 28965666
 3. Borbély Zsuzsanna. Specifikus stresszorok és a szervezeti kultúra. (2020) Megjelent: Szervezeti kultúrák és kutatásuk pp. 116-138
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[31665188] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31665188, Kapcsolat: 29532393
 4. Tegyey Andrea Cecília. Eltérő szakterületek a szervezeti kultúrában. (2020) Megjelent: Szervezeti kultúrák és kutatásuk pp. 139-156
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[31665303] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31665303, Kapcsolat: 29532549
 5. Tegyey Andrea Cecilia. A generációk és szakterületek közti motivációs eltérések vizsgálata. (2019) Megjelent: A biztonság sokszínű arca pp. 151-158
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30963013] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30963013, Kapcsolat: 28965680
 6. Borbély Zsuzsanna et al. AZ IDEIGLENES BIZTONSÁGI HATÁRZÁR MENTI FELADATELLÁTÁS HATÁSA A HATÁRZÁRAT VÉDŐK MAGÁNÉLETÉRE. (2018) HONVÉDSÉGI SZEMLE: A MAGYAR HONVÉDSÉG KÖZPONTI FOLYÓIRATA 2060-1506 11 6 65-79
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30323351] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30323351, Kapcsolat: 27725240
 7. Barna Boglárka. A munkahelyi stressz idői vetülete és főbb forrásai a hadseregben. (2018) HADTUDOMÁNYI SZEMLE 2060-0437 11 1 124-141
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3410787] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3410787, Kapcsolat: 27238765
 8. Tőzsér Erzsébet et al. Ügyfélszolgálati szemlélet a szervezeti kultúrában. (2017) Megjelent: II. Turizmus és Biztonság Nemzetközi Tudományos Konferencia pp. 119-127
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[3375637] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3375637, Kapcsolat: 27429101
 9. Tóth Hanna. Suicide-by-cop; A rendőr, mint az öngyilkosság eszköze. (2015)
  Egyéb/Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb)/Tudományos[32087532] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32087532, Kapcsolat: 30181261
 10. Csizmadia Réka. Stressz és megküzdés tűzoltók körében. (2014)
  Egyéb/Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb)/Tudományos[32087568] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32087568, Kapcsolat: 30181310
Farkas Johanna. A magányos merénylők radikalizálódása. (2016) ACTA HUMANA: HUNGARIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS PUBLICATIONS 0866-6628 4 5 17-31, 3194565
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3194565]
 1. Ürmösné Simon Gabriella et al. Multidiszciplináris Sokszínű Kar Konferencia. (2021) MAGYAR RENDÉSZET 1586-2895 1787-050X 21 3
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32064511] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32064511, Kapcsolat: 30147888
 2. Szmeló Attila. A magányos merénylők. (2021)
  Egyéb/Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb)/Tudományos[32087373] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32087373, Kapcsolat: 30181059
 3. Szabó László András. Criminal Policy Approach to Lone Offenders and a Possible Model for their Identification. (2020) NEMZETBIZTONSÁGI SZEMLE (ONLINE) 2064-3756 8 2 66-78
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31682490] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31682490, Kapcsolat: 29761909
 4. Krizbai Diána Daniella. Az új média veszélyei – az elmagányosodás, illetve radikalizálódás biztonságpolitikai aspektusból. (2020) HADTUDOMÁNYI SZEMLE 2060-0437 13 2 191-203
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31808507] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31808507, Kapcsolat: 29772139
 5. Szabó László András. A migráció hatására megjelenő magányos elkövetési mód kriminológiai szempontú vizsgálata és egy lehetséges megelőzési modell: Criminological Examination of a Lonely Crime Mode that Appears as a Result of Migration and a Possible Prevention Model. (2019) NEMZETBIZTONSÁGI SZEMLE (ONLINE) 2064-3756 7 3 3-17
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31164957] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31164957, Kapcsolat: 28798709
 6. Bács Zoltán György et al. IS THE LONE PERPETRATOR REALLY ALONE?. (2018) DEFENCE REVIEW: THE CENTRAL JOURNAL OF THE HUNGARIAN DEFENCE FORCES 2060-1506 146 1 17-26
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3420907] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3420907, Kapcsolat: 27674271
