Trentinné Benkő Éva. Teaching Songs and Rhymes to Young Learners: Rationale and Report of a Survey. (2003) Megjelent: Education and/und Forschung. pp. 123-167, 2006782
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2006782]
 1. Klein Ágnes et al. Képeskönyvek nyelvjárásban. (2020) GYERMEKNEVELÉS: ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT 2063-9945 8 3 35-54
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31796058] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31796058, Kapcsolat: 29764318
Bors Lídia et al. Idegen nyelvi program az 1–3. évfolyam számára: Ajánlás a 6–9 éves korosztály idegennyelv-tanításához. (2004), 2042798
Segédlet (Egyéb) | Tudományos[2042798]
 1. Kovács Magdolna. A tartalomalapú nyelvoktatás hatása az iskolába lépő gyermek nyelvi fejlődésére: Dramatikus tevékenységek az alsó tagozatos nyelvórán. (2019) Megjelent: Jó gyakorlatok az óvoda-iskola átmenethez pp. 95-122
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31301106] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31301106, Kapcsolat: 28979258
 2. Sárvári Tünde. Játékos tevékenységek, mint a "tapintatos tesztelés" lehetséges formái a korai német, mint idegennyelv-oktatásban. (2017) Megjelent: Válogatott tanulmányok a pedagógiai elmélet és szakmódszertanok köréből pp. 327-334
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3182380] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3182380, Kapcsolat: 31160214
 3. Sárvári Tünde. „Fit im frühen Deutsch?" A korai német mint idegennyelv-tanulásban elért eredmények feltárásának és értékelésének aktuális kérdései. (2016) Megjelent: Tanulás és fejlődés pp. 139-148
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[3053963] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3053963, Kapcsolat: 27165975
 4. Sárvári Tünde. A drámapedagógia alkalmazási lehetőségei a korai idegen nyelvi fejlesztésben. (2016) GYERMEKNEVELÉS: ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT 2063-9945 4 1 124-139
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3046113] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3046113, Kapcsolat: 26998481
 5. Sárvári Tünde. A drámapedagógia alkalmazási lehetőségei a korai idegen nyelvi fejlesztésben. (2014) Megjelent: A korai idegen nyelvi fejlesztés elmélete és gyakorlata pp. 286-306
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[3053953] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3053953, Kapcsolat: 24597924
 6. Nikolov Marianne et al. Az angolnyelv-tudás diagnosztikus mérésének és fejlesztésének lehetõségei az iskola 1–6. évfolyamán. (2011) Megjelent: Kognitív és affektív fejlődési folyamatok diagnosztikus értékelésének lehetőségei az iskola kezdő szakaszában pp. 13-40
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1731965] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1731965, Kapcsolat: 22504178
Trentinné Benkő Éva et al. How to Help Young Learners Become Children’s Literature „Consumers”?. (2006), 2014657
Segédlet (Egyéb) | Tudományos[2014657]
 1. Klein Ágnes et al. Képeskönyvek nyelvjárásban. (2020) GYERMEKNEVELÉS: ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT 2063-9945 8 3 35-54
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31796058] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31796058, Kapcsolat: 29764328
Trentinné Benkő Éva et al. Programtanterv a „Mesemondóka“ című programcsomaghoz az 1-6. évfolyamra. (2006), 2010186
Segédlet (Egyéb) | Tudományos[2010186]
 1. Márkus Éva. Baranya megyei német népmesék a nemzetiségi oktatásban: Az Ördögcsúcs című mesekötet. (2021) GYERMEKNEVELÉS: ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT 2063-9945 9 1 131-144
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31992727] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31992727, Kapcsolat: 30088771
 2. Klein Ágnes et al. Képeskönyvek nyelvjárásban. (2020) GYERMEKNEVELÉS: ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT 2063-9945 8 3 35-54
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31796058] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31796058, Kapcsolat: 29764320
Lívia Faragó et al. Educational framework and Programme Curriculum Developing Foreign Language Competence for Learners aged 6–13. (2008), 3335170
Segédlet (Egyéb) | Tudományos[3335170]
 1. Furcsa Laura. Teaching foreign languages to socially disadvantaged children. (2013)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2231005] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2231005, Kapcsolat: 31160238
 2. Rosamond Mitchell. Policy and practice in foreign language education: Case studies in three European settings. (2010) EUROPEAN JOURNAL OF LANGUAGE POLICY 1757-6822 1757-6830 2 2 151-180
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27167612] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27167612, Kapcsolat: 27167612
Trentinné Benkő. Az „ideális“ kéttannyelvű tanár – ahogy a pedagógusok látják. (2008) Megjelent: A két tanítási nyelvű oktatás elmélete és gyakorlata 2008-ban pp. 248-264, 2014604
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2014604]
 1. Kisné Bernhardt. Pedagógusjelöltek tanulás és csoportmunka fogalmával kapcsolatos felfogásmódja. (2015)
  Egyéb konferenciakötet | Tudományos[3234879] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3234879, Kapcsolat: 27150436
 2. Kitzinger Arianna. Multilingual and Multicultural Challenges in a Hungarian Kindergarten. (2015)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[3005827] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 3005827, Kapcsolat: 28982493
 3. Kisné Bernhardt Renáta. Hogyan vélekednek a két tanítási nyelven tanuló középiskolás diákok a fogalmazásírásról?. (2011) KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT: TRAINING AND PRACTICE 1589-519X 2064-4027 3-4 34-50
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1806280] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1806280, Kapcsolat: 27039456
 4. Szekrényesné Rádi Éva. Vámos Ágnes-Kovács Judit (szerk.) : A két tanítási nyelvű oktatás elmélete és gyakorlata 2008-ban : Jubileumi tanulmánykötet. (2010) ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY 1587-1061 2498-4442 10 1-2 p. 180
  Folyóiratcikk | Tudományos[22667943] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22667943, Kapcsolat: 22667960
Trentinné Benkő Éva. Mintavétel a kvalitatív pedagógiai kutatásban. (2008) PEDAGÓGUSKÉPZÉS: PEDAGÓGUSKÉPZŐK ÉS -TOVÁBBKÉPZŐK FOLYÓIRATA 0133-2570 6 3 153-159, 2042139
Rövid közlemény (Folyóiratcikk) | Tudományos[2042139]
 1. Sántha Kálmán. Körkép a hazai kvalitatív pedagógiai kutatásokról. (2009) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 19 5-6 73-83
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1300743] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1300743, Kapcsolat: 26947583
Trentinné Benkő Éva. Az „ideális" kéttannyelvű tanár - ahogy a pedagógusok látják. (2009) Megjelent: Kéttannyelvűség - pedagógusképzés, kutatás, oktatás pp. 143-158, 2055310
Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[2055310]
 1. Endrődy-Nagy Orsolya. Korai nyelvoktatási módszerek Japánban és Magyarországon. (2016) GYERMEKNEVELÉS: ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT 2063-9945 4 1 185-203
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3023929] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3023929, Kapcsolat: 25915347
 2. Szaszkó Rita et al. A korai kéttannyelvű oktatás hatása a kisiskolások anyanyelvi szövegértési és helyesírási kompetenciájára. (2016) GYERMEKNEVELÉS: ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT 2063-9945 4 1 55-64
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3011389] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3011389, Kapcsolat: 25915322
 3. Endrődy-Nagy Orsolya. Korai nyelvoktatási módszerek Japánban és Magyarországon. (2014) Megjelent: A korai idegen nyelvi fejlesztés elmélete és gyakorlata pp. 179-203
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2863682] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2863682, Kapcsolat: 24597433
 4. Árva Valéria. Az ELTE TÓK angol-magyar kétnyelvű képzése óvodapedagógusok részére egy európai tanulmányút tükrében. (2014) Megjelent: A korai idegen nyelvi fejlesztés elmélete és gyakorlata pp. 372-380
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2863730] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2863730, Kapcsolat: 24598080
 5. Szaszkó Rita et al. A korai kéttannyelvű oktatás hatása a kisiskolások anyanyelvi szövegértési és helyesírási kompetenciájára. (2014) Megjelent: A korai idegen nyelvi fejlesztés elmélete és gyakorlata pp. 272-286
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[24597894] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24597894, Kapcsolat: 24597912
Kovács Judit et al. Hitek és tévhitek: Idegen nyelvi fejlesztés az óvodában. (2010), 1982208
Segédlet (Egyéb) | Tudományos[1982208]
 1. Klein Ágnes et al. Képeskönyvek nyelvjárásban. (2020) GYERMEKNEVELÉS: ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT 2063-9945 8 3 35-54
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31796058] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31796058, Kapcsolat: 29764316
Trentinné Benkő. A kétnyelvi képzésre jelentkező óvodapedagógus hallgatók nézetei és motivációi az ELTE TÓK-on. (2013) Megjelent: Education and/und Forschung II. pp. 251-276, 2562780
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2562780]
 1. Kovács Ivett. Korai intézményes kétnyelvű fejlesztés. Miért és hogyan?. (2015) NEVELÉSTUDOMÁNY: OKTATÁS KUTATÁS INNOVÁCIÓ 2063-9546 2 96-99
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[2919704] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2919704, Kapcsolat: 25126236
 2. Couse Leslie J. Handbook of Early Childhood Teacher Education. (2015) ISBN:9780415736763
  Kézikönyv (Könyv) | Tudományos[25078258] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25078258, Kapcsolat: 25078260
Trentinné Benkő Éva. A korai kétnyelvűség támogatására szolgáló pedagóguskompetenciák és pedagógusképzés. (2013), 2562788
PhD (Disszertáció) | Tudományos[2562788]
 1. Vámos Ágnes. Kétnyelvű oktatás Magyarországon. Tannyelvpolitika, tannyelvpedagógia. (2017)
  MTA Doktora (Disszertáció) | Tudományos[26912468] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26912468, Kapcsolat: 28960584
 2. Kovács Judit. Korai kétnyelvi nevelésre való felkészítés az ELTE TÓK-on: "A Kétnyelvűség elmélete és gyakorlata című kurzus hallgatója voltam...". (2014) Megjelent: A korai idegen nyelvi fejlesztés elmélete és gyakorlata pp. 380-390
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2863748] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2863748, Kapcsolat: 26947570
 3. Árva Valéria. Az ELTE TÓK angol-magyar kétnyelvű képzése óvodapedagógusok részére egy európai tanulmányút tükrében. (2014) Megjelent: A korai idegen nyelvi fejlesztés elmélete és gyakorlata pp. 372-380
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2863730] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2863730, Kapcsolat: 24598085
Trentinné Benkő Éva. Kétnyelvi pedagógusképzésben részt vevő hallgatók nézeteinek megjelenése kreatív vizuális alkotásaikban. (2013) GYERMEKNEVELÉS: ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT 2063-9945 1 1 73-106, 2234318
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2234318]
 1. Ádám Anetta. Eljuthatunk-e a lényegig? Hallgatói nézetek feltárásának és befolyásolásának lehetőségei a tanárképzésben. (2019) Megjelent: Neveléstudományi kutatások a Kárpát-medencei oktatási térben pp. 56-62
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[32600058] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32600058, Kapcsolat: 31160038
 2. Serfőző Mónika et al. Óvodapedagógus hallgatók élményei és vélekedései a sajátos nevelési igényről. (2017) Megjelent: Kora gyermekkori nevelés szakmai megújításának útjai, lehetőségei 1. pp. 45-59
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3266226] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3266226, Kapcsolat: 26664839
 3. Gocsál Ákos et al. The Use of Concept Maps in Creating a Short Video with Students. (2016) PRACTICE AND THEORY IN SYSTEMS OF EDUCATION 1788-2583 1788-2591 11 2 71-82
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3117576] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3117576, Kapcsolat: 27165963
 4. Szaszkó Rita et al. A korai kéttannyelvű oktatás hatása a kisiskolások anyanyelvi szövegértési és helyesírási kompetenciájára. (2016) GYERMEKNEVELÉS: ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT 2063-9945 4 1 55-64
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3011389] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3011389, Kapcsolat: 25915327
 5. Couse Leslie J. Handbook of Early Childhood Teacher Education. (2015) ISBN:9780415736763
  Kézikönyv (Könyv) | Tudományos[25078258] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25078258, Kapcsolat: 25078258
 6. Árva Valéria. Az ELTE TÓK angol-magyar kétnyelvű képzése óvodapedagógusok részére egy európai tanulmányút tükrében. (2014) Megjelent: A korai idegen nyelvi fejlesztés elmélete és gyakorlata pp. 372-380
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2863730] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2863730, Kapcsolat: 24598084
 7. Szaszkó Rita et al. A korai kéttannyelvű oktatás hatása a kisiskolások anyanyelvi szövegértési és helyesírási kompetenciájára. (2014) Megjelent: A korai idegen nyelvi fejlesztés elmélete és gyakorlata pp. 272-286
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[24597894] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24597894, Kapcsolat: 24597914
Kovács Judit et al. The World at Their Feet. Children's Early Competence in Two Languages through Education. (2014) ISBN:9789639955554, 2769788
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2769788]
 1. Csőgér Lilla et al. The Role of Nursery Rhymes in Bilingual Kindergarten Education. (2020) Megjelent: Mester és tanítvány VI. pp. 10-20
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31301921] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31301921, Kapcsolat: 28980708
 2. Szabó Ildikó. Idegen nyelvű tananyagok kidolgozása, alkalmazásuk tantárgyak tanításában. (2020) Megjelent: Élményközpontú nyelv-és irodalomoktatás pp. 75-84
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31387035] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31387035, Kapcsolat: 29923487
 3. Sántha-Malomsoki Ágnes. CLIL tanulók nyelvtanulásról alkotott nézetei a nyelvórai IKT eszközintegráció tükrében. (2020) KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT: TRAINING AND PRACTICE 1589-519X 2064-4027 18 3-4 187-202
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31810579] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31810579, Kapcsolat: 29890393
 4. Ágnes Sántha-Malomsoki et al. Students' Beliefs on Classroom Didactics of Second Language Teaching in the 21st Century. (2019) ACTA UNIVERSITATIS SAPIENTIAE PHILOLOGICA 2067-5151 2068-2956 2391-8179 11 2 85-101
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31097252] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31097252, Kapcsolat: 29923453
 5. Tóthné Veres Eszter. Korai idegen nyelvi nevelés: esélyek és előnyök. (2017) Megjelent: Tehetséggondozó Műhely Füzetek 3. pp. 154-162
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[26947500] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26947500, Kapcsolat: 26947500
 6. Endrődy-Nagy Orsolya. Kéttannyelvűség–többtannyelvűség: Nagy-Britannia és Katalónia példája. (2017) Megjelent: Jó gyakorlatok a korai idegen nyelvi fejlesztésben és pedagógusképzésben pp. 217-235
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3232362] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3232362, Kapcsolat: 27243381
 7. Horváth Zsófia Anna. Két kultúra, egy személy: A kétnyelvűség előnyei és kihívásai. (2017) Megjelent: Mester és tanítvány III. pp. 38-43
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[26947418] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26947418, Kapcsolat: 26947418
 8. Horváth Zsófia Anna. Két kultúra, egy személy: A kétnyelvűség előnyei és kihívásai.. (2017) Megjelent: Tehetséggondozó Műhely Füzetek 3. pp. 110-117
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[26947441] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26947441, Kapcsolat: 26947441
 9. Kovács Ivett Judit. The world at their feet. Children's early competence in two languages through education. (2016) EDUCATION 3-13: INTERNATIONAL JOURNAL OF PRIMARY ELEMENTARY AND EARLY YEARS EDUCATION 0300-4279 1475-7575 44 3 367-369
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[2981834] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2981834, Kapcsolat: 25180459
 10. Trentinné Benkő Éva. Ten Years of CLIL Teacher Training at ELTE TÓK. (2016) Megjelent: Studies from Education and Society pp. 142-152
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3151469] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3151469, Kapcsolat: 26804537
 11. Kovács Ivett. Mivel gazdagodnak az idegen nyelvet tanuló óvodások?. (2016)
  Nem besorolt (Egyéb) | Ismeretterjesztő[26077253] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26077253, Kapcsolat: 26077257
 12. Ildikó Szabó et al. Development, Evaluation and Implementation of Digital Resources and an Online Platform (INTACT Project) in Bilingual Education. (2016) E-METHODOLOGY 2353-5881 2392-0688 3 3 118-127
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3218569] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3218569, Kapcsolat: 26947444
 13. Kitzinger Arianna. Multilingual and Multicultural Challenges in a Hungarian Kindergarten. (2015)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[3005827] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 3005827, Kapcsolat: 24347919
 14. Kovács Ivett. Korai intézményes kétnyelvű fejlesztés. Miért és hogyan?. (2015) NEVELÉSTUDOMÁNY: OKTATÁS KUTATÁS INNOVÁCIÓ 2063-9546 2 96-99
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[2919704] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2919704, Kapcsolat: 25126233
 15. Poór Zoltán. Judit Kovács – Éva Trentinné Benkő: The World at their Feet: Children's Early Competence in Two Languages through Education (A világ a lábuk elôtt hever. Korai intézményes kétnyelvű fejlesztés). (2015) MODERN NYELVOKTATÁS 1219-638X 21 2-3 104-106
  Ismertetés (Folyóiratcikk) | Tudományos[25180323] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25180323, Kapcsolat: 25180323
 16. Poór Zoltán. Judit Kovács – éva Trentinné Benkô : The World at their FeetChildren’s Early Competence in Two Languages through Education [Avilág a lábuk elôtt hever. Korai intézményes kétnyelvû fejlesztés] Budapest: Eötvös József Könyvkiadó, 2014. 222 p.ISBN: 978-963-9955-55-4. (2015) MODERN NYELVOKTATÁS 1219-638X 21 2-3 104-106
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[31303417] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31303417, Kapcsolat: 28982472
 17. Dana Hanesova. History of CLIL. (2015) Megjelent: CLIL in Foreign Language Education pp. 7-16
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[26073347] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26073347, Kapcsolat: 26073347
 18. Jana Trníková. Double ReView: The World at Their Feet. (2015) JOURNAL OF LANGUAGE AND CULTURAL EDUCATION 1339-4045 1339-4584 3 2 245-246
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Oktatási[25138437] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25138437, Kapcsolat: 25138437
 19. Zuzana Šimková. Double ReView: The World at Their Feet. (2015) JOURNAL OF LANGUAGE AND CULTURAL EDUCATION 1339-4045 1339-4584 3 2 247-248
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Oktatási[27012897] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27012897, Kapcsolat: 27012897
 20. Noé Zsuzsanna. A világ a lábuk előtt hever. (2015) GYERMEKNEVELÉS: ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT 2063-9945 3 1 141-143
  Ismertetés (Folyóiratcikk) | Tudományos[24651576] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24651576, Kapcsolat: 24651576
 21. Új Könyvek Szerkesztősége. Nincs cím. (2014) Új könyvek : közművelődési könyvtárak állománygyarapítási tanácsadója 0049-5069 24 51 40-40
  Ismertetés (Folyóiratcikk) | Közérdekű[27165942] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27165942, Kapcsolat: 27165942
Márkus Éva. A korai idegen nyelvi fejlesztés elmélete és gyakorlata: Konferenciaelőadások és háttértanulmányok. (2014) ISBN:9789632845807, 2859630
Konferenciakötet (Könyv) | Tudományos[2859630]
 1. Kruppa T. Éva et al. Ten months around the world. (2022) GYERMEKNEVELÉS: ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT 2063-9945 10 Klnsz. 1 192-203
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[33029880] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 33029880, Kapcsolat: 31601200
 2. Podlovics Lívia Éva. Has what was ‘Too far for you to see’ come any closer? Language and Identity in Wales. (2022) GYERMEKNEVELÉS: ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT 2063-9945 10 Klnsz. 1 323-336
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[33029891] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 33029891, Kapcsolat: 31601217
 3. Palkóné Tabi Katalin. Great Assets: Hungarian Children’s Classics in Teaching English to Young Learners. (2022) GYERMEKNEVELÉS: ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT 2063-9945 10 Klnsz. 1 279-288
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[33029886] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 33029886, Kapcsolat: 31601234
 4. Takács Luca Sára. Vietnámi magyarok – magyar vietnámiak. (2020) Megjelent: Sokszínű Pedagógia pp. 165-180
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31646385] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31646385, Kapcsolat: 29511048
 5. Endrődy Orsolya. Néhány ország multikulturális érzékenységet elősegítő gyakorlatából: – angol, spanyol és japán példák. (2020) Megjelent: Sokszínű Pedagógia pp. 280-290
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[31646211] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31646211, Kapcsolat: 29511010
 6. Gombocz Eszter. Buchstabenbad. Zusammenhänge zwischen emergent literacy und dem frühen Spracherwerb. (2020) Megjelent: Auf die Lehrenden kommt es an pp. 154-171
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[31384811] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31384811, Kapcsolat: 29080093
 7. Pásztor Enikő Judit. A játékos idegennyelvi foglalkozások megjelenése a magyarországi óvodákban 1959-től napjainkig, különös tekintettel a soproni és Sopron környéki óvodákra. (2020)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[31034434] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 31034434, Kapcsolat: 30867079
 8. Kruppa T. Éva. Könyvismertetés: Márkus Éva és Trentinné Benkő Éva: A korai idegennyelvi fejlesztés elmélete és gyakorlata: Konferenciaelőadások és háttértanulmányok. ELTE Eötvös Kiadó. Budapest. 2014, ISBN 978-963-284-580-7. (2019) GYERMEKNEVELÉS: ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT 2063-9945 7 2-3 195-198
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[31155171] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31155171, Kapcsolat: 28781379
 9. Nemes Magdolna et al. A korai nyelvtanítás története Nyíregyházán a rendszerváltástól napjainkig. (2018) KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓD 2498-5368 4 1 7-18
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30434008] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30434008, Kapcsolat: 27818222
 10. Vámos Ágnes. Kétnyelvű oktatás Magyarországon. Tannyelvpolitika, tannyelvpedagógia. (2017)
  MTA Doktora (Disszertáció) | Tudományos[26912468] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 26912468, Kapcsolat: 28000302
 11. Manzné Jäger Mónika. Márkus Éva – Trentinné Benkő Éva (2014, szerk.) A korai idegen nyelvi fejlesztés elmélete és gyakorlata. (2016) GYERMEKNEVELÉS: ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT 2063-9945 4 1 226-230
  Ismertetés (Folyóiratcikk) | Tudományos[25468060] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25468060, Kapcsolat: 25468060
 12. Hukné Kiss Szilvia. Márkus Éva és Trentinné Benkő Éva szerk.: A korai idegen nyelvi fejlesztés elmélete és gyakorlata. (2016) NYELVVILÁG 1786-0636 17 38-40
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[3171907] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3171907, Kapcsolat: 26949938
Trentinné Benkő Éva. A kétnyelvű fejlesztés és a pedagógusképzés. (2014) NEVELÉSTUDOMÁNY: OKTATÁS KUTATÁS INNOVÁCIÓ 2063-9546 3 89-108, 2776346
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2776346]
 1. Sántha-Malomsoki Ágnes. CLIL tanulók nyelvtanulásról alkotott nézetei a nyelvórai IKT eszközintegráció tükrében. (2020) KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT: TRAINING AND PRACTICE 1589-519X 2064-4027 18 3-4 187-202
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31810579] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31810579, Kapcsolat: 29890390
 2. Ágnes Sántha-Malomsoki et al. Students' Beliefs on Classroom Didactics of Second Language Teaching in the 21st Century. (2019) ACTA UNIVERSITATIS SAPIENTIAE PHILOLOGICA 2067-5151 2068-2956 2391-8179 11 2 85-101
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31097252] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31097252, Kapcsolat: 29923428
 3. Kovács Judit. Iskola, nyelv, siker: 30 éves a hazai kéttannyelvű oktatás. (2018) ISBN:9789639955790
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[3351574] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3351574, Kapcsolat: 27719432
 4. Tóthné Veres Eszter. Korai idegen nyelvi nevelés: esélyek és előnyök. (2017) Megjelent: Tehetséggondozó Műhely Füzetek 3. pp. 154-162
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[26947509] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26947509, Kapcsolat: 26947509
 5. Vámos Ágnes. Kétnyelvű oktatás Magyarországon. Tannyelvpolitika, tannyelvpedagógia. (2017)
  MTA Doktora (Disszertáció) | Tudományos[26912468] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26912468, Kapcsolat: 28960596
 6. Kovács Ivett. Korai intézményes kétnyelvű fejlesztés. Miért és hogyan?. (2015) NEVELÉSTUDOMÁNY: OKTATÁS KUTATÁS INNOVÁCIÓ 2063-9546 2 96-99
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[2919704] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2919704, Kapcsolat: 25126243
Trentinné Benkő Éva. Meseelemzés a korai idegen nyelvi fejlesztéssel kapcsolatos pedagógushallgatói nézetek, kompetenciák, tanulási eredmények feltárására. (2014) Megjelent: A korai idegen nyelvi fejlesztés elmélete és gyakorlata pp. 390-412, 2863762
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2863762]
 1. Márkus Éva. Baranya megyei német népmesék a nemzetiségi oktatásban: Az Ördögcsúcs című mesekötet. (2021) GYERMEKNEVELÉS: ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT 2063-9945 9 1 131-144
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31992727] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31992727, Kapcsolat: 30088450
 2. Hukné Kiss Szilvia. Márkus Éva és Trentinné Benkő Éva szerk.: A korai idegen nyelvi fejlesztés elmélete és gyakorlata. (2016) NYELVVILÁG 1786-0636 17 38-40
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[3171907] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3171907, Kapcsolat: 26947524
Trentinné Benkő Éva. A korai kétnyelvűség támogatására szolgáló pedagóguskompetenciák és pedagógusképzés: Doktori disszertáció, Takács Etel Pedagógiai Alapítvány. (2015) ISBN:9786158016742, 3047335
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[3047335]
 1. Kovács Edina. The Effects of Gender on the Teachers’ Competences and Effectiveness. (2019) Megjelent: Glocal Education in Practice: Teaching, Researching, and Citizenship pp. 210-215
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30727075] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30727075, Kapcsolat: 29923508
 2. Kovács Edina. A társadalmi nem hatása a pedagógusok szakmai céljaira, karrierútjára és elkötelezettségére. (2019)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[30621176] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30621176, Kapcsolat: 31159347
 3. Nemes Magdolna et al. A korai francia nyelvtanulás lehetőségei napjainkban Magyarországon. (2019) OXIPO : INTERDISZCIPLINÁRIS E-FOLYÓIRAT 2676-8771 1 3 41-71
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30885570] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30885570, Kapcsolat: 29923511
 4. Kovács Judit. Iskola, nyelv, siker: 30 éves a hazai kéttannyelvű oktatás. (2018) ISBN:9789639955790
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[3351574] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3351574, Kapcsolat: 27719436
 5. Kovács Edina. A társadalmi nem hatása a pedagógusok kompetenciáira és hatékonyságára. (2018) Megjelent: Pedagógiai valóságok pp. 238-248
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30339039] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30339039, Kapcsolat: 31159362
 6. Serfőző Mónika et al. A „hópehely” és a „varázsló” - kisgyermeknevelő-, óvodapedagógus- és tanítójelöltek szerepértelmezés. (2018) Megjelent: Innováció, kutatás, pedagógusok pp. 281-298
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3388228] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3388228, Kapcsolat: 29878936
 7. Tóthné Veres Eszter. Korai idegen nyelvi nevelés: esélyek és előnyök. (2017) Megjelent: Tehetséggondozó Műhely Füzetek 3. pp. 154-162
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[26947515] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26947515, Kapcsolat: 26947515
 8. Vámos Ágnes. KÉTNYELVŰ OKTATÁS MAGYARORSZÁGON tannyelvpolitika, tannyelvpedagógia: TÉZISEK. (2017)
  Nem besorolt (Egyéb) | Tudományos[27012967] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27012967, Kapcsolat: 27012967
 9. Vámos Ágnes. Kétnyelvű oktatás Magyarországon. Tannyelvpolitika, tannyelvpedagógia. (2017)
  MTA Doktora (Disszertáció) | Tudományos[26912468] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26912468, Kapcsolat: 28960613
Trentinné Benkő Éva. Tanulási eredmények értékelése a korai kétnyelvű fejlesztésre felkészítő pedagógusképzésben. (2015) NEVELÉSTUDOMÁNY: OKTATÁS KUTATÁS INNOVÁCIÓ 2063-9546 2 30-62, 2919690
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2919690]
 1. Kovács Judit. Iskola, nyelv, siker: 30 éves a hazai kéttannyelvű oktatás. (2018) ISBN:9789639955790
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[3351574] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3351574, Kapcsolat: 27719430
 2. Serfőző Mónika et al. Pedagógushallgatók reflexiója a projektalapú tanulási folyamatra. (2017) Megjelent: Új kutatások a neveléstudományokban 2016 pp. 393-420
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3301146] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3301146, Kapcsolat: 26998354
 3. Vámos Ágnes. Kétnyelvű oktatás Magyarországon. Tannyelvpolitika, tannyelvpedagógia. (2017)
  MTA Doktora (Disszertáció) | Tudományos[26912468] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26912468, Kapcsolat: 28960607
 4. Kárpáti-Daróczi Judit et al. Hallgatók vállalkozói elképzelései és vállalkozói potenciál az Óbudai Egyetem hallgatói körében. (2017) Megjelent: Válogatott tanulmányok a társadalomtudományok köréből pp. 160-171
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[3315916] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3315916, Kapcsolat: 29464083
 5. Kárpátiné Daróczi Judit. A kompetencia hatalom? Mit ér a gazdasági felsőfokú képzés, ha nem ad diplomát? = Is competence power? What is non-university higher vocational training in business worth if it does not give a degree?. (2017)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[3237542] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3237542, Kapcsolat: 26998315
 6. Vámos Ágnes et al. A két tanítási nyelvű intézmények sajátosságai az Országos Kompetencia mérés tükrében. (2014) Megjelent: XIV. Országos Neveléstudományi Konferencia: Oktatás és nevelés – gyakorlat és tudomány p. 69
  Absztrakt / Kivonat (Könyvrészlet) | Tudományos[2792691] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2792691, Kapcsolat: 27719443
Márkus Éva. Gyermeknevelés: Idegennyelvi és kétnyelvű fejlesztés gyermekkorban. (2016), 3029890
Folyóirat vagy sorozatszerkesztés (Egyéb) | Tudományos[3029890]
 1. Mikonya György. Gondolatok az egyéni kétnyelvűségről: Esettanulmány. (2017) Megjelent: Jó gyakorlatok a korai idegen nyelvi fejlesztésben és pedagógusképzésben pp. 10-21
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3262505] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3262505, Kapcsolat: 26807121
Trentinné Benkő Éva. Pedagógusnézetek megismerésének lehetőségei a kétnyelvi pedagógusképzés és továbbképzés kontextusában. (2016) GYERMEKNEVELÉS: ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT 2063-9945 4 1 158-171, 3047191
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3047191]
 1. Kovács Judit. Iskola, nyelv, siker: 30 éves a hazai kéttannyelvű oktatás. (2018) ISBN:9789639955790
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[3351574] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3351574, Kapcsolat: 27719429
 2. Renáta Kisné Bernhardt et al. Student teachers' conceptions of learning. (2016) Megjelent: Student Teachers Learning Through Inquiry pp. 163-182
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3190933] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3190933, Kapcsolat: 26998311
Trentinné Benkő Éva. Ten Years of CLIL Teacher Training at ELTE TÓK. (2016) Megjelent: Studies from Education and Society pp. 142-152, 3151469
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3151469]
 1. Porcedda Maria Elisabetta et al. CLIL Teacher Training: Lacks and Suggestions from a Systematic Literature Review. (2020) ENSENANZA AND TEACHING: REVISTA INTERUNIVERSITARIA DE DIDACTICA 2386-3919 2386-3927 38 1 49-68
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32715602] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32715602, Kapcsolat: 31160187
Márkus Éva. Jó gyakorlatok a korai idegen nyelvi fejlesztésben és pedagógusképzésben: Oktatás, kutatás, innováció. (2017) ISBN:9789632848563, 3232359
Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[3232359]
 1. Podlovics Lívia Éva. Has what was ‘Too far for you to see’ come any closer? Language and Identity in Wales. (2022) GYERMEKNEVELÉS: ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT 2063-9945 10 Klnsz. 1 323-336
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[33029891] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 33029891, Kapcsolat: 31601224
 2. Palkóné Tabi Katalin. Great Assets: Hungarian Children’s Classics in Teaching English to Young Learners. (2022) GYERMEKNEVELÉS: ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT 2063-9945 10 Klnsz. 1 279-288
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[33029886] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 33029886, Kapcsolat: 31601238
 3. Kolosai Nedda. Meeting Cultures and Languages in the Classroom – Rethinking Aronson’s Method. (2021) NEVELÉSTUDOMÁNY: OKTATÁS KUTATÁS INNOVÁCIÓ 2063-9546 9 3 83-103
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32282182] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32282182, Kapcsolat: 30525915
 4. Gőbőlős Rebeka Anna et al. Interkulturális pedagógia és multikulturális nevelés: Multikulturális alapfogalmak. (2020) Megjelent: Sokszínű Pedagógia pp. 103-118
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[31646218] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31646218, Kapcsolat: 29511275
 5. Kolosai Nedda et al. A kortársoktatás elméleti és gyakorlati aspektusai - A „Tanulj, tanítsd, tudd!" program tapasztalatai. (2018) ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 1215-1807 1788-2400 68 7-8 20-50
  Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30334119] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30334119, Kapcsolat: 27803453
2022-08-11 16:41