Kövér György. A szovjet társadalomtörténeti kutatás változatai és problémái. (1976) TÖRTÉNELMI SZEMLE 0040-9634 19 4 761-765, 1401453
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1401453]
 1. Erős Vilmos. Modern historiográfia: Az újkori történetírás egy története. (2015) ISBN:9786155047794
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2927202] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2927202, Kapcsolat: 25060760
 2. Erős Vilmos. A közép- és kelet-európai történetírás. (2014) VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0324-7228 57 3 81-107
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2860360] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2860360, Kapcsolat: 30217469
Kövér György. Felekezet és nemzetiség: az orosz értelmiség példája a századfordulón. (1977) TÖRTÉNELMI SZEMLE 0040-9634 20 2 247-259, 1401449
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1401449]
 1. Faragó Tamás. "Még akkor Franczia lévén…": Történeti adatok az asszimiláció és az etnikai identitások alakulásához a 18–20. században. (2010) Megjelent: Megtalálható-e a múlt? Tanulmányok Gyáni Gábor 60. születésnapjára. pp. 334-349
  Könyvrészlet[21403576] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21403576, Kapcsolat: 21113759
 2. Halmos Károly et al. Doktor úr, tanár úr, főszerkesztő asszony: A hivatások a köztudatban és a modern történetírásban. (2010) KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 1586-2410 11 42 5-18
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1421179] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1421179, Kapcsolat: 22517425
 3. Gerhard Péter. Asszimiláció és disszimiláció az önéletírásban: Fest Imre és Edmund Steinacker esete. (2008) AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 0237-7934 23 3 25-45
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2485665] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2485665, Kapcsolat: 21113757
 4. Faragó Tamás. A múlt és a számok: Pest Buda és környéke népessége és társadalma a 18-20. században. (2008) ISBN:9789637323713
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2294807] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2294807, Kapcsolat: 22548446
 5. Gyáni Gábor. Az asszimiláció fogalma a magyar társadalomtörténetben. (2002) Megjelent: Történészdiszkurzusok pp. 119-133
  Könyvrészlet[21113756] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21113756, Kapcsolat: 21113756
Kövér György. Az orosz obscsina történetéhez: (Áttekintés a hetvenes évek szovjet szakirodalmáról). (1978) TÖRTÉNELMI SZEMLE 0040-9634 21 2 338-354, 1401477
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1401477]
 1. Kende Tamás. Az orosz obscsina sorsa a magyar historiográfiában: Adalékok hazai történeti russzisztikánkhoz. (1995) VILÁGTÖRTÉNET 0083-6265 16 3-4 43-49
  Folyóiratcikk[22525609] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22525609, Kapcsolat: 22525609
 2. Tallár Ferenc. Utópiák igézetében. (1984) ISBN:9631400506
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1955699] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1955699, Kapcsolat: 22525611
Kövér György. A Kondratyev-ciklus: szakasz vagy hullám?. (1980) EGYETEMI SZEMLE 0139-4045 2 3 127-136, 1402074
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1402074]
 1. Simanovszky Zoltán. Bevezető tanulmány. (1989) Megjelent: N. D. Kondratyev - D. I. Oparin: A konjunktúra nagy ciklusai pp. 5-24
  Könyvrészlet[22548448] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22548448, Kapcsolat: 22548448
Kövér György. Iparosodás agrárországban: Magyarország gazdaságtörténete 1848-1914. (1982) ISBN:9632811623, 1400698
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1400698]
 1. Nagy Botond. Mercur a keleti végeken II: Határszéli gazdasági környezet és üzleti modellek a dualizmus kori Háromszéken (1867–1918). (2021) ISBN:9786067391800; 9789732612590; 9789732612385
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[32068479] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32068479, Kapcsolat: 30217317
 2. Szilágyi Zsolt. Vándormozgalom a trianoni Alföld területén a 20. század első harmadában. (2018) SZÁZADOK 0039-8098 152 1 85-126
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3342930] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3342930, Kapcsolat: 30216815
