Molnár Antal. Olasz minoriták a XVII. századi Felső-Magyarországon: A kora újkori magyarországi missziók elméleti alapvetésének és tevékenységi formáinak történetéhez. (1992) AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 0237-7934 7 3 44-77, 1621356
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1621356]
 1. Dénesi Tamás. Ünnepek és hétköznapok Háromszéken: A kantai minoriták kordás társulata a 18. században. (2016) Megjelent: Művészet és mesterség pp. 559-586
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30648624] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30648624, Kapcsolat: 25468198
 2. Nagy Kornél. Az erdélyi örmények katolizációja (1685-1715). (2012) ISBN:9789639627437
  Könyv[22769482] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22769482, Kapcsolat: 24574271
 3. Tamás Végsheő. Die Missionstätigkeit der Pauliner und die Griechisch-Katholiken im Ungarn des 17. Jahrhunderts (1642-1682).. (2009) VERBA THEOLOGICA 1336-1635 8 2 45-52
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24973784] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24973784, Kapcsolat: 24973784
 4. Siptár Dániel. A felszabadító háborúk után megtelepedett szerzetesi közösségek a Dél-Dunántúlon. (2009) Megjelent: Katolikus megújulás és a barokk Magyarországon pp. 155-196
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[21426589] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21426589, Kapcsolat: 21448868
 5. Tóth István. Litterae missionariorum de Hungaria et Transilvania. (2008) ISBN:9789639627215
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[24409806] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24409806, Kapcsolat: 24409806
 6. Bura László. „Vizsgáljuk meg ezek okát!” Szatmári művelődéstörténeti és egyháztörténeti tanulmányok. (2007)
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[30783812] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30783812, Kapcsolat: 28281002
 7. Véghseő Tamás. Pálos misszionáriusok és görög katolikuosk a 17. századi Magyarországon (1642-1682). (2007) Megjelent: Decus solitudinis. Pálos évszázadok pp. 189-197
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1101101] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1101101, Kapcsolat: 24409785
 8. Tóth István György. Misszionáriusok a kora újkori Magyarországon. (2007) ISBN:9789635067206
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1331643] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 1331643, Kapcsolat: 24409798
 9. Véghseő Tamás. "Catholice reformare": Ágoston Benkovich O.S.P.P.E. missionario apostolico, vescovo di Várad (1631-1702) = Benkovich Ágoston O.S.P.P.E. apostoli misszionárius, váradi püspök (1631–1702). (2007) ISBN:9789639206335
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1078848] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 1078848, Kapcsolat: 24408442
 10. Galla Ferenc. Ferences misszionáriusok Magyarországon: a Királyságban és Erdélyben a 17-18. században. (2005) ISBN:9639296899
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[24408294] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24408294, Kapcsolat: 24408294
 11. Végsheő Tamás. Ágoston Benkovich Osppe (1630/31-1702) e la riforma cattolica nell'Ungheria. (2004)
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[24409775] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24409775, Kapcsolat: 24409775
 12. Véghseő Tamás. Pálos hithirdetők kapcsolatai Északkelet-Magyarország görög katolikusaival (1642-1682). (2001) ATHANASIANA 1219-9915 12 65-81
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1006237] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1006237, Kapcsolat: 24408509
 13. Tóth IGY. Könyv és misszionárius a XVII. századi Magyarországon és Erdélyben. (2001) Megjelent: Gazdaságtörténet - könyvtártörténet: emlékkönyv Berlász Jenő 90. születésnapjára pp. 419-455
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1804697] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1804697, Kapcsolat: 24408346
 14. Tóth IGY. Galántáról Japánba: olasz misszionáriusok a 17. századi Magyarországon és Erdélyben. (2001) SZÁZADOK 0039-8098 135 4 819-870
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[200596] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 200596, Kapcsolat: 24647752
 15. Török József et al. A magyar egyház évezrede. (2000) ISBN:9638130296
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1689704] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1689704, Kapcsolat: 24408378
 16. Tusor Péter. A pápai diplomácia javaslatai 1639-ben a Szentszék részvételére a magyarországi katolikus restaurációban. (1999) Megjelent: A Ráday Gyűjtemény évkönyve pp. 19-38
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24408400] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24408400, Kapcsolat: 24408400
 17. Bura László. A jezsuiták Szatmáron. (1997) MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK 0865-5227 9 1-2 19-35
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24408272] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24408272, Kapcsolat: 24408272
 18. Latzkovits Miklós. Szatmári diákok 1610-1852. (1994) ISBN:9634819796
  Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Tudományos[2564758] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2564758, Kapcsolat: 24408288
 19. Tóth IGY. Relationes missionariorum de Hungaria et Transilvania. (1994) ISBN:9638312173
  Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Tudományos[197792] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 197792, Kapcsolat: 24408370
Molnár Antal. Az udvarhelyi jezsuita Missio Siculica kezdetei az 1650-es években. (1994) MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK 0865-5227 6 3–4 71-89, 1513823
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1513823]
 1. Garadnai Erika. A felső-magyarországi hitvita (1663–1672): Sámbár Mátyás, Pósaházi János, Matkó István és Czeglédi István polémiája. (2018)
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[30359384] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30359384, Kapcsolat: 28934139
 2. Balla Lóránt. Csete István kéziratos prédikációi és Gyalogi János-féle kiadásai: Eredetiség, fordítás, közvetítés a kora újkori jezsuita prédikációkban. (2017) ISBN:9786068886091
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[30725134] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30725134, Kapcsolat: 27829826
 3. Kosáry Domokos et al. Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába. I. Általános rész 4. Városi, mezővárosi és községi levéltárak és forrásközlések I-II. kötet: I. Általános rész. 4. Városi, mezővárosi és községi levéltárak és forrásközlések. (2015) ISBN:9789639627994
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2947004] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2947004, Kapcsolat: 25002406
 4. Kármán Gábor. Egy teológushallgató találkozása a felekezeti sokszínűséggel: Conrad Jacob Hiltebrandt Erdélyben 1656–1658. (2014) KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 1586-2410 15 57 27-48
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2777951] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2777951, Kapcsolat: 25002311
 5. Kármán Gábor. Erdélyi külpolitika a vesztfáliai béke után. (2011) ISBN:9789632364872
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1896539] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 3
  Független, Idéző: 1896539, Kapcsolat: 25002312
 6. Szögi László et al. A Szegedi Tudományegyetem és elődei története: 1581-1872. (2011) ISBN:9789633060940
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1859433] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1859433, Kapcsolat: 24597180
 7. Garadnai Erika. „Képvita” a felső-magyarországi hitvitában: Tipográfia, illusztráció, medialitás. (2009)
  Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[2170410] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2170410, Kapcsolat: 28281018
 8. Kármán Gábor. Jezsuita iskoladráma Rákóczi Zsigmond esküvője tiszteletére". (2009) Megjelent: Dráma - múlt, színház - jelen pp. 289-296
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25002315] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25002315, Kapcsolat: 25002315
 9. Mohay Tamás. A csíksomlyói pünkösdi búcsújárás: Történet, eredet, hagyomány. (2009) ISBN:9789632361703
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1881177] [Egyeztetett]
  Említések száma: 3
  Független, Idéző: 1881177, Kapcsolat: 21426474
 10. Medgyesy-Schmikli Norbert. A csíksomlyói ferences misztériumdrámák forrásai, művelődés- és lelkiségtörténeti háttere. (2009) ISBN:9789639206731
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1640109] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1640109, Kapcsolat: 21426473
 11. Muckenhaupt Erzsébet. A Csíki Székely Múzeum „Régi magyar Könyvtár”-a. I. (1498–1710): Katalógus. (2009) ISBN:9789730071542
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[21033796] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 21033796, Kapcsolat: 21396373
 12. Tóth István. Litterae missionariorum de Hungaria et Transilvania. (2008)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[24410410] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24410410, Kapcsolat: 24410410
 13. Tóth István György. Misszionáriusok a kora újkori Magyarországon. (2007) ISBN:9789635067206
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1331643] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1331643, Kapcsolat: 24410393
 14. Véghseő Tamás. "Catholice reformare": Ágoston Benkovich O.S.P.P.E. missionario apostolico, vescovo di Várad (1631-1702) = Benkovich Ágoston O.S.P.P.E. apostoli misszionárius, váradi püspök (1631–1702). (2007) ISBN:9789639206335
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1078848] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1078848, Kapcsolat: 24410389
 15. Kármán Gábor. Bellum iustum-érvelések II. Rákóczi György háborúiban. (2006) SZÁZADOK 0039-8098 140 4 939-971
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1896443] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1896443, Kapcsolat: 25002309
 16. Kármán Gábor. Argumentarea bellum iustum în campania din Moldova a lui Gheorghe Rákóczi al II-lea în anul 1653. (2006) STUDIA UNIVERSITATIS PETRU MAIOR SERIES HISTORIA 1582-8433 2286-3222 6 23-42
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1896425] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1896425, Kapcsolat: 28443817
 17. Galla Ferenc. Ferences misszionáriusok Magyarországon: a Királyságban és Erdélyben a 17-18. században. (2005) ISBN:9639296899
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[24408294] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24408294, Kapcsolat: 24410339
 18. Végsheő Tamás. Ágoston Benkovich Osppe (1630/31-1702) e la riforma cattolica nell'Ungheria. (2004)
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[24409775] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24409775, Kapcsolat: 24410435
 19. Tóth IGY. Könyv és misszionárius a XVII. századi Magyarországon és Erdélyben. (2001) Megjelent: Gazdaságtörténet - könyvtártörténet: emlékkönyv Berlász Jenő 90. születésnapjára pp. 419-455
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1804697] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1804697, Kapcsolat: 24410374
 20. Török József et al. A magyar egyház évezrede. (2000) ISBN:9638130296
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1689704] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1689704, Kapcsolat: 24410361
 21. Lucian Periş. Le Missioni Gesuita in Transilvania e Moldavia nel Seicento. (1998)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[24410351] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24410351, Kapcsolat: 24410351
Molnár Antal. Egy magyar egyháztörténész a 20. században: Vanyó Tihamér OSB. (1994) MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK 0865-5227 6 1-2 37-50, 2813549
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2813549]
 1. Somorjai Ádám. Magyar szerzetes egyház- és rendtörténészek 1939 után. (2016) SAPIENTIANA 2060-3231 9 2 94-113
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26255870] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26255870, Kapcsolat: 26282437
 2. Joachim Bahlcke. A magyar püspöki kar és a Habsburg Monarchia. Együttműködéstől a konfrontációig (1686-1790). (2013) ISBN:9789639662711
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[24066520] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24066520, Kapcsolat: 24597176
 3. Joachim Bahlcke. Ungarischer Episkopat und österreichische Monarchie: Von einer Partnerschaft zur Konfrontation (1686–1790). (2005) ISBN:3515087648
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[23051208] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23051208, Kapcsolat: 24410275
 4. Tusor Péter. Hungarian researches in Rome, the new Vatican series, Edgár Artner and his chartulary. (2004) Megjelent: Magyarország mint a nyugati keresztény művelődés védőbástyája pp. 305-328
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2249006] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2249006, Kapcsolat: 24410329
 5. Kosáry Domokos et al. Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába 1.: Általános rész : könyvtárak és bibliográfiák. (2000) ISBN:9633797802
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3215420] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3215420, Kapcsolat: 25002079
Molnár Antal. Scardonai püspökök „ad limina” jelentései (1624-1648). (1994) FONS: FORRÁSKUTATÁS ÉS TÖRTÉNETI SEGÉDTUDOMÁNYOK 1217-8020 1786-9951 1 3 275-314, 1513817
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1513817]
 1. Kisvarga Gábor. Galla Ferenc kéziratos monográfiája a hódoltsági missziókról. (Adatok egy szövegrekonstrukció történetéhez). (2017) Megjelent: Magyarország és a római Szentszék II. Vatikáni magyar kutatások a 21. században pp. 201-228
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26943797] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26943797, Kapcsolat: 26908740
 2. Markus KOLLER. Eine Gesellschaft im Wandel: Die osmanische Herrschaft in Ungarn im 17. Jahrhundert (1606–1683. (2010)
  Könyv[21359643] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21359643, Kapcsolat: 21396375
 3. Tóth István. Litterae missionariorum de Hungaria et Transilvania. (2008)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[24410452] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24410452, Kapcsolat: 24410452
 4. Tóth István György. Misszionáriusok a kora újkori Magyarországon. (2007) ISBN:9789635067206
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1331643] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1331643, Kapcsolat: 24410456
 5. Tusor Péter. A katolikus felekezet-szervezés problémái az 1630-1640-es évek fordulóján: egy Rómába írt egri püspöki jelentés alapján. (2005) Megjelent: Mezőváros, reformáció és irodalom (16-18. század) pp. 123-137
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24410476] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24410476, Kapcsolat: 24410476
 6. Dávid Géza et al. Osmanlı tarihi ile ilgili Macaristan’daki çalışmalar ve bunların değerlendirmesi. (2002) Megjelent: XIII. türk tarih kongresi pp. 303-345
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24410619] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24410619, Kapcsolat: 24410619
 7. Tusor Péter. Lippay György egri püspök (1637-1642) jelentése Felső-Magyarország vallási helyzetéről (Archivio Santacroce). (2002) LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK 0024-1512 73 1-2 200-242
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1643901] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1643901, Kapcsolat: 24410461
 8. Tóth IGY. Szent Ferenc követői vagy a szultán katonái? Bosnyák ferencesek a hódoltsági miszióban.. (2000) SZÁZADOK 0039-8098 134 4 747-799
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[200214] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 200214, Kapcsolat: 24410490
 9. Dávid Géza et al. Selected Bibliography. (2000) Megjelent: Ottomans, Hungarians and Habsburgs in Central Europe
  Könyvrészlet/Bibliográfia, repertórium (Könyvrészlet)/Tudományos[24410600] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24410600, Kapcsolat: 24410600
 10. Tóth István. Raguzai misszionáriusok levelei Rómába a magyarországi hódoltságról. (1999) Megjelent: A Ráday Gyűjtemény évkönyve pp. 277-334
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24410505] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24410505, Kapcsolat: 24410505
 11. Tóth IGY. Koszovóból vagy Mezopotámiából? Misszióspüspökök a magyarországi török hódoltságban.. (1999) TÖRTÉNELMI SZEMLE 0040-9634 41 3–4 279-329
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[199806] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 199806, Kapcsolat: 24410513
Molnár Antal. A 85 éves P. Lukács László köszöntése. (1995) MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK 0865-5227 7 1-2 247-260, 1513827
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1513827]
 1. Somorjai Ádám. Magyar szerzetes egyház- és rendtörténészek 1939 után. (2016) SAPIENTIANA 2060-3231 9 2 94-113
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26255870] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26255870, Kapcsolat: 26282450
 2. Mihalik Béla Vilmos. A "nyolcvanéves" Jezsuita Levéltár. (2014) LEVÉLTÁRI SZEMLE 0457-6047 64 4 47-59
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2793770] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2793770, Kapcsolat: 24973836
 3. Bitskey István. Római religió – barokk kultúra.: Kutatási körkép a magyarországi barokk katolikus komponenséről. (2010) BAROKK. TÖRTÉNELEM-IRODALOM-MŰVÉSZET 17 139-155
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21397472] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21397472, Kapcsolat: 21397412
 4. Miklósházy Attila. Magyar jezsuiták a nagyvilágban: A magyar jezsuita rendtartomány külföldi részlegének (Sectio II) vázlatos története 1949–1989–(2009).. (2009)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[21397543] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21397543, Kapcsolat: 21396414
 5. Bitskey István. Katolikus reform és ellenreformáció a kora újkori Magyarországon: Az újabb kutatások szemléje. (2009) Megjelent: Egyház és kegyesség a kora újkorban pp. 35-58
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2034651] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2034651, Kapcsolat: 21396426
 6. Kovács András. A kolozsvári Farkas utcai templom és kolostor jezsuita korszaka. (2009) Megjelent: Erdély reneszánsza I. A 2008. október 8–11. között tartott konferenia előadásai pp. 100-109
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[21396399] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21396399, Kapcsolat: 21396399
 7. Bitskey István. Lebensgemeinschaft und nationale Identität.: beiträge der frühneuzeitlichen Kulturgeschichcte Ungarns im mitteleuropäischen Kontext. (2007) ISBN:3950166246
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1679006] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1679006, Kapcsolat: 24540533
 8. Bitskey István. Katholische Reform und Gegenreformation in Ungarn. Ein Bericht über neuere Forschungen. (2005) Historisches Jahbuch 125 395-412
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21396430] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21396430, Kapcsolat: 21396430
 9. Tusor Péter. A vatikáni magyar kutatásokról. (2004) Megjelent: Magyarország mint a nyugati keresztény művelődés védőbástyája pp. XV-CLXXXVIII
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[27440687] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27440687, Kapcsolat: 24540529
Molnár Antal. Pietro Massarecchi antivari érsek és szendrői apostoli adminisztrátor egyházlátogatási jelentése a hódolt Dél-Magyarországról (1633). (1995) FONS: FORRÁSKUTATÁS ÉS TÖRTÉNETI SEGÉDTUDOMÁNYOK 1217-8020 1786-9951 2 3 175-219, 1617883
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1617883]
 1. Kisvarga Gábor. Galla Ferenc kéziratos monográfiája a hódoltsági missziókról. (Adatok egy szövegrekonstrukció történetéhez). (2017) Megjelent: Magyarország és a római Szentszék II. Vatikáni magyar kutatások a 21. században pp. 201-228
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26943797] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26943797, Kapcsolat: 26908778
 2. Tadhg Ó. Catholic Missionary Activity in the Northern Balkans in the Seventeenth Century. (2016) Megjelent: The Frontiers of Mission: Perspectives on Early Modern Missionary Catholicism. pp. 136-157
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26908782] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26908782, Kapcsolat: 26908782
 3. Tadhg Ó. Catholic Europe 1592-1648. Centre and Peripheries. (2015)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[25472327] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25472327, Kapcsolat: 25472327
 4. Varga Szabolcs. Irem kertje: Pécs története a hódoltság korában 1526-1686. (2009) ISBN:9789638743541
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1596917] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1596917, Kapcsolat: 21444072
 5. GőzsyZoltán. Egyházlátogatási jegyzőkönyvek a pécsi egyházmegyében (1738-1742). (2009)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[21444444] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21444444, Kapcsolat: 21444444
 6. Varga Szabolcs. Pučka religioznost i vjerski sinkretizam u južnom zadunavlju i južnim dijelovima nekadašnjeg ugarskog kraljevstva (16.-17. stoljeće). (2008) SCRINIA SLAVONICA: GODISNJAK PODRUZNICE ZA POVIJEST SLAVONIJE, SRIJEMA I BARANJE HRVATSKOG INSTITUTA ZA POVIJEST 1332-4853 1848-9109 8 133-146
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1851571] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1851571, Kapcsolat: 21444077
 7. Tóth István. Litterae missionariorum de Hungaria et Transilvania (1572-1717). (2008)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[24540483] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24540483, Kapcsolat: 24540483
 8. Varga Szabolcs. Kirchen, Peregrination und Schulbildung in der Fünfkirchener Diözese im 16. und 17. Jahrhundert. (2008) Ungarn Jahrbuch 29 33-58
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21426571] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21426571, Kapcsolat: 21444074
 9. Varga Szabolcs. Gods in the part of Hungary under Ottoman Rule. Popular religiousness and Religious Syncretism in South Transdanubia and the Southern Part of the Kingdom of Hungary in the 16th – 17 th Centruies. (2008) Megjelent: Cultus Deorum. Studia religionum ad historiam : In memoriam István Tóth Vol. 3. Res medievalia et recentiora ab Oriens ad Europa pp. 113-122
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1855824] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1855824, Kapcsolat: 24973829
 10. Tóth István György. Misszionáriusok a kora újkori Magyarországon. (2007) ISBN:9789635067206
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1331643] [Nyilvános]
  Említések száma: 3
  Független, Idéző: 1331643, Kapcsolat: 24540481
 11. Varga Szabolcs. Peregrináció és művelődés a pécsi egyházmegyében a 16-17. században. (2005) Megjelent: A Pécsi Egyházmegye a 17–18. században pp. 246-273
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24540479] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24540479, Kapcsolat: 24540479
 12. Tadhg Ó. ’In imitation of that holy patron of prelates the Blessed St Charles’: episcopal activity in Ireland and the formation of a confessional identity, 1618–1653. (2005) Megjelent: The origins of sectarianism in early modern Ireland pp. 73-94
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[21444082] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21444082, Kapcsolat: 21444082
 13. Galla Ferenc. Ferences misszionáriusok Magyarországon: a Királyságban és Erdélyben a 17-18. században. (2005) ISBN:9639296899
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2576936] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2576936, Kapcsolat: 24540385
 14. Dávid Géza et al. Osmanli tarihi ile ilgili Macaristan’daki çalişmalar ve bunlarin degerlendirmesi. (2002) Megjelent: XIII. türk tarih kongresi pp. 303-345
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24540379] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24540379, Kapcsolat: 24540379
 15. Tóth IGY. Ahogy Róma látott minket. Magyarország és Erdély a Propaganda jelentéseiben a 17. században. (2002) SZÁZADOK 0039-8098 136 3 547-581
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[200988] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 200988, Kapcsolat: 24622842
 16. Tóth István. A missziós faházból az éreseki trónra. (2001) Megjelent: Ezredforduló-századforduló-hetvenedik évforduló pp. 164-227
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24540395] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24540395, Kapcsolat: 24540395
 17. Tóth IGY. Szent Ferenc követői vagy a szultán katonái? Bosnyák ferencesek a hódoltsági miszióban.. (2000) SZÁZADOK 0039-8098 134 4 747-799
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[200214] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 200214, Kapcsolat: 24540466
 18. Dávid Géza et al. Selected Bibliography. (2000) Megjelent: Ottomans, Hungarians and Habsburgs in Central Europe p. 308
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24540363] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24540363, Kapcsolat: 24540363
 19. Tóth IGY. Raguzai Lajos, a hódoltság utolsó misszionáriusa. (2000) EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE 1585-7476 1 1 10-48
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[200223] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 200223, Kapcsolat: 24540456
 20. Tóth István. Raguzai misszionáriusok levelei Rómába a magyarországi hódoltságról (1571-1627). (1999) RÁDAY GYŰJTEMÉNY ÉVKÖNYVE 0237-0921 9 277-334
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24540462] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24540462, Kapcsolat: 24540462
 21. Tóth IGY. Koszovóból vagy Mezopotámiából? Misszióspüspökök a magyarországi török hódoltságban.. (1999) TÖRTÉNELMI SZEMLE 0040-9634 41 3–4 279-329
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[199806] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 199806, Kapcsolat: 24540442
 22. Tóth IGY. Egy bosnyák misszióspüspök térítőútjai a hódoltságban.. (1999) LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK 0024-1512 70 1-2 107-142
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[199812] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 199812, Kapcsolat: 24540448
 23. Olivier Chaline. La reconquête catholique de l’Europe Centrale XVIe-XVIIIe siècle. (1998)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[24540355] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24540355, Kapcsolat: 24540355
 24. Tóth IGY. Egy albán érsek a magyarországi török hódoltságban. Pietro Massarecchi belgrádi apostoli adminisztrátor levelei a Hitterjesztés Szent Kongregációjához.. (1998) Megjelent: Tanulmányok Borsa Iván tiszteletére pp. 245-282
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[199424] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 199424, Kapcsolat: 24540408
 25. Tóth István György. Egy hódoltsági plébános panasza a jezsuiták, a ferencesek és Róma ellen. (1997) Megjelent: Miscellanea fontium historiae Europaeae. Emlékkönyv H. Balázs Éva történészprofesszor 80. születésnapjára pp. 107-112
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24540423] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24540423, Kapcsolat: 24540423
 26. Tóth István. A mohácsi plébános, a budai pasa, és a kálvinista konstantinápolyi pátriárka. Don Simone Matkovics levelei a Hitterjesztés Szent Kongregációjához (1622-1635). (1997) RÁDAY GYŰJTEMÉNY ÉVKÖNYVE 0237-0921 8 185-252
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24540403] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24540403, Kapcsolat: 24540403
 27. Miskei Antal. Ráckeve középkori pecsétje és címere. (1996) FONS: FORRÁSKUTATÁS ÉS TÖRTÉNETI SEGÉDTUDOMÁNYOK 1217-8020 1786-9951 3 1 31-50
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2102920] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2102920, Kapcsolat: 24540386
 28. Tóth István György. A latin mint beszélt nyelv Magyarországon a 17-18. században. (1996) Megjelent: In memoriam Barta Gábor pp. 339-352
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24540390] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24540390, Kapcsolat: 24540390
Molnár Antal. Karner Egyed kora (1699-1708). (1996) Megjelent: Mons sacer 996 - 1996 pp. 49-58, 1513847
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1513847]
 1. Dénesi Tamás. A bencés rend a 17–18. századi magyar társadalomban. (2019) Megjelent: Katolikus Egyházi Társadalom Magyarországon a 18. században pp. 325-365
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31186129] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 31186129, Kapcsolat: 28929449
 2. Tóth Orsolya. Karner Egyed tankölteménye és annak erényfelfogása. (2014) Megjelent: Kuruc küzdelmek kora. Ed. Peter Konya. pp. 577-585
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24973869] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24973869, Kapcsolat: 24973869
 3. Borián Elréd OSB. Lendvay Placid portréja (1650-1699). Fények és árnyak a barokk bencés világban. (2012) Megjelent: Örökség és küldetés: Bencések Magyarországon. 1-2. kötet pp. 419-436
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24973840] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 3
  Független, Idéző: 24973840, Kapcsolat: 24973840
 4. László Havas. Carmen Unisonum: Un manuel d’éthique en vers, composé á l’aube de la réforme catholique en Hongrie. (2012) Megjelent: Acta Conventus Neo-Latini Monasteriensis. Proceedings of the Fifteenth International Congress of Neo-Latin Studies pp. 270-282
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[27204050] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27204050, Kapcsolat: 27204050
 5. Havas László. Carmen unisonum. (2011) Megjelent: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon LX. Minden kor pp. 44-45
  Könyvrészlet/Szócikk (Könyvrészlet)/Tudományos[24585225] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24585225, Kapcsolat: 24585225
 6. Bárth Dániel. Benedikciók a kora újkori bencés medicina szolgálatában. (2010) Megjelent: Mágikus és szakrális medicina pp. 498-514
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2065555] [Egyeztetett]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 2065555, Kapcsolat: 24580679
 7. Bárth Dániel. Benedikció és exorcizmus a kora újkori Magyarországon. (2010) ISBN:9789632362984
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2065527] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2065527, Kapcsolat: 21396437
2021-04-18 02:17