Felföldi Szabolcs. Nomád népvándorlások, magyar honfoglalás. (2001) ISBN:9635064004, 1046353
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1046353]
 1. Csáji László Koppány. Szemelvények Hunza szellemi néprajzkincséből. (2004) ISBN:9638669438
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[30411653] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30411653, Kapcsolat: 24388178
 2. Balogh László. Conferences on the History of the Steppe at the University of Szeged (1997, 2000, 2002). (2003) CHRONICA: ANNUAL OF THE INSTITUTE OF HISTORY UNIVERSITY OF SZEGED 1588-2039 3 152-155
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Közérdekű[2049281] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2049281, Kapcsolat: 27840273
 3. Bojtásné Damó Csilla. A 2001. évi magyar hadtörténelmi irodalom válogatott bibliográja. (2003) HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK 0017-6540 116 4 952-1010
  Folyóiratcikk/Bibliográfia, repertórium (Folyóiratcikk)/Tudományos[22037991] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22037991, Kapcsolat: 28957104
 4. Lakatos András. Fontos könyvek: A BUKSZ válogatott bibliográfiája, 2001. II. negyedév. (2001) BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 0865-4247 1588-0222 13 3 303-309
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31283502] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31283502, Kapcsolat: 28957131
Sinkovics Balázs. Fehérvár helyneveink. (2001) Megjelent: Nomád népvándorlások, magyar honfoglalás pp. 130-137, 1885195
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1885195]
 1. Ferincz István et al. Nyesztor krónika. Poveszty vremennih let: Régmúlt idők elbeszélése: honnan ered Ruszföld, ki volt Kijev első fejedelme, és hogyan alakult ki Ruszföld. (2015) Megjelent: Régmúlt idők elbeszélése pp. 15-228
  Könyvrészlet/Forráskiadás (Könyvrészlet)/Tudományos[3013753] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3013753, Kapcsolat: 28251566
 2. Balogh László. A magyarság a kelet-európai nomád népek sorában. (2015) Megjelent: Régmúlt idők elbeszélése. A Kijevi Rusz első krónikája pp. 279-302
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[26128244] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26128244, Kapcsolat: 26128244
 3. Polgár Szabolcs. Etil, a kazárok városa. (2011) AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 0237-7934 26 3 p. 61.
  Folyóiratcikk[22046061] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22046061, Kapcsolat: 22046061
 4. Zsoldos Attila. Korai vármegyéink az újabb történeti kutatások fényében. (2010) CASTRUM - A CASTRUM BENE EGYESŰLET HÍRLEVELE 1787-1093 11 1 5-13
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1367048] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1367048, Kapcsolat: 23495464
 5. Obrusanszky Borbala. Tongwancheng, the city of Southern Huns. (2009) Transoxania 14
  Folyóiratcikk[22046062] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22046062, Kapcsolat: 22046062
Sinkovics Balázs. Megjegyzések a székelyek volgai bulgár származásáról. (2001) Megjelent: A Kárpát-medence és a steppe pp. 137-147, 1885181
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1885181]
 1. István Zimonyi. Muslim Sources on the Magyars in the Second Half of the 9th Century: The Magyar Chapter of the Jayhānī Tradition. (2016) ISBN:9789004214378; 9789004306110
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2962734] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2962734, Kapcsolat: 25147900
 2. Sándor Klára. A székely írás nyomában. (2014) ISBN:9789632793870
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2764485] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2764485, Kapcsolat: 24534575
 3. Hölbling Tamás. A honfoglalás forráskritikája I.: A külföldi kútfők. (2010) ISBN:9789639934221
  Könyv[21812277] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21812277, Kapcsolat: 22046054
 4. Kordé Zoltán. A székelység eredetéről. (2009) Megjelent: Csodaszarvas 3. pp. 61-76
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2061088] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2061088, Kapcsolat: 22046058
 5. Zimonyi István. Muszlim források a honfoglalás előtti magyarokról: a Gayhani-hagyomány magyar fejezete. (2005) ISBN:9635066279
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1822146] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1822146, Kapcsolat: 23784837
