Zima András. Cult or spirit?: Integration strategies and history of memory in jewish groups in Hungary at the turn of the 19th-20th century. (2008) ACTA ETHNOGRAPHICA HUNGARICA 1216-9803 1588-2586 2008 2 243-263, 2486511
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2486511]
 1. Keren-Katz Menachem. The Politics of Jewish Orthodoxy: The Case of Hungary 1868-1918. (2016) MODERN JUDAISM 0276-1114 1086-3273 36 3 217-248
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26253229] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26253229, Kapcsolat: 26253229
 2. Glässer Norbert. Találkozás a Szent Igazzal: A magyar nyelvű orthodox zsidó sajtó cádik-képe 1891-1944. (2014) ISBN:9789633062586
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2564996] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2564996, Kapcsolat: 24409013
 3. Glässer Norbert. Jüdische Kriegerdenkmale und Zivilreligion in Ungarn (1914–1944). (2014) ACTA ETHNOGRAPHICA HUNGARICA 1216-9803 1588-2586 59 2 407-416
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2811901] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2811901, Kapcsolat: 24408996
Gleszer Norbert et al. "A világosság örök forrása": A hagyomány fogalma a zsidó felekezeti oktatás sajtóvitáiban. (2009) ETHNOGRAPHIA 0014-1798 120 4 333-354, 2217287
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2217287]
 1. Fenyves Katalin. Zsidó polgáriasodás a 19-20. század fordulójának Magyarországán: a nyelvhasználat és nők helyzetének alakulása.. (2012)
  Disszertáció/Habilitációs anyag (Disszertáció)/Tudományos[23254385] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23254385, Kapcsolat: 23049423
Glässer Norbert et al. Unchangingness In Change: The Changed Self-image of Budapest Jewish Groups in the Interwar Years as a Result of the Changed Borders in the Carpathian Basin. (2011) ACTA ETHNOGRAPHICA HUNGARICA 1216-9803 1588-2586 56 1 63-92, 2217299
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2217299]
 1. Povedák István. Religious Neo-Nationalism in Hungary. (2020) Megjelent: Religion and Neo-Nationalism in Europe pp. 291-310
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31646114] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31646114, Kapcsolat: 29510711
Glässer Norbert et al. Unchangingness In Change: The changed self-image of Budapest Jewish groups in the interwar years as a result of the changed borders in the Carpathian Basin. (2011) Megjelent: Vallások, határok, kölcsönhatások pp. 147-176-176, 2217303
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2217303]
 1. A Gergely András. Műhelykiadványok, új etnológia és szakrális interpretációk: Antroport Figyelő. (2015) ANTROPORT LAPOZÓ 10 3-4 1-23
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[3020138] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3020138, Kapcsolat: 25432005
 2. A Gergely. KISEBBSÉGBEN: Vallás-kartográfiai kísérletek. (2013)
  Egyéb/Ismertetés/Katalógus (Egyéb)/Tudományos[23212009] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23212009, Kapcsolat: 23212009
Gleszer Norbert et al. Scheiber Sándor, a Löw-hagyaték gondozója: A zsidó folklore szegedi művelőinek korrajza. (2011) HÁCOFE 2062-140X 2 1, 2217294
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2217294]
 1. A. Gergely András. Szent igazak, múltak és eredetmitológiák: Szegedi vallásetnológiai kiadványok. (2020) NAPÚT ONLINE 1588-1466
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Ismeretterjesztő[31624222] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31624222, Kapcsolat: 29510741
 2. Fenyves Katalin. Mi mozog a zöldleveles bokorban?: Magyar „népdalok” jiddis fordítása a Magyar Zsidó Szemlében.. (2014) Megjelent: Hagyományláncolat és modernitás pp. 187-205
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2726580] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2726580, Kapcsolat: 24409036
 3. Fenyves Katalin. Zsidó polgáriasodás a 19-20. század fordulójának Magyarországán: a nyelvhasználat és nők helyzetének alakulása.. (2012)
  Disszertáció/Habilitációs anyag (Disszertáció)/Tudományos[23254385] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23254385, Kapcsolat: 23049038
Zima András. Az "örök zsidó kérdés": Első világháborús neológ és cionista csoportstratégiák a budapesti felekezeti sajtóban. (2013) Megjelent: A teológiától a divatig pp. 117-131, 2574456
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2574456]
