Zsoldos Attila. A főkirályi hatalom címei az angolszászoknál. (1985) LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK 0024-1512 56. 2 201-214, 1059324
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1059324]
 1. BÁRÁNY Attila. Britek, angolszászok, vikingek: Észak-Nyugat-Európa a korai középkor századaiban. (2008)
  Könyv[20661657] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20661657, Kapcsolat: 20661657
 2. Bárány Attila Pál et al. Angol-magyar kapcsolatok a középkorban. (2008) ISBN:9789639857148
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1990134] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1990134, Kapcsolat: 22314898
 3. Szovák Kornél. Szent László alakja a korai elbeszélő forrásokban : A László-legenda és a Képes Krónika 139. fejezete forrásproblémái. (2000) SZÁZADOK 0039-8098 134 1 117-145
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1410003] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1410003, Kapcsolat: 20164354
Zsoldos Attila. A kettéosztott sziget. (1986) VILÁGOSSÁG 0505-5849 27 2 115-120, 1059329
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1059329]
 1. Csukovits E. A lovagi zarándoklat. (2001) TÖRTÉNELMI SZEMLE 0040-9634 43 1-2 33-42
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[200818] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 200818, Kapcsolat: 20164359
Zsoldos Attila. Túl a feledés határán: Gegő Elek és a moldvai magyarság kutatásának kezdete. (1987) Megjelent: A' moldvai magyar telepekről pp. 167-179, 1059259
Előszó, utószó (Könyvrészlet) | Tudományos[1059259]
 1. Toya Hiroshi. Aporia in the Study of Csángók. (2002) Asian Cultural Studies 11.
  Folyóiratcikk[20164360] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20164360, Kapcsolat: 20164360
Zsoldos Attila. A szolgabírói tisztségnév kialakulásának kérdéséhez. (1988) LEVÉLTÁRI SZEMLE 0457-6047 38 4 12-19, 1059330
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1059330]
 1. Farkas Csaba. Mohács előtt és után: Gömör megye hatóságának működése (1470 –1570). (2020) TURUL 1216-7258 93 3 p. 123
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31926636] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31926636, Kapcsolat: 30000507
 2. Weisz Boglárka. Bihar megye hatóságának működése a Zsigmond-korban. (2020) Megjelent: Nagyvárad és Bihar a Zsigmond-korban pp. 117-148
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31428061] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31428061, Kapcsolat: 29487516
 3. Szőcs Tibor. Az Árpád-kori országbírók, udvarbírók és helyetteseik okleveleinek kritikai jegyzéke. Regesta iudicum curiae regiae, reginalis et ducalis et vices gerentium eorum tempore regum stirpis Arpadianae critico-diplomatica.. (2020) ISBN:9789636312893
  Kézikönyv (Könyv) | Tudományos[31928168] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31928168, Kapcsolat: 30230399
 4. Kádas István. A megye emberei: A szolgabírói hivatal és viselői Északkelet-Magyarországon (1329–1545). (2020) ISBN:9789634162087
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[31344735] [Nyilvános]
  Említések száma: 3
  Független, Idéző: 31344735, Kapcsolat: 29034105
 5. Thoroczkay Gábor. A középkori Magyarország: Állam és ideológiák. (2020) ISBN:9789634892007
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[31333992] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31333992, Kapcsolat: 29034104
 6. Szőcs Tibor. Miért „ország”-bíró az országbíró?. (2018) Megjelent: Hadi és más nevezetes történetek pp. 552-558
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3365742] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3365742, Kapcsolat: 27389651
 7. W Kovács András. Az erdélyi vármegyék középkori szolgabírái. (2016) ERDÉLYI MÚZEUM 1453-0961 78 1 1-12
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3046357] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3046357, Kapcsolat: 26114851
 8. Kádas István. Megyei emberek az északkelet-magyarországi megyei oklevelekben. (2015) Megjelent: Micae Mediaevales IV. pp. 107-122
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2896006] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2896006, Kapcsolat: 24873438
