Tomka Béla. A Holocaust genezise.. (1992) VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0324-7228 35 10 40-48, 1393743
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1393743]
 1. Horváth Sándor. Traumák Tündérországban: Mong Attila: János vitéz a Gulagon. (2011) KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 1586-2410 12 43 209-214
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1847061] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1847061, Kapcsolat: 30110490
 2. Horváth Sándor. Muszáj interjúzni? Az oral history mint nyilvános és/vagy szakszerű történelem. (2011) FORRÁS: IRODALOM-MŰVÉSZET-TUDOMÁNY 0133-056X 1418-1568 43 7-8 22-38
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23015409] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23015409, Kapcsolat: 23015409
 3. Gyáni Gábor. Az elveszíthető múlt. A tapasztalat mint emlékezet és történelem. (2010) ISBN:9789633100165
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[1437287] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1437287, Kapcsolat: 27373144
 4. Gyáni G. Helyünk a holokauszt történetírásában. (2008) KOMMENTÁR 1787-6974 3 3 13-23
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[204293] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 204293, Kapcsolat: 21099012
 5. Halmos Károly. Közgazdaságtan és történelem: – a narratív és a neoinstitucionalista fordulat után. (2001) KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 1586-2410 2 5-6 206-220
  Folyóiratcikk/Esszé (Folyóiratcikk)/Tudományos[1339049] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1339049, Kapcsolat: 21099010
 6. Karsai László. Történészek, gyilkosok, áldozatok.. (1997) BESZÉLŐ 0865-4093 3 6-7 p. 34
  Folyóiratcikk[21099007] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21099007, Kapcsolat: 21099007
 7. Berkes Tímea. A bürokrácia tehetetlensége.. (1995) TÖRTÉNELMI SZEMLE 0040-9634 37 2 p. 217
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21099004] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21099004, Kapcsolat: 21099004
Tomka Béla. A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank története.. (1992) BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 0865-4247 1588-0222 4 1 102-105, 1393744
Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1393744]
 1. Kövér György. A magyar banktörténet-írás helyzete és hagyományai. (2012) Megjelent: A pesti City öröksége pp. 11-18
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[22944172] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22944172, Kapcsolat: 22944172
 2. Kövér György. A magyar banktörténet-írás helyzete és hagyományai. (2001) Megjelent: Gazdaságtörténet - könyvtártörténet: emlékkönyv Berlász Jenő 90. születésnapjára pp. 293-301
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1804695] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1804695, Kapcsolat: 21098994
Tomka Béla. Industrial Business of Hungarian Large Banks in the Early 20th Century. (1992) Megjelent: 20th century universal banking; International comparisons pp. 15-28, 1393745
Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[1393745]
 1. Pogány Ágnes. Bankárok és üzletfelek. A Magyar Általános Hitelbank és vállalati ügyfelei a két világháború között. (1997) REPLIKA 0865-8188 25 55-66
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[235086] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 235086, Kapcsolat: 21098985
Tomka Béla. A bank–ipar kapcsolat Németországban 1850 és 1913 között.. (1993) SZÁZADOK 0039-8098 127 1 127-142, 1393738
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1393738]
 1. Kövér György. A magyar banktörténet-írás helyzete és hagyományai. (2012) Megjelent: A pesti City öröksége pp. 11-18
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[22944172] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22944172, Kapcsolat: 22944202
 2. Kövér György. A magyar banktörténet-írás helyzete és hagyományai. (2001) Megjelent: Gazdaságtörténet - könyvtártörténet: emlékkönyv Berlász Jenő 90. születésnapjára pp. 293-301
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1804695] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1804695, Kapcsolat: 21099000
Tomka Béla. A Hitler-jelenség és a náci állam uralmi rendszere.. (1993) SZÁZADOK 0039-8098 127 3-4 312-331, 1393739
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1393739]
 1. Agora Zsuzsanna. A nácizmus történeti pszichológiája. (2020) ISBN:9786156048301