 1. Glässer Norbert. Jüdische Kriegerdenkmale und Zivilreligion in Ungarn (1914–1944). (2014) ACTA ETHNOGRAPHICA HUNGARICA 1216-9803 1588-2586 59. 10 407-416
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24408982] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24408982, Kapcsolat: 24408982
 2. Glässer Norbert. Az integráció politikai liturgiái: Szimbolikus politika és hazafiság Löw Immánuel beszédeiben. (2014) Megjelent: Zsidók Szeged társadalmában pp. 92-111
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2811900] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2811900, Kapcsolat: 24409023
Zima András et al. Gazdasági helyzet, foglalkozási helyzet. (2013) Megjelent: Zsidók Kárpátalján pp. 148-155, 2490604
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2490604]
 1. Gayer Veronika. Spányi Artúr és az „eperjesi középosztály” a két világháború között. (2015) REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM 0865-557X 2415-959X 2415-9603 2015 1 109-135
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25249273] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25249273, Kapcsolat: 28969063
Glässer Norbert et al. A magyarországi Wissenschaft des Judentums íve Löwöktől Scheiberig: Scheiber Sándor, a Löw-hagyaték gondozója. (2014) Megjelent: Zsidó folklór tanulmányok pp. 146-169, 2490296
Könyvrészlet/Előszó, utószó (Könyvrészlet)/Tudományos[2490296]
 1. A. Gergely András. Szent igazak, múltak és eredetmitológiák: Szegedi vallásetnológiai kiadványok. (2020) NAPÚT ONLINE 1588-1466
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Ismeretterjesztő[31624222] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31624222, Kapcsolat: 29510740
 2. Hidvégi Máté. Löw Immánuel válogatott művei. I. Virág és vallás. (2019) ISBN:9789632449661
  Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Tudományos[30732920] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30732920, Kapcsolat: 28286392
 3. A. Gergely András. Szegedrõl Szegedre: Review essay a valláskutatás és szakrális néprajz kiadványköréből. (2018) BELVEDERE MERIDIONALE 1419-0222 2064-5929 30 1 172-188
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[30307403] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30307403, Kapcsolat: 29510767
 4. A Gergely. Löw Immánuel: Zsidó folklór tanulmányok: SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszéke, Szeged, 2014, 171p.. (2018)
  Egyéb/Ismertetés/Katalógus (Egyéb)/Tudományos[27463391] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27463391, Kapcsolat: 27463391
 5. A Gergely. Ismertetések – Zsidó folklór tanulmányok.. (2016) ETHNOLOGIA : MULTIDISZCIPLINÁRIS SZAKTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 2559-8376 2016 1-4 564-568
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[26302882] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26302882, Kapcsolat: 26302876
 6. A Gergely. Varázsok és változatok: KISEBBSÉGBEN. (2015)
  Egyéb/Ismertetés/Katalógus (Egyéb)/Tudományos[25434226] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25434226, Kapcsolat: 25434226
 7. A Gergely András. Műhelykiadványok, új etnológia és szakrális interpretációk: Antroport Figyelő. (2015) ANTROPORT LAPOZÓ 10 3-4 1-23
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[3020138] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3020138, Kapcsolat: 25432000
Glässer Norbert et al. "Olaszország királya háborút üzent": Az olasz fronton harcoló magyar zsidók a sajtó hasábjain. (2014) SZOMBAT 0865-3844 26 6 13-15, 2732217
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2732217]
 1. Vér Eszter Virág. "...derék nő volt, férjének koronája...": Adalékok az Erzsébet-kultusz magyarországi ünnepléstörténetéhez az izraelita közösségek megemlékezéseinek tükrében. (2016) Megjelent: "A királyhűség jól bevált útján…” pp. 307-320
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3090204] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3090204, Kapcsolat: 26303709
Glässer Norbert. Hagyományláncolat és modernitás. (2014) ISBN:9789633062838, 2715303
Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[2715303]
 1. A Gergely András et al. Kommunikációs tabu, nevelési tradíció közléstudományi és vallásantropológiai kutatások tükrében. (2016) SOCIO.HU : TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 2063-0468 6 3 137-148
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3131720] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3131720, Kapcsolat: 26302839
 2. A Gergely. Ismertetések – Zsidó folklór tanulmányok.. (2016) ETHNOLOGIA : MULTIDISZCIPLINÁRIS SZAKTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 2559-8376 2016 1-4 564-568
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[26302882] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26302882, Kapcsolat: 26302899
Löw Immánuel. Zsidó folklór tanulmányok. (2014) ISBN:9789633062319, 2490295
Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Tudományos[2490295]
 1. A. Gergely András. Ros vrison. Az első közöttünk: Egy Löw-kötetről. (2020) SZEGED: A VÁROS FOLYÓIRATA: VÁROSTÖRTÉNETI ÉS KULTURÁLIS MAGAZIN 0239-1384 32 7-8 76-78
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[31385492] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31385492, Kapcsolat: 29510750
 2. A. Gergely András. AlterNatívumok: Szakralitás, mítosz, kutakodás, megértés. (2019) FORRÁS: IRODALOM-MŰVÉSZET-TUDOMÁNY 0133-056X 1418-1568 51 1 104-118
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[30386807] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30386807, Kapcsolat: 27862976
 3. A Gergely. Kortárs vallásnéprajz, kulturális örökség és társas értelmezések: Széljegyzetek az utóbbi évek szakrális irodalmához. (2018)
  Egyéb/Ismertetés/Katalógus (Egyéb)/Oktatási[27463446] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27463446, Kapcsolat: 27463398
 4. A Gergely. Sztárolás, szakralitás, modernitás (I. rész): Sztároláskorszak, kortárs mítosz, celebritások. (2017)
  Egyéb/Ismertetés/Katalógus (Egyéb)/Tudományos[27463437] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27463437, Kapcsolat: 27463403
 5. A Gergely. Ismertetések – Zsidó folklór tanulmányok.. (2016) ETHNOLOGIA : MULTIDISZCIPLINÁRIS SZAKTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 2559-8376 2016 1-4 564-568
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[26302882] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26302882, Kapcsolat: 26302882
Zima András. "Buzgólkodom népemért, a szentélyért": Vallási rítusok a nemzetvallás szolgálatában a 20. század első felének budapesti cionista sajtójában. (2014) Megjelent: Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép Európában pp. 431-438, 2574269
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2574269]
 1. Gerő András. Ferenc József és a magyarok. (2016) ISBN:9786155118388
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3090686] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3090686, Kapcsolat: 26253238
Glässer Norbert et al. Magyar Makkabeusok a császár-király seregében: A dinasztia és nemzet iránti hűség összeegyeztetése. (2015) Megjelent: Mózes kőtáblái a Hármashalmon pp. 79-102, 3017217
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3017217]
 1. Vér Eszter Virág. "...derék nő volt, férjének koronája...": Adalékok az Erzsébet-kultusz magyarországi ünnepléstörténetéhez az izraelita közösségek megemlékezéseinek tükrében. (2016) Megjelent: "A királyhűség jól bevált útján…” pp. 307-320
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3090204] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3090204, Kapcsolat: 26253232
Glässer Norbert. "A királyhűség jól bevált útján…”: Rendi és nemzeti kötődések szimbolikus változásai 1867 és 1918 között. (2016) ISBN:9789633064917, 3090034
Könyv/Konferenciakötet (Könyv)/Tudományos[3090034]
 1. A. Gergely András. Szent igazak, múltak és eredetmitológiák: Szegedi vallásetnológiai kiadványok. (2020) NAPÚT ONLINE 1588-1466
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Ismeretterjesztő[31624222] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31624222, Kapcsolat: 29510743
 2. Gerő András. Hit, illúziókkal. (2019) ISBN:9786155118821
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[30742604] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30742604, Kapcsolat: 28286362
Oláh János. Schöner Alfréd hetven éves: Essays in Honor of Alfred Schöner. (2018) ISBN:9786155346316, 3382784
Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[3382784]
 1. Hidvégi Máté. Scheiber Sándor olaszországi naplója. (2019) Megjelent: Keresztény-Zsidó Teológiai Évkönyv 2019 pp. 20-30
  Könyvrészlet/Forráskiadás (Könyvrészlet)/Tudományos[30931039] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30931039, Kapcsolat: 28449867
2021-10-18 01:26