Dreska Gábor et al. Monumenta ecclesiae Strigoniensis, Tomus quartus Ab A. 1350 ad A. 1358. (1999) ISBN:9634461069, 1410061
Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Tudományos[1410061]
 1. Zsoldos Attila. Vitézek, ispánok, oligarchák. Tanulmányok a társadalom- és hadtörténetírás határvidékéről. (2016) ISBN:978963709776; 9789637097768
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[3100015] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3100015, Kapcsolat: 26058438
 2. Zsoldos Attila. Erdélyi háborúk a 14. század elején. (2016) Megjelent: Elfeledett háborúk pp. 198-231
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3100013] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3100013, Kapcsolat: 26058436
 3. Lővei Pál et al. Egy 1358. évi dubrovniki sokpecsétes oklevél pecsétjei. (2014) Megjelent: Arcana Tabularii: Tanulmányok Solymosi László tiszteletére, 1. kötet pp. 131-145
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2796974] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2796974, Kapcsolat: 24525336
 4. Thoroczkay Gábor. A messziről jött királyné prépostsága: A hajszentlőrinci társaskáptalan korai története (1342-ig). (2014) Megjelent: Arcana Tabularii: Tanulmányok Solymosi László tiszteletére, 1. kötet pp. 321-335
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2929639] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2929639, Kapcsolat: 24525440
 5. Keglevich Kristóf. A garamszentbenedeki apátság 13. és 14. századi oklevelei (1225–1403). (2014) ISBN:9789630895347
  Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Tudományos[24218078] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24218078, Kapcsolat: 24526623
 6. Simon Zsolt. Adatok szent Szaniszló, Kriszpin, Otília, Praxedis és Rókus középkori magyarországi tiszteletéhez. (2014) Megjelent: Arcana Tabularii: Tanulmányok Solymosi László tiszteletére, 1. kötet pp. 157-174
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2799562] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2799562, Kapcsolat: 24525406
 7. Keglevich Kristóf. A garamszentbenedeki apáság története az Árpád- és az Anjou-korban (1075-1403). (2012) ISBN:9789633061817
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23016418] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23016418, Kapcsolat: 23026028
 8. Thoroczkay Gábor. Írások az Árpád-korról: történeti és historiográfiai tanulmányok. (2009) ISBN:9789632361659; 9632361652
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2031095] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2031095, Kapcsolat: 21139568
 9. Weisz Boglárka. A szerémi és pécsi kamarák története a kezdetektől a XIV. század második feléig.. (2009) ACTA HISTORICA (SZEGED) 0324-6965 130 33-54
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1293556] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1293556, Kapcsolat: 29499107
 10. Zsoldos Attila et al. Az Árpád-házi hercegek, hercegnők és a királynék okleveleinek kritikai jegyzéke = Regesta ducum, ducissarum stirpis Arpadianae necnon reginarum Hungariae critico-diplomatica. (2008) ISBN:9789636311568; 9636311560
  Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Tudományos[1238937] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1238937, Kapcsolat: 21139575
 11. Weisz B. A nemesércbányászathoz kötődő privilégiumok az Árpád- és az Anjou-korban. (2008) BÁNYÁSZATTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 1788-0939 3 6 13-43
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[203997] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 203997, Kapcsolat: 21139572
 12. Németh Péter. A középkori Szabolcs megye települései a 15. század elejéig.. (2008) ISBN:9789637220630; 9637220631
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[21139570] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21139570, Kapcsolat: 21139570
 13. Keglevich Kristóf. A garamszentbenedeki konvent hiteleshelyi tevékenysége (1232–1355). (2008) FONS: FORRÁSKUTATÁS ÉS TÖRTÉNETI SEGÉDTUDOMÁNYOK 1217-8020 1786-9951 15 3 235-299
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20684039] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20684039, Kapcsolat: 23037015
 14. Koszta László. 11. századi bencés monostor a Szepességben?. (2008) SZÁZADOK 0039-8098 142 2 339-357
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1782577] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1782577, Kapcsolat: 10313147
 15. Weisz Boglárka. Vásártartás az Árpád-korban. (2007) SZÁZADOK 0039-8098 141 4 879-942
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1084162] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1084162, Kapcsolat: 10313148
 16. Piti Ferenc. Új elemek a központi oklevélkiadásban az 1342. évi királyváltás után. (2007) Megjelent: Középkortörténeti tanulmányok 5. pp. 129-132
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1426370] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1426370, Kapcsolat: 29499088
 17. Weisz Boglárka. Megjegyzések az Árpád-kori sóvámolás és -kereskedelem történetéhez. (2007) ACTA HISTORICA (SZEGED) 0324-6965 125 43-57
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1079996] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1079996, Kapcsolat: 29498802
 18. Weisz B. A nemesércbányákból származó királyi jövedelmek az Árpád-korban. (2007) Megjelent: Középkortörténeti tanulmányok 5. pp. 247-259
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[203423] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 203423, Kapcsolat: 29498806
 19. Solymosi László. Rapport sur la situation de la diplomatique en Hongrie. Le bilan du XXe siècle et l’état de l’année 2005. (2006) ARCHIV FÜR DIPLOMATIK 0066-6297 2194-5020 52 517-529
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1225679] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1225679, Kapcsolat: 21139569
 20. Solymosi László. Írásbeliség és társadalom az Árpád-korban: Diplomatikai és pecséttani tanulmányok. (2006) ISBN:9634463843
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1225571] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1225571, Kapcsolat: 21139567
 21. Nemes Gábor. Az Atyusz nemzetség. (2006) Megjelent: Tanulmányok évszázadok történelméből pp. 7-29
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2590568] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2590568, Kapcsolat: 10313149
 22. Piti F. Az 1342. évi nádorváltás. (2006) SZÁZADOK 0039-8098 140 2 435-441
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[248103] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 248103, Kapcsolat: 21139578
 23. Weisz Boglárka. Közlekedési vámtarifák az Árpád-korban. (2005) Megjelent: Medievisztikai tanulmányok pp. 221-240
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1076112] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1076112, Kapcsolat: 29498777
 24. Horváth Richárd. Győr megye hatóságának oklevelei (1318–1525). (2005) ISBN:9632178394; 9789632178394
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1419934] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1419934, Kapcsolat: 21139577
 25. Erdélyi G. A Sacra Poenitentiaria Apostolica hivatala és magyar kérvényei a 15-16. században: 2. közlemény. (2005) LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK 0024-1512 76 1 63-103
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[202591] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 202591, Kapcsolat: 21139573
 26. Horváth Richárd. Újonnan előkerült középkori oklevélszövegek a Győri Egyházmegyei Levéltárban: Tapasztalatok középkori forrásanyagunk lehetséges kiegészítése terén. (2004) LEVÉLTÁRI SZEMLE 0457-6047 54 3 3-13
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1419937] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1419937, Kapcsolat: 23026159
 27. Jakó Zsigmond. Erdélyi okmánytár: Oklevelek, levelek és más írásos emlékek Erdély történetéhez. II. 1301-1339. (2004) ISBN:9636311579; 9789636311575
  Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Tudományos[21110751] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21110751, Kapcsolat: 21139576
 28. Horváth Richárd. Tóth Krisztina: A Palásthy család levéltára 1256–1847. Kutatási segédlet. (2003) LEVÉLTÁRI SZEMLE 0457-6047 53 1 53-56
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1419943] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1419943, Kapcsolat: 23026126
 29. Weisz Boglárka. A győri vám Árpád-kori története. (2003) Megjelent: Középkortörténeti tanulmányok pp. 227-236
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1076106] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1076106, Kapcsolat: 29498717
 30. Solymosi László. Az esztergomi székeskáptalan középkor végi jegyzőkönyve. (2002) SZÁZADOK 0039-8098 136 2 365-389
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1224199] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1224199, Kapcsolat: 21136798
 31. Zsoldos A. A királyné udvara az Árpád-korban. (2002) SZÁZADOK 0039-8098 136 2 267-302
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1059689] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1059689, Kapcsolat: 21136799
 32. Spekner Enikő. Adalékok a budavári István torony névadójának kérdéséhez. (2002) BUDAPEST RÉGISÉGEI 0133-1892 35 2 403-425
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3292520] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3292520, Kapcsolat: 21139571
 33. C. Tóth N. Egy hatalmaskodás lezárása az Árpád-korban. (2000) LEVÉLTÁRI SZEMLE 0457-6047 50 4 31-38
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[211208] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 211208, Kapcsolat: 21139574
 34. Szabados György. Az Esztergomi Érsekség Okmánytárának új kötetéről. (2000) AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 0237-7934 15 1-2 328-331
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1848761] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1848761, Kapcsolat: 21136795
Neumann Tibor. A somogyvári bencés monostor alapítása. (1999) Megjelent: PPKE Műhely füzetek pp. 33-46, 1419203
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1419203]
 1. Körmendi Tamás. Szent László horvátországi háborújáról: Az 1091. évi hadjárat történetének forráskritikai vizsgálata. (2015) SZÁZADOK 0039-8098 149 2 443-477
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3036891] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3036891, Kapcsolat: 25230042
 2. Solymosi László. Egy tévedés nyomában: Szent László király somogyvári temetésének legendája. (2012) Megjelent: Örökség és küldetés: Bencések Magyarországon. 1-2. kötet pp. 151-171
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2221011] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2221011, Kapcsolat: 23501751
 3. Koszta László. Bencés szerzetesség egy korszakváltás határán: Egyházpolitikai viták a 11 -- 12. század fordulóján. (2012) SZÁZADOK 0039-8098 146 2 269-317
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1947135] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1947135, Kapcsolat: 22940961
 4. Katalin Szende. Von der Gespanschaftsburg zur Stadt: warum wie - oder warum nicht?: Ein möglicher Weg der Stadtentwicklung im mittelalterichen Ungarn. (2011) Megjelent: Stadtgründung und Stadtwerdung. Beiträge von Archäologie und Stadtgeschichtsforschung pp. 375-405
  Könyvrészlet[21951010] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21951010, Kapcsolat: 21951010
 5. Solymosi László. Szent László király somogyvári sírjának legendája. (2011) Megjelent: Magyar történettudomány az ezredfordulón pp. 125-142
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1960578] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1960578, Kapcsolat: 22940963
 6. E Kovács Péter. Zsigmond császár megkoronázása Rómában. (2009) SZÁZADOK 0039-8098 143 6 1323-1384
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2185256] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2185256, Kapcsolat: 21157680
 7. Kiss Gergely. Abbatia regalia - hierarchia ecclesiastica: A királyi alapítású bencés apátságok egyházjogi helyzete a 11-13. században. (2006) ISBN:9638472995
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[1006396] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1006396, Kapcsolat: 21157678
 8. Bagi Dániel. Szent László és Szent István Gallus Anonymus Gesztájában.: Megjegyzések a III. könyv 25. fejezetéhez. (2005) SZÁZADOK 0039-8098 139 2 291-334
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1433228] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1433228, Kapcsolat: 21157669
 9. Bagi Dániel. Gallus Anonymus és Magyarország: a Geszta magyar adatai, forrásai, mintái, valamint a szerző történetszemlélete a latin Kelet-Közép-Európa 12. század eleji latin nyelvű történetírásának tükrében. (2005) ISBN:9789634463559; 963446355X
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1429793] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1429793, Kapcsolat: 21157674
 10. Bagi Dániel. Remény a királyságra: A gnieznói találkozó "koronázási jelenete" a lengyel ősgestában és a mű kapcsolata a Könyves Kálmán kori magyar belpolitikával. (2003) SZÁZADOK 0039-8098 137 2 349-380
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1429265] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1429265, Kapcsolat: 21157661
 11. Papp Szilárd–Koppány Tibor. Somogyvár. (2001) Megjelent: Paradisum Plantavit pp. 350-358
  Könyvrészlet[21157638] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21157638, Kapcsolat: 21157638
 12. Szovák Kornél. Monachorum pater ac dux: A bencés szerzetesség korai századai Magyarországon. (2001) Megjelent: Paradisum Plantavit pp. 35-47
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1410088] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1410088, Kapcsolat: 21157624
 13. Kiss Gergely. A somogyvári apátság alapítása és francia kapcsolatai. (2001) EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE 1585-7476 2 1 43-60
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1007226] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 5
  Független, Idéző: 1007226, Kapcsolat: 21157646
 14. Takács Imre. A garamszentbenedeki apátság későközépkori felszerelése. (2001) Megjelent: Paradisum Plantavit pp. 159-186
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3095651] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3095651, Kapcsolat: 21157634
 15. Solymosi László. Püspöki joghatóság Somogyban a XI. században.. (1999) TURUL 1216-7258 72 100-107
  Folyóiratcikk[21157620] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21157620, Kapcsolat: 21157620
Horváth Richárd et al. Ismeretlen középkori oklevelek a Chernel család levéltárából. (2000) VASI SZEMLE 0505-0332 54 1 123-136, 1436480
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1436480]
 1. Laczlavik György. Várday Pál helytartói működése 1542–1549.. (2012) LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK 0024-1512 83 1-2 3-67
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2744560] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2744560, Kapcsolat: 23163619
 2. Bilkei Irén. Megyei köznemesi társadalom a Mohács utáni évtizedekben. (2011) SZÁZADOK 0039-8098 145 5 1147-1182
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21631734] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21631734, Kapcsolat: 21631734
 3. Dominkovits Péter et al. Küzdelem az országos és regionális hatalomért: A Nádasdy család, a magyar arisztokrácia és a Nyugat-Dunántúl nemesi társadalma a 16–17. században (2. rész). (2010) SZÁZADOK 0039-8098 144 5 1085-1120
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2362307] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2362307, Kapcsolat: 21238789
 4. Söptei Imre. A megélhetés tudományától a tudományos megélhetésig: A Chernel-család kőszegi, katolikus ágának rövid története. (2010) Megjelent: Előadások Vas megye történetéből V. p. 117
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24598958] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24598958, Kapcsolat: 24598958
 5. C Tóth N. Szabolcs megye működése a Zsigmond-korban. (2008) ISBN:9789630653794; 9630653796
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[247916] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 247916, Kapcsolat: 21238786
 6. Neumann Tibor. A Korlátköviek. Egy előkelő család története és politikai szereplése a 15–16. században.. (2007) ISBN:9789638677532; 9638677538
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1506587] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1506587, Kapcsolat: 21238785
 7. Bilkei Irén. Adatok Zala megye 16. századi archantológiájához. (2004) LEVÉLTÁRI SZEMLE 0457-6047 54 1 39-57
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21421726] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21421726, Kapcsolat: 21238784
 8. Véber János Balázs. Elfeledett középkori oklevelek Kazinczy Gábor hagyatékában. (2003) LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK 0024-1512 74 159-190
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1364376] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1364376, Kapcsolat: 21238783
Neumann Tibor. Árpád-házi Szent Margit legrégibb legendája és szentté avatási pere. (2001) SZÁZADOK 0039-8098 135 2 512-515, 1419871
Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1419871]
 1. M. Nagy Ilona. Adalék két latin szó (accessio, abscessio) hazai középkori előfordulásához. (2014) ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA 0003-567X 1588-2748 58 2 331-338
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2931433] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2931433, Kapcsolat: 25232946
Neumann Tibor. A Vízköz kisnemesi társadalma a középkorban. (2002) SZÁZADOK 0039-8098 136 2 417-450, 1419421
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1419421]
 1. Kádas István. A megye emberei: A szolgabírói hivatal és viselői Északkelet-Magyarországon (1329–1545). (2020) ISBN:9789634162087
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[31344735] [Nyilvános]
  Említések száma: 12
  Független, Idéző: 31344735, Kapcsolat: 29465297
 2. Kádas István. A megye jegyzője: Prócsi Gyármán Antal: Egy kisnemesi család hivatali karrierje a középkori Sáros megyében. (2018) Megjelent: Középkortörténeti tanulmányok 10. A X. Medievisztikai PhD-konferencia (Szeged, 2017. június 7-9.) előadásai pp. 35-51
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30347542] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30347542, Kapcsolat: 27832574
 3. Draskóczy István. A magyarországi kősó bányászata és kereskedelme: 1440-1530-as évek. (2018) ISBN:9789631461141; 9789634161141
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3395391] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3395391, Kapcsolat: 27832575
 4. Kádas István. Kölcsönös haszon: Eperjes, Bártfa városok és a Sáros megyei kisnemesség a középkor végén. (2017) Megjelent: Hatalom, adó, jog pp. 337-368
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3239659] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 3
  Független, Idéző: 3239659, Kapcsolat: 27835355
 5. Kádas István. Sárvári László és az 1444. évi X. törvénycikk. (2015) Megjelent: Opuscula historica I. pp. 45-58
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3083031] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 3083031, Kapcsolat: 27835430
 6. András W Kovács. Comiţii comitatelor transilvănene în Evul Mediu. (2014) Megjelent: Banatica 24/II. pp. 109-127
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24312602] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24312602, Kapcsolat: 24312602
 7. W Kovács András. Az erdélyi vármegyék ispánjai a középkorban. (2014) TÖRTÉNELMI SZEMLE 0040-9634 56 3 407-421
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2764301] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2764301, Kapcsolat: 24312297
 8. Kádas István. Az Abaúj megyei szolgabírói társadalom a Zsigmond-korban. (2014) KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 1586-2410 15 57 110-132
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2803366] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2803366, Kapcsolat: 24308137
 9. C. Tóth Norbert et al. A pozsonyi prépost és a káptalan viszálya (1421–1425): A szentszéki bíráskodás Magyarországon – a pozsonyi káptalan szervezete és működése a XV. század elején. (2014) ISBN:9789630873918
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2793290] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2793290, Kapcsolat: 24331600
 10. Horváth Richárd. Várak és uraik a késő középkori Magyarországon. Vázlat a kutatás néhány lehetőségéről. (2009) Megjelent: Honoris causa pp. 63-104
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[205064] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 205064, Kapcsolat: 21945628
 11. amp et al. International Medieval Bibliography: Multidisciplinary Bibliography of the Middle Ages 300-1500. (2009)
  Könyv[21945635] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21945635, Kapcsolat: 21945635
 12. Rácz György. Egy főnemesi család eredete és pályakezdése: A Batthyányak az Anjou- és Zsigmond korban. (2009) Megjelent: Honoris causa pp. 301-357
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1797021] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1797021, Kapcsolat: 21945631
 13. C Tóth N. Szabolcs megye működése a Zsigmond-korban. (2008) ISBN:9789630653794; 9630653796
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[247916] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 247916, Kapcsolat: 21945185
 14. Horváth Richárd. Rendszertelenség a rendszerben?: A késő középkori castellumok és az írott források. (2008) Megjelent: Kastélyok évszázadai, évszázadok kastélyai pp. 9-20
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[204259] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 204259, Kapcsolat: 21945609
 15. Kubinyi András. Magyarország hatalmasai és a török veszély a Jagelló-korban (1490-1526). (2007) Megjelent: Nándorfehérvártól Mohácsig p. 236
  Könyvrészlet[21945180] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21945180, Kapcsolat: 21945180
 16. Horváth Richárd. Süttör a középkorban. (2006) Megjelent: Fertőd, Süttör-Eszterháza évszázadaiból : tanulmányok p. 28
  Könyvrészlet[21945090] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21945090, Kapcsolat: 21945090
 17. Horváth Richárd. Castrum Teremhegy. Adalékok az udvarház terminus magyarországi történetéhez. (2006) CASTRUM - A CASTRUM BENE EGYESŰLET HÍRLEVELE 1787-1093 3 1 59-71
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[203104] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 203104, Kapcsolat: 21945092
 18. Kubinyi András. Gercse. Egy Buda melletti késő-középkori kisnemesi falu és lakói. (2005) Megjelent: Levéltári Évkönyv XII-XIII pp. 27-38
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[21945082] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21945082, Kapcsolat: 21945075
 19. Kristó GY. Tájszemlélet és térszervezés a középkori Magyarországon. (2003) ISBN:963482594X; 9789634825944
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[247949] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 247949, Kapcsolat: 21159180
 20. Horváth Richárd. A Chernelházi Chernelek a középkorban. (2001) SOPRONI SZEMLE: KULTURTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 0133-0748 55 4 369-382
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1436474] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 4
  Független, Idéző: 1436474, Kapcsolat: 21159167
Neumann Tibor et al. A Guary-levéltár oklevelei 1490–1541. (2003) FONS: FORRÁSKUTATÁS ÉS TÖRTÉNETI SEGÉDTUDOMÁNYOK 1217-8020 1786-9951 10 119-167, 1419430
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1419430]
 1. C. Tóth Norbert. Magyarország késő középkori főpapi archontológiája: Érsekek, püspökök, illetve segédpüspökeik, vikáriusaik és jövedelemkezelőik az 1440-es évektől 1526-ig. (2017) ISBN:9786155035159
  Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[3258653] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3258653, Kapcsolat: 27017140
 2. Horváth Richárd. Sopron megye tisztségviselői a késő középkorban (1458-1526). (2014) SOPRONI SZEMLE: KULTURTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 0133-0748 68 1 74-87
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2579850] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2579850, Kapcsolat: 24308117
 3. Horváth Richárd. Újonnan előkerült középkori oklevélszövegek a Győri Egyházmegyei Levéltárban: Tapasztalatok középkori forrásanyagunk lehetséges kiegészítése terén. (2004) LEVÉLTÁRI SZEMLE 0457-6047 54 3 3-13
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1419937] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1419937, Kapcsolat: 21945726
Neumann Tibor. Telekpusztásodás a késő középkori Magyarországon. (2003) SZÁZADOK 0039-8098 137 4 849-884, 1419425
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1419425]
 1. Kádas István. Három tárnoki város birtokpolitikája a középkor végén. (2020) Megjelent: Birtok és birtoklás a középkori Magyarországon pp. 135-148
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31787241] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31787241, Kapcsolat: 29808972
 2. Kádas István. A megye emberei: A szolgabírói hivatal és viselői Északkelet-Magyarországon (1329–1545). (2020) ISBN:9789634162087
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[31344735] [Nyilvános]
  Említések száma: 3
  Független, Idéző: 31344735, Kapcsolat: 29465312
 3. Pálosfalvi Tamás. From Nicopolis to Mohács: A History of Ottoman-Hungarian Warfare, 1389-1526. (2018) ISBN:9789004375659
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[30364655] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30364655, Kapcsolat: 27832580
 4. András Kubinyi et al. Demographic Issues in Late Medieval Hungary: Population, Ethnic Groups, Economic Activity. (2018) Megjelent: The Economy of Medieval Hungary pp. 48-63
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3361091] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3361091, Kapcsolat: 27832593
 5. Kádas István. Kölcsönös haszon: Eperjes, Bártfa városok és a Sáros megyei kisnemesség a középkor végén. (2017) Megjelent: Hatalom, adó, jog pp. 337-368
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3239659] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3239659, Kapcsolat: 27016389
 6. Nógrády Árpád. "Az elakadt fejlődés". (2015) Megjelent: Keresztesekből lázadók pp. 11-29
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[25230044] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25230044, Kapcsolat: 25230044
 7. -. Decreta Regni Mediaevalis Hungariae – The Laws of the Medieval Kingdom of Hungary. (2012)
  Könyv[22940964] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22940964, Kapcsolat: 22940964
 8. International Medieval Bibliography: Multidisciplinary Bibliography of the Middle Ages 300-1500. (2009)
  Könyv[21945709] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21945709, Kapcsolat: 21945709
 9. Laszlovszky József. Kutatási irányok és eredmények a középkori Magyarország gazdaság- és pénztörténetéről. (2006) Megjelent: Magyar középkori gazdaság- és pénztörténet p. 21
  Könyvrészlet[21945651] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21945651, Kapcsolat: 21945651
 10. C Tóth. A Bátori család ecsedi ága az 1440-es években. (2006) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGI SZEMLE 1216-092X 41 p. 288
  Folyóiratcikk[21945650] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21945650, Kapcsolat: 21945650
 11. Kubinyi A. Miért lettem a középkor kutatója ?. (2005) KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 1586-2410 6 21-22 218-244
  Folyóiratcikk/Publicisztika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1042357] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1042357, Kapcsolat: 21945648
 12. Tringli I. Az újkor hajnala. Magyarország története 1440-1541. (2003) ISBN:9639323926
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[201275] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 201275, Kapcsolat: 21945642
Neumann Tibor. Nemes vagy jobbágy?: (Egy Turóc megyei késő középkori jogszokás elemzése). (2004) LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK 0024-1512 75 2 93-116, 1419434
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1419434]
 1. Kelényi Borbála. Magyarországi diákok a Krakkói Egyetemen a középkorban. (2016) Megjelent: Haraszti Szabó Péter-Kelényi Borbála-Szögi László: Magyarországi diákok a prágai és krakkói egyetemeken 1348-1525. pp. 43-87
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26273923] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26273923, Kapcsolat: 26273923
 2. Horváth Richárd. Várak és uraik a késő középkori Magyarországon. Vázlat a kutatás néhány lehetőségéről. (2009) Megjelent: Honoris causa pp. 63-104
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[205064] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 205064, Kapcsolat: 21946048
 3. Horváth Richárd. Rendszertelenség a rendszerben?: A késő középkori castellumok és az írott források. (2008) Megjelent: Kastélyok évszázadai, évszázadok kastélyai pp. 9-20
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[204259] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 204259, Kapcsolat: 21946037
Neumann Tibor. Választott nemesi esküdtek Nyitra megyében: (Az 1486. évi 8. tc. végrehajtása). (2005) SZÁZADOK 0039-8098 139 2 261-290, 1419438
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1419438]
 1. Kádas István. A megye emberei: A szolgabírói hivatal és viselői Északkelet-Magyarországon (1329–1545). (2020) ISBN:9789634162087
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[31344735] [Nyilvános]
  Említések száma: 12
  Független, Idéző: 31344735, Kapcsolat: 29465316
 2. Kádas István. A megye pénze: A zsoldosok fenntartására kivetett adó és a megyei pénztár (1498-1511). (2018) Megjelent: Veretek, utak, katonák : gazdaságtörténeti tanulmányok a magyar középkorról pp. 185-204
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3396749] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 3396749, Kapcsolat: 27832649
 3. Kádas István. A megye jegyzője: Prócsi Gyármán Antal: Egy kisnemesi család hivatali karrierje a középkori Sáros megyében. (2018) Megjelent: Középkortörténeti tanulmányok 10. A X. Medievisztikai PhD-konferencia (Szeged, 2017. június 7-9.) előadásai pp. 35-51
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30347542] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 30347542, Kapcsolat: 27832633
 4. Kádas István. Cum sigillo nostro: A késő középkori Sáros megye pecséthasználata. (2017) TÖRTÉNELMI SZEMLE 0040-9634 59 4 637-653
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3321440] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3321440, Kapcsolat: 27832631
2021-10-22 18:09