KISS A et al. Az Ipoly-völgy geomorfológiája a Tésa Szob közötti szakaszon. (1987), 1925503
Egyéb/Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb)/Tudományos[1925503]
 1. Mattányi Zs. Komplex tájértékelés egy Ipoly-menti mintaterületen. (2006)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[22241253] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22241253, Kapcsolat: 22241253
 2. Papp S. Tájökológiai vizsgálatok a Duna–Ipoly Nemzeti Park Ipoly menti szegélyterületén. (2004) Megjelent: Táj és környezet pp. 79-101
  Könyvrészlet[22241245] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22241245, Kapcsolat: 22241245
Gabris G et al. A physical geographical sketch of the Hungarian Ipoly Valley. (1993) ANNALES UNIVERSITATIS SCIENTIARUM BUDAPESTINENSIS DE ROLANDO EÖTVÖS NOMINATAE - SECTIO GEOGRAPHICA 0524-8965 22-23 57-66, 1135590
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1135590]
 1. Ruszkiczay-Rüdiger Zs. Tectonic and climatic forcing in Quaternary landscape evolution in the Central Pannoian Basin: A quantitative geomorphological, geochronological and structural analysis. (2007)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[20534043] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20534043, Kapcsolat: 20536713
 2. Mattányi Zs. Komplex tájértékelés egy Ipoly-menti mintaterületen. (2006)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[21617160] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21617160, Kapcsolat: 21617160
 3. Ruszkiczay-Rudiger Z et al. Quantification of Quaternary vertical movements in the central Pannonian Basin: A review of chronologic data along the Danube River, Hungary. (2005) TECTONOPHYSICS 0040-1951 410 1-4 157-172
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1368443] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1368443, Kapcsolat: 20536712
 4. Ruszkiczay-Rudiger Z et al. Middle to late Pleistocene uplift rate of the Hungarian Mountain Range at the Danube Bend, (Pannonian Basin) using in situ produced He-3. (2005) TECTONOPHYSICS 0040-1951 410 1-4 173-187
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1368444] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1368444, Kapcsolat: 20536653
 5. Mattányi Zs. Tájhasználati változások a XVIII. század végétől napjainkig az Ipoly alsó folyása mentén. (2004) FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 0015-5411 128 (52) 105-112
  Folyóiratcikk[20536621] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20536621, Kapcsolat: 20536621
Mari L. Duna menti felsőpleisztocén–holocén felszínek geomorfológiai–tájföldrajzi vizsgálata a Szentendrei-sziget példáján. (1995), 1724113
Disszertáció/Egyetemi doktor (Disszertáció)/Tudományos[1724113]
 1. Gábris Gyula. Eolikus üledékek az I. teraszon: Egy kora-holocén száraz epizód tanui. (2013) Megjelent: Budapest: földtani értékek és az ember. Városgeológiai tanulmányok („In urbe et pro urbe”) pp. 58-58
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23814304] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23814304, Kapcsolat: 23814304
 2. HOMONNAI F. Experiences with riverbank-filtration on the Szentendre Island (Danube River, Hungary). (2007) Megjelent: 2nd IASME / WSEAS International Conference on Water Resources, Hydraulics & Hydrology p. 1
  Egyéb konferenciaközlemény[22185854] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22185854, Kapcsolat: 22185854
 3. Fiar S. Csepel-sziget későpleisztocén-holocén fejlődéstörténete és természetföldrajzi szempontú tájértékelése. (2004)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[21616175] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21616175, Kapcsolat: 21616175
 4. Nagy B. A Sajó–Hernád hordalékkúp felső-pleisztocén–holocén felszínfejlődése – PhD értekezés. (2002)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[21616174] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21616174, Kapcsolat: 21616174
 5. Horváth A. Hazai újholocén klíma- és környezetváltozások vizsgálata régészeti adatok segítségével. (2000) FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 0015-5411 CXXIV. 1-4. 149-58
  Folyóiratcikk[21616172] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21616172, Kapcsolat: 21616172
Horváth G et al. Az Ipoly-völgy magyarországi szakaszának természetföldrajzi viszonyai: Prírodnozemepisné pomery na maďarskom úseku údolia Ipľa. (1996) Megjelent: Az Ipoly-vidék természeti képe pp. 5-8, 1924086
