Nagy Mariann. Nineteenth Century Hungarian Authors on Hungary's Ethnic Minorities.. (1995) Megjelent: Pride and Prejudice. National Stereotypes in 19th and 20th Century Europe East to West pp. 29-53, 1690166
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1690166]
 1. Janjetović Zoran. The Role of the Danube Swabians in the History of the Serbs: A Heterodox View. (2014) TOKOVI ISTORIJE 0354-6497 2014 3 197-212
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25208061] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25208061, Kapcsolat: 25208061
 2. Vörös László. „A leghazafiasabb magyarok” vagy „egy szabad nemzet”? A szlovákok szociális reprezentációi a magyar sajtóban 1914–1918 között. (2014) KOR/RIDOR: SZLOVÁK-MAGYAR TÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 2064-6410 1 3 25-60
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25210093] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25210093, Kapcsolat: 25210093
 3. Janjetović Zoran. DOBROVOLJNI RADNICI IZ SRBIJE U NEMAČKOJ 1941–1944.. (2010) TOKOVI ISTORIJE 0354-6497 2 47-74
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22565273] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22565273, Kapcsolat: 22565273
 4. Vörös László. Analytická historiografia versus národné dejiny: „Národ” ako sociálna reprezentácia. (2010) ISBN:9788884927415
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[22348917] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22348917, Kapcsolat: 22348917
 5. Janjetović Zoran. Srpski uticaji na svakodnevnu kulturu Nemaca u Vojvodini. (2009) Godišnjak za društvenu istoriju 0354-5318 16 2 19-33
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22565256] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22565256, Kapcsolat: 22565256
 6. Veres Valér. Közösségi identitástudat Erdélyben a társadalmi struktúra tükrében. (2002) KISEBBSÉGKUTATÁS 1215-2684 11 2 275-303
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2573979] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2573979, Kapcsolat: 21908771
 7. Janjetović Zoran. O širenju zemljoposeda vojvođanskih Nemaca između dva svetska rata. (1998) Godišnjak za društvenu istoriju 0354-5318 5 1-3 101-112
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22565241] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22565241, Kapcsolat: 22565241
Hanák Péter. Híd a századok felett: Tanulmányok Katus László 70. születésnapjára. (1997) ISBN:9636415935, 199022
Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[199022]
 1. D Read. Shorter notice. The Irish in Victorian Britain: The Local Dimension. R Swift, S Gilley [edd]. (2000) ENGLISH HISTORICAL REVIEW 0013-8266 1477-4534 115 461 484-485
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[25207052] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25207052, Kapcsolat: 25207052
Nagy Mariann. A növénytermelés regionális szerkezete Magyarországon a dualizmus korában.. (1997) Megjelent: Híd a századok felett pp. 343-365, 1690155
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1690155]
 1. Nagy Róbert. Capitalul – forţă a transformării. Rolul capitalului german în industrializarea Transilvaniei 1880-1918. (2011) ISBN:9789735953249
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23115402] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23115402, Kapcsolat: 21899367
 2. Csucsuja István et al. A Románia területén végbement gazdasági fejlődés a 20. században. (2011) Megjelent: Románia: Tér, gazdaság, társadalom pp. 79-126
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[21899399] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21899399, Kapcsolat: 21899399
 3. Szabó A. Ferenc. Híd a századok felett: (Tanulmányok Katus László 70. születésnapjára./University Press, Pécs,1997. 508 o./ Recenzió. (1999) SZÁZADOK 0039-8098 133 6 1369-1374
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Ismeretterjesztő[1191719] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1191719, Kapcsolat: 21899320
Nagy Mariann. A dualizmuskori polgári társadalom a Dunántúlon az adóstatisztikák tükrében.. (2001) Megjelent: Ezredforduló – Századforduló – Hetvenedik évforduló pp. 427-437, 1690125
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1690125]
 1. Hegyi K. Ezredforduló - századforduló - hetvenedik évforduló. Ünnepi tanulmányok Zimányi Vera tiszteletére. (2003) SZÁZADOK 0039-8098 137 4 1008-1012
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[201587] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 201587, Kapcsolat: 21908726
Nagy Mariann. A magyar mezőgazdaság regionális szerkezete a 20. század elején. (2001), 1841714
Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1841714]
 1. LÁSZLÓ GULYÁS. ELKÉPZELÉSEK A DUALISTA MAGYARORSZÁG TÉRSZERKEZETÉRŐL, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A REGIONALIZMUSRA. (Hungarian). (2013) FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 0015-5411 137 4 344-363
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25205460] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25205460, Kapcsolat: 25206978
 2. Katus László. Hazánk és régiónk a dualizmus korában. (2003) Megjelent: Levéltárügy múltja, jelene és jövője pp. 142-165
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[1867632] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1867632, Kapcsolat: 21907042
Nagy Mariann. Egymás tükrében. A nemzetiségekről alkotott kép a 19. századi és 20. század eleji tudományos publicisztikában.. (2001) Megjelent: A Kárpát-medence vonzásában pp. 309-333, 1786894
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1786894]
 1. Sokcsevits Dénes. Hrvatska od stoljeća 7. do danas. (2016) ISBN:9789531884396
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[26389725] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26389725, Kapcsolat: 26389725
 2. Novákné Plesovszki. Felekezetiség, iskola, interkulturalitás : a mezőberényi szlovák evangélikus népoktatás 1723-1890 között: a mezőberényi szlovák evangélikus népoktatás 1723-1890 között. (2012) ISBN:9789637219801
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2541200] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2541200, Kapcsolat: 27455516
 3. Sokcsevits Dénes. Horvátország a 7. századtól napjainkig. (2011) ISBN:9789639713307; 978963971330
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1748446] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1748446, Kapcsolat: 26423180
 4. Hornyák Á. Találkozások-ütközések: Fejezetek a 20. századi magyar-szerb kapcsolatok történetéből.. (2010) ISBN:9789630688239
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1454542] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1454542, Kapcsolat: 21907705
Nagy Mariann. A Dunántúl polgárosodása az 1862-es birodalmi adóstatisztika tükrében. (2002) Megjelent: Struktúra és városkép: a polgári társadalom a Dunántúlon a dualizmus korában [Struktur und Stadtbild : bürgerliche Gesellschaft... pp. 132-146, 2123206
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2123206]
 1. Lengvári István. Struktúra és városkép : Tóth G. Péter (szerk.): A polgári társadalom a Dunántúlon a dualizmus korában. Veszprém, 2002.. (2003) KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 1586-2410 4 11-12 315-319
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1578222] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1578222, Kapcsolat: 22707970
Nagy Mariann. A Délkelet-Dunántúl (Baranya és Tolna megyék) helye a magyar agrárium térszerkezetében a 20. század elején.. (2003) JANUS PANNONIUS MÚZEUM ÉVKÖNYVE 0553-4429 46-47 111-118, 1690242
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1690242]
 1. Luka Jakopčić et al. Kretanje stanovništva jugoistočne Baranje od 16. do početka 20. stoljeća u svjetlu općih povijesnih procesa i povijesnodemografskih izvora. (2017) SCRINIA SLAVONICA: GODISNJAK PODRUZNICE ZA POVIJEST SLAVONIJE, SRIJEMA I BARANJE HRVATSKOG INSTITUTA ZA POVIJEST 1332-4853 1848-9109 17 1 9-34
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31164810] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31164810, Kapcsolat: 28791622
Nagy Mariann. A magyar mezőgazdaság regionális szerkezete a 20. század elején.. (2003) ISBN:9639500399, 1689545
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1689545]
 1. Szilágyi Zsolt. Vándormozgalom a trianoni Alföld területén a 20. század első harmadában. (2018) SZÁZADOK 0039-8098 152 1 85-126
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3342930] [Egyeztetett]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 3342930, Kapcsolat: 25209432
 2. Irina Marin. The Causes of Peasant Violence and Antisemitism: The Triple Frontier between Austria-Hungary, Russia, and Romania, 1880–1914. (2018) SHOAH: INTERVENTION METHODS DOCUMENTATION (SIMON) 2408-9192 5 1 125-133
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31164753] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31164753, Kapcsolat: 28791570
 3. Demeter Gábor. Kiegyensúlyozott fejlődés? Az agrárjövedelmek és adóterhek területi mintázata és változása a dualizmus kori Magyarország területén. (2018) Megjelent: Területi egyenlőtlenségek nyomában a történeti Magyarországon pp. 15-46
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3418025] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3418025, Kapcsolat: 28785024
 4. Demeter Gábor. Hasonlósági (formális) régiók és területi egyenlőtlenségek a történeti Magyarországon. (2018) Megjelent: Területi egyenlőtlenségek nyomában a történeti Magyarországon pp. 195-218
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3418037] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3418037, Kapcsolat: 28785031
 5. Szilágyi Zsolt. A Kárpát-medence fejlettségi membránja (1910).: A fogalomalkotás és a vizualizálás egy lehetséges módszertani megoldása, az eredmények kontextualizálási kísérlete. (2018) Megjelent: Területi egyenlőtlenségek nyomában a történeti Magyarországon pp. 47-84
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[30319883] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30319883, Kapcsolat: 28785029
 6. Borsos Balázs. The Regional Structure of Hungarian Folk Culture. (2017) ISBN:9783830984436
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3311065] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3311065, Kapcsolat: 26327954
 7. MARIN IRINA. Rural Social Combustibility in Eastern Europe (1880–1914): A Cross-Border Perspective. (2017) RURAL HISTORY: ECONOMY SOCIETY CULTURE 0956-7933 1474-0656 28 1 p. 93-113
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31173425] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31173425, Kapcsolat: 28801501
 8. Balaton Petra. Regionális gazdaságfejlesztés- a felvidéki akció.: A Földmívelésügyi Minisztérium zsolnai kirendeltsége (1908-1919). (2017) Megjelent: Életvilágok és társadalmi gyakorlatok a 18-20. században pp. 157-187
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3164558] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3164558, Kapcsolat: 26350706
 9. Braun László. A hegyvidéki akció története 1897-1910 között. (2017)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[27454698] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27454698, Kapcsolat: 27454698
 10. Demeter Gábor. Agrarian Transformations in Southeastern Europe: from the late 18th century to World War II. (2017) ISBN:9789542903314; 9789634160885
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3281396] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3281396, Kapcsolat: 27126291
 11. Pap József. Zólyom vármegye és lakosságának lélekszáma, és etnikai viszonyai a statisztikai adatok tükrében. (2015) ACTA ACADEMIAE PAEDAGOGICAE AGRIENSIS NOVA SERIES: SECTIO HISTORIAE 1785-3117 43 1 277-290
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2986572] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2986572, Kapcsolat: 28785010
 12. Pinke Zsolt László. Alkalmazkodás és felemelkedés – modernizáció és leszakadás: Kis jégkorszaki kihívások és társadalmi válaszok a Tiszántúlon. (2015)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3020109] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3020109, Kapcsolat: 25207233
 13. Balaton Petra. Vízrendezés és társadalmi felzárkózás Székelyföldön a dualizmus korában. (2014) Megjelent: Víz és társadalom Magyarországon a középkortól a XX. század végéig pp. 377-438
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2787449] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2787449, Kapcsolat: 26332936
 14. Pinke Zsolt. Modernization and decline: an eco-historical perspective on regulation of the Tisza Valley, Hungary. (2014) JOURNAL OF HISTORICAL GEOGRAPHY 0305-7488 1095-8614 45 92-105
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2597947] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2597947, Kapcsolat: 23794211
 15. Balaton Petra. A vízmosásmegkötő munkálatok jelentősége a székelyföldi gazdálkodásban. (2014) Megjelent: Székely gazdálkodás régen és most pp. 41-62
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25087467] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25087467, Kapcsolat: 25087467
 16. Majdán János. A vasút által Székelyföldön lebonyolított áruforgalom 1895-ben - kiemelve Székelykeresztúr állomást. (2014) Megjelent: Székely gazdálkodás régen és most pp. 113-128
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3405402] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3405402, Kapcsolat: 25087472
 17. Hajdú Anikó. A magyar−szlovák kulturális kapcsolatok regionális változatai a 19. század második felében. (2014) Megjelent: Határhelyzetek VII. pp. 13-33
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2870671] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2870671, Kapcsolat: 27455649
 18. Gidó Csaba. Vasszekér és mozdonygőz: A székelyföldi vasút története (1868-1915). (2013) ISBN:9786065560475
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2332189] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2332189, Kapcsolat: 24355676
 19. Tóth-Bartos András et al. Újjászületés, Háromszékből Kovászna: Kovászna megye megszervezése és intézményesülése, 1968-1972. (2013) ISBN:9786065560567
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2752556] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 2752556, Kapcsolat: 24553822
 20. Pap József. Počet obyvateľov a etnické pomery Zvolenskej župy v zrkadle štatistických údajov. (2013) ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA 1336-9148 2453-7845 16 1-2 38-54
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2700043] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2700043, Kapcsolat: 24070436
 21. LÁSZLÓ GULYÁS. ELKÉPZELÉSEK A DUALISTA MAGYARORSZÁG TÉRSZERKEZETÉRŐL, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A REGIONALIZMUSRA. (Hungarian). (2013) FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 0015-5411 137 4 344-363
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25205460] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25205460, Kapcsolat: 25205460
 22. Gulyás László. Küzdelem a Kárpát-medencéért : regionalizáció és etnoregionalizmus, avagy a nemzeti és nemzetiségi kérdés területi aspektusai Magyarországon, 1690-1914. (2012) ISBN:9789638929174
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2155682] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2155682, Kapcsolat: 23281987
 23. Katus László. A modern Magyarország születése: Magyarország története 1711-1914. (2012) ISBN:9789638948205
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[2178461] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2178461, Kapcsolat: 23127744
 24. Gulyás László. A Délvidék története 2. kötet: A török kiűzésétől Trianonig 1683-1920. (2012) ISBN:97896389724308; 9789638972408
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2240050] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2240050, Kapcsolat: 28791592
 25. Szarka László. Közigazgatás és nemzetiségi kérdés a felső-magyarországi szlovák régióban. (2011) Megjelent: A modern szlovák nacionalizmus évszázada, 1780-1918 pp. 179-198
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1868024] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1868024, Kapcsolat: 21906973
 26. Sokcsevits Dénes. Horvátország a 7. századtól napjainkig. (2011) ISBN:9789639713307; 978963971330
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1748446] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1748446, Kapcsolat: 21906952
 27. Nagy Róbert. Capitalul – forţă a transformării. Rolul capitalului german în industrializarea Transilvaniei 1880-1918. (2011) ISBN:9789735953249
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23115402] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23115402, Kapcsolat: 21906922
 28. Fritz János. A földkérdés a két világháború közötti Magyarországon. (2011) Megjelent: 9. Országos interdiszciplináris Grastyán konferencia előadásai pp. 93-105
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[21906916] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21906916, Kapcsolat: 21906916
 29. Gulyás László. Trianon hatása a Kárpát-medence régióinak fejlődésére. (2010) KÖZÉP-EURÓPAI KÖZLEMÉNYEK 1789-6339 2676-878X 3 4 140-147
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1989533] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1989533, Kapcsolat: 22339066
 30. Kovács T. A paraszti gazdálkodás és társadalom átalakulása. (2010) ISBN:9789632362472
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1388890] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1388890, Kapcsolat: 21899527
 31. Katus László. A modern Magyarország születése: Magyarország története, 1711-1914 : egyetemi tankönyv. (2010) ISBN:9789630679619
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[2325631] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2325631, Kapcsolat: 21907033
 32. Szulovszky János. A fordulópontok évtizede (Az 1880-as évek Magyarországa): Vázlat. (2010) TÖRTÉNELMI SZEMLE 0040-9634 52 4 601-617
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1437790] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1437790, Kapcsolat: 21906929
 33. Kókai Sándor. A Bánság történeti földrajza, 1718-1918: a Bánság helye és szerepe a Kárpát-medence földrajzi munkamegosztásában. (2010) ISBN:9789639909458
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2192443] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2192443, Kapcsolat: 21899461
 34. Kókai Sándor. A Bánság, mint a történelmi Magyarország sajátos régiója különböző szemléletek tükrében. (2010) KÖZÉP-EURÓPAI KÖZLEMÉNYEK 1789-6339 2676-878X 3 2 17-28
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2192248] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2192248, Kapcsolat: 22321507
 35. Illés Péter. Tendenciák és hatások a délnyugat-dunántúli paraszti szőlőhegyek hagyományos (1960 előtti) táj szerkezetének fejlődésében - különös tekintettel a Vasi-Hegyhátra. (2009) ZALAI MÚZEUM: KÖZLEMÉNYEK 0238-5139 18 139-158
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3337680] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3337680, Kapcsolat: 27455553
 36. Gulyás László. Regionális folyamatok a 19. században. (2009) Megjelent: A modern magyar gazdaság története pp. 93-99
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2015317] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2015317, Kapcsolat: 24311927
 37. Tóth Imre. Indivisibiliter ac inseparabiliter?: térszerkezeti változások egy összetartozó térségben. Ausztria és Magyarország. (2009) KÖZÉP-EURÓPAI KÖZLEMÉNYEK 1789-6339 2676-878X 2 2-3 171-180
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1317331] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1317331, Kapcsolat: 21899515
 38. Szarka L. Asszimiláció és lojalitás. A magyar nemzetállam és a szlovák nemzeti mozgalom a 20. század elején. (2009) Megjelent: Minderheiten und Mehrheiten in ihren Wechselbeziehungen im südöstlichen Mitteleuropa pp. 321-338
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[189365] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 189365, Kapcsolat: 21899425
 39. Csucsuja István. A gazdasági élet jellemzői. (2009) Megjelent: Dél-Erdély és Bánság pp. 50-61
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[21907150] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21907150, Kapcsolat: 21906955
 40. Gulyás László. A Bánság a török kiűzésétől 1918-ig. (2009) Megjelent: Dél-Erdély és Bánság pp. 25-45
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2015158] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2015158, Kapcsolat: 21899512
 41. Simon Attila. Telepítések és telepes falvak Dél-Szlovákiában a két világháború között. (2008) ISBN:9788089249275
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[21899411] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21899411, Kapcsolat: 21899411
 42. Gönczi Andrea. Ruszin skizmatikus mozgalom a XX. század elején. (2008) ISBN:9789667966638
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3399536] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3399536, Kapcsolat: 21899507
 43. Surányi Béla. Paraszti állattartás és -fajták a Kárpát-Medencében. (2008) AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE 0002-1105 49 1-4 33-110
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26348017] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26348017, Kapcsolat: 26348017
 44. Szarka László. Felföld, Felvidék, Szláv Kerület – Slovensko. (2008) Megjelent: Bennünk élő múltjaink. Történelmi tudat - kulturális emlékezet pp. 143-161
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[21907006] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21907006, Kapcsolat: 21907006
 45. Gál Zoltán et al. Az ország gazdasága. (2008) Megjelent: Magyarország történeti földrajza pp. 17-121
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[25217777] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25217777, Kapcsolat: 25217777
 46. Pap József. Magyarország mezőgazdasága a dualizmus utolsó éveiben: (Nagy Mariann: A magyar mezőgazdaság regionális szerkezete a 20. század elején. Gondolat kiadó, Budapest, 2003. 460. p). (2007) AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 0237-7934 22 4 189-193
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[2386080] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2386080, Kapcsolat: 21899407
 47. Holec Roman. „Neviditeľná ruka" trhu alebo „všadeprítomné ruky" manažmentu: K novým diskusiám a metódam na poli hospodárskych dejín. (2006) HISTORICKY CASOPIS 0018-2575 54 1 3-24
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21899415] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21899415, Kapcsolat: 21899415
 48. Kövér György. Nagybirtokok Tiszaeszláron a 19. század második felében: (Esettanulmány). (2006) Megjelent: Agrártörténet – agrárpolitika pp. 143-155
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1400794] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1400794, Kapcsolat: 24311931
 49. Kovács T. Egyéni mezőgazdálkodás és területi különbségei Magyarországon: Doktori értekezés. (2006)
  Disszertáció/MTA Doktora (Disszertáció)/Tudományos[1423423] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1423423, Kapcsolat: 21907010
 50. Győri Róbert. Bécs kapujában: Területi fejlettségi különbségek a Kisalföld déli részén a XX. század elején. (2006) KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 1586-2410 7 24-25 231-250
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1076056] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1076056, Kapcsolat: 22348767
 51. Frisnyák Zsuzsa. Áruforgalom, áruszállítás és a magyarországi vasutak. (1895) Vasút–ember–tér kapcsolatok. (2006)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[21906983] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21906983, Kapcsolat: 21906983
 52. Simon Attila. Kolonizáció Dél-Szlovákiában a két világháború között. (2005)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[21899419] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21899419, Kapcsolat: 21899419
 53. Gönczi Andrea. Egy magyar kísérlet az alpesi gazdálkodás megvalósítására – a hegyvidéki akció. (2004) ACTA BEREGSASIENSIS: A KÁRPÁTALJAI MAGYAR TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA ÉVKÖNYVE 4 76-85
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3399545] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3399545, Kapcsolat: 21899505
 54. T Mérey. A magyar mezőgazdaság regionális szerkezete a 20. század elején.. (2003) SOMOGYI HONISMERET 0866-1502 2 128-129
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[21899404] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21899404, Kapcsolat: 21899404
Nagy Mariann. A magyar mezőgazdaság regionális szerkezete a XX. század elején I.. (2003) AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE 0002-1105 45 1-2 87-203, 1690235
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1690235]
 1. Iosif Marin. Prices, Wages and Consumption in Transylvania between 1850-1914. Tendencies and Developments in Rural and Urban Areas. (2011) ROMANIAN JOURNAL OF POPULATION STUDIES 1843-5998 Suppl. 49-85
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25207622] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25207622, Kapcsolat: 25207622
Nagy Mariann. A munkaerő koncentrációja a magyar iparban a 20. század elején. (2003) Megjelent: A társadalomtörténet-írás helyzete hazánkban pp. 215-227, 1690911
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1690911]
 1. Rab Virág. Trianon i madarsko gospodarstvo u dvadesetim godinama 20. stoljeca. (2012) POVEČALO 1330-1667 2012 169-172
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2177691] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2177691, Kapcsolat: 23130888
 2. Szulovszky János. A szövőipar Magyarországon a dualizmus idején.. (2012) Megjelent: Nők, szőnyegek, háziipar. Kiállítás a Néprajzi Múzeumban 2011. június 24. – 2012. augusztus 26. pp. 54-71
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2166881] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2166881, Kapcsolat: 23115399
 3. Nagy Róbert. Capitalul – forţă a transformării. Rolul capitalului german în industrializarea Transilvaniei 1880-1918. (2011) ISBN:9789735953249
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23115402] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23115402, Kapcsolat: 23115404
 4. Szulovszky János. Die gewerblich-industrielle Arbeitswelt in Ungarn. (2010) Megjelent: Soziale Strukturen pp. 379-422
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1437267] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1437267, Kapcsolat: 21907839
Nagy Mariann. A ruszin régió helye a magyar mezőgazdaság térszerkezetében a 20. század elején.. (2003) ACTA BEREGSASIENSIS: A KÁRPÁTALJAI MAGYAR TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA ÉVKÖNYVE 3 64-75, 1690241
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1690241]
 1. Braun László. A hegyvidéki akció története 1897-1910 között. (2017)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[27454698] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27454698, Kapcsolat: 27454703
 2. Braun László. Hitelszövetkezetek a hegyvidéki kirendeltség keretében 1898-1910 között. (2011) ISBN:9789662595109
  Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Tudományos[3411365] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3411365, Kapcsolat: 22348904
 3. Bergmann Hajnalka. A község- és egyéb helynevekről szóló 1898. évi IV. tc. (2010) Megjelent: 8. országos interdiszciplináris Grastyán konferencia előadásai pp. 35-47
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[21908134] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21908134, Kapcsolat: 21908109
Nagy Mariann. Adatok a magyar mezőgazdaság jövedelmi viszonyainak vizsgálatához a 20. század elején.. (2004) Megjelent: Falvak, földek, földművesek pp. 101-129, 1690112
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1690112]
 1. Borsos Balázs. The Regional Structure of Hungarian Folk Culture. (2017) ISBN:9783830984436
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3311065] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3311065, Kapcsolat: 26327959
 2. Gulyás László. A modern magyar gazdaság története: Széchenyitől a Széchenyi tervig. (2009) ISBN:9789634829669
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[1490070] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1490070, Kapcsolat: 24311933
Nagy Mariann. Magyarország mezőgazdasága a 20. század elején. (2005) Megjelent: Magyarország történeti földrajza pp. 322-395, 1689570
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1689570]
 1. Szilágyi Zsolt. Vándormozgalom a trianoni Alföld területén a 20. század első harmadában. (2018) SZÁZADOK 0039-8098 152 1 85-126
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3342930] [Egyeztetett]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 3342930, Kapcsolat: 25210081
 2. Gulyás László. Küzdelem egy multietnikus régióért, avagy a Bánság felosztásának (1918–1920) problematikája multidiszciplináris megközelítésben.. (2018) MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 0864-960X 63 3 150-205
