Simon Gábor. Referenciális állványzatépítés: A rím pragmatikai motiváltságáról. (2011) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 135 3 286-313, 1993004
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1993004]
 1. Domonkosi Ágnes. Szövegtípus és tudásátadás, avagy lehetne-e tankönyv egy meseregény?. (2017) Megjelent: A tankönyvkutatás szakmai, módszertani kérdései pp. 135-149
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3325855] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3325855, Kapcsolat: 27158184
 2. Tátrai Szilárd. Az aposztrofé és a dalszövegek líraisága. (2012) Megjelent: A stilisztikai-retorikai alakzatok szöveg- és stílusstruktúrát meghatározó szerepe pp. 197-207
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2072273] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2072273, Kapcsolat: 23285078
Simon Gábor. A magyar rím fonológiai leírása funkcionális-kognitív fonológiai megközelítésben. (2012) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 136 1 65-82, 2127154
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2127154]
 1. Balázs Géza. A művészet és a nyelv születése: Szemiotika, művészetelmélet, antropológiai nyelvészet. (2021) ISBN:9786156224040
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[32051365] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32051365, Kapcsolat: 30124693
Simon Gábor. A stílus szociolingvisztikai meghatározásáról. (2012) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 108 1 18-39, 1993011
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1993011]
 1. Tátrai Szilárd et al. A stílustulajdonítás szociokulturális szituáltsága. Funkcionális kognitív pragmatikai megközelítés. (2020) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 144 1 1-43
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31304647] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31304647, Kapcsolat: 28996194
 2. Szabó Gergely. „Hogy fejezzem ki magam szépen?” – Nyelvi ideológiák az obszcenitások mögött. (2015) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 139 3 334-348
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2980464] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2980464, Kapcsolat: 30354404
 3. Petykó Márton. A boszorkányperek periratai mint közösség- és identitásképző diskurzusok. (2015) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 111 2 147-161
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2914995] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2914995, Kapcsolat: 30354412
 4. Petykó Márton. A diszkurzív közösség- és identitásképzés szociokognitív mopdellje felé. (2014) Megjelent: Nyelvben a világ pp. 361-369
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2569925] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2569925, Kapcsolat: 23776047
 5. Tolcsvai Nagy. The cognitive linguistic foundations of the socio-cultural factors in style. (2013) STUDIA LINGUISTICA HUNGARICA 2062-1841 28 7-20
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2546702] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2546702, Kapcsolat: 23729149
 6. Tolcsvai Nagy Gábor. A stílus szociokulturális tényezőinek kognitív nyelvészeti megalapozása. (2012) Megjelent: A stílus szociokulturális tényezői pp. 19-49
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2430537] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2430537, Kapcsolat: 23284971
Simon Gábor. Az archaizáló nyelvhasználat nyelvi potenciáljáról funkcionális kognitív kiindulópontból. (2012) Megjelent: A stílus szociokulturális tényezői pp. 97-123, 2273819
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2273819]
 1. Krizsai Fruzsina. A nyelvváltozat stilisztikai potenciálja halottbúcsúztató versekben. (2021) Megjelent: A grammatikától a retorikáig pp. 361-370
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[32147882] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 32147882, Kapcsolat: 30452006
 2. Tátrai Szilárd et al. A stílustulajdonítás szociokulturális szituáltsága. Funkcionális kognitív pragmatikai megközelítés. (2020) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 144 1 1-43
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31304647] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31304647, Kapcsolat: 28996198
Simon Gábor. Egy kognitív poétikai rímelmélet megalapozása. (2012), 2273823
Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2273823]
 1. Tátrai Szilárd et al. A stílustulajdonítás szociokulturális szituáltsága. Funkcionális kognitív pragmatikai megközelítés. (2020) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 144 1 1-43
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31304647] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31304647, Kapcsolat: 29454219
 2. Tátrai Szilárd. Attitude, comparison, and relation in style. Remarks of the socio-cultural factors of style. (2013) STUDIA LINGUISTICA HUNGARICA 2062-1841 2013 21-35
