Fülöp M. Az interperszonális versengés. (1983) Megjelent: Szociálpszichológiai Dolgozatok pp. 73-98, 1130228
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1130228]
 1. Görgényi István. Itt a piros, hol a piros. (1985)
  Könyv[20413628] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20413628, Kapcsolat: 20413628
Fülöp M. A szociális készségek fejlesztésének elméletéről és gyakorlatáról.. (1991) ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 1215-1807 1788-2400 3 49-59, 1083841
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1083841]
 1. Zsolnai Anikó. A szociális kompetencia fejlődése és fejlesztési lehetőségei gyermekkorban. (2020)
  Disszertáció/MTA Doktora (Disszertáció)/Tudományos[31293846] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31293846, Kapcsolat: 28447583
 2. Hegedűs Szilvia. A proszociális viselkedés egyes altípusainak megjelenése kiscsoportos óvodás gyermekek viselkedésében. (2019) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 29 2-3 39-56
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30671432] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30671432, Kapcsolat: 28430052
 3. Szabadi Magdolna. A szociális kompetencia érzelmi elemeinek fejlesztése zeneterápiás eszközökkel tanító és tanár szakos hallgatók körében. (2018)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[30613915] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30613915, Kapcsolat: 28430053
 4. Zsolnai Anikó. A szociális fejlődés segítése. (2013) ISBN:9789636934774
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2360692] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2360692, Kapcsolat: 23333404
 5. Zsolnai Anikó. A szociális készségek fejlesztésének nemzetközi és hazai gyakorlata. (2012) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 22 9 12-23
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2169877] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2169877, Kapcsolat: 22781662
 6. Kasik László et al. A szociális kompetencia fejlődésének és fejlesztésének elméleti alapjai. (2011) Megjelent: Progresszív pedagógiák gyakorlata pp. 56-78
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1862383] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1862383, Kapcsolat: 22781657
 7. Zsolnai Anikó. A szociális készségek és képességek diagnosztikus mérési lehetőségei. (2011) Megjelent: Kognitív és affektív fejlődési folyamatok diagnosztikus értékelésének lehetőségei az iskola kezdő szakaszában pp. 83-104
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1405767] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1405767, Kapcsolat: 22781485
 8. Kasik László. A szociálisérdek-érvényesítés néhány dimenziójának működése és érzelmi háttere 8-18 évesek körében. (2011) MAGYAR PEDAGÓGIA 0025-0260 111 2 141-181
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1961580] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1961580, Kapcsolat: 23114429
 9. Sándor M. A versengés, a győzelem és a vesztés fogalma kisiskolás korban. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1404460] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1404460, Kapcsolat: 20913133
 10. Tóth Edit et al. A szociális kompetencia főbb fejlesztési koncepciói és a pedagógusok szerepe a fejlesztésben.. (2010) Megjelent: A szociális kompetencia fejlesztésének elméleti és gyakorlati alapjai pp. 163-182
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1416455] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1416455, Kapcsolat: 21100134
 11. Kasik László. A szociálisérdek-érvényesítő, az érzelmi és a szociálisprobléma-megoldó képességek vizsgálata 4-18 évesek körében. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1426987] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1426987, Kapcsolat: 21052894
 12. Zsolnai Anikó. A szociális és az érzelmi kompetencia néhány készségének fejlettsége óvodás korban. (2009)
  Egyéb[22781028] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22781028, Kapcsolat: 22781028
 13. Zsolnai Anikó et al. Óvodáskorú gyerekek agresszív és proszociális viselkedése: egy longitudinális vizsgálat eredményei. (2008) ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 1215-1807 1788-2400 58 6-7 91-109
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1326533] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1326533, Kapcsolat: 22777202
 14. Zsolnai A. A szociális készségek fejlődése és fejlesztése gyermekkorban. (2008) ISKOLAKULTÚRA ONLINE (2007-2010) 1789-5170 2 1 119-140
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1329367] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1329367, Kapcsolat: 22781885
 15. Kasik László. A szociálisérdek-érvényesítő képességek működésének jellemzői 4, 8, 11 és 17 éves korban. (2008) MAGYAR PEDAGÓGIA 0025-0260 108 2 149-193
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1427010] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1427010, Kapcsolat: 20588454
 16. Nagy József. Kompetencia alapú kritériumorientált pedagógia. (2007) ISBN:9789636975418
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1116252] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1116252, Kapcsolat: 20413244
 17. Kasik László. A szociális kompetencia fejlesztésének elmélete és gyakorlata. (2007) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 17 11-12 21-37
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1427033] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1427033, Kapcsolat: 20843215
 18. Zsolnai Anikó et al. A szociális és az érzelmi kompetencia néhány készségének fejlettsége óvodás korban. (2007) MAGYAR PEDAGÓGIA 0025-0260 107 3 233-270
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1326536] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1326536, Kapcsolat: 20582241
 19. Benyák Anikó. A hiperaktivitás háttértényezőinek vizsgálata alsó tagozatos tanulóknál. (2007)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2188591] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2188591, Kapcsolat: 22781083
 20. Zsigovits G. Szociális életviteli és környezeti kompetenciák. (2006)
  Könyv[20413240] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20413240, Kapcsolat: 20413240
 21. Gordon Győri. Magyartanítás a gyakorlatban. (2006) Megjelent: Hidak a tantárgyak között: Kereszttantervi kompetenciák és tantárgyközi kapcsolatok pp. 167-197
  Könyvrészlet[21445864] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21445864, Kapcsolat: 21445864
 22. Zsolnai A. A szocialitás fejlesztése 4-8 éves életkorban: módszertani segédanyag óvodapedagógusoknak és tanítóknak : [DIFER programcsomag]. (2006) ISBN:9636974926
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1329345] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1329345, Kapcsolat: 20253553
 23. Bárdossy Ildikó. A befogadó iskola és környezete. (2006) ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 1215-1807 1788-2400 56 3 35-45
  Folyóiratcikk/Esszé (Folyóiratcikk)/Tudományos[1186355] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1186355, Kapcsolat: 21445904
 24. Lénárd Sándor. A szociális kompetencia fejlesztésének pedagógiai lehetőségei. (2005)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[20253552] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20253552, Kapcsolat: 20253552
 25. Bóta Margit et al. A lelki egészségvédelemre való felkészítés feladatai, követelményei a tanárképzésben. (2005) Megjelent: FEJEZETEK A PEDAGÓGIAI PSZICHOLÓGIA KÖRÉBŐL p. online
  Könyvrészlet[22781683] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22781683, Kapcsolat: 22781680
 26. Bárdossy Ildikó et al. Kooperatív pedagógiai stratégiák az iskolában IV.. (2003)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1185389] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1185389, Kapcsolat: 22781590
 27. Konta Ildikó et al. A szociális készségek játékos fejlesztése az iskolában. (2002) ISBN:9631921964
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1116303] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1116303, Kapcsolat: 20253548
 28. Szücs Marianna. A hiperkinetikus szindrómás gyermekek és családjaik helyzete. (2002)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1857649] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1857649, Kapcsolat: 20253549
 29. Nagy J et al. Szociális kompetencia és nevelés. (2001) Megjelent: Tanulmányok a neveléstudomány köréből, 2001 pp. 251-269
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1329361] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1329361, Kapcsolat: 20253550
 30. Kósáné Ormai Vera et al. A társas kapcsolatok és a szerephierarchia alakulása egy általános iskolai osztályban.. (2001) Megjelent: Nevelési kézikönyv nem csak osztályfőnököknek
  Könyvrészlet[20253551] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20253551, Kapcsolat: 20253551
 31. Zsolnai A. Összefüggések a szociális kompetencia egyes komponensei, a tanulási motívumok és az iskolai tudás között: PhD-disszertáció. (1999) ISBN:9634824919
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1329347] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1329347, Kapcsolat: 20253544
 32. Járó Katalin. Jatszmák nélkül: Tranzakcionálisanalízis a gyakorlatban. (1999)
  Könyv[20253543] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20253543, Kapcsolat: 20253543
 33. Nagy J. Az érdekérvényesítő Szociális Képességek Rendszere és Fejlesztése. (1998) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 8 1 34-47
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20252959] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20252959, Kapcsolat: 22781575
 34. Zsolnai Anikó. A szociális kompetencia fejlettsége serdülőkorban. (1998) MAGYAR PEDAGÓGIA 0025-0260 98 3 187-210
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1326541] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1326541, Kapcsolat: 22781609
 35. Kósáné Ormai Vera. A mi iskolánk: Neveléspszichológiai módszerek az iskola belső értékelésében: [segédanyag a pedagógusok továbbképzéséhez]. (1998) ISBN:9638323248
  Könyv/Oktatási anyag (Könyv)/Oktatási[20599986] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20599986, Kapcsolat: 20253547
 36. Domszky András. Kik azok a pszichopedagógusok?. (1995) CSALÁD GYERMEK IFJÚSÁG 1216-8416 3 4 1-25
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30371425] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30371425, Kapcsolat: 27779351
 37. Szekszárdi J. Konfliktuspedagógiai Szöveggyűjtemény. (1994) ISBN:9637332278
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1083436] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1083436, Kapcsolat: 20253546
 38. Szekszárdi J. Konfliktusok (Állampolgári Technikák az Iskolában). (1994) ISBN:9638385022
  Könyv[20252925] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20252925, Kapcsolat: 20445581
 39. Zsolnai Anikó. A szociális készségek fejlesztésének lehetőségei gyermekkorban. (1994) MAGYAR PEDAGÓGIA 0025-0260 3-4 293-302
  Folyóiratcikk[20253545] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20253545, Kapcsolat: 20253545
Fülöp M. A Tehetséges Gyerekek Versengő Magatartásáról. (1992) ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 1215-1807 1788-2400 5 3-14, 1083500
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1083500]
 1. Kovácová E. Vybrané aspekty sútaživosti vo vzťahu k sebahodnotenie (interkulturálne porovnanie Slovensko, Česko, Maďarsko). (2006)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[10314978] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 10314978, Kapcsolat: 20253276
 2. Kováčová E. Emocionálne prežívanie víťazstva a prehry vo svete mužov a žien. (2005) Megjelent: Svet muzu a svet zen. Polarita a vzájemné obohacování: zborník z konference psychologické dny Olomouc 2004 p. 57
  Egyéb konferenciaközlemény[10314979] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 10314979, Kapcsolat: 10314979
 3. Szekszárdi Ferencné. A pedagógiai gyakorlat jellegzetes konfliktusai. (2005) Megjelent: FEJEZETEK A PEDAGÓGIAI PSZICHOLÓGIA KÖRÉBŐL p. online
  Könyvrészlet[22781275] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22781275, Kapcsolat: 22781275
 4. Bóta Margit et al. A lelki egészségvédelemre való felkészítés feladatai, követelményei a tanárképzésben. (2005) Megjelent: FEJEZETEK A PEDAGÓGIAI PSZICHOLÓGIA KÖRÉBŐL p. online
  Könyvrészlet[22781683] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22781683, Kapcsolat: 22781683
 5. Kovácová E. Sútazivost Verzus Kooperácia v Kontexte Edukacného Procesu. (2004)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[20252932] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20252932, Kapcsolat: 20252928
 6. Kováčová E. Emocionálne prežívanie víťazstva a prehry vo svete mužov a žien. (2004)
  Disszertáció/Külföldi fokozat (nem PhD) (Disszertáció)/Tudományos[20253277] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20253277, Kapcsolat: 20253277
 7. Kósáné Ormai Vera. A mi iskolánk: Neveléspszichológiai módszerek az iskola belső értékelésében: [segédanyag a pedagógusok továbbképzéséhez]. (1998) ISBN:9638323248
  Könyv/Oktatási anyag (Könyv)/Oktatási[20599986] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20599986, Kapcsolat: 20252927
 8. Szekszárdi Júlia. Utak és módok: Pedagógiai kézikönyv a konfliktuskezelésről. (1995) ISBN:9638323191
  Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Oktatási[1625044] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1625044, Kapcsolat: 20252926
 9. Szekszárdi Júlia. Konfliktuspedagógiai Szöveggyűjtemény. (1994)
  Könyv[20413301] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20413301, Kapcsolat: 21883565
 10. Szekszárdi J. Konfliktusok (Állampolgári Technikák az Iskolában). (1994) ISBN:9638385022
  Könyv[20252925] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20252925, Kapcsolat: 20252925
 11. Vajda ZS. Szülo, gyerek - piac. (1992) EDUCATIO 1216-3384 1419-8827 1 2 219-227
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[205544] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 205544, Kapcsolat: 20252924
Fülöp M. Cognitive Concepts on Competition. (1992) INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOLOGY 0020-7594 1464-066X 27 3-4 316-316, 1083852
Folyóiratcikk/Absztrakt / Kivonat (Folyóiratcikk)/Tudományos[1083852]
 1. Šimek Damjan et al. The role of the different aspects of academic motivation and competitiveness in explaining self-handicapping. (2010) HORIZONS OF PSYCHOLOGY 1318-1874 2350-5141 19 1 25-41
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27006472] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27006472, Kapcsolat: 27792007
 2. Hildie Leung et al. Chinese Cooperation and Competition: Chapter 29. (2010) Megjelent: The Oxford Handbook of Chinese Psychology pp. 499-514
  Könyvrészlet[21045196] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21045196, Kapcsolat: 21045196
 3. Watkins D. The role of competition in today's Hong Kong: The views of Hong Kong Chinese adolescents in comparative perspective. (2006) JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES 1549-3652 1558-6987 2 3 85-88
  Folyóiratcikk[20413260] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20413260, Kapcsolat: 20413260
 4. Davies I et al. Citizenship And Enterprise: Issues From an Investigation of Teachers' Perceptions in England And Hungary. (2004) COMPARATIVE EDUCATION 0305-0068 1360-0486 40 3 363-385
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1083566] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1083566, Kapcsolat: 21120588
Fülöp M. Teacher's Concepts on Competition. (1992) DIDAKTISK TIDSKRIFT: FÖR PRAKTIKER OCH FORSKARE 1101-7686 2 46-57, 1083504
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1083504]
 1. Lemoine J. Gambling games: risk-taking, social representation and disorder. (2014)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[24282808] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24282808, Kapcsolat: 24282808
 2. Zalewska A M et al. When and why do young people tend to cooperate?. (2013) CITIZENSHIP TEACH LEARN 8 2 215-231
  Folyóiratcikk[23089334] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23089334, Kapcsolat: 23089334
 3. Lemoine J et al. Are taxpayers, who pay their taxes, all cooperative citizens?. (2013) CITIZENSHIP TEACH LEARN 8 2 195-213
  Folyóiratcikk[23089262] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23089262, Kapcsolat: 23089262
 4. Orosz G. Social Representation of Competition, Fraud and Academic Cheating of French and Hungarian Citizens. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2140789] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2140789, Kapcsolat: 20904892
 5. Sándor M. A versengés, a győzelem és a vesztés fogalma kisiskolás korban. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1404460] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1404460, Kapcsolat: 20913135
 6. Orosz G. Magyar és francia egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja. (2008) PSZICHOLÓGIA (MTA PSZICHOLÓGIAI INTÉZET) 0230-0508 28 2 165-194
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1991333] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1991333, Kapcsolat: 20413253
 7. Orosz G. From Competition to Academic Cheating: A French-Hungarian Comparative Study about the Social Representation of Competition, Fraud and Academic Cheating. (2008) Megjelent: IAREP-SABE
  Egyéb konferenciaközlemény[21732249] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21732249, Kapcsolat: 21732249
 8. Koski L et al. Kilapilu kouludiskurssissa. (1995) KASVATUS 4 340-349
  Folyóiratcikk[21722731] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21722731, Kapcsolat: 21722731
Fülöp M. Pedagógusok Nézetei a Rivalizációról. (1993) ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 1215-1807 1788-2400 43 7 74-86, 1083508
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1083508]
 1. Kojanitz László. Mennyire nyitottak a pedagógusok új módszertani megoldások alkalmazására?. (2019) ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 1215-1807 1788-2400 7 8 p. 20
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31182477] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31182477, Kapcsolat: 28813398
 2. Hunyady Györgyné et al. Két évtized a szociálpszichológia és a neveléstudomány kapcsolatának történetéből. (2012) Megjelent: A pszichológia mint társadalomtudomány pp. 421-444
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2194149] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2194149, Kapcsolat: 22732644
 3. Bárdossy Ildikó et al. Pedagógiai nézetek: Tanári mesterképzést bevezető tanulási/tanítási program oktatók és hallgatók számára. (2011) ISBN:9789636423964
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Oktatási[1712791] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1712791, Kapcsolat: 23704945
 4. Orosz G. Social Representation of Competition, Fraud and Academic Cheating of French and Hungarian Citizens. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2140789] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2140789, Kapcsolat: 20904893
 5. Sándor M. A versengés, a győzelem és a vesztés fogalma kisiskolás korban. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1404460] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1404460, Kapcsolat: 20913254
 6. Bacsa Éva. Tanulmányi versenyek tanári szemmel. (2009) ISKOLAKULTÚRA ONLINE (2007-2010) 1789-5170 3 2 52-69
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2767484] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2767484, Kapcsolat: 22781594
 7. Gordon Győri. Tanórakutatás. (2008)
  Könyv[20582268] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20582268, Kapcsolat: 20582268
 8. Kovácová E. Vybrané aspekty sút'azivosti vo vzt'ahu k sebahodnotenie (interkulturálne porovnanie Slovensko, Cesko, Mad'arsko).: Selected aspects of competitiveness in relation to self-esteem: intercultural comparison (Slovakia, Czech, Hungary). (2006)
  Disszertáció/Egyetemi doktor (Disszertáció)/Tudományos[20413753] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20413753, Kapcsolat: 20413712
 9. Kovácová E. Sútazivost Verzus Kooperácia v Kontexte Edukacného Procesu. (2004)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[20252932] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20252932, Kapcsolat: 20252932
 10. Kósáné Ormai Vera. A mi iskolánk: Neveléspszichológiai módszerek az iskola belső értékelésében: [segédanyag a pedagógusok továbbképzéséhez]. (1998) ISBN:9638323248
  Könyv/Oktatási anyag (Könyv)/Oktatási[20599986] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20599986, Kapcsolat: 20252931
 11. Horváth H Attila. Kooperatív technikák: Hatékonyság a nevelésben. (1994) ISBN:9638323019
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1618977] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1618977, Kapcsolat: 20252930
 12. Szekszárdi Júlia. Konfliktuspedagógiai Szöveggyűjtemény. (1994)
  Könyv[20413301] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20413301, Kapcsolat: 20413301
Fülöp M. A Pedagógusok Nézetei a Versengésről. (1994) Megjelent: Konfliktuspedagógiai Szöveggyűjtemény pp. 69-81, 1083511
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1083511]
 1. Ádám Erzsébet. KONFLIKTUS ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS, MINT A PEDAGÓGIAI GYAKORLAT JELENSÉGEI. (2012) PEDACTA 2248-3527 2 1 p. 2012
  Folyóiratcikk[22781723] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22781723, Kapcsolat: 22781723
 2. Szekszárdi Júlia. Konfliktuspedagógiai Szöveggyűjtemény. (1994)
  Könyv[20413301] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20413301, Kapcsolat: 20413698
Fülöp M. A rivalizáció a pszichoanalitikus elmélet tükrében. (1995) Megjelent: Irányzatok és kutatások a mai magyar pszichoanalízisben pp. 216-228, 1083868
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[1083868]
 1. Takács István. Az Ötödik Rend – ifjúságának és pedagógusainak versengése. (2006)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2777862] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2777862, Kapcsolat: 22781512
Fülöp M. A Versengésre Vonatkozó Tudományos és Implicit Elméletek. [kandidátusi értekezés]. (1995), 1083512
Disszertáció/Kandidátus (Disszertáció)/Tudományos[1083512]
 1. N Kollár Katalin. Feladatvégzés csoportban, versengés és együttműködés. (2017) Megjelent: Pedagógusok pszichológiai kézikönyve 3. pp. 213-263
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3285128] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3285128, Kapcsolat: 26986272
 2. Orosz G et al. Konstruktív versengés az autópiaci szervezetekben. (2012) ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 1419-872X 2012 3 5-32
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23299136] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23299136, Kapcsolat: 23299113
 3. Görgényi I. A csapatsport territoriális elmélete. (2012) Megjelent: A sport pszichológiája: Fejezetek a sportlélektan és határterületeiről, I pp. 191-208
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23541078] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23541078, Kapcsolat: 23541066
 4. Orosz G. Social Representation of Competition, Fraud and Academic Cheating of French and Hungarian Citizens. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2140789] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2140789, Kapcsolat: 20904895
 5. Sándor M. A versengés, a győzelem és a vesztés fogalma kisiskolás korban. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1404460] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1404460, Kapcsolat: 20913288
 6. Gordon Győri. Tanórakutatás. (2008)
  Könyv[20582268] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20582268, Kapcsolat: 20582284
 7. Orosz G. From Competition to Academic Cheating: A French-Hungarian Comparative Study about the Social Representation of Competition, Fraud and Academic Cheating. (2008) Megjelent: IAREP-SABE
  Egyéb konferenciaközlemény[21732267] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21732267, Kapcsolat: 21732267
 8. Lénárd Sándor. A szociális kompetencia fejlesztésének pedagógiai lehetőségei. (2005)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[20253552] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20253552, Kapcsolat: 20252937
 9. Kovácová E. Sútazivost Verzus Kooperácia v Kontexte Edukacného Procesu. (2004)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[20252932] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20252932, Kapcsolat: 20252935
 10. N Kollár Katalin. Feladatvégzés csoportban, versengés és együttműködés. (2004) Megjelent: Pszichológia pedagógusoknak pp. 324-349
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2835453] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2835453, Kapcsolat: 20252936
 11. Gyarmathy É. Projektkönyv: Tehetséggondozó projektek készítése és használata. (2001) ISBN:9630074354
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Ismeretterjesztő[206663] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 206663, Kapcsolat: 20252934
 12. Vincze A et al. A Szexuális Féltékenység Kultúrközi Vizsgálata. (1998) Pszichológia 18 1 3-33
  Folyóiratcikk[20252933] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20252933, Kapcsolat: 20252933
Fülöp M. A Versengésre Vonatkozó Tudományos Nézetek. 1., A Versengő Magatartás Eredete. (1995) PSZICHOLÓGIA (MTA PSZICHOLÓGIAI INTÉZET) 0230-0508 15 1 61-111, 1083513
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1083513]
 1. Zsolnai Anikó. A szociális kompetencia fejlődése és fejlesztési lehetőségei gyermekkorban. (2020)
  Disszertáció/MTA Doktora (Disszertáció)/Tudományos[31293846] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31293846, Kapcsolat: 28447586
 2. N Kollár Katalin. Feladatvégzés csoportban, versengés és együttműködés. (2017) Megjelent: Pedagógusok pszichológiai kézikönyve 3. pp. 213-263
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3285128] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3285128, Kapcsolat: 26986302
 3. Kasik László. Személyközi problémák és megoldásuk. (2015) ISBN:9789636934422
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2919168] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2919168, Kapcsolat: 24958947
 4. Kasik László. Relationship between Cooperation, Competition and Family Background at the Ages of 8-18 in a Hungarian Context. (2015) HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH JOURNAL (HERJ) 2062-9605 2064-2199 5 1 25-41
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2899243] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2899243, Kapcsolat: 27790872
 5. Kasik László et al. A kortársi versengés és problémamegoldás jellemzői serdülők körében. (2015) MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE 0025-0279 1588-2799 70 1 179-195
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2864047] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2864047, Kapcsolat: 24748089
 6. Biróné Ilics. A prediktív validitást vizsgáló eljárások a röplabdás tehetségek kiválasztásában. (2014)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2859984] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2859984, Kapcsolat: 23753101
 7. Zsolnai Anikó. A szociális fejlődés segítése. (2013) ISBN:9789636934774
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2360692] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2360692, Kapcsolat: 23333469
 8. Marczinka Zoltán. The changing dynamics of the team theoretical assumptions about the sociological perspective of team life. (2012) ISBN:9788024431345
  Könyv[22733247] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22733247, Kapcsolat: 22733247
 9. Kasik László. A szociálisérdek-érvényesítés néhány dimenziójának működése és érzelmi háttere 8-18 évesek körében. (2011) MAGYAR PEDAGÓGIA 0025-0260 111 2 141-181
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1961580] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1961580, Kapcsolat: 23114469
 10. Czibor A et al. Ki nyeri meg a versenyt? Egy kompetitív kísérleti játék tanulságai. (2010) MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE 0025-0279 1588-2799 65 1 165-182
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1895944] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1895944, Kapcsolat: 21444293
2021-10-22 05:53