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30317190] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30317190, Kapcsolat: 28791530
 3. Pénzes János. Fejlettségi különbségek és centrum-periféria viszonyok a történelmi Magyarországon: Összehasonlító módszertani vizsgálat. (2018) Megjelent: Területi egyenlőtlenségek nyomában a történeti Magyarországon pp. 85-116
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[30319900] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30319900, Kapcsolat: 28785035
 4. Pogácsás Péter. A társadalomföldrajzi régióalkotás néhány kihívása, és kezelésük a rendszerváltozás utáni Magyarország példáján keresztül. (2018) KÖZTES EURÓPA: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT: A VIKEK KÖZLEMÉNYEI 2064-437X 2676-8909 10 2 77-94
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30632894] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30632894, Kapcsolat: 28785045
 5. LÁSZLÓ GULYÁS. ELKÉPZELÉSEK A DUALISTA MAGYARORSZÁG TÉRSZERKEZETÉRŐL, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A REGIONALIZMUSRA. (Hungarian). (2013) FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 0015-5411 137 4 344-363
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25205460] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25205460, Kapcsolat: 25205466
 6. Mark Pittaway. Re-thinking ethnicity and the origins of the Cold War: The Austrian-Hungarian Borderlands. (2012) Megjelent: Ethnicity, nationalism and the European Cold War pp. 37-54
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)[27017181] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27017181, Kapcsolat: 25208122
 7. Gulyás László. Küzdelem a Kárpát-medencéért : regionalizáció és etnoregionalizmus, avagy a nemzeti és nemzetiségi kérdés területi aspektusai Magyarországon, 1690-1914. (2012) ISBN:9789638929174
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2155682] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2155682, Kapcsolat: 23281728
 8. Csibi Norbert. A püspöki körlevelek művelődéstörténeti jelentősége a pécsi egyházmegye példáján (1905-1918). (2012) Megjelent: A 20. század egyház- és társadalomtörténetének metszéspontjai pp. 65-84
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1962529] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1962529, Kapcsolat: 23127756
 9. Gulyás László. A Délvidék története 2. kötet: A török kiűzésétől Trianonig 1683-1920. (2012) ISBN:97896389724308; 9789638972408
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2240050] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2240050, Kapcsolat: 28791594
 10. Kókai Sándor. Beluszky Pál: Magyarország történeti földrajza I-II.. (2011) KÖZÉP-EURÓPAI KÖZLEMÉNYEK 1789-6339 2676-878X 4 1 227-229
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[2901751] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2901751, Kapcsolat: 21907055
 11. Katus László. A modern Magyarország születése: Magyarország története, 1711-1914 : egyetemi tankönyv. (2010) ISBN:9789630679619
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[2325631] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2325631, Kapcsolat: 21907155
 12. Jankó Ferenc. Beluszky Pál (szerk): Magyarország történeti földrajza I.- II. Budapest - Pécs, 2005 és 2008. (2009) SOPRONI SZEMLE: KULTURTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 0133-0748 63 2 270-272
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[21907071] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21907071, Kapcsolat: 21907071
 13. Jankó F. Beluszky Pál (szerk.): Magyarország történeti földrajza I.–II. Budapest–Pécs, 2005 és 2008.. (2009) FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 0015-5411 133 2 212-213
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1298015] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1298015, Kapcsolat: 21907063
 14. Csucsuja István. A gazdasági élet jellemzői. (2009) Megjelent: Dél-Erdély és Bánság pp. 50-61
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[21907150] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21907150, Kapcsolat: 21907150
 15. Gulyás László. A Bánság a török kiűzésétől 1918-ig. (2009) Megjelent: Dél-Erdély és Bánság pp. 25-45
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2015158] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2015158, Kapcsolat: 21907122
 16. Gulyás László. A Délvidék regionális fejlődésének főbb csomópontjai és tendenciái. (2006) Megjelent: A Délvidék történeti földrajza : a Nyíregyházán 2006. november 17.-én megtartott tudományos konferencia előadásai pp. 55-69
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25218017] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25218017, Kapcsolat: 25218017
2021-08-04 23:09