 3. Vörös Katalin. Az iparoktatás külföldön: Kísérlet a dualizmus kori pedagógiai sajtó és iparoktatás-politika árnyalására. (2017) SZÁZADVÉG 0237-5206 22 83 81-99
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3278254] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3278254, Kapcsolat: 30216850
 4. Nagy Péter. A Rima vonzásában: Az ózdi helyi és gyári társadalom a késő dualizmustól az államosításig. (2016) ISBN:9789633383940
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3179442] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3179442, Kapcsolat: 30210942
 5. Glósz József. Gabonakereskedelem Magyarországon a 19. század első felében. (2014) ISBN:9789632367941
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[24446587] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 24446587, Kapcsolat: 24926348
 6. Klement Judit. Hazai vállalkozók a hőskorban: A budapesti gőzmalomipar vállalkozói a 19. század második felében. (2012) ISBN:9789633121276
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2160660] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2160660, Kapcsolat: 22535366
 7. Komoróczy Géza. A zsidók története Magyarországon: 2. kötet: 1849-től a jelenkorig. (2012) ISBN:9788081014796
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2141793] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2141793, Kapcsolat: 22517368
 8. Klement Judit. Válság egy húzóágazatban -: a 19. századi malomipar példája. (2011) Megjelent: In: Gödörből gödörbe. Mindennemű válságok a 19. és 20. században pp. 79-90
  Könyvrészlet[22517426] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22517426, Kapcsolat: 22517426
 9. Molnár Péter. A korona pénzrendszer bevezetése, megszilárdulása és bukása, különös tekintettel Magyarországra 1892-1925. (2011) ISBN:9789630811255
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23139973] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23139973, Kapcsolat: 22517369
 10. Koudela Pál. Mágócsy-Dietz Sándor: mindennapi történet egy egyetemi tanárról. (2010)
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2494859] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2494859, Kapcsolat: 30214876
 11. Kárbin Ákos. Ezüst vagy arany?: Rendszerváltás a magyar pénzügyekben, az 1892. évi valutareform nemzetközi előzményei. (2010) ELSŐ SZÁZAD 1419-5127 2063-5737 Különszám 23-54
  Folyóiratcikk[22545885] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22545885, Kapcsolat: 22545897
 12. Szulovszky János. Die gewerblich-industrielle Arbeitswelt in Ungarn. (2010) Megjelent: Soziale Strukturen pp. 379-422
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1437267] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1437267, Kapcsolat: 22538049
 13. Szulovszky János. Die Dienstleistungsgesellschaft in Ungarn. (2010) Megjelent: Die Habsburgermonarchie 1848-1918, Band IX: Soziale Strukturen. pp. 467-491
  Könyvrészlet[22538086] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22538086, Kapcsolat: 22538058
 14. Pölöskei Ferenc. A Szabadelvű Párt fényei és árnyékai (1875-1906). (2010) ISBN:9789639862180
  Könyv[22525615] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22525615, Kapcsolat: 22525615
 15. Pozsgai Péter. Uradalmi regulák és paraszti stratégiák: Jobbágyok és zsellérek Torna megyében a 18. század végén. (2009) Megjelent: A felhalmozás míve pp. 125-140
  Könyvrészlet[21113917] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21113917, Kapcsolat: 21112961
 16. Klement Judit. A 19. századi budapesti gőzmalmok üzleti eredményei a mérlegek alapján. (2009) Megjelent: A felhalmozás míve pp. 382-398
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[21113445] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21113445, Kapcsolat: 21112962
 17. Benda Gyula. Zsellérből polgár - társadalmi változás egy dunántúli kisvárosban: Keszthely társadalma, 1740-1849. (2008) ISBN:9789632361482
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1347149] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1347149, Kapcsolat: 21112754
 18. Cieger András. Lónyay Menyhért 1822-1884: Szerepek - programok - konfliktusok. (2007) ISBN:9789637340550
  Könyv[21112755] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21112755, Kapcsolat: 21112755
 19. Szigeti István. Az állmcsőd árnyékában: Ghyczy Kálmán pénzügyminsizter és az 1874-es kölcsön felvétele. (2007) Megjelent: A Lajtán innen és túl pp. 275-301
  Könyvrészlet[22545598] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22545598, Kapcsolat: 22545598