 9. Kádas István. Az Abaúj megyei szolgabírói társadalom a Zsigmond-korban. (2014) KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 1586-2410 15 57 110-132
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2803366] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2803366, Kapcsolat: 24298988
 10. Tringli István. Le contee in Ungheria nel periodo degli Angiò. (2013) Megjelent: L’Ungheria angioina pp. 139-178
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2478977] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2478977, Kapcsolat: 23485665
 11. Kis Péter. Királyi szolgálónépi szervezet a 13–14. században. (2010) ISBN:9789633060803
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[32038725] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32038725, Kapcsolat: 21125291
 12. C Tóth. Előszó. (2010) Megjelent: Szatmár megye hatóságának oklevelei 1284–1524 p. 8
  Könyvrészlet[21125284] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21125284, Kapcsolat: 21125284
 13. Tringli I. Megyék a középkori Magyarországon. (2009) Megjelent: Honoris causa pp. 487-518
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[204853] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 204853, Kapcsolat: 20661212
 14. Rüsz-Fogarasi Enikő. Kolozs vármegye szolgabírái a középkorban. (2009) TURUL 1216-7258 82 1 1-12
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2758061] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2758061, Kapcsolat: 21125261
 15. C Tóth N. Szabolcs megye működése a Zsigmond-korban. (2008) ISBN:9789630653794; 9630653796
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[247916] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 247916, Kapcsolat: 20661194
 16. Tringli I. Pest megye a késő középkorban. (2001) Megjelent: Pest megye monográfiája I/2. A honfoglalástól 1686-ig pp. 75-194
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1833997] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1833997, Kapcsolat: 20164365
 17. Bilkei Irén. Zala megye közigazgatása a kezdetektől 1541-ig. (2000) Megjelent: Zala megye archontológiája, 1138-2000. pp. 9-21
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[22421377] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22421377, Kapcsolat: 20164364
 18. Gericsné Ladányi Erzsébet. "Iobagio (liber iobagio) - ignobilis." A telekkatonaság és a partikuláris nemesség eredete. (1998) HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK 0017-6540 111 3 623-629
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[10312876] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 10312876, Kapcsolat: 20164362
 19. Szakály F. Ami Tolna vármegye középkori okleveleiből megmaradt, 1314–1525. (1998) ISBN:9789637209130; 9637209131
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[199312] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 199312, Kapcsolat: 20164363
 20. Szakály F. Tolna vármegye középkori szolgabírái. (Esettanulmány). (1997) TÖRTÉNELMI SZEMLE 0040-9634 39 3-4 411-424
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[199102] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 199102, Kapcsolat: 20164361
Zsoldos Attila. A várjobbágyi birtoklás megítélésének változásai a tatárjárást követő másfél évszázadban. (1990) AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 0237-7934 1 3 5-34, 1059261
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1059261]
 1. BLAZOVICH László. Kolozsvár, a szabad királyi város. (2018) Megjelent: Cluj – Kolozsvár – Klausenburg 700. Várostörténeti tanulmányok. Studii istorie urbană. Főszerk. Lupescu Makó Mária, szerk. Ionu... p. 39
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[27636071] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27636071, Kapcsolat: 27636071
 2. Langó Péter. Jászok a középkori Pilis megyében. (2001) LIMES: A II. RÁKÓCZI FERENC KÁRPÁTALJAI MAGYAR FŐISKOLA TUDOMÁNYOS ÉVKÖNYVE 2411-4081 14 1-2
  Folyóiratcikk[20164528] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20164528, Kapcsolat: 20164528
 3. Eckhart Ferenc. Magyar állam- és jogtörténet. (2000)
  Könyv[20168089] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20168089, Kapcsolat: 20168089
