Csányi Tamás et al. A fizikai aktivitás kutatásának módszerei. (2007) MAGYAR SPORTTUDOMÁNYI SZEMLE 1586-5428 8 31 17-17, 1994115
Absztrakt / Kivonat (Folyóiratcikk) | Tudományos[1994115]
 1. Balogh László. A fiatalok fizikai aktivitását és az ülő életmódjából eredő mozgásszegény életvitelét meghatározó főbb társadalmi és környezeti tényezők. (2015) Megjelent: Szemelvények a testnevelés, a testmozgás és az iskolai sport tárgyköréből. Társadalom-, természet- és orvostudományi nézőpontok pp. 199-224
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[25077938] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25077938, Kapcsolat: 25077934
Csányi Tamás et al. A labdarúgással kapcsolatos élettani megközelítésű kutatási eredmények rendszerező összefoglalása. (2008) MAGYAR SPORTTUDOMÁNYI SZEMLE 1586-5428 9 1(33) 26-33, 1994194
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1994194]
 1. Oláh Dávid et al. Kutatások a labdarúgás témaköreiben - áttekintő tanulmány a Magyar Sporttudományi Szemle alapján a kezdetektől napjainkig (2000-2018). (2019) MAGYAR SPORTTUDOMÁNYI SZEMLE 1586-5428 20 81 28-34
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30879273] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30879273, Kapcsolat: 28404474
Csányi Tamás. A fiatalok fizikai aktivitásának és inaktív tevékenységének jellemzői. (2010) ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 1215-1807 1788-2400 60 3-4 115-128, 1980461
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1980461]
 1. Soós István. Az egészségközpontú fizikai aktivitás és az ülő ("sedens") életvitel: kutatási megközelítések, motivációs elméletek, nevelési aspektusok. (2022) ISBN:9789633123485
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[33085827] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 33085827, Kapcsolat: 31684221
 2. Beregi Erika et al. A tanulók fizikai aktivitásának szerepe az iskolai egészségnevelési programokban. (2022) Megjelent: Szakmódszertani és más pedagógiai tanulmányok pp. 127-135
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[32848243] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32848243, Kapcsolat: 31428254
 3. Józsa Bianka et al. TANULMÁNYI EREDMÉNYESSÉG A TEHETSÉG, AZ EGÉSZSÉG ÉS A SZOCIÁLIS KAPCSOLATOK TÜKRÉBEN EGYETEMISTÁK KÖRÉBEN. (2021) KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓD 2498-5368 43-56
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32127634] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32127634, Kapcsolat: 30238798
 4. Nábrádi Zsófia et al. Egészségvédő élelmiszerek iránti attitűdök a táplálkozás és a fizikai aktivitás vonatkozásában. (2021) ÉLELMISZERVIZSGÁLATI KÖZLEMÉNYEK 0422-9576 2676-8704 67 3 3507-3543
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32259272] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32259272, Kapcsolat: 30838593
 5. Gyöngyvér Vámosiné Rovó. Az egészségügyi szakdolgozók általános fizikai-, és mentális egészségének vizsgálata kérdőíves módszerrel. (2021)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[31938807] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31938807, Kapcsolat: 29935180
 6. Thür Antal. A fizikai aktivitás iránti attitűd, a fittségi mutatók alakulása a szülői minta és a mindennapos testnevelés implementációjának tekintetében. (2021) ACTA UNIVERSITATIS DE CAROLO ESZTERHÁZY NOMINATAE: SECTIO SPORT 2677-0105 2498-6917 48 2020/1 21-30
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32638005] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32638005, Kapcsolat: 31008561
 7. Erdős Ákos et al. Professional Career Choice and Career Start in Regards to the Expectations of Hungarian Law Enforcement Higher Education and of the Law Enforcement Organs. (2020) INTERNAL SECURITY 2080-5268 12 2 319-330
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31867288] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31867288, Kapcsolat: 30238804
 8. Zsófia Nábrádi. EGÉSZSÉGVÉDŐ ÉLELMISZERVÁSÁRLÁS ÉS-FOGYASZTÁS KAPCSOLATA A FIZIKAI AKTIVITÁSSAL. (2020) GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 2061-2443 VIII. évf. 1. p. 51
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31641425] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31641425, Kapcsolat: 29503892
 9. Kiss Marietta et al. Az európai országok nemzetközi piacszegmentációja sport- és egészségfogyasztás alapján. (2020) TÁPLÁLKOZÁSMARKETING 2064-8839 2631-1380 7 2 33-49
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31793749] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31793749, Kapcsolat: 29782495
 10. Tamás Barbara Anna. A szülői példamutatás szerepe a sportolás tekintetében, s ennek hatása a kisgyermekkori mozgástevékenységekre. (2020) KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT: TRAINING AND PRACTICE 1589-519X 2064-4027 18 3–4 331-344
