Györkös Attila. Szent Gellért és a karmelita történetírás. (1998) KLIÓ: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT 1216-2965 1588-0958 7 2 76-80, 2111827
Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[2111827]
 1. Kees Teszelszky. Magyar királyok, szentek és szimbólumaik a kora újkori Németalföldön. (2016) Megjelent: Művészet és mesterség pp. 161-178
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[25910259] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25910259, Kapcsolat: 25910259
 2. Ispánovics Csapó Julianna. Kultúraalapítás a magyar királyság déli vidékein. (2014) GODISNJAK FILOZOFSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU 0374-0730 2334-7236 39 2 75-91
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24367947] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24367947, Kapcsolat: 24367947
 3. Teszelszky Kees. A magyar toposzok használata a kora újkori Németalföldön: Szent Gellért, Szent István, Szűz Mária és a magyar korona megjelenése a németalföldi irodalomban. (2013) Megjelent: Pázmány nyomában pp. 424-434
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23733562] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23733562, Kapcsolat: 23577582
Györkös Attila. Vélemények és viták a francia középkortörténet háború utáni fejlődéséről. (1998) KLIÓ: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT 1216-2965 1588-0958 7 3 3-12, 2111829
Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2111829]
 1. Pinke Zsolt. Adatok és következtetések a középkori Hortobágy-Sárrét településtörténetéhez és demográfiájához (1300-1350). (2011) Megjelent: Környezettörténet 2. Környezeti események a honfoglalástól napjainkig történeti és természettudományi források tükrében pp. 79-117
  Könyvrészlet[22708758] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22708758, Kapcsolat: 22708758
Pierre Bourgain. Ademari Cabannensis Chronicon. (1999), 2111981
Könyv/Kritikai kiadás (Könyv)/Tudományos[2111981]
 1. Veszprémy László. Adémar de Chabannes krónikájának magyar vonatkozásai. Textus és Kontextus. (2003) SZÁZADOK 0039-8098 137 2 459-467
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2103611] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2103611, Kapcsolat: 22686791
Györkös Attila. Isten békéje és Treuga Dei a 11. századi Franciaországban. (2000) AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 0237-7934 2000 3 62-75, 2111356
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2111356]
 1. Jakab Éva. Egyetemes államtörténet I.. (2019) ISBN:9786155945908; 9786155945915
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[30710003] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30710003, Kapcsolat: 28299613
 2. Horváth Attila. „Büszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk ezer évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte a magyar államot, és hazánkat a keresztény Európa részévé tette”. (2019) Megjelent: Rendhagyó kommentár egy rendhagyó preambulumról pp. 31-66
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[30732801] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30732801, Kapcsolat: 28450586
 3. Romsics Anna. A konfliktuskezelés módszerei 9-11. századi francia területeken = Forms Of Conflict Management In Francia In The Ninth To Eleventh Century. (2018) VILÁGTÖRTÉNET 0083-6265 8( 40) 1 153-174
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3351718] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3351718, Kapcsolat: 28299643
 4. Horváth Attila. A történetiség az Alaptörvényben. (2017) Megjelent: Államszervezet és államiság Magyarország Alaptörvényében pp. 33-85
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27659000] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27659000, Kapcsolat: 27410102
 5. Halmágyi Miklós. Mi és ők: Azonosság és idegenség az első évezred fordulóján. (2015)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[24962882] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 24962882, Kapcsolat: 27877072
 6. Pósán László. Magánharc (fehde), bosszúállás és erőszak a Német Lovagrend államában. (2014) TÖRTÉNELMI SZEMLE 0040-9634 56 1 75-90
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2589945] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2589945, Kapcsolat: 24313733
 7. Havas László. Hungaria (re)nata – a keresztény királyság nyugati kapcsolatai Európa “keresztútjai”-nak metszéspontjában, tanulmány: A keresztény királyság nyugati kapcsolatai Európa „keresztútjai”-nak metszéspontjában. (2013) Megjelent: Francia-magyar kapcsolatok a középkorban pp. 9-46
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2386022] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2386022, Kapcsolat: 23327713
 8. Halmágyi Miklós. Az önazonosság és idegenfelfogás kérdései az első ezredforduló korának válogatott szerzői alapján. (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2906901] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2906901, Kapcsolat: 23592901
 9. Kákóczki Balázs. Vegetius: Epitoma rei militaris: Az "Epitoma" hatása a középkori (had)tudományos irodalomra. (2012)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[24554166] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24554166, Kapcsolat: 24554166
 10. Kovács Henriett. „Die Waffen nieder!” – Le a fegyverekkel!: A békemozgalom Ausztria-Magyarországon a 19-20. század fordulóján. (2012)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[24367929] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24367929, Kapcsolat: 24367929
 11. Vadas András. Rodulfus Glaber és az ezredforduló félelmei a Historiarum libri quinque című műben. (2007) VILÁGTÖRTÉNET 0083-6265 2 31-49
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23049401] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23049401, Kapcsolat: 23049401
 12. Miroslav Hut'ka. Reflexia rytierstva v stredovekej sakrálnej ikonografii na Slovensku. (2005) Megjelent: Rytierstvo element v zivote stredovekeho cloveka pp. 68-87
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[23704556] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23704556, Kapcsolat: 23704556
Györkös Attila. Európaiság és regionalitás a középkori példázatokban. (2001) Megjelent: Nemzetállam - szuverenitás - integráció pp. 29-37, 2111395
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2111395]
 1. Bartók Zsófia. Az Érdy-kódex exemplumai. (2015)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[26103106] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26103106, Kapcsolat: 25969896
 2. Kákóczki Balázs. Vegetius: Epitoma rei militaris: Az "Epitoma" hatása a középkori (had)tudományos irodalomra. (2012)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[24554137] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24554137, Kapcsolat: 24554137
 3. Bujdosóné Papp. "Válogatot történetekbül készittetet Tükörök": Taxonyi János exemplumértelmezései. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[22804711] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22804711, Kapcsolat: 22804711
 4. Krishna G Tyagi et al. International Bibliography of Political Science. (2002) ISBN:0415326362
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23823390] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23823390, Kapcsolat: 23823390
Györkös Attila. La relation de Raoul Glaber sur les premieres décennies de l'Etat hongrois. (2002) Megjelent: The First Millennium of Hungary in Europe pp. 120-126, 2111463
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2111463]
 1. Stojkovski Boris. Voyages and Travel Accounts in Historiography and Literature VOLUME I Voyages and Travelogues from Antiquity to the Late Middle Ages. (2020) ISBN:9786158168922
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[31682514] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31682514, Kapcsolat: 29765053
 2. Curta Florin. Eastern Europe in the Middle Ages (500–1300). (2019) ISBN:9789004395190; 9789004415348
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[31433523] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31433523, Kapcsolat: 28299648
 3. Plumtree James. Charlemagne’s road, God’s threshing floor; comprehending the role of Hungary in the first crusade. (2018) HUNGARIAN STUDIES: A JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUNGARIAN STUDIES AND BALASSI INSTITUTE 0236-6568 1588-2772 32 1 1-26
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30411864] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30411864, Kapcsolat: 28346894
 4. Western Frankish Chroniclers’ Accounts about the Bohemian and Central European History in the 10th and First Half of the 11th Century. (2017) PRAGUE PAPERS ON THE HISTORY OF INTERNATIONAL RELATIONS 1803-7356 2336-7105 1 p. 7
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30322091] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30322091, Kapcsolat: 27723912
 5. Quéret-Podesta Adrien. Les plus anciens contacts entre les souverains hongrois et les établissements monastiques français. (2017) Megjelent: „M’en anei en Ongria”: Relations franco-hongroises au Moyen Âge II. pp. 73-80
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[26822822] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26822822, Kapcsolat: 26674245
 6. Halmágyi Miklós. Mi és ők: Azonosság és idegenség az első évezred fordulóján. (2015)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[24962882] [Nyilvános]
  Említések száma: 4
  Független, Idéző: 24962882, Kapcsolat: 27877041
 7. Florin Curta. East Central Europe: the gate to Byzantium. (2015) BYZANTINISCHE ZEITSCHRIFT 0007-7704 108 2 609-652
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25924977] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25924977, Kapcsolat: 25924977
 8. Halmágyi Miklós. Az önazonosság és idegenfelfogás kérdései az első ezredforduló korának válogatott szerzői alapján. (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2906901] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2906901, Kapcsolat: 23592903
 9. Adrien Quéret-Podesta. Polonais, Hongrois, deux frères. La représentation des plus anciennes relations polono-hongroises dans l’historigraphie du Moyen Age à nos jours et la question des origines médiévales du mythe de l’amitié polono-hongroise. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[22686828] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22686828, Kapcsolat: 22686828
 10. James Plumtree. Forming the First Crusade: the Role of the Kingdom of Hungary in Western Crusading Discourse. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[22686823] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22686823, Kapcsolat: 22686823
 11. David Thomas et al. Christian-Muslim Relations: A Bibliographical History. (2010) ISBN:9789004169760
  Könyv[22804690] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22804690, Kapcsolat: 22804690
 12. Vadas András. Rodulfus Glaber és az ezredforduló félelmei a Historiarum libri quinque című műben. (2007) VILÁGTÖRTÉNET 0083-6265 2007 31-49
  Folyóiratcikk[22686467] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22686467, Kapcsolat: 22686467
 13. Sroka Stanisław. The First Millennium of Hungary in Europe. (2003) QUAESTIONES MEDII AEVI NOVAE 1427-4418 8 374-375
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[23085094] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23085094, Kapcsolat: 23085094
 14. Niederhauser Emil. Magyarország első ezer éve Európában. (2003) KLIÓ: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT 1216-2965 1588-0958 12 3 p. 11
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[3275963] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3275963, Kapcsolat: 22686810
 15. Gheorghe Gorun. Papp Klára –Barta János (szerk.), The First Millennium of Hungary in Europe. (2002) Studia Universitatis Babes-Bolyai Theologia Graeco-Catholica Varadiensis 47 1 197-199
  Folyóiratcikk[22877154] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22877154, Kapcsolat: 22877154
Györkös Attila. „Non debent predicare fabulas”. Egy 15. századi franciaországi kézirat példázatainak elemzése és átirata. (2005), 2111753
Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2111753]
 1. М.Р. Майзульс. «Зачем ты меня рисуешь таким уродливым?»: Дьяволовы портреты и дьяволовы обиды. (2014) Megjelent: О вере и суевериях pp. 25-84
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31199699] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31199699, Kapcsolat: 28833658
 2. Bujdosóné Papp. "Válogatot történetekbül készittetet Tükörök": Taxonyi János exemplumértelmezései. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[22804710] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22804710, Kapcsolat: 22804710
 3. Ludovic Viallet. Religio, religare: Huits études d’histoire médiévale. (2009)
  Könyv[22686516] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22686516, Kapcsolat: 22686516
Györkös Attila. Az itáliai háborúk. (2006) Megjelent: Európa az újkorban (16–18. század) pp. 286-292, 2111989
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2111989]
 1. Bradács Gábor. Orosz István-ifj. Barta János-Angi János (szerk.): Európa az újkorban (16-18. század). (2009) SZÁZADOK 0039-8098 143 4 999-1002
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[23813056] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23813056, Kapcsolat: 22686636
Györkös Attila. A „Méhek könyve” példázatainak magyar vonatkozásai. (2007) ACTA ACADEMIAE PAEDAGOGICAE AGRIENSIS NOVA SERIES: SECTIO HISTORIAE 1785-3117 34 39-48, 2111537
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2111537]
 1. Veszprémy László. A tatárjárás. Magyarország ismét bekerül a nyugat-európai világképbe. (2020) HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK 0017-6540 133 3 459-485
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31654444] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31654444, Kapcsolat: 29537887
Györkös Attila. Magyar vonatkozású domonkos rendi példázatok a 13. században. (2007) Megjelent: A domonkos rend Magyarországon pp. 49-60, 2111572