 20. Ágnes Pogány. Wirtschaftsnationalismus in Ungarn im 19. und 20. Jahrhundert. (2006) Megjelent: Für eine nationale Wirtschaft : Ungarn, die Tschechoslowakei und Polen vom Ausgang des 19. Jahrhunderts bis zum Zweiten Weltkrieg pp. 11-72
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23561341] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23561341, Kapcsolat: 22547569
 21. Kovač D. Slovensko v 20. storočí. Na začiatku storočia 1901-1914. (2004)
  Könyv[21112970] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21112970, Kapcsolat: 21112970
 22. Kozári Monika. Tisza Kálmán és kormányzati rendszere. (2003) ISBN:963935029X
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1246592] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1246592, Kapcsolat: 21112958
 23. Pogány Ágnes. A Pesti Victoria Gőzmalom összeomlása. (2003) KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 1586-2410 4 14 98-116
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2204498] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2204498, Kapcsolat: 21112748
 24. Nagy Mariann. A magyar mezőgazdaság regionális szerkezete a 20. század elején.. (2003) ISBN:9639500399
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1689545] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1689545, Kapcsolat: 24926194
 25. Tomka Béla. A magyar malomipar finanszírozása (1895–1913).. (2003) KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 1586-2410 4 14 79-97
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1393692] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1393692, Kapcsolat: 21112749
 26. Kaposi Zoltán. Magyarország gazdaságtörténete 1700-2000. (2002) ISBN:9639310220
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1461295] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1461295, Kapcsolat: 22547551
 27. Tomka Béla. A magyarországi pénzintézetek rövid története, 1836–1947. (2000) ISBN:9639215724
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1392808] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1392808, Kapcsolat: 21112747
 28. Győri Róbert. Térszerkezeti változások a polgárosodó Kisalföldön. (1999) TÉR ÉS TÁRSADALOM 0237-7683 2062-9923 13 4 77-106
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1075627] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1075627, Kapcsolat: 22545929
 29. Katzburg Nathaniel. Fejezetek az újkori zsidó történelemből Magyarországon. (1999) ISBN:9633797020
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[24720625] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24720625, Kapcsolat: 21112745
 30. Tomka Béla. Érdek és érdektelenség: A bank–ipar viszony a századforduló Magyarországán, 1892–1913. (1999) ISBN:9630357348; 9630353348
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1392813] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1392813, Kapcsolat: 21112746
 31. Silber Michael K. A Jewish Minority in a Backward Economy: an Introduction. (1992) Megjelent: Jews in the Hungarian Economy 1760-1945. Studies dedicated to Moshe Carmilly-Weinberger on his eightieth birthday pp. 3-22
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[21111365] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21111365, Kapcsolat: 21112959
 32. Gergely András. Nincs cím. (1983) TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 0133-1167 1786-2140 37 9 72-74
  Folyóiratcikk[21112960] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21112960, Kapcsolat: 21112960
Kövér György. A brit tőkepiac és Magyarország: az Angol-Magyar Bank (1868-1879). (1984) SZÁZADOK 0039-8098 118 3 486-512, 1401485
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1401485]
 1. Jelić Damir. Provincial Banking in the Austro-Hungarian Monarchy and Successor States, 1913 / 1925. (2008)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[22521622] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22521622, Kapcsolat: 22521622
 2. Holec Roman. British-Hungarian Economic Relations from the Perspective of Slovakia during the Period of Dualism. (2002) Megjelent: Great Britain and Central Europe 1867-1914 pp. 161-173
  Könyvrészlet[21113132] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21113132, Kapcsolat: 21113132
 3. Tomka Béla. The Development of Hungarian Banking, 1880-1931: an International Comparison. (2001) JOURNAL OF EUROPEAN ECONOMIC HISTORY 0391-5115 30 1 125-162
