Kendeffy Gábor. ”Utószó”. (1989) Megjelent: A boldog életről. A szabad akaratról pp. 267-298, 2359148
Előszó, utószó (Könyvrészlet) | Tudományos[2359148]
 1. Haris Szilárd. A szabad akarat tanának helye a filozófia egyes irányzataiban. (2013) Megjelent: PhD konferencia, 2013 pp. 441-450
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31039258] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31039258, Kapcsolat: 28601502
 2. Vajda Tamás. A korai skolasztika és a reformáció emberképéhez. (2006) CREDO: EVANGÉLIKUS MŰHELY 1219-6800 12 3-4 327-347
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2954144] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2954144, Kapcsolat: 32546117
Kendeffy Gábor. ”Szent Ágoston és az akadémiai szkepszis”. (1992) GOND: FILOZÓFIAI ESSZÉFOLYÓIRAT 1215-8453 3 107-126, 2360867
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2360867]
 1. Valastyán Tamás. Identitásmintázatok: Az akarat mint az önazonosság változója. (2011) Megjelent: Az akarat pp. 311-326
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2219357] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 2219357, Kapcsolat: 32549877
Kendeffy Gábor. ”Cicero és Bibó”. (1993) Megjelent: A hatalom humanizálása pp. 19-26, 2359201
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2359201]
 1. Kovács Gábor. Az európai egyensúlytól a kölcsönös szolgáltatások társadalmáig: Bibó István, a politikai gondolkodó. (2004) ISBN:9634462758; 9789634462750
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1855968] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1855968, Kapcsolat: 24206526
Kendeffy Gábor. "Un argument sceptique chez Cicéron et saint Augustin". Cicéron et son héritage, Colloque intarnationale, debrecen, KLTE, BTK Klasszika-Filológia Tanszék, 1994 május. (1994), 2361568
Nem besorolt (Egyéb) | Tudományos[2361568]
 1. Isabelle Bochet. Le scepticisme de la Nouvelle Académie et la réfléxion d'Augustin sur la légitimité du croire: le De utilitate credendi. (2016) Megjelent: Scepticisme et religion. pp. 193-218
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[26260120] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26260120, Kapcsolat: 26260120
Kendeffy Gábor. „Pourquoi Augustin a-t-il écrit le Contra Academicos?”. (1995) ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 0044-5975 1588-2543 36 177-183, 2360913
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2360913]
 1. E Kenyon. The Order of Augustine's Cassiciacum Dialogues. (2011) AUGUSTINIAN STUDIES 0094-5323 2153-7917 42 2 173-188
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[24591198] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24591198, Kapcsolat: 24591198
 2. Sophie Van. La sagesse ‘droit chemin de la vie’: lecture d’une métaphore du Contra Academicos à la lumière de la tradition du protreptique philosophique. (2007) REVUE DES ETUDES AUGUSTINIENNES ET PATRISTIQUES 1768-9260 2428-3606 53 1 81-111
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[24206579] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24206579, Kapcsolat: 24206579
 3. Catapano Giovanni. Quale scetticismo viene criticato da Agostino nel Contra Academicos?. (2006) QUAESTIO: JOURNAL OF HISTORY OF METAPHYSICS 1379-2547 2295-9033 6 1-13
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[21932424] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21932424, Kapcsolat: 23215516
Kendeffy Gábor. „Un argument sceptique chez Cicéron et saint Augustin”. (1995) ACTA CLASSICA UNIVERSITATIS SCIENTIARUM DEBRECENIENSIS 0418-453X 31 115-124, 2360916
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2360916]
 1. Consoli Elvira. Prassi e teoria della retorica in Roma, Galatina (Lecce). (2004)
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[23320491] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23320491, Kapcsolat: 23320491
Kendeffy Gábor. Bevezetés. (1998) Megjelent: Antik szkepticizmus pp. 7-69, 2362201
Előszó, utószó (Könyvrészlet) | Tudományos[2362201]
 1. Veres Máté. A pürrhóni filozófia alapvonalai az arisztoklészi testimóniumban. (2020) ELPIS: FILOZÓFIATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 1788-8298 13 1 55-66
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[33638943] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 33638943, Kapcsolat: 32545940
 2. Bugár M István. A teológia kezdetei – a jánosi tradícióban: A Melitón- és a Hippolütosz-dosszié. (2016) ISBN:9789636628475
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[3123032] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3123032, Kapcsolat: 32545999
 3. Simon Attila. Dionysos színrevitele. Budapest, 2009. 72.: A közvetítés kulturális technikái az antik irodalomban és filozófiában.. (2009)
  Könyv[23336205] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23336205, Kapcsolat: 23336205
 4. Veres Máté. Egy lehetséges történet: az akadémiai szkepcitizmus platóni öröksége. (2007) ELPIS: FILOZÓFIATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 1788-8298 1 2 141-174
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23705946] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 23705946, Kapcsolat: 23217099
 5. Tamás Ábel. "Nálam jó lakomát ehetsz, Fabullus": A Gintli–Schein-féle irodalomtörténet Római irodalom c. fejezetéről. (2005) SZABAD VÁLTOZÓK 1788-0467 ? 2 ?-?
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[24207881] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24207881, Kapcsolat: 24207881
 6. Faragó-Szabó István. Az újkori szkepticizmus története. (2005) ISBN:9789639210448
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[21124746] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21124746, Kapcsolat: 23217087
 7. Orbán Péter. Határ Győző bölcseletéről. (2004) MAGYAR NAPLÓ 0865-2910 16 2 18-26
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23217101] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23217101, Kapcsolat: 23217101
 8. Somos Róbert. Középső platonizmus. (2003)
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[23217091] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23217091, Kapcsolat: 23217091
 9. Szekeres Csilla. M. Tullius Cicero filozófiája. (Fejezetek a római filozófia történetéből). (2001) Megjelent: Bevezetés az ókortudományba IV pp. 399-433
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2317672] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2317672, Kapcsolat: 23217086
 10. Szívós Mihály. A látszat története. (2000) ISBN:9639210064
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[23216972] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23216972, Kapcsolat: 23216972
Kendeffy Gábor. Az egyházatyák és a szkepticizmus. (1999) ISBN:9639210021, 2359118
Monográfia (Könyv) | Tudományos[2359118]
 1. Somos Róbert. Filozófiai lelkigyakorlat Thaumaturgosz Szent Gergely Köszöntőbeszédében. (2014) Megjelent: Teória és praxis pp. 25-36
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2824931] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2824931, Kapcsolat: 32549851
 2. Boros István. "Mózeskosár és anyatej" Filozófia és hit az ókeresztény korban. (2012) Megjelent: Az ész pp. 295-303
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3322918] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3322918, Kapcsolat: 32545894
 3. Perendy László. Antiokhiai katekézis a II. század végén: Theophilosz püspök munkássága. (2012) ISBN:9789639670983
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1920589] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1920589, Kapcsolat: 23216930
 4. Somos Róbert. Logika és érvelés Órigenész műveiben.. (2011) ISBN:9789636624552
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1738664] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1738664, Kapcsolat: 23216928
 5. Heidl György. Érintés: Szó és kép a korai keresztény misztikában. (2011) ISBN:9789636620967
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1720939] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1720939, Kapcsolat: 23216925
 6. Bányai Ferenc. Antropológia Eckhart mester misztikájában. (2011) ORPHEUS NOSTER 2061-456X 3 3-4 182-193
  Konferenciaközlemény (Folyóiratcikk) | Tudományos[2900747] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2900747, Kapcsolat: 32549867
 7. Bugár M I. Karneadész a teológus. (2007) Megjelent: Töredékes hagyomány pp. 223-238
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1775363] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1775363, Kapcsolat: 23216908
 8. Bugár M I. Sceptical theology. (2006) RHIZAI - A JOURNAL FOR ANCIENT PHILOSOPHY AND SCIENCE 1312-3963 3 241-261
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1254609] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1254609, Kapcsolat: 24206678
 9. Kiss Sebestyén. Apuleius Christianus: (Arnobius: Adversus Nationes). (2006)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[24294899] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24294899, Kapcsolat: 24294899
 10. Faragó-Szabó István. Az újkori szkepticizmus története. (2005) ISBN:9789639210448
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[21124746] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21124746, Kapcsolat: 23216395
 11. Frenyó Zoltán. A hazai patrológia múltja és jelene”. (2004) Megjelent: Tudom, kinek hittem. Patrisztikai tanulmányok pp. 9-26
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[23216336] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23216336, Kapcsolat: 23216336
 12. Frenyó Zoltán. Krisztológiai és antropológiai kérdések az ókeresztény gondolkodásban.: Fejezetek a patrisztika történetéből. (2002) ISBN:9639318442
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[186540] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 186540, Kapcsolat: 23216188
 13. Heidl György. Szent Ágoston megtérése: Egy fejezet az origenizmus történetéből. (2001) ISBN:9639406198
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1596997] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1596997, Kapcsolat: 23215719
 14. Lajos Sághy et al. Les Pères de l'Église et le scepticisme. (2001) Études Augustiniennes 47 182-183
  Ismertetés (Folyóiratcikk) | Tudományos[23216916] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23216916, Kapcsolat: 23216916
 15. Somos Róbert. Alexandriai teológia. (2001) ISBN:9789636621551
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1742686] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1742686, Kapcsolat: 23215699
 16. Szabó István. A keresztény hit és a filozófia viszonya Jusztinosz apológiájában. (2001) LÉLEKJELENLÉT: EGYETEMI HALLGATÓK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1454-9905 2 1 49-54
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31039697] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31039697, Kapcsolat: 28601971
 17. Szívós Mihály. A látszat története. (2000)
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[23215691] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23215691, Kapcsolat: 23215691
 18. Schmal Dániel. „Tekintély és racionalitás. Megjegyzések az Augustinus-Descartes hatás kérdéséhez”. (1999) Megjelent: Kortársunk, Descartes pp. 13-56
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[23216161] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23216161, Kapcsolat: 23216161
 19. Perczel István. Isten felfoghatatlansága és leereszkedése: Szent Ágoston és Aranyszájú Szent János metafizikája és misztikája. (1999) ISBN:9639165107
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2523384] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2523384, Kapcsolat: 23216346
Kendeffy Gábor. „A Christian who couldn’t bring himself to decide whether to love this world or hate it". (2000) ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 0044-5975 1588-2543 40 217-255, 2360922
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2360922]
 1. Zur Bedeutung von Wohltaten für das Gedeihen von Gemeinschaft: Cicero, Seneca und Laktanz über "beneficia". (2017) ISBN:9783515118576
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[33587506] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 33587506, Kapcsolat: 32477601
 2. Carmen Macarena. Nec immerito pater falias dicitur. (2017) ISBN:9788491484714
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[31039424] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31039424, Kapcsolat: 28601676
Kendeffy Gábor. ”Lactantius on the Passions”. (2000) ACTA CLASSICA UNIVERSITATIS SCIENTIARUM DEBRECENIENSIS 0418-453X 36 113-129, 2360923
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2360923]
 1. Carmen Macarena. Carmen Macarena. Nec immerito pater familias dicitur. El paterfamilias en el pensamiento de Lactancio.. (2017) ISBN:9788491484714
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[31039456] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31039456, Kapcsolat: 28601711
 2. Naoki Kamimura. Christian Identity and the Construction of Spiritual Training in the Writings of Tertullian, Cyprian, and Lactantius. (2016) UNIVERSITAS-MONTHLY REVIEW OF PHILOSOPHY AND CULTURE 1015-8383 43 5 119-154
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27363347] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27363347, Kapcsolat: 27363347
 3. Kristina A.. Eusebius and Lactantius: Rhetoric, Philosophy, and Christian Theology. (2013) Megjelent: Eusebius of Caesarea: Tradition and Innovations pp. 354-374
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[31034875] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31034875, Kapcsolat: 28596934
 4. Luca Di Gasparri et al. Lattanzio: La Colera di Dio. (2011) ISBN:9788845267277
  Forráskiadás (Könyv) | Tudományos[27363352] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27363352, Kapcsolat: 27363352
 5. John T. The Passions and Moral Progress: Introduction. (2008) Megjelent: Passions and Moral Progress pp. 1-25
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[24207135] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24207135, Kapcsolat: 24207135
 6. Marcin Fabiański. The Iconography of Correggio's Marsyas. (2008) ARTE LOMBARDA: RIVISTA DI STORIA DELL'ARTE 0004-3443 152 1 36-46
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31039710] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31039710, Kapcsolat: 28601988
 7. Gwenfair Adams. „Lactantius on Anger”. (2008) Megjelent: The Consolations of Theology pp. 1-26
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[23217388] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23217388, Kapcsolat: 23217388
 8. Christiane Ingremeau. Lactance, Institutions divines : livre VI / introduction, texte critique, traduction, notes et index. (2007) ISBN:9782204084499
  Forráskiadás (Könyv) | Tudományos[24207825] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24207825, Kapcsolat: 24207825
 9. Pesthy Monika. A csábítás teológiája.: A kísértés fogalmának története az Ókorban. (2005) ISBN:9637510141
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2485517] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2485517, Kapcsolat: 23217357
 10. D Konstan. Pity transformed. (2001) ISBN:0715629042
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[24206717] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24206717, Kapcsolat: 24206717
Kendeffy Gábor. „Augustinus”. (2001) Megjelent: Bevezetés az ókortudományba IV pp. 455-498, 2359211
Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2359211]
 1. Bubnó Hedvig. "Unum cum omnibus habet societatem". A számok szerepe Szent Ágoston De musica című művében. (2018) Megjelent: Hadi és más nevezetes történetek pp. 73-80
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[3384635] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3384635, Kapcsolat: 32546072
 2. Heidl György. „Előszó”. (2004) Megjelent: Szent Ágoston misztikája pp. 19-40
  Előszó, utószó (Könyvrészlet) | Tudományos[23217123] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23217123, Kapcsolat: 23217123
Kendeffy Gábor. “Augustine on Divine Ideas as Epistemological Criteria”. (2002) ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 0044-5975 1588-2543 42 181-193, 2360926
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2360926]
 1. Benjamin Ross De-Spain. Hope for the Doctrine of the Divine Ideas: A Study on the Habit of Thinking Theologically in the Summa Theologiae of Thomas Aquinas. (2016)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[33639116] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 33639116, Kapcsolat: 32546184
Kendeffy Gábor. “Lactantius dualista rendszere”. (2002) Megjelent: Studia Patrum: A Magyar Patrisztikai Társaság I. konferenciája az ókori kereszténységről pp. 193-206, 2359290
Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[2359290]
 1. Pesthy Monika. A csábítás teológiája.: A kísértés fogalmának története az Ókorban. (2005) ISBN:9637510141
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2485517] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2485517, Kapcsolat: 23217331
 2. Vanyó László. Ókeresztény írók lexikona. (2004) ISBN:9633616328
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1592715] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1592715, Kapcsolat: 23217329
Kendeffy Gábor. Az isteni ideák mint kritériumok Szent Ágostonnál. (2003) PASSIM: FILOZÓFIAI FOLYÓIRAT 1585-3802 5 1 128-144, 2362253
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2362253]
 1. Heidl György. Előszó. (2004) Megjelent: Szent Ágoston misztikája pp. 19-40
  Előszó, utószó (Könyvrészlet) | Tudományos[23217168] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23217168, Kapcsolat: 23217168
Kendeffy Gábor. “Egy magyar patrisztikus tanulmánykötetről. (2005) VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE 1786-4062 1 98-105, 2360995
Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[2360995]
 1. Tóth Judit. Test és lélek. Antropológia és értelmezés Nüsszai Szent Gergely műveiben. (2006) ISBN:9789639642508
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[23217552] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23217552, Kapcsolat: 23217552
Szabó Ádám et al. Mithras és misztériumai. (2005) ISBN:9637510052, 1697141
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1697141]
 1. Szabó Ádám. The Two Parts of the "Mithraic Universe" by Right of the External and Internal Orientation of the Cult Image: Essay. (2018) ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 0044-5975 1588-2543 58 1-4 305-324
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31284088] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31284088, Kapcsolat: 28171953
 2. Kiss Péter. Új adatok Savaria vallási életéhez. (2014) Megjelent: Firkák III pp. 27.-32.
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[30679965] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30679965, Kapcsolat: 28169239
 3. Nagy Levente. Pannóniai városok, mártírok, ereklyék: Négy szenvedéstörténet helyszínei nyomában. (2012) ISBN:9789638948212
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1927116] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1927116, Kapcsolat: 26588753
 4. Szabó Ádám. A Mithraeumok tájolásának kérdéséhez.. (2012) ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA 0003-567X 1588-2748 56 1 125-134
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2408508] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2408508, Kapcsolat: 23331807
 5. Fehér Bence. Pannonia latin nyelvtörténete. (2007) ISBN:9638392924
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1490759] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1490759, Kapcsolat: 23328448
Kendeffy Gábor. Metaphorical Approach in Lactantius’ Theology and Cosmology. (2006) Megjelent: Studia Patristica pp. 391-398, 2359371
Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2359371]
 1. Mattias P. Gassman. Worshippers of the Gods: Debating Paganism in the Fourth Century Roman West. (2020)
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[33584073] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 33584073, Kapcsolat: 32472184
 2. Blowers Paul. Drama of the Divine Economy: Creator and Creation in Early Christian Theology and Piety .. (2013) ISBN:9780199660414
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[24207000] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24207000, Kapcsolat: 24207000
Kendeffy Gábor. Mire jó a rossz? Lactantius teológiája. (2006), 2359133
Monográfia (Könyv) | Tudományos[2359133]
 1. Mészáros Ádám Zoltán. Szükség törvényt bont? Az ártatlant sújtó szükségcselekmények a büntetőjogban.. (2018)
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[31035093] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31035093, Kapcsolat: 28597144
 2. Bugár M István. A teológia kezdetei – a jánosi tradícióban: A Melitón- és a Hippolütosz-dosszié. (2016) ISBN:9789636628475
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[3123032] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3123032, Kapcsolat: 32546015
 3. Bugár M István. The making of personhood: Crossroads around 400CE. (2013) Megjelent: Interdisciplinary Research in Humanities pp. 25-52
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[23345686] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23345686, Kapcsolat: 27363349
 4. Boros István et al. Patrisztikus kislexikon, I-VIII. század. (2012) ISBN:9786155147159
  Kézikönyv (Könyv) | Tudományos[2226638] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2226638, Kapcsolat: 23217743
 5. Akiyama Manabu. „Kendeffy Gábor: Mire jó a rossz? Lactantius teológiája, Kairosz Kiadó” (recenzió, japán nyelven). (2010) STUDIES IN MEDIEVAL THOUGHT 0387-2971 41 173-177
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[23217711] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23217711, Kapcsolat: 23217711
 6. Pesthy Monika. Duae Viae in the Pseudo-Clementine Homilies. (2010) Megjelent: The Pseudo-Clementines pp. 157-169
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2488511] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2488511, Kapcsolat: 23217625
 7. Förköli Gábor. Az istenérvek legitimációja Pázmány Péter Kalauzában. (2008) ELSŐ SZÁZAD 1419-5127 2063-5737 7 1 191.-226.
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31035049] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31035049, Kapcsolat: 28597107
 8. Jakab Attila. „Kendeffy Gábor: Mire jó a rossz? Lactantius teológiája”. (2007) VIGILIA 0042-6024 72 9 717-718
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[23217573] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23217573, Kapcsolat: 23217573
 9. Gátas József. Az örök visszatérés madara. (2007) VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE 1786-4062 3 2 63-77
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2153847] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2153847, Kapcsolat: 23217577
Kendeffy Gábor. “A két út tanítása Lactantiusnál”. (2007) Megjelent: Elmélet és gyakorlat a korai szerzetességben: A Magyar Patrisztikai Társaság II. konferenciája az ókori kereszténységről pp. 149-164, 2359358
Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[2359358]
 1. Pesthy Monika. Duae Viae in the Pseudo-Clementine Homilies. (2010) Megjelent: The Pseudo-Clementines pp. 157-169
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2488511] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2488511, Kapcsolat: 23217351
 2. Jakab Attila. BAÁN István – RIHMER Zoltán (szerk.), Elmélet és gyakorlat a korai szerzetességben. A Magyar Patrisztikai Társaság II. konferenciája az ókori kereszténységről. (Studia Patrum, 2), Szent István Társulat, Budapest, 2007. (2008) VIGILIA 0042-6024 73 1 75-75
  Ismertetés (Folyóiratcikk) | Tudományos[2479366] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2479366, Kapcsolat: 23217336
 3. Pesthy Móniika. A csábítás. (2008)
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[23217334] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23217334, Kapcsolat: 23217334
Kendeffy Gábor. „Előítéletek a sztoikusokról – sztoikusok az előítéletekről”. (2007) Megjelent: Töredékes hagyomány pp. 204-222, 2359380
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2359380]
 1. Bacsó Béla. B.B. Ön-arc-kép. Kijárat kiadó 2012. 189. oldal 30. jegyzetben J.M. Cooper mellett, nem rossz társaság.: Szempontok a portréhoz. (2012) ISBN:9786155160158
  Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[24208068] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24208068, Kapcsolat: 24208068
Kendeffy Gábor. Patrisztika. (2007) Megjelent: Filozófia pp. 254-308, 2359242
Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2359242]
 1. Jancsó András. A jó állam keresztény hagyománya. (2023) PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA 2063-9058 2786-0760 11 1 100-117
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[33744378] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 33744378, Kapcsolat: 32801784
 2. Hoványi Márton. Fogamzásgátlás és morál: kommentár a katolikus szexuáletika egy részkérdéséhez. (2016) CREDO: EVANGÉLIKUS MŰHELY 1219-6800 22 1 46-47
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26220895] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26220895, Kapcsolat: 32549741
 3. Bugár István et al. Filozófia. (2011) MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE 0025-0090 1588-1024 55 1 167-204
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[23217691] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23217691, Kapcsolat: 23217691
 4. Várady Péter. Recenzió. (2008) HOLMI 0865-2864 20 1 823-824
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[23217628] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23217628, Kapcsolat: 23217628
F. Romhányi B. Szentírás, hagyomány, reformáció. Teológia- és egyháztörténeti tanulmányok. (2009) ISBN:9789636930905, 204547
Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[204547]
 1. B. Szabó János. Te Military Organization and Army of the Kingdom of Hungary (1490–1526). (2021) Megjelent: ON THE VERGE OF A NEW ERA: p. 147
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[32513515] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32513515, Kapcsolat: 32549807
 2. Lupescu Makó Mária et al. Mendicant Friars and Religious Revival in Sixteenth Century Cluj, Transylvania. (2021) Megjelent: Common Man, Society and Religion in the 16th century pp. 173-190
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31905945] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31905945, Kapcsolat: 32549836
 3. Hegyi Ádám. Tárgykultúra vagy könyvkultúra?: református könyves műveltség a Magyar Királyság délkeleti területén a 18. század második felében. (2018) Megjelent: A reformáció öröksége pp. 544-560
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30440712] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30440712, Kapcsolat: 32549833
 4. H Németh István. Pozsony centrális szerepköreinek hatásai és jellegzetességei a magyarországi városhálózatban. (2018) TÖRTÉNELMI SZEMLE 0040-9634 60 2 171-199
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3407160] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3407160, Kapcsolat: 32549883
 5. Nemes Gábor. Pietro Isvalies bíboros veszprémi püspök. (2018) Megjelent: Folyamatosság és változás pp. 9-46
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3409206] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3409206, Kapcsolat: 32549798
 6. Lupescu Makó Mária. A Prédikátor Testvérek Rendjének erdélyi megtelepedése. (2017) Megjelent: Domonkos szentek és szent helyek pp. 80-112
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3348268] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3348268, Kapcsolat: 32549806
 7. Lupescu Makó Mária. The Reform of the Monastic Orders in Late Medieval Transylvania. (2014) Megjelent: Arcana Tabularii: Tanulmányok Solymosi László tiszteletére, 1. kötet pp. 263-278
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3348258] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3348258, Kapcsolat: 32549779
 8. Erdélyi Gabriella: Szökött szerzetesek. Erőszak és fiatalok a késő középkorban. Libri Kiadó: Budapest, [2011]. 296 p.. (2014) TÖRTÉNELMI SZEMLE 0040-9634 54 4 667-671
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[33642296] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 33642296, Kapcsolat: 32549756
 9. Nemes Gábor. Az Apostoli Szentszék és a Jagelló-kori Magyarország kapcsolata különösen VII. Kelemen pápa idején (1523–1526). (2014)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[26879227] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26879227, Kapcsolat: 32549863
 10. Őze Sándor. Apokaliptikus időszemlélet a korai reformáció Magyarországán (1526–1566). (2014)
  MTA Doktora (Disszertáció) | Tudományos[2511794] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2511794, Kapcsolat: 32549641
 11. Kiss Réka. Irányvonalak a református vallási néprajzi és mentalitástörténeti kutatások rendszerváltás utáni történetéből. (2012) Megjelent: „A BURGONYÁTÓL A SZILVAFÁIG” pp. 180-243
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2950991] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2950991, Kapcsolat: 32549801
 12. F Romhányi Beatrix. Domonkos kolostorok birtokai a késő középkorban. (2010) SZÁZADOK 0039-8098 144 3 395-410
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1502612] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1502612, Kapcsolat: 32549874
 13. A XVI-XVII. századi nyomtatott magyar nyelvű haszonkertészeti szakirodalom kialakulása. (2009) AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE 0002-1105 50 1 123-157
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[33642438] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 33642438, Kapcsolat: 32549891
Kendeffy Gábor. „A kegyelemtan Ágoston Római levél-értelmezéseiben”. (2009) Megjelent: Szentírás, hagyomány, reformáció. Teológia- és egyháztörténeti tanulmányok pp. 37-55, 2360786
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2360786]
 1. Tüskés Gábor. Begriff und Theorie der Gnade in der Confessio peccatoris des Fürsten Ferenc Rákóczi II.. (2020) SIMPLICIANA - SCHRIFTEN DER GRIMMELSHAUSEN GESELLSCHAFT 0259-6415 42 335-374
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31854038] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31854038, Kapcsolat: 32545878
Kendeffy Gábor. „From Belief to Faith. Remarks ont the Role Played by Authority in Philosophical Research According to Ancient Pagan and Christian Authors”. (2009) Megjelent: Religio Academici pp. 34-42, 2360743
Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2360743]
 1. David Jonathan Jiménez. LUKE ’S NOTIONS OF ‘SPIRITS ’: A Study Of Luke’ s Notions of Πνεῦμα against the Qumran and Stoic Background. (2022)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[33587388] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 33587388, Kapcsolat: 32477457
Kendeffy Gábor. Lactantius on the Function of the Two Ways. (2010) Megjelent: Studia Patristica pp. 39-44, 2360802
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2360802]
 1. Colot Blandine. Lactance: Penser la conversion de Rome au temps de Constantin. (2016) ISBN:9788822264121
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[27374895] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27374895, Kapcsolat: 27374895
 2. Smither Edward L.. Rethinking Constantine : History, Theology, and Legacy. (2014) ISBN:9780227902721
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[33638092] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 33638092, Kapcsolat: 32544817
Kendeffy Gábor. „Velamentum Stultitiae. Az I Kor 1, 20–25, az I KOR 3, 19 és a II KOR 3, 12–15 Lactantius Institutiones divinae c. művében.”. (2010) Megjelent: Corollarium. Tanulmányok a 65 éves Tar bolya tiszteletére Acta Antiqua et Archeologica Universitatis Szegediensis, Supplementum... pp. 124-130, 2360829
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2360829]
 1. R Whelan. „Ulrich, Jörg / Jacobsen, Anders-Christian / Brakke, David (eds.) Invention, Rewriting, Usurpation. Discursive Fights over Religious Traditions in Antiquity”. (2012) BRYN MAWR CLASSICAL REVIEW 1055-7660 1063-2948 5 p. 19
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[23217749] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23217749, Kapcsolat: 23217749
Kendeffy Gábor. Velamentum stultitiae:1 Cor 1:20f. and 3:19 in Lactantius’ Divine Institutes. (2011) Megjelent: Invention, Rewriting, Usurpation. Discursive Fights over Religious Traditions in Antiquity (Early Christianity in the Context o... pp. 57-70, 2360841
Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2360841]
 1. Colot Blandine. Lactance, nouvel auctor, et les témoignages païens du monothéisme. (2019) REVUE DE L HISTOIRE DES RELIGIONS 0035-1423 2105-2573 4 236 791-819
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[33638082] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 33638082, Kapcsolat: 32544802
2023-12-04 18:04