 7. Németh Bálint. A magányos merénylők. (2017)
  Egyéb/Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb)/Tudományos[32087540] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32087540, Kapcsolat: 30181274
Farkas Johanna. The Drawbacks of Group Decision Making from a Psychological Aspect. (2016) MAGYAR RENDÉSZET 1586-2895 16 2 67-79, 3131512
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3131512]
 1. Ürmösné Simon Gabriella et al. Transzdiszciplináris Sokszínű Kar Konferencia. (2020) MAGYAR RENDÉSZET 1586-2895 1787-050X 20 2 183-195
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31187189] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31187189, Kapcsolat: 28830490
 2. Borbély Zsuzsanna. Specifikus stresszorok és a szervezeti kultúra. (2020) Megjelent: Szervezeti kultúrák és kutatásuk pp. 116-138
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[31665188] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31665188, Kapcsolat: 29532394
 3. Tegyey Andrea Cecília. Eltérő szakterületek a szervezeti kultúrában. (2020) Megjelent: Szervezeti kultúrák és kutatásuk pp. 139-156
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[31665303] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31665303, Kapcsolat: 29532552
 4. Horváth József. A rendőri vezető szerepe a szervezeti kultúra alakításában. (2020) Megjelent: Szervezeti kultúrák és kutatásuk pp. 74-86
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[31665156] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31665156, Kapcsolat: 29532359
 5. Kovács Gábor. A rendészeti szervezeti kultúra. (2020) Megjelent: Szervezeti kultúrák és kutatásuk pp. 52-66
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[31665144] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31665144, Kapcsolat: 29532334
 6. Sallai János. A rendészeti kultúra történeti vonatkozásai. (2020) Megjelent: Szervezeti kultúrák és kutatásuk pp. 36-51
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31207692] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31207692, Kapcsolat: 29532275
 7. Tegyey Andrea Cecilia. A generációk és szakterületek közti motivációs eltérések vizsgálata. (2019) Megjelent: A biztonság sokszínű arca pp. 151-158
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30963013] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30963013, Kapcsolat: 28965681
 8. Tőzsér Erzsébet. Vezetői magatartás – vezetői stílusok. (2018) HATÁRRENDÉSZETI TANULMÁNYOK 1786-2345 2061-3997 15 4 73-89
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30409370] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30409370, Kapcsolat: 27825496
 9. Tőzsér Erzsébet et al. Ügyfélszolgálati szemlélet a szervezeti kultúrában. (2017) Megjelent: II. Turizmus és Biztonság Nemzetközi Tudományos Konferencia pp. 119-127
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[3375637] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3375637, Kapcsolat: 27429104
 10. Kovács Gábor et al. A vezetői attitűdök, vezetői stílusok és a dolgozói elégedettség összefüggéseinek vizsgálata egy megyei rendőr-főkapitányságon. (2017) PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA 2063-9058 2786-0760 2017/2 138-157
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30616685] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30616685, Kapcsolat: 27426229
Hegedűs Judit et al. Bűnelkövetők családi háttere. (2016) Megjelent: Riport a családokról pp. 351-385, 3106565
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3106565]
 1. Molnár Katalin. Mi harminc? Tudománymetria helyett – Szerzőtársas játék. (2021) Megjelent: „Tehetség, szorgalom, hivatás” pp. 87-102
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[32080705] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32080705, Kapcsolat: 30180781
 2. Székely Boglárka. Földvári Mónika – Tomposné Hakkel Tünde (szerk.): Riport a családokról. Kapocs könyvek, 15. Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet – L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2016.. (2017) DEMOGRÁFIA 0011-8249 2498-6496 60 2-3 267-271
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[3347557] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3347557, Kapcsolat: 29499927
 3. Linzenbold Anikó. A deviáns viselkedés megjelenése javítóintézeti neveltek körében. (2017)
  Egyéb/Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb)/Tudományos[32087559] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32087559, Kapcsolat: 30181292
Borbély Zsuzsanna et al. A tömeges méretű illegális migráció pszichés következményei a rendészeti feladatellátás során. (2017) HADTUDOMÁNYI SZEMLE 2060-0437 10 3 288-304, 3281369
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3281369]
 1. Borbély Zsuzsanna. Specifikus stresszorok a rendvédelmi szervezeti kultúrában. (2021) HONVÉDSÉGI SZEMLE: A MAGYAR HONVÉDSÉG KÖZPONTI FOLYÓIRATA 2060-1506 149 3 92-107
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32021394] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32021394, Kapcsolat: 30088360
 2. Erdős Ákos et al. Koffeinhasználat és koffeinhasználati zavar vizsgálata rendészeti hallgatók körében. (2021) Megjelent: „Tehetség, szorgalom, hivatás” pp. 237-250
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[32080772] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32080772, Kapcsolat: 30180765
 3. Ürmösné Simon Gabriella et al. Transzdiszciplináris Sokszínű Kar Konferencia. (2020) MAGYAR RENDÉSZET 1586-2895 1787-050X 20 2 183-195
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31187189] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31187189, Kapcsolat: 28830488
 4. Borbély Zsuzsanna. Specifikus stresszorok és a szervezeti kultúra. (2020) Megjelent: Szervezeti kultúrák és kutatásuk pp. 116-138
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[31665188] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31665188, Kapcsolat: 29532390
 5. Áts József. Rendészettudományi bibliográfia. (2020) ISBN:9789634981824
  Könyv/Bibliográfia, repertórium (Könyv)/Tudományos[32073474] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32073474, Kapcsolat: 30180795
 6. Tegyey Andrea Cecília. Eltérő szakterületek a szervezeti kultúrában. (2020) Megjelent: Szervezeti kultúrák és kutatásuk pp. 139-156
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[31665303] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31665303, Kapcsolat: 29532543
 7. Tőzsér Erzsébet. Két városi rendőrkapitányság szervezetpszichológiai vizsgálata 2018-ban. (2019) BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-) 2062-9494 2677-1632 67 12 69-93
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31138380] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31138380, Kapcsolat: 28965682
 8. Borbély Zs. Egészség-magatartás, mentális egészség – különbségek a munkahelyi stressz megélésében. (2019) Megjelent: A biztonság sokszínű arca pp. 129-142
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[31155248] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31155248, Kapcsolat: 28965672
 9. Tegyey Andrea Cecilia. A generációk és szakterületek közti motivációs eltérések vizsgálata. (2019) Megjelent: A biztonság sokszínű arca pp. 151-158
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30963013] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30963013, Kapcsolat: 28965675
 10. Tőzsér Erzsébet et al. A XXI. század biztonsági kihívásai a rendőrségi szervezeti kultúrában: generációk a szervezetben. (2018) Megjelent: A XXI. század biztonsági kihívásai pp. 97-102
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30330225] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 30330225, Kapcsolat: 27739710
 11. Tőzsér Erzsébet. A pszichológia szerepe a rendőrségi szervezeti kultúrában. (2018) RENDVÉDELEM TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT (ON-LINE) 2560-2349 7 2 20-28
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30344320] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30344320, Kapcsolat: 28965686
 12. Éberhardt Gábor. A migrációval összefüggő járványügyi kockázatok és veszélyek. (2018) Megjelent: A XXI. század biztonsági kihívásai pp. 273-282
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30320063] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30320063, Kapcsolat: 27843507
 13. Tőzsér Erzsébet et al. Ügyfélszolgálati szemlélet a szervezeti kultúrában. (2017) Megjelent: II. Turizmus és Biztonság Nemzetközi Tudományos Konferencia pp. 119-127
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[3375637] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3375637, Kapcsolat: 27429107
Farkas Johanna. A fejlődéslélektan történeti vonatkozásai. (2017) HATÁRRENDÉSZETI TANULMÁNYOK 1786-2345 2061-3997 14 3 117-135, 3281377
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3281377]
