Vadas András. Rodulfus Glaber és az ezredforduló félelmei a Historiarum libri quinque című műben. (2007) VILÁGTÖRTÉNET 0083-6265 29 1-2 31-49, 2245003
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2245003]
 1. Csákó Judit. Az Árpád-kori Magyarország a francia területen keletkezett kútfők tükrében. (2016)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[25601658] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25601658, Kapcsolat: 25601656
 2. Halmágyi Miklós. Mi és ők: Azonosság és idegenség az első évezred fordulóján. (2014) ISBN:9786155372254; 9786155372261
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2823624] [Egyeztetett]
  Említések száma: 3
  Független, Idéző: 2823624, Kapcsolat: 24442914
 3. Halmágyi Miklós. Az önazonosság és idegenfelfogás kérdései az első ezredforduló korának válogatott szerzői alapján. (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2906901] [Egyeztetett]
  Említések száma: 4
  Független, Idéző: 2906901, Kapcsolat: 23427111
 4. Halmágyi Miklós. Önazonosság és idegenfelfogás Rodulfus Glaber műveiben. (2010) Megjelent: Középkortörténeti tanulmányok 6. pp. 51-62
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1424446] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1424446, Kapcsolat: 23065131
 5. Sashalmi Endre. Századfordulók logikája. Megjegyzések a középkori és a koraújkori időfelfogás sajátosságaihoz.. (2008) VILÁGTÖRTÉNET 0083-6265 30 tavasz/nyár 24-33
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1589315] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1589315, Kapcsolat: 23065130
Vadas A et al. Európa klímaviszonyai a középkorban, különös tekintettel a 14. századi változásokra. Szakirodalmi áttekintés. (2009) SOPRONI SZEMLE: KULTURTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 0133-0748 63 2 250-265, 30422843
Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30422843]
 1. Sárosi Edit. Térszerkezet, úthálózat és fennhatóság. Településszerkezeti változások a Duna-Tisza-közén a 15-17. században. (2018) Megjelent: Veretek, utak, katonák : gazdaságtörténeti tanulmányok a magyar középkorról pp. 305-324
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27649686] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27649686, Kapcsolat: 27649683
 2. Rihmer Aurél. Természeti csapás jellegű éghajlat változás és népesség elvándorlás. A lakosság elöregedésének és az égövi hőmérséklet emelkedésének kölcsönhatásai. (2018) ACTA HISTORICA HUNGARICA TURICIENSIA 33 11 334-437
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27444942] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 27444942, Kapcsolat: 27444942
 3. Rácz Lajos. Mi a kis jégkorszak?. (2016) TÖRTÉNETI FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 2064-390X 4 1 15-46
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3107789] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3107789, Kapcsolat: 26060554
 4. Gáll Erwin. Nincs cím. (2015) MARISIA: ARHEOLOGIE ISTORIE 1016-9652 34-35 73-106
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Közérdekű[26065731] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26065731, Kapcsolat: 26065731
 5. Gáll Erwin. The Significance of the Sites “Aşezare” and “Necropolă” on “Dealul Viilor”in the Development of Habitat in the Micro-area of Sighişoara during the Middle Ages (Twelfth-Thirteenth Century). Human Landscape of the Sighisoara Region from the 12th–13th Centuries. (2014) ZIRIDAVA : STUDIA ARCHAEOLOGICA 2392-8786 1224-7316 28 209-241
  Folyóiratcikk[24418517] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24418517, Kapcsolat: 24761522
 6. Pappné Vancsó Judit. Éghajlatváltozás és emberi alkalmazkodás a középkori meleg időszakban: A sikeres alkalmazkodás attribútumai. (2014) FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 0015-5411 138 2 107-121
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2702361] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2702361, Kapcsolat: 24156419
 7. Kárpáti L. Fertő-Hanság – Neusiedler See-Seewinkel Nemzeti Park I. (2013) ISBN:9786155224300
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[30268477] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30268477, Kapcsolat: 28947698
 8. Tóber Márta. A Duna-Tisza-közi homokhátság késő középkori tájhasználata a szakirodalomban. (2013) AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE 0002-1105 53-54 1-4 147-147
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23749672] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23749672, Kapcsolat: 23749672
 9. Josef Fally. Nationalpark Neusiedler See - Seewinkler: Monographische Studien über das Gebiet Neusiedler See und Hanság. (2012) ISBN:9789639935280
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[2515606] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2515606, Kapcsolat: 28946932
 10. Gömöri János. A Fertő déli partszakaszának régészeti lelőhelyei (2012-ig). (2012) Megjelent: Fertő-Hanság – Neusiedler See-Seewinkel Nemzeti Park I pp. 258-269
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[27054830] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27054830, Kapcsolat: 27234922
 11. Kern Zoltán. Éghajlati és környezeti változások rekonstrukciója faévgyűrűk és barlangi jég vizsgálata alapján. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1845500] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1845500, Kapcsolat: 23066341
Vadas András. „midőn az emberek ilyetén csodát tapasztalnak a természetben, nyomban valami váratlan és rettentő dolog sújt le rájuk”: egy 11. századi bencés és a természet. (2010) Megjelent: Középkori mozaik pp. 27-41, 2245027
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2245027]
 1. Halmágyi Miklós. Mi és ők: Azonosság és idegenség az első évezred fordulóján. (2014) ISBN:9786155372254; 9786155372261
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2823624] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2823624, Kapcsolat: 24442995
 2. Halmágyi Miklós. Az önazonosság és idegenfelfogás kérdései az első ezredforduló korának válogatott szerzői alapján. (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2906901] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2906901, Kapcsolat: 23427114
 3. Csákó Judit. Az Árpád-kori magyarság ábrázolása A francia területen keletkezett elbeszélő forrásokban. (2013) Megjelent: Francia-magyar kapcsolatok a középkorban. Szerk. Györkös Attila - Kiss Gergely pp. 79-79
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23338022] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23338022, Kapcsolat: 23338022
Vadas András Rácz. Éghajlati változások a Kárpát-medencében a középkor idején. (2010) AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE 0002-1105 51- 1-4 39-62, 2245033
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2245033]
 1. Szántó Richárd. Időjárási anomáliák és társadalmi következményeik Közép-Európában és a Kárpát-medencében a 9. században Weather Anomalies and Their Social Consequences in the Carpathian Basin and Adjacent Areas in the Ninth Century. (2021) Megjelent: Környezettörténet 3. Környezeti folyamatok a honfoglalástól napjainkig történeti és természettudományos források tükrében pp. 161-174
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31915208] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31915208, Kapcsolat: 29908261
 2. Szücsi Frigyes. Temetkezési szokások az avar kori Mezőföldön és az 5-10. századi térhasználati és kontinuitási kérdések. (2019)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[31009646] [Hitelesített]
  Említések száma: 3
  Független, Idéző: 31009646, Kapcsolat: 28950728
 3. Kovács Róbert. Klímaváltozás. Pánik és tagadás között. (2019)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Ismeretterjesztő[30940166] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30940166, Kapcsolat: 28459592
 4. Bodovics Éva. Időjárási válság Magyarországon? Csapadék- és hőmérsékleti viszonyok elemzése instrumentális adatok alapján az 1871 és 1900 közötti időszakra vonatkozóan. (2019) TÖRTÉNETI FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 2064-390X 15 70-85
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31140197] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31140197, Kapcsolat: 28783223
 5. Gáll Erwin. A hatalom forrása és a magyar honfoglalás – hódítás és integráció: A korai magyar történelem egy régész szemszögéből. (2019)
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[31203446] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31203446, Kapcsolat: 29464561
 6. Botár István. A Csíki-medence középkori környezeti viszonyairól. (2019) MARISIA: ARCHAEOLOGIA. HISTORIA. PATRIMONIUM 2668-7232 1 91-118
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31300093] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31300093, Kapcsolat: 28978098
 7. Sárosi Edit. Térszerkezet, úthálózat és fennhatóság. Településszerkezeti változások a Duna-Tisza-közén a 15-17. században. (2018) Megjelent: Veretek, utak, katonák : gazdaságtörténeti tanulmányok a magyar középkorról pp. 305-324
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27649686] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27649686, Kapcsolat: 27649686
 8. Rihmer Aurél. Természeti csapás jellegű éghajlat változás és népesség elvándorlás. A lakosság elöregedésének és az égövi hőmérséklet emelkedésének kölcsönhatásai. (2018) ACTA HISTORICA HUNGARICA TURICIENSIA 33 11 334-437
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27444942] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 27444942, Kapcsolat: 27444943
 9. László Orsolya. Gyermekkorú maradványok összehasonlító biológiai antropológiai vizsgálata történeti népességekben. (2018)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[27234917] [Nyilvános]
  Említések száma: 5
  Független, Idéző: 27234917, Kapcsolat: 27234917
 10. Romát Sándor. A Délkelet-Nyírség Árpád-kori településnyomai. (2018) NYÍREGYHÁZI JÓSA ANDRÁS MÚZEUM ÉVKÖNYVE 0547-0196 60 343-379
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31035572] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31035572, Kapcsolat: 29026423
 11. Rózsa Zoltán. 7. századi avar teleprészlet Orosháza-Bónum határrészen. (2018) Megjelent: Relationes rerum pp. 625-639
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30484379] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30484379, Kapcsolat: 29026426
 12. Benkő Elek. Történelem sárból és iszapból …. (2016) Megjelent: Művészet és mesterség pp. 11-22
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[30410979] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30410979, Kapcsolat: 25560690
 13. Kern Z et al. Natural proxy records of annual temperature- and hydroclimate variability from the Carpathian-Balkan Region for the past millennium: review & recalibration. (2016) QUATERNARY INTERNATIONAL 1040-6182 415 109-125
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3030118] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3030118, Kapcsolat: 26168971
 14. Szilágyi Zsolt. Isten veled fejlődésmodell!: Kecskemét alkalmazkodásának történeti sajátosságai. (2016) FORRÁS: IRODALOM-MŰVÉSZET-TUDOMÁNY 0133-056X 1418-1568 7-8 36-59
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3111131] [Egyeztetett]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 3111131, Kapcsolat: 26168059
 15. Csákó Judit. Az Árpád-kori Magyarország a francia területen keletkezett kútfők tükrében. (2016)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[25601658] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25601658, Kapcsolat: 25601658
 16. Pászka Imre. A társas világ környezetei. Történet- és tudásszociológiai tanulmányok. (2016)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[26774023] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 26774023, Kapcsolat: 26774033
 17. Zelenák István. A földrajzi környezet szerepe Tokaj középkori történetében. (2016) TÖRTÉNETI FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 2064-390X 4 2 12-25
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26351368] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26351368, Kapcsolat: 26351368
 18. Tóth József. Víz és ember a Szévíz középső folyásánál Egy zalai mikrotérség jellegzetességei. (2015) MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI MÚZEUM KÖZLEMÉNYEI 0521-4238 2013-2015 273-296
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24971696] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24971696, Kapcsolat: 24971696
 19. Szebelédi Zsolt. Rejtélyes holttest a Csele-patak közelében: A Sárffy-jelentés értelmezésének nehézségei filológus szemmel. (2015) MAGYAR KÖNYVSZEMLE 0025-0171 131 4 413-424
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3033195] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3033195, Kapcsolat: 25571010
 20. Szebelédi Zsolt. Mohácsi helyszínelők - Néhány észrevétel II. Lajos holttestének megtalálásával kapcsolatban. (2015) ÚJKOR.HU - A VELÜNK ÉLŐ TÖRTÉNELEM 1-1
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Ismeretterjesztő[25044204] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25044204, Kapcsolat: 25044204
 21. F Romhányi Beatrix. Kolostorhálózat – településhálózat – népesség: A középkori Magyar Királyság demográfi ai helyzetének változásaihoz. (2015) TÖRTÉNELMI SZEMLE 0040-9634 57 1 1-49
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2887027] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2887027, Kapcsolat: 24691351
 22. Langó P et al. Beszámoló a Solt-Kalimajor lelőhelyen folytatott kutatásról. (2015) Megjelent: …in nostra lingua Hringe nominant pp. 201-219
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2947262] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2947262, Kapcsolat: 25044372
 23. Szalontai Csaba. Az első francia lovag szegeden. Milyen volt a város 1433-banBerrandon de la Broqiuere utazásakor?. (2015) Megjelent: Fehér Lovag. Tanulmányok Csernus Sándor 65. születésnapjára pp. 124-138
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24617904] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24617904, Kapcsolat: 24617904
 24. Szalontai Csaba. Két víz között: Hatalmi és stratégiai központváltás Szeged környékének településtörténetében. (2014) Megjelent: Víz és társadalom Magyarországon a középkortól a XX. század végéig pp. 37-78
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2945363] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2945363, Kapcsolat: 24350768
 25. Pappné Vancsó Judit. Éghajlatváltozás és emberi alkalmazkodás a középkori meleg időszakban: A sikeres alkalmazkodás attribútumai. (2014) FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 0015-5411 138 2 107-121
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2702361] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2702361, Kapcsolat: 24156404
 26. Szalontai Csaba. A Maty-ér és a kapcsolódó vízrendszer szerepe és jelentősége Szeged környékének településtörténetében. (2014)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2782389] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2782389, Kapcsolat: 24362025
 27. Káloczi Kálmán. 750 éves a Pálos rend alapjait megteremtő II. Pál veszprémi püspök oklevele. (2013) VESZPRÉMI SZEMLE: VÁROSTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 1217-5358 15 4 113-124
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23819520] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23819520, Kapcsolat: 28340714
 28. Kiss A. Floods and Long-Term Water-Level Changes in Medieval Hungary. (2011)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[22326535] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22326535, Kapcsolat: 23066344
 29. Nagy Balázs et al. A jó időben a jó helyen: Duna-menti ártérfejlődés és a római kori Brigetio. (2010) FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 0015-5411 137 3 281-281
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23724622] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23724622, Kapcsolat: 23724622
Vadas András. Volcanoes, meteors and famines: Tthe Perception of Nature in the Writings of an Eleventh Century Monk. (2010) MEDIUM AEVUM QUOTIDIANUM 1029-0737 60 1 5-27, 2245030
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2245030]
 1. Wozniak Thomas. Naturereignisse im frühen Mittelalter. (2020) ISBN:9783110572490
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[31312121] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31312121, Kapcsolat: 28993132
 2. Geschichts­quellen des deutschen Mittelalters.: Historiarum libri quinque ab anno incarnationis 900 usque ad a. 1044. https://www.geschichtsquellen.de/werk/4208. (2020)
  Egyéb/Adatbázis (Egyéb)/Tudományos[31305603] [Munkapéldány]
  Független, Idéző: 31305603, Kapcsolat: 28984892
 3. Lutz Eckart Conrad. Geschichte verstehen. Wie mittelalterliche ›Annalisten‹ informieren und was das mit diagrammatischem Denken zu tun hat. Zu Rodulf Glaber, Hugo von St. Viktor, der ›Oberrheinischen‹ und der ›Limburger Chronik‹. (2014) Megjelent: Diagramm und Text. Diagrammatische Strukturen und die Dynamisierung von Wissen und Erfahrung pp. 241-286
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31619006] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31619006, Kapcsolat: 29475383
 4. Hans Werner. Gott und die Welt : Religiöse Vorstellungen des frühen und hohen Mittelalters. Teil I, Band 2. I:: Die materielle Schöpfung. Kosmos und Welt. II: Die Welt als Heilsgeschehen.. (2012)
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[23066343] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23066343, Kapcsolat: 23066343
 5. Goran Budec. Medium Aevum Quotidianum, br. 61, Krems., str. 103.. (2011) ZBORNIK ODSJEKA ZA POVIJESNE ZNANOSTI ZAVODA ZA POVIJESNE I DRUSTVENE HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI 1330-7134 1848-896X 29 477-479
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[25235862] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25235862, Kapcsolat: 25235862
Vadas András. Weather Anomalies and Climatic Change in Late Medieval Hungary: Identifying Environmental Impacts. (2010), 2246513
Egyéb/Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb)/Tudományos[2246513]
 1. Kiss Andrea et al. Rossz termések, élelmiszerhiány, drágaság, (éh)ínség - és feltételezhető okaik a 14. századi Magyarországon. (2016) Megjelent: Magyar Gazdaságtörténeti Évkönyv 2016: Válság - Kereskedelem pp. 23-79
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3151060] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3151060, Kapcsolat: 26279447
 2. Martin Bauch. Gedenkstein für die Hungeropfer des Jahres 1316 aus Schmidtstedt bei Erfurt. (2016) Megjelent: Kaiser Karl IV. : 1316-2016 : Erste Bayerisch-Tschechische Landesausstellung : Ausstellungskatalog pp. 280-280
  Könyvrészlet/Műtárgyleírás (Könyvrészlet)/Tudományos[26304293] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26304293, Kapcsolat: 26304293
 3. Adrian Magina. From swamp to Blessed Land: transforming medieval landscape in the Banat.. (2015) BANATICA (RESITA) 1222-0612 25 115-121
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26311878] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 26311878, Kapcsolat: 26311878
 4. Pinke Zsolt et al. Az emberi település mint klímaindikátor - vízszintemelkedés a Tiszántúl árterein a középkori klímaváltozás során?. (2015) FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 0015-5411 139 2 77-91
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2597958] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2597958, Kapcsolat: 25062175
 5. Andrea Fara. Crisi e carestia nell’Europa centro-orientale in epoca medievale e moderna. Alcune osservazioni. (2013) Megjelent: Crisis alimentarias en la Edad Media Modelos, explicaciones y representaciones pp. 251-281
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25424115] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25424115, Kapcsolat: 25424107
 6. Johannes Preiser-Kapeller. Webs of Crisis: a dynamic complex approach for the analysis of the linkagesbetween sociopolitical and evironmental change in past and present. (2011)
  Egyéb/Adatbázis (Egyéb)/Tudományos[23066363] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23066363, Kapcsolat: 23066363
Vadas András. Weather Anomalies and Climatic Change in Late Medieval Hungary: Weather events in the 1310s in the Hungarian Kingdom. (2010) ISBN:9783639306545, 2235221
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2235221]
 1. Rácz Lajos. CARPATHIAN BASIN – THE WINNER OF THE LITTLE ICE AGE CLIMATE CHANGES: LONG-TERM TIME SERIES ANALYSIS OF GRAIN, GRAPE AND HAY HARVESTS BETWEEN 1500 AND 1850. (2020) EKONOMSKA I EKOHISTORIJA / ECONOMIC AND ECOHISTORY : SCIENTIFIC RESEARCH JOURNAL FOR ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL HISTORY 1845-5867 16 16 81-96
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31907899] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31907899, Kapcsolat: 29911913
 2. Bauch Martin et al. A prequel to the Dantean Anomaly: the precipitation seesaw and droughts of 1302 to 1307 in Europe. (2020) CLIMATE OF THE PAST 1814-9324 1814-9332 16 6 2343-2358
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31676486] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31676486, Kapcsolat: 29544400
 3. Vaderna Gábor et al. Micro and Macro, Close and Distant History and Philology After the Digital Revolution. (2019) Megjelent: Philology in the Making pp. 269-286
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30647830] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30647830, Kapcsolat: 28131864
 4. Fara Andrea. Per una storia della storiografia economica della Transilvania in epoca medievale. (2018) Megjelent: Storiografia medievistica in Romania: l'ultimo quarto di secolo: Atti del Convegno di studio (Roma-Orte, 19-20 gennaio 2017) pp. 81-126
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30719690] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30719690, Kapcsolat: 28209327
 5. Annabell Engel. Impacts of the Dantean Anomaly (1309–1321) in Central Europe East of the Rhine. (2018) Mittelalter. Interdisziplinäre Forschung und Rezeptionsgeschichte 1 104-107
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27234923] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27234923, Kapcsolat: 27234923
 6. Stark Karen. From the Martyr’s Mountain to the Hermit’s Cave: Hagiography and the Sacralisation of the East-Central European Landscape, 11th-15th Centuries. (2018) ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS SERIES HISTORICA 1453-9306 18 1 23-39
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27454526] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27454526, Kapcsolat: 25412608
 7. Balázs Nagy. Foreign Trade of Medieval Hungary. (2018) Megjelent: Economy of Medieval Hungary pp. 473-490
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[27336025] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27336025, Kapcsolat: 27336025
 8. András Kubinyi et al. Demographic Issues in Late Medieval Hungary: Population, Ethnic Groups, Economic Activity. (2018) Megjelent: Economy of Medieval Hungary pp. 48-63
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[27335769] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27335769, Kapcsolat: 27335769
 9. Laszlovszky József et al. Contextualizing the Mongol Invasion of Hungary in 1241–42: Short- and Long-Term Perspectives. (2018) HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE 2063-8647 2063-9961 7 3 419-450
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30344745] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30344745, Kapcsolat: 27746117
 10. Pinke Zsolt et al. Zonal assessment of environmental driven settlement abandonment in the Trans-Tisza region (Central Europe) during the early phase of the Little Ice Age. (2017) QUATERNARY SCIENCE REVIEWS 0277-3791 157 98-113
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3157400] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3157400, Kapcsolat: 26275699
 11. Andrea Fara. Production of and Trade in Food Between the Kingdom of Hungary and Europe in the Late Middle Ages and Early Modern Era (Thirteenth to Sixteenth Centuries): The Roles of Markets in Crises and Famines. (2017) HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE 2063-8647 2063-9961 6 1 138-179
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3249830] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 3249830, Kapcsolat: 26673330
 12. Martin Bauch. Jammer und Not. Karl IV. und die natürlichen Rahmenbedingungen des 14. Jahrhunderts. (2017) CESKY CASOPIS HISTORICKY 0045-6187 0862-6111 115 4 983-1016
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27064406] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27064406, Kapcsolat: 27064406
 13. Pinke Zs et al. Settlement patterns as indicators of water level rising? Case study on the wetlands of the Great Hungarian Plain. (2016) QUATERNARY INTERNATIONAL 1040-6182 415 204-215
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3031187] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3031187, Kapcsolat: 26164810
 14. Rácz Lajos. Mi a kis jégkorszak?. (2016) TÖRTÉNETI FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 2064-390X 4 1 15-46
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3107789] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3107789, Kapcsolat: 26060556
 15. Viczián István. Geomorphological Research in and around Berzence, on the Border of the Drava Valley and Inner Somogy Microregions, Hungary. (2016) Megjelent: “per sylvam et per lacus nimios” The Medieval and Ott oman Period in Southern Transdanubia, Southwest Hungary: the Contribution... pp. 75-91
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25983323] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25983323, Kapcsolat: 25983323
 16. Martin Bauch. Gedenkstein für die Hungeropfer des Jahres 1316 aus Schmidtstedt bei Erfurt. (2016) Megjelent: Kaiser Karl IV. : 1316-2016 : Erste Bayerisch-Tschechische Landesausstellung : Ausstellungskatalog pp. 280-280
  Könyvrészlet/Műtárgyleírás (Könyvrészlet)/Tudományos[26304289] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26304289, Kapcsolat: 26304289
 17. Sárosi Edit. Deserting villages - emerging market towns : settlement dynamics and land management in the Great Hungarian Plain : 1300-1700. (2016) ISBN:9789639911901
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[26856224] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26856224, Kapcsolat: 26484277
 18. Viczián I et al. A Duna holocén hidromorfológiai változásai a Komárom és Paks közötti folyószakasz szigetein feltárt régészeti lelőhelyek alapján. (2016) Megjelent: Magyar Földrajzi Napok 2016 : konferenciakötet pp. 94-106
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[3164990] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3164990, Kapcsolat: 27004895
 19. Balogh Róbert. Város, fa és modernitás Debrecenben 1880-1920. (2015) URBS: MAGYAR VÁROSTÖRTÉNETI ÉVKÖNYV 1787-6753 10-11 33-70
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26780347] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26780347, Kapcsolat: 26780347
 20. Mrtin Kalb. Moving Beyond the Nation State? Reflections on European Environmental History. (2013) GLOBAL ENVIRONMENT: A JOURNAL OF HISTORY AND HATURAL AND SOCIAL SCIENCES 1973-3739 2053-7352 12 130-165
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26510481] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26510481, Kapcsolat: 26510481
 21. Sárosi Edit. Landscapes and Settlements in the Kecskemét Region, 1300-1700. (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23068006] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 23068006, Kapcsolat: 23068006
Kádár Zsófia. Micae mediaevales: Tanulmányok a középkori Magyarországról és Európáról. (2011) ISBN:9789632842233, 2235228
Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[2235228]
 1. Zvara Edina. Egyháztörténeti könyvek és kiadványok [2010/2-2013]. (2015) MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK 0865-5227 27 1-2 159-177
  Folyóiratcikk/Bibliográfia, repertórium (Folyóiratcikk)/Tudományos[26996485] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26996485, Kapcsolat: 26996485
 2. Veszprémy László. Micae mediaevales: Tanulmányok a középkori Magyarországról és Európáról. (2012) SZÁZADOK 0039-8098 146 2 484-485
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[2103557] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2103557, Kapcsolat: 23298992
Vadas András. Árvizek a kora újkori Magyar Királyságban: Források és lehetőségek. (2011) Megjelent: Micae mediaevales pp. 167-193, 2245042
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2245042]
 1. Bada Michal et al. Pohromy, katastrofy a nešťastia v dejinách našich miest. (2019) ISBN:9788089867059
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[31166087] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31166087, Kapcsolat: 29080008
 2. Majláthné Sipos Csilla. Ártéri gazdálkodás a középkori Magyarországon, különös tekintettel a Közép-Tisza-vidékre Kutatástörténeti áttekintés. (2019) ÚJ NÉZŐPONT 2064-7042 6 3 5-34
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30928345] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30928345, Kapcsolat: 28447778
 3. Dominkovits Péter. Folyóvizek és a XVII. századi vármegyei közigazgatás, bíráskodás. (2014) Megjelent: Víz és társadalom Magyarországon a középkortól a XX. század végéig pp. 155-188
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3385931] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3385931, Kapcsolat: 24350777
Vadas András. Az 1310-es évtized környezeti krízisének megjelenése Kelet-Közép-Európában és a Kárpát-medencében. (2011) Megjelent: Környezettörténet 2 pp. 57-77, 2245035
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2245035]
 1. Pálóczi Horváth András. A TELEPÜLÉSHÁLÓZAT 13-14. SZÁZADI ÁTRENDEZŐDÉSE A NAGYKUNSÁG TÉRSÉGÉBEN. (2021) Megjelent: Évezredek a Közép-Tisza mentén pp. 151-163
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[32125646] [Nyilvános]
  Említések száma: 5
  Független, Idéző: 32125646, Kapcsolat: 30327509
 2. Kiss Andrea et al. Rossz termések, élelmiszerhiány, drágaság, (éh)ínség - és feltételezhető okaik a 14. századi Magyarországon. (2016) Megjelent: Magyar Gazdaságtörténeti Évkönyv 2016: Válság - Kereskedelem pp. 23-79
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3151060] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 6
  Független, Idéző: 3151060, Kapcsolat: 26279450
 3. Pinke Zsolt László. Alkalmazkodás és felemelkedés – modernizáció és leszakadás: Kis jégkorszaki kihívások és társadalmi válaszok a Tiszántúlon. (2015)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3020109] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3020109, Kapcsolat: 24798899
Vadas András. Floods in the Hungarian Kingdom as Reflected in Private Letters (1541–1650): Sources and Possibilities. (2011) Megjelent: Anuarul Scolii Doctorale. „Istorie. Civilizaţie. Culturǎ“ V pp. 77-101, 2245122
Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[2245122]
 1. Törőcsik Tünde et al. Pollen-based reconstruction of the plant cultivation in the Carpathian basin from the Migration Age to the end of the Medieval Age [Pollen alapú növénytermesztési rekonstrukció a Kárpát-medencében a népvándorlás korától a középkor végéig]. (2019) ARCHEOMETRIAI MŰHELY 1786-271X 16 3 245-270
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31279285] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31279285, Kapcsolat: 28962222
 2. Bada Michal et al. Pohromy, katastrofy a nešťastia v dejinách našich miest. (2019) ISBN:9788089867059
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[31166087] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31166087, Kapcsolat: 29080006
 3. Ștefan Dorondel. Environmental Disasters, Climate Change and other Big Problems of Our Times. A View from Southeast Europe. (2016) ETHNOLOGIA BALKANICA 19 11-32
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26146321] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26146321, Kapcsolat: 26146321
 4. Pinke Zsolt László. Alkalmazkodás és felemelkedés – modernizáció és leszakadás: Kis jégkorszaki kihívások és társadalmi válaszok a Tiszántúlon. (2015)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3020109] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 3020109, Kapcsolat: 24798900
 5. Francisco Zamora. “Quando el Agua llegare aquí Sevilla…”. La avenida del río Guadalquivir en 1626 según un documento de la Biblioteca da Ajuda (Portugal). (2014) Historia, instituciones, documentos 0210-7716 2253-8291 41 407-431
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24666176] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24666176, Kapcsolat: 24666176
 6. Andrea Kiss et al. 14th-16th-Century Danube Floods and Long-Term Water-Level Changes in Archaeological and Sedimentary Evidence in The Western and Central Carpathian Basin: an Overview with Documentary Comparison. (2013) JOURNAL OF ENVIRONMENTAL GEOGRAPHY 2060-3274 2060-467X 6 3-4 1-11
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2603562] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2603562, Kapcsolat: 23486877
Vadas András. Late Medieval Environmental Changes of the Southern Great Hungarian Plain: A Case Study. (2011) ANNUAL OF MEDIEVAL STUDIES AT CEU 1219-0616 17 41-60, 2245038
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2245038]
 1. F. Romhányi B et al. Environmental Impacts of Medieval Uses of Natural Resources in the Carpathian Basin. (2020) HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE 2063-8647 2063-9961 9 2 241-283
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31623372] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31623372, Kapcsolat: 29494359
 2. Mrgić Jelena. Landscape and settlements of Southeast Europe: Pre-Modern Bosnia and Serbia. (2019) Megjelent: Landscape in Southeastern Europe pp. 69-88
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30358036] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30358036, Kapcsolat: 27760283
 3. András Kubinyi et al. Demographic Issues in Late Medieval Hungary: Population, Ethnic Groups, Economic Activity. (2018) Megjelent: Economy of Medieval Hungary pp. 48-63
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[27335729] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27335729, Kapcsolat: 27335729
 4. Laszlovszky József et al. Contextualizing the Mongol Invasion of Hungary in 1241–42: Short- and Long-Term Perspectives. (2018) HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE 2063-8647 2063-9961 7 3 419-450
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30344745] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30344745, Kapcsolat: 27746118
 5. Pinke Zsolt et al. Zonal assessment of environmental driven settlement abandonment in the Trans-Tisza region (Central Europe) during the early phase of the Little Ice Age. (2017) QUATERNARY SCIENCE REVIEWS 0277-3791 157 98-113
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3157400] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3157400, Kapcsolat: 26275698
 6. Zsolt Pinke Laszlo. Settlement patterns as indicators of water level rising? Case study on the wetlands of the Great Hungarian Plain. (2016) QUATERNARY INTERNATIONAL 1040-6182 415 204-215
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26164824] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26164824, Kapcsolat: 26164824
2021-10-24 12:37