Hegedűs Andrea. Az élettárs fogalma és a kifejezés tartalmi vonatkozásai. (2006) CSALÁDI JOG 1589-7516 4 4 10-15, 2412822
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2412822]
 1. Sápi Edit. Family Protection Under Public and Private Law in Hungary. (2021) Megjelent: Family Protection From a Legal Perspective pp. 111-150
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[32534370] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32534370, Kapcsolat: 31247785
 2. Barzó Tímea. A magyar család jogi rendje. (2017) ISBN:9789634131779
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[3283350] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3283350, Kapcsolat: 28090561
 3. Szeibert Orsolya. Az élettársi kapcsolat fogalma - itthon és Európában, különös tekintettel a de facto élettársi viszonyokra. (2011) MAGYAR JOG 0025-0147 58 5 295-305
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1621885] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1621885, Kapcsolat: 30960775
Hegedűs Andrea. Élettársi kapcsolat kontra házasság. Hasonlóságok és különbözőségek a hatályos magánjogban. (2006) ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS : ACTA JURIDICA ET POLITICA 0563-0606 68 9 1-24, 2412820
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2412820]
 1. Kőrös Kinga. A házastársi, a bejegyzett és a "de facto" élettársi öröklésjogi jogviszony a hatályos magyar jogban - különös tekintettel a túlélő élettárs törvényes öröklésének vizsgálatára. (2019) MAGYAR JOG 0025-0147 66 5 287-298
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30772125] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30772125, Kapcsolat: 30960746
 2. Nagy Márta. A házasság megszűnése. (2018) Megjelent: Internetes Jogtudományi Enciklopédia pp. 1-21
  Szócikk (Könyvrészlet) | Tudományos[30342202] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30342202, Kapcsolat: 30960694
Hegedűs Andrea. Az élettárs öröklési jogi helyzete. (2007) Megjelent: Tanulmányok Dr. Besenyei Lajos egyetemi tanár 70. születésnapjára pp. 247-261, 2413318
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2413318]
 1. Kőrös Kinga. A házastársi, a bejegyzett és a "de facto" élettársi öröklésjogi jogviszony a hatályos magyar jogban - különös tekintettel a túlélő élettárs törvényes öröklésének vizsgálatára. (2019) MAGYAR JOG 0025-0147 66 5 287-298
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30772125] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30772125, Kapcsolat: 30960750
Hegedűs Andrea. Az élettársi kapcsolatok regisztrálása és annak hatása az élettársak öröklési jogi viszonyaira: az új Ptk. kodifik ációs folyamatának áttekintése. (2008) Megjelent: A magánjogi kodifikáció eredményei pp. 121-145, 2415223
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2415223]
 1. Szeibert Orsolya. Az élettársak helyzete a tartási kötelezettség és az öröklési jogosultság szempontjából. (2009) KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE 1416-7883 13 2 3-12
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1335487] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1335487, Kapcsolat: 30960973
Hegedűs Andrea. Az élettársi kapcsolat szabályozásának áttekintése, különös tekintettel a polgári jogi kodifikációs folyamatra. (2008), 2415153
PhD (Disszertáció) | Tudományos[2415153]
 1. Katonáné Pehr Erika. Örökbefogadás. (2018) Megjelent: Internetes Jogtudományi Enciklopédia
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3412144] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3412144, Kapcsolat: 30960730
 2. Kuti Szilvia. Párkapcsolati formák Magyarországon. Élettársak a közjegyző előtt - "születéstől a halálig". (2016) KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE 1416-7883 20 1 5-49
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25536551] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25536551, Kapcsolat: 30960881
 3. Élő Anett. Örök hajadonok: Új Ptk. - örökösödési szabályok éltes vőlegényekre szabva. (2012) HETI VÁLASZ 1587-0804 33 augusztus 16. p. 22
  Publicisztika (Folyóiratcikk) | Közérdekű[30609895] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30609895, Kapcsolat: 28090480
Hegedűs Andrea. Az élettársi kapcsolat vagyonjogi vonatkozásai. (2008) CSALÁDI JOG 1589-7516 6 1 11-19, 2412818
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2412818]
 1. Sápi Edit. Family Protection Under Public and Private Law in Hungary. (2021) Megjelent: Family Protection From a Legal Perspective pp. 111-150
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[32534370] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32534370, Kapcsolat: 31247803
 2. Barzó Tímea. A magyar család jogi rendje. (2017) ISBN:9789634131779
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[3283350] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3283350, Kapcsolat: 28090565
 3. Molnár Sarolta. Repedések a házasság intézményén - Az élettársi kapcsolat hatása, nemzetközi tendenciák: betekintés a spanyol jogba, hazai lehetőségek. (2009) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 4 231-252
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2757231] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2757231, Kapcsolat: 28090466
 4. Szalai Márta. A házasság és más együttélési modellek magánjogi tartalmának közeledése. (2008) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 4 3 75-90
  Folyóiratcikk[21292484] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21292484, Kapcsolat: 30961016
Hegedűs Andrea. Az azonos neműek élettársi kapcsolatának társadalmi és jogi megítélése az ókortól napjainkig. (2010) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 11 2, 2415294
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2415294]
 1. Szeibert Orsolya. A házasság Európában a jogegységesítő törekvések tükrében. (2014) ISBN:9789633122013
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2711636] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2711636, Kapcsolat: 28090485
Hegedűs Andrea. Az élettársi kapcsolat a polgári jogi kodifikáció tükrében. (2010) ISBN:9789639650732, 1937854
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1937854]
 1. Kőrös András. TUDOMÁNY ÉS HAGYOMÁNY - Gondolatok Vékás Lajos: "Fejezetek a magánjogtudomány történetéből" című könyve kapcsán. (2021) MAGYAR JOG 0025-0147 2021 1 46-57
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31969251] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31969251, Kapcsolat: 30960743
 2. Kriston Edit. Gondolatok az élettársak törvényes vagyoni viszonyairól. (2021) OPUSCULA CIVILIA 1 54-62
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32641664] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32641664, Kapcsolat: 31246539
 3. Sápi Edit. Family Protection Under Public and Private Law in Hungary. (2021) Megjelent: Family Protection From a Legal Perspective pp. 111-150
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[32534370] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32534370, Kapcsolat: 31247801
 4. Kriston Edit et al. A család ötven árnyalata - A családi jogviszonyok sokszínűsége a hazai magánjogban. (2021) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 XXXIX 2 79-99
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32530387] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32530387, Kapcsolat: 31354454
 5. Barzó Tímea et al. Gondolatok a közszerzeményi rendszerben rejlő ellentmondásokról.. (2018) MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA 1788-0386 13 1. klnsz 24-38
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3400112] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3400112, Kapcsolat: 28090582
 6. Tóthné Fábián Eszter. A házastársi vagyonközösség legfontosabb jellemzői az új Polgári Törvénykönyvben (2013. évi V. törvény). (2016) Megjelent: Lege et Fide pp. 614-627
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3126850] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3126850, Kapcsolat: 26123723
Hegedűs Andrea. Repedezések a jóerkölcs határain, avagy kritikai észrevételek az új Ptk. Családjog Könyvéhez. (2010) Megjelent: Merre tart a magyar civilisztikai jogalkotás a XXI. század elején? pp. 23-33, 2415282
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2415282]
 1. Kőrös András. A magánautonómia korlátai a házastársak szerződési jogában. (2017) Megjelent: Lege duce, comite familia pp. 304-318
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30609957] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30609957, Kapcsolat: 28090517
Hegedűs Andrea. Eligazodás az élettársi kapcsolat különféle változatainak útvesztőjében. (2011) FORUM: ACTA JURIDICA ET POLITICA 2063-2525 1 2 95-107, 2415313
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2415313]
 1. Kárpáti Orsolya. Az elektronikus anyakönyvezés helye és szerepe a magyar közigazgatásban. (2021)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[32059519] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 32059519, Kapcsolat: 31672071
Hegedűs Andrea. Polgári jog: Családjog. (2014) ISBN:9789630890137, 2805378
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2805378]
 1. Herger Cs Eszter. Gemeinsame Wurzeln und Elemente des österreichischen und ungarischen Familienrechts. (2018) ISBN:9783701103935
  Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[3342044] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3342044, Kapcsolat: 28090596
 2. Zsofia Kaprinay. Civil organisation's role in family law in Hungary. (2017) Megjelent: Derecho de familia, nuevos retos y realidades pp. 203-208
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3175973] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3175973, Kapcsolat: 26328493
 3. Barzó Tímea. A magyar család jogi rendje. (2017) ISBN:9789634131779
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[3283350] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3283350, Kapcsolat: 28090570
 4. Heka László. Az új horvát Családjogi Törvény körüli vita, különös tekintettel a szülői felügyeleti jogra és a gyermekvédelemre. (2016) Megjelent: Lege et Fide pp. 207-218
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3126749] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3126749, Kapcsolat: 26123621
 5. Laslo Heka. Mađarska porodičnopravna regulativa prema novom građanskom zakoniku [Hungarian family law regulations by the new Civil Code (CC)]. (2015) GLASNIK ADVOKATSKE KOMORE VOJVODINE 0017-0933 86 75 131-163
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2897749] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2897749, Kapcsolat: 28090499
 6. Ferenczi Fanni. Az élettársi kapcsolat magyar szabályozása és az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartása. (2015) DEBRECENI JOGI MŰHELY 1787-775X 1786-5158 12 3-4
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25881227] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25881227, Kapcsolat: 30960988
Hegedűs Andrea. Házassági vagyonjogi rendszerek az új Ptk-ban. (2015) Megjelent: Decem anni in Europaea Unione III pp. 217-236, 2942407
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2942407]
 1. Kopasz Péter. Házassági vagyonjogi rendszereket érintő szabályozás Magyarországon az Európai Családjogi Bizottság Elvei fényében. (2018) CSALÁDI JOG 1589-7516 16 1 24-29
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27364270] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27364270, Kapcsolat: 30960837
 2. Herger Csabáné. A modern magyar házassági vagyonjog kialakulása és rendszere a német jogfejlődés tükrében. (2017) ISBN:9783944850702
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[3289165] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3289165, Kapcsolat: 28090552
Hegedűs Andrea. Polgári jog: családjog. (2015) ISBN:9789631234619, 2942418
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2942418]
 1. Kopasz Péter. Házassági vagyonjogi rendszereket érintő szabályozás Magyarországon az Európai Családjogi Bizottság Elvei fényében. (2018) CSALÁDI JOG 1589-7516 16 1 24-29
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27364270] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27364270, Kapcsolat: 30960845
 2. Bata Dorottya. Az alternatív vagyonjogi rendszerek megjelenése az új Ptk.-ban. (2017) CSALÁDI JOG 1589-7516 15 3 21-27
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26870552] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26870552, Kapcsolat: 30960855
Hegedűs Andrea. Az anyai jogállás és annak lehetséges problémái. (2016) Megjelent: Lege et Fide pp. 195-206, 3126744
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3126744]
 1. nagy adrienn. A személyi állapotot érintő perek eljárási szabályainak változása az új perjogi kódexben. (2017) Megjelent: Lege duce, comite familia pp. 344-355
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31191105] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31191105, Kapcsolat: 28090542
 2. Barzó Tímea. A magyar család jogi rendje. (2017) ISBN:9789634131779
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[3283350] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3283350, Kapcsolat: 28090556
Hegedűs Andrea. Életkorokat érintő dilemmák a nagykorúság mezsgyéjén : I. rész: A házasság és a bejegyzett élettársi kapcsolat. (2017) CSALÁDI JOG 1589-7516 15 2 19-23, 3362259
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3362259]
 1. Szabó Attila. Azonos nemű párok lehetősége gyermek örökbefogadására. (2020) FORUM: PUBLICATIONES DOCTORANDORUM JURIDICORUM 2063-5540 10 189-199
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31806215] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31806215, Kapcsolat: 29769853
 2. Kálmán Renáta. Milyen szereppel bír az életkor, avagy hány éves kortól lehet érvényes házasságot kötni?. (2019) CSALÁDI JOG 1589-7516 17 2 10-15
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30760494] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30760494, Kapcsolat: 30960814
Hegedűs Andrea. Polgári jog: Családjog. (2017) ISBN:9789631299441, 3276563
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[3276563]
 1. Rékasiné Adamkó Adrienn. Feltétel nélkül szeretni és szeretve lenni - Az örökbefogadás Magyarországon az európai szabályozás tükrében. (2019) CSALÁDI JOG 1589-7516 17 4 23-30
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31131455] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31131455, Kapcsolat: 30960809
 2. Strihó Krisztina. Polgári jog. (2018) Megjelent: Jogi alapismeretek pp. 111-125
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30316529] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30316529, Kapcsolat: 28090604
Hegedűs Andrea. A gyermekek jogairól szóló New Yorki (ENSZ) Egyezmény és annak kiegészítő Jegyzőkönyvei. (2018) Megjelent: A gyermekek jogaival kapcsolatos ismeretek bővítése és készségek fejlesztése a gyermekek védelme érdekében pp. 6-64, 30445354
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30445354]
 1. Gyulai Edina. Az esetkonferencia, avagy a gyermeki jogok és a jelzőrendszer találkozása. (2020) CSALÁDI JOG 1589-7516 18 2 30-36
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32576088] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32576088, Kapcsolat: 30960802
Hegedűs Andrea. Polgári jog: Családjog. (2018) ISBN:9786150030456, 3426027
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[3426027]
 1. Kálmán Renáta. Milyen szereppel bír az életkor, avagy hány éves kortól lehet érvényes házasságot kötni?. (2019) CSALÁDI JOG 1589-7516 17 2 10-15
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30760494] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30760494, Kapcsolat: 30960818
 2. Nagy Márta. A házasság megszűnése. (2018) Megjelent: Internetes Jogtudományi Enciklopédia pp. 1-21
  Szócikk (Könyvrészlet) | Tudományos[30342202] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30342202, Kapcsolat: 30960706
 3. Lukács Adrienn. A gyermekek védelme az Európa Tanácsban, különös tekintettel az Emberi Jogok Európai Egyezményére és az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlatára. (2018) Megjelent: A gyermekek jogaival kapcsolatos ismeretek bővítése és készségek fejlesztése a gyermekek védelme érdekében pp. 65-103
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30445369] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30445369, Kapcsolat: 27875363
Hegedűs Andrea. Családjog. (2019) Megjelent: Internetes Jogtudományi Enciklopédia, 30600034
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30600034]
 1. Strihó Krisztina. Polgári jog. (2018) Megjelent: Jogi alapismeretek pp. 111-125
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30316529] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30316529, Kapcsolat: 28090607
Hegedűs Andrea. Polgári jog : családjog. (2021) ISBN:9786156070029, 32602561
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[32602561]
 1. Visontai-Szabó Katalin. A szülői felügyelet rendezésének jogi keretei és pszichológiai háttere különös tekintettel a szülői felügyelet közös gyakorlására. (2021) GLOSSA IURIDICA 2064-6887 2061-0556 8 4 73-94
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32757322] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32757322, Kapcsolat: 31209771
2023-02-03 18:52