 1. Gyermekvédelem és a gyermekek orvosi ellátásának összefüggései a történelem tükrében. (2020)
  Egyéb konferenciakötet/Tudományos[31839972] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31839972, Kapcsolat: 29806643
 2. Mátyás Szabolcs. A Kárpát-medence talentumföldrajza. (2020) ISBN:9786150096544
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[31664448] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31664448, Kapcsolat: 29532926
 3. Fridrich Andrea. Reflexió az „A kötődés szerepe és jelentősége a személyiségfejlődésben” című cikkre. (2018) HATÁRRENDÉSZETI TANULMÁNYOK 1786-2345 2061-3997 2 111-119
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32013367] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32013367, Kapcsolat: 27467217
Farkas Johanna. A kötődés szerepe és jelentősége a személyiségfejlődésben. (2017) HATÁRRENDÉSZETI TANULMÁNYOK 1786-2345 2061-3997 14 3 97-117, 3281374
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3281374]
 1. Ürmösné Simon Gabriella. Sokszínű nyelvhasználat ország- és világszerte a két- és többnyelvűség tükrében. (2021) MAGYAR RENDÉSZET 1586-2895 1787-050X 21 3
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32064256] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32064256, Kapcsolat: 30147887
 2. Gabriella Ürmösné Simon. The portrayal and the attributes of serial killers and some of the most notorious ones. (2020) INTERNAL SECURITY 2080-5268 12 2 261-273
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30408220] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30408220, Kapcsolat: 28979218
 3. Gyermekvédelem és a gyermekek orvosi ellátásának összefüggései a történelem tükrében. (2020)
  Egyéb konferenciakötet/Tudományos[31839972] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31839972, Kapcsolat: 29806648
 4. Mátyás Szabolcs. A Kárpát-medence talentumföldrajza. (2020) ISBN:9786150096544
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[31664448] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31664448, Kapcsolat: 29532928
 5. Fridrich Andrea. Reflexió az „A kötődés szerepe és jelentősége a személyiségfejlődésben” című cikkre. (2018) HATÁRRENDÉSZETI TANULMÁNYOK 1786-2345 2061-3997 2 111-119
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32013367] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32013367, Kapcsolat: 27467218
Farkas Johanna. Psychological Assessment of Children by Forensic Experts. (2017) Megjelent: Ünnepi kötet dr. Zakar András c. egyetemi tanár 70. születésnapjára pp. 55-64, 3247125
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3247125]
 1. Gabriella Ürmösné Simon. The portrayal and the attributes of serial killers and some of the most notorious ones. (2020) INTERNAL SECURITY 2080-5268 12 2 261-273
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30408220] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30408220, Kapcsolat: 28979208
 2. Simon Gabriella. Meghökkentő börtönök világszerte. (2020) BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-) 2062-9494 2677-1632 68 7 121-134
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31388432] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31388432, Kapcsolat: 29088850
 3. Ürmösné Simon Gabriella. Amazing Penal Institutions and Dwelling Circumstances of Inmates. (2019) INTERNAL SECURITY 2080-5268 11 2 179-190
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30309929] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30309929, Kapcsolat: 28956780
 4. Tőzsér Erzsébet. A pszichológia szerepe a rendőrségi szervezeti kultúrában. (2018) RENDVÉDELEM TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT (ON-LINE) 2560-2349 7 2 20-28
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30344320] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 30344320, Kapcsolat: 28549981
Farkas Johanna. A fejlődéslélektan alapvető kérdései. (2018) HATÁRRENDÉSZETI TANULMÁNYOK 1786-2345 2061-3997 2 97-110, 27467207
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27467207]
 1. Ürmösné Simon Gabriella. Sokszínű nyelvhasználat ország- és világszerte a két- és többnyelvűség tükrében. (2021) MAGYAR RENDÉSZET 1586-2895 1787-050X 21 3
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32064256] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32064256, Kapcsolat: 30147878
 2. Bognár Vivien. SERDÜLŐKORI MENTÁLIS EGÉSZSÉG A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY IDEJÉN. (2021) GYÓGYHÍREK 1416-5627 1-3