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2111572]
 1. Csepregi Ildikó. Legenda Vetus, Acta Processus Canonizationis et Miracula Sanctae Margaritae de Hungaria. The Oldest Legend, Acts of the Canonization Process, and Miracles of Saint Margaret of Hungary. (2018) ISBN:9789633862186
  Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Tudományos[3300391] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 3300391, Kapcsolat: 27163500
 2. Konrád Eszter. Veronai Szent Péter ereklyéi a középkori Magyarországon. (2017) Megjelent: Micae mediaevales VI. pp. 149-167
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3340925] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3340925, Kapcsolat: 26860654
 3. Konrád Eszter. The Representation of the Saints of the Mendicant Orders in Late Medieval Hungary. (2017)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3323480] [Nyilvános]
  Említések száma: 5
  Független, Idéző: 3323480, Kapcsolat: 27876882
 4. Julia Burkhardt. Predigerbrüder im Bienenstock des Herrn. Dominikanische Identitäten im „Bienenbuch” des Thomas von Cantimpré. (2016) Megjelent: Die Deutschen Dominikaner und Dominikanerinnen im Mittelalter pp. 183-206
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[26447259] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26447259, Kapcsolat: 26447259
 5. Lázs Sándor. Apácaműveltség Magyarországon a XV-XVI. század fordulóján : Az anyanyelvű irodalom kezdetei. (2016) ISBN:9789635069712
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3008477] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3008477, Kapcsolat: 26044294
 6. Tóth Endre et al. Pécs története II.: A püspökség alapításától a török hódításig. (2015) ISBN:9786155497506
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[25093572] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 25093572, Kapcsolat: 26090722
 7. Zvara Edina. Egyháztörténeti könyvek 2006/2007. (2008) MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK 0865-5227 1 1-2 205-226
  Folyóiratcikk[22804718] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22804718, Kapcsolat: 22804718
Bárány Attila Pál. Matthias and his legacy: cultural and political encounters between East and West. (2009) ISBN:9789634732761, 1992595
Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[1992595]
 1. Mária Lupescu Makó. Poverty or Not?: Economic Aspects of the Mendicant Friaries in Medieval Transylvania. (2013) HEREDITAS MONASTERIORUM 2299-5609 2299-9078 3 111-132
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23751985] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23751985, Kapcsolat: 23751985
 2. Farbaky Péter. Mattia Corvino e Firenze: Arte e umanesimo alla corte del re di Ungheria. (2013) ISBN:9788809787506
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2477676] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2477676, Kapcsolat: 23592971
 3. Norman Housley. Crusading and the Ottoman threat. (2013) ISBN:9780199227051
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23400191] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23400191, Kapcsolat: 23400191
 4. Bertényi Iván. "Nihil utilius sale et sole”. A hatvanesztendős Draskóczy István köszöntése. (2012) Megjelent: Tiszteletkör pp. 21-26
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23400187] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23400187, Kapcsolat: 23400187
 5. Petrovics István. The Cities and Towns of Medieval Hungary as Economic and Cultural Centres and Places of Coexistence. The Case of Pécs.. (2011) COLLOQUIA: JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN HISTORY 1223-5261 18 5-26
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2048214] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2048214, Kapcsolat: 23400181
 6. Békés Enikő. Kiegészítés Janus Pannonius 2006-ban megjelent bibliográfiájához. (2011) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 115 2 154-157
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1860541] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1860541, Kapcsolat: 23749474
 7. Horváth Richárd. Itineraria regis Matthiae Corvini et reginae Beatricis de Aragonia (1458-[1476]-1490). (2011) ISBN:9789639627390
  Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[1496502] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1496502, Kapcsolat: 23400175
 8. Julia Dücker. Bárány, Attila – Attila Györkös/Hrsg.: Matthias and his legacy. Cultural and Political Encounters between East and West. (2011) ZEITSCHRIFT FÜR HISTORISCHE FORSCHUNG 0340-0174 1865-5599 38 473-474
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[23400185] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23400185, Kapcsolat: 23400185
 9. Adrien Quéret. "polonais, hongrois, deux frères" : la représentation des plus anciennes relations polono-hongroises dans l'historiographie du Moyen-Age à nos jours et la question des origines médiévales du mythe de l'amitié polono-hongroise. (2010)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23400183] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23400183, Kapcsolat: 23400183
 10. Veszprémy László. A korai magyar évkönyvekről. Kapcsolatok és kölcsönzések az évkönyvek, krónikák és krónikakivonatok között. (2010) Megjelent: Aktualitások a magyar középkorkutatásban pp. 11-22
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2108172] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2108172, Kapcsolat: 23400188
 11. Bradács Gábor. Mátyás és öröksége. Kulturális és politikai kölcsönhatások Kelet és Nyugat között. (2009) DEBRECENI SZEMLE 1218-022X 16 4 559-562
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[23400157] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23400157, Kapcsolat: 23400157
 12. Horváth Richárd. Matthias and his legacy. Cultural and Political Encounters between East and West. (Speculum Historiae Debreceniense I.) Eds. Attila Bárány - Attila Györkös. Debrecen, 2009. (2009) SZÁZADOK 0039-8098 143 6 1516-1520
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[205060] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 205060, Kapcsolat: 23400155
 13. Békés Enikő. Janus Pannonius (1434–1472). Válogatott bibliográfia. (2009) Megjelent: Janus Pannonius E Digitália földjén pp. ---
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23400171] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23400171, Kapcsolat: 23400171
 14. Petrovics István. Foreign Ethnic Groups and Urban Development in the Medieval Kingdom of Hungary: the Cases of Temesvár/Timişoara and Szeged. (2009) Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane "Gheorghe Şincai" al Academiei Române 12 197-213
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23400163] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23400163, Kapcsolat: 23400163
Györkös Attila. La guerre des Pazzi et les relations franco-hongroises (1477-1481). (2009) Megjelent: Matthias and his legacy pp. 393-404, 2111749
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2111749]
 1. Ioan-Aurel Pop. Matthias Corvinus, Re de Ungaria, de Dacia etc., in 1462. (2020) TRANSYLVANIAN REVIEW 1221-1249 1584-9422 29 14-52
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31611875] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31611875, Kapcsolat: 29467456
 2. Ioan-Aurel Pop et al. Arbitrajul de la Foligno din 1476: L’Ungaro o il Valachio?. (2020) Anuarul Institului de Istorie "G. Barițiu" din Cluj-Napoca. Series Historica. Supplement 1. 2344-2093 57 65-80
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32092254] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 32092254, Kapcsolat: 30188352
 3. Norman Housley. Crusading Responses to the Turkish Threat in Visual Culture, 1453-1519. (2017) Megjelent: The Crusades and Visual Culture pp. 201-222
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[26785222] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26785222, Kapcsolat: 26785222
 4. Norman Housley. Crusading and the Ottoman Threat 1453-1505. (2012) ISBN:9780199227051
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[22686809] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22686809, Kapcsolat: 22686809
 5. Julia Dücker. Nincs cím. (2011) ZEITSCHRIFT FÜR HISTORISCHE FORSCHUNG 0340-0174 1865-5599 38 3 473-474
  Folyóiratcikk[22686675] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22686675, Kapcsolat: 22686675
 6. Karl Borchardt. Nincs cím. (2011) DEUTSCHES ARCHIV FÜR ERFORSCHUNG DES MITTELALTERS 0012-1223 67 308-309
  Folyóiratcikk[22804660] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22804660, Kapcsolat: 22804660
 7. Márta Kondor et al. Matthias and his legacy: Cultural and political encounters between East and West. (2011) MITTEILUNGEN DES INSTITUTS FÜR ÖSTERREICHISCHE GESCHICHTSFORSCHUNG 0073-8484 119 224-227
  Folyóiratcikk[22686630] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22686630, Kapcsolat: 22686630
 8. Bárány Attila. Matthias’ European Diplomacy in the 1480s. (2009) Megjelent: Matthias and his Legacy pp. 376-376
  Könyvrészlet[23365970] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23365970, Kapcsolat: 23365970
 9. Horváth Richárd. Matthias and his legacy. Cultural and Political Encounters between East and West. (Speculum Historiae Debreceniense I.) Eds. Attila Bárány - Attila Györkös. Debrecen, 2009. (2009) SZÁZADOK 0039-8098 143 6 1516-1520
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[205060] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 205060, Kapcsolat: 22686506
Györkös Attila. Európai összefogás vagy dinasztikus érdek?: Franciaország és a törökellenes liga az 1450-1460-as években. (2010) Megjelent: Emlékkönyv ifj. Barta János 70. születésnapjára pp. 81-93, 2111744
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2111744]
 1. Fedeles Tamás. Fegyverek, seregek, háborúk: Kézikönyv a középkori magyar hadtörténetről. (2018) TÖRTÉNELMI SZEMLE 0040-9634 60 1 153-163
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3391421] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3391421, Kapcsolat: 27723873
 2. Csernus Sándor. V. László franciaországi követségének forrásaihoz: Tours, 1457. december. (2016) Megjelent: Via Sancti Martini. Szent Márton útjai térben és időben pp. 165-189
  Könyvrészlet[26160005] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26160005, Kapcsolat: 28932387
 3. Csukovits Enikő. Magyarországról és a magyarokról: Nyugat-Európa magyar-képe a középkorban. (2015) ISBN:9789634160144; 963416014X
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3002796] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3002796, Kapcsolat: 25912156
 4. Bárány Attila Pál. Középkori magyar emlékek Angliában. (2013) ISBN:9786155257469
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2444400] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2444400, Kapcsolat: 23400535
 5. Patrik Derfinák. Emlékkönyv Barta János 70. születésnapjára. (2010) ANNALES HISTORICI PRESOVIENSES 1336-7528 10 1-2 170-171
  Folyóiratcikk[22686631] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22686631, Kapcsolat: 22686631
Bárány Attila et al. A Fehér Rózsa Magyarországon: Egy angol trónkövetelő viszontagságai és a Jagelló-kori diplomácia. (2012) SZÁZADOK 0039-8098 146 2 417-442, 1988381
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1988381]
 1. Lakatos Bálint. A király diplomatái. Követek és követségek a Jagelló-korban (1490–1526). II. rész. Adattár.. (2020) TÖRTÉNELMI SZEMLE 0040-9634 62 2 281-362
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31608262] [Egyeztetett]
  Említések száma: 3
  Független, Idéző: 31608262, Kapcsolat: 29467495
 2. Györkös Attila. Egy francia nő Budán. Anna királyné, II. Ulászló felesége (1502-1506). (2019) Megjelent: Királynék a középkori Magyarországon és Európában pp. 173-185
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31199688] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31199688, Kapcsolat: 29033871
 3. Lakatos Bálint. Diplomats of the Kings of Hungary and Bohemia (1490-1526). (2019) Megjelent: Reform and Renewal in Medieval East and Central Europe pp. 305-338
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31188313] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31188313, Kapcsolat: 29763520
 4. Nemes Gábor. Cardinal Pietro Isvalies, the Bishop of Veszprém. (2019) ARCHIVUM HISTORIAE PONTIFICIAE 0066-6785 53 69-110
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31782965] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31782965, Kapcsolat: 29765121
 5. Lakatos Bálint. A király diplomatái: Követek és követségek a Jagelló-korban (1490–1526). I. rész. Kutatási vázlat. (2019) TÖRTÉNELMI SZEMLE 0040-9634 61 4 593-616
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31188345] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31188345, Kapcsolat: 29763569
 6. Nemes Gábor. Pietro Isvalies bíboros veszprémi püspök. (2018) Megjelent: Folyamatosság és változás pp. 9-46
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3409206] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3409206, Kapcsolat: 27629514
 7. Györkös Attila. Reneszánsz utazás. Anna királyné 1502-es fogadtatásának ünnepségei Észak-Itáliában és Magyarországon. Máriabesnyő, Attraktor Kiadó, 2016. 218 o. ISBN 978-615-5601-16-3. (2016) ISBN:9786155601163
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[25924997] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25924997, Kapcsolat: 25924997
 8. Botlik Richárd. VIII. Henrik angol király magyar szövetségesei. (2013) ISBN:9786155286773; 9786155286780
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Ismeretterjesztő[2365280] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2365280, Kapcsolat: 23404763
Györkös Attila. II. Ulászló házassága és a francia diplomácia. (2012) ACTA ACADEMIAE PAEDAGOGICAE AGRIENSIS NOVA SERIES: SECTIO HISTORIAE 1785-3117 39 89-102, 2111735
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2111735]
 1. Kristóf Ilona. UTAZÁS ITÁLIÁBA 1501 NYARÁN: EGY SZÁMADÁSKÖNYV TANULSÁGAI. (2021) Megjelent: Akit Clió elbűvölt. In honorem Romsics Ignác pp. 187-209
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31958487] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31958487, Kapcsolat: 30008756
 2. Gyöngyössy Márton. Uhorské dukáty z kláštora Sant Pere De Rodes: Numizmatický dodatok k vzťahom medzi stredovekým Uhorským kráľovstvom a Katalánskom. (2020) Denarius 1339-1208 8 82-95
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31660447] [Nyilvános]
  Említések száma: 3
  Független, Idéző: 31660447, Kapcsolat: 29537853
 3. Lakatos Bálint. A király diplomatái. Követek és követségek a Jagelló-korban (1490–1526). II. rész. Adattár.. (2020) TÖRTÉNELMI SZEMLE 0040-9634 62 2 281-362
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31608262] [Egyeztetett]
  Említések száma: 5
  Független, Idéző: 31608262, Kapcsolat: 29467506
 4. Gyöngyössy Márton. Magyar aranyforintok Sant Pere de Rodes monostorából: Numizmatikai adalék a középkori Magyarország katalán kapcsolataihoz. (2019) COLLECTANEA SANCTI MARTINI: A PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG GYŰJTEMÉNYEINEK ÉRTESÍTŐJE 2064-4205 7 91-123
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31136694] [Nyilvános]
  Említések száma: 4
  Független, Idéző: 31136694, Kapcsolat: 28833662
 5. Lakatos Bálint. Diplomats of the Kings of Hungary and Bohemia (1490-1526). (2019) Megjelent: Reform and Renewal in Medieval East and Central Europe pp. 305-338
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31188313] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31188313, Kapcsolat: 30327414
 6. Tringli István. Der Weg des ungarischen Hofs zur Doppelheirat 1515. (2019) Megjelent: Das Wiener Fürstentreffen von 1515 pp. 235-260
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[30617577] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 30617577, Kapcsolat: 28299549
 7. Nemes Gábor. Cardinal Pietro Isvalies, the Bishop of Veszprém. (2019) ARCHIVUM HISTORIAE PONTIFICIAE 0066-6785 53 69-110
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31782965] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 31782965, Kapcsolat: 29765108
 8. Nemes Gábor. Pietro Isvalies bíboros veszprémi püspök. (2018) Megjelent: Folyamatosság és változás pp. 9-46
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3409206] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3409206, Kapcsolat: 27626016
 9. C. Tóth Norbert. Várdai Ferenc pályája az erdélyi püspöki szék elfoglalásáig. (2016) ERDÉLYI MÚZEUM 1453-0961 78 1 13-25
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3052345] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3052345, Kapcsolat: 25963629
 10. Orsolya Réthelyi. The Court of the King and Queen in Buda in the Jagiellonian Age. (2016) Megjelent: Medieval Buda in Context pp. 452-471
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3110903] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3110903, Kapcsolat: 28114031
 11. Gyöngyössy Márton. Egy kora újkori katalán éremlelet középkori magyar aranyforintjai nyomában: Numizmatikai, prozopográfiai, genealógiai és gazdaságtörténeti elemzés.. (2016) TURUL 1216-7258 89 2 54-68
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3249799] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3249799, Kapcsolat: 26673362
 12. Simon Zsolt. Az erdélyi huszadvámok igazgatása a késő középkorban. (2016) Megjelent: Magyar Gazdaságtörténeti Évkönyv 2016: Válság - Kereskedelem pp. 333-358
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3195312] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3195312, Kapcsolat: 26949474
 13. Bárány Attila. Les représentations de l’Ordre de Saint-Michel en Hongrie. (2015) Megjelent: Fehér Lovag pp. 182-199
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2903017] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2903017, Kapcsolat: 24625662
 14. C Tóth Norbert. Dorogházi László ítélőmester pályaképe. (2015) ACTA HISTORICA (SZEGED) 0324-6965 138 95-108
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2959040] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2959040, Kapcsolat: 25203622
 15. C. Tóth Norbert. A püspök és a prépost: a két Bacskai Miklós. (2015) TURUL 1216-7258 88 4 144-146
  Folyóiratcikk/Rövid közlemény (Folyóiratcikk)/Tudományos[3011667] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3011667, Kapcsolat: 25465891
 16. Bárány Attila Pál. Középkori magyar emlékek Angliában. (2013) ISBN:9786155257469
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2444400] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2444400, Kapcsolat: 23400536
2021-10-19 15:02