Rácz György. Az Árpádok sávozott címere egyes főúri pecséteken a XIII -XIV. században. (1992) LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK 0024-1512 63 123-134, 1641275
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1641275]
 1. Tarján Eszter. Magyar vonatkozású címerek a 13. század végi angol címerkönyvekben. (2020) TURUL 1216-7258 93 1 1-10
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31797809] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 31797809, Kapcsolat: 31236513
 2. Veszprémy László. The knightly culture of the Hungarian barons of the Angevin period: ideals and practice. (2019) Megjelent: Formations et cultures des officiers et de l’entourage des princes dans les territoires angevins (milieu XIIIe – fin XVe siècle) pp. 297-314
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[30707031] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30707031, Kapcsolat: 29463967
 3. Katalin Szende. Trust, Authority, and the Written Word in the Royal Towns of Medieval Hungary. (2018) ISBN:9782503578811
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[30317124] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30317124, Kapcsolat: 28139817
 4. Kerny Terézia. „Dupplici sigilli nostri authentici munimine”. A középkori magyar uralkodói pecsétek kutatástörténeti vázlata: A középkori magyar uralkodói pecsétek kutatástörténeti vázlata. (2015) ARS HUNGARICA 0133-1531 41 2 173-221
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2986869] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2986869, Kapcsolat: 25961043
 5. Körmendi Tamás. Ki volt az országbíró 1293 tavaszán?: Megjegyzések Marcell alországbíró pecsétje kapcsán. (2014) Megjelent: Arcana Tabularii: Tanulmányok Solymosi László tiszteletére, 1. kötet pp. 117-129
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2819542] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2819542, Kapcsolat: 24361991
 6. Lővei Pál et al. Egy 1358. évi dubrovniki sokpecsétes oklevél pecsétjei. (2014) Megjelent: Arcana Tabularii: Tanulmányok Solymosi László tiszteletére, 1. kötet pp. 131-145
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2796974] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2796974, Kapcsolat: 24361988
 7. Kádár Tamás. Egy érdekes bárói életpálya a 13–14. század fordulójáról: Pok nembeli Móric fia „Meggyesi” Miklós erdélyi vajda. (2013)
  Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[26277655] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26277655, Kapcsolat: 26277655
 8. Szőcs Tibor. Az Árpád-kori nádorok és helyetteseik okleveleinek kritikai jegyzéke. (2012) ISBN:9789636312190
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2150317] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2150317, Kapcsolat: 23245560
 9. Zsoldos Attila. Magyarország világi archontológiája 1000–1301. (2011) ISBN:9789639627383; 9789627383
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1463950] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1463950, Kapcsolat: 22971514
 10. Körmendi Tamás. Az Aba nemzetség címerváltozatai a középkorban. (2011) TURUL 1216-7258 84 4 109-122
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2499409] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2499409, Kapcsolat: 23245279
 11. Körmendi Tamás. A magyar királyok kettőskeresztes címerének kialakulása. (2011) TURUL 1216-7258 84 3 p. 83
  Folyóiratcikk[21778459] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21778459, Kapcsolat: 21778459
 12. Körmendi Tamás. A Hontpázmány nemzetség címerváltozatai a középkorban. (2011) LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK 0024-1512 82 2 3-77
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2499410] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2499410, Kapcsolat: 23245581
 13. Körmendi Tamás. A magyarországi nemzetségi címerek kialakulásának kérdéséhez. (2009) SZÁZADOK 0039-8098 143 2 391-426
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2499227] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2499227, Kapcsolat: 23245554
 14. Bertényi Iván. A címerek mint a propaganda eszközei az élő heraldika korában Magyarországon. (2004) LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK 0024-1512 75 1 13-25
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2423443] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2423443, Kapcsolat: 21779017
 15. Bertényi Iván. Magyar címertan. (2003)
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[20168780] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20168780, Kapcsolat: 21779037
 16. Bertényi Iván. Címerek és zászlók az Árpád-korban: Különös tekintettel a korai magyar címer- és zászlóhasználat egyes külföldi párhuzamaira. (1993) Megjelent: Kezdés és újrakezdés c. konferencia p. 101
  Könyvrészlet[21778458] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21778458, Kapcsolat: 21778458
Rácz György. Fügedi Erik műveinek bibliográfiája (1937-1992). (1992) TÖRTÉNELMI SZEMLE 0040-9634 34 3-4 309-322, 1646349
Bibliográfia, repertórium (Folyóiratcikk) | Tudományos[1646349]
 1. Bardoly István. Műemlékvédelmi bibliográfia 1991-2000. (2005)
  Bibliográfia, repertórium (Könyv) | Tudományos[23494554] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23494554, Kapcsolat: 26118825
Rácz György. Az Ákos nemzetség címere. (1995) TURUL 1216-7258 68 1-2 11-34, 1641127
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1641127]
 1. Novák Ádám et al. Újlaki Miklós pecséthasználata. (2020) TURUL 1216-7258 93 1 11-17
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31796388] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31796388, Kapcsolat: 31236518
 2. Szőcs Tibor. Damus pro memoria-oklevelek. (2017) ISBN:9789636312411
  Forráskiadás (Könyv) | Tudományos[3289862] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3289862, Kapcsolat: 27115663
 3. Szőcs Tibor. Kinek az embere? Az alországbíró és az országbíró viszonya a 13. század második felében. (2016) TÖRTÉNELMI SZEMLE 0040-9634 58 2 245-276
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3098387] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 3098387, Kapcsolat: 28275293
 4. Engel Pál et al. A magyar királyi és az osztrák hercegi család 1380. évi házassági szerződésének két sokpecsétes oklevele. (2015) ARS HUNGARICA 0133-1531 41 2 117-133
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2956497] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2956497, Kapcsolat: 25961053
 5. Szőcs Péter Levente. Private Monasteries of Medieval Hungary (eleventh to fourteenth centuries):: A Case Study Of The Ákos Kindred And Its Monasteries. (2014)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[24362272] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24362272, Kapcsolat: 24362251
 6. Körmendi Tamás. Ki volt az országbíró 1293 tavaszán?: Megjegyzések Marcell alországbíró pecsétje kapcsán. (2014) Megjelent: Arcana Tabularii: Tanulmányok Solymosi László tiszteletére, 1. kötet pp. 117-129
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2819542] [Nyilvános]
  Említések száma: 6
  Független, Idéző: 2819542, Kapcsolat: 24361956
 7. Lővei Pál et al. Egy 1358. évi dubrovniki sokpecsétes oklevél pecsétjei. (2014) Megjelent: Arcana Tabularii: Tanulmányok Solymosi László tiszteletére, 1. kötet pp. 131-145
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2796974] [Egyeztetett]
  Említések száma: 4
  Független, Idéző: 2796974, Kapcsolat: 28917192
 8. Soós Ferenc. A magyar fémpénzek feliratai és címerei.. (2014) ISBN:9789634467311
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[24759931] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24759931, Kapcsolat: 24362040
 9. Lővei Pál. Sokpecsétes oklevelek a 14-15. századi Magyarországon. (2013) ARS HUNGARICA 0133-1531 39 2 137-144
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2365359] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2365359, Kapcsolat: 25961049
 10. Szaszkó Elek. A Szeri Pósfai család. Egy alföldi előkelő család története a 14-15. században. (2013)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[26118833] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26118833, Kapcsolat: 28140050
 11. Keglevich Kristóf. Ciszterci pecséthasználat a középkori Magyarországon. (2012) TURUL 1216-7258 85 4 121-146
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23579644] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23579644, Kapcsolat: 23245271
 12. Szőcs Péter Levente. Az ákosi monostor és az Ákos nemzetség. (2012) Megjelent: A Szilágyság és a Wesselényi család (14-17. sz.) pp. 7-24
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2787861] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2787861, Kapcsolat: 24362243
 13. Csízi István. A gersei Pethő család címerének változásai az évszázadok folyamán. (2012) TURUL 1216-7258 85 2 46-55
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2738154] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2738154, Kapcsolat: 23245277
 14. Zsoldos Attila. Magyarország világi archontológiája 1000–1301. (2011) ISBN:9789639627383; 9789627383
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1463950] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1463950, Kapcsolat: 22971515
 15. Bárány Attila Pál. Debreceni Dózsa küzdelme a bihari oligarchákkal. (2011) Megjelent: Debrecen város 650 éves: Várostörténeti tanulmányok pp. 75-126
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1990185] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1990185, Kapcsolat: 24170113
 16. Körmendi Tamás. Az Aba nemzetség címerváltozatai a középkorban. (2011) TURUL 1216-7258 84 4 109-122
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2499409] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2499409, Kapcsolat: 23245278
 17. Tóth Krisztina. A Szécs nemzetség és rokoni kapcsolatai. (2011) TURUL 1216-7258 84 2 37-42
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2195996] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2195996, Kapcsolat: 21778464
 18. Körmendi Tamás. A Hontpázmány nemzetség címerváltozatai a középkorban. (2011) LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK 0024-1512 82 2 3-77
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2499410] [Egyeztetett]
  Említések száma: 6
  Független, Idéző: 2499410, Kapcsolat: 23245594
 19. Soós Ferenc. Tévesen azonosított családi címerek a középkori magyar pénzeken. (2010) TURUL 1216-7258 83 3 88-91
  Folyóiratcikk[21778462] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21778462, Kapcsolat: 21778462
 20. Zsoldos Attila. III. András nádorai. (2010) TÖRTÉNELMI SZEMLE 0040-9634 52 3 303-327
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1392498] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1392498, Kapcsolat: 21779144
 21. Körmendi Tamás. Az Osl nemzetség címerváltozásai a középkorban. (2010) TURUL 1216-7258 83 1 3-24
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2499398] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2499398, Kapcsolat: 21778461
 22. Nyulásziné Straub Éva. Gondolatok a nemzetségi címerekről. (2009) Megjelent: Auxilium historiae pp. 231-237
  Könyvrészlet[21778479] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21778479, Kapcsolat: 21778479
 23. Körmendi Tamás. A magyarországi nemzetségi címerek kialakulásának kérdéséhez. (2009) SZÁZADOK 0039-8098 143 2 391-426
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2499227] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2499227, Kapcsolat: 23245267
 24. Veszprémy László. A címerek katonai alkalmazása az Árpád- és az Anjou-korban (Bertényi Iván). (2008) Megjelent: Az Árpád- és Anjou-kor csatái, hadjáratai pp. 57-68
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[23162246] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23162246, Kapcsolat: 23162246
 25. Bárány Attila. Egy bihari család, az álmosdi Csirék története. (2004) TURUL 1216-7258 77 3-4 99-115
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1988390] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1988390, Kapcsolat: 24170137
 26. Bárány Attila. Adalékok az Ákos-nemzetség bihari birtokainak településtörténetéhez. (2004) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO PHILOSOPHICA 1219-5448 1219-543X 9 3 5-39
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1988392] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1988392, Kapcsolat: 24170127
 27. Bertényi Iván. Magyar címertan. (2003)
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[20168780] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20168780, Kapcsolat: 21779042
 28. Kristó GY. I. Károly király harcai a tartományurak ellen (1310-1323). (2003) SZÁZADOK 0039-8098 137 2 297-347
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[248137] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 248137, Kapcsolat: 21778543
 29. Engel Pál. Középkori magyar genealógia. In: Középkori magyar adattár. (2001)
  Egyéb[21778529] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21778529, Kapcsolat: 21778529
 30. Zsoldos A. Karászi Sándor bán és utódai : (észrevételek a narratiok eredetéről és szerepéről). (2001) SZÁZADOK 0039-8098 135 2 385-407
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1059666] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1059666, Kapcsolat: 21778557
 31. Tringli I. Ákos sátorhelye - Ákos udvarhelye.. (2000) Megjelent: Magyaroknak eleiről: Ünnepi tanulmányok a hatvan esztendős Makk Ferenc tiszteletére pp. 655-671
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[200211] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 200211, Kapcsolat: 21778520
 32. Kis Péter. Ákos nembeli István: Egy magyar előkelő életútja a 13-14. század fordulóján. (1998) Megjelent: R. Várkonyi Ágnes emlékkönyv pp. 57-78
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[21082130] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21082130, Kapcsolat: 21778466
 33. Kis Péter. Ákos nembeli Ernye pályafutása. (1995) FONS: FORRÁSKUTATÁS ÉS TÖRTÉNETI SEGÉDTUDOMÁNYOK 1217-8020 1786-9951 2 3 273-316
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25048474] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25048474, Kapcsolat: 21778465
Rácz György. Az Anjou-ház és a Szentszék (1301-1387). (1996) Megjelent: Magyarország és a Szentszék kapcsolatának 1000 éve pp. 58-81, 1648987
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1648987]
 1. Hunyadi Sándor. Bicskei Gergely választott esztergomi érsek (1298-1303). (2021) EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE 1585-7476 1587-026X 2021:2 163-188
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32219951] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32219951, Kapcsolat: 31236508
 2. Fedeles Tamás. A Magyar Királyság diplomáciai képviselete a Szentszéknél Mátyás király korában. (2019) Megjelent: Mátyás király és az Egyház pp. 35-54
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30676183] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30676183, Kapcsolat: 28836233
 3. Csukovits Enikő. Az „idegen” Anjou-ház. (2018) TÖRTÉNELMI SZEMLE 0040-9634 60 4 565-574
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30366155] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30366155, Kapcsolat: 28917006
 4. C Tóth Norbert. Külföldiek a magyarországi káptalanokban (1375–1424). (2017) VILÁGTÖRTÉNET 0083-6265 7 (39) 1 75-92
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26706997] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26706997, Kapcsolat: 28836365
 5. Robert-Marius Mihalache. The Collections of Pontifical Tithes from the Diocese of Oradea between 1332-1337. (2015) Megjelent: The Publications of the MultiScience - XXIX. microCAD International Multydisciplinary Scientific Conference (9-10 April 2015, U...
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[25961056] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25961056, Kapcsolat: 25961056
 6. Báling Péter. Personal Network of the Neapolitan Angevins and Hungary (1290–1304). (2015) SPECIMINA NOVA PARS PRIMA SECTIO MEDIAEVALIS : A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZÉPKORI ÉS KORAÚJKORI TÖRTÉNETI TANSZÉKÉNEK TÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEI 1588-8002 8 83-107
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3029432] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 3029432, Kapcsolat: 28337980
 7. Kádár Tamás. Harcban a koronáért. I. Károly (Róbert) király uralkodásának első évei 1305 végéig. (2015) Megjelent: Történeti tanulmányok XXIII pp. 42-111
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[27694847] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 27694847, Kapcsolat: 28917009
 8. Maléth Ágnes. Gui de Boulogne magyarországi itineráriuma. (2015) VILÁGTÖRTÉNET 0083-6265 5 (37) 1 29-42
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2912252] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2912252, Kapcsolat: 25961059
 9. Robert-Marius Mihalache. ASPECTELE ISTORICO-ECONOMICE ALE EPISCOPIEI TRANSILVANIEI REFLECTATE DE REGISTRUL DE DIJME. (2015) ANUARUL INSTITUTULUI DE ISTORIE CLUJ-NAPOCA 1220-5176 54 37-50
  Folyóiratcikk[25961057] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25961057, Kapcsolat: 25961057
 10. Lukcsics József et al. Cameralia documenta pontificalia de Regnis Sacrae Coronae Hungariae (1297-1536) I.: Obligationes, solutiones. (2014) ISBN:9789633082034
  Forráskiadás (Könyv) | Tudományos[2746642] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2746642, Kapcsolat: 28950492
 11. Veszprémy László. Történetünk küllőibe merész kézzel bele markola. Gentilis bíboros magyarországi olvasmányaihoz. (2013) ARS HUNGARICA 0133-1531 2013 1 230-235
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2897134] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2897134, Kapcsolat: 29464039
 12. Horváth Richárd. I castelli e i loro signori nell'Ungheria dell'epoca degli Angió. (2013) Megjelent: L’Ungheria angioina pp. 179-204
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2474911] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2474911, Kapcsolat: 25250464
 13. Kovács Viktória. Causae coram nobis ventilatae. Beiträge zu der Jurisdiktionstätigkeit von Papstlegat Gentilis de Monteflorum in Ungarn (1308–1311). (2013) SPECIMINA NOVA PARS PRIMA SECTIO MEDIAEVALIS : A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZÉPKORI ÉS KORAÚJKORI TÖRTÉNETI TANSZÉKÉNEK TÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEI 1588-8002 7 39-69
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2503174] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2503174, Kapcsolat: 28107455
 14. Kovács Viktória. Causae coram nobis ventilatae. Adalékok Gentilis de Monteflorum pápai legátus magyarországi egyházi bíráskodási tevékenységéhez (1308–1311). (2013) Megjelent: Kor-szak-határ pp. 75-99
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2503150] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2503150, Kapcsolat: 28107421
 15. Zsoldos Attila. A magyar király és főpapjai a vienne-i zsinat évtizedében. (2013) Megjelent: Peritia Linguarum pp. 213-224
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2395227] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2395227, Kapcsolat: 23851375
 16. Somogyi Szilvia. Megjegyzések egy 1298-as bírósági per margójára. (2012) Megjelent: Tiszteletkör pp. 527-536
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3115300] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3115300, Kapcsolat: 22971326
 17. Csukovits Enikő. Az Anjouk Magyarországon: I. rész. I. Károly és uralkodása (1301-1342). (2012) ISBN:9789639627536
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2141261] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2141261, Kapcsolat: 23245652
 18. Horváth Richárd. Várépítés engedélyezése az Árpád-kori Magyarországon. (2011) Megjelent: Várak nyomában pp. 79-93
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1770251] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1770251, Kapcsolat: 25250463
 19. Vajk Ádám. "Mibe került ezen hűségi levél?": Kőszegi Miklós győri püspöksége és az országos politika. (2011) Megjelent: In labore fructus: Jubileumi tanulmányok Győregyházmegye történetéből pp. 411-440
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[22311770] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22311770, Kapcsolat: 22971086
 20. Tusor Péter et al. Consistorialia Documenta Pontificia de Regnis Sacrae Coronae Hungariae 1426–1605: I. A pápai konzisztóriumok. II. A pápai konzisztóriumok és Magyarország a 15-16. században III. A forrásközlés szempontjai. (2011) ISBN:9789633080283
  Forráskiadás (Könyv) | Tudományos[2047470] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2047470, Kapcsolat: 28950510
 21. Bárány Attila. Nagy Lajos nápolyi hadjáratai és a Százéves Háború. (2010) Megjelent: Emlékkönyv ifj. Barta János 70. születésnapjára pp. 25-39
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2442937] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2442937, Kapcsolat: 25961055
 22. Gabriele Valeria. Die Wallfahrtskirche von Mariazell. Bautypologische Studien zur österreichischen und ungarischen Architektur im 14. Jahrhundert. (2010)
  DLA (Disszertáció) | Tudományos[25961060] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25961060, Kapcsolat: 25961060
 23. Szende László. Lokietek Erzsébet a 14. századi hazai elbeszélő forrásokban.. (2005) Megjelent: Studia Professoris-Professor Studiorum pp. 333-341
  Könyvrészlet[21158243] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21158243, Kapcsolat: 21778513
 24. Horváth Richárd. Győr megye hatóságának oklevelei (1318–1525). (2005) ISBN:9632178394; 9789632178394
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1419934] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1419934, Kapcsolat: 23245614
 25. Fedeles Tamás. A pécsi székeskáptalan személyi összetétele a késő középkorban (1354-1526). (2005)
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1077770] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1077770, Kapcsolat: 22950220
 26. V Molnár László. Életutak találkozása, 1703–1848: Érdekes fejezetek a tudományos kapcsolatok történetéből, kapcsolattörténeti könyvészeti függelékkel. (2004) ISBN:9639276340
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1508388] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 1508388, Kapcsolat: 26118897
 27. Szovák Kornél. Nagy Lajos király és Mariazell. (2003) Megjelent: Mariazell és Magyarország: 650 év vallási kapcsolatai pp. 82-92
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[1410110] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1410110, Kapcsolat: 21779329
 28. Szovák Kornél. König Ludwig der Große und Mariazell. (2003) Megjelent: Mariazell und Ungarn pp. 82-92
  Utánközlés (Könyvrészlet) | Tudományos[1411966] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1411966, Kapcsolat: 21779342
 29. Romsics Imre. A kalocsai érseki egyház története I.. (2001) ISBN:9630074362
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2715096] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2715096, Kapcsolat: 22938139
 30. Szovák Kornél. Meritorum apud Dominum fructus cumulatorum: Megjegyzések a 14. század főúri vallásosságához. (1998) Megjelent: R. Várkonyi Ágnes emlékkönyv pp. 79-87
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1410050] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1410050, Kapcsolat: 21778467
Rácz György. Pannonhalma és Ják: egy királyi és egy magánkegyúri bencés monostor a középkorban. (1996) Megjelent: Mons sacer 996 - 1996 pp. 527-537, 1651368
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1651368]
 1. Szakács Béla Zsolt. Árpád-kori építészet a Dunántúlon. (2021) ISBN:9786156388032
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[32580427] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32580427, Kapcsolat: 31598638
 2. Uhrin Dorottya. Antiochiai Szent Margit legkorábbi magyarországi kultusza: Álmos herceg egyházalapításai és a Szent Margit-szakramentárium. (2017) MAGYAR KÖNYVSZEMLE 0025-0171 133 1 13-31
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3229529] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3229529, Kapcsolat: 31600395
 3. Szőcs Péter Levente. Private Monasteries of Medieval Hungary (eleventh to fourteenth centuries):: A Case Study Of The Ákos Kindred And Its Monasteries. (2014)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[24362272] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24362272, Kapcsolat: 24362274
 4. Szaszkó Elek. A Szeri Pósfai család. Egy alföldi előkelő család története a 14-15. században. (2013)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[26118833] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26118833, Kapcsolat: 26118833
 5. Bartha Annamária. Egy 13. századi életút. Favus apát karriertörténete. (2011) MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK 0865-5227 23 5-31
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25961026] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25961026, Kapcsolat: 25961026
 6. Bartha Annamária. Egy 13. századi életút: Favus apát karriertörténete. (2011) MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK 0865-5227 23 1-2 5-31
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2082643] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2082643, Kapcsolat: 28140000
 7. Bardoly István. Műemlékvédelmi bibliográfia 1991-2000. (2005)
  Bibliográfia, repertórium (Könyv) | Tudományos[23494554] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23494554, Kapcsolat: 26118831
 8. Szovák Kornél. Nagy Lajos király és Mariazell. (2003) Megjelent: Mariazell és Magyarország: 650 év vallási kapcsolatai pp. 82-92
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[1410110] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1410110, Kapcsolat: 21779332
 9. Szovák Kornél. König Ludwig der Große und Mariazell. (2003) Megjelent: Mariazell und Ungarn pp. 82-92
  Utánközlés (Könyvrészlet) | Tudományos[1411966] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1411966, Kapcsolat: 21779333
 10. Tóth Endre. Hoholt - Hahót : A jövevény nemzetségek eredetéhez. (2003) SZÁZADOK 0039-8098 137 2 265-296
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2919381] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2919381, Kapcsolat: 22299473
 11. Tringli István. A szent királyok szabadsága: a középkori történelmi tudat és a történelem-hagyományozódás sajátosságai. (2003) SZÁZADOK 0039-8098 137 4 809-848
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[201414] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 201414, Kapcsolat: 28140001
 12. Mentényi Klára et al. Jákfa, római katolikus templom. (2002) Megjelent: Lapidarium Hungaricum 5, Vas megye I. pp. 327-384
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[30417203] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30417203, Kapcsolat: 22949903
 13. Szovák Kornél. Monachorum pater ac dux: A bencés szerzetesség korai századai Magyarországon. (2001) Megjelent: Paradisum Plantavit pp. 35-47
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1410088] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1410088, Kapcsolat: 21779354
 14. Jékely Zsombor. Jáki és garamszentbenedeki falképek. (2001) Megjelent: Paradisum Plantavit pp. 153-158
  Könyvrészlet[21779397] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21779397, Kapcsolat: 21779397
 15. Hervay F Levente. A bencés apátságok, az apátos monostorok és a puszta monostorok története. (2001) Megjelent: Paradisum Plantavit pp. 476-547
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[24362262] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24362262, Kapcsolat: 21779639
 16. Szovák Kornél. Abbatiarum in regno primatus: Megjegyzések Pannonhalma egyházjogi helyzetének eredetéhez. (1997) Megjelent: Egyház és művelődés : Pannonhalma 996-1996 pp. 68-79
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[1411960] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 3
  Független, Idéző: 1411960, Kapcsolat: 21779351
Rácz György. Egerszeg első említése 1247-ből. (1997) Megjelent: Zalaegerszeg évszázadai pp. 67-98, 1649255
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1649255]
 1. Bilkei Irén et al. Egurscug birtoktól Egerszeg végváráig: Fejezetek Egerszeg történetéből a kezdetektől a 16. század végéig. (2020) ISBN:9786156135001
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[31200031] [Nyilvános]
  Említések száma: 4
  Független, Idéző: 31200031, Kapcsolat: 28836388
 2. Bilkei Irén. Egerszeg mezőváros és földesurai a középkorban. (2016) Megjelent: Egerszegi évszázadok. Fejezetek Zalaegerszeg történetéből pp. 9-21
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[27134260] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 27134260, Kapcsolat: 26324264
 3. Thoroczkay Gábor. A székesfehérvári bazilika és prépostság a középkorban. (2016) Megjelent: Ismeretlen Árpád-kor pp. 141-183
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[26371985] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26371985, Kapcsolat: 28836227
 4. Szőcs Tibor. Az Árpád-kori nádorok és helyetteseik okleveleinek kritikai jegyzéke. (2012) ISBN:9789636312190
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2150317] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2150317, Kapcsolat: 23245561
2022-09-27 22:04