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2546626] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2546626, Kapcsolat: 23729143
 3. Tátrai Szilárd. Viszonyulás és viszonyítás: Megjegyzések a stílus szociokulturális tényezőinek vizsgálatához. (2012) Megjelent: A stílus szociokulturális tényezői pp. 51-71
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2317755] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2317755, Kapcsolat: 23284932
Simon Gábor. Szemantikai konstruálás a metaforikus kifejezésekben. (2012) Megjelent: Konstrukció és jelentés pp. 175-193, 1993759
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1993759]
 1. Horváth Péter. A szereplőkonstruálás mintázatai történelmi tárgyú narratívákban. (2020) ISBN:9789634545941
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[31787924] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31787924, Kapcsolat: 30829247
Simon Gábor. A líra interszubjektivitása.: Az én mint poétikai konstrukció Ady költészetében.. (2013) Megjelent: A megismerés és az értelmezés konstrukciói pp. 320-340, 2462380
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2462380]
 1. Farkas Zsuzsanna. Fogalmi integrációs hálózatok jelentésképző szerepéről - Az atléta halála kapcsán. (2016) Megjelent: Találkozások Félúton pp. 9-18
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[3158310] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3158310, Kapcsolat: 25747416
Simon Gábor. Egy kognitív poétikai rímelmélet megalapozása. (2014) ISBN:9786155219757, 2730947
Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2730947]
 1. Pethő József. A Krúdy-próza megszemélyesítő metaforái. (2021) ARGUMENTUM 1787-3606 17 782-794
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32349062] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32349062, Kapcsolat: 30826369
 2. Horváth Péter. A szereplőkonstruálás mintázatai történelmi tárgyú narratívákban. (2020) ISBN:9789634545941
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[31787924] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31787924, Kapcsolat: 30829254
 3. Tátrai Szilárd et al. A stílustulajdonítás szociokulturális szituáltsága. Funkcionális kognitív pragmatikai megközelítés. (2020) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 144 1 1-43
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31304647] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31304647, Kapcsolat: 28996191
 4. Ballagó Júlia. Az internetes receptportálok műfajisága a kontextualizációs utasításként értelmezett paratextusok nézőpontjából ... (2019) Megjelent: Kontextualizáció és metapragmatikai tudatosság pp. 315-334
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30801125] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30801125, Kapcsolat: 28304073
 5. Tátrai Szilárd. "a mondat múlatja immár az időt." A műfaji sémák működése Esterházy Péter nyelvművészetében. (2019) Megjelent: "Nincs vége. Ez a befejezés." pp. 196-231
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30815897] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30815897, Kapcsolat: 28319532
 6. Domonkosi Ágnes et al. Kreatív-produktív módszerek és kvalitatív szövegelemzés a poétikai kutatásban. (2018) Megjelent: Nyelv, poétika, kogníció pp. 113-137
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3424342] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3424342, Kapcsolat: 28062128
 7. Falyuna Nóra. Esettanulmány a dalszövegek líraiságának elemzéséhez. (2018) Megjelent: Nyelv, poétika, kogníció pp. 79-94
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30460779] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30460779, Kapcsolat: 28061766
 8. Kugler Nóra. Az összetett mondat. (2018) ISBN:9789634638902
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[3380612] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3380612, Kapcsolat: 27432413
 9. Tátrai Szilárd. Az aposztrofikus fikció és a közös figyelem működése a dalszövegekben - társas kognitív megközelítés. (2018) Megjelent: Nyelv, poétika, kogníció pp. 65-78
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30479224] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30479224, Kapcsolat: 28061752
 10. Tátrai Szilárd. "a mondat múlatja immár az időt": A műfaji sémák működése Esterházy Péter Esti című regényében. (2018) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 99 1 84-96
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3383036] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3383036, Kapcsolat: 27417809
 11. Domonkosi Ágnes. „Nem lett volna máskép belőle szép mese”: Népiesség, műfaj, stílus Arany János Rózsa és Ibolya című munkájában. (2017) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 113 4 406-419
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3300224] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3300224, Kapcsolat: 27117524
 12. Pethő József. Krúdy Szindbád-novelláinak stílusrétegzettségéről. (2017) Megjelent: Stilus virum arguit - A stílus elárulja az embert. pp. 99-111