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32058662] [Munkapéldány]
  Független, Idéző: 32058662, Kapcsolat: 30134502
 3. Gyermekvédelem és a gyermekek orvosi ellátásának összefüggései a történelem tükrében. (2020)
  Egyéb konferenciakötet/Tudományos[31839972] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31839972, Kapcsolat: 29806652
Farkas Johanna et al. A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság szervezeti kultúrájának vizsgálata: Összegző jelentés. (2018), 30739020
Egyéb/Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb)/Tudományos[30739020]
 1. Ürmösné Simon Gabriella et al. Transzdiszciplináris Sokszínű Kar Konferencia. (2020) MAGYAR RENDÉSZET 1586-2895 1787-050X 20 2 183-195
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31187189] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31187189, Kapcsolat: 28830498
Farkas Johanna et al. A „migránshelyzet” feladatellátása következtében jelentkező pszichés hatások. (2018) PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA 2063-9058 2786-0760 2018 1 4-33, 30480596
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30480596]
 1. Borbély Zsuzsanna. Specifikus stresszorok a rendvédelmi szervezeti kultúrában. (2021) HONVÉDSÉGI SZEMLE: A MAGYAR HONVÉDSÉG KÖZPONTI FOLYÓIRATA 2060-1506 149 3 92-107
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32021394] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32021394, Kapcsolat: 30088357
 2. Ürmösné Simon Gabriella et al. Transzdiszciplináris Sokszínű Kar Konferencia. (2020) MAGYAR RENDÉSZET 1586-2895 1787-050X 20 2 183-195
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31187189] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31187189, Kapcsolat: 28830496
 3. Tegyey Andrea Cecília. Eltérő szakterületek a szervezeti kultúrában. (2020) Megjelent: Szervezeti kultúrák és kutatásuk pp. 139-156
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[31665303] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31665303, Kapcsolat: 29532544
 4. Tőzsér Erzsébet. Két városi rendőrkapitányság szervezetpszichológiai vizsgálata 2018-ban. (2019) BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-) 2062-9494 2677-1632 67 12 69-93
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31138380] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31138380, Kapcsolat: 28965683
 5. Borbély Zs. Egészség-magatartás, mentális egészség – különbségek a munkahelyi stressz megélésében. (2019) Megjelent: A biztonság sokszínű arca pp. 129-142
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[31155248] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31155248, Kapcsolat: 28965674
 6. Tőzsér Erzsébet. A pszichológia szerepe a rendőrségi szervezeti kultúrában. (2018) RENDVÉDELEM TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT (ON-LINE) 2560-2349 7 2 20-28
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30344320] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30344320, Kapcsolat: 28549909
Farkas Johanna et al. A rendőrség szervezeti kultúrája. (2018) BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-) 2062-9494 2677-1632 66 12 71-81, 30420789
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30420789]
 1. Erdős Ákos et al. Koffeinhasználat és koffeinhasználati zavar vizsgálata rendészeti hallgatók körében. (2021) Megjelent: „Tehetség, szorgalom, hivatás” pp. 237-250
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[32080772] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32080772, Kapcsolat: 30180763
 2. Bolgár Judit. Vezetés- és szervezetpszichológia. (2020) Megjelent: Pszichológia a közszolgálatban II. pp. 129-150
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[31290534] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31290534, Kapcsolat: 28965670
 3. Ürmösné Simon Gabriella et al. Transzdiszciplináris Sokszínű Kar Konferencia. (2020) MAGYAR RENDÉSZET 1586-2895 1787-050X 20 2 183-195
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31187189] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31187189, Kapcsolat: 28830493
 4. Borbély Zsuzsanna. Specifikus stresszorok és a szervezeti kultúra. (2020) Megjelent: Szervezeti kultúrák és kutatásuk pp. 116-138
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[31665188] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31665188, Kapcsolat: 29532517
2021-08-03 23:00