Miklósi Márta. Nonformális és informális tanulás elismerése. (2009) Megjelent: Nonformális - informális - autonóm tanulás pp. 64-69, 2387731
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2387731]
 1. Engler Ágnes. A család mint erőforrás. (2017) ISBN:9789636937966
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3264084] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3264084, Kapcsolat: 27010149
Miklósi Márta. Az Észak-Alföldi régió felnőttképzési intézményeinek néhány fontos jellemzője egy empirikus kutatás tükrében. (2010) ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 1215-1807 1788-2400 5 37-48, 2387720
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2387720]
 1. Fürj Zoltán. Feln ő ttoktatás és szakképzés Magyarországon. (2011)
  Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[24780297] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24780297, Kapcsolat: 24780297
Miklósi Márta et al. Kulturális jogi kérdések az Európai Unióban. (2010) Megjelent: Kulturális projektciklus menedzsment pp. 108-139, 2387723
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2387723]
 1. Simándi Szilvia. Közösségi tanulás felnőttkorban: Tanulókörök az élethosszig tartó tanulás folyamatában. (2019) ISBN:9789634543213
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[30687670] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30687670, Kapcsolat: 29873837
 2. Simándi Szilvia. Online tanulókörök. (2018) Megjelent: KÖZÖSSÉGEK A MŰVELŐDÉS ÉS KÉPZÉS VILÁGÁBAN pp. 215-226
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31397515] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31397515, Kapcsolat: 29873839
Miklósi Márta et al. Kulturális jogi kérdések Magyarországon.. (2010) Megjelent: Kulturális projektciklus menedzsment pp. 80-107, 2387721
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2387721]
 1. Simándi Szilvia. Önképzőkörök, tanulókörök és az intergenerációs tanulás. (2018) Megjelent: Tanulmányok a neveléstudomány köréből pp. 171-180
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30707544] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30707544, Kapcsolat: 29873826
 2. Simándi Szilvia. Lifelong Learning and Web 2.0 Tools: Online Study Circles for Supporting Active Learning and Citizenship. (2018) PEDAGOGIKA / PEDAGOGY STUDIES 1392-0340 2029-0551 131 3 67-82
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30307621] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30307621, Kapcsolat: 29873830
 3. Simándi Szilvia. Intergenerational learning - lifelong learning. (2018) ACTA EDUCATIONIS GENERALIS 2585-741X 2585-7444 8 2 63-71
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3353951] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3353951, Kapcsolat: 29873819
Miklósi Márta. Minőségirányítás és akkreditáció a felnőttképzésben. (2011), 2387779
Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2387779]
 1. Tőzsér Zoltán. Részidős hallgatók a felsőoktatásban. Egy határon átnyúló régió részidős hallgatóinak a vizsgálata. (2014)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[24782915] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24782915, Kapcsolat: 24782915
Miklósi Márta. Nehézségek a felnőttképzési minőségirányítási rendszerek működtetésében.. (2011) Megjelent: Andragógia és közművelődés pp. 499-508, 2387711
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2387711]
 1. Vámos Tamás. Minőség a felnőttképzésben, az „új” felnőttképzési törvény szemszögéből. (2014) Megjelent: A felnőttek tanulását érintő változó szakmai és szakpolitikai felfogások a társadalmi, gazdasági és kulturális kontextusok teré... pp. 43-49
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24782715] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24782715, Kapcsolat: 24782715
Miklósi Márta. A kriminálandragógia, kriminálpedagógia alapvető fogalmai: nevelés a büntetés-végrehajtási intézetekben.. (2013) KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT: TRAINING AND PRACTICE 1589-519X 2064-4027 1 4 p. 1, 2900133
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2900133]
 1. Hegedűs Judit. A reintegráció módszerei. (2019) Megjelent: Büntetés-végrehajtási reintegrációs ismeretek pp. 83-108
  Könyvrészlet/Felsőoktatási tankönyv része (Könyvrészlet)/Oktatási[30798358] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30798358, Kapcsolat: 29873847
 2. Mátyás Szabolcs. Predictive policing researches in Hungary. (2017) Megjelent: Thematic conference proceedings of international significance Archibald Reiss Days Volume I. Academy of Criminalistics and poli... pp. 97-103
  Könyvrészlet[27010145] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27010145, Kapcsolat: 27010145
 3. Mátyás Szabolcs. Elmélkedés a bűnözésföldrajz elnevezése kapcsán. (2017) BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-) 2062-9494 2677-1632 65 9 115-123
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3276268] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3276268, Kapcsolat: 27010140