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31731976] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31731976, Kapcsolat: 29890404
 11. Makai A. A felnőtt lakosság fizikai aktivitásának és szocio-demográfiai jellemzőinek összefüggései kvantitatív vizsgálatok és egy egészségprogram tükrében: E-13 Az egészségi állapot társadalmi és nemi egyenlőtlenségei Baranya megyei követéses vizsgálatok alapján. (2020)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[31597177] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31597177, Kapcsolat: 29503882
 12. Kovács Klára et al. Vélemények a mindennapos testnevelésről a felsőoktatásban részt vevő hallgatók és oktatók szemszögéből. (2019) ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 1215-1807 1788-2400 69 3-4 87-99
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30737780] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30737780, Kapcsolat: 28275452
 13. Erdős Ákos et al. Új generáció a rendészeti felsőoktatásban. (2019) Megjelent: Gondolatok a rendészettudományról pp. 89-102
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[30685863] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30685863, Kapcsolat: 28221574
 14. Fehér A. et al. MPAM-R modellekkel kapcsolatos kutatások rendszerezése – Szakirodalmi áttekintés. (2019) Megjelent: Egészségpiaci kutatások pp. 173-183
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[30865250] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30865250, Kapcsolat: 29503898
 15. Fintor Gábor. Implementáció és tanulói attitűdök: A mindennapos testnevelés funkciója egy hátrányos helyzetű régió iskoláiban. (2019) ISBN:9786155372940
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[30729043] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30729043, Kapcsolat: 28221443
 16. ANDRÁS FEHÉR et al. Fizikai aktivitás motivációival kapcsolatos modellek rendszerezése I.–Szakirodalmi áttekintés. (2019) Megjelent: Egészségpiaci kutatások p. 173-183
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31641482] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31641482, Kapcsolat: 29503955
 17. Erdős Ákos. A rendészeti tisztté válás első nehézségei: A gyermeki elképzelések találkozása a realitással. (2019) ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 1215-1807 1788-2400 69 1-2 76-99
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30686098] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30686098, Kapcsolat: 28221571
 18. Szakály Zsolt et al. A mindennapos testnevelés fittségi hatásai alsó és felső tagozatos fiúknál: homok a gépezetben. (2019) ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 1215-1807 1788-2400 69 3-4 56-69
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30736423] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30736423, Kapcsolat: 28275421
 19. Pfau Christa et al. A fizikai aktivitás, mint egészségbefektetés. (2019) EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS 1786-2434 2498-6666 60 1 31-44
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30548150] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30548150, Kapcsolat: 28221438
 20. Kőnig-Görögh Dóra et al. 4-6 éves korú magyar óvodások testi fejlődésének és motorikus szintjének összehasonlító elemzése. (2019) Megjelent: Kora gyermekkori nevelés, család és közösségek = Early childhood education, families and communities pp. 95-107
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31096650] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31096650, Kapcsolat: 29503931
 21. Mezei T et al. Települési különbségek felső tagozatos tanulók fittségi állapotában Csongrád megyei példák alapján. (2018) Megjelent: Sporttudományi kaleidoszkóp = Sports science kaleidoscope pp. 10-24
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3408831] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3408831, Kapcsolat: 28309786
 22. Fintor Gábor János. Implementáció és tanulói attitűdök, A mindennapos testnevelés funkciója egy hátrányos helyzetű régió iskoláiban. (2018)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[3381607] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3381607, Kapcsolat: 28174531
 23. Moravecz Marianna. Egészségfejlesztés a közoktatástól az egyetemig fókuszcsoportos vizsgálatok tükrében: Health Development from Public Education to University with Focus Group Surveys. (2018) PEDACTA 2248-3527 8 1 71-80
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30339683] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30339683, Kapcsolat: 28221547
 24. Gabriella Makra et al. A fizikai aktivitás és a kognitív képességek kapcsolatának vizsgálata [Examination of the Relationship Between Physical Activity and Cognitive Skillsg. (2018) STADIUM - HUNGARIAN JOURNAL OF SPORT SCIENCES 2676-9506 1 1
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30418999] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30418999, Kapcsolat: 28221563
