C Vladár Zsuzsa. Sylvester János latin - magyar nyelvtana. (1989) ISBN:9637501975, 1858447
Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Tudományos[1858447]
 1. Korompay Eszter. Szóvégi s-ezésa magyarországi latin kiejtésben. (2021) Megjelent: Nyelvi rendszer, diskurzus, oktatás pp. 38-50
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[31888966] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31888966, Kapcsolat: 29875819
 2. Wéber Katalin. A MAGYAR IGERAGOZÁSOK A NYELVTANÍRÓI HAGYOMÁNYBAN. (2019) HUNGAROLÓGIAI ÉVKÖNYV 1585-9673 20 72-89
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31612658] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31612658, Kapcsolat: 29468333
 3. Terbe Erika. Hangjelölési kérdések Nádasdy Tamás és Kanizsai Orsolya levelezésében. (2017) Megjelent: Tudományköziség és magyarságtudomány a nyelvi dimenziók tükrében pp. 85-95
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3345754] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3345754, Kapcsolat: 27252570
 4. Kocsis Zsuzsanna. A protestáns helyesírás kialakulásának kezdeti időszaka és nyomai egy főúri házaspár magyar leveleiben. (2017)
  Egyéb/Csak repozitóriumban hozzáférhető közlemény (Egyéb)/Tudományos[3323014] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3323014, Kapcsolat: 29468276
 5. Telegdi Zsigmond. A magyar nyelvtanírás kezdetei és a héber grammatika. (2017) Megjelent: Bacher Vilmos Emlékelőadások 1989-2013 pp. 20-40
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[26812837] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26812837, Kapcsolat: 26812837
 6. Pomozi Péter et al. Az észt névtervezés az észt nyelvpolitikai modell tükrében. (2016) NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 0139-2190 38 193-207
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3172342] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3172342, Kapcsolat: 26329219
 7. Cser András. A nyelvészeti gondolkodás fejlődése a humanizmus idejétől a 20. századig. (2015) ISBN:9789633082256
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2827271] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2827271, Kapcsolat: 28949760
 8. Sándor Klára. A székely írás nyomában. (2014) ISBN:9789632793870
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2764485] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2764485, Kapcsolat: 24580950
 9. Hegedűs J. Az idegen nyelv. (2012) ISBN:9786155219313
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23071303] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23071303, Kapcsolat: 29919873
 10. Dömötör A. Egyes és többes számot váltakoztató jelzős szerkezetek a kései ómagyarban, a középmagyarban és az újmagyar kor első felében. (2011) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 107 160-175
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1839772] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1839772, Kapcsolat: 22537743
 11. Wéber Katalin. A kétféle magyar igeragozás elkülönülése: (Igeragozásaink elkülönülése a magyar nyelvészeti hagyományban és gyermeknyelvi megnyilatkozások longitudinális korpuszvizsgálata alapján. (2011)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23394530] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23394530, Kapcsolat: 23394530
 12. Szépe György. A folyton megújuló nyelvészet: Szépe György nyelvészeti írásaiból tanárok és diákok részére. (2011) ISBN:9789639902862
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1731172] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1731172, Kapcsolat: 29919856
 13. Balázs Géza et al. Bevezetés az antropológiai nyelvészetbe. (2009) ISBN:9789639432895; 9789639432865
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2090301] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2090301, Kapcsolat: 29789887
 14. Hegedűs József. Johannes Sylvester’s Grammatical legacy (1539) and its European background. (2008) ACTA LINGUISTICA HUNGARICA / ACTA LINGUISTICA ACADEMICA 1216-8076 1588-2624 2560-1016 2559-8201 55 41-57
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22533551] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22533551, Kapcsolat: 22533551
 15. Cser András. Az ókori görög-római morfológiai modell utóélete. (2008) ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA 0003-567X 1588-2748 52 215-226
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1644537] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1644537, Kapcsolat: 22533553
 16. Schultz Judit. A normafogalomról korai nyelvtanaink kapcsán. (2008) Megjelent: Félúton 2. pp. 90-98
  Könyvrészlet[22537707] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22537707, Kapcsolat: 22537707
 17. Korompay Klára. Où en sont les recherches en histoire de la langue hongroise ?: Orientations nouvelles, perspectives pédagogiques. (2007) CAHIERS D'ETUDES HONGROISES 1149-6525 14 1 125-133
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22537741] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22537741, Kapcsolat: 22537741
 18. Ekler Péter. METHODOLOGICAL PROBLEMS IN 15TH CENTURY LATIN GRAMMAR BOOKS USED IN HUNGARY: SAEPES, FAEX, PECUS. (2007) CAMOENAE HUNGARICAE 1786-5484 4-5 19-32
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26447490] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26447490, Kapcsolat: 26447458
 19. Pusztai Ferenc. Nyelvtörténet Toldy Ferenc irodalomtörténetében. (2006) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 110 1-2 129-134
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24195754] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24195754, Kapcsolat: 24195754
 20. Ioannes Sylvester et al. Grammatica Hungarolatina. (2006) ISBN:9634463924
  Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Tudományos[22533548] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22533548, Kapcsolat: 22533548
 21. Sebestyén Árpád. Nyelvújítás, nyelvhelyesség. (2004) DEBRECENI SZEMLE 1218-022X 12 3-12
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30807396] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30807396, Kapcsolat: 28309578
 22. Hegedűs J. Hiedelem és valóság: Külföldi és hazai nézetek a magyar nyelv rokonságáról. (2003)
  Könyv[20001454] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20001454, Kapcsolat: 22537686
 23. Bartók I. Grammatica Hungarolatina - Poetica Latinohungarica, Sylvester János hónapversei és a Balassi előtti világi líra. (2002) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 106 5-6 485-501
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[216255] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 216255, Kapcsolat: 22533531
 24. Lőrinczi Réka. Előmunkálatok és adalékok az igeleírás történetének vizsgálatához. (2002) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 126. 2 220-230
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2415694] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2415694, Kapcsolat: 25205588
 25. Sebestyén Árpád. A névutók állománya és rendszere a Jókai-kódexben (1372u.). (2002) ISBN:9634727190
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[22533536] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22533536, Kapcsolat: 22533536
 26. Kugler Nóra. A módosítószók a magyar nyelv szófaji rendszerében. (2002) ISBN:9633893434; 9633893534
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1885671] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1885671, Kapcsolat: 29919752
 27. Máté Jakab. A nyelvtudomány (vázlatos) története az ókortól a 19. század elejéig. (2001)
  Könyv[22523224] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22523224, Kapcsolat: 22523224
 28. Tamásné Szabó. A (deverbális) igeképzés régi magyar grammatikáinkban.. (2001) ERDÉLYI MÚZEUM 1453-0961 63 1-2 98-102
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22533527] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22533527, Kapcsolat: 22533527
 29. Éder Zoltán. Sylvester grammatikájának utóéletéről. (1999) Megjelent: Túl a Duna-tájon: Fejezetek a magyar művelődéstörténet európai kapcsolatai köréből pp. 15-29
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[22523218] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22523218, Kapcsolat: 22523218
 30. Juhász Dezső. Az ómagyar nyelvi normáról és Sylvester nyelvtanáról néhány kötőszó kapcsán. (1999) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 95 4 453-456
  Folyóiratcikk/Rövid közlemény (Folyóiratcikk)/Tudományos[1798720] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1798720, Kapcsolat: 26447227
 31. Bartók István. A Nádasdy-mecenatúra hatása az irodalmi gondolkodásra: Szempontok Sylvester János Grammatica Hungarolatina\ának vizsgálatához. (1999) Megjelent: Nádasdy Tamás (1498–1562) pp. 36-49
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[25543275] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25543275, Kapcsolat: 25543275
 32. Lőrinczi Réka. Kéziratos magyar nyelvtanok: Kolozsvári Grammatika. Fejérvári Sámuel: Institutiones. XVII. és XVIII. század. A nyelvemlékek betűhű átiratai bevezetéssel és jegyzetekkel. (1998) ISBN:9637530487
  Könyv[21588853] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21588853, Kapcsolat: 25064022
 33. Wacha B. Brassai előtt, Brassai után. (1998) NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 0567-6223 42 1 45-67
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[193772] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 193772, Kapcsolat: 22533544
 34. Lőrinczi Réka. Magyar nyelvű (latin) grammatika egy XVIII. századi kézirat-kolligátumban. (1994) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 90. 4 489-492
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2415688] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2415688, Kapcsolat: 25205590
 35. Hegedűs József. Sylvester Jánosról, az összehasonlító nyelvészről. (1993) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 89 3 280-288
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25205583] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25205583, Kapcsolat: 25205583
 36. Pajorin Klára. C. Vladár Zsuzsa: Sylvester János latin-magyar nyelvtana. (1993) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 97 439-441
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[25205596] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25205596, Kapcsolat: 25205596
Constantinovits Milán. A kooperatív tárgyalás verbális stratégiája. (1990) AULA: TÁRSADALOM ÉS GAZDASÁG = SOCIETY AND ECONOMY 0866-6865 12 3 113-128, 1675565
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1675565]
 1. Tóth Tamás. A marketing alapja. (2007)
  Könyv/Oktatási anyag (Könyv)/Oktatási[21606884] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21606884, Kapcsolat: 21606884
 2. Révész János. A személyes eladás alapjai. (1994)
  Disszertáció/Kandidátus (Disszertáció)/Tudományos[22913582] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22913582, Kapcsolat: 22913582
Constantinovitsné Vladár. A Demonstratio, műfaji, forráskritikai és szóhasználati kérdéseiről. (1994) Megjelent: Demonstratio. Idioma Ungarorum et Lapponum idem esse pp. 117-126, 1858986
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1858986]
 1. Békés Vera. A ’nyelvrokonság’ terminus fogalomtörténeti fordulatai. (2016) Megjelent: Nemzet, faj, kultúra a hosszú 19. században Magyarországon és Európában pp. 284-304
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[26447260] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26447260, Kapcsolat: 26447260
 2. S. Varga Pál. A nemzeti költészet csarnokai: A nemzeti irodalom fogalmi rendszerei a 19. századi magyar irodalomtörténeti gondolkodásban. (2005) ISBN:9635066120
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1249524] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1249524, Kapcsolat: 22553785
 3. Máté Jakab. A nyelvtudomány (vázlatos) története az ókortól a 19. század elejéig. (2001)
  Könyv[22523224] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22523224, Kapcsolat: 22548749
Szíj Enikő. Sajnovics János: Demonstratio. Idioma Ungarorum et Lapponum idem esse: Bizonyítása. A magyar és a lapp nyelv azonos. (1994) ISBN:9634629342, 1858496
Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Tudományos[1858496]
 1. Szeverényi Sándor. Sajnovics, the responsible fieldworker. (2021) Megjelent: Uralic studies, languages, and researchers pp. 55-70
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[32108069] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32108069, Kapcsolat: 30210772
 2. Csepregi Márta. K. F. Karjalainen szibériai kutatóútja. (2021) Megjelent: A grammatikától a retorikáig pp. 142-149
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[32236378] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32236378, Kapcsolat: 30866974
 3. Constantinovits Milán András et al. Az örök élet mint eladható termék, avagy meggyőzési modellek adaptálhatósága a Halotti beszéd és könyörgés esetében. (2021) Megjelent: A grammatikától a retorikáig pp. 399-406
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[32115818] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 32115818, Kapcsolat: 30867101
 4. Szíj Enikő. A koppenhágai Demonstratio (1770) és a magyarok említése K. Ganander „skandináv cigány”-tanulmányában (1780). (2021) Megjelent: A grammatikától a retorikáig pp. 150-157
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[32499396] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32499396, Kapcsolat: 30867005
 5. Csepregi Márta. Néprajz és finnugrisztika. (2020) FINNUGOR VILÁG 1416-776X 25/1 22-30
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31282474] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31282474, Kapcsolat: 29472787
 6. Aspaas Per Pippin et al. Maximilian Hell (1720-1792) and the Ends of Jesuit Science in Enlightenment Europe. (2020) ISBN:9789004361355; 9789004416833
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[30996454] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30996454, Kapcsolat: 28503040
 7. Csúcs Sándor. Hell Miksa és a nyelvrokonság. (2020) FINNUGOR VILÁG 1416-776X 25 3-11
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31616722] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31616722, Kapcsolat: 29472765
 8. Maticsák Sándor. A magyar nyelv eredete és rokonsága. (2020) ISBN:9789636938208
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[31343531] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31343531, Kapcsolat: 29487310
 9. Kelemen Ivett. Anders Porsanger jelentése Knud Leem (északi) számi helyesírásáról. (2019) FOLIA URALICA DEBRECENIENSIA 0239-1953 26 p. 123
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31250916] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31250916, Kapcsolat: 29085234
 10. Szíj Enikő. A Halotti beszéd mint az első finnül írt lapp–finn–magyar összehasonlító nyelvészeti nagydoktori értekezés tárgya (1869). (2019) Megjelent: Írások a Pray-kódexről pp. 143-156
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30729008] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30729008, Kapcsolat: 28354683
 11. Szentgyörgyi Rudolf. A Halotti beszéd és a Halotti könyörgés. (2019) Megjelent: Írások a Pray-kódexről pp. 97-110
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30728999] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30728999, Kapcsolat: 28356842
 12. Maticsák Sándor. Hunok legyünk vagy maradjunk finnugorok?. (2018) DEBRECENI SZEMLE 1218-022X 2018 2 192-203
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3409706] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3409706, Kapcsolat: 28799425
 13. Szeverényi S. Finnugor konteo és a stigmatizált emlékezet. (2018) Megjelent: Tapasztalatból hallottam... Alternatív világképek pp. 75-90
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3385078] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3385078, Kapcsolat: 29102233
 14. Kis Tamás. A Halotti beszéd paleográfiája és betűhű átiratai. (2018) MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 0541-9298 1588-7162 56 37-56
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30606606] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30606606, Kapcsolat: 28945610
 15. Szendrei László. Baráti tanácsok amatőr őstörténészeknek. (2017)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[27086017] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27086017, Kapcsolat: 29919777
 16. V Molnár László. Az orosz tudományos élet recepciója két hazai folyóiratunkban: A "Magyar Könyv-ház" és a "Sokféle" korabeli híranyaga. (2017) TURUL 1216-7258 90 1 46-50
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3299447] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3299447, Kapcsolat: 28309593
 17. Maticsák Sándor. A Magyar nyelv és kultúra oktatása finnországi egyetemeken. (2017) GERUNDIUM: EGYETEMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 2061-5132 2061-7097 8 3 58-76
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30755137] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30755137, Kapcsolat: 28247511
 18. C Vladár Zsuzsa. Valójában ki a szerzője a Demonstratiónak?. (2016) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 112 3 316-324
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3157715] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3157715, Kapcsolat: 26331278
 19. Békés Vera. A ’nyelvrokonság’ terminus fogalomtörténeti fordulatai. (2016) Megjelent: Nemzet, faj, kultúra a hosszú 19. században Magyarországon és Európában pp. 284-304
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[26447308] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26447308, Kapcsolat: 26447308
 20. Honti László. A Halotti beszéd isa szavának kutatástörténete és etimológiája. (2016) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 112 3 269-283
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3161398] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3161398, Kapcsolat: 26268143
 21. Tubay T. Titokzatos örökség. A székely írás kutatásának nehézségei. (2015) Megjelent: Kultúrjav. Írásbeliség és szóbeliség irodalma – újrahasznosítva. Fiatalok Konferencája 2014 pp. 183-196
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25067655] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25067655, Kapcsolat: 28247494
 22. Balogh Piroska. Teória és medialitás: A latinitás a magyarországi tudásáramlásban 1800 körül. (2015) ISBN:9789634467328
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2886723] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2886723, Kapcsolat: 24806550
 23. Éder Zoltán. Sajnovics Demonstratiójának első recenziója: „Viennensis recensitor opusculi mei Hafniae editi”. (2014) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 110 1 85-94
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2775863] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2775863, Kapcsolat: 23790338
 24. Molnár V. Magyar folyóirat- és újsághírek az Orosz Birodalom tudományos, művészeti életéről. (2014) ÖT KONTINENS: AZ ÚJ- ÉS JELENKORI EGYETEMES TÖRTÉNETI TANSZÉK TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 1589-3839 12 2 7-32
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26794070] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26794070, Kapcsolat: 26794070
 25. Maticsák Sándor. Finnugor etimológiai szótárak. (2013) NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 0029-6791 109 33-68
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2507817] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2507817, Kapcsolat: 27018574
 26. Szilágyi Márton. Amikor betelik az idő…: Jókai Mór: A jövő század regénye. (2013) Megjelent: Jókai & Jókai pp. 273-284
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2521540] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2521540, Kapcsolat: 28360282
 27. Kiss Margit. Tüskés Gábor - Lengyel Réka (szerk.): Magyarországi gondolkodók, 18. század. Bölcsészettudományok I. Kortárs Könyvkiadó, Budapest, 2010.. (2012) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 136 1 116-120
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[2003420] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2003420, Kapcsolat: 29919799
 28. Csajághy György. Néhány nyelvi és ritmikai összefüggés a magyar népzenében: (Néhány nyelvi-zenei-ritmikai összefüggései adalék a magyar őstörténet kutatásához). (2012) VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0324-7228 55 1-2 18-28
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30807403] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30807403, Kapcsolat: 28309587
 29. Csajághy György. A MAGYAR ŐSTÖRTÉNET KÁOSZA. (2011) VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0324-7228 54 12 69-86
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31277507] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31277507, Kapcsolat: 28949775
 30. Szépe György. A folyton megújuló nyelvészet: Szépe György nyelvészeti írásaiból tanárok és diákok részére. (2011) ISBN:9789639902862
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1731172] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1731172, Kapcsolat: 29919866
 31. Márton M. Reguly Antal és az Északi-Urál térképe. (2009) GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA 0016-7118 61 11 20-30
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1275792] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1275792, Kapcsolat: 26447494
 32. Horváth Judit. Az etimológiai kutatások történetéhez. (2009) THL2: A MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA TANÍTÁSÁNAK SZAKFOLYÓIRATA 1787-1417 2498-8995 5 1-2 28-36
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26464491] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26464491, Kapcsolat: 26464491
 33. Erős Vilmos. A XVI-XVIII. századi történetírás (II.): Történetfilozófia. (2009) VILÁGOSSÁG 0505-5849 50 3 127-137
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2328813] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2328813, Kapcsolat: 22547517
 34. Korompay Klára. Où en sont les recherches en histoire de la langue hongroise ?: Orientations nouvelles, perspectives pédagogiques. (2007) CAHIERS D'ETUDES HONGROISES 1149-6525 14 1 125-133
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22547514] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22547514, Kapcsolat: 22547514
 35. D Mátai Mária. A magyar szófajtörténet általános kérdései. (2007) ISBN:9789630585491
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2526856] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2526856, Kapcsolat: 23427282
 36. Jankovits László. A magyar irodalom történetei I.: A kezdetektől 1800-ig. (2007) ISBN:9789636930073
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[1291067] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1291067, Kapcsolat: 28431617
 37. Pusztai Ferenc. Nyelvtörténet Toldy Ferenc irodalomtörténetében. (2006) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 110 1-2 129-134
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24195754] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24195754, Kapcsolat: 23427304
 38. S. Varga Pál. A nemzeti költészet csarnokai: A nemzeti irodalom fogalmi rendszerei a 19. századi magyar irodalomtörténeti gondolkodásban. (2005) ISBN:9635066120
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1249524] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1249524, Kapcsolat: 22553784
 39. V Molnár László. Életutak találkozása, 1703–1848: Érdekes fejezetek a tudományos kapcsolatok történetéből, kapcsolattörténeti könyvészeti függelékkel. (2004) ISBN:9639276340
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1508388] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1508388, Kapcsolat: 28772200
 40. Madas E. Középkori prédikációirodalmunk történetéből: a kezdetektől a XIV. század elejéig. (2002) ISBN:9634726291
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[239461] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 239461, Kapcsolat: 22547508
 41. Terts István. Sajnovics János: Demonstratio. (2001) Megjelent: Magyar Könyvek - Magyar Századok pp. 149-152
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1709167] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1709167, Kapcsolat: 22547500
 42. Fodor István. Mire jó a nyelvtudomány?. (2001) ISBN:9635064098
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[11151747] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 11151747, Kapcsolat: 29919883
 43. Domokos Péter. Még egyszer az őstörténeti csodabogarakról. (2001) MAGYARTANÍTÁS: MÓDSZERTANI FOLYÓIRAT 0464-4999 42 5 3-5
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24667815] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24667815, Kapcsolat: 24667815
 44. Domokos Péter. Még egyszer az őstörténeti csodabogarakról. (2001) MAGYARTANÍTÁS: MÓDSZERTANI FOLYÓIRAT 0464-4999 42 5 3-5
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24667813] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24667813, Kapcsolat: 28309567
 45. Máté Jakab. A nyelvtudomány (vázlatos) története az ókortól a 19. század elejéig. (2001)
  Könyv[22523224] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22523224, Kapcsolat: 22547505
 46. Éder Zoltán. Révai Miklós történeti nyelvészetének korszerűsége. (2000) Megjelent: Révai Miklós-jubileum pp. 7-20
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[22717636] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22717636, Kapcsolat: 22717636
 47. Terts István. Nyelvtudomány. (2000) Megjelent: Magyarország a XX. században - V. kötet pp. 209-234
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[22547496] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22547496, Kapcsolat: 22547496
 48. Szörényi L. STUDIA HUNGAROLATINA, Tanulmányok a régi magyar és a neolatin irodalomról. (1999)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[214822] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 214822, Kapcsolat: 29919812
 49. Éder Zoltán. Sajnovics és Demonstratiója új megvilágításban.. (1999) Megjelent: Túl a Dunatájon. Fejezetek a magyar művelődéstörténet európai kapcsolatai köréből. pp. 62-67
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[22547475] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22547475, Kapcsolat: 22547475
 50. Egyed Emese. Kard és penna: Tanulmányok a felvilágosodás magyar irodalmáról. (1998) ISBN:9633795044
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[3036863] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3036863, Kapcsolat: 29919757
 51. Debreczeni Attila. Nincs cím. (1996) MAGYAR KÖNYVSZEMLE 0025-0171 112 4 523-532
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25205598] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25205598, Kapcsolat: 25205598
 52. Debreczeni Attila. Az „őstörténész” Csokonai. (1996) MAGYAR KÖNYVSZEMLE 0025-0171 112 4 523-532
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2062605] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2062605, Kapcsolat: 28309562
 53. Zaicz Gábor. Sajnovics fő műve és tudománynépszerűsítő munkája magyarul.. (1995) A Reguly Társaság Értesítője 9 8-10
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[22547470] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22547470, Kapcsolat: 22547470
Constantinovits Milán et al. The Cooperative verbal behavior in business talks. (1996) TÁRSADALOM ÉS GAZDASÁG KÖZÉP ÉS KELET EURÓPÁBAN - SOCIETY AND ECONOMY IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE 1218-9383 18 3 123-133, 1675568
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1675568]
 1. Tóth Tamás. Nemzetközi marketing. (2008) ISBN:9789630586214
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1760000] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1760000, Kapcsolat: 21600533
 2. Tóth Tamás. A marketing alapja. (2007)
  Könyv/Oktatási anyag (Könyv)/Oktatási[21606884] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21606884, Kapcsolat: 21606887
 3. Tóth Tamás. Szolgáltatások és termékek nemzetközi marketingje. (2003)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[22674142] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22674142, Kapcsolat: 22674142
Constatinovits Milan et al. The Cooperative Verbal Behavior in Business Talks. (1996) TÁRSADALOM ÉS GAZDASÁG KÖZÉP ÉS KELET EURÓPÁBAN - SOCIETY AND ECONOMY IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE 1218-9383 18 3 123-134, 1856642
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1856642]
 1. Milan Constantinovits et al. Oral Tactics in Principled Negotiation Based on AIDA Model. (2018) BRAND BROAD RESEARCH IN ACCOUNTING NEGOTIATION AND DISTRIBUTION 2067-8177 9 1 39-45
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3407804] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3407804, Kapcsolat: 30867290
 2. Tóth Tamás. Nemzetközi marketing. (2008) ISBN:9789630586214
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1760000] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1760000, Kapcsolat: 22549196
 3. Tóth Tamás. A marketing alapjai. (2007)
  Könyv[22549018] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22549018, Kapcsolat: 22549018
2021-11-28 19:57