 4. Mátyás Szabolcs. A bűnözés területi különbségeinek földrajzi aspektusú vizsgálata. (2016) Megjelent: Más régió más rendőrség? ‒ avagy a bűnözésföldrajz és a rendőri munka mérhetőségének nyitott kérdései című konferencia pp. 1-10
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[26328386] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26328386, Kapcsolat: 26328386
Miklósi Márta. A fogvatartottak kulturális jogainak érvényesülése és közösségi művelődése a hazai büntetés-végrehajtási rendszerben. (2014) KULTURÁLIS SZEMLE: NEMZETI MŰVELŐDÉSI INTÉZET 2416-2329 1 3 51-60, 2900082
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2900082]
 1. Budai Gábor. Fogvatartottak képzése és foglalkoztatása a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben. (2016) BÖRTÖNÜGYI SZEMLE 1417-4758 2559-9771 35 1 5-21
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27010136] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27010136, Kapcsolat: 27010136
Miklósi Márta. Képzés a börtönökben. (2015) FELNŐTTKÉPZÉSI SZEMLE 1789-3569 9 2 21-29, 3023810
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3023810]
 1. Ács-Bíró Adrienn. Tények és tévhitek – nők munkaerő-piaci esélyei a rácsokon innen és túl. (2017) Megjelent: XVII. Országos Neveléstudományi Konferencia pp. 537-537
  Könyvrészlet/Absztrakt / Kivonat (Könyvrészlet)/Tudományos[31177663] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31177663, Kapcsolat: 29873858
 2. Ács-Bíró Adrienn. Női fogvatartottak munkaerő-piaci esélyei – valóság a számok mögött. (2017) Megjelent: Innováció, kutatás, pedagógusok. HuCER 2017 pp. 8-8
  Könyvrészlet/Absztrakt / Kivonat (Könyvrészlet)/Tudományos[31177646] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31177646, Kapcsolat: 29873863
 3. Ács-Bíró Adrienn. Szakképzés és foglalkoztatás a rácsok mögött. Tapasztalatok a Kalocsai Fegyház és Börtönben: -. (2016) EDU SZAKKÉPZÉS ÉS KÖRNYEZETPEDAGÓGIA ELEKTRONIKUS SZAKFOLYÓIRAT 2062-3763 3 3 147-156
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26328379] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26328379, Kapcsolat: 26328379
Miklósi Márta. A büntetés-végrehajtási szervezet reintegrációs tevékenységeinek új rendszere. (2016) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 26 5 48-62, 3110515
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3110515]
 1. Molnár Attila Károly. Felnőttkori tanulás a magyar és szlovák börtönökben. (2020) Megjelent: Felnőttkori tanulás
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[31785088] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31785088, Kapcsolat: 29874063
 2. Mezei Nikolett. Egy bűnismétlést megelőző csoport tapasztalatai. (2019) SZOCIÁLPEDAGÓGIA 2064-2709 14 p. 99
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31794734] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31794734, Kapcsolat: 29873907
 3. Tikász Sándor. A Büntetés-végrehajtási Szervezet reintegrációs tevékenységei a Szegedi Fegyház és Börtön gyakorlatának tükrében. (2019) BÖRTÖNÜGYI SZEMLE 1417-4758 2559-9771 38 2 37-45
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30764152] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30764152, Kapcsolat: 29873867
 4. Molnár Attila Károly. Ítélettől szabadulásig – Börtönközösségek fejlesztése a reintegráció támogatása érdekében. (2018) Megjelent: Innováció, kutatás, pedagógusok pp. 130-140
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3407347] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3407347, Kapcsolat: 29873813
 5. Pistyúr Anett. A társadalmi visszaillesztés problémái. (2018) MAGYAR RENDÉSZET 1586-2895 1787-050X 18 3 115-124
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30677078] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30677078, Kapcsolat: 29873915
Miklósi Márta. Scenes of citizenship education in Hungary and EU Member States. (2016) Megjelent: Innovatív módszerek a pedagógiai-pszichológiai gyakorlatban Ukrajna európai integrációjának tükrében pp. 301-306, 3111695
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3111695]
 1. Simándi Szilvia. Online tanulókörök, önképzőkörök - közösségi tanulás felnőttkorban. (2020) Megjelent: Agria Media 2020, ICI 16. Információ- és Oktatástechnológiai Konferencia p. 86
  Egyéb konferenciaközlemény/Absztrakt / Kivonat (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[31633130] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31633130, Kapcsolat: 29873829
 2. Simándi Szilvia. Közösségi tanulás felnőttkorban: Tanulókörök az élethosszig tartó tanulás folyamatában. (2019) ISBN:9789634543213
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[30687670] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30687670, Kapcsolat: 29873834
 3. Simándi Szilvia. KÖZÖSSÉGI TANULÁS TANULÓKÖRBEN, ONLINE TANULÁSI KÖRNYEZETBEN. (2018) Megjelent: Innováció, kutatás, pedagógusok pp. 550-558
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3376811] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3376811, Kapcsolat: 29873811
 4. Simándi Szilvia. KÖZÉPPONTBAN A KÖZÖSSÉG ÉS A TANULÁS. (2017) LÉTÜNK (ÚJVIDÉK) 0350-4158 3 57-67
