Nádas György. Az 1951. évi munka törvénykönyve. Az első munkajogi kódex Magyarországon. (2002) STUDIA IURISPRUDENTIAE DOCTORANDORUM MISKOLCIENSIUM-MISKOLCI DOKTORANDUSZOK JOGTUDOMÁNYI TANULMÁNYAI 1588-7901 2 2 p. 81, 2203191
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2203191]
 1. Gyulavári Tamás et al. Munkáltatói jogalkotás?: A munkáltatói szabályzatok szerepe a munkajogi szabályozásban. (2012) MAGYAR JOG 0025-0147 59 3 157-170
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2049902] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2049902, Kapcsolat: 23275841
Nádas György. Bizonyítási nehézségek a munkaügyi kártérítési perekben. (2002) MUNKAÜGYI SZEMLE 0541-3559 2064-3748 5 p. 51, 2203185
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2203185]
 1. Wopera Zsuzsa et al. Kommentár a polgári perrendtartáshoz 1-2. kötet. (2016) ISBN:9789632955537
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[3049859] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3049859, Kapcsolat: 26832499
Nádas György. Felróhatóság? Vétkesség? Változások a munkajogi kárfelelősség rendszerében. (2002) Megjelent: Munkaügyi igazgatás, munkaügyi bíráskodás p. 297, 2203211
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2203211]
 1. Prugberger Tamás et al. A munkaviszony keretében fennálló kártérítési felelősség új szabályainak egyes problémáiról. (2013) MAGYAR JOG 0025-0147 60 7 393-402
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2424598] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2424598, Kapcsolat: 23838803
 2. Deli Petra Eszter. A munkavállaló általános felelőssége a német és az osztrák modellek jog-összehasonlító keresztmetszetében. (2013)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[26832504] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26832504, Kapcsolat: 26832504
Bíró Noémi et al. Európai és magyar szociális jog. (2004), 2340597
Monográfia (Könyv) | Tudományos[2340597]
 1. Kristó Katalin. Szociálpolitika, szociális jog. (2014) ISBN:9786155491122
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2761018] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2761018, Kapcsolat: 24527170
 2. Menyhárt Szabolcs. Az öregségi nyugdíjrendszer a reformfolyamatok tükrében. (2013) ISBN:9786155337116
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[2771699] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2771699, Kapcsolat: 24523155
 3. Andorkó Imre. A magyar nyugdíjrendszer történetnek áttekintése és a nyugdíjrendszer 2010-es átalakításának egyes alkotmányos tulajdonvédelemmel összefüggő kérdései. (2013) MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA 1788-0386 2 p. 93
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[24257685] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24257685, Kapcsolat: 24257685
 4. Andorkó Imre. A kisajátítás alkotmányjogi és polgári jogi aspektusai. (2013)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2408185] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2408185, Kapcsolat: 25960160
 5. Varga Zoltán. A magyar nyugdíjrendszer pénzügyei. (2012)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2447677] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2447677, Kapcsolat: 24527954
 6. Nagy Janka Teodóra. Esélyegyenlőség a joggyakorlatban - Szociális Jogi Szabályozás (SZJSZ): tudástár: tanulói tananyag. (2009) ISBN:9786155043109
  Oktatási anyag (Könyv) | Oktatási[1727164] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1727164, Kapcsolat: 24527963
 7. Menyhárt Szabolcs. Az öregségi nyugdíjrendszer a reformfolyamatok tükrében, különös tekintettel az öregségi nyugdíjakra. (2009)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[23754671] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23754671, Kapcsolat: 24257723
Nádas György. A munkabalesetekkel kapcsolatos kárfelelősség problematikája. (2004) STUDIA IURISPRUDENTIAE DOCTORANDORUM MISKOLCIENSIUM-MISKOLCI DOKTORANDUSZOK JOGTUDOMÁNYI TANULMÁNYAI 1588-7901 4 2 p. 5, 2203192
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2203192]
 1. Ember Alex. Az üzemi baleset hazai jogi szabályozása és átalakításának szükségessége. (2011)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[25422633] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 25422633, Kapcsolat: 26832448
Prugberger Tamás et al. A munkavégzésre irányuló jogviszonyok vállalkozási vagy megbízási szerződéssé minősítése a felek egyikének akaratából. (2004) Megjelent: Liber Amicorum: Studia Stephano Kertész Dedicata: Ünnepi dolgozatok Kertész István tiszteletére pp. 259-268, 3269277
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3269277]
 1. Kenderes György. A munkaszerződés hazai szabályozásának dogmatikai kérdései és ellentmondásai. (2007)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[23154532] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23154532, Kapcsolat: 26832785
Nádas György. A felsőoktatásban dolgozók munkajogi státuszának problematikája. (2005) Megjelent: Liber amicorum p. 81, 2203201
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2203201]
 1. Rónay Zoltán. Az egyetemi, főiskolai oktatók foglalkoztatásának néhány kérdéséről. (2016) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 17 2 147-161
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3093877] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3093877, Kapcsolat: 26832428
Rab Henriettb et al. A kutatók munkajogi helyzete a felsőoktatásban. (2005) MUNKAÜGYI SZEMLE 0541-3559 2064-3748 49 12 49-50, 3268888
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3268888]
 1. Rónay Zoltán. Az egyetemi, főiskolai oktatók foglalkoztatásának néhány kérdéséről. (2017)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[26832572] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26832572, Kapcsolat: 26832572
 2. Rónay Zoltán. Az egyetemi, főiskolai oktatók foglalkoztatásának néhány kérdéséről. (2016) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 17 2 147-161
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3093877] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3093877, Kapcsolat: 26831970
Nádas György. A felsőoktatási intézmény vezető testületeinek és vezetőinek munkajogi szempontú elemzése. (2007) Megjelent: Ünnepi tanulmányok Prugberger Tamás professzor 70. születésnapjára p. 48, 2203166
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2203166]
 1. Rónay Zoltán. Egyéni és testületi felelősség a felsőoktatási intézmények vezetésében. (2017)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[3216572] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3216572, Kapcsolat: 26832563
Nádas György. A kutatókra vonatkozó munkajogi sajátosságok. (2007) ACTA IUVENUM SECTIO JURIDICA ET POLITICA 0563-0568 25 2 601-614, 3269039
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3269039]
 1. Rónay Zoltán. Egyéni és testületi felelősség a felsőoktatási intézmények vezetésében. (2017)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[3216572] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3216572, Kapcsolat: 26832577
 2. Rónay Zoltán. Az egyetemi, főiskolai oktatók foglalkoztatásának néhány kérdéséről. (2016) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 17 2 147-161
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3093877] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3093877, Kapcsolat: 26832465
Nádas György. A bírósági végrehajtás magyarázata. (2009) Megjelent: A Bírósági végrehajtás magyarázata p. 497, 2188057
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2188057]
 1. Soós Eszter et al. Gondolatok a végrehajtás nem peres eljárásban történő megszüntetésével kapcsolatban. (2016) MAGYAR JOG 0025-0147 63 11 669-672
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26276426] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26276426, Kapcsolat: 27745930
 2. Egri-Szabó Lilla et al. A végrehajtást elrendelő és foganatosító bíróság hatásköri összeütközésének kérdései a jogalkalmazói gyakorlat tükrében. (2015) KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE 1416-7883 62 6 22-49
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30344789] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30344789, Kapcsolat: 27745947
 3. Szalainé Rimaszombati. A biztosítási intézkedés. (2015)
  Nem besorolt (Egyéb) | Oktatási[27045761] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27045761, Kapcsolat: 27745940
 4. Pataki János István. A bírósági végrehajtás – behajtás ellentétpárról. (2014) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 15 2 216-225
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2777045] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2777045, Kapcsolat: 27745937
 5. Szécsényi-Nagy Kristóf. Nagykommentár a fizetési meghagyásos eljárásról szóló törvényhez: nagykommentár a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvényhez. (2012) ISBN:9789632952239
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2216759] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2216759, Kapcsolat: 27745936
 6. Németh Zoltán György. A jogorvoslathoz való jog érvényesülése a végrehajtási eljárásban. (2011) DEBRECENI JOGI MŰHELY 1787-775X 1786-5158 8 1
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25960220] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25960220, Kapcsolat: 27745934
 7. Harsági Viktória. Kézbesítés a polgári jogvitákban határok nélkül. (2010) ISBN:9789632580999
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1613137] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1613137, Kapcsolat: 27745929
Nádas György. A felsőoktatásban dolgozó oktatók, kutatók munkajogviszonyának alapkérdései. (2009) ISBN:9789634732938, 2172790
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2172790]
 1. Rónay Zoltán. Egyéni és testületi felelősség a felsőoktatási intézmények vezetésében. (2017)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[3216572] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3216572, Kapcsolat: 26832567
 2. Rónay Zoltán. Az egyetemi, főiskolai oktatók foglalkoztatásának néhány kérdéséről. (2016) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 17 2 147-161
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3093877] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3093877, Kapcsolat: 26832435
Bíró Noémi. Az aktív és a passzív foglalkoztatáspolitikai eszközök alakulása, hatásuk a munkaerő piaci mutatókra. (2010), 2164619
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2164619]
 1. Rákó Erzsébet et al. Munkaerőpiaci helyzetkép Magyarországon és Romániában. (2013)
  Műhelytanulmány (Könyv) | Tudományos[24722593] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24722593, Kapcsolat: 24722593
 2. KSH. Jövedelempótló támogatások az önkormányzati segélyezésben, 2000–2011. (2013)
  Műhelytanulmány (Könyv) | Tudományos[24722507] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24722507, Kapcsolat: 24722507
 3. Cseres-Gergely Zs et al. A szakpolitika-alkotás információs bázisa, hatásvizsgálatok. (2012) Megjelent: Nyugdíj, segély, közmunka pp. 91-106
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2034025] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2034025, Kapcsolat: 24722493
Nádas György et al. A munkáltatói jogutódlás dogmatikai problémái egy jogvita tükrében. (2010) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 65 11 p. 589, 2203137
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2203137]
 1. Prugberger Tamás. A munkaviszony munkáltatói oldalról kiinduló módosításának és módosulásának problémája. (2014) MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA 1788-0386 9 1 5-15
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[24134685] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24134685, Kapcsolat: 24134685
 2. Prugberger Tamás. A munkaviszony munkáltatói oldalról kiinduló módosításának és módosulásának problémája. (2011) MAGYAR JOG 0025-0147 58 10 597-602
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23275839] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23275839, Kapcsolat: 23275839
Bíró Noémi et al. Kommentár a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvényhez. (2011), 2164551
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2164551]
 1. Gönczi Barbara. Kinek a felelőssége?. (2019) ARSBONI 2064-4655 2019 1 p. 1
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31160545] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31160545, Kapcsolat: 30152517
 2. Kun Attila. Az egész életen át tartó tanulás (lifelong learning) jogi keretei a munka világában, különös tekintettel a munkaviszonyra. (2017) ISBN:9789639808775
  Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[3269051] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3269051, Kapcsolat: 27186103
Nádas György et al. „Aktív és passzív foglalkoztatáspolitikai eszközök alakulása, hatásuk a munkaerőpiaci mutatókra”. (2011), 2719509
Nem besorolt (Egyéb) | Tudományos[2719509]
 1. Központu Statisztikai. Jövedelempótló támogatások az önkormányzati segélyezésben, 2000–2011. (2013)
  Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb) | Tudományos[24528024] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24528024, Kapcsolat: 24528024
 2. Cseres-Gergely Zs et al. A szakpolitika-alkotás információs bázisa, hatásvizsgálatok. (2012) Megjelent: Nyugdíj, segély, közmunka pp. 91-106
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2034025] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2034025, Kapcsolat: 24527460
Nádas György. Glossza a III. fejezethez. (2012) Megjelent: Magyar munka- és közszolgálati jogi reform európai kitekintéssel p. 74, 3269260
Recenzió/kritika (Könyvrészlet) | Tudományos[3269260]
 1. Rónay Zoltán. Egyéni és testületi felelősség a felsőoktatási intézmények vezetésében. (2017)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[3216572] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3216572, Kapcsolat: 26832591
Prugberger Tamás et al. Magyar munka- és közszolgálati jogi reform európai kitekintéssel. (2012) ISBN:9789639360839, 2110057
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2110057]
 1. Balogh Éva. A jogtudomány mindennapjai: Beszámoló a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának könyvbemutatójáról. (2014) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 69 1 56-59
  Ismertetés (Folyóiratcikk) | Tudományos[2511406] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2511406, Kapcsolat: 27745926
 2. Mélypataki Gábor. Az indoklásnélküliség elméleti és gyakorlati problémái a munka- és közszolgálati jogban az európai jog tükrében. (2013) MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA 1788-0386 2013 2 p. 62
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2518211] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2518211, Kapcsolat: 23650007
 3. Szmodis Jenő. Átmeneti idők, munkajogi félmegoldások - Prugberger Tamás könyvéről. (2012) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 67 10 429-432
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[2319210] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2319210, Kapcsolat: 22684628
Zaccaria Márton Leó et al. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény magyarázata. (2012), 2172653
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2172653]
 1. Herdon István. A jogalap nélküli gazdagodás szabályainak alkalmazása a létre nem jött individuális munkajogi megállapodások esetén. (2020) MUNKAJOG 2560-1687 2560-1725 4 4 4-13
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31781535] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31781535, Kapcsolat: 29758307
 2. Dr. Gerse Nándor. Versenytilalom a munkajogban-I. rész. (2019) JOGASZVILAG.HU 2019 június p. 1
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31160533] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31160533, Kapcsolat: 28787215
 3. Gönczi Barbara. Kinek a felelőssége?. (2019) ARSBONI 2064-4655 2019 p. 1
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31160542] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31160542, Kapcsolat: 28787220
 4. Szilágyi Nóra. A munkáltató kártérítési felelősségéről és annak gazdasági jogi aspektusairól. (2019) MAGYAR MUNKAJOG / HUNGARIAN LABOUR LAW: E-FOLYÓIRAT 2064-6526 2019 2 16-41
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31030991] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31030991, Kapcsolat: 28757929
 5. Kristóf Nóra. A munkabérfizetés és munkabérvédelem alapvető kérdései a magyar munkajogi szabályozásban és joggyakorlatban. (2018) DEBRECENI JOGI MŰHELY 1787-775X 1786-5158 2018/3-4 3-4 p. 1
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31139158] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31139158, Kapcsolat: 28757927
 6. Prugberger Tamás et al. The Theoretical Basis and Content of the Non-competition Agreement with Special Attention to the Compensation in Hungarian Labour Law System. (2015) JOURNAL ON LEGAL AND ECONOMIC ISSUES OF CENTRAL EUROPE 2043-085X 6 2 21-26
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25270361] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25270361, Kapcsolat: 25270361
Nádas György. A kárfelelősség szabályainak változásairól. (2013) Megjelent: Az új Munka Törvénykönyve dilemmái című tudományos konferencia utókiadványa pp. 104-112, 2501894
Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[2501894]
 1. Rónay Zoltán. Egyéni és testületi felelősség a felsőoktatási intézmények vezetésében. (2017)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[3216572] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3216572, Kapcsolat: 26832592
 2. Kun Attila. Gazdasági racionalitás és munkajog: az előreláthatósági klauzula esettanulmánya az új munka törvénykönyve tükrébe. (2013) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 31 397-416
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2472300] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2472300, Kapcsolat: 23838799
 3. Sipka Péter. Az új Munka Törvénykönyve felelősségi rendszere, figyelemmel az új Polgári Törvénykönyvre. (2013) MAGYAR JOG 0025-0147 60 12 735-740
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2487500] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2487500, Kapcsolat: 23838797
Nádas György. Működési, vagy ellenőrzési kör, a kimentés megváltozott szabályai. (2013) HR ÉS MUNKAJOG 2063-7101 4 10 25-27, 2502362
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2502362]
 1. Nyerges Éva. A közös megegyezéssel történő mukaviszony megszüntetése a gyakorlatban felmerülő problémák tükrébenzös megegyezéssel történő mukaviszony megszüntetése a gyakorlatban felmerülő problémák tükrébenö. (2015) Megjelent: Optimi nostri, Díjnyertes Tudományos Diákköri Dolgozatok pp. 261-296
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[26832382] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26832382, Kapcsolat: 26832382
Nádas György. Az előreláthatósági klauzula megjelenése a kárfelelősségi szabályok között. (2014) Megjelent: A Magyar Tudomány Napja a Délvidéken, 2013 pp. 224-240, 2793754
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2793754]
 1. Juhász Lívia. Jogértelmezési kérdések a munkáltatói kárfelelősség körében - különös tekintettel a munkavédelmi szabályozásra. (2017) DISKURZUS: BATTHYÁNY LAJOS SZAKKOLLÉGIUM TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 2062-5715 2064-6992 7 1 23-24
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26838427] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26838427, Kapcsolat: 31364739
 2. Juhász Lívia. A munkáltatói kárfelelősség nóvumai az Mt-ben - Különös tekintettel az előreláthatósági klauzulára. (2016) DISKURZUS: BATTHYÁNY LAJOS SZAKKOLLÉGIUM TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 2062-5715 2064-6992 6 2 25-36
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26832421] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26832421, Kapcsolat: 26832421
 3. Takács Dániel. A MUNKAJOGI KÁRFELELŐSSÉG NÉHÁNY KIEMEL KÉRDÉSE: Munkáltatói aspektusok. (2016)
  Nem besorolt (Disszertáció) | Tudományos[30875310] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30875310, Kapcsolat: 31364745
Nádas György et al. A munkajogi szabályozás alakulásának főbb csomópontjai a szociális piacgazdaság nyugat-európai és a reálszocialista gazdaság kelet-európai rendszerében. (2014) Megjelent: Publicationes Universitatis Miskolcinensis pp. 449-459, 2731623
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2731623]
 1. Téglási András. A szociális jogok alapjogi védelme a nemzetközi jogban és az Európai Unióban. (2021) Megjelent: A Magyar Tudomány Napja a Délvidéken 2019 pp. 167-183
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[32161178] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32161178, Kapcsolat: 30827219
 2. Téglási András. Az alapvető szociális jogok az Európai Unióban. (2018) Megjelent: Ünnepi kötet a 65 éves Kiss György tiszteletére pp. 887-900
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[27649114] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27649114, Kapcsolat: 27433835
Nádas György et al. Néhány gondolat az Európai Unió Alapjogi Kartájának szerepéről a munkavállalói jogvédelem területén. (2014) KÖZJOGI SZEMLE 1789-6991 7 3 35-39, 2769942
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2769942]
 1. Téglási András. A szociális jogok alapjogi védelme a nemzetközi jogban és az Európai Unióban. (2021) Megjelent: A Magyar Tudomány Napja a Délvidéken 2019 pp. 167-183
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[32161178] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32161178, Kapcsolat: 30827218
 2. Téglási András. A szociális jogok alkotmányos védelme - különös tekintettel a szociális biztonság alapjogi védelmére. (2019) ISBN:9789635311040; 9789635311064; 9789635311057
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[31135631] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31135631, Kapcsolat: 29458682
 3. Téglási András. Az alapvető szociális jogok az Európai Unióban. (2018) Megjelent: Ünnepi kötet a 65 éves Kiss György tiszteletére pp. 887-900
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[27649114] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27649114, Kapcsolat: 27433823
 4. Téglási András. Az alapjogok hatása a magánjogi viszonyokban az Alkotmánybíróság gyakorlatában az Alaptörvény hatálybalépését követõ elsõ három évben – különös tekintettel a tulajdonhoz való jog alkotmányos védelmére. (2015) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 70 3 148-157
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2871307] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2871307, Kapcsolat: 25223346
 5. Institut für Ostrecht. Aufsatzindex Ungarn Beginn: 2006: Die Gliederungsnummern entsprechen dem Bibliotheksschlüssen. (2015)
  Adatbázis (Egyéb) | Tudományos[25235422] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25235422, Kapcsolat: 25235422
Nádas György. Miért és hogyan felelünk a munkaviszony esetében? Áttekintő gondolatok a munkajogi kárfelelősség célja és lehetséges módozatai körében. (2014) MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA 1788-0386 9 1 48-56, 2719799
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2719799]
 1. Sipka Péter. Egy kollégiumi vélemény margójára: az 1/2018 (Vi.25.) KMK vélemény eredményei a jogalkotói akarat fényében. (2018) Megjelent: Visegrád 15.0 pp. 299-309
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[30338889] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30338889, Kapcsolat: 27745730
 2. Juhász Lívia. Jogértelmezési kérdések a munkáltatói kárfelelősség körében - különös tekintettel a munkavédelmi szabályozásra. (2017) DISKURZUS: BATTHYÁNY LAJOS SZAKKOLLÉGIUM TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 2062-5715 2064-6992 7 1 23-24
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26838427] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26838427, Kapcsolat: 31364735
 3. Rab Henriett. Új szempontok a munkajogi szabályozás megítéléséhez - Kimutatható-e kapcsolat a rugalmas foglalkoztatás kérdése és az emberi erőforrás menedzsment szempontjai között?. (2015) Megjelent: Tisztelgés: ünnepi tanulmányok Dr. Hágelmayer Istvánné születésnapjára pp. 389-399
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[25218132] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25218132, Kapcsolat: 25218132
Nádas György. Személyiségi jogok sérelme, sérelemdíj a munkaviszonyban. (2014) HR ÉS MUNKAJOG 2063-7101 5 10 10-12, 2793750
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2793750]
 1. Sipka Péter et al. A sérelemdíj megjelenése és alkalmazása a Kúria munkaügyi joggykorlatában. (2018) Megjelent: Quid Juris? pp. 413-438
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[27662408] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27662408, Kapcsolat: 27745952
 2. Kajtár Edit. Dignity at Work: Employees’ Personality Rights in the 21st Century. (2016) ISBN:9789634290896
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[3115914] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3115914, Kapcsolat: 26177208
 3. Petrovics Zoltán. A biztonság árnyékában: a munkajogviszony megszüntetésével szembeni védelem alapkérdései. (2016)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[3122813] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 3122813, Kapcsolat: 26832505
 4. Sipka Péter. The New Challenges of Labour Disputes in Connection with Grievance Fee. (2015) JOURNAL ON LEGAL AND ECONOMIC ISSUES OF CENTRAL EUROPE 2043-085X 6 2 27-30
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25270411] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25270411, Kapcsolat: 25270411
Prugberger Tamás et al. Európai és magyar összehasonlító munka- és közszolgálati jog. (2014) ISBN:9789632954042, 2703035
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2703035]
 1. Szekeres Bernadett. Munkajogon innen - munkaviszonyon túl. (2021) ISBN:9786155536984
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[32512967] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32512967, Kapcsolat: 31099917
 2. Herdon István. Fontos elhatárolás: Távmunka vagy home office jellemezte a járványügyi veszélyhelyzetet?. (2020) ARSBONI 2064-4655 Jog, Munkajog 2020.09.01. p. online
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31529997] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31529997, Kapcsolat: 30152485
 3. Gönczi Barbara. Kinek a felelőssége?. (2019) ARSBONI 2064-4655 2019 1 p. 1
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31160545] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31160545, Kapcsolat: 30152515
 4. Puskás Ágnes. A kollektív szerződés jogi természetéről. (2019) PRO FUTURO - A JÖVŐ NEMZEDÉKEK JOGA 2063-1987 2063-2754 9 2 65-81
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31879055] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31879055, Kapcsolat: 30153585
 5. Gál Krisztián. A 22-es csapdája. (2019) ARSBONI 2064-4655 2019 júl. 1. p. online
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31308065] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31308065, Kapcsolat: 30152497
 6. Szekeres Bernadett. Munkajogon innen - munkaviszonyon túl: A gazdaságilag függő önfoglalkoztatás és annak munkajogi védelme. (2018)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[30323029] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 30323029, Kapcsolat: 31099913
 7. Balogh Áron Péter. Legitimációs és hatásköri kérdések az üzemi tanácsokkal és a szakszervezetekkel kapcsolatosan. (2018) PRO FUTURO - A JÖVŐ NEMZEDÉKEK JOGA 2063-1987 2063-2754 2 65-80
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30429911] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30429911, Kapcsolat: 30153607
 8. Bors Szilvia. Gondolatok a munkáltató személyében bekövetkező változáson alapuló munkavállaló felmondási jog kérdéseiről. (2018) Megjelent: Quid Juris? pp. 59-68
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[27663427] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27663427, Kapcsolat: 27745903
 9. Berke Gyula. Egy munkajogi jogharmonizációs történet. (2018) Megjelent: Quid Juris? pp. 45-57
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3426393] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3426393, Kapcsolat: 27745883
 10. Kenderes György et al. Az átfedések gyakorisága a magyar munka- és közszolgálati jog szabályozásában és minimalizálásuk egy lehetséges módja. (2018) Megjelent: Ünnepi kötet a 65 éves Kiss György tiszteletére pp. 451-473
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[27433860] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27433860, Kapcsolat: 27433860
 11. Sipka Péter et al. A sérelemdíj megjelenése és alkalmazása a Kúria munkaügyi joggykorlatában. (2018) Megjelent: Quid Juris? pp. 413-438
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[27662408] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27662408, Kapcsolat: 27745951
 12. Jakab Nóra. G ondolatok a rugalm asság és biztonság egyensúlyáról Prugberger Tam ás 80. születésnapja alkalmából. (2017) MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA 1788-0386 12 2. különszám 213-226
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27701874] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27701874, Kapcsolat: 27701874
 13. Zaccaria Márton Leó. Equal Employment in Hungarian Labour Law - Effective Principle or Uncertain Framework. (2017) Megjelent: Hungarian Yearbook of International and European Law 2016. pp. 697-714
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[26486561] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26486561, Kapcsolat: 26486561
 14. Rab Henriett et al. Elősegítheti-e a munkaerőpiaci egyensúlyt az életkori alapú diszkrimináció tilalma?. (2017) MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA 1788-0386 12 1 46-58
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3267437] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3267437, Kapcsolat: 27129724
 15. Rónay Zoltán. Az egyetemi, főiskolai oktatók foglalkoztatásának néhány kérdéséről. (2017)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[26832572] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26832572, Kapcsolat: 26832564
 16. Sipka Péter et al. A szövetkezeti tagi munkaviszony jogi kockázatai, különös tekintettel az alapvető munkavállalói jogokra. (2017) MUNKAJOG 2560-1687 2560-1725 1 1 23-30
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3307138] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3307138, Kapcsolat: 27129650
 17. Wopera Zsuzsa. A munkaügyi perek megújított szabályai az új Pp.-ben. (2017) MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA 1788-0386 12 2. különszám 691-699
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27186135] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27186135, Kapcsolat: 27186135
 18. Csaholczi Erika. Tudományos élet a jogtudomány különböző szegmenseiben: Összefoglaló a Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Karának könyvbemutatójáról. (2016) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 71 2 127-128
  Ismertetés (Folyóiratcikk) | Közérdekű[3018264] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3018264, Kapcsolat: 27745924
 19. Sipka Péter et al. Dolgozik és pihen? A munkaidő fogalmának bővítése az Európai Unió Bíróságának újabb ítélete nyomán, tekintettel a magyar joggyakorlatra. (2016) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 71 9 449-457
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3115876] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3115876, Kapcsolat: 26100389
 20. Hajdú József. Az EU közszolgálati törvényszék fejlődésének dinamikája. (2016) Megjelent: Lege et fide: Ünnepi tanulmányok Szabó Imre 60. születésnapja tiszteletére pp. 173-184
  Felsőoktatási tankönyv része (Könyvrészlet) | Oktatási[26832347] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26832347, Kapcsolat: 26832347
 21. Bagdi Katalin. A sztrájkhoz való jog az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatában. (2016) PRO FUTURO - A JÖVŐ NEMZEDÉKEK JOGA 2063-1987 2063-2754 5 1 115-133
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3105295] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3105295, Kapcsolat: 26832320
 22. Mélypataki Gábor. A közszolgálat egységesítésének elméleti és gyakorlati problémái, és kapcsolata a munka magánjogával. (2016)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[3118921] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 3118921, Kapcsolat: 26832687
 23. Petrovics Zoltán. A biztonság árnyékában: a munkajogviszony megszüntetésével szembeni védelem alapkérdései. (2016)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[3122813] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 3122813, Kapcsolat: 26832365
 24. Rab Henriett et al. The Interpretation of the 17/2014. (V.30.) Resolution of the Hungarian Constitutional Court Referring to the Labour Market Tendencies Influencing the Current Development of Labour Law. (2015) JOURNAL ON LEGAL AND ECONOMIC ISSUES OF CENTRAL EUROPE 2043-085X 6 1 23-29
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2917756] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2917756, Kapcsolat: 25229538
 25. Mélypataki Gábor. Szubjektív fogalmak használata a munka- és közszolgálati jogban. (2015) ADVOCAT (MISKOLC) 1585-5198 1-2 3-6
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25110657] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25110657, Kapcsolat: 25110657
 26. Zaccaria Márton Leó. Az egyenlő bánásmód elvének érvényesülése a munkajog területén a magyar joggyakorlatban. (2015)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2799520] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2799520, Kapcsolat: 24337906
 27. Rab Henriett et al. Az Alkotmánybíróság 17/2014. (V.30.) számú határozatának megítélése a munkajog aktuális tendenciáit meghatározó munkaerő-piaci szempontokra figyelemmel. (2015) MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA 1788-0386 10 1 p. 58
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25229533] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25229533, Kapcsolat: 25229533
 28. Zaccaria Márton. A Kúria munkaügyi elvi határozata az egyenlő munkáért egyenlő bér elv értelmezéséről. (2015) JOGESETEK MAGYARÁZATA 2061-4837 2 23-33
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26276474] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26276474, Kapcsolat: 26276474
 29. Mélypataki Gábor. A közszolgálati-és munkajog szerepének, jogrendszerbeli helyének változása és hatása a jogviszony szereplőire a mindennapokban: Ki méltó a bizalomra?A bizalomvesztés és a méltatlanság több szempontú munkajogi vizsgálata. (2015) MTA LAW WORKING PAPERS 2064-4515 2 23 2-13
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2940640] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2940640, Kapcsolat: 25063533
 30. Bálint Éva. Munkaerőpiaci kutatások, válogatott bibliográfia, 2014.. (2014)
  Kutatási adat | Tudományos[26077477] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26077477, Kapcsolat: 26077477
 31. Mélypataki Gábor. Kisgyermekes munkavállalókat érintő munkajogi szabályok. (2014) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 32 p. 439
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2730444] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2730444, Kapcsolat: 25431408
 32. Kormány Csaba. A közös megegyezéssel történő mukaviszony megszüntetése a gyakorlatban felmerülő problémák tükrében. (2014)
  Műhelytanulmány (Könyv) | Tudományos[26832372] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26832372, Kapcsolat: 26832372
2022-06-26 01:37