 25. Erdész Ákos et al. Rendszeresen sportoló és nem sportoló szülők elvárásai a testnevelő tanárok felé. (2017) Megjelent: Fókuszban a sporttudomány és a testnevelés - Focus on Sports Science and Physical Education pp. 138-148
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[3321255] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3321255, Kapcsolat: 28309783
 26. Török Daniella et al. Általános és középiskolás tanulók fittségi eredményeinek és egészségmagatartásának vizsgálata az iskolai testnevelés és sport tükrében. (2017) Megjelent: Fókuszban a sporttudomány és a testnevelés - Focus on Sports Science and Physical Education pp. 59-80
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[3321264] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3321264, Kapcsolat: 27455750
 27. Lelovics Zsuzsanna. Interaktív oktatás a testtartásról, és a mozgás hatásairól. (2016) ÉLELMEZÉS 1785-3184 16 14-16
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Oktatási[26503164] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26503164, Kapcsolat: 26503164
 28. P Ács et al. GENDER DIFFERENCES IN PHYSICAL ACTIVITY AMONG SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN THE VISEGRAD COUNTRIES. (2016) HEALTH PROBLEMS OF CIVILIZATION 2353-6942 2354-0265 10 3 21-29
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3118381] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3118381, Kapcsolat: 26503159
 29. Járomi Éva et al. Egészséges életmóddal kapcsolatos kutatások a hazai iskolákban. (2016) EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS 1786-2434 2498-6666 57 1 2-40
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25818913] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25818913, Kapcsolat: 25818913
 30. Boros-Balint Julianna et al. A fiatal generáció fizikai aktivitása. (2016) Megjelent: A mozgás mint személyiségfejlesztő tényező pp. 90-97
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[26172676] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26172676, Kapcsolat: 26249774
 31. Mikulán Rita. Serdülőkorú versenysportolók egészségének és egészségmagatartásának vizsgálata. (2015)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2995528] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2995528, Kapcsolat: 25411708
 32. Szabó Attila. Minden a kenuzásról.. (2015) ISBN:9786155513381
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[3078848] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3078848, Kapcsolat: 25411705
 33. Fintor Gábor. Everyday physical activity of students in Nyíregyháza. (2015) PRACTICE AND THEORY IN SYSTEMS OF EDUCATION 1788-2583 1788-2591 10 2 115-130
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2936166] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2936166, Kapcsolat: 25052075
 34. Abonyi Barbara et al. Az iskoláskor előtti testnevelés tanításának pedagógiai kérdései. (2015) FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA: PEDAGÓGIAI SZAKFOLYÓIRAT 0866-2495 26 4-6 31-36
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3028276] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 3028276, Kapcsolat: 25438939
 35. Fintor Gábor. Az egészségtudatosság megjelenése nyíregyházi felső tagozatos diákoknál. (2015) Megjelent: Tanárképzés és oktatáskutatás (HERA Évkönyv 2014) pp. 633-649
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2899568] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2899568, Kapcsolat: 29886677
 36. H Ekler Judit. A hatékony testnevelés módszertani lehetőségei. (2015) Megjelent: Szemelvények a testnevelés, a testmozgás és az iskolai sport tárgyköréből. Társadalom-, természet- és orvostudományi nézőpontok pp. 84-104
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[25077919] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25077919, Kapcsolat: 25077919
 37. Balogh László. A fiatalok fizikai aktivitását és az ülő életmódjából eredő mozgásszegény életvitelét meghatározó főbb társadalmi és környezeti tényezők. (2015) Megjelent: Szemelvények a testnevelés, a testmozgás és az iskolai sport tárgyköréből. Társadalom-, természet- és orvostudományi nézőpontok pp. 199-224
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[25077938] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25077938, Kapcsolat: 25077938
 38. Fintor Gábor. Testmozgás a közösségben, avagy a mindennapos testnevelés jelenléte Szabolcs megyében. (2014) Megjelent: Közösségi művelődés - közösségi tanulás pp. 67-79
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[2864066] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2864066, Kapcsolat: 25204507
 39. Borkovits Margit. Szociálisan hátrányos helyzetű tanulók mozgásprogramja táplálkozási szokásuk és a testnevelésben mutatott teljesítményük alapján. (2014)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2810851] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2810851, Kapcsolat: 24931453
