Vonyó József. A Nemzeti Egység Pártjának Baranya megyei megszervezése és működése. (1982) Megjelent: A Dunántúl településtörténete V. 1900-1944. I-II. pp. 267-276, 2730109
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2730109]
 1. Fehér István. A soknemzetiségű Baranya a 20. században. (1996) ISBN:9637272976
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[23592958] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23592958, Kapcsolat: 24179033
Vonyó József. A Nemzeti Egység Pártjának megszervezése és taglétszámának alakulása Baranya megyében (1932-1936). (1982) ISBN:9636411042, 2476025
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2476025]
 1. Takács Tibor. A főispáni kar társadalmi összetételének alakulása a két világháború közötti Magyarországon. (2000) SZÁZADOK 0039-8098 134 5 1029-1101
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1927654] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1927654, Kapcsolat: 23504456
 2. Takács Tibor. A főispáni kar társadalmi összetételének alakulása a két világháború között. (2000) Megjelent: Acta Universitatis Debreceniensis Series Historica LII. pp. 15-32
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[23504458] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23504458, Kapcsolat: 23504458
 3. Gerhard Seewann et al. Akten des Volksgerichtprozesses gegen Franz A. Basch Volksgruppenführer der Deutschen in Ungarn Budapest 1945/46. (1999)
  Forráskiadás (Könyv) | Tudományos[23504451] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23504451, Kapcsolat: 23504451
Vonyó József. A Nemzeti Egység Pártja induló szervezésének első dokumentumai, 1932. december - 1933. január. (1984) SZÁZADOK 0039-8098 118 4 784-831, 2502284
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2502284]
 1. Erőss Zsolt. A martonizmus felszámolása: a Nemzeti Egység Pártja átszervezése 1936-ban. (2011) SZÁZADOK 0039-8098 145 1 161-196
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23593055] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23593055, Kapcsolat: 24179253
 2. Erőss Zsolt. Adalékok a Nemzeti Egység Pártja Országos Központi Irodájának történetéhez: a Defenzív osztály. (2010) Megjelent: A történelem szálai pp. 105-119
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[23600300] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23600300, Kapcsolat: 23592929
 3. Norbert Spannenberger. Die katholische Kirche in Ungarn, 1918-1939: positionierung im politischen System und "Katholische Renaissance". (2006) ISBN:3515086684
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[23592925] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23592925, Kapcsolat: 23592925
 4. Csizmadia Ervin. Makkai János: Ősztön és politika : Makkai János és a magyar reformjobboldal a két háború között. (2001) ISBN:9639336483
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[23554019] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23554019, Kapcsolat: 23592919
 5. Tóth Imre. Adatok a Magyar Élet Pártja soproni szervezetének működéséről. (2001) SOPRONI SZEMLE: KULTURTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 0133-0748 54 1 73-76
  Rövid közlemény (Folyóiratcikk) | Tudományos[1318730] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1318730, Kapcsolat: 24179389
 6. Gergely Jenő. Gömbös Gyula: Vázlat egy politikai életrajzhoz. (1999) ISBN:96392052507
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1051015] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1051015, Kapcsolat: 23592917
 7. Stier Miklós. Az osztrák és a magyar politikai rendszer hasonló és eltérő vonásai az 1920-30-as években. (1984) SZÁZADOK 0039-8098 118 6 1149-1172
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[24179254] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24179254, Kapcsolat: 24179254
Vonyó József. A Független Kisgazdapárt társadalmi bázisa és hatalmi pozíciói Baranya megyében a felszabadulástól 1945 novemberéig. (1985) Megjelent: Változó Baranya pp. 57-67, 2502301
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2502301]
 1. Rozs András. Politikai viszonyok, pártharcok és szovjetizálás Pécsett 1944 decemberétől 1949 végéig. (2016) Megjelent: Történetek Baranyából : dolgozatok a Csorba Győző Könyvtár Helytörténeti Gyűjteményének műhelyéből 2. pp. 189-219
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[26590409] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26590409, Kapcsolat: 26590409
 2. Paksy Zoltán. A nyilaskeresztes mozgalom tevékenysége és társadalmi bázisa a Dunántúlon 1932 és 1935 között. (2005) Megjelent: Az antiszemitizmus alakváltozatai pp. 106-167
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2203853] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2203853, Kapcsolat: 23592960
 3. Rozs András. A “koalíciós korszak” Siklóson (1944. november 29. – 1950.). (2000) Megjelent: Város a Tenkes alján pp. 315-358
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[23592959] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23592959, Kapcsolat: 23592959
 4. Fehér István. A soknemzetiségű Baranya a 20. században. (1996) ISBN:9637272976
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[23592958] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23592958, Kapcsolat: 23592958
Vonyó József. A Nemzeti Egység Pártjának társadalmi bázisa Baranya megyében (1933-1936). (1985) Megjelent: Baranyai helytörténetírás pp. 175-202, 2502290
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2502290]
 1. Paksy Zoltán. Nyilas mozgalom Magyarországon 1932-1939. (2013) ISBN:9789636935191
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[3114682] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3114682, Kapcsolat: 24728743
 2. Csarankó Krisztina. A Nemzeti Egység Pártja Vas megyében: (Adalékok a helyi sajtó tükrében). (2012) VASI SZEMLE 0505-0332 66 4 435-455
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[24128505] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24128505, Kapcsolat: 24728742
 3. Paksy Zoltán. A magyarországi nemzetiszocialista mozgalmak megalakulása, tevékenysége és társadalmi bázisa a Dunántúlon 1932 és 1939 között. (2007)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[23556659] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23556659, Kapcsolat: 24728741
 4. Tóth Imre. A soproni németség helyzete és megítélése a két háború közötti időszakban Sopronban (1918-1939). (2005) Megjelent: A Kárpát-medence népeinek együttélése a 19-20. században pp. 92-116
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[24728744] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24728744, Kapcsolat: 24728744
 5. Kiss Z. Vajszlói századok : 1244-1994: Vajszló megújulása : Ormánsági kálvária : 1850-1945. (2000) ISBN:9630033100
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[23592953] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23592953, Kapcsolat: 23592934
Vonyó József. Ziele und Methoden bei der Organisierung der Nationalen Einheitspartei in Ungarn 1932-1936. (1985) SPECIMINA NOVA DISSERTATIONUM EX INSTITUTO HISTORICO UNIVERSITATIS QUINQUEECCLESIENSIS DE IANO PANNONIO NOMINATAE 0238-4078 1985 2 17-39, 2512005
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2512005]
 1. Karl Kaser. A délkelet-európai pártrendszerek struktúrájának hagyományos válsága, mint a fasizmussal/nemzeti-szocializmussal szembeni intézményesített ellenállás. (1990) Megjelent: Specimina nova dissertationum ex Instituto Historico Universitatis Quinqueecclesiensis de Iano Pannonio Nominatae = A Pécsi Jan... pp. 63-78
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[23589474] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23589474, Kapcsolat: 23619404
Vonyó József. Kulturelles Leben und politische Stellungnahme der Deutschen im Komitat Baranya in der ersten Hälfte der dreißiger Jahre. (1986) SPECIMINA NOVA DISSERTATIONUM EX INSTITUTO HISTORICO UNIVERSITATIS QUINQUEECCLESIENSIS DE IANO PANNONIO NOMINATAE 0238-4078 1986 45-54, 2501768
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2501768]
 1. Spannenberger Norbert. Izzó lelkű hazafiból „pángermán agitátor”?: Basch Ferenc útja a Volksbund alapításáig. (2011) Megjelent: "...nem leleplezni, hanem megismerni és megérteni": Tanulmányok a 60 éves Romsics Ignác tiszteletére pp. 436-450
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[24640024] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24640024, Kapcsolat: 24640024
 2. Norbert Spannenberger. Die katholische Kirche in Ungarn, 1918-1939: positionierung im politischen System und "Katholische Renaissance". (2006) ISBN:3515086684
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[23592925] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23592925, Kapcsolat: 24178155
 3. Spannenberger Norbert. Az ambivalencia mindennapossága: A katolikus egyház és a magyarországi németek 1919-1939. (2003) PRO MINORITATE 1216-9927 2003 tél 51-70
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[24178080] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24178080, Kapcsolat: 24178080
 4. Spannenberger Norbert. The Volksbund der Deutschen in Ungarn: A National Socialist ethnic group organisation or an ethnic minority organisation striving to emancipate?. (2000) Megjelent: Specimina nova dissertationum ex Instituto Historico Universitatis Quinqueecclesiensis de Iano Pannonio Nominatae. Pars secunda... pp. 70-87
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[24177088] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24177088, Kapcsolat: 24177088
 5. Spannenberger Norbert. A Volksbund. (2000) AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 0237-7934 15 4 50-63
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[24177200] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24177200, Kapcsolat: 24177200
 6. Seewann Gerhard. Akten des Volksgerichtsprozesses gegen Franz A. Basch, Volksgruppenführer der Deutschen in Ungarn, Budapest 1945/46. (1999) ISBN:3486564854
  Forráskiadás (Könyv) | Tudományos[1580493] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1580493, Kapcsolat: 24176840
Vonyó József. Politikai küzdelmek Baranya megyében és a NEP a Gömbös-kormány idején.. (1986) Megjelent: Baranyai Helytörténetírás pp. 355-380, 2502298
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2502298]
 1. Kiss Z. Vajszlói századok : 1244-1994: Vajszló megújulása : Ormánsági kálvária : 1850-1945. (2000) ISBN:9630033100
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[23592953] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23592953, Kapcsolat: 23592953
 2. Nagy Imre Gábor. Siklós története a két világháború között (1921-1944). (2000) Megjelent: Város a Tenkes alján pp. 245-314
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2958508] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2958508, Kapcsolat: 23592949
 3. Fehér István. A soknemzetiségű Baranya a 20. században. (1996) ISBN:9637272976
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[23592958] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23592958, Kapcsolat: 23592946
Vonyó József. Die Gömbös-Gruppe über den Staat in der ersten Hälfte der 30-er Jahre (Vorstellungen über die faschistische Umgestaltung des Ungarischen Staates). (1987) SPECIMINA NOVA DISSERTATIONUM EX INSTITUTO HISTORICO UNIVERSITATIS QUINQUEECCLESIENSIS DE IANO PANNONIO NOMINATAE 0238-4078 1987 2 49-64, 2501772
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2501772]
 1. Karl Kaser. A délkelet-európai pártrendszerek struktúrájának hagyományos válsága, mint a fasizmussal/nemzeti-szocializmussal szembeni intézményesített ellenállás. (1990) Megjelent: Specimina nova dissertationum ex Instituto Historico Universitatis Quinqueecclesiensis de Iano Pannonio Nominatae = A Pécsi Jan... pp. 63-78
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[23589474] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23589474, Kapcsolat: 23589474
Vonyó József. Diktatúra – olasz mintára: (A Gömbös-csoport az államról a harmincas évek első felében). (1988) VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0324-7228 31 1 66-76, 2502303
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2502303]
 1. Petrás Éva. A Vatikán és a magyar katolikus értelmiség: A magyar katolikus értelmiség útja a kereszténydemokrácia felé. (2013) Megjelent: Nyitott/zárt Magyarország pp. 77-95
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[2449324] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2449324, Kapcsolat: 24729054
 2. Ungváry Krisztián. A Horthy-rendszer mérlege: diszkrimináció, szociálpolitika és antiszemitizmus Magyarországon, 1919-1944. (2012) ISBN:9789636765224
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2314200] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2314200, Kapcsolat: 24729053
 3. Petrás Éva. Utószó Kovrig Béla Magyar társadalompolitika (1920—1945) című művének új kiadásához. (2011) Megjelent: Kovrig Béla Magyar társadalompolitika (1920—1945). pp. 317-336
  Előszó, utószó (Könyvrészlet) | Tudományos[24729052] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24729052, Kapcsolat: 24729052
 4. Petrás Éva. "Splendid Return": The Intellectual Recdeption of the Catholic Social Doctrine in Hungary, 1931-1944. (2011) ISBN:9786155048050
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2450963] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2450963, Kapcsolat: 24729055
 5. Petrás Éva. Társadalmi tanítás és szociális kérdés: A Quadragesimo Anno enciklika recepciója a katolikus újságírásban, 1931-1938. (2008) Megjelent: Szociális kérdések és mozgalmak Magyarországon (1919-1945) pp. 113-130
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2451116] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2451116, Kapcsolat: 24729051
 6. Petrás Éva. Nacionalizmus és politikai romantika: Vázlat a magyar nacionalizmus romantikus elemeiről és a politikai romantikáról Magyarországon. (2006) ISBN:9789638706041; 9789638706058
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2450977] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2450977, Kapcsolat: 24729050
 7. Csizmadia Ervin. Makkai János: Ősztön és politika : Makkai János és a magyar reformjobboldal a két háború között. (2001) ISBN:9639336483
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[23554019] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23554019, Kapcsolat: 23592968
 8. Mészáros Margit. A Magyarországi Szociáldemokrata Párt parlamenti frakciója a Gömbös-kormány idején. (1997) MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 0864-960X 42 2 p. 146
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[24186724] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24186724, Kapcsolat: 24186724
Vonyó József. Ideológiai elemek a NEP Országos Központjának kiadványaiban. (1988) Megjelent: Baranyai Helytörténetírás, 1987-1988 pp. 289-314, 2502320
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2502320]
 1. Ormos Mária. Nácizmus, fasizmus. (1987) ISBN:9631410900
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2359622] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2359622, Kapcsolat: 23593025
Vonyó József. A Nemzeti Egység Pártja iratanyagának forrásértékéről. (1989) LEVÉLTÁRI SZEMLE 0457-6047 39 2 14-26, 2502346
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2502346]
 1. Erőss Zsolt. A martonizmus felszámolása: a Nemzeti Egység Pártja átszervezése 1936-ban. (2011) SZÁZADOK 0039-8098 145 1 161-196
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23593055] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23593055, Kapcsolat: 23593055
Vonyó József. Báró Roszner István politikai pályája a második világháború kezdetéig. (1990) Megjelent: Előadások Vas megye történetéről pp. 149-163, 2502353
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2502353]
 1. Paksy Zoltán. Nyilas mozgalom Magyarországon 1932-1939. (2013) ISBN:9789636935191
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[3114682] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3114682, Kapcsolat: 24187370
 2. Kuglics Gábor. A vasvári választókerület politikai viszonyai a választások tükrében, 1920-1939. (2012) ISBN:9789639978331
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[24273149] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24273149, Kapcsolat: 24273486
 3. Csarankó Krisztina. A Nemzeti Egység Pártja Vas megyében: (Adalékok a helyi sajtó tükrében). (2012) VASI SZEMLE 0505-0332 66 4 435-455
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[24128505] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24128505, Kapcsolat: 24187277
 4. Katona Attila. Zsidóság és zsidókérdés Vas vármegyében 1910 - 1938. (2008)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[23593070] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23593070, Kapcsolat: 23593070
 5. Paksy Zoltán. A magyarországi nemzetiszocialista mozgalmak megalakulása, tevékenysége és társadalmi bázisa a Dunántúlon 1932 és 1939 között. (2007)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[23556659] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23556659, Kapcsolat: 23593067
 6. Paksy Zoltán. A nyilaskeresztes mozgalom tevékenysége és társadalmi bázisa a Dunántúlon 1932 és 1935 között. (2005) Megjelent: Az antiszemitizmus alakváltozatai pp. 106-167
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2203853] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2203853, Kapcsolat: 23593064
Vonyó József. A kormánypárt és a közigazgatás a Dunántúlon a totalitárius törekvések idején (1932-1936). (1992) Megjelent: Állam és társadalom a pannon térségben a két világháború között: Nemzetközi Kultúrtörténeti Szimpozion Mogersdorf, 1985. Kőszeg pp. 442-486, 2502370
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2502370]
 1. Erőss Zsolt. Bűnbakképzés és/vagy bűnbakképződés?: a diktatórikus törekvések megítélése 1935-1936 fordulóján Gömbös és Marton példáján. (2013) Megjelent: Bűnbak minden időben pp. 316-331
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[24247205] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24247205, Kapcsolat: 24729306
 2. Csarankó Krisztina. A Nemzeti Egység Pártja Vas megyében: (Adalékok a helyi sajtó tükrében). (2012) VASI SZEMLE 0505-0332 66 4 435-455
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[24128505] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24128505, Kapcsolat: 24729304
 3. Ungváry Krisztián. A Horthy-rendszer mérlege: diszkrimináció, szociálpolitika és antiszemitizmus Magyarországon, 1919-1944. (2012) ISBN:9789636765224
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2314200] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2314200, Kapcsolat: 24729303
 4. Erőss Zsolt. A martonizmus felszámolása: a Nemzeti Egység Pártja átszervezése 1936-ban. (2011) SZÁZADOK 0039-8098 145 1 161-196
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23593055] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23593055, Kapcsolat: 24729305
Vonyó József. Marton Béla utolsó kísérletei és kudarca a Nemzeti Egység Pártja szervezésében: dokumentumok a Vas Megyei Levéltárból. (1992) VASI HONISMERETI ÉS HELYTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 1219-2783 19 2 66-79, 2502375
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2502375]
 1. Erőss Zsolt. Bűnbakképzés és/vagy bűnbakképződés?: a diktatórikus törekvések megítélése 1935-1936 fordulóján Gömbös és Marton példáján. (2013) Megjelent: Bűnbak minden időben pp. 316-331
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[24247205] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24247205, Kapcsolat: 24205011
 2. Csarankó Krisztina. A Nemzeti Egység Pártja Vas megyében: (Adalékok a helyi sajtó tükrében). (2012) VASI SZEMLE 0505-0332 66 4 435-455
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[24128505] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24128505, Kapcsolat: 24187437
 3. Erőss Zsolt. A martonizmus felszámolása: a Nemzeti Egység Pártja átszervezése 1936-ban. (2011) SZÁZADOK 0039-8098 145 1 161-196
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23593055] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23593055, Kapcsolat: 24187438
 4. Katona Attila. Zsidóság és zsidókérdés Vas vármegyében 1910–1938.. (2008)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[23593187] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23593187, Kapcsolat: 23593187
 5. Tóth Imre. Útban az elitváltás felé: Az utolsó bethleni választások Sopronban. (1931-1935). (1999) SOPRONI SZEMLE: KULTURTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 0133-0748 53 2 145-161
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1318260] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1318260, Kapcsolat: 24187439
Vonyó József. A kormánypárt és a választások (A NEP és a MÉP helyi szervezeteinek feladatai az 1935. és 1939. évi választások idején). (1994) SZÁZADOK 0039-8098 128 6 1165-1198, 2502474
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2502474]
 1. Paksa Rudolf. Magyar nemzetiszocialisták: Az 1930-as évek új szélsőjobboldali mozgalma, pártjai, politikusai, sajtója. (2013) ISBN:9789632762326
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2470041] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2470041, Kapcsolat: 23593860
 2. Kuglics Gábor. A vasvári választókerület politikai viszonyai a választások tükrében, 1920-1939. (2012) ISBN:9789639978331
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[24273149] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24273149, Kapcsolat: 24273562
 3. Keresztes Csaba. A Magyar Élet Pártja megszervezése 1939 tavaszán. (2011) LEVÉLTÁRI SZEMLE 0457-6047 61 3 32-56
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2746133] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2746133, Kapcsolat: 24217388
 4. Tóth Imre. Pinezich István. (2010) REGIONÁLIS TANULMÁNYOK 2061-1358 2 1 167-184
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1470307] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1470307, Kapcsolat: 24217545
 5. Östör József. Közpályám: Politikusi életút a két háború korából. (2010) ISBN:9789637207389
  Forráskiadás (Könyv) | Tudományos[1327269] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1327269, Kapcsolat: 24217527
 6. Donáth Péter. Oktatáspolitika és tanítóképzés Magyarországon 1945-1960. (2008) ISBN:9789638144263
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1339365] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1339365, Kapcsolat: 23593842
 7. Donáth Péter. A magyar művelődés, a tanítóképzés történetéből 1868-1958. (2008) ISBN:9789638144256
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[1339363] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1339363, Kapcsolat: 23593841
 8. Dobrossy István. Miskolc története V/1-2, 1918-tól 1949-ig. (2007) ISBN:9789639311213
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1207120] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1207120, Kapcsolat: 23593853
 9. Boros Zsuzsanna. Parlamenti viták a Horthy korban 1-2.. (2006) ISBN:9637255311
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[23593836] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23593836, Kapcsolat: 23593836
 10. Szentkuti Károly. Az 1939. május 28-i országgyűlési választások Mosonmagyaróvárott. (2006) ARRABONA 0571-1304 45 2 163-174
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23593859] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23593859, Kapcsolat: 23593859
 11. ifj. Sarkady Sándor et al. Országgyűlési választások és képviselők Sopronban, 1848-2004: Életrajzi tanulmányok. (2005) ISBN:9638590750
  Nem besorolt (Könyv) | Tudományos[1322780] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1322780, Kapcsolat: 23593846
 12. Tóth Imre. Simon Elemér - Sopron megye főispánja: politikai életrajz. (2002) ARRABONA 0571-1304 40 335-354
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23593848] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23593848, Kapcsolat: 23593848
 13. Hubai László. Magyarország XX. századi választási atlasza, 1920-2000: A választások története és politikai geográfiája. (2001) ISBN:9639082759
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[23593771] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23593771, Kapcsolat: 23593835
 14. Polgár Tamás. Az Egységes Párt szerepe a Sopron vármegyei országgyűlési választásokon (1926-1931).. (2001) SOPRONI SZEMLE: KULTURTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 0133-0748 55 88-107
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2740602] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2740602, Kapcsolat: 24216766
 15. Tóth Imre. Stílusváltás - elsöprő győzelemmel (?): Országgyűlési képviselőválasztások Sopronban 1935.. (2000) SOPRONI SZEMLE: KULTURTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 0133-0748 54 3 249-262
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[24217274] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24217274, Kapcsolat: 24217274
 16. Tóth Imre. Útban az elitváltás felé: Az utolsó bethleni választások Sopronban. (1931-1935). (1999) SOPRONI SZEMLE: KULTURTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 0133-0748 53 2 145-161
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1318260] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1318260, Kapcsolat: 24217283
 17. Boros ZS et al. Parlamentarizmus Magyarországon 1867-1944.. (1999) ISBN:963919106X
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[199751] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 199751, Kapcsolat: 23593833
Vonyó József. Meskó pártja Zalában. Adatok a nyilasok Zala megyei befolyásához és társadalmi bázisához (1933-1935). (1994) Megjelent: Zalai történeti tanulmányok 1994. pp. 277-304, 2502446
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2502446]
 1. Paksy Zoltán. Nagykanizsa politikai élete (1850-1945). (2014) Megjelent: Nagykanizsa : városi monográfia pp. 37-95
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[24273610] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24273610, Kapcsolat: 24273559
 2. Paksy Zoltán. Nyilas mozgalom Magyarországon 1932-1939. (2013) ISBN:9789636935191
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[3114682] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3114682, Kapcsolat: 24729359
 3. Paksa Rudolf. Magyar nemzetiszocialisták: Az 1930-as évek új szélsőjobboldali mozgalma, pártjai, politikusai, sajtója. (2013) ISBN:9789632762326
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2470041] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2470041, Kapcsolat: 23593781
 4. Ignácz Károly. Budapest választ: Parlamenti és törvényhatósági választások a fővárosban, 1920–1945. (2013) ISBN:9789633380864
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2189355] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2189355, Kapcsolat: 24213414
 5. Csarankó Krisztina. A Nemzeti Egység Pártja Vas megyében: (Adalékok a helyi sajtó tükrében). (2012) VASI SZEMLE 0505-0332 66 4 435-455
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[24128505] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24128505, Kapcsolat: 24729356
 6. Vida I. Nemzeti Szocialista Magyar Földműves és Munkáspárt (NSZMFMP). (2011) Megjelent: Magyarországi politikai pártok lexikona (1846–2010) pp. 233-234
  Szócikk (Könyvrészlet) | Tudományos[24239164] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24239164, Kapcsolat: 24729354
 7. Erőss Zsolt. A martonizmus felszámolása: a Nemzeti Egység Pártja átszervezése 1936-ban. (2011) SZÁZADOK 0039-8098 145 1 161-196
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23593055] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23593055, Kapcsolat: 24729357
 8. Paksy Zoltán. A nemzetiszocialista mozgalmak megszerveződése, párt- és regionális struktúrája Magyarországon az 1930-as években. (2009) MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 0864-960X 54 3 202-237
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2008152] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2008152, Kapcsolat: 24729358
 9. Udvarvölgyi Zsolt. Meskó Zoltán: egy politkusi pályakép. (2008)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[24213407] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24213407, Kapcsolat: 24213407
 10. Paksy Zoltán. A magyarországi nemzetiszocialista mozgalmak megalakulása, tevékenysége és társadalmi bázisa a Dunántúlon 1932 és 1939 között. (2007)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[23556659] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23556659, Kapcsolat: 24729353
 11. Ignácz Károly. A választói magatartás történeti irodalmáról (Magyarország, 1920–1947). (2006) MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 0864-960X 51 1 90-98
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2159362] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2159362, Kapcsolat: 24213369
 12. Paksy Zoltán. A nyilaskeresztes mozgalom tevékenysége és társadalmi bázisa a Dunántúlon 1932 és 1935 között. (2005) Megjelent: Az antiszemitizmus alakváltozatai pp. 106-167
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2203853] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2203853, Kapcsolat: 24729352
 13. Paksy Zoltán. Nagypolitika kicsiben: Parlamenti választás és társadalmi háttere Zalaegerszegen 1935-ben. (2004) KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 1586-2410 5 17 88-106
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2008158] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2008158, Kapcsolat: 24213370
 14. Vándor L. Zala megye ezer éve: Tanulmánykötet a magyar államalapítás millenniumának tiszteletére. (2001) ISBN:9637205217
  Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[1043282] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1043282, Kapcsolat: 23593775
 15. Hubai László. Magyarország XX. századi választási atlasza, 1920-2000: A választások története és politikai geográfiája. (2001) ISBN:9639082759
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[23593771] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23593771, Kapcsolat: 23593771
 16. Hubai László. A politikai irányzatok választási eredményeinek kontiunitása 1920-1947. (1999) MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 0864-960X 44 1 p. 44
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[24213371] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24213371, Kapcsolat: 24213371
 17. Gyáni Gábor et al. Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második világháborúig. (1998) ISBN:9633794412
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[1769] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1769, Kapcsolat: 24213365
 18. Molnár András] et al. Zala megye történelmi olvasókönyve: helytörténeti szöveggyűjtemény. (1996) ISBN:9637226222
  Forráskiadás (Könyv) | Tudományos[1648539] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1648539, Kapcsolat: 24213362
Vonyó József. Adatok és dokumentumok két parlamenti választásról (Mohács, 1935. és 1939.). (1995) Megjelent: Baranyai történetírás 1992-1995. pp. 117-135, 2502480
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2502480]
 1. Paksy Zoltán. Nyilas mozgalom Magyarországon 1932-1939. (2013) ISBN:9789636935191
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[3114682] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3114682, Kapcsolat: 24220825
 2. Paksa Rudolf. Magyar nemzetiszocialisták: Az 1930-as évek új szélsőjobboldali mozgalma, pártjai, politikusai, sajtója. (2013) ISBN:9789632762326
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2470041] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2470041, Kapcsolat: 23593876
 3. Paksy Zoltán. A magyarországi nemzetiszocialista mozgalmak megalakulása, tevékenysége és társadalmi bázisa a Dunántúlon 1932 és 1939 között. (2007)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[23556659] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23556659, Kapcsolat: 23593871
 4. Egry Gábor. A nemzeti és etnikai kötődés szerepe a választói magatartás alakulásában Magyarországon a 20. században. (2006) MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 0864-960X 51 1 170-197
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1345131] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1345131, Kapcsolat: 24220717
 5. Norbert Spannenberger. A magyarországi Volksbund: Berlin és Budapest között : 1938-1944. (2005) ISBN:9639465305
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[23533827] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23533827, Kapcsolat: 24220667
 6. Hubai László. Magyarország XX. századi választási atlasza, 1920-2000: A választások története és politikai geográfiája. (2001) ISBN:9639082759
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[23593771] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23593771, Kapcsolat: 23593867
 7. Kőhegyi Mihály. Baranyai történetírás 1992/1995. (1996) SZÁZADOK 0039-8098 130 5 1328-1330
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[24220718] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24220718, Kapcsolat: 24220718
Vonyó József. A Magyar Történelmi Társulat Dél-dunántúli Csoportjának 40 éve. (1995) Megjelent: A Dunántúl szolgálatában pp. 35-50, 2502481
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2502481]
 1. Kaposi Zoltán. A Dunántúl szolgálatában. (1996) SZÁZADOK 0039-8098 130 3 698-701
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[24220859] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24220859, Kapcsolat: 24220859
Vonyó József. A „Nemzeti Egység” és a magyarországi németek. A Baranya megyei németek reagálása Gömbös politikájára.. (1995) Megjelent: Vera (nem csak) a városban pp. 409-418, 2502472
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2502472]
 1. Gonda Gábor. Kitaszítva. Kényszermigráció, nemzetiségpolitika és földreform németek által lakott dél- és nyugat-dunántúli településeken 1944-1948. (2014) ISBN:9789638953674
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2757182] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2757182, Kapcsolat: 24729468
2022-09-27 15:13