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3340666] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3340666, Kapcsolat: 27207073
Miklósi Márta. Társadalmi szervezetek és egyházak az elítéltek reintegrációjában. (2016) ZEMPLÉNI MÚZSA: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT 1585-7182 1587-1762 16 3 29-39, 3110518
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3110518]
 1. Pistyúr Anett. A társadalmi visszaillesztés problémái. (2018) MAGYAR RENDÉSZET 1586-2895 1787-050X 18 3 115-124
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30677078] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30677078, Kapcsolat: 29873934
Engler Ágnes et al. Munka-magánélet egyensúlya a női kutatói karrierútban. (2018) KULTÚRA ÉS KÖZÖSSÉG 0133-2597 9 4 29-38, 30481820
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30481820]
 1. Fekete Judit. A felnőttkori tanulás lehetőségei és akadályai munka és család mellet. (2021)
  Egyéb/Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb)/Tudományos[31952931] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31952931, Kapcsolat: 29994110
MAKAROWSKI R. et al. Stress and coping during the COVID-19 pandemic among martial arts athletes – a cross-cultural study. (2020) ARCHIVES OF BUDO 1643-8698 16 161-171, 31634001
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31634001]
 1. Babicka-Wirkus Anna et al. University students’ strategies of coping with stress during the coronavirus pandemic: Data from Poland. (2021) PLOS ONE 1932-6203 16 7 p. e0255041
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32213978] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32213978, Kapcsolat: 30384461
 2. Nagovitsyn Roman Sergeevich et al. The program for monitoring students' walking and running according to the system "10,000 steps a day" during the spread of COVID-19. (2021) JOURNAL OF HUMAN SPORT AND EXERCISE 1988-5202 16 p. 864
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32214000] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32214000, Kapcsolat: 30384504
 3. Tutur Jatmiko et al. Psychological Problems of Athletes in Undergoing Independent Training Programs During the Pandemic Covid-19. (2021) Britain International of Linguistics Arts and Education (BIoLAE) Journal 2685-4805 2685-4813 3 2 128-134
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32213991] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32213991, Kapcsolat: 30384484
 4. EVGENIYA N. TEREKHINA et al. Physical education and health improvement methodology as a means of preventing maladaptive disorders in students under self-isolation caused by the Covid-19 pandemic. (2021) Journal of Physical Education and Sport 2247-806X 2247-8051 21 supplement issue 3
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32213976] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32213976, Kapcsolat: 30384458
 5. Ira Kusumawaty Yunike et al. Optimalisasi Kemampuan Kader Kesehatan Dalam Melaksanakan Hipnosis Lima Jari Pada Masa Adaptasi Covid-19. (2021) Journal of Community Engagement in Health 2620-3758 2620-3766 4 1 14-21
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32214001] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32214001, Kapcsolat: 30384505
 6. Mehrsafar Amir Hossien et al. Mental Health Status, Life Satisfaction, and Mood State of Elite Athletes During the COVID-19 Pandemic: A Follow-Up Study in the Phases of Home Confinement, Reopening, and Semi-Lockdown Condition. (2021) FRONTIERS IN PSYCHOLOGY 1664-1078 12
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32213994] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32213994, Kapcsolat: 30384487
 7. Gentile Ambra et al. Living in the “Bubble”: Athletes' Psychological Profile During the Sambo World Championship. (2021) FRONTIERS IN PSYCHOLOGY 1664-1078 12
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32213988] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32213988, Kapcsolat: 30384477
 8. Martínez-López José Ángel et al. Death Anxiety in Social Workers as a Consequence of the COVID-19 Pandemic. (2021) BEHAVIORAL SCIENCES: OPEN ACCESS PSYCHOLOGY & COGNITION JOURNAL 2076-328X 11 5 p. 61
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32213979] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32213979, Kapcsolat: 30384463
 9. Fox-Harding Caitlin et al. A Survey to Evaluate the Association of COVID-19 Restrictions on Perceived Mood and Coping in Australian Community Level Athletes. (2021) Frontiers in Sports and Active Living 2624-9367 3
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32213985] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32213985, Kapcsolat: 30384476
 10. Lautenbach Franziska et al. Amateur and Recreational Athletes’ Motivation to Exercise, Stress, and Coping During the Corona Crisis. (2021) FRONTIERS IN PSYCHOLOGY 1664-1078 11
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32213971] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32213971, Kapcsolat: 30384448
2021-10-20 02:19