 40. Orosz Andrea et al. Serdülő fiúk és lányok életminőségének, rezíliencia szintjének és a testmozgás gyakoriságának összehasonlítása. (2014) EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK: A MISKOLCI EGYETEM KÖZLEMÉNYE 2063-2142 4 1 21-32
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2912513] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2912513, Kapcsolat: 24931427
 41. János Gábor. Appearance of Conscious Health Behaviour among Elementary School Students in Nyíregyháza. (2014) Megjelent: Mozgás, környezet, egészség. Komárno: International Research Institute s.r.o., pp. 87-102
  Könyvrészlet[24931465] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24931465, Kapcsolat: 24931465
 42. BARTHA ENIKŐ et al. KISGYERMEKEK ÉS SERDÜLŐK FIZIKAI AKTIVITÁSÁT ÉS SPORTOLÁSI MINTÁZATÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK BEMUTATÁSA. (2013) ACTA ACADEMIAE PAEDAGOGICAE AGRIENSIS NOVA SERIES: SECTIO SPORT 1788-1579 39 8-12
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25052030] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25052030, Kapcsolat: 25052030
 43. Mikulán Rita. Az iskolai testnevelés szerepe és jelentősége az egészségfejlesztésben.. (2013) ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 1215-1807 1788-2400 63 7-8 48-72
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2573950] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2573950, Kapcsolat: 24733789
 44. Halmai Réka et al. A telepszerű körülmények között élő roma fiatalok fizikai aktivitása és passzív szabadidő eltöltése. (2013) Megjelent: VI. NYÍREGYHÁZI DOKTORANDUSZ (PHD/DLA) KONFERENCIA KIADVÁNYA pp. 90-99
  Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény) | Tudományos[24933990] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24933990, Kapcsolat: 24933990
Csányi Tamás. A fizikai aktivitás és egészség fiatal korban. (2010) EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS 1786-2434 2498-6666 51 1-2 43-48, 1980460
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1980460]
 1. Soós Mihály et al. The characteristics of consumer attitudes in the food market in Hungary. (2014) APSTRACT - APPLIED STUDIES IN AGRIBUSINESS AND COMMERCE 1789-221X 1789-7874 8 2-3 43-49
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2713727] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2713727, Kapcsolat: 24750640
 2. Soós Mihály. Az élelmiszer-fogyasztói magatartás és a testtömeg menedzselés összefüggése. (2014)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2759380] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2759380, Kapcsolat: 24750637
 3. Szabó Sára et al. Az élelmiszerfogyasztás mögöttes dimenziói: étkezési és testi attitűdök kapcsolata. (2014) Megjelent: "Marketing megújulás" pp. 363-371
  Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény) | Tudományos[24750636] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24750636, Kapcsolat: 24750636
Csányi Tamás. A Magyar Nemzeti Fizikai Aktivitás Iskolai Kutatás (HuNPASS) Előzetes eredmények.: Kutatási jelentés. (2010), 2924260
Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb) | Tudományos[2924260]
 1. Szabó Ágnes. A magyar szabadidısport mőködésének vizsgálata: Piacok, értékteremtés, feladatok a szabadidısportban. (2012)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[24931470] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24931470, Kapcsolat: 24931470
Csányi Tamás. HuNPASS avagy a magyar nemzeti fizikai aktivitás kutatás első eredményei. (2010) Megjelent: 40. Mozgásbiológiai Konferencia pp. 38-38, 1994158
Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény) | Tudományos[1994158]
 1. Bíró Melinda. A testnevelés aktuális kérdései. (2015) Megjelent: Szemelvények a testnevelés, a testmozgás és az iskolai sport tárgyköréből. Társadalom-, természet- és orvostudományi nézőpontok pp. 105-136
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[25077923] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25077923, Kapcsolat: 25077923
Csányi Tamás. Az iskolák fizikai aktivitást támogató tevékenységrendszere -a HuNPASS intézményértékelési modell bemutatása. (2011), 1994167
Nem besorolt (Egyéb) | Tudományos[1994167]
 1. Boros-Balint Julianna et al. A fiatal generáció fizikai aktivitása. (2016) Megjelent: A mozgás mint személyiségfejlesztő tényező pp. 90-97
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[26172676] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26172676, Kapcsolat: 26249777
 2. H Ekler Judit. A hatékony testnevelés módszertani lehetőségei. (2015) Megjelent: Szemelvények a testnevelés, a testmozgás és az iskolai sport tárgyköréből. Társadalom-, természet- és orvostudományi nézőpontok pp. 84-104
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[25077919] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25077919, Kapcsolat: 25077914
Csányi Tamás. Az óvodai mozgásos tevékenységrendszer a 21. században (1. rész). (2011) ÓVODAI NEVELÉS: SZAKMAI-MÓDSZERTANI FOLYÓIRAT 0133-1477 64 9 8-11, 1980458
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1980458]
 1. Baráth László. Óvodás és kisiskoláskorúak testnevelése. (2015) ISBN:9788055807683
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[26080353] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26080353, Kapcsolat: 26080353
 2. Csirkés Zsolt et al. Az óvodapedagógusok mozgásfejlesztéssel kapcsolatos szemléletének összehasonlító vizsgálata. (2015) FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA: PEDAGÓGIAI SZAKFOLYÓIRAT 0866-2495 26 4-6 37-45
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3028291] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 3028291, Kapcsolat: 25438969
 3. Baloghné Bakk Adrienn. A mindennapos testnevelés helyzetének felmérése Sopron és környéke óvodáiban. (2015) KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT: TRAINING AND PRACTICE 1589-519X 2064-4027 13 1-2 161-168
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2911316] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2911316, Kapcsolat: 26302972
 4. Rétsági Erzsébet et al. Sportelméleti ismeretek. (2011) ISBN:9789636424466
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[2276694] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2276694, Kapcsolat: 24750604
Csányi Tamás. Az óvodai mozgásos tevékenységrendszer a 21. században (2. rész). (2011) ÓVODAI NEVELÉS: SZAKMAI-MÓDSZERTANI FOLYÓIRAT 0133-1477 64 10 29-31, 1980459
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1980459]
 1. Baloghné Bakk Adrienn. A mindennapos testnevelés helyzetének felmérése Sopron és környéke óvodáiban. (2015) KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT: TRAINING AND PRACTICE 1589-519X 2064-4027 13 1-2 161-168
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2911316] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2911316, Kapcsolat: 26302966
Csányi Tamás et al. Környezeti változások hatása az óvodáskorú gyermekek szabad játékidőben accelerometerrel mért fizikai aktivitására. (2012) MAGYAR SPORTTUDOMÁNYI SZEMLE 1586-5428 13 2 (50) 28-28, 1994182
Absztrakt / Kivonat (Folyóiratcikk) | Tudományos[1994182]
 1. Uvacsek Martina. A gyermekkori fizikai aktivitásra vonatkozó intervenciós programok és azok élettani hatásai. (2015) Megjelent: Szemelvények a testnevelés, a testmozgás és az iskolai sport tárgyköréből. Társadalom-, természet- és orvostudományi nézőpontok pp. 177-198
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[25077929] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25077929, Kapcsolat: 25077929
Csányi Tamás. Komplex intézményi mozgásprogramok a gyermekek egészségtudatos magatartásának formálásában. (2012) Megjelent: Tanulmányok a gyermekkori egészségfejlesztés témakörben pp. 92-101, 2079131
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2079131]
 1. Szépné Varga Henrietta et al. Exploring the background conditions for playing sports of pre-school children. (2018) TÉR-GAZDASÁG-EMBER 2064-1176 6 4 119-135
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30772422] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30772422, Kapcsolat: 29997156
 2. Domokos Mihály. A testnevelés és sport tanításának elmélete és módszertana. (2014) ISBN:9789633063668
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[24931448] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24931448, Kapcsolat: 24931448
H. Ekler Judit et al. Moderate and vigorous physical activity in the 55+ teachers' daily routine.. (2013) JOURNAL OF HUMAN SPORT AND EXERCISE 1988-5202 8 8 204-210, 2419045
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2419045]
 1. Oliveira Márcio André et al. Saúde do trabalhador e o estilo de vida dos docentes universitários. (2021) Revista Enfermagem 0104-3552 0104-3552 29 p. e60812
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32780542] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32780542, Kapcsolat: 31238919
 2. Dotta Leanete Teresinha et al. O ciclo de vida dos professores e a extensão da idade da reforma: Perspetivas de estudo a partir de uma revisão de literatura. (2021) Revista Portuguesa de Educação 2183-0452 34 2 86-106
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32613116] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32613116, Kapcsolat: 31009005
 3. Kippe Karin et al. Physical activity level of kindergarten staff working with toddlers and older children in Norway. (2020) WORK-A JOURNAL OF PREVENTION ASSESSMENT & REHABILITATION 1051-9815 66 1 221-228
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31327291] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31327291, Kapcsolat: 29012899
 4. Kozina Zhanneta et al. Influence of self–regulation psychological and physical means on aged people´ s functional state. (2018) JOURNAL OF HUMAN SPORT AND EXERCISE 1988-5202 13 1 99-115
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27127831] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27127831, Kapcsolat: 27127831
H. Ekler Judit et al. Szenior tanárok fizikai aktivitása: összefüggések napi rutintevékenységeik és egészségi állapotuk között. (2013) MAGYAR SPORTTUDOMÁNYI SZEMLE 1586-5428 14 55 23-26, 2448030
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2448030]
 1. Uvacsek Martina et al. Általános iskolában dolgozó női és férfi tanárok egészségmagatartás vizsgálata (Pilot Study). (2019) MAGYAR SPORTTUDOMÁNYI SZEMLE 1586-5428 20 5 (82) 28-32
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30973478] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30973478, Kapcsolat: 28504420
Karsai István et al. Magyar 11-19 éves iskolások egészségközpontú fittségi állapotának keresztmetszeti vizsgálata - Első jelentés az Országos Reprezentatív Iskolai Fittségmérési Program eredményeiről: Representative cross-sectional study on health-related physical fitness of 11-19 years old Hungarian adolescents. (2013) MAGYAR SPORTTUDOMÁNYI SZEMLE 1586-5428 14 4(56) 9-18, 2498067
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2498067]
 1. Fintor Gábor. Implementáció és tanulói attitűdök: A mindennapos testnevelés funkciója egy hátrányos helyzetű régió iskoláiban. (2019) ISBN:9786155372940
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[30729043] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30729043, Kapcsolat: 28221446
 2. Borbély Szilvia. A mindennapos testnevelés implementációjának megítélése az Észak-Alföld régióban. (2019) ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 1215-1807 1788-2400 69 3-4 37-55
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30737765] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30737765, Kapcsolat: 28275410
 3. Fintor G. A MINDENNAPOS TANÓRAI TESTNEVELÉSSEL KAPCSOLATOS TANULÓI ATTITŰDÖK VIZSGÁLATA. (2019) Megjelent: OKTATÁS-GAZDASÁG-TÁRSADALOM pp. 105-119
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31412454] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31412454, Kapcsolat: 29877213
 4. Nagy Ágoston et al. The Implementation of Everyday Physical Education in Hungary. (2018) HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH JOURNAL (HERJ) 2062-9605 2064-2199 8 2 81-95
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30324376] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30324376, Kapcsolat: 29820924
 5. Szépné Varga Henrietta et al. Infrastructural background of the everyday physical education in Hungarian high schools. (2017) APSTRACT - APPLIED STUDIES IN AGRIBUSINESS AND COMMERCE 1789-221X 1789-7874 11 3-4 31-36
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30319761] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30319761, Kapcsolat: 27815729
 6. Halasi Sz. et al. Analysis of Motor Abilities in Terms of Engagement in Extracurricular Sports Activities of Younger School-age Children. (2015) ÉVKÖNYV - ÚJVIDÉKI EGYETEM MAGYAR TANNYELVŰ TANÍTÓKÉPZŐ KAR 2217-8198 10 1 164-173
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30481391] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30481391, Kapcsolat: 29820925
 7. Borkovits Margit. Szociálisan hátrányos helyzetű tanulók mozgásprogramja táplálkozási szokásuk és a testnevelésben mutatott teljesítményük alapján. (2014)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2810851] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2810851, Kapcsolat: 26459390
 8. Szmodis Márta et al. Összegző tanulmány a TÁMOP 6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú „A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása” c. projekt keretében végzett kutatás eredményeiről: Az egészségfejlesztő testmozgás előmozdítását segítő módszerek feltárása. Iskoláskorúak vizsgálata. (2014)
  Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb) | Tudományos[26459391] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26459391, Kapcsolat: 26459391
Boronyai Z et al. 14-18 éves tanulók attitűdje a testnevelés órával és a testnevelővel kapcsolatban. (2014) MAGYAR SPORTTUDOMÁNYI SZEMLE 1586-5428 15 2 (58) 22-23, 2593549
Absztrakt / Kivonat (Folyóiratcikk) | Tudományos[2593549]
 1. Szerdahelyi Zoltán. Szubjektív egészségérzet és a fizikai aktivitás kapcsolatának vizsgálata középiskolások körében. (2020) KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓD 2498-5368 6 3 51-64
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31840895] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31840895, Kapcsolat: 31658217
 2. Szabó Attila et al. Egészség, öröm és testmozgás a szabadban. (2015) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 25 11 121-127
  Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3079137] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3079137, Kapcsolat: 25411669