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[31193560] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31193560, Kapcsolat: 30038079
 2. Vonyó József. Gömbös Gyula és a hatalom: Egy politikussá vált katonatiszt. (2018) ISBN:9789634670131
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[27383886] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27383886, Kapcsolat: 27383892
Tomka Béla. A totalitarizmuselméletektől az „új társadalomtörténet”-ig. Változó hangsúlyok a Harmadik Birodalom értelmezésében.. (1993) AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 0237-7934 7 4 92-112, 1393741
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1393741]
 1. Vonyó József. Gömbös Gyula és a hatalom: Egy politikussá vált katonatiszt. (2018) ISBN:9789634670131
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[27383886] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27383886, Kapcsolat: 27383893
 2. Erős Vilmos. A második világháború utáni német történetírás. (2011) VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0324-7228 54 11 20-33
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2332346] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2332346, Kapcsolat: 29094888
 3. Mucsi László. Az Eichmann-per a magyar sajtóban. (2010) TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK (DEBRECEN) 1217-4602 18 223-246
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2317408] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2317408, Kapcsolat: 30110486
 4. Pócza Kálmán. Politika, morál és történetírás a II. világháború utáni Németországban [Politics, Morality and Historiography after 1945 in Germany]. (2004) KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 1586-2410 5 15-16 145-179
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2099586] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2099586, Kapcsolat: 21098983
Tomka Béla. Interjú Dávid F. Good-dal. (1994), 2483843
Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[2483843]
 1. Benda Gyula. „.... az emberek testén mintegy észlelni lehet a gazdasági folyamatok változását”, Beszélgetés John Komlossal. (2006) AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 0237-7934 21 2-3 257-264
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23266124] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23266124, Kapcsolat: 29095044
Tomka Béla. A Magyar Nemzeti Bank története.. (1995) BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 0865-4247 1588-0222 7 2 p. 243245, 1393736
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1393736]
 1. Soós László. Tomka Bélának.. (1999) BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 0865-4247 1588-0222 7 4 399-400
  Folyóiratcikk[21098987] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21098987, Kapcsolat: 21098987
 2. Ágnes Pogány. Business History in Ungarn.. (1999) Megjelent: Business History. Wissenschaftliche Entwicklungstrends und Studien aus Zentraleuropa p. 83
  Könyvrészlet[21098979] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21098979, Kapcsolat: 21098989
Tomka Béla. Bankuralom, bankérdekeltség, bankellenőrzés: A magyarországi pénzintézetek ipari kapcsolatai a századfordulón, 1895–1913.. (1995) TÖRTÉNELMI SZEMLE 0040-9634 37 2 171-207, 1393732
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1393732]
 1. Papp Viktor. Gyenge kötésekkel a gazdaságban: A budapesti ügyvédek részvénytársasági pozícióinak hálózatelemzése (1890-1910). (2020) Megjelent: Hálózat és Hierarchia. Magyar Gazdaságtörténeti Évkönyv, 2020. pp. 291-326
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31785044] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31785044, Kapcsolat: 29766310
 2. Varga Bence. A pénzügyi felügyelés kialakulása Magyarországon – Lehetetlenségi trilemmák előfordulása a hazai felügyelettörténetben.. (2019)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[31628683] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31628683, Kapcsolat: 29487572
 3. Flóra Macher. THE 1931 FINANCIAL CRISIS IN AUSTRIA AND HUNGARY. (2017)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[27384696] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27384696, Kapcsolat: 27384696
 4. Macher Flóra. No Banks without States, No States without Banks: The Political Origins of The Austrian And Hungarian Banking Crises in 1931. (2016)
  Egyéb/Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb)/Tudományos[26309311] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26309311, Kapcsolat: 29493828