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21112758] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21112758, Kapcsolat: 21112681
 4. Tomka Béla. A német tőke Magyarországon az első világháború előtt.. (2001) SZÁZADOK 0039-8098 135 5 1053-1073
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1393709] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1393709, Kapcsolat: 21112689
 5. Tomka Béla. A magyarországi pénzintézetek rövid története, 1836–1947. (2000) ISBN:9639215724
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1392808] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1392808, Kapcsolat: 21112673
 6. Tomka Béla. Érdek és érdektelenség: A bank–ipar viszony a századforduló Magyarországán, 1892–1913. (1999) ISBN:9630357348; 9630353348
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1392813] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1392813, Kapcsolat: 21112667
 7. Tomka Béla. A magyar bankrendszer fejlődésének sajátosságai nemzetközi összehasonlításban, 1880–1931.. (1999) SZÁZADOK 0039-8098 133 4 655-683
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1393726] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1393726, Kapcsolat: 21112684
Kövér György. A Kondratyev-ciklus története. (1985) AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE 0002-1105 27 3-4 435-457, 1401638
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1401638]
 1. Czoch Gábor. A "longue durée" körüli viták: A történeti idő megközelítésének változásai az Annales folyóirat körében. (2009) Megjelent: A felhalmozás míve pp. 517-527
  Könyvrészlet[21114131] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21114131, Kapcsolat: 21114131
 2. Sipos Béla et al. A hosszú hullámok alakulása a mezőgazdaságban. (1991) STATISZTIKAI SZEMLE 0039-0690 69 10 798-812
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1441663] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1441663, Kapcsolat: 22550676
Kövér György. 1873. Egy krach anatómiája. (1986) ISBN:9632116968, 1400697
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1400697]
 1. Pilkhoffer Mónika. A Pesti Építőtársaság működése. (2016) Megjelent: Sed intelligere pp. 131-143
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3232822] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3232822, Kapcsolat: 30210860
 2. Korányi G. Stellázs-üzlet ultimóra: A Budapesti Áru- és Értéktőzsde története 1864 /1948. (2014) ISBN:9789631203370
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[24897359] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24897359, Kapcsolat: 24897359
 3. Tamás Ágnes. Válságtörténetek a humor optikáján keresztül.: A gazdasági válságok, az éhínség és a kolera a korabeli élclapokban. (2013) KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 1586-2410 14 54 81-103
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2507906] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2507906, Kapcsolat: 24926429
 4. Szigeti István. „Hazámnak hasznos polgárja kívánok lenni”: Ghyczy Kálmán élete és politikai pályája (1808–1888). (2012) ISBN:9789636934620
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2189940] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2189940, Kapcsolat: 24926434
 5. Klement Judit. Hazai vállalkozók a hőskorban: A budapesti gőzmalomipar vállalkozói a 19. század második felében. (2012) ISBN:9789633121276
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2160660] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2160660, Kapcsolat: 22535376
 6. Komoróczy Géza. A zsidóság története Magyaroszágon II.: 1849-től a jelenkorig. (2012) ISBN:9788081014802
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[22517367] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22517367, Kapcsolat: 22517367
 7. Kupa László. A polícia alkonyától a szociológia hajnaláig: a magyar szociológiai gondolkodás kialakulása a reformkortól a századfordulóig : egyetemi tankönyv. (2012) ISBN:9786155181856
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2202877] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2202877, Kapcsolat: 30210981
 8. Fenyves Miklós. Terepszemle: utazások a Monarchia német nyelvű publicisztikájában. (2010) ISBN:9789636933098
  Könyv/Oktatási anyag (Könyv)/Oktatási[2158193] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2158193, Kapcsolat: 30214848
 9. Klement J. Gőzmalmok a Duna partján: A budapesti malomipar a 19-20. században. (2010) ISBN:9789633469460