Csányi T et al. A mindennapos testnevelésről - intézményvezetők körében végzett kutatás alapján, avagy adatok a teremkapacitásról és a testnevelés óra minőségét befolyásoló tényezőkről. (2014) MAGYAR SPORTTUDOMÁNYI SZEMLE 1586-5428 15 2 (58) 24-25, 2594410
Absztrakt / Kivonat (Folyóiratcikk) | Tudományos[2594410]
 1. Reiner Dóra et al. Tanulók aktivitásának fokozása testnevelés órán a tánc integrációjával. (2022) TÁNC ÉS NEVELÉS / DANCE AND EDUCATION 2732-1002 3 1 39-60
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32780996] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32780996, Kapcsolat: 31656333
 2. Reiner Dóra et al. Increasing Students’ Activity in PE Lessons Through the Integration of Dance = Tanulók aktivitásának fokozása testnevelés órán a tánc integrációjával. (2022) TÁNC ÉS NEVELÉS / DANCE AND EDUCATION 2732-1002 3 1 61-82
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32779145] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 32779145, Kapcsolat: 31656311
 3. Fintor Gábor János. Implementáció és tanulói attitűdök, A mindennapos testnevelés funkciója egy hátrányos helyzetű régió iskoláiban. (2018)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[3381607] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3381607, Kapcsolat: 27390301
 4. Vojtkó Veronika. Olimpiai nevelés hatásának vizsgálata 6-7. osztályos tanulóknál. (2017) MAGYAR SPORTTUDOMÁNYI SZEMLE 1586-5428 18 4 (72) 46-50
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3360843] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3360843, Kapcsolat: 27006820
Csányi T et al. Health-related Fitness among 10-18 y Hungarian Students: Results of a nationally representative study with the Hungarian National Student Fitness Test (NETFIT®). (2014) Megjelent: 10th Annual Meeting and 5th Conference of HEPA Europe p. 45, 2724006
Absztrakt / Kivonat (Egyéb konferenciaközlemény) | Tudományos[2724006]
 1. Еркудов ВО et al. Характеристика подходов к оценке физических качеств у юношей и девушек. (2018) Физическая культура, спорт-наука и практика 1999-6799 2018 2 88-95
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31285345] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31285345, Kapcsolat: 29820383
 2. Еркудов Валерий Олегович et al. Функциональная характеристика подходов к оценке физических качеств на примере студентов медицинского вуза. (2017) РОССИЙСКИЕ БИОМЕДИЦИНСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ / ROSSIISKIE BIOMEDITSINSKIE ISSLEDOVANIYA: SCIENTIFIC AND PRACTICAL JOURNAL FOR DOCTORS 2658-6584 2658-6576 2 4 18-25
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31400991] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31400991, Kapcsolat: 29821071
Rétsági E et al. Nemzeti alaptanterv 2012:Testnevelés és sport műveltségi terület - az iskolai testnevelés új kihívásai. (2014) MAGYAR SPORTTUDOMÁNYI SZEMLE 1586-5428 15 3 32-36, 2763588
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2763588]
 1. Andor H. MOLNÁR et al. MOTOR DEVELOPMENT OF SLOVAK AND HUNGARIAN 6 – 7-YEAR-OLD PUPILS IN THE ASPECT OF DEGREE OF OBESITY (FIRST PHASE OF A LONGITUDINAL STUDY). (2019) Megjelent: „SPORT SCIENCE IN MOTION” pp. 68-76
  Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény) | Tudományos[31286160] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31286160, Kapcsolat: 28960241
 2. Takács Alexa et al. Innováció a mindennapos testnevelésre: a korcsolya- és jégkorongoktatás bevezetésének tapasztalatai. (2019) ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 1215-1807 1788-2400 69 3-4 128-139
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30737791] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30737791, Kapcsolat: 28275469
 3. Fintor Gábor. Implementáció és tanulói attitűdök: A mindennapos testnevelés funkciója egy hátrányos helyzetű régió iskoláiban. (2019) ISBN:9786155372940
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[30729043] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30729043, Kapcsolat: 30078633
 4. Bognár József. A testnevelés értékorientációja. (2019) ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 1215-1807 1788-2400 69 3-4 100-108
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30736468] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30736468, Kapcsolat: 28275463
 5. Szakály Zsolt et al. A mindennapos testnevelés fittségi hatásai alsó és felső tagozatos fiúknál: homok a gépezetben. (2019) ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 1215-1807 1788-2400 69 3-4 56-69
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30736423] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30736423, Kapcsolat: 28275442
 6. Fintor G. A MINDENNAPOS TANÓRAI TESTNEVELÉSSEL KAPCSOLATOS TANULÓI ATTITŰDÖK VIZSGÁLATA. (2019) Megjelent: OKTATÁS-GAZDASÁG-TÁRSADALOM pp. 105-119