 4. Hatházi Gábor. Halas kun székközpont és magyar mezőváros a középkorban. (2000) Megjelent: Kiskunhalas története I.
  Könyvrészlet[20164715] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20164715, Kapcsolat: 20164524
 5. Borosy András. A "nemzetségi Magyarország", a királyi vármegyék és a várispánságok hadakozó népelemei. (1998) Megjelent: Szabó István Emlékkönyv
  Könyvrészlet[20164612] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20164612, Kapcsolat: 20164521
 6. Csukovits Enikő. Sedriahelyek- megyeszékhelyek a középkorban. (1997) TÖRTÉNELMI SZEMLE 0040-9634 39 3 363-386
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[199284] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 199284, Kapcsolat: 20164518
 7. Németh Péter. A középkori Szabolcs megye települései. (1997)
  Könyv[20164517] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20164517, Kapcsolat: 20164517
 8. Draskóczy István. Miskolc birtoktörténete a középkorban. (1996) Megjelent: Miskolc története I. A kezdetektől 1526-ig pp. 81-156
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2021785] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2021785, Kapcsolat: 20164492
 9. Mezey Barna. Magyar jogtörténet. (1996) ISBN:9633791383
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[1185758] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1185758, Kapcsolat: 20164441
 10. Draskóczy István. A honfoglalástól a 16. századig. (1996) Megjelent: Magyarország gazdaságtörténete a honfoglalástól a 20. század közepéig
  Könyvrészlet[20164388] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20164388, Kapcsolat: 20164388
 11. Hatházi Gábor. A besenyő megtelepedés régészeti nyomai Fejér megyében. (1995) Megjelent: Savaria
  Könyvrészlet[20164385] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20164385, Kapcsolat: 20164385
 12. Tímár György. Tolnavár Mohács előtt. (1992) Megjelent: Tolna mezőváros monográfiája
  Könyvrészlet[20164381] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20164381, Kapcsolat: 20164381
Zsoldos Attila. Matricula Universitatis Tyrnaviensis 1635–1701. (1990) ISBN:9634625584, 1059177
Forráskiadás (Könyv) | Tudományos[1059177]
 1. Molnár Antal. A zágrábi püspökség és a magyarországi katolikus egyház a 17. században. (2012) ISBN:9789639662636
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2160681] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2160681, Kapcsolat: 22795143
 2. Szögi László et al. A Szegedi Tudományegyetem és elődei története: 1581-1872. (2011) ISBN:9789633060940
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1859433] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 3
  Független, Idéző: 1859433, Kapcsolat: 22799457
 3. Gecsényi Lajos et al. A Szepesi Kamara vezető tisztviselői 1646–1672 között. (2003) SZÁZADOK 0039-8098 137 3 653-672
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23360978] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23360978, Kapcsolat: 20661191
 4. Molnár Antal. A katolikus egyház a hódolt Dunántúlon. (2003) ISBN:9789638472830
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[1513500] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1513500, Kapcsolat: 20166009
 5. Dominkovits Péter. Sopron, a 18. század egyik regionális oktatási központja: Adatok és szempontok a nyugat-dunántúli vármegyei tisztikarok, nemesi elit társadalomtörténeti feldolgozásához.. (2002) Megjelent: A város térben és időben: Sopron kapcsolatrendszerének változásai pp. 123-170
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[25246691] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 25246691, Kapcsolat: 20164375
 6. Szultán és császár birodalmában: Magyarország művelődéstörténete 1526–1790. (2000)
  Könyv[20661190] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20661190, Kapcsolat: 20661190
Zsoldos Attila. Adalékok a királyi várszervezet udvarispáni tisztségének történetéhez. (1991) LEVÉLTÁRI SZEMLE 0457-6047 41 4 20-31, 1059411
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1059411]
 1. Thoroczkay Gábor. Szent László törvényei. (2021) Megjelent: Szent László emlékkönyv pp. 11-23
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[32169029] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32169029, Kapcsolat: 30856062
 2. Thoroczkay Gábor. A középkori Magyarország: Állam és ideológiák. (2020) ISBN:9789634892007
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[31333992] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31333992, Kapcsolat: 29034111
 3. Szőcs Tibor. Miből lett az országbíró? Az udvarispáni tisztségek kialakulása. (2017) SZÁZADOK 0039-8098 151 5 1063-1088
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3289884] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 5
  Független, Idéző: 3289884, Kapcsolat: 26883102
 4. Szőcs Tibor. A nádori intézmény korai története 1000–1342. (2014) ISBN:9789635086979; 9635086970
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2567485] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2567485, Kapcsolat: 23839858
 5. Kis Péter. Királyi szolgálónépi szervezet a 13–14. században. (2010) ISBN:9789633060803
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[32038725] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 32038725, Kapcsolat: 21125306
 6. Tringli I. Megyék a középkori Magyarországon. (2009) Megjelent: Honoris causa pp. 487-518
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[204853] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 204853, Kapcsolat: 20661160
 7. C Tóth N. Szabolcs megye működése a Zsigmond-korban. (2008) ISBN:9789630653794; 9630653796
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[247916] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 247916, Kapcsolat: 20661161
 8. Makk Ferenc. Írott források az 1050-1116 közötti magyar történelemről. (2006) ISBN:9789634827948; 9634827942
  Forráskiadás (Könyv) | Tudományos[1007166] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1007166, Kapcsolat: 20661164
 9. C Tóth Norbert. Bereg megye járásai a középkorban. (2005) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGI SZEMLE 1216-092X 40 2 p. 182.