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1456842] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1456842, Kapcsolat: 21113664
 10. Cieger A. Lónyay Menyhért 1822-1884. Szerepek - programok - konfliktusok. (2008) ISBN:9789637340550
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[211243] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 211243, Kapcsolat: 21111373
 11. Vári András. Herren und Landwirte: Ungarische Aristokraten und agrarier auf dem Weg in die Moderne (1821-1910). (2008) ISBN:9783447057585
  Könyv[21114203] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21114203, Kapcsolat: 21114204
 12. Botos János. Banki értékpapírok Magyarországon.. (2008) ISBN:9639736622
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[31598909] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31598909, Kapcsolat: 30214871
 13. Schlett István. Válságkezelés, rendszerváltoztatás vagy a pártstruktúra átalakítása? Politikai dilemmák és válaszok az 1873-1875-ös pénzügyi válság idején. (2007) KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 0023-4346 54 2 142-166
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1457291] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1457291, Kapcsolat: 22525648
 14. Balogh János. Napilapok és pénzintézetek kapcsolata a dualizmus korában: A Guttenberg Hírlapkiadó Társaság. (2007) MÉDIAKUTATÓ: MÉDIAELMÉLETI FOLYÓIRAT 1586-8389 8 2 73-92
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24921192] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24921192, Kapcsolat: 24921192
 15. Csáky Moritz. Az operett az 1900-as évek tájékán: Egy kultúrtörténeti értelmezés kísérlete. (2005) REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM 0865-557X 2415-959X 2415-9603 16 1 53-70
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22525617] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22525617, Kapcsolat: 22525617
 16. Bolovan Sorina. Transylvania in the Modern Era. Demographic aspects.. (2003) ISBN:9738589447
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[21113802] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21113802, Kapcsolat: 21113802
 17. Kozári Monika. Tisza Kálmán és kormányzati rendszere. (2003) ISBN:963935029X
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1246592] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1246592, Kapcsolat: 21111374
 18. Kiefer Ferenc. A magyar nyelv kézikönyve. (2003) ISBN:9630579855
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[195060] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 195060, Kapcsolat: 30214869
 19. Egry Gábor. A Brassói és Nagyszebeni Általános Takarékpénztár korai történetének néhány jellegzetessége 1835-1848. (2002) SZÁZADOK 0039-8098 136 6 1261-1293
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1344891] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1344891, Kapcsolat: 21113801
 20. Tomka Béla. A magyarországi pénzintézetek rövid története, 1836–1947. (2000) ISBN:9639215724
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1392808] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1392808, Kapcsolat: 21111371
 21. Cieger A. A bukott politikus. (2000) Megjelent: Régi témák, mai kérdések a mentalitástörténetben pp. 68-80
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[200825] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 200825, Kapcsolat: 21111377
 22. Katzburg Nathaniel. Fejezetek az újkori zsidó történelemből Magyarországon. (1999) ISBN:9633797020
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[24720625] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24720625, Kapcsolat: 21111367
 23. Tomka Béla. Érdek és érdektelenség: A bank–ipar viszony a századforduló Magyarországán, 1892–1913. (1999) ISBN:9630357348; 9630353348
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1392813] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1392813, Kapcsolat: 21111370
 24. Pogány Ágnes. Business History in Ungarn. (1999) Megjelent: Business History. Wissenschaftliche Entwicklungstrends und Studien aus Zentraleuropa pp. 77-85
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[21111369] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21111369, Kapcsolat: 21111369
 25. Cieger A. A politika forgószínpadán. Lónyay Menyhért útja a politikában (1873-1875). (1999) SZÁZADOK 0039-8098 133 3 463-496