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31412454] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31412454, Kapcsolat: 29877219
 7. Herpainé Lakó Judit et al. Tantervi lehetőségek a tájékozódás és a turisztika oktatásában. (2018) KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT: TRAINING AND PRACTICE 1589-519X 2064-4027 16 1 73-82
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3403079] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3403079, Kapcsolat: 29893286
 8. Fintor Gábor János. Implementáció és tanulói attitűdök, A mindennapos testnevelés funkciója egy hátrányos helyzetű régió iskoláiban. (2018)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[3381607] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3381607, Kapcsolat: 28174530
 9. Fintor Gábor. A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS VIZSGÁLATA DIÁKSZEMMEL AZ ÉSZAK-ALFÖLDI ÁLTALÁNOS ISKOLÁKBAN. (2017) Megjelent: A tanulás új útjai (HERA Évkönyvek 2016) pp. 91-101
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3235005] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3235005, Kapcsolat: 26610633
 10. Fintor Gábor. A mindennapos tanórai testnevelés szubjektív helyzete az észak-alföldi régió tanulóinak körében. (2017) MAGYAR SPORTTUDOMÁNYI SZEMLE 1586-5428 18 4(72) 4-10
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3301535] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3301535, Kapcsolat: 27006815
 11. Fintor Gábor. Tanulói nézetek a mindennapos testnevelésről észak-alföldi általános iskolákban. (2016) Megjelent: Értékteremtő testnevelés pp. 24-35
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3191592] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3191592, Kapcsolat: 26632627
 12. Gombocz Gábor et al. Kézilabda- és kosárlabda-utánpótlásedzők gyermekszemlélete. (2016) Megjelent: A mozgás mint személyiségfejlesztő tényező pp. 101-114
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[26249779] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26249779, Kapcsolat: 26249779
 13. Gombocz J et al. A testi és lelki egészségre nevelés. (2015) Megjelent: A köznevelés céljai és fejlesztési területei pp. 121-139
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3280275] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3280275, Kapcsolat: 29101233
Révész L et al. A testnevelés oktatás módszertani kérdései a mindennapos testnevelés fényében. (2014) MAGYAR SPORTTUDOMÁNYI SZEMLE 1586-5428 15 2 (58) p. 57, 2595180
Absztrakt / Kivonat (Folyóiratcikk) | Tudományos[2595180]
 1. Szerdahelyi Zoltán. Szubjektív egészségérzet és a fizikai aktivitás kapcsolatának vizsgálata középiskolások körében. (2020) KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓD 2498-5368 6 3 51-64
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31840895] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31840895, Kapcsolat: 31658233
 2. Laura Márton et al. The Role of Ice Skating and Ice Hockey Education in Every Day Physical Education. (2016) STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE 1453-4223 2065-9547 59 2 81-89
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26255117] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26255117, Kapcsolat: 26255112
Tamás Csányi et al. Assessment of health-related fitness in Hungary: the NETFIT, as the Hungarian Fitnessgram initiative. (2014) Megjelent: 7th International Scientific Conference on Kinesiology pp. 330-330, 2594003
Absztrakt / Kivonat (Könyvrészlet) | Tudományos[2594003]
 1. Barbara ÁGH. PRESENTATION ON RESULTS OF MOTORIC SKILLS OF 3RD-4TH GRADE SCHOOLCHILDREN IN KOMÁRNO. (2019) Megjelent: „SPORT SCIENCE IN MOTION” pp. 21-26
  Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény) | Tudományos[31286154] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31286154, Kapcsolat: 28960234
 2. Lukács Norbert Csaba et al. Components of health-related fitness among children in middle school within the Bihor-Hajdú-Bihar Euroregion.. (2017) PALESTRICA MILENIULUI III - CIVILIZATIE SI SPORT / PALESTRICA OF THE THIRD MILLENNIUM - CIVILIZATION AND SPORT 1582-1943 2247-7322 18 2
  Folyóiratcikk | Tudományos[30402287] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30402287, Kapcsolat: 27816275
Tamás Csányi. Quality Physical Education in Hungary. (2014) Megjelent: Hungarian International Conference on Physical Education pp. 8-9, 2782805
Absztrakt / Kivonat (Egyéb konferenciaközlemény) | Tudományos[2782805]
 1. Tóthné Kälbli. Az adaptált fizikai aktivitás és az adaptált testnevelés fejlődése és jelentéstartalmának sokszínűsége a nemzetközi és hazai szintéren. (2015) Megjelent: A testnevelés és az iskolai sport neveléstudományi, pszichológiai és kommunikációs szempontú megközelítései
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[25057082] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25057082, Kapcsolat: 25057082
2022-10-03 06:30