 5. Hlbocsányi Norbert. A Kecskeméti Konzervgyár és a gazdasági elit kapcsolata az 1911—1947 közötti időszakban. (2014) Megjelent: BÁCS-KISKUN MEGYE MÚLTJÁBÓL XXVI. pp. 5-65
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25308229] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25308229, Kapcsolat: 25308229
 6. István Gaucsík. Podnikatelské elity na príklade Rimamuránsko-šalgótarjánskej železiarskej úč. spol.. (2012)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[26992006] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26992006, Kapcsolat: 26992033
 7. Horváth Attila. A részvénytársaságok és a részvénytársasági jog kialakulása Magyarországon. (2005)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1491618] [Egyeztetett]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 1491618, Kapcsolat: 23273840
 8. Kövér György. A felhalmozás íve: Társadalom- és gazdaságtörténeti tanulmányok. (2002) ISBN:963933670X
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1400436] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1400436, Kapcsolat: 21098980
 9. Iván T. Evolution of the Hungarian Economy 1848-1998.. (2001) Megjelent: One-and-a-Half Centuries of Semi-Successful Modernization, 1848-1989. Vol. I. Boulder, Co.: Social Science Monographs p. 41
  Könyvrészlet[21098982] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21098982, Kapcsolat: 21098982
 10. Ágnes Pogány. Business History in Ungarn.. (1999) Megjelent: Business History. Wissenschaftliche Entwicklungstrends und Studien aus Zentraleuropa p. 83
  Könyvrészlet[21098979] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21098979, Kapcsolat: 21098979
 11. Kövér György. A piacgazdaság kiteljesedése.. (1998) Megjelent: 19. századi magyar történelem, 1790-1918 p. 356
  Könyvrészlet[21098976] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21098976, Kapcsolat: 21098976
 12. Kövér György. A pesti kereskedő-bankár másodvirágzása és az iparfinanszírozás a 20. század első felében. (1997) REPLIKA 0865-8188 25 47-53
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1401027] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1401027, Kapcsolat: 21098975
 13. Kövér György. A reformkortól a I. világháborúig. (1996) Megjelent: Magyarország gazdaságtörténete a honfoglalástól a 20. század közepéig pp. 261-333
  Könyvrészlet/Felsőoktatási tankönyv része (Könyvrészlet)/Oktatási[1813225] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1813225, Kapcsolat: 21098973
Tomka Béla. A bank-ipar viszony a századforduló Magyarországán, 1892-1913.. (1996), 1394247
Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1394247]
 1. Ágnes Pogány. Business History in Ungarn.. (1999) Megjelent: Business History. Wissenschaftliche Entwicklungstrends und Studien aus Zentraleuropa p. 83
  Könyvrészlet[21098979] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21098979, Kapcsolat: 21099017
Tomka Béla. A magyarországi pénzintézetek rövid története, 1836-1947.. (1996) ISBN:963282749X, 1394336
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1394336]
 1. Baracsi Lóránt. A magyarországi pénzintézeti jelzáloghitelezés az 1892-es pénzreformtól az első világháborúig. (2021) Megjelent: Ibolyától krizantémig 1867–1920 pp. 282-287
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31955902] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31955902, Kapcsolat: 30036557
 2. Gál Zoltán. Aranykor után: Trianon hatása a magyar bank- és városhálózatra. (2020) KÖZÉP-EURÓPAI KÖZLEMÉNYEK 1789-6339 2676-878X 13 1 (48) 117-139
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31377460] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31377460, Kapcsolat: 29497536
 3. Baracsi Lóránt. A magyar jelzáloghitelezés 2008-at követően felszínre került problémái a történelmi tapasztalatok tükrében. (2020) TAYLOR: GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT: A VIRTUÁLIS INTÉZET KÖZÉP-EURÓPA KUTATÁSÁRA KÖZLEMÉNYEI 2064-4361 12 1 17-30
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31853323] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31853323, Kapcsolat: 30036554
 4. Gaucsík István. Válság és újraszervezés. Abaúj-Torna vármegye pénzintézeti hálózata és annak átalakulása Csehszlovákiában. (2019) Megjelent: 1918: vég és kezdet pp. 71-88
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31636994] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31636994, Kapcsolat: 29497615
 5. Flóra Macher. The Hungarian twin crisis of 1931. (2018) ECONOMIC HISTORY REVIEW 0013-0117 1468-0289 71 p. 1