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[200050] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 200050, Kapcsolat: 21113800
 26. Cieger A. A Lónyay-Kappel-vagyon nyomában. Egy újarisztokrata család vagyoni helyzete és életkörülményei a 19. század második felében. (1998) TÖRTÉNELMI SZEMLE 0040-9634 40 1–2 87-112
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[199617] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 199617, Kapcsolat: 21111362
 27. Silber Michael K. A Jewish Minority in a Backward Economy: an Introduction. (1992) Megjelent: Jews in the Hungarian Economy 1760-1945. Studies dedicated to Moshe Carmilly-Weinberger on his eightieth birthday pp. 3-22
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[21111365] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21111365, Kapcsolat: 21111365
Kövér György. Állam - bank - vasútépítés: A Magyar Keleti Vasút (1868-1873). (1986) ACTA UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS DE LUDOVICO KOSSUTH NOMINATAE SERIES HISTORICA 0418-4556 41 19 5-17, 1401611
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1401611]
 1. Nagy Botond. Mercur a keleti végeken II: Határszéli gazdasági környezet és üzleti modellek a dualizmus kori Háromszéken (1867–1918). (2021) ISBN:9786067391800; 9789732612590; 9789732612385
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[32068479] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32068479, Kapcsolat: 30217321
 2. Vári András. Urak és gazdászok.: Arisztokrácia, agrárértelmiség és agrárius mozgalom Magyarországon 1821-1898.. (2009) ISBN:9789634465447
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1612448] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1612448, Kapcsolat: 22521599
 3. Kiss Zsuzsanna. A belga bank Magyarországon: A Banque de Credit Foncier et Industriel tevékenysége Magyarországon az 1860-as években. (2009) Megjelent: A felhalmozás míve pp. 352-358
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2170390] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2170390, Kapcsolat: 22521595
 4. Cieger András. Lónyay Menyhért 1822 - 1884: Szerepek - progrmok - konfliktusok. (2008) ISBN:9789637340550
  Könyv[22521620] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22521620, Kapcsolat: 22521620
 5. Vári András. Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület és tagsága a 19. század 2. felében.. (2006) Megjelent: Zsombékok pp. 285-321
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1786385] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1786385, Kapcsolat: 22521574
Kövér György. A Szovjetunió és Közép-Kelet-Európa: Gazdasági érintkezés a két világháború között. (1986) TÖRTÉNELMI SZEMLE 0040-9634 29 3-4 481-489, 1401481
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1401481]
 1. Seres Attila. Magyar–szovjet gazdasági kapcsolatok 1920–1941. (2010) ISBN:9789639627291
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1442254] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1442254, Kapcsolat: 21122674
Kövér György. Az Osztrák-Magyar Monarchia bankrendszerének fejlődése. (1986) KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 0023-4346 33 3 312-324, 1401489
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1401489]
 1. Gaucsík István. Az Öreg Takarék. Az Ipolysági Takarékpénztár rövid története (1868-1945). (2015) FÓRUM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE: A SZLOVÁKIAI MAGYAR TUDOMÁNYOS MŰHELYEK FOLYÓIRATA 1335-4361 17 51 p. 59
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26975582] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26975582, Kapcsolat: 30217465
 2. Molnár Péter. A korona pénzrendszer bevezetése, megszilárdulása és bukása, különös tekintettel Magyarországra 1892-1925. (2011) ISBN:9789630811255
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23139973] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23139973, Kapcsolat: 22517370
 3. Kárbin Ákos. Ezüst vagy arany?: Rendszerváltás a magyar pénzügyekben, az 1892. évi valutareform nemzetközi előzményei. (2010) ELSŐ SZÁZAD 1419-5127 2063-5737 Különszám 23-54
  Folyóiratcikk[22545885] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22545885, Kapcsolat: 22545893
 4. Takács Tibor. Döntéshozók: Városi elit és városi önkormányzat Nyíregyházán a 20. század első felében. (2008) ISBN:9789632360874
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1927945] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1927945, Kapcsolat: 24921235