Sinkovics Balázs. Vámbéry és a magyar-török rokonság. (2002) ACTA HISTORICA (SZEGED) 0324-6965 112 89-98, 1885211
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1885211]
 1. Kiss Attila. Magyar Kelet-politika a rokonság jegyében: Az őstörténet, mint társadalom- és gazdaságpolitikai tényező 100 éve és ma. (2015)
  Egyéb/Csak repozitóriumban hozzáférhető közlemény (Egyéb)/Tudományos[25451873] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25451873, Kapcsolat: 25451873
 2. Zimonyi István. Vámbéry Ármin magyar őstörténeti képe a legújabb kutatások tükrében. (2014) Megjelent: Európából Ázsiába, és vissza - ismét pp. 17-30
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25451881] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25451881, Kapcsolat: 25451881
 3. Zimonyi István. A magyarság korai történetének sarokpontjai. (2014)
  Disszertáció/MTA Doktora (Disszertáció)/Tudományos[23784850] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23784850, Kapcsolat: 23784850
 4. Zimonyi István. A magyarság korai történetének sarokpontjai: Elméletek az újabb irodalom tükrében. (2014) ISBN:9789635069408
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2798407] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2798407, Kapcsolat: 24591564
 5. Zimonyi István. A magyar őstörténet kutatásának helyzete. Történettudomány (keleti források, steppetörténeti háttér). (2012) Megjelent: Középkori nomádok - korai magyarok pp. 131-149
  Könyvrészlet[22877894] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22877894, Kapcsolat: 22877894
 6. Michael Knüppel. Eine Bio-Bibliographie zu Ármin(ius) Vámbéry (1832–1913). (2008) ZEITSCHRIFT FUR BALKANOLOGIE 0044-2356 44 2 152-158
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23774647] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23774647, Kapcsolat: 23774647
 7. Bencze Lóránt et al. Genetika – számítástechnika - tudásszociológia. Az ugor-török háború új szakasza avagy vége?. (2003) Megjelent: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei III. pp. 7-13
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[22046063] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22046063, Kapcsolat: 22046063
Sinkovics Balázs. Állítsátok meg a suksükölést!: Egy nyelvhelyességi ítélet kialakulása. (2006) Megjelent: Nyelvi közösségek - nyelvi jogok pp. 298-311, 1899216
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1899216]
 1. Lanstyák István. Nyelvalakítás és nyelvi ideológiák. (2014) ISBN:9788022337052
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[24444691] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24444691, Kapcsolat: 27191109
 2. Jakabné Dr.. Módszertani útmutató a szakközépiskolai kerettantervek közös szakmai tartalmának alkalmazásához: Ügyvitel. Elméleti témakörök. (2014)
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[27191096] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27191096, Kapcsolat: 27191096
 3. Beregszászi Anikó. A lehetetlent lehetni: Tantárgy-pedagógiai útmutató és feladatgyűjtemény az anyanyelv oktatásához a kárpátaljai magyar iskolák 5–9. osztályában. (2012) ISBN:9786155219184
  Könyv/Oktatási anyag (Könyv)/Oktatási[2410087] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2410087, Kapcsolat: 27191088
 4. Lanstyák István. Nyelvművelés, nyelvtervezés, nyelvmenedzselés. (2009) ISBN:9788089236640
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[2595217] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2595217, Kapcsolat: 23774648
 5. Lanstyák István. A nyelvhelyesség mint nyelvi probléma. (2007) KISEBBSÉGKUTATÁS 1215-2684 16 2 202-203
  Folyóiratcikk[22056463] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22056463, Kapcsolat: 22056463
 6. Beregszászi Anikó et al. A kárpátaljai magyar nyelvjárásokról. (2007) Megjelent: Hiába repülsz te akárhová... pp. 7-96
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2331246] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2331246, Kapcsolat: 28251568
Sinkovics Balázs. Az igekötők jelentésmódosító szerepe és a nyelvi norma. (2006) NYELVTUDOMÁNY - ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS SECTIO LINGUISTICA 1786-7428 2 165-186, 1889122
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1889122]
 1. Lőrincz Gábor. A nyelvi tévhitek megjelenése különböