Hunyady György. Szociálpszichológia. (1984), 1040171
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1040171]
 1. Kádár Gabriella. Az empátia és a családi kommunikáció rendszerszemléletű megközelítése serdülőknél. (2006) Megjelent: A kapcsolati egyensúlyok szerpe az egészséges alkalmazkodásban pp. 167-205
  Könyvrészlet[20153972] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20153972, Kapcsolat: 20153972
 2. Tóth Lilla. A siker és a bizalom egy nagyközség vállalkozói körében. (2003)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[25568969] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25568969, Kapcsolat: 25568969
 3. Csepeli György. Szociálpszichológia. (2002)
  Könyv[20153865] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20153865, Kapcsolat: 20153866
 4. Pléh Csaba. A lélektan története. (2000) ISBN:9633794285; 9789633794289
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1016925] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1016925, Kapcsolat: 20153856
 5. Murányi István. Szocio-kulturális és területi tényezők szerepe a 10-17 éves fiatalok előítéletes gondolkodásában. (1998) Megjelent: Idegenek Magyarországon pp. 139-153
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[25568570] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25568570, Kapcsolat: 25568570
 6. Pléh CS. Nyelv - kommunikáció - cselekvés. (1997) ISBN:9633793041
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[240660] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 240660, Kapcsolat: 20153959
 7. László J. Narrative organisation of social representations. (1997) PAPERS ON SOCIAL REPRESENTATIONS 1021-5573 6 2 155-172
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[19393] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 19393, Kapcsolat: 25568445
 8. Pléh Csaba. Pszichológiatörténet. (1992) ISBN:9632827341
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[1016921] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1016921, Kapcsolat: 20153862
 9. Csepeli György. Nemzet által homályosan. (1992) ISBN:9637911375
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1493785] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1493785, Kapcsolat: 20157712
Hunyady György. Kardos Lajos (1899-1985).. (1985) MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE 0025-0279 1588-2799 5 373-375, 1044379
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1044379]
 1. Pléh Csaba. Intézmények, eszmék, sorsok a magyar pszichológia fél évszázadában 1960–2010. (2016) MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE 0025-0279 1588-2799 71 4 699-731
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3202061] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3202061, Kapcsolat: 26462783
 2. A MAGYAR KÍSÉRLETI PSZICHOLÓGIA FEJLŐDÉSI ÍVE 1950–2010 KÖZÖTT. (2011) MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE 0025-0279 1588-2799 66 4 467-495
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25566626] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25566626, Kapcsolat: 25566626
 3. Lányi Gusztáv. Lélek(tan) és politika: bevezetés a politikai pszichológiába. (2001) ISBN:9639134236
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2160050] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2160050, Kapcsolat: 20155311
 4. Pléh Csaba. A lélektan története. (2000) ISBN:9633794285; 9789633794289
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1016925] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1016925, Kapcsolat: 20153858
 5. Lányi Gusztáv. A rejtőzködés (politikai) pszichológiája: politikai pszichológia Magyarországon a fordulat évétől a rendszerváltásig. (1998) Megjelent: Élettörténet és megismerés pp. 224-249
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2434078] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2434078, Kapcsolat: 20156899
Hunyady György. Pszichológiai Tanulmányok XVI.. (1986), 1040206
Könyv/Nem besorolt (Könyv)/Tudományos[1040206]
 1. Oláh A. Az empirikus kreativitáskutatás hazai hagyományai. (2010) MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE 0025-0279 1588-2799 65 2 189-198
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1377598] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1377598, Kapcsolat: 25566621
Hunyady György. Komplex történeti-nemzeti-társadalmi kategórák jellemzéséről. (1989) Megjelent: Identitás kettős tükörben p. 177, 1055933
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1055933]
 1. Lányi Gusztáv. Lélek(tan) és politika: bevezetés a politikai pszichológiába. (2001) ISBN:9639134236
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2160050] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2160050, Kapcsolat: 20155317
 2. Lányi Gusztáv. A rejtőzködés (politikai) pszichológiája: politikai pszichológia Magyarországon a fordulat évétől a rendszerváltásig. (1998) Megjelent: Élettörténet és megismerés pp. 224-249
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2434078] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2434078, Kapcsolat: 20156900
Hunyady György. Deviáns fiatalok és szocializációs közegük, nézetei, attitűdjei, értékei: A Debreceni Komplex tudat vizsgálat egy vetületében. (1990) Megjelent: A "társadalmi beilleszkedési zavarok" kutatási főirány kutatóinak III. munkaértekezlete pp. 1-28, 1056019
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1056019]
 1. Bugán Antal. Az értékfelfogás alakulása a szocializáció folyamatában. (2002) Megjelent: Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága pp. 313-322
  Könyvrészlet[20155360] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20155360, Kapcsolat: 20155360
Hunyady György. From the national character to the mechanism of stereotyping: The withdrawal of social psychology in the history of sciences. (1990) Megjelent: Perspectives on Ideas and Reality pp. 174-200, 1044992
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1044992]
 1. Lányi Gusztáv. Lélek(tan) és politika: bevezetés a politikai pszichológiába. (2001) ISBN:9639134236
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2160050] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2160050, Kapcsolat: 20155318
 2. Lányi Gusztáv. A rejtőzködés (politikai) pszichológiája: politikai pszichológia Magyarországon a fordulat évétől a rendszerváltásig. (1998) Megjelent: Élettörténet és megismerés pp. 224-249
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2434078] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2434078, Kapcsolat: 20156901
Hunyady György. Szociálpszichológiai tanulmányok. Válogatás pszichológus hallgatók számára. (1991), 1040215
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1040215]
 1. Gregor Anikó. A nemi szerepekkel kapcsolatos attitűdök a 2000-es években Magyarországon. (2015)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2929913] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 2929913, Kapcsolat: 25566800
 2. Pántya József. Helyzetbe hozni vagy helyzetbe kerülni? A fölérendelt szerep, a machiavellizmus és a társas értékorientáció hatalmi viselkedést befolyásoló hatásainak kísérletes vizsgálata. (2014)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2779081] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2779081, Kapcsolat: 25545516
 3. Szabó Éva. A szociális megismerés alapjelenségei a személypercepció és attribúció. (1997) Megjelent: Az iskola szociálpszichológiai jelentésvilága pp. 86-101
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[25570493] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25570493, Kapcsolat: 25570493
Hunyady György. Pszichológia a budapesti tudományegyetemen. (1996) MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE 0025-0279 1588-2799 52 1-3 3-16, 1045055
Folyóiratcikk/Rövid közlemény (Folyóiratcikk)/Tudományos[1045055]
 1. Pléh Csaba. Intézmények, eszmék, sorsok a magyar pszichológia fél évszázadában 1960–2010. (2016) MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE 0025-0279 1588-2799 71 4 699-731
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3202061] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3202061, Kapcsolat: 26462781
 2. Pléh Csaba. Hagyomány és újítás a pszichológiában. (1998)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1078804] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1078804, Kapcsolat: 20155263
Hunyady György. Sztereotípiák a változó közgondolkodásban. (1996) ISBN:963057344X, 1040230
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1040230]
 1. Sebestyén Nóra. A versengés és a tanulás kulturális beágyazottsága és a migráció hatása a konceptualizációra. (2016)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3181595] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 3181595, Kapcsolat: 25569058
 2. Rácz Attila. Segregation in Minds: Analysis on the Statistical and Mental-based Socio-spatial Segregation in a Hungarian City. (2015) BELVEDERE MERIDIONALE 1419-0222 2064-5929 27 1 103-115
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2889612] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2889612, Kapcsolat: 25561535
 3. Berkics Mihály. Rendszer és jogrendszer percepciói Magyarországon. (2015) Megjelent: A jog szociálpszichológiája: a hiányzó láncszem pp. 337-364
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3001342] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3001342, Kapcsolat: 25565364
 4. Fülöp Márta. A versengés, a győzelem és a vesztés pszichológiája és kulturális különbségei. (2015)
  Disszertáció/MTA Doktora (Disszertáció)/Tudományos[2927718] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2927718, Kapcsolat: 25551385
 5. Hadarics Márton. A társadalmi egyenlőséggel kapcsolatos attitűdök Nyugat- és Kelet-Európában: Motivációs alapok és viselkedéses következmények. (2015)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[25568997] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25568997, Kapcsolat: 25568997
 6. Hadarics Márton. A politikai intézményrendszerbe vetett bizalom motivált társas megismerés háttere Nyugat- és Kelet-Európában. (2015) Megjelent: A jog szociálpszichológiája: a hiányzó láncszem pp. 365-388
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[25565382] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25565382, Kapcsolat: 25565382
 7. Hadarics Márton. A jóléti szolgáltatásokkal kapcsolatos attitűdök motivált társas megismerési keretben: Nyugat- és Kelet-Európa esete. (2015) Megjelent: A jog szociálpszichológiája: a hiányzó láncszem pp. 389-415
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[25565418] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25565418, Kapcsolat: 25565418
 8. Csepeli György. Szociálpszichológia mindenkiben. (2014) ISBN:9789630976169
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[2761623] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2761623, Kapcsolat: 24075209
 9. Krekó Péter. Összeesküvés-elmélet mint kollektív motivált megismerés. (2014)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[25568832] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25568832, Kapcsolat: 25568823
 10. Harsányi Szabolcs. Ideológiai és politikai preferenciák a lezárás iránti igény, a tekintélyelvűség, a szorongás és az értékpreferenciák tükrében. (2014)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[25568921] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25568921, Kapcsolat: 25568908
 11. Frank Tibor. Hunyady Tanár Úr: A pályakezdet lendülete, 1964-1973. (2013) ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 1419-872X 13 1 10-14
  Folyóiratcikk/Personalia, alkalmi megemlékezés (Folyóiratcikk)/Tudományos[2500819] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2500819, Kapcsolat: 25570434
 12. Karner Orsolya. A csoportos tanácsadás mint tanulási folyamat. Álláskeresőknek nyújtott tréning utánkövetéses hatásvizsgálata. (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[25568803] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25568803, Kapcsolat: 25568796
 13. Szabó Mónika. Változó sztereotípiák, változó társadalom: az egyenlőtlenségek ideológiái és a kritikai társadalom-lélektan. (2012) Megjelent: A pszichológia mint társadalomtudomány pp. 321-332
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2073509] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2073509, Kapcsolat: 25570124
 14. Csepeli György. Radikálisként élni: nemzeti radikálisok gondolkodási mintái Magyarországon. (2012) Megjelent: A pszichológia mint társadalomtudomány pp. 57-65
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[25569682] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25569682, Kapcsolat: 25569682
 15. Forgó Melinda. Felsőoktatás-menedzsment - magyar felsőoktatási vezetők életútja és vezetői szerepei. (2012)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2232033] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2232033, Kapcsolat: 25568700
 16. Váriné Szilágyi Ibolya. Fejezetek a hazai szociálpszichológia történetéből.. (2012) Megjelent: A pszichológia mint társadalomtudomány pp. 579-588
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2200484] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2200484, Kapcsolat: 25570241
 17. Nguyen Luu Lan. Etnokulturális folytonosság, identitás és akkulturáció. (2012) Megjelent: A pszichológia mint társadalomtudomány pp. 67-81
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2115849] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2115849, Kapcsolat: 25569711
 18. Berkics Mihály. Burkolt társadalomelmélet és rendszerkritikus sztereotípiák. (2012) Megjelent: A pszichológia mint társadalomtudomány pp. 227-244
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2190381] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2190381, Kapcsolat: 25569773
 19. Fülöp M. Az üzlet és a versengés reprezentációja a visegrádi országok leendő gazdasági szakemberei között: kölcsönös bizalom vagy kölcsönös előítéletek?. (2012) Megjelent: A pszichológia mint társadalomtudomány pp. 129-153
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2140163] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2140163, Kapcsolat: 25569754
 20. Krekó Péter. A tekintély színe és fonákja. (2012) Megjelent: A pszichológia mint társadalomtudomány pp. 245-260
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2193489] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2193489, Kapcsolat: 25569795
 21. László János. A nemzeti karaktertől a nemzeti identitásig. (2012) Megjelent: A pszichológia mint társadalomtudomány pp. 43-56
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2102744] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2102744, Kapcsolat: 25569659
 22. Pörzse Katalin. A mi 20-21. századunk. (2012) Megjelent: A pszichológia mint társadalomtudomány pp. 293-304
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[25569878] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25569878, Kapcsolat: 25569878
 23. Héderné Berta Edina. A cigány-magyar segítőkapcsolat speciális vonatkozásai. (2012)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2214125] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2214125, Kapcsolat: 25568739
 24. Krekó Péter et al. A szélsőjöbboldal iránti társadalmi kereslet növekedése Magyarországon. (2011) POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 1216-1438 20 2 53-79
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1998461] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1998461, Kapcsolat: 25544547
 25. Balázs Elek. The role of stereotypes in the process of verification. (2010) ANALELE UNIVERSITATII DE VEST DIN TIMISOARA SERIA DREPT / ANNALS OF THE TIMISOARA WEST UNIVERSITY LAW SERIES 1843-0651 1223-5423 57 p. 1
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25563415] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25563415, Kapcsolat: 25563415
 26. Nárai Erzsébet. Egészségstílus szegmentáció, egészség-attitűdök. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[25568669] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25568669, Kapcsolat: 25568669
 27. Sándor Mónika. A versengés, a gyızelem és a vesztés fogalma kisiskolás korban. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[25568676] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25568676, Kapcsolat: 25568676
 28. Bernáth Ágnes. A történelmi múlt megőrzésének természetes létformái. (2010) Megjelent: A nemzeti emlékezet vizsgálatának pszichológiai szempontjai pp. 117-134
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[22051197] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22051197, Kapcsolat: 25569230
 29. Berkics M. A társadalmi viszonyok és a társadalomban zajló versengés igazságosságának észlelése. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1865919] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1865919, Kapcsolat: 25568598
 30. Molnár R et al. A szerepkonfliktus pályaszocializációs eredete: a hivatásbeli és a családi szerepek az orvosnőkről és jogásznőkről alkotott sztereotípiák tükrében [The potential role of professional socialization in the development of conflict between the professional and family roles in light of stereotypes about female physicians and jurists]. (2010) MENTÁLHIGIÉNÉ ÉS PSZICHOSZOMATIKA 1419-8126 1786-3759 11 1 31-51
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1688198] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1688198, Kapcsolat: 25544384
 31. Kádi Anna. Egyetemisták nézetei a szegénységről és gazdagságról : Sztereotípiák és attribúciók. (2009) Megjelent: Ezerarcú reprezentáció pp. 73-109
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24582752] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24582752, Kapcsolat: 24582853
 32. Szabó Mónika. A TÁRSADALMI NEMEKKEL KAPCSOLATOS DINAMIKUS NÉZETRENDSZEREK SZOCIÁLPSZICHOLÓGIAI VIZSGÁLATA: Ideológiák és sztereotípiák, nemi tipizáltság és társas identitás: Ideológiák és sztereotípiák, nemi tipizáltság és társas identitás.. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2073403] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2073403, Kapcsolat: 25566819
 33. Fülöp M. A kultúraközi és a kulturális összehasonlító pszichológia Magyarországon. (2009) MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE 0025-0279 1588-2799 64 1 3-83
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1203013] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1203013, Kapcsolat: 25550946
 34. Berkics M. A disztributív igazságosság észlelése és a rendszerigazolás: kultúrközi összehasonlítás két volt szocialista országban. (2009) MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE 0025-0279 1588-2799 64 1 229-252
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1865773] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1865773, Kapcsolat: 25544579
 35. Kiss János. Munkaérték preferenciák strukturális változásai a professzionalizáció mértékének és a képzés tartalmi változásainak tükrében. (2008)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2535990] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2535990, Kapcsolat: 25545254
 36. Csontó Erzsébet. Sztereotípiák Magyarországon a rendszerváltástól napjainkig. (2007)
  Egyéb/Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb)/Tudományos[23814513] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23814513, Kapcsolat: 25544540
 37. STUDENT STYLES AND SOCIALIZATION: A COMPARATIVE STUDY. (2007)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[25566761] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25566761, Kapcsolat: 25566761
 38. Kormos Judit et al. Az interkulturális kapcsolatok hatása az idegen nyelvi beszélőkkel kapcsolatos attitűdökre általános iskolások körében. (2007)
  Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[25545602] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25545602, Kapcsolat: 25545602
 39. Horváth-Szabó Katalin. Valláspszichológia. (2006) Megjelent: Alkalmazott pszichológia pp. 204-222
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1681230] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 1681230, Kapcsolat: 20153991
 40. Varga Attila. Pszichológia a fenntarthatóságért. (2006) MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE 0025-0279 1588-2799 61 1 187-206
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3088640] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3088640, Kapcsolat: 20153790
 41. Horváth István. Kisebbségszociológia. Alapfogalmak és kritikai perspektívák. (2006)
  Könyv/Oktatási anyag (Könyv)/Oktatási[25552707] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25552707, Kapcsolat: 25552712
 42. Szabó Éva. A társas megismerés alapjelenségei: egyének és csoportok észlelése. (2006) Megjelent: A munkahelyi szociálpszichológiai jelenség világa I. Egyének és csoportok. pp. 13-41
  Könyvrészlet[20155261] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20155261, Kapcsolat: 20155261
 43. Nagypál Mónika. Szteretípiák a szervezetpszichológusokról. (2005) MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE 0025-0279 1588-2799 60 1 267-283
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25544528] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25544528, Kapcsolat: 25544528
 44. Nagy Pál. Sztereotípiák a szervezetpszichológusokról. (2005) Megjelent: Szervezeti látleletek pp. 267-283
  Könyvrészlet[20153864] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20153864, Kapcsolat: 20153864
 45. László J. A történetek tudománya: Bevezetés a narratív pszichológiába. (2005) ISBN:9639494593
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1000868] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1000868, Kapcsolat: 20153787
 46. Münnich Ákos. A mentális egészséget és egészségmagatartást befolyásoló tényezők. (2005) ISBN:963866536X
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[20153975] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20153975, Kapcsolat: 20153977
 47. Katona N. Student temperament preferences – a cross-cultural study in six countries. (2004) APPLIED PSYCHOLOGY IN HUNGARY 1586-7382 3 3 47-63
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1619559] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1619559, Kapcsolat: 20153830
 48. N Kollár Katalin. Pszichológia pedagógusoknak. (2004) ISBN:963389672X
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[1677163] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 1677163, Kapcsolat: 20153873
 49. Markolt Norbert et al. Fővárosiak és vidékiek sztereotip képe önmagukról és egymásról. (2004) ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 1419-872X 6 34-53
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20153826] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20153826, Kapcsolat: 20153815
 50. László J. Szociális emlékezet - a történelem szociálpszichológiája. Bevezető. (2003) MAGYAR TUDOMÁNY 0025-0325 1588-1245 48 1 2-5
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[19446] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 19446, Kapcsolat: 20156914
 51. Horváth-Szabó Katalin. Hazai vizsgálatok a kritika utáni vallásosságskálával. (2003) MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE 0025-0279 1588-2799 1 127-152
  Folyóiratcikk[20153791] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20153791, Kapcsolat: 20153791
 52. Pléh Csaba. A természet és a lélek.. (2003) ISBN:963389414X; 9789633894149
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1011982] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1011982, Kapcsolat: 20153970
 53. Erős Ferenc. A leegyszerűsítés géniuszai. (2003) BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 0865-4247 1588-0222 3 240-252
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20159481] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20159481, Kapcsolat: 20159483
 54. Csepeli György. Szociálpszichológia. (2002)
  Könyv[20153865] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20153865, Kapcsolat: 20153869
 55. Csepeli GY. A nagyvilágon e kívül...: Nemzeti tudat és érzésvilág Magyarországon 1970-2002. (2002) ISBN:9639134155
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1492387] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1492387, Kapcsolat: 20155374
 56. Pataki Ferenc. Nemzetkarakterológia - nemzeti identitás - nemzeti narratológia. (2001) Megjelent: Élettörténet és identitás pp. 406-423
  Könyvrészlet[20155331] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20155331, Kapcsolat: 20155331
 57. Veressné Gönczi Ibolya. "…mint brosstű a mélykék lilán…" (A relaxáció szerepe egy párkapcsolati probléma tükrében). (2001) MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE 0025-0279 1588-2799 56 3 349-355
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25544417] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25544417, Kapcsolat: 25544417
 58. Vajda Zsuzsanna. Lélektankönyv: A személyiségről, a tudatról, az érzelmekről és más pszichológiai kérdésekről. (2001) ISBN:9631627403
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Ismeretterjesztő[2780487] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2780487, Kapcsolat: 24222794
 59. Lányi Gusztáv. Lélek(tan) és politika: bevezetés a politikai pszichológiába. (2001) ISBN:9639134236
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2160050] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2160050, Kapcsolat: 20155319
 60. Eros F. Az identitás labirintusai: Narratív konstrukciók és identitás-stratégiák. (2001) ISBN:9633796989
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[206677] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 206677, Kapcsolat: 20157713
 61. Csepeli György. Sztereotípiák Magyarországon a rendszerváltástól napjainkig. (2000) TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 0133-1167 1786-2140 54 1-15
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25544568] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25544568, Kapcsolat: 25544568
 62. Rákos Péter. Nemzeti jelleg - a miénk és a másoké: Öncsalások és előítéletek mint történelemformáló tényezők. (2000)
  Könyv[20155325] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20155325, Kapcsolat: 20155325
 63. Balázs Beáta. Nemi sztereotípiák - a szubtípusok szociális értékelése. (2000) ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 1419-872X 2 1 27-42
  Folyóiratcikk[20156923] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20156923, Kapcsolat: 20156923
 64. Kapitány Ágnes et al. Nemi eltérések a tárgyi környezethez való viszonyban. (2000) Megjelent: Beszélő házak pp. 1-9
  Könyvrészlet[20153881] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20153881, Kapcsolat: 20153881
 65. Pléh Csaba. A gondolatok terjedési mechanizmusai: mémek vagy fertőzések. (2000) REPLIKA 0865-8188 2000 40, 2000. június 165-185
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1020935] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1020935, Kapcsolat: 20153845
 66. Sallay Hedvig. Kognitív stílus és szocializáció: O. J. Harvey elméletének és módszerének hazai adaptálása. (1999) MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE 0025-0279 1588-2799 54 2 117-134
  Folyóiratcikk[20156951] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20156951, Kapcsolat: 20156951
 67. László János. Ki a térképrajzoló? Válasz egy reflexióra. (1999) BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 0865-4247 1588-0222 11 129-131
  Folyóiratcikk[20159431] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20159431, Kapcsolat: 20159431
 68. Nguyen Luu Lan. A magyar szociálpszichológia útjai - egy elrajzolt térképen. (1999) BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 0865-4247 1588-0222 11 2 125-129
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2958625] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2958625, Kapcsolat: 20159421
 69. Kiss Paszkál. A konzervativizmus pszichológiai és társadalmi kontextusban. (1999) ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 1419-872X 1 2 75-87
  Folyóiratcikk[20156920] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20156920, Kapcsolat: 20156920
 70. Szabó Éva. A "kedves", az "okos" és a "gonosz", avagy a kedvelt és nem kedvelt tanár képének jellemzői. (1999) ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 1419-872X 1 1 31-41
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1999096] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1999096, Kapcsolat: 20156922
 71. László János. Identitás és narratívum. (1998) Megjelent: Szerep, forgatókönyv, narratívum pp. 137-145
  Könyvrészlet[20157717] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20157717, Kapcsolat: 20157717
 72. Pataki Ferenc. A tömegek évszázada: Bevezetés a tömeglélektanba. (1998)
  Könyv[20155336] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20155336, Kapcsolat: 20155336
 73. Lányi Gusztáv. A rejtőzködés (politikai) pszichológiája: politikai pszichológia Magyarországon a fordulat évétől a rendszerváltásig. (1998) Megjelent: Élettörténet és megismerés pp. 224-249
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2434078] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2434078, Kapcsolat: 20156902
 74. László J. A magyar szociálpszichológia útjai. (1998) BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 0865-4247 1588-0222 10 4 423-434
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[19391] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 19391, Kapcsolat: 20159417
 75. Szabó Éva. A szociális megismerés alapjelenségei a személypercepció és attribúció. (1997) Megjelent: Az iskola szociálpszichológiai jelentésvilága pp. 86-101
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[25570492] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25570492, Kapcsolat: 25570492
2021-05-15 03:16