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3292114] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3292114, Kapcsolat: 28341390
 13. Markó Alexandra. Hangtan. (2017) Megjelent: Nyelvtan pp. 75-206
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3321950] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3321950, Kapcsolat: 28295574
 14. Tátrai Szilárd. Esti Kornél és a beégés. Megjegyzések a műfajiság pragmatikai vonatkozásaihoz. (2017) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 113 3 290-301
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3274360] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3274360, Kapcsolat: 26849968
 15. Farkas Zsuzsanna. Fogalmi integrációs hálózatok jelentésképző szerepéről - Az atléta halála kapcsán. (2016) Megjelent: Találkozások Félúton pp. 9-18
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[3158310] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3158310, Kapcsolat: 25747412
 16. Czégány Szandra. Soráthajlások szerepe a Lovasi András-dalszövegekben (különös tekintettel a Ha én lennék című zeneszám szövegére). (2015) ELSŐ SZÁZAD 1419-5127 2063-5737 2015. nyár 115-136
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27158197] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27158197, Kapcsolat: 27158197
 17. Laczkó Krisztina et al. "Évek óta mást se csinálunk": A többes szám első személyű deixiktikus elemek működésének vizsgálatához. (2015) Megjelent: A nyelv dimenziói pp. 501-514
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3038552] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3038552, Kapcsolat: 25526715
Simon Gábor. Közelítések a nyelvi kreativitás fogalmához. (2014) Megjelent: Nyelvben a világ pp. 77-86, 2567938
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2567938]
 1. Ladányi Mária. A nyelvi leírás néhány kategóriájának és terminusának értelmezése eltérő nyelvelméleti keretekben. (2020) Megjelent: Nyelvtan, diskurzus, megismerés pp. 63-86
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31633471] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31633471, Kapcsolat: 29514559
 2. Imrényi András et al. Nyelvtan. (2017) ISBN:9769632762913
  Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[3321905] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3321905, Kapcsolat: 27410814
Simon Gábor. Megszólalás és megszólítás: Az interszubjektivitás mintázatai lírai diskurzusokban. (2015) Megjelent: Használat és hatás: újabb eredmények a magyarországi pragmatikai kutatásokban pp. 35-66, 3026021
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3026021]
 1. Dodé Réka et al. Poétika és korpusz: Hogyan nyújthat segítséget a korpusznyelvészet poétikus szövegek vizsgálatához?. (2018) Megjelent: Nyelv, poétika, kogníció pp. 175-196
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3424338] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3424338, Kapcsolat: 28062209
 2. Domonkosi Ágnes et al. Kreatív-produktív módszerek és kvalitatív szövegelemzés a poétikai kutatásban. (2018) Megjelent: Nyelv, poétika, kogníció pp. 113-137
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3424342] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3424342, Kapcsolat: 28062135
 3. Falyuna Nóra. Esettanulmány a dalszövegek líraiságának elemzéséhez. (2018) Megjelent: Nyelv, poétika, kogníció pp. 79-94
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30460779] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30460779, Kapcsolat: 28061768
 4. Domonkosi Ágnes. A személyviszonyok poetizálódása Závada Péter Virályok sijjogása című versében. (2018) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 142 3 298-309
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30433380] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30433380, Kapcsolat: 27861833
 5. Domonkosi Ágnes. Kereszteződő jelentések: a poétikusság eszközei Závada Péter Virályok sijjogása című versében.. (2016) Megjelent: Prózától a líráig. Írások Nagy L. János tiszteletére. pp. 117-122
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26060829] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26060829, Kapcsolat: 26060829
Simon Gábor. A metaforikus jelentés nyelvtanvezérelt megközelítése. (2016) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 140. 2 178-199, 3107497
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3107497]
 1. Baranyiné Kóczy Judit. Mi a kulturális metafora?. (2017) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 140 4 404-425
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3325455] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3325455, Kapcsolat: 29806671
Simon Gábor. Bevezetés a kognitív lírapoétikába: A költészet mint megismerés vizsgálatának lehetőségei. (2016) ISBN:9789634090755, 3155397
Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3155397]
