Paládi-Kovács Attila. Néhány megjegyzés a magyar parasztság teherhordó eszközeiről (8 képpel, 4 térképpel). (1973) ETHNOGRAPHIA 0014-1798 84 4 511-526, 1262582
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1262582]
 1. Cseh Fruzsina. A régi kerékvágás. Fogatolt járművek keréknyomtávolsága és tengelye a 19. század végén. (2020) ETHNO-LORE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE 1787-9396 37 17-54
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31672175] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31672175, Kapcsolat: 29847330
Paládi-Kovács Attila. A magyar parasztság rétgazdálkodása: Praxis rusticorum Hungariae in oeconomia pratorum. (1979) ISBN:9630517701, 2775796
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2775796]
 1. Babai Dániel et al. Komplex hajtóerők. A szénacsinálás időpontjának változása hátterében Gyimesben. (2020) ETHNO-LORE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE 1787-9396 37 139-156
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31672341] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31672341, Kapcsolat: 29847463
 2. Bednárik János. Falusi plébános a polgári korban: Egyház és helyi társadalom a 19. század második felében a Buda környéki falvakban. (2020) ISBN:9786158063487
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[31657134] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31657134, Kapcsolat: 29549796
 3. Mészáros Csaba. A legelő- és rétgazdálkodás változásai a tulajdonviszonyok tükrében. Egy etnológiai esettanulmány és annak tanulságai. (2020) ETHNO-LORE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE 1787-9396 37 157-180
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31672508] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31672508, Kapcsolat: 29847509
Palád-Kovács Attila. Ferenczi Imre: Népi szokásrend Szőregen. Viseleti módok Szőregen.. (1979) ETHNOGRAPHIA 0014-1798 90 1 127-129, 2533949
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2533949]
 1. Nagy Janka Teodóra. A jogi néprajzi kutatások és az Ethnographia. (2013) ETHNOGRAPHIA 0014-1798 124 3 297-320
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2446019] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2446019, Kapcsolat: 23700957
Paládi-Kovács Attila. A kulturális régiók néprajzi vizsgálata. (1980) Megjelent: Előtanulmányok a Magyarság Néprajzához 7. Néprajzi csoportok kutatási módszerei pp. 57-76, 2534176
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2534176]
 1. Borsos Balázs. A kérdőívtől a clusteranalízisig. A második olvasat. (2013) ETHNOGRAPHIA 0014-1798 124 3 364-376
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2488645] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2488645, Kapcsolat: 23701575
Paládi-Kovács A. Barkóság és népe. (1982), 227323
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[227323]
 1. Gecse Annabella. Gömöri kántorok a hivatalos és a népi vallásosság határán. (2013) ETHNOGRAPHIA 0014-1798 124 2 189-221
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2504541] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2504541, Kapcsolat: 23704934
 2. Zsigmond Győző. A vargánya (Boletus edulis és B. spp.) a magyar népi gombászatban. (2013) ETHNOGRAPHIA 0014-1798 124 3 338-363
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2542621] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2542621, Kapcsolat: 23701012
Paládi-Kovács Attila. Néprajzi térképezés Magyarországon. (1990) Megjelent: Néprajzi kutatás Magyarországon az 1970-80-as években. pp. 940-101, 2534190
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2534190]
 1. Borsos Balázs. A kérdőívtől a clusteranalízisig. A második olvasat. (2013) ETHNOGRAPHIA 0014-1798 124 3 364-376
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2488645] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2488645, Kapcsolat: 23701625
Paládi-Kovács Attila. Etnograficky atlas slovenska. Bratislava, 1990. 123 p. Veda. Vydavatel'stvo Slovenskej akademie vied; Slovenska kartografia. (1993) ETHNOGRAPHIA 0014-1798 104 1 239-240, 1262555
Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1262555]
 1. Borsos Balázs. A kérdőívtől a clusteranalízisig. A második olvasat. (2013) ETHNOGRAPHIA 0014-1798 124 3 364-376
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2488645] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2488645, Kapcsolat: 23701690
Paládi-Kovács A. Régi hatóságok harca a káromkodás ellen. (1994) Megjelent: Parasztkultúra, populáris kultúra és a központi irányítás. Tanulmányok pp. 173-184, 230038
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[230038]
 1. Keszeg Vilmos. Egy rontáseset - esemény és interpretációk. (2005) Megjelent: Ünneplő pp. 165-188
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25039956] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25039956, Kapcsolat: 24536947
Takács M et al. Transhumance. (1994) Megjelent: Korai magyar történeti lexikon (9-14. század) pp. 689-689, 230105
Könyvrészlet/Szócikk (Könyvrészlet)/Tudományos[230105]
 1. Sófalvi András. Sóvidék a középkorban: Fejezetek a székelység középkori történelméből. (2005) ISBN:9730038511
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2085193] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2085193, Kapcsolat: 27452977
Paládi-Kovács A. Természeti tájak és nyelvhatárok a Felföldön. Abaúj-Torna és Gömör-Kishont vármegye példája.. (1996) Megjelent: A Kárpát-medence történeti földrajza pp. 59-68, 1814861
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1814861]
 1. Keményfi Róbert. A történeti Gömör és Kis-Hont vármegye etnikai rajza: Az etnikai határ és a vegyes etnicitás kérdése. (1998) ISBN:9634722474
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1349357] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1349357, Kapcsolat: 21815739
Paládi-Kovács Attila. (1986-1988) Ethnographical cartography in Hungary.. (1996) Megjelent: Ethnic tradition, classes and communities in Hungary. pp. 325-332, 2534211
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2534211]
 1. Borsos Balázs. A kérdőívtől a clusteranalízisig. A második olvasat. (2013) ETHNOGRAPHIA 0014-1798 124 3 364-376
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2488645] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2488645, Kapcsolat: 23701708
Kovács László. Honfoglalás és néprajz. (1997) ISBN:9635061226, 227935
Könyv/Konferenciakötet (Könyv)/Tudományos[227935]
 1. Makk F. "Sátorlakó nép". Monográfia az etelközi magyarokról ("Peuple habitant sous des tentes. Une monographie sur les Hongrois d'Etelköz).. (2007) ACTA UNIVERSITATIS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS-ACTA HISTORICA 125
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)[10329195] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 10329195, Kapcsolat: 10329195
 2. Váradi A. Előzetes jelentés a Nagyút határában feltárt római és késő népvándorlás kori teleprészletekről. (2000) Megjelent: A népvándorlás kor fiatal kutatóinak 10. konferenciája pp. 125-154
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)[10329194] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 10329194, Kapcsolat: 10329194
 3. Mesterházy K. A honfoglalásról sok szemmel IV.. (1998) SZÁZADOK 0039-8098 132 4 960-962
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)[21825312] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21825312, Kapcsolat: 10329196
 4. Mesterházy K. Nincs cím. (1997) Megjelent: A honfoglalásról sok szemmel IV. p. 382
  Könyvrészlet[10329197] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 10329197, Kapcsolat: 10329197
Paládi-Kovács A. A magyar lótartás jellege a honfoglalás korában.. (1997) Megjelent: Honfoglalás és néprajz pp. 95-107, 1816970
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1816970]
 1. Mesterházy K. A honfoglalásról sok szemmel IV.. (1998) SZÁZADOK 0039-8098 132 4 960-962
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)[21825312] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21825312, Kapcsolat: 21825319
Paládi-Kovács A. Az idős generáció munkája a mai magyar falvakban. Die Arbeit der alteren Generation in den heutigen ungarischen Dörfern.. (1997) Megjelent: Kapcsolatok és konfliktusok Közép-Európa vidéki életében : tanulmányok Gaál Károly professzor 75. születésnapjára pp. 169-176, 230026
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[230026]
 1. Tomisa I. Nincs cím. (1998) DEMOS: INTERNATIONALE ETHNOGRAPHISCHE UND FOLKLORISTISCHE INFORMATIONEN 0011-832X 33 3 p. 225
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)[10329200] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 10329200, Kapcsolat: 10329193
Paládi-Kovács A. Szánfélék és szánrészek nevei.. (1997) Megjelent: Szavak - nevek - szótárak. Írások Kiss Lajos 75. születésnapjára pp. 298-310, 1817464
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1817464]
 1. Kemecsi Lajos. Szekerek, kocsik, szánok: paraszti járműkultúra Észak-Dunántúlon. (1998) ISBN:9635670133
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[26188269] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26188269, Kapcsolat: 21825921
Paládi-Kovács A. Táplálkozási tájak az északi magyar népterületen (A régi Torna megye konyhájáról). (1997) Megjelent: Morzsák: Tanulmányok Kisbán Eszter tiszteletére pp. 139-158, 230025
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[230025]
 1. Szarvas ZS. Nincs cím. (1998) DEMOS: INTERNATIONALE ETHNOGRAPHISCHE UND FOLKLORISTISCHE INFORMATIONEN 0011-832X 33 3 226-227
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)[10329159] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 10329159, Kapcsolat: 10329192
Paládi-Kovács A. Paraszti járművek néhány 18. századi árszabás tükrében. (1998) Megjelent: Isten áldja a tisztes ipart. pp. 365-377, 230013
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[230013]
 1. Cseh Fruzsina. A kerékgyártó mesterség termékei a limitációkban. (2013) ETHNOGRAPHIA 0014-1798 124 3 321-337
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2439009] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2439009, Kapcsolat: 23700975
 2. Kemecsi Lajos. Szekerek, kocsik, szánok: paraszti járműkultúra Észak-Dunántúlon. (1998) ISBN:9635670133
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[26188269] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26188269, Kapcsolat: 10329190
Paládi-Kovács A. Népi gazdálkodás a Bódva völgyében.. (1997) Megjelent: Tanulmányok a Bódva-völgye múltjából. pp. 235-372, 230023
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[230023]
 1. Zsigmond Győző. A vargánya (Boletus edulis és B. spp.) a magyar népi gombászatban. (2013) ETHNOGRAPHIA 0014-1798 124 3 338-363
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2542621] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2542621, Kapcsolat: 23701017
Paládi-Kovács Attila. A "pásztorrend". (2000) Megjelent: Magyar Néprajz VIII. : Társadalom pp. 117-137, 1263409
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1263409]
 1. Papp József. Hortobágy. (2008)
  Könyv[20799076] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20799076, Kapcsolat: 20799076
 2. Petercsák Tivadar. A közbirtokosság. (2008)
  Disszertáció/Egyetemi doktor (Disszertáció)/Tudományos[20799237] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20799237, Kapcsolat: 20799225
 3. Mód László. Egy állattartó gazdaság számadásai (1763-1769): A Móra F. Múzeum Évkönyve. (2003)
  Könyv[20799075] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20799075, Kapcsolat: 20799075
Paládi-Kovács Attila. Az ipari munkásság. (2000) Megjelent: Társadalom pp. 239-308, 1263411
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1263411]
 1. Báti Anikó et al. Népkonyhán enni Budapesten. Verziók és averziók a közétkeztetés történetéből (1860–1939). (2020) ETHNO-LORE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE 1787-9396 37 55-96
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31596238] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31596238, Kapcsolat: 29847375
 2. Bali János. A munkáslakás-kutatás eredményei a Nagy-Budapesti Néprajzi Munkaközösségben. (2009) Megjelent: Élet/út/írások. Szilágyi Miklós tiszteletére pp. 385-395
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2076057] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2076057, Kapcsolat: 20799068
 3. Ilyés Zoltán. Mezsgyevilágok. Etnikus interferenciák és nemzeti affinitások térbeli mintázatai a Kárpát-medencében. (2008)
  Könyv[20799067] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20799067, Kapcsolat: 20799067
 4. Ilyés Zoltán. Researching and Interpreting Diaspora: Remarks on Social Science Research into the Diaspora Communities of the Carpathian Basin. (2007) Megjelent: Perspectives of Diaspora Existence pp. 45-63
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2488243] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2488243, Kapcsolat: 20799065
 5. Alabán Péter. Adatok Borsodszentgyörgy történeti földrajzához és palóc társadalmához. (2007)
  Könyv[20799069] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20799069, Kapcsolat: 20799069
 6. Juhász K. Meg is mosakodjál: Magyar népi tisztálkodás a 20. században. (2006) ISBN:9789639614284
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[227214] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 227214, Kapcsolat: 20799211
 7. Alabán Péter et al. Hódoscsépány társadalomtörténete a XX. század közepéig. (2006)
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2509267] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2509267, Kapcsolat: 20799066
 8. Pethő László. A munkásság helyzetének változása a rendszerváltást követő években. (2005) Megjelent: Utóparaszti hagyományok és modernizációs törekvések a magyar vidéken. pp. 317-328
  Könyvrészlet[20799064] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20799064, Kapcsolat: 20799064
 9. Hoffmann Tamás. Bábel tornya. (2004) BUDAPEST: A SZÉKESFŐVÁROS TÖRTÉNETI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI KÉPES FOLYÓIRATA 0007-2885 180-122
  Folyóiratcikk[20799063] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20799063, Kapcsolat: 20799063
 10. Hála József et al. A háromszáz özvegyasszony tánca. (2004) Megjelent: Nincs cím pp. 3-31
  Könyvrészlet[20799062] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20799062, Kapcsolat: 20799062
 11. Horváth Réka. Egy falu – két életforma. Paraszti és munkáséletmód Lábatlanon.. (2003) Megjelent: Munkástörténet – munkáséletmód pp. 153-156,159
  Könyvrészlet[20799060] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20799060, Kapcsolat: 20799060
 12. Kisbán Eszter. Borsó az angyaloknak. Karácsonyi asztal az ipari forradalom erőterében. (2003) Megjelent: Imádságos asszony pp. 249-252
  Könyvrészlet[20799058] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20799058, Kapcsolat: 20799058
Paládi-Kovács Attila. Bevezetés. (2000) Megjelent: Társadalom pp. 13-28, 1263407
Könyvrészlet/Előszó, utószó (Könyvrészlet)/Tudományos[1263407]
 1. Keményfi Róbert. Eszmetörténeti háttér és források a történeti Gömör megye szociokulturális kutatásához. (2006) Megjelent: A gömöri magyarság néprajza III. pp. 269-662
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1349093] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1349093, Kapcsolat: 20799044
 2. Keményfi Róbert. Társadalomtörténet és néprajz. (2003) Megjelent: Bevezetés a társadalomtörténetbe pp. 573-595
  Könyvrészlet/Felsőoktatási tankönyv része (Könyvrészlet)/Oktatási[1349146] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1349146, Kapcsolat: 20799043
Paládi-Kovács Attila. Előszó. (2000) Megjelent: Társadalom pp. 5-9, 1262449
Könyvrészlet/Előszó, utószó (Könyvrészlet)/Tudományos[1262449]
 1. Nagy Krisztina. „Szódavíz – ami megpezsdíti az életed.” Néprajzi közelítések a szikvizes kisiparhoz. JF - Néprajzi Látóhatár. (2008) CARBON - SCIENCE AND TECHNOLOGY 0974-0546 17 2 22-54
  Folyóiratcikk[20799031] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20799031, Kapcsolat: 20799031
 2. Juhász K. Meg is mosakodjál: Magyar népi tisztálkodás a 20. században. (2006) ISBN:9789639614284
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[227214] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 227214, Kapcsolat: 20799209
 3. Keményfi Róbert. Eszmetörténeti háttér és források a történeti Gömör megye szociokulturális kutatásához. (2006) Megjelent: A gömöri magyarság néprajza III. pp. 269-662
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1349093] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1349093, Kapcsolat: 20799033
 4. Pozsony Ferenc. Erdélyi népszokások.. (2006) Kolozsvár 20 p. 396
  Folyóiratcikk[20799034] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20799034, Kapcsolat: 20799034
 5. Kocsis Aranka. A gazda, a családja, a munka és a hatalom.. (2006) Pozsony 8-9 205-206.
  Folyóiratcikk[20799035] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20799035, Kapcsolat: 20799035
 6. Bottyán Katalin. Hősiesség és tehetetlenség. Csernobil emberéletek tükrében. (2003) Megjelent: Mi leszünk a jövő kultúrakutatói? : Öndefiníció az új évezred küszöbén. A Kárpát-medence néprajz és kulturális antropológia sza... p. 39
  Könyvrészlet[20799487] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20799487, Kapcsolat: 20799487
 7. Benedek Csaba. Borsó az angyaloknak. Karácsonyi asztal az ipari forradalom erőterébenBekerültek Salánkon. (2003) Megjelent: Kéve pp. 240-248
  Könyvrészlet[20799490] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20799490, Kapcsolat: 20799490
 8. Juhász Katalin. A famedencétől a fürdőszobáig. Adalékok a paraszti tisztálkodás eszközkészletének és helyének változásához a 20. század első felében.. (2003) HÁZ ÉS EMBER 0230-0044 16 125-127.
  Folyóiratcikk[20799038] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20799038, Kapcsolat: 20799038
 9. Liszka József. A szlovákiai magyarok néprajza.. (2002) BUDAPEST: A SZÉKESFŐVÁROS TÖRTÉNETI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI KÉPES FOLYÓIRATA 0007-2885 p. 15, 16, 17
  Folyóiratcikk[20799039] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20799039, Kapcsolat: 20799039
 10. Pozsony Ferenc. Társadalomnéprajzi eredmények Erdélyben.. (2001) Kríza János Néprajzi Társaság Évkönyv 9 p. 210
  Folyóiratcikk[20799042] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20799042, Kapcsolat: 20799042
 11. Bödán Zsolt. A megesett lány Gyimesben.. (2001) NÉPRAJZI LÁTÓHATÁR: A GYÖRFFY ISTVÁN NÉPRAJZI EGYESŰLET FOLYÓIRATA 1215-8097 10 334-343.
  Folyóiratcikk[20799040] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20799040, Kapcsolat: 20799040
 12. Illyés Zoltán. Gondolatok Körmöcbánya és Németpróna környéki egykori német településterület nyelvszigetnéprajzi kutatása kapcsán.. (2000) NÉPRAJZI LÁTÓHATÁR: A GYÖRFFY ISTVÁN NÉPRAJZI EGYESŰLET FOLYÓIRATA 1215-8097 9 1-2 73-81
  Folyóiratcikk[20799041] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20799041, Kapcsolat: 20799041
Paládi-Kovács Attila. Kisnemesi társadalom és kultúra. (2000) Megjelent: Társadalom pp. 138-172, 1263410
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1263410]
 1. Varga Sándor. A nemesi kultúra hatásai a mezőségi paraszti műveltségre táncban és zenében. (2013) ETHNOGRAPHIA 0014-1798 124 4 471-484
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2499847] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2499847, Kapcsolat: 23705003
 2. Petercsák Tivadar. A közbirtokosság: Erdő- és legelőközösségek Észak-Magyarországon. (2008)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2007485] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2007485, Kapcsolat: 20799057
 3. Gazda Klára. Nemzetségi település a moldvai magyaroknál.. (2007) HÁZ ÉS EMBER 0230-0044 20 129-149,156
  Folyóiratcikk[20799054] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20799054, Kapcsolat: 20799054
 4. Simon V et al. "Kinek az, minek az..." : Migrációs folyamatok hatásai egy somogyi aprófaluban. (2007) Megjelent: Migráció és turizmus: Migrációs folyamatok hatása a helyi társadalmak változásaira a mai Magyarországon pp. 143-192
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3424677] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3424677, Kapcsolat: 20799053
 5. Petercsák Tivadar. A közbirtokosság. (2007) ETHNOGRAPHIA 0014-1798 118 4 343-357
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2006357] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2006357, Kapcsolat: 20799056
 6. Trencsényiné Tóth. A hétköznapok vallásossága Magyarlapádon és környékén. (2007) Megjelent: Lapádi vendégség. Néprajzi tanulmányok Magyarlapádról és környékéről pp. 233-239
  Könyvrészlet[20799051] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20799051, Kapcsolat: 20799051
 7. Juhász K. Meg is mosakodjál: Magyar népi tisztálkodás a 20. században. (2006) ISBN:9789639614284
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[227214] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 227214, Kapcsolat: 20799210
 8. Vargyas G. "Lefelé jártak?" Kapcsolattartó beszédaktusok Lészpeden: A moldvai csángók "beszédnéprajzához". (2006) Megjelent: Teremtés: szövegfolklorisztikai tanulmányok Nagy Ilona tiszteletére pp. 325-353
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[228536] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 228536, Kapcsolat: 20799049
 9. Szabó László. Gömör és Kishont vármegye paraszti társadalmát meghatározó tényezők. (2006) Megjelent: A gömöri magyarság néprajza IV. pp. 224-454
  Könyvrészlet[20799048] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20799048, Kapcsolat: 20799048
 10. Petercsák Tivadar. Közbirtokossági épületek Észak-Magyarországon.. (2005) Megjelent: Hagyomány és változás a népi kultúrában pp. 246-273
  Könyvrészlet[20799047] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20799047, Kapcsolat: 20799047
 11. Petercsák Tivadar. A legeltetés szabályozása az alföldi közbirtokosságokban.. (2004) Megjelent: Az Alföld gazdálkodása. Állattenyésztés pp. 100-109
  Könyvrészlet[20799046] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20799046, Kapcsolat: 20799046
 12. Petercsák Tivadar. Nemesi és paraszti közbirtokosságok Heves megyében (XVIII-XX. század). (2003)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2007482] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2007482, Kapcsolat: 20799045
Paládi-Kovács Attila. Kispolgárság. Kisiparosok.. (2000) Megjelent: Társadalom pp. 309-362, 1263412
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1263412]
 1. Fejős Zoltán. Tárgyak nemzeti mundérban. "Magyar specialitások" és háziipar Amerikában az első világháború előtt. (2019) ETHNOGRAPHIA 0014-1798 130 3 361-417
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30800026] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30800026, Kapcsolat: 28303398
 2. Szilágyi M. Egy mezőberényi csizmadia munkabér-megállapodásai a 19. század végén. (2008) RÁLÁTÁS: ZSÁKAI HELYTÖRTÉNETI - HONISMERETI KULTURÁLIS TÁJÉKOZTATÓ 1585-8677 9 3 30-35
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[228226] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 228226, Kapcsolat: 20799073
 3. Petercsák Tivadar. A közbirtokosság: Erdő- és legelőközösségek Észak-Magyarországon. (2008)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2007485] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2007485, Kapcsolat: 20799074
 4. Lukács László. A tisztes ipar emlékei. (2007)
  Könyv[20799072] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20799072, Kapcsolat: 20799072
 5. Juhász K. Meg is mosakodjál: Magyar népi tisztálkodás a 20. században. (2006) ISBN:9789639614284
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[227214] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 227214, Kapcsolat: 20799486
 6. Juhász Antal. Les artisans dans la société locale. (2004) ACTA ETHNOGRAPHICA HUNG 49 283 p. 297
  Folyóiratcikk[20799071] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20799071, Kapcsolat: 20799071
 7. Juhász Antal. A kézművesek, kisiparosok a helyi társadalomban.. (2003) Megjelent: Vándorutak – Múzeumi örökség pp. 39-56
  Könyvrészlet[20799070] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20799070, Kapcsolat: 20799070
 8. Domonkos Ottó. A magyarországi mesterlegények közép-európai kapcsolatai és szokásai a XV-XIX. században. (2002) ISBN:9639382582
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[26234912] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26234912, Kapcsolat: 20799220
Paládi-Kovács Attila. Polgárok és kézművesek a rendi társadalomban. (2000) Megjelent: Társadalom pp. 309-362, 1268463
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1268463]
 1. Domonkos Ottó. A magyarországi mesterlegények közép-európai kapcsolatai és szokásai a XV-XIX. században. (2002) ISBN:9639382582
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[26234912] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26234912, Kapcsolat: 20799221
Paládi-Kovács Attila. Adatok az uradalmi birkatartáshoz, Mindszent-Algyő (1780-1848).. (2001) Megjelent: Merítés pp. 141-152, 1791331
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1791331]
 1. Mód László. A Pallavicini uradalom hajómalom szerződései. (2009) Megjelent: Élet/út/írások. Szilágyi Miklós tiszteletére pp. 66-70
  Könyvrészlet[21769404] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21769404, Kapcsolat: 21769404
 2. Mód László. A mindszenti juhtartó gazdák gyapjúértékesítési szerződései. (2004) Megjelent: Halmok és havasok pp. 46-50
  Könyvrészlet[21769403] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21769403, Kapcsolat: 21769403
 3. Szabó Á Töhötöm. Közösség és intézmény. Stratégiák a lónai hagyományos gazdálkodásban. (2002) ISBN:9738530377
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2547623] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2547623, Kapcsolat: 21769402
Paládi-Kovács Attila. Állattartó gazdaságok. (2001) Megjelent: Gazdálkodás pp. 599-616, 1263428
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1263428]
 1. Bencze Szilvia. Hagyomány és megélhetés a juh- és szarvasmarhatartás tükrében Siklódon.. (2008)
  Könyv[20799240] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20799240, Kapcsolat: 20799240
 2. Petercsák Tivadar. A közbirtokosság. (2008)
  Disszertáció/Egyetemi doktor (Disszertáció)/Tudományos[20799237] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20799237, Kapcsolat: 20799237
 3. Kerekes Ibolya. A csíki cserge. (2008)
  Könyv[20799236] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20799236, Kapcsolat: 20799236
 4. Bódán Zsolt. Néprajzi jegyzetek egy gyimesi kalibáról. (2007) NÉPRAJZI LÁTÓHATÁR: A GYÖRFFY ISTVÁN NÉPRAJZI EGYESŰLET FOLYÓIRATA 1215-8097 16 1-2 51-63
  Folyóiratcikk[20799105] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20799105, Kapcsolat: 20799105
 5. Halász Péter. A moldvai magyarok hagyományos állattartása. (2007)
  Könyv[20750889] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20750889, Kapcsolat: 20799235
 6. Alabán Péter et al. Hódoscsépány társadalomtörténete a XX. század közepéig. (2006)
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2509267] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2509267, Kapcsolat: 20799243
 7. Mód László. Egy szentesi állattartó gazdaság számadásai (1763-1769).. (2003) Megjelent: A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve. Theory pp. 51-67
  Könyvrészlet[20799234] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20799234, Kapcsolat: 20799234
 8. Bellon Tibor. A Tisza néprajza. (2003) BUDAPEST: A SZÉKESFŐVÁROS TÖRTÉNETI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI KÉPES FOLYÓIRATA 0007-2885 181-221
  Folyóiratcikk[20799100] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20799100, Kapcsolat: 20799100
Paládi-Kovács Attila. Baromfitartás. (2001) Megjelent: Gazdálkodás pp. 771-799, 1263432
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1263432]
 1. Klamár Zoltán. Tanyák, parasztgazdaságok Magyarkanizsa vidékén (1900- 2000). (2006) ISBN:8683667022
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[21455168] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21455168, Kapcsolat: 20799262
 2. Szilágyi M. Libatenyésztés az Alföldön. (2004) Megjelent: Az Alföld gazdálkodása : állattenyésztés pp. 399-414
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[229613] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 229613, Kapcsolat: 20799260
Paládi-Kovács Attila. Gazdálkodás. (2001) ISBN:9630578018, 1262418
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1262418]
 1. Szilágyi M. 18-19. századi adalékok a Tiszán és mellékfolyóin közlekedő kompokról. (2004) Megjelent: Halmok és havasok pp. 19-31
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[229616] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 229616, Kapcsolat: 20799080
 2. Gráfik Imre. A magyar nyereg és használata. (2003) Megjelent: Közlekedés a Kárpát-medencében pp. 85-89
  Könyvrészlet[20799079] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20799079, Kapcsolat: 20799079
Paládi-Kovács Attila. Hagyományos közösségek időhasználatának eltérő vonásai. (2001) Megjelent: Társadalom, kultúra, természet. Tanulmányok a 60 éves Bellon Tibor tiszteletére pp. 139-150, 1263397
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1263397]
 1. Erostyák Zoltán. A hagyományélés szintjei két dél-békési oláh cigány közösségben. (2006) ETHNOGRAPHIA 0014-1798 117 4 251-293
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24186393] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24186393, Kapcsolat: 20799141
 2. Szilágyi Dániel. A lakáskultúra változásai Muraszemenyén a 20. század második felében. In:. (2005) Megjelent: A népi építészet, a lakáskultúra és az életmód változásai a 19-20. században pp. 78-87-462
  Könyvrészlet[20799286] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20799286, Kapcsolat: 20799286
 3. Erostyák Zoltán et al. Phrala sam. Tanulmányok a szentetornyai cigányokról.. (2004)
  Könyv[20799287] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20799287, Kapcsolat: 20799287
Paládi-Kovács Attila. Híradás, közlekedés, szállítás. (2001) Megjelent: Gazdálkodás pp. 813-973, 1263433
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1263433]
 1. Szilágyi M. A személyes paraszti tudás érvényessége: Kisújszállás társadalma és gazdálkodása egy száz évet élt parasztgazda emlékezetében. (2006) ISBN:9630583763
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[227313] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 227313, Kapcsolat: 20799274
 2. Szűcs Judit. Az ártéri gazdálkodás feltételei: révek, kompok, hidak, átjárók és bürhidak a csongrádi határban. (2005) ACTA SCIENTIARUM TRANSYLVANICA - MÚZEUMI FÜZETEK (2006-) 1842-5070 7-8 79-83
  Folyóiratcikk[20799129] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20799129, Kapcsolat: 20799129
 3. Molnár Gergely. A szokolyai kisvasút a táj életében. (2005) ACTA ETHNOLOGICA DANUBIANA 9017-3880 7 231-232
  Folyóiratcikk[20799128] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20799128, Kapcsolat: 20799128
 4. Kun Péter. Szelek szárnyán. A sztyeppei nomádok lovaskultúrája. (2003)
  Könyv[20799226] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20799226, Kapcsolat: 20799273
 5. Kemecsi Lajos. Az észak-dunántúli paraszti járműkultúráról. (2003) Megjelent: Közlekedés a Kárpát-medencében pp. 45-54
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[20912159] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20912159, Kapcsolat: 20799267
 6. Gráfik Imre. A magyar nyereg és használata. (2003) Megjelent: Közlekedés a Kárpát-medencében pp. 85-89
  Könyvrészlet[20799079] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20799079, Kapcsolat: 20799269
Paládi-Kovács Attila. Lótartás.. (2001) Megjelent: Gazdálkodás pp. 617-657, 1263429
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1263429]
 1. Szegedy-Kloska Tamás et al. A nagy háború hatása a paraszti társadalomra. (2021) ETHNOGRAPHIA 0014-1798 132. 1 89-116
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31914204] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 31914204, Kapcsolat: 30079265
2021-10-17 21:36