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27384456] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27384456, Kapcsolat: 27384456
 6. Kövér György. Előszó. (2018) Megjelent: HITEL – BANK – PIAC pp. 7-9
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27372545] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27372545, Kapcsolat: 27372545
 7. Flóra Macher. THE 1931 FINANCIAL CRISIS IN AUSTRIA AND HUNGARY: A CRITICAL REASSESSMENT. (2017)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[27384444] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27384444, Kapcsolat: 27384444
 8. Viktor Pál. Technology and the Environment in State-Socialist Hungary: An Economic History. (2017) ISBN:9783319638317
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[27147104] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 27147104, Kapcsolat: 27384460
 9. Fülöp Tamás. “Resources in the Service of the Nation” – Alternative Options for the City Loan of 1925 and Its Spending. (2017) FINANCIAL AND ECONOMIC REVIEW 2415-9271 2415-928X 16 3 119-149
  Folyóiratcikk/Esszé (Folyóiratcikk)/Tudományos[3278079] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3278079, Kapcsolat: 27010763
 10. Fülöp Tamás. „Erőtartalékok a nemzeti célok szolgálatában” – Az 1925. évi városi kölcsön és felhasználásának alternatívái. (2017) HITELINTÉZETI SZEMLE / FINANCIAL AND ECONOMIC REVIEW 1588-6883 2416-3201 2415-9271 2415-928X 16 3 119-147
  Folyóiratcikk/Utánközlés (Folyóiratcikk)/Tudományos[3278070] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3278070, Kapcsolat: 29449982
 11. Gál zoltán. A magyar bankrendszer fejlődésének két évszázada: helyi bankoktól a globálisan függő bankrendszerig. (2017) KÖZÉP-EURÓPAI KÖZLEMÉNYEK 1789-6339 2676-878X 10 1 23-35
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26975580] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26975580, Kapcsolat: 26975580
 12. Macher Flóra. No Banks without States, No States without Banks: The Political Origins of The Austrian And Hungarian Banking Crises in 1931. (2016)
  Egyéb/Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb)/Tudományos[26309311] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26309311, Kapcsolat: 29493831
 13. Pogány Ágnes. A végső menedék: A pénzügyi válságok kezelése Magyarországon. (2016) Megjelent: Válság – kereskedelem pp. 235-262
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27394496] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27394496, Kapcsolat: 27394496
 14. Pogány Ágnes. Zwischen Szentháromság tér und Herrengasse, Sándor Popovics und die Finanzierung des Ersten Weltkrieges. (2015) Megjelent: Der Erste Weltkrieg aus ungarischer Sicht pp. 125-148
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3010607] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3010607, Kapcsolat: 29449901
 15. Schlett András. Hitelexpanzió, válság és válságkezelés a Horthy-korszakban. (2015) KÖZÉP-EURÓPAI KÖZLEMÉNYEK 1789-6339 2676-878X 8 4 61-80
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25339809] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25339809, Kapcsolat: 25339809
 16. Gaucsík István. Az Öreg Takarék. Az Ipolysági Takarékpénztár rövid története (1868-1945). (2015) FÓRUM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE: A SZLOVÁKIAI MAGYAR TUDOMÁNYOS MŰHELYEK FOLYÓIRATA 1335-4361 17 51 p. 59
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26975582] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26975582, Kapcsolat: 26975582
 17. Kohut Sára. A DOHÁNYMONOPÓLIUM ELŐZMÉNYTÖRTÉNETE MAGYARORSZÁGON. (2015)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[26317964] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26317964, Kapcsolat: 30079931
 18. Stefan Gaucik. Zaclenovanie penaznych ústavov na juznom Slovensku do madarského bankového systému v rokoch 1938-1945. (2014) Megjelent: Centrálne bankovníctvo v stredoeurópskom priestore - Central Banking in Central Europe pp. 112-129
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25258038] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25258038, Kapcsolat: 25258038
 19. Hlbocsányi Norbert. Színház és vállalkozás: Az Unió Rt. és a pesti pénzoligarchák. (2014) FONS: FORRÁSKUTATÁS ÉS TÖRTÉNETI SEGÉDTUDOMÁNYOK 1217-8020 1786-9951 21 2 139-197
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25309963] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25309963, Kapcsolat: 25309960