 1. Domonkosi Ágnes et al. „Útrakeltek a héják”– A személyjelölés konstrukciói a Héjanász az avaron kaleidoszkopikus szövegváltozataiban. (2021) Megjelent: Líra, poétika, diskurzus pp. 213-236
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31883314] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31883314, Kapcsolat: 29863887
 2. Tátrai Szilárd. Nézőpont kérdése. A konstruálás pragmatikai vonatkozásairól. (2021) ARGUMENTUM 1787-3606 17 532-550
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32458956] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 32458956, Kapcsolat: 30824160
 3. Pethő József. Az önmegszólító versek személyjelölő konstrukcióiról. (2021) Megjelent: Líra, poétika, diskurzus pp. 195-212
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31871639] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31871639, Kapcsolat: 29859062
 4. Krizsai Fruzsina. A személyjelölés aposztrofikus mintázatai halottbúcsúztató versekben. (2021) Megjelent: Líra, poétika, diskurzus pp. 293-309
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31882554] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31882554, Kapcsolat: 29862985
 5. Pethő József. A Krúdy-próza megszemélyesítő metaforái. (2021) ARGUMENTUM 1787-3606 17 782-794
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32349062] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32349062, Kapcsolat: 30826371
 6. Pethő József. A funkcionális kognitív nyelvtan és a stíluselemzés. (2020) Megjelent: Nyelvtan, diskurzus, megismerés pp. 397-416
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31649305] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31649305, Kapcsolat: 29533773
 7. Kékesi Balázs. A mentalizmus új útjain - A megújuló kognitív tudomány és a mentalista nyelvfilozófia közelítési lehetőségei a jelentésalkotás problematikájának tükrében. (2019)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[31612993] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31612993, Kapcsolat: 29750278
 8. Domonkosi Ágnes et al. Szövegtípus, stílus, műfaj.: Kreatív utak a szövegtan és a stilisztika tanításában. (2018) Megjelent: Grammatika és oktatás – időszerű kérdések pp. 57-69
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3379507] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3379507, Kapcsolat: 27416158
 9. Domonkosi Ágnes et al. Kreatív-produktív módszerek és kvalitatív szövegelemzés a poétikai kutatásban. (2018) Megjelent: Nyelv, poétika, kogníció pp. 113-137
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3424342] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3424342, Kapcsolat: 28062141
 10. Falyuna Nóra. Esettanulmány a dalszövegek líraiságának elemzéséhez. (2018) Megjelent: Nyelv, poétika, kogníció pp. 79-94
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30460779] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30460779, Kapcsolat: 28061771
 11. Tátrai Szilárd. Az aposztrofikus fikció és a közös figyelem működése a dalszövegekben - társas kognitív megközelítés. (2018) Megjelent: Nyelv, poétika, kogníció pp. 65-78
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30479224] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30479224, Kapcsolat: 28061756
 12. Domonkosi Ágnes. A személyviszonyok poetizálódása Závada Péter Virályok sijjogása című versében. (2018) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 142 3 298-309
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30433380] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30433380, Kapcsolat: 27861821
 13. Pethő József. A személyjelölés és az aposztrofé konstrukciói Kosztolányi Dezső Számadás című kötetében. (2018) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 142 3 260-279
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30433360] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30433360, Kapcsolat: 27861383
 14. Tolcsvai Nagy Gábor. Szubjektivizáció és az episztemikus lehorgonyzás felfüggesztése: Egy lírai beszédmód poétikája. (2017) Megjelent: Verskultúrák pp. 338-362
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3313093] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3313093, Kapcsolat: 27045269
 15. Tolcsvai Nagy Gábor. Poétikai modernség Arany balladáinak alkotott nyelvében. (2017) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 113 4 394-405
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3300198] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3300198, Kapcsolat: 27117487
 16. Pethő József. Krúdy Szindbád-novelláinak stílusrétegzettségéről. (2017) Megjelent: Stilus virum arguit - A stílus elárulja az embert. pp. 99-111
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3292114] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3292114, Kapcsolat: 28341398
 17. Tátrai Szilárd. Bódog Alexa-Csatár Péter-Németh T. Enikő-Vecsey Zoltán szerk., Használat és hatás. Újabb eredmények a magyarországi pragmatikai kutatásokban. (2017) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 113 3 362-365
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[3274361] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3274361, Kapcsolat: 26850134
 18. Nagy Julianna. A nyelvi játék reprezentációja Varró Dániel költészetében. (2017) Megjelent: A hungarológia ma: nyelvészet, kultúra és oktatás. Hungarologia dzisiaj: językoznawstwo, kultura i dydaktyka pp. 297-305
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3360154] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3360154, Kapcsolat: 27304217
 19. Pethő József. A képiség jelentésstilisztikája a Toldi estéjében. (2017) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 141 2 127-142
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3262326] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3262326, Kapcsolat: 26830525
Simon Gábor. On patterns of intersubjective cognition in didactic poetry. (2016) LOGOS ET LITTERA: INTERDISCIPLINARY APPROACHES TO TEXT 2336-9884 3 2 90-112, 3165064
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3165064]
 1. Corel van den. All Manners of Actual Teaching: The Didaxis of Didiactic Poetry and its Variform Applications. (2019)
  Egyéb/Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb)/Tudományos[31790697] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31790697, Kapcsolat: 29750275
Kugler Nóra et al. A felismerőképesség határán: Az összetett szó mint emergens szemantikai konstrukció.. (2017) Megjelent: Összetételek és nyelvleírási modellek pp. 95-131, 3278222
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3278222]
 1. Palágyi László. A magyar nomen actionis és metonimikus kiterjesztései. (2021) ARGUMENTUM 1787-3606 17 374-398
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32459028] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 32459028, Kapcsolat: 30823101
 2. Palágyi László. -Ó és -Ás képzős alakok és alapigéik hálózati megközelítése. (2020) Megjelent: Hálózatkutatás pp. 297-318
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31598131] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31598131, Kapcsolat: 29451111
 3. Ladányi Mária. Alaktan. (2017) Megjelent: Nyelvtan pp. 501-660
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[27411633] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27411633, Kapcsolat: 27411633
Kuna Ágnes et al. Műfaj, szövegtípus, szövegfajta. Nézőpontok, kategóriák, modellek a szövegnyelvészeti kutatásban: Bevezetés. (2017) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 113 3 257-275, 3274372
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3274372]
 1. Fóris Ágota. Nyelvészeti kutatások a tartalomfejlesztés és a dokumentáció területén. (2021) Megjelent: Tartalomfejlesztés és dokumentáció. Nyelvészeti kutatások pp. 19-52
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[32104152] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32104152, Kapcsolat: 30230787
 2. Nagy-Varga Zsolt. Kommunikációfejlesztés középiskolás diákok körében. (2021) ISBN:9789634547167
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[32180572] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32180572, Kapcsolat: 30362520
 3. Csontos Nóra. A tudás megosztásának módja a szakszövegekben: A szakszövegtípus egy lehetséges értelmezése. (2021) Megjelent: Tartalomfejlesztés és dokumentáció. Nyelvészeti kutatások pp. 93-122
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[32104161] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32104161, Kapcsolat: 30230790
 4. Tary Blanka. Anya-, illetve idegen nyelvi szövegértés vizsgálata pedagógusok véleményének tükrében. (2021) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 31 3 30-50
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31998792] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31998792, Kapcsolat: 30088083
 5. Varga Éva Katalin et al. A kórházi ellátás dokumentumai. (2021) Megjelent: Tartalomfejlesztés és dokumentáció. Nyelvészeti kutatások pp. 289-326
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[32104157] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32104157, Kapcsolat: 30230808
 6. Csontos Nóra. Szakszöveg-tipológia: Szakszövegtípusok vizsgálata társas-kognitív keretben. (2020) ISBN:9789634147152
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[31645961] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31645961, Kapcsolat: 29746859
 7. H. Tomesz Tímea. Sportesemények a médiaszövegek hálózatában. (2020) Megjelent: Hálózatkutatás pp. 351-365
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31598104] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31598104, Kapcsolat: 29451039
 8. Kocsis Zsuzsanna. Kora újkori levélírnokok: Kézazonosítási lehetőségek elmélete és módszerei. (2020) ISBN:9786158032541
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[31606994] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31606994, Kapcsolat: 29461501
 9. Fóris Ágota. Fordítás és terminológia: Elmélet és gyakorlat. (2020)
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[31659903] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31659903, Kapcsolat: 30095712
 10. Dér Csilla Ilona. Diskurzusjelölők és társulásaik a magyar nyelvben. (2020) ISBN:9789634147442
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[31786306] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31786306, Kapcsolat: 29797379
 11. Fóris Ágota et al. A terminológia mint a fordítóknak nyújtott információ- és tudásmenedzsment – történeti szempontok. (2020) AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 0237-7934 35 2 37-48
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31635086] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31635086, Kapcsolat: 29496071
 12. Dér Csilla Ilona. Tudományos műfajok – szaknyelvi műfajok. (2019) Megjelent: Dokumentáció, tartalomfejlesztés és szakírás pp. 131-146
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30910654] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30910654, Kapcsolat: 28744533
 13. Csontos Nóra. A műszaki szöveg szövegtipológiai elemzése: A használati utasítás szövegtiplológiai elemzése. (2019) Megjelent: Dokumentáció, tartalomfejlesztés és szakírás pp. 147-168
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30910720] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30910720, Kapcsolat: 28742108
 14. Schirm Anita. A diskurzusjelölők funkciói a szövegtípusok tükrében. (2019) Megjelent: Kontextualizáció és metapragmatikai tudatosság pp. 265-290
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30802922] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30802922, Kapcsolat: 28332705
 15. Kugler Nóra. Magyar nyelvtan. A nyelvi jel. A 9-12. évfolyam számára. Tanári kézikönyv.. (2018)
  Könyv/Oktatási anyag (Könyv)/Oktatási[31914439] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31914439, Kapcsolat: 30202350
 16. Götz Andrea. Linguistic contrast and translation universals: A corpus-based investigation of the translational use of the Hungarian pragmatic marker vajon (‘I wonder’). (2018)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[30623719] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30623719, Kapcsolat: 28104571
 17. Domonkosi Ágnes et al. Írásbeli kapcsolattartás a hallgató-oktató viszonyban: szokásrendek és problémák a nyelvi reflexiók tükrében. (2018) ACTA UNIVERSITATIS DE CAROLO ESZTERHÁZY NOMINATAE: SECTIO LINGUISTICA HUNGARICA / AZ ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEM TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI. TANULMÁNYOK A MAGYAR NYELVTUDOMÁNY KÖRÉBŐL 2631-0198 44 89-107
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30320360] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30320360, Kapcsolat: 27801742
 18. Hámori Ágnes. Az érzelmek elemzési lehetőségei a kognitív poétikai kutatásban és korpuszfeldolgozásban. (2018) Megjelent: Nyelv, poétika, kogníció pp. 139-173
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30460791] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30460791, Kapcsolat: 27890990
 19. Domonkosi Ágnes. Szövegtípus és tudásátadás, avagy lehetne-e tankönyv egy meseregény?. (2017) Megjelent: A tankönyvkutatás szakmai, módszertani kérdései pp. 135-149
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3325855] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3325855, Kapcsolat: 27085682
Simon Gábor. Áttekintés a műfajkutatás tendenciáiról és lehetőségeiről. Útban egy kognitív szemléletű műfajelmélet felé. (2017) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 113 2 146-166, 3255462
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3255462]
 1. Domonkosi Ágnes et al. „Útrakeltek a héják”– A személyjelölés konstrukciói a Héjanász az avaron kaleidoszkopikus szövegváltozataiban. (2021) Megjelent: Líra, poétika, diskurzus pp. 213-236
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31883314] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31883314, Kapcsolat: 29863890
 2. Csontos Nóra. Szakszöveg-tipológia: Szakszövegtípusok vizsgálata társas-kognitív keretben. (2020) ISBN:9789634147152
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[31645961] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31645961, Kapcsolat: 29798522
 3. H. Tomesz Tímea. Sportesemények a médiaszövegek hálózatában. (2020) Megjelent: Hálózatkutatás pp. 351-365
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31598104] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31598104, Kapcsolat: 29451043
 4. Ballagó Júlia. Az internetes receptportálok műfajisága a kontextualizációs utasításként értelmezett paratextusok nézőpontjából ... (2019) Megjelent: Kontextualizáció és metapragmatikai tudatosság pp. 315-334
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30801125] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30801125, Kapcsolat: 28304077
 5. Domonkosi Ágnes et al. Szövegtípus, stílus, műfaj.: Kreatív utak a szövegtan és a stilisztika tanításában. (2018) Megjelent: Grammatika és oktatás – időszerű kérdések pp. 57-69
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3379507] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3379507, Kapcsolat: 27416164
 6. Hlavacska András et al. A napló műfajisága Bram Stoker Drakula című regényében. (2018) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 142 1 45-57
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3375776] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3375776, Kapcsolat: 27396552
 7. Tátrai Szilárd. "a mondat múlatja immár az időt": A műfaji sémák működése Esterházy Péter Esti című regényében. (2018) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 99 1 84-96
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3383036] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3383036, Kapcsolat: 27417807
 8. Domonkosi Ágnes. „Nem lett volna máskép belőle szép mese”: Népiesség, műfaj, stílus Arany János Rózsa és Ibolya című munkájában. (2017) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 113 4 406-419
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3300224] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3300224, Kapcsolat: 27117515
 9. Tátrai Szilárd. Esti Kornél és a beégés. Megjegyzések a műfajiság pragmatikai vonatkozásaihoz. (2017) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 113 3 290-301
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3274360] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3274360, Kapcsolat: 26849967
 10. Hámori Ágnes. Diskurzusműfaj, séma és forgatókönyv: A "vicc" műfaj sémájának jellemzői és kiépülési dinamikája a társas interakcióban. (2017) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 113 3 311-329
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3272612] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3272612, Kapcsolat: 26850073
Simon Gábor et al. "Tőlem ne várjon senki dalt": Az elégikus líramodell kidolgozása Arany János költészetében. (2017) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 141. 2. 164-190, 3255134
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3255134]
 1. Domonkosi Ágnes et al. „Útrakeltek a héják”– A személyjelölés konstrukciói a Héjanász az avaron kaleidoszkopikus szövegváltozataiban. (2021) Megjelent: Líra, poétika, diskurzus pp. 213-236
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31883314] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31883314, Kapcsolat: 29863888
 2. Pethő József. Az önmegszólító versek személyjelölő konstrukcióiról. (2021) Megjelent: Líra, poétika, diskurzus pp. 195-212
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31871639] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31871639, Kapcsolat: 29863892
 3. Domonkosi Ágnes. A személyviszonyok poetizálódása Závada Péter Virályok sijjogása című versében. (2018) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 142 3 298-309
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30433380] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30433380, Kapcsolat: 27861806
Simon Gábor. „Hová lettél, hová levél”: Az idő nyelvi megformálása Arany János elégikus költészetében. (2017) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 113 4 420-432, 3300231
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3300231]
 1. Domonkosi Ágnes et al. „Útrakeltek a héják”– A személyjelölés konstrukciói a Héjanász az avaron kaleidoszkopikus szövegváltozataiban. (2021) Megjelent: Líra, poétika, diskurzus pp. 213-236
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31883314] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31883314, Kapcsolat: 29863889
Domonkosi Ágnes et al. Poétikai mintázatok korpuszalapú kognitív stilisztikai kutatása. A Stíluskutató csoport kutatási terve: A Stíluskutató csoport kutatási terve. (2018) Megjelent: Nyelv, poétika, kogníció pp. 211-222, 30460731
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30460731]
 1. Ballagó Júlia. A lírai diskurzus résztvevőinek szociokulturális szituáltsága alternatív és populáris dalszövegekben. (2021) Megjelent: Líra, poétika, diskurzus pp. 251-272
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31882548] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31882548, Kapcsolat: 29863875
 2. Adorján Mária. Kontrasztív korpuszstilisztika: lehetséges útirány a fordítóképzésben. (2020) Megjelent: Korpusznyelvészet és nyelvi közvetítés pp. 13-25
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31656531] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31656531, Kapcsolat: 29784233
 3. Horváth Márta. Kognitív lírapoétikai kutatások Magyarországon: Domonkosi Ágnes és Simon Gábor, szerk. Nyelv, poétika, kogníció. Elmélet és módszer a poétikai kutatásban. Eger: Líceum, 2018. (2020) LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-2368 46 2 222-227
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[31385523] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 31385523, Kapcsolat: 29746853
2021-10-26 17:50