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1924086]
 1. Koczó József. A Börzsöny-vidék természeti képe III.. (2013) BÖRZSÖNYI HELIKON 8 5 4-15
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24083165] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24083165, Kapcsolat: 24083165
 2. Mattányi Zsolt et al. Földrajzi információs rendszerrel támogatott tájföldrajzi vizsgálatok az Ipoly-völgy példáján. (2005) FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ (1952-2008) 0015-5403 2064-5139 2064-5147 2064-5031 54 3-4 265-283
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25458843] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25458843, Kapcsolat: 25458843
MARI L. A Szentendrei-sziget természeti viszonyainak változása a Honfoglalás óta. (1997) Megjelent: A táj változásai a Honfoglalás óta a Kárpát-medencében: A Gödöllőn, 1996. június 24-26-án megtartott tudományos konferencia kia... p. 20, 1734063
Könyvrészlet/Absztrakt / Kivonat (Könyvrészlet)/Tudományos[1734063]
 1. Gelencsér G et al. Loosing agricultural heritage in rural landscapes – a case study in Koppány Valley area, Hungary. (2012) EUROPEAN COUNTRYSIDE 1803-8417 4 2 134-146
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2052563] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2052563, Kapcsolat: 24171026
 2. Szabó B et al. A Turai Legelő Természetvédelmi Terület és környékének tájváltozás vizsgálata katonai térképek alapján. (2011) TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK / JOURNAL OF LANDSCAPE ECOLOGY 1589-4673 9 1 1-11
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2052565] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2052565, Kapcsolat: 24200145
Mari L. A Szentendrei-sziget természeti viszonyainak változása a Honfoglalás óta. (1997) Megjelent: A táj változásai a Honfoglalás óta a Kárpát-medencében: A Gödöllőn, 1996. június 24-26-án megtartott tudományos konferencia kia... pp. 233-242, 1933803
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[1933803]
 1. Gelencsér G et al. Loosing agricultural heritage in rural landscapes – a case study in Koppány Valley area, Hungary. (2012) EUROPEAN COUNTRYSIDE 1803-8417 4 2 134-146
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2052563] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2052563, Kapcsolat: 26079263
Mari L. Geomorfológiai megfigyelések a Szentendrei-szigeten. (1997) FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 0015-5411 CXX. 4 217-233, 1724097
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1724097]
 1. PÁDÁRNÉ TÖRÖK. TÁJVÉDELMI ELVEK ALKALMAZÁSA A TELEPÜLÉSTERVEZÉS MÓDSZERTANÁBAN. (2014)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[24752641] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24752641, Kapcsolat: 24752641
 2. Gábris G et al. Late Pleistocene (Late Glacial) - Holocene environmental changes along the Danube valley based on detailed complex examination of sand dune profiles/Késő-pleisztocén (késő-glaciális) - holocén környezetváltozás Duna menti homokbuckák komplex vizsgálata alapján. (2011) FÖLDTANI KÖZLÖNY 0015-542X 2559-902X 141 1 57-72
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2321681] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2321681, Kapcsolat: 22816356
 3. Nádor Annamária. Advances in river system and environmental change research at the crossroad of Western and Eastern Europe: FLAG Biennial Meeting, Budapest, Hungary, September 3-7, 2008 Excursion Guide. (2008)
  Egyéb[22798753] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22798753, Kapcsolat: 22798753
 4. Ruszkiczay-Rüdiger Zsófia. Tectonic and climatic forcing in Quaternary landscape evolution in the Central Pannonian Basin: A quantitative, geomorphological, geochronological and structural analysis.. (2007)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1811283] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1811283, Kapcsolat: 21616169
 5. Gabris G et al. Long-term fluvial archives in Hungary: response of the Danube and Tisza rivers to tectonic movements and climatic changes during the Quaternary: a review and new synthesis. (2007) QUATERNARY SCIENCE REVIEWS 0277-3791 26 22-24 2758-2782
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1135543] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1135543, Kapcsolat: 21616170