  Folyóiratcikk[20166210] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 3
  Független, Idéző: 20166210, Kapcsolat: 20166210
 10. Kis Péter. Ákos nembeli István: Egy magyar előkelő életútja a 13-14. század fordulóján. (1998) Megjelent: R. Várkonyi Ágnes emlékkönyv pp. 57-78
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[21082130] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21082130, Kapcsolat: 20164675
 11. Bak Borbála. Magyarország történeti topográfiája: a honfoglalástól 1950-ig. (1997) ISBN:963049809X
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2533203] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2533203, Kapcsolat: 20164670
 12. Kis Péter. "A király hű bárója": Ákos nembeli Ernye pályafutása. (1995) FONS: FORRÁSKUTATÁS ÉS TÖRTÉNETI SEGÉDTUDOMÁNYOK 1217-8020 1786-9951 2 3
  Folyóiratcikk[20164666] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20164666, Kapcsolat: 20164666
Zsoldos Attila. A királyi várszervezet és a tatárjárás. (1991) HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK 0017-6540 104 1 45-76, 1059380
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1059380]
 1. B. Szabó János. A muhi csata (1241. április 11.). (2019) KORUNK (KOLOZSVÁR) 1222-8338 9008-9456 30 3 15-25
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30635108] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30635108, Kapcsolat: 28251636
 2. Wolf Mária. A ​borsodi földvár: Egy államalapítás kori megyeszékhelyünk kutatása. (2019) ISBN:9789639987418
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[30785868] [Nyilvános]
  Említések száma: 7
  Független, Idéző: 30785868, Kapcsolat: 28595578
 3. Kisdi Klára. Ottó freisingi püspök történeti munkáinak magyar vonatkozásai. (2018) Megjelent: Írott források az 1116–1205 közötti magyar történelemről pp. 72-97
  Forráskiadás (Könyvrészlet) | Tudományos[3418562] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 3418562, Kapcsolat: 27812641
 4. B SZABÓ János et al. Az Árpád-kor hadtörténete (1000–1301). (2017) Megjelent: Magyarország hadtörténete I. : A kezdetektől 1526-ig p. 87
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[26904344] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26904344, Kapcsolat: 26856900
 5. Hudáček Pavol. Castrum Salis: Severné pohraničie Uhorska okolo roku 1000. (2016)
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[26856372] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26856372, Kapcsolat: 26856902
 6. B SZABÓ. Az 1241. évi „tatárjárás” és Várad pusztulása az újabb kutatási eredménye tükrében. (2016) Megjelent: Nagyvárad és Bihar az Árpád-kor végén. Szerk. Zsoldos Attila p. 27
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[26056292] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26056292, Kapcsolat: 26056292
 7. Feld István. Királyi várak az Árpád-kori medium regni területén = Royal Castles on the Territory of the Medium Regni in the Arpadian Age. (2015) Megjelent: In medio regni Hungariae. Régészeti, művészettörténeti és történeti kutatások "az ország közepén" = Archaeological, art histori... pp. 677-704
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2919518] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2919518, Kapcsolat: 24873443
 8. Körmendi Tamás. A Gertrúd királyné elleni merénylet körülményei. (2014) Megjelent: Egy történelmi gyilkosság margójára pp. 95-124
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2746020] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2746020, Kapcsolat: 24258913
 9. Wolf Mária. Adatok az ispáni várak szerepéhez az Árpád-kori Magyarországon. (2011) Megjelent: Várak nyomában pp. 323-329
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2510771] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 6
  Független, Idéző: 2510771, Kapcsolat: 21771055
 10. Tringli I. Megyék a középkori Magyarországon. (2009) Megjelent: Honoris causa pp. 487-518
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[204853] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 204853, Kapcsolat: 20661184
 11. Körmendi Tamás. A magyarországi nemzetségi címerek kialakulásának kérdéséhez. (2009) SZÁZADOK 0039-8098 143 2 391-426
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2499227] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 2499227, Kapcsolat: 20661170
 12. B SZABÓ. A tatárjárás: A mongol hódítás és Magyarország. (2007)
  Könyv[20658905] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20658905, Kapcsolat: 20661168
 13. Pintér János Zsolt. Tatárok és magyarok (1241–1242). (2005) HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK 0017-6540 118 3 660-696
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26849965] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 26849965, Kapcsolat: 20166145
 14. Adrian Andrei Rusu. Castelarea Carpatică: Fortificaţii şi cetaţi din Transilvania şi teritoriile învecinate (sec. XIII–XIV). (2005)
  Könyv[20168342] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20168342, Kapcsolat: 20166162
 15. Veszprémy László. Újabb szempontok a tatárjárás történetéhez. (2003) Megjelent: Tatárjárás
  Könyvrészlet[20166080] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20166080, Kapcsolat: 20166080
 16. Kristó GY. Háborúk és hadviselés az Árpádok korában: 2. kiadás. (2003) ISBN:9639441872
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[247947] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 247947, Kapcsolat: 20166067
 17. Gömöri János. Castrum Supron: Sopron vára és környéke az Árpád-korban. (2002) ISBN:9632065212
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2823791] [Nyilvános]
  Említések száma: 3
  Független, Idéző: 2823791, Kapcsolat: 20164656
 18. Szende László. Magyarországi várak Rogerius korában. (2001) LIMES: TUDOMÁNYOS SZEMLE 0238-9266 45-46 1 107-117
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[20164649] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 20164649, Kapcsolat: 20164649
 19. Veszprémy László. Hadszervezet Szent István korában. (2001) Megjelent: Államalapítás, társadalom, művelődés pp. 31-42
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2896786] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2896786, Kapcsolat: 20164620
 20. B Szabó János. Gondolatok a XI-XIV. századi magyar hadviselésről. A fegyverzet, a harcmód és a taktika összefüggéseinek kérdései. (2001) HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK 0017-6540 114 1 75-102
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2497844] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2497844, Kapcsolat: 20164625
 21. Szende Katalin. Fidelitas és politika: Kihez és miért volt hűséges Sopron városa a középkorban. (2001) SOPRONI SZEMLE: KULTURTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 0133-0748 55
  Folyóiratcikk[20164628] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20164628, Kapcsolat: 20164628
 22. Almási Tibor. A tizenharmadik század története. (2000) ISBN:9639252220
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1382175] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1382175, Kapcsolat: 20164619
 23. Borosy András. A "nemzetségi Magyarország", a királyi vármegyék és a várispánságok hadakozó népelemei. (1998) Megjelent: Szabó István Emlékkönyv
  Könyvrészlet[20164612] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20164612, Kapcsolat: 20164612
 24. Draskóczy István. Miskolc birtoktörténete a középkorban. (1996) Megjelent: Miskolc története I. A kezdetektől 1526-ig pp. 81-156
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2021785] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2021785, Kapcsolat: 20164611
 25. Veszprémy László. Páncél, páncélosok említései a krónikákban és oklevelekben. (1995) HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK 0017-6540 108 4 3-10
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2896095] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2896095, Kapcsolat: 20164581
 26. Nógrády Árpád. "Magistratus et comitatus tenentibus": II.András kormányzati rendszerének kérdéséhez. (1995) SZÁZADOK 0039-8098 129 1 157-194
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1505852] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 1505852, Kapcsolat: 20164530
 27. Kis Péter. "A király hű bárója": Ákos nembeli Ernye pályafutása. (1995) FONS: FORRÁSKUTATÁS ÉS TÖRTÉNETI SEGÉDTUDOMÁNYOK 1217-8020 1786-9951 2 3
  Folyóiratcikk[20164609] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20164609, Kapcsolat: 20164609
 28. Borosy András. Hadsereglétszámok a X-XIV. században. (1992) HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK 0017-6540 105
  Folyóiratcikk[20164529] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20164529, Kapcsolat: 20164529
Zsoldos Attila. Terra hereditaria és szabad rendelkezésű birtok: Szempontok a várjobbágyi birtoklás egyes kérdéseinek megítéléséhez. (1991) Megjelent: Unger Mátyás emlékkönyv pp. 23-37, 1059414
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1059414]
 1. Berend Nóra. A kereszténység kapujában: Zsidók, muszlimok és “pogányok” a középkori Magyar Királyságban. (2012) ISBN:9786155257049
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[24586525] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24586525, Kapcsolat: 22795144
 2. Borosy András. A "nemzetségi magyarország, a királyi vármegyék és a várispánságok hadakozó népelemei. (1998) Megjelent: Szabó István Emlékkönyv
  Könyvrészlet[20164689] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20164689, Kapcsolat: 20164689
 3. Draskóczy István. Miskolc birtoktörténete a középkorban. (1996) Megjelent: Miskolc története I. A kezdetektől 1526-ig pp. 81-156
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2021785] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2021785, Kapcsolat: 20164686
Zsoldos Attila. Jobbágyok a királyi várszervezetben. (1992) TÖRTÉNELMI SZEMLE 0040-9634 34 1–2 1-15, 1059416
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1059416]
 1. Hudáček Pavol. Castrum Salis: Severné pohraničie Uhorska okolo roku 1000. (2016)
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[26856372] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26856372, Kapcsolat: 26856903
 2. Mezey B. Utószó, bibliográfia. (2000) Megjelent: Magyar alkotmány- és jogtörténet. (Milleniumi Magyar Történelem - Historikusok) p. 378
  Előszó, utószó (Könyvrészlet) | Tudományos[21802283] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21802283, Kapcsolat: 21802283
 3. Hatházi Gábor. Halas kun székközpont és magyar mezőváros a középkorban. (2000) Megjelent: Kiskunhalas története I.
  Könyvrészlet[20164715] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20164715, Kapcsolat: 20164715
 4. Almási Tibor. A tizenharmadik század története. (2000) ISBN:9639252220
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1382175] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1382175, Kapcsolat: 20164717
 5. Kristó Gyula. Magyarország története, 895-1301. (1998) ISBN:9633794420
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[20136207] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20136207, Kapcsolat: 20168101
 6. Solymosi László. A földesúri járadékok új rendszere a 13. századi Magyarországon. (1998) ISBN:9634460844
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1224200] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 1224200, Kapcsolat: 20164706
 7. Kristó Gyula. A székelyek eredetéről. (1996) ISBN:9634821502
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[20164703] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20164703, Kapcsolat: 20164703
 8. Kis Péter. "A király hű bárója": Ákos nembeli Ernye pályafutása. (1995) FONS: FORRÁSKUTATÁS ÉS TÖRTÉNETI SEGÉDTUDOMÁNYOK 1217-8020 1786-9951 2 3
  Folyóiratcikk[20164700] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20164700, Kapcsolat: 20164700
 9. Hatházi Gábor. A besenyő megtelepedés régészeti nyomai Fejér megyében. (1995) Megjelent: Savaria
  Könyvrészlet[20164695] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20164695, Kapcsolat: 20164695
Zsoldos A. Adalékok a magyar koronázási palást eszmetörténeti hátteréhez. (1993) AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 0237-7934 8 1 5-13, 1059722
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1059722]
 1. Tóth Endre. The Hungarian Holy Crown and the Coronation Regalia: with essays by Attila Horváth, Géza Pálffy and Attila Zsoldos. (2021)
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[32487941] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32487941, Kapcsolat: 30856064
 2. Tóth Endre. A magyar Szent Korona és a koronázási jelvények. (2018) ISBN:9786155674419
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[27233402] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27233402, Kapcsolat: 27389660
 3. Havas László. A székesfehérvári casula és Konstantinápoly alapításának 700. évfordulója. (2014) Megjelent: A Kárpát-medence, a magyarság és Bizánc. Szerk. Olajos Terézia p. 71
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[24873488] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24873488, Kapcsolat: 24873488
 4. Tóth Endre. István és Gizella miseruhálya. (1997) SZÁZADOK 0039-8098 131 1 3-74
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2919394] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 2919394, Kapcsolat: 20166997
 5. Szántó Richárd. A királyi hatalom isteni eredete a nyugati politikai gondolkodásban az 5-8. században: A királyi hatalom legitimációjának főbb teóriái. (1997) AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 0237-7934 12 2-3 137-160
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2350542] [Egyeztetett]
  Említések száma: 3
  Független, Idéző: 2350542, Kapcsolat: 20166998
2022-06-30 15:05