 20. Gaucsík István. A Pozsonyi I. Takarékpénztár közhasznú és jótékonysági tevékenysége a 19. században. (2014) FÓRUM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE: A SZLOVÁKIAI MAGYAR TUDOMÁNYOS MŰHELYEK FOLYÓIRATA 1335-4361 16 3 59-79
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23067763] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23067763, Kapcsolat: 23067763
 21. Hlbocsányi Norbert. A Kecskeméti Konzervgyár és a gazdasági elit kapcsolata az 1911—1947 közötti időszakban. (2014) Megjelent: BÁCS-KISKUN MEGYE MÚLTJÁBÓL XXVI. pp. 5-65
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25308293] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25308293, Kapcsolat: 25308293
 22. Bihari Péter. 1914: A nagy háború száz éve. (2014)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[24796248] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24796248, Kapcsolat: 24796248
 23. Gaucsík István. Szempontok és adalékok a szenci szövetkezetek történetének vizsgálatához (1905-1948). (2013) FÓRUM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE: A SZLOVÁKIAI MAGYAR TUDOMÁNYOS MŰHELYEK FOLYÓIRATA 1335-4361 15 1 3-36
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23394244] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23394244, Kapcsolat: 29449867
 24. István Gaucsík. Predmet a kontext. Príspevok o interpretáciách dejín Prešporskej sporiteľne. (2013) Bratislava. Zborník Múzea mesta Bratislavy 25 109-138
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26975585] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26975585, Kapcsolat: 26975584
 25. Gaucsík István. Lemorzsolódó kisebbség: A csehszlovákiai magyarság jogfosztásának gazdasági háttere 1945-1948. (2013) ISBN:9788081016219
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3123509] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3123509, Kapcsolat: 23515241
 26. Gaucsík István. Sociálno-kultúrne a podporné stratégie finančných elít 1867–1945 (Bratislavská prvá sporiteľňa verzus Slovenská banka). (2012) Megjelent: Medzi provinciou a metropolom. Obraz Bratislavy v 19. a 20. storočí p. 167
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23067751] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23067751, Kapcsolat: 23067751
 27. Csizmadia Ervin. Konzervativizmus vagy valami más?: A magyar jobboldal képletei régen és ma. (2012) LIMES: TUDOMÁNYOS SZEMLE 0238-9266 25 3 15-30
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27013583] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27013583, Kapcsolat: 29449851
 28. Kövér György. Folytonosság és megszakítottság a magyar banktörténetben. (2012) Megjelent: A pesti City öröksége pp. 19-30
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[22944211] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22944211, Kapcsolat: 22944208
 29. Melega Miklós. A modern város születése. Szombathely infrastrukturális fejlődése a dualizmus korában. (2012) ISBN:9789637227295
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[23133926] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23133926, Kapcsolat: 27008391
 30. Kövér György. A magyar banktörténet-írás helyzete és hagyományai. (2012) Megjelent: A pesti City öröksége pp. 11-18
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[22944172] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22944172, Kapcsolat: 22944176
 31. Hlbocsányi Norbert. A Kohner család vállalkozásai. (2012) Megjelent: Tanulmányok Budapest múltjából XXXVII pp. 43-76
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23254265] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23254265, Kapcsolat: 23254265
 32. Kövér György. A bankszervezéstől a bankcsonkolásig. (2012) Megjelent: A pesti City öröksége pp. 367-377
  Könyvrészlet[22944300] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22944300, Kapcsolat: 22944300
 33. Gaucsík István. Financial Rationalisation and Interest Coordination: „Hungarian Banks”. (2011) Megjelent: Interwar Slovakia. A Multiethnic Region and nation-State in East-Central Europe. Studies in the History of Upper Hungary and Sl... p. 344
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23067761] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23067761, Kapcsolat: 23067761
 34. Kövér György. Bankszervezéstől bankcsonkolásig: A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank mint specbank. (2011) Megjelent: Megértő történelem: tanulmányok a hatvanéves Gyarmati György tiszteletére pp. 395-409
  Könyvrészlet[22944242] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22944242, Kapcsolat: 22944242
 35. Pogány Ágnes. Bankhálózatok és városfejlődés: Zoltán Gál: The golden age of local banking. The Hungarian banking network in the early 20th century. (2011) KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 1586-2410 12 44 183-186
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[3168140] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3168140, Kapcsolat: 23015411
 36. Molnár Péter. A korona pénzrendszer bevezetése, megszilárdulása és bukása, különös tekintettel Magyarországra 1892-1925. (2011) ISBN:9789630811255
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23139973] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23139973, Kapcsolat: 25309881
 37. Molnár Péter. "A korona pénzrendszer bevezetése és megszilárdulása, különös tekintettel Magyarországra (1892-1914)". (2011)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[25309954] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25309954, Kapcsolat: 25309954
 38. Zoltán Gál. The Golden Age of Local Banking: The Hungarian Banking in the Early 20th Century. (2010)
  Könyv[21099232] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21099232, Kapcsolat: 21099232
 39. Patrik Derfiňák. Parný mlyn vo Veľkom Šariši (1856 – 1945). (2010) ANNALES HISTORICI PRESOVIENSES 1336-7528 10 1-2 93-132
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24368189] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24368189, Kapcsolat: 24368189
 40. Gál Z. Nemzeti pénzügyi központ nemzetközi ambíciókkal: Budapest pénzintézeti szerepköre a 19-20. század fordulóján. (2010) Megjelent: A "világváros" Budapest két századfordulón pp. 87-118
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1375333] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1375333, Kapcsolat: 29447730
 41. Melega Miklós. Éhen Gyula, a legendák övezte szombathelyi polgármester. (2010) Megjelent: lőadások Vas megye történetéről V. pp. 367-386
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27008395] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27008395, Kapcsolat: 27008395
 42. Horváth J András. A megigényelt világváros - Budapest hatósága és lakossága a városegyesítés éveiben. (2010) ISBN:9789637323805
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[25538232] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25538232, Kapcsolat: 25538232
 43. Gaucsik István. A határ mint gazdasági probléma. A pozsonyi I. Takarékbank helyzete az első bécsi döntés után. (2010) Megjelent: Visszacsatolás vagy megszállás? pp. 140-150
  Könyvrészlet/Nem besorolt (Könyvrészlet)/Tudományos[23133950] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23133950, Kapcsolat: 23013266
 44. Katona Attila. Zsidóság és zsidókérdés Vas vármegyében 1910 - 1938. (2008)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23593070] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23593070, Kapcsolat: 30079970
 45. Csurgai Horváth József. Urbanizáció Székesfehérváron: A városfejlődés a kiegyezés korában. (2008)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[25265202] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 25265202, Kapcsolat: 29487911
 46. Hausel Sándor. Pénzintézetek Balassagyarmaton 1867 és 1920 között. (2008) Megjelent: Szívvel és tettel: Tanulmányok Á. Varga László tiszteletére pp. 199-210
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23522806] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23522806, Kapcsolat: 23522806
 47. Bihari Péter. Lövészárkok a hátországban: Középosztály, zsidókérdés, antiszemitizmus az első világháború Magyarországán. (2008) ISBN:9789639697232; 9789639607232
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[22547579] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22547579, Kapcsolat: 27372544
 48. Mayer L. Források a Muravidék történetéhez. Szöveggyűjtemény / Viri za zgodovino Prekmurje. Zbirka dokumentov. 1.. (2008) ISBN:9789637227219
  Könyv/Atlasz (Könyv)/Tudományos[203869] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 203869, Kapcsolat: 27008389
 49. Umbrai Laura. A szociális kislakásépítés története Budapesten (1870-1948). (2008) ISBN:9789639697270
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3336706] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3336706, Kapcsolat: 29447731
 50. Vári András. A magyarországi hitelszövetkezeti mozgalom megalapítása 1886-1894.. (2008) SZÁZADOK 0039-8098 142 3 629-671
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1614988] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1614988, Kapcsolat: 24661945
 51. Gaucsík István. A jog erejével: A szlovákiai magyarság gazdasági önszerveződése. Dokumentumok 1918-1938. (2008) ISBN:9788081010781
  Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Tudományos[2155548] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2155548, Kapcsolat: 23515212
 52. Somai J. Szövetkezetek Erdélyben és Európában. (2007) ISBN:9789730050349
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[181998] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 181998, Kapcsolat: 23524283
 53. Damir Jelic. Provincial banking in the Austro-Hungarian Monarchy and successor states 1913/1925. (2007)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[27384415] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27384415, Kapcsolat: 27384415
 54. Gaucsík István. Bankstratégiák a dél-felvidéki területeken (1938–1941). (2007) LIMES: A II. RÁKÓCZI FERENC KÁRPÁTALJAI MAGYAR FŐISKOLA TUDOMÁNYOS ÉVKÖNYVE 2411-4081 20 2 83-97
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23013291] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23013291, Kapcsolat: 23013291
 55. Bihari Péter. A befejezetlen múlt 5. Európa fölénye és katasztrófája 1867-1930. (2007) ISBN:9631627330
  Könyv/Oktatási anyag (Könyv)/Oktatási[23018413] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23018413, Kapcsolat: 23018413
 56. Káli Csaba. Zalaegerszeg gazdasági és társadalmi átalakulása 1945-1956 között. (2006) Megjelent: Végvárból megyeszékhely. Tanulmányok Zalaegerszeg történetéből pp. 215-234
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2744552] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2744552, Kapcsolat: 27008405
 57. Gál Z. The Banking Functions of the Hungarian Urban Network in the Early 20th Century. (2006) ISBN:9789639052734; 9789639052
  Könyv/Műhelytanulmány (Könyv)/Tudományos[1340037] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1340037, Kapcsolat: 21099221
 58. Derfiňák Patrik. Prešovská sporiteľňa, účastinná spoločnosť (1845 – 1923). (2006) ANNALES HISTORICI PRESOVIENSES 1336-7528 6 169-197
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24914930] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24914930, Kapcsolat: 23539639
 59. Kovács György. A bankrendszer és stakeholderei történeti megközelítésben, avagy az állam szerepvállalása az ipar banki finanszírozása előmozdításában a magyar gazdaságtörténetben. (2006) Megjelent: A bankszektor és stakeholderei pp. 54-109
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23013331] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23013331, Kapcsolat: 23013330
 60. Gaucsík István. Regionális jellegű kereskedelmi bankok a Mátyusföldön (1867-1950). (2005) Megjelent: Mátyusföld. Egy régi története a XI. századtól 1945-ig pp. 221-236
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23011093] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23011093, Kapcsolat: 23011093
 61. Horváth Attila. A részvénytársaságok és a részvénytársasági jog kialakulása Magyarországon. (2005)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1491618] [Egyeztetett]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 1491618, Kapcsolat: 23273838
 62. Gaucsík I. A Pozsonyi I. Takarékbank hitelpolitikája és a városok (1919–1929). (2004) LIMES: A II. RÁKÓCZI FERENC KÁRPÁTALJAI MAGYAR FŐISKOLA TUDOMÁNYOS ÉVKÖNYVE 2411-4081 2004 4 59-81
  Folyóiratcikk[20685346] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20685346, Kapcsolat: 23067774
 63. Gaucsík István. Vznik a činnosť Jednoty peňažných ústavov na Slovensku a Podkarpatskej Rusi, 1918–1920. (2003) Megjelent: Ľudia, peniaze a banky. Zborník z konferencie 6–8. novembra 2002 p. 275
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23067778] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23067778, Kapcsolat: 23067778
 64. Gergely András (szerk ). Magyarország története a 19. században. (2003)
  Könyv[30040064] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30040064, Kapcsolat: 29449932
 65. Gaucsík István. Gazdaság és hitelszervezet – a szlovákiai magyar bankhelyzet (1918–1923) II.. (2003) FÓRUM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE: A SZLOVÁKIAI MAGYAR TUDOMÁNYOS MŰHELYEK FOLYÓIRATA 1335-4361 5 1 65-78
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26992023] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26992023, Kapcsolat: 26992023
2021-09-18 04:11