 6. Timár G. Földtani folyamatok hatása a Tisza alföldi szakaszának medermorfológiájára. (2003)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[21616166] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21616166, Kapcsolat: 21616166
 7. Ujhazy K et al. Ages of periods of sand movement in Hungary determined through luminescence measurements. (2003) QUATERNARY INTERNATIONAL 1040-6182 111 1 91-100
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1135541] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1135541, Kapcsolat: 21616168
 8. Gábris Gy et al. History of environmental changes from the Last Glacial period in Hungary. (2002) PRAEHISTORIA 1586-7811 3 9-22
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1140405] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1140405, Kapcsolat: 21616167
 9. Nagy B. A Sajó–Hernád hordalékkúp felső-pleisztocén–holocén felszínfejlődése – PhD értekezés. (2002)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[21616174] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21616174, Kapcsolat: 21616165
 10. Horváth A. Hazai újholocén klíma- és környezetváltozások vizsgálata régészeti adatok segítségével. (2000) FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 0015-5411 CXXIV. 1-4. 149-58
  Folyóiratcikk[21616172] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21616172, Kapcsolat: 21616164
MARI L et al. The impacts of land use change on the Budapest hydrothermal-karst: a study of Szemlő-hegy cave. (1999) ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS ACTA GEOGRAPHICA 1217-6907 XXXVI. 104-111, 1724444
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1724444]
 1. Takácsné Bolner. További csepegővíz-vizsgálati eredmények. (2013) Megjelent: Budapest: földtani értékek és az ember. Városgeológiai tanulmányok („In urbe et pro urbe”) pp. 236-237
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23814317] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23814317, Kapcsolat: 23814317
 2. Anita Erőss et al. Hydrogeological characterisation of the Gellért Hill and Rózsadomb area: Introduction to the field trip in the Buda Thermal Karst area. (2013) Megjelent: International Symposium on Hierarchical Flow Systems in Karst Regions pp. 154-193
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2403259] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2403259, Kapcsolat: 24208285
 3. Virág M et al. Csepegővizek - amiket elszennyezünk.... (2013) Megjelent: Budapest: földtani értékek és az ember. Városgeológiai tanulmányok („In urbe et pro urbe”) pp. 234-235
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2589099] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2589099, Kapcsolat: 23814314
 4. SZALAI ZSÓFIA et al. BESZIVÁRGÓ VIZEK VIZSGÁLATA A HARCSASZÁJÚ- BARLANGBAN. (2012) KARSZTFEJLŐDÉS 1585-5473 17 79-88
  Folyóiratcikk[22845850] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22845850, Kapcsolat: 22845850
 5. Virág M et al. TERMÉSZETES ÉS ANTROPOGÉN HATÁSOK A SZEMLŐ-HEGYI-BARLANG CSEPEGŐ VIZEIBEN. (2011) MISKOLCI EGY KÖZL BÁNY 81 387-400
  Folyóiratcikk[22317470] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22317470, Kapcsolat: 22317470
 6. Virág M et al. A rózsadombi törmeléktakaró beszivárgás módosító szerepe és az antropogén tevékenység hatása a Szemlő-hegyi-barlangba bejutó vizek összetételére: Infiltration into the caves of the Buda Thermal Karst through the debris cover of Rózsadomb. The effects of urbanization on the chemical composition of seepage waters of the Szemlő-hegy Cave (Budapest, Hungary). (2011) Megjelent: 100 éves a szervezett magyar barlangkutatás / 100 years of organized Hungarian Speleology pp. 182-194
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[1714504] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1714504, Kapcsolat: 21617178
 7. Virág M et al. Az urbanizáció hatása a budai barlangok csepegő vizeire a Szemlő-hegyi-barlang példáján. (2009) Megjelent: Karsztfejlődés XIV. pp. 57-81
  Könyvrészlet[21617168] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21617168, Kapcsolat: 21617168
 8. Virág M et al. A Szemlőhegyi-barlang csepegővizeinek vizsgálata: természetes és antropogén hatások. (2009) KARSZT ÉS BARLANG 0324-6221 I-II. 19-26
  Folyóiratcikk[21617170] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21617170, Kapcsolat: 21617170
 9. Kiss Klaudia. A felszíni szennyezés hatása a barlangi beszivárgó vizekre a Mátyás-hegyibarlang példáján. (2009) Megjelent: Geográfus Doktoranduszok IX. Országos Konferenciája pp. 250-262
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[22056278] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22056278, Kapcsolat: 21617174
 10. Szőnyi J et al. A Szemlőhegyi-barlang csepegővizeinek vizsgálata a budai márga törmeléktakarón át történő beszivárgás értékelése céljából. (2007) FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 0015-5411 CXXXI. 4 371-388
  Folyóiratcikk[21617163] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21617163, Kapcsolat: 21617163
Mari L. A Világ országai. (2000) ISBN:9639222968, 1724582
Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[1724582]
 1. Tarrósy István. Modern Tanzánia - Államfejlődés, regionális kapcsolatok és a fejlődés lehetséges útja a globális nemzetközi rendszerben. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[22185928] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22185928, Kapcsolat: 22185928
 2. Tarrósy I. Régiók, kisebbségek és oktatás egy kelet-afrikai példán keresztül: Tanzánia tegnap és ma. És holnap?. (2004) KISEBBSÉGKUTATÁS 1215-2684 13 1 102-114
  Folyóiratcikk[21617187] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21617187, Kapcsolat: 21617187
MAGULA A. Lexikón štátov a územi sveta. (2001) ISBN:8080670234, 1724594
Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[1724594]
 1. Danielová K. Indonézia. (2008) Geografia 16 4 136-143
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26097342] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26097342, Kapcsolat: 21629297
 2. Gurňák D. Vplyv vojenských konfliktov na teritoriálnu a štátnoprávnu stabilitu krajín Európy. (2005) Megjelent: Geografické aspekty středoevropského prostoru pp. 434-447
  Könyvrészlet[21629292] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21629292, Kapcsolat: 21629292
 3. Gurňák D. Geografia vojen - Európa v 20. storočí. (2005) Geografia 13 1 25-29
  Folyóiratcikk[21629349] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21629349, Kapcsolat: 21629288
 4. Čuchorová Z. Arabsko-izraelské vojny a ich dopady. (2005) Megjelent: Geografické aspekty středoevropského prostoru pp. 421-430
  Könyvrészlet[21629294] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21629294, Kapcsolat: 21629294
 5. Blazík T. Rok 2003 - rok zásadnej zmeny geopolitického postavenia Slovenska. (2003) Megjelent: Geografické aspekty středoeuropského prostoru pp. 26-29
  Könyvrészlet[21629285] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21629285, Kapcsolat: 21629285
Mari L. Tájföldrajzi megfigyelések a Szentendrei-szigeten. (2001) FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 0015-5411 CXXV. 3-4 161-180, 1724147
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1724147]
 1. Tamás László. A DUNA-VÖLGY IPARI FUNKCIÓTEREI KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A TÁJHASZNÁLATI KONFLIKTUSOK ÉS IPARI TÁJTERHELTSÉG MEGHATÁROZÁSÁNAK MÓDSZEREIRE. (2013) Megjelent: TÁJTUDOMÁNY – TÁJTERVEZÉS V. Magyar Tájökológiai Konferencia pp. 101-107
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[24205952] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24205952, Kapcsolat: 24205952
MAGULA A. Lexikón štátov a územi sveta. (2002) ISBN:8080670013, 1724604
Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[1724604]
 1. Krausová L. Specifika ošetřování vyznavačů a sympatizantů pravoslavné církve. (2010)
  Egyéb[22333646] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22333646, Kapcsolat: 22333646
 2. Krizan F. Vybrané geografické osobitosti Kuby. (2008) Geografia 16 3 97-102
  Folyóiratcikk[21629356] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21629356, Kapcsolat: 21629356
 3. Danielová K. Indonézia. (2008) Geografia 16 4 136-143
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26097342] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26097342, Kapcsolat: 26097342
 4. Gurňák D. Úvod do politickej geografie, geopolitiky a regionálnej geografie. (2007)
  Könyv[21629351] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21629351, Kapcsolat: 21629351
 5. Gurňák D. Kurdská otázka v Turecku a na Blízkom Východe. (2007) Geografia 15 3 109-111
  Folyóiratcikk[21629353] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21629353, Kapcsolat: 21629353
 6. Gurňák D. Vplyv vojenských konfliktov na teritoriálnu a štátnoprávnu stabilitu krajín Európy. (2005) Megjelent: Geografické aspekty středoevropského prostoru pp. 434-447
  Könyvrészlet[21629345] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21629345, Kapcsolat: 21629345
 7. Gurňák D. Geografia vojen - Európa v 20. storočí. (2005) Geografia 13 1 25-29
  Folyóiratcikk[21629349] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21629349, Kapcsolat: 21629349
 8. Čuchorová Z. Arabsko-izraelské vojny a ich dopady. In: Geografické aspekty středoevropského prostoru. (2005) Megjelent: Geografické aspekty středoevropského prostoru pp. 421-430
  Könyvrészlet[21629347] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21629347, Kapcsolat: 21629347
 9. Blazík T. Rok 2003 - rok zásadnej zmeny geopolitického postavenia Slovenska. (2003) Megjelent: Geografické aspekty středoeuropského prostoru pp. 26-29
  Könyvrészlet[21629343] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21629343, Kapcsolat: 21629343
Mari L. A Szentendrei-sziget kialakulása és felszínének változása a holocénben. (2002) FÖLDTANI KÖZLÖNY 0015-542X 132 185-192, 1724149
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1724149]
 1. Viczián István. GEOMORFOLÓGIAI ADOTTSÁGOK ÉSKÖRNYEZETI VÁLTOZÁSOKSZEREPE AZ EMBERI MEGTELEPEDÉS ÉS TERÜLETHASZNÁLAT TÖRTÉNETÉBENAZ ÓBUDAI-SZIGETEN. (2014) Megjelent: VII. MAGYAR FÖLDRAJZI KONFERENCIA pp. 650-657
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[24354075] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24354075, Kapcsolat: 24354075
 2. Viczián István et al. Az Óbudai-sziget geomorfológiája és környezettörténete. (2014) Megjelent: A vízgazdálkodás története a Kárpát-medencében pp. 87-92
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[24979234] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24979234, Kapcsolat: 24979234
 3. Viczián I. Archaeological sites on large river’s islands as records of Holocene climate and fluvial changes. A geomorphological case study in the Danube river section between Komárom and Paks, Hungary. (2014) GEOREVIEW: ANALELE UNIVERSITATII STEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA SERIA GEOGRAFIE 1583-1469 2343-7391 24 Spec. issue 176-180
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2781640] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2781640, Kapcsolat: 24314628
 4. Gergely Attila. A Szentendrei-sziget Natura 2000 területeinek élőhely-térképezése – az újratérképezés tapasztalatai. (2012) TÁJVÉDELMI FÜZETEK 2062-6428 2 101-111
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2251686] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2251686, Kapcsolat: 29840276
Mari László. A felszínborítás változásának hatása a Budai-hegység mintaterületének példáján. (2002) Megjelent: A táj változásai a Kárpát-medencében : az épített környezet változása : a Szent István Egyetemen Gödöllőn 2002. július 2-4. köz... pp. 39-41, 2056806
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2056806]
 1. Tamás László. A DUNA-VÖLGY IPARI FUNKCIÓTEREI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A TÁJHASZNÁLATI KONFLIKTUSOK ÉS IPARI TÁJTERHELTSÉG MEGHATÁROZÁSÁNAK MÓDSZEREIRE. (2013) Megjelent: TÁJTUDOMÁNY – TÁJTERVEZÉS V. Magyar Tájökológiai Konferencia pp. 101-107
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[24205949] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24205949, Kapcsolat: 24205949
 2. Takács G. Hanges in landscape transformation and land cover in the Hanság over the 18th-20th centuries: Tájátalakítás És A Felszínborítás Változásai A Hanságban A XVIII.-XX. Században. (2011) TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK / JOURNAL OF LANDSCAPE ECOLOGY 1589-4673 9 1 13-42
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22816331] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22816331, Kapcsolat: 22816331
 3. Zagyvai Gergely. Felhagyott mezőgazdasági területek fásszárú szukcessziójának vizsgálata cserháti mintaterületen. (2011)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1857927] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1857927, Kapcsolat: 22845747
 4. Nagy D. A Gömör–Tornai-karszt történeti felszínborítása. (2008) ISBN:9789638708274
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[25057133] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25057133, Kapcsolat: 25057133
 5. Nagy D. Tájtörténeti kutatások a Gömör-Tornai-karszton I.: A történelmi táj rekonstrukciója az ANP környezetében a I-III. Katonai Felmérések alapján. (2003) Megjelent: Kutatások az Aggteleki Nemzeti Parkban pp. 107-129
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[25057132] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25057132, Kapcsolat: 25057132
 6. Szilassi P et al. Tájváltozás térinformatikai módszerekkel történő értékelése egy Balaton-felvidéki mintaterület (Fekete-hegy) példáján. (2001) Megjelent: A földrajz eredményei az új évezred küszöbén pp. 1-11
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[1007308] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1007308, Kapcsolat: 22845879
Mari L et al. Egységes európai felszínborítási adatbázis a CORINE Land Cover program. (2002) FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 0015-5411 CXXVI. 1-4 31-38, 1724154
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1724154]
 1. Balogh Sz et al. Trends and hotspots in landscape transformation based on anthropogenic impacts on soil in Hungary, 1990–2018. (2020) HUNGARIAN GEOGRAPHICAL BULLETIN (2009-) 2064-5031 2064-5147 69 4 349-361
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31787494] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31787494, Kapcsolat: 29748037
 2. Novák T J et al. Az antropogén hatások mértékének térbeli különbségei és változásai hazai tájakon felszínborítási és talajdiagnosztikai adatok alapján. (2019) FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 0015-5411 143 4 285-307
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31160886] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31160886, Kapcsolat: 29042913
 3. Szilassi Péter et al. A mezei pacsirta előfordulási adatai és a tájszerkezet közötti kapcsolat regionális léptékű vizsgálata. (2019) Megjelent: Tájak működése és arculata pp. 237-242
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30849639] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30849639, Kapcsolat: 30141244
 4. Gudmann András et al. A CORINE felszínborítási térkép automatikus előállításának lehetősége döntésifa-osztályozó segítségével. (2019) GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA 0016-7118 71 2 9-13
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31043374] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31043374, Kapcsolat: 28395932
 5. Novák Tibor József et al. Antropogén hatások becslése hazai talajokban felszínborítási adatok és WRB diagnosztika alapján. (2018) AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN 0002-1873 1588-2713 67 2 179-197
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30352306] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30352306, Kapcsolat: 28003933
 6. BALLA DÁNIEL et al. KERTKÉNT HASZNOSÍTOTT TERÜLETEK KITERJEDÉSE ÉS VÁLTOZÁSAI MAGYARORSZÁGON FELSZÍNBORÍTÁSI ADATOK ALAPJÁN. (2017) Megjelent: INTERDISZCIPLINÁRIS TÁJKUTATÁS A XXI. SZ ÁZADBAN pp. 47-52
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27378248] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27378248, Kapcsolat: 27378248
 7. Liska Csilla Mariann et al. Hosszútávú felszínborítás-változások vizsgálata Csongrád megyében idősoros adatok felhasználásával, Random Forest módszerrel. (2017) FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 0015-5411 141 1 71-83
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3206079] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3206079, Kapcsolat: 26483295
 8. Túri Zoltán Krisztián. A TÁJSZERKEZET-KUTATÁS GEOINFORMATIKAI MÓDSZEREINEK ELEMZÉSE ALFÖLDI MINTATERÜLETEKEN. (2015) ISBN:9789633185131
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2939482] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2939482, Kapcsolat: 27436204
 9. PÁSZTOR László et al. Távérzékelés a talajtérképezésben. (2014) AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN 0002-1873 1588-2713 63 2 353-370
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2790669] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2790669, Kapcsolat: 26979167
 10. Őrsi A et al. Investigation of ecological potentials of the Eger Model Region by GIS methods. (2014) HUNGARIAN GEOGRAPHICAL BULLETIN (2009-) 2064-5031 2064-5147 63 1 43-53
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2567605] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2567605, Kapcsolat: 24199908