 5. Ágnes Pogány. Wirtschaftsnationalismus in Ungarn im 19. und 20. Jahrhundert. (2006) Megjelent: Für eine nationale Wirtschaft : Ungarn, die Tschechoslowakei und Polen vom Ausgang des 19. Jahrhunderts bis zum Zweiten Weltkrieg pp. 11-72
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23561341] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23561341, Kapcsolat: 22547561
 6. Tomka Béla. A német tőke Magyarországon az első világháború előtt.. (2001) SZÁZADOK 0039-8098 135 5 1053-1073
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1393709] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1393709, Kapcsolat: 21112724
 7. Tomka Béla. Érdek és érdektelenség: A bank–ipar viszony a századforduló Magyarországán, 1892–1913. (1999) ISBN:9630357348; 9630353348
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1392813] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1392813, Kapcsolat: 21112722
 8. Tomka Béla. A magyar bankrendszer fejlődésének sajátosságai nemzetközi összehasonlításban, 1880–1931.. (1999) SZÁZADOK 0039-8098 133 4 655-683
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1393726] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1393726, Kapcsolat: 21112716
 9. Tomka Béla. Das Verhältnis zwischen Banken und Industrie in Ungarn, 1895–1913.. (1997) UNGARN-JAHRBUCH: ZEITSCHRIFT FUR INTERDISZIPLINARE HUNGAROLOGIE 0082-755X 23 173-203
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1393730] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1393730, Kapcsolat: 21112723
Kövér György. A konferencia megnyitása. (1987) Megjelent: Társadalomtörténeti módszerek és forrástípusok pp. 15-16, 1841550
Könyvrészlet/Előszó, utószó (Könyvrészlet)/Tudományos[1841550]
 1. Vonyó József. Előszó helyett: A hely-, város-, üzem- és intézménytörténet-írás néhány kérdéséről. (2012) Megjelent: Városok, üzemek, intézmények. pp. 7-37
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[24927293] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24927293, Kapcsolat: 24927293
 2. Csíki Tamás et al. A magyar társadalomtörténet-írás története a kezdetektől napjainkig. (2003) Megjelent: Bevezetés a társadalomtörténetbe pp. 208-240
  Könyvrészlet/Felsőoktatási tankönyv része (Könyvrészlet)/Oktatási[2005751] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2005751, Kapcsolat: 22548158
Kövér György. A londoni tőzsde és Ausztria-Magyarország hitele (1868-1871). (1987) EGYETEMES TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 0324-5152 16 35. évf. 19-34, 1401637
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1401637]
 1. Cieger András. Lónyay Menyhért 1822-1884: Szerepek - programok - konfliktusok. (2008) ISBN:9789637340550
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[21113764] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21113764, Kapcsolat: 21114133
 2. Szigeti István. Az állmcsőd árnyékában: Ghyczy Kálmán pénzügyminsizter és az 1874-es kölcsön felvétele. (2007) Megjelent: A Lajtán innen és túl pp. 275-301
  Könyvrészlet[22545598] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22545598, Kapcsolat: 22545562
 3. Cieger András. Az alkudozás küzdőterei: Lónyay Menyhért szerepe az 1867-es gazdasági kiegyezésben. (2006) SZÁZADOK 0039-8098 140 6 1377-1403
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2107596] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2107596, Kapcsolat: 21114132
Kövér György. Egy kereskedő-bankár kapcsolatrendszere: Kohen I. I. 1869-es csődperének tanulságai. (1987) Megjelent: Társadalomtörténeti módszerek és forrástípusok pp. 321-329, 1400856
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[1400856]
 1. Papp Viktor. Jómódúak és nincstelenek?: Az ügyvédség vagyoni differenciálódása a dualizmus kori Budapesten. (2020) KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 1586-2410 21 81 53-77
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31785047] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31785047, Kapcsolat: 30217382
 2. Tamás Ágnes. Válságtörténetek a humor optikáján keresztül.: A gazdasági válságok, az éhínség és a kolera a korabeli élclapokban. (2013) KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 1586-2410 14 54 81-103
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2507906] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2507906, Kapcsolat: 24926426
2021-08-03 10:31