 11. Szabó J et al. Vízmosások területi eloszlása a lejtőszög és a kitettség függvényében a Medves-vidéken és a Völgységben. (2013) FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 0015-5411 137 4 333-343
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2511245] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2511245, Kapcsolat: 23640667
 12. Schally G et al. HABITAT SELECTION OF EURASIAN WOODCOCK SCOLOPAX RUSTICOLA DURING THE SPRING MIGRATION PERIOD IN HUNGARY. (2013) Megjelent: 2nd International Symposium on Hunting, » Мodern aspects of sustainable management of game populations« pp. 123-129
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[24199947] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24199947, Kapcsolat: 24199947
 13. Csorba Péter et al. Érintkezési pontok Pécsi Márton életműve és a tájkutatás között. (2013) FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 0015-5411 137 3 225-232
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2866902] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2866902, Kapcsolat: 23468742
 14. Nagy Anita. É LŐHELY TÉRKÉP ALAPÚ ÉLŐHELY VIZSGÁLATOK DÉL - TISZÁNTÚLI MINTATERÜ LETEKEN. (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[24979239] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24979239, Kapcsolat: 24979239
 15. Túri Z. Investigation of landscape pattern in the Tiszazug region: A Tájmintázat Vizsgálata A Tiszazugban. (2011) TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK / JOURNAL OF LANDSCAPE ECOLOGY 1589-4673 9 1 43-51
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22816326] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22816326, Kapcsolat: 22816326
 16. Szabó Sz. Tájmetriai vizsgálatok lehetséges adatbáziasai. (2010) Megjelent: Tájváltozás értékelési módszerei a XXI. században pp. 41-61
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[22421748] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22421748, Kapcsolat: 21617195
 17. Szabó Szilárd. A CLC50 és CLC2000 adatbázisok összehasonlítása tájmetriai módszerekkel. (2010) TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK / JOURNAL OF LANDSCAPE ECOLOGY 1589-4673 8 1 13-23
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1797532] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1797532, Kapcsolat: 22794466
 18. Csorba Péter. Potential applications of landscape ecological patch-gradient maps in nature conservation landscape planning. (2008) ACTA GEOGRAPHICA DEBRECINA LANDSCAPE AND ENVIRONMENT 1789-4921 1789-7556 2 2 160-169
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2271291] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2271291, Kapcsolat: 22866842
 19. Csorba P. Tájszerkezeti-kutatások és tájmetriai mérések magyarországon. (2007)
  Disszertáció/MTA Doktora (Disszertáció)/Tudományos[22924963] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22924963, Kapcsolat: 21617194
 20. Csorba P. Hazai tájak ökológiai szempontú szerkezetének vizsgálata. (2006) Megjelent: III. Magyar Földrajzi Konferencia pp. 1-12
  Egyéb konferenciaközlemény[20488835] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20488835, Kapcsolat: 22845358
 21. Hargitai H et al. Az első magyarországi képalkotó spektrométeres repülés és adatainak elemzése erdőtípusok elkülönítésére The first Hungarian airborn imaging spectrometry (Hyperspectral) campaign and the analysis of its data for separation of forest types. (2006) GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA 0016-7118 58 9 21-33
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[124403] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 124403, Kapcsolat: 21617191
 22. Hargitai Henrik. A hiperspektrális képfeldolgozás módszerei és az első magyarországi képalkotó spektrométeres repülés adatainak elemzése. (2006)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1458673] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1458673, Kapcsolat: 21617192
 23. Csekő Á. A radar felvételek alkalmazási lehetőségei az árvíz- és belvízfelmérésben. (2003)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[21617189] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21617189, Kapcsolat: 21617189
BÜTTNER G. . CLC2000 Verification Mission Report Finland /Helsinki, Finnish Environment Institute (SYKE)/ 28th-29th August 2003. (2003), 1925294
Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[1925294]
 1. Törmä M. Suomen Image2000 ja CORINE Land Cover 2000 tarkkuuden arviointi. (2005)
  Egyéb[22325745] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22325745, Kapcsolat: 22325745
 2. Törmä M. CLC2000Finland, Final Report. (2005)
  Egyéb[22325748] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22325748, Kapcsolat: 22325748
 3. Härmä P. The Production of Finnish CORINE Land Cover 2000 Classification. (2004) Megjelent: XXth ISPRS Congress
  Egyéb konferenciaközlemény[22241286] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22241286, Kapcsolat: 22241286
 4. Harma P. Production of CORINE2000 land cover data using calibrated LANDSAT 7 ETM satellite image mosaics and digital maps in Finland. (2004) Megjelent: Geoscience and Remote Sensing Symposium pp. 2703-2706
  Egyéb konferenciaközlemény[22241287] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22241287, Kapcsolat: 22241287
BÜTTNER G. CLC2000 Verification Mission Report Slovakia /Banska Bistrica,/ 9th-10th October 2003. (2003), 1925298
Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[1925298]
 1. MACHKOVA N. National CORINE Land Cover 2000 in Slovakia. (2004)
  Egyéb[22325761] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22325761, Kapcsolat: 22325754
JAFFRAIN G. CLC2000 2nd Verification Mission Report Germany (Oberpfaffenhofen - Munich) 19th –21st November 2003. (2003), 1925301
Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[1925301]
 1. Keil M. CORINE Land Cover 2000 – Germany. (2005)
  Egyéb[22325755] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22325755, Kapcsolat: 22325755
 2. Keil M. CORINE Land Cover 2000 – Europaweit harmonisierte Aktualisierung der Landnutzungsdaten für Deutschland. (2005)
  Egyéb[22325756] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22325756, Kapcsolat: 22325756
JAFFRAIN G. CLC2000 Verification Mission Report Poland (Warsaw, IGiK) 13th–17th October 2003. (2003), 1925299
Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[1925299]
 1. Bielecka E. CORINE Land Cover 2000 in Poland. (2004)
  Egyéb[22325753] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22325753, Kapcsolat: 22325753
Mari L. Felszínborítás-változás vizsgálata térinformatikai módszerekkel az Aggteleki Nemzeti Park területén. (2003) KARSZTFEJLŐDÉS 1585-5473 VIII. 231-242, 1959195
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1959195]
 1. Gruber P. Výskum, ochrana a starostlivosť o neživú prírodu v Aggtelekskom krase: dvadsaťročná retrospektíva. (2015) ARAGONIT 1335-213X 20 1 44-53
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2990293] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2990293, Kapcsolat: 25048699
 2. Látos Tamás et al. Lidar- és topográfiai térkép alapú digitális terep-modellekből levezetett, illetve kézzel digitalizált töbör-körvonalak morfometriai összehasonlítása az Aggteleki-karszt példáján [Comparison of Doline Contours Derived from Lidar and Topographic Map-Based DTMs with Doline Contours Created by Manual Digitisation, the Case Example of Aggtelek Karst]. (2015) KARSZTFEJLŐDÉS 1585-5473 20 145-165
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2980732] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2980732, Kapcsolat: 25518054
 3. Látos Tamás et al. Lidar- és topográfiai térkép alapú digitális terepmodellből levezetett, illetve kézzel digitalizált töbör-körvonalak morfometriai összehasonlítása az Aggteleki-karszt példáján. (2015) KARSZTFEJLŐDÉS 1585-5473 20 145-165
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25324813] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25324813, Kapcsolat: 25324813
 4. Tamás László. A DUNA-VÖLGY IPARI FUNKCIÓTEREI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A TÁJHASZNÁLATI KONFLIKTUSOK ÉS IPARI TÁJTERHELTSÉG MEGHATÁROZÁSÁNAK MÓDSZEREIRE. (2013) Megjelent: Tájtudomány - Tájtervezés. V. Magyar Tájökológiai Konferencia pp. 101-107
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[24205963] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24205963, Kapcsolat: 24205963
 5. Zboray Z et al. A felszínborítás változásainak vizsgálata a Bükk-fennsíkon légi-, és műholdfelvételek felhasználásával. (2007) KARSZTFEJLŐDÉS 1585-5473 12 241-252
  Folyóiratcikk[22797386] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22797386, Kapcsolat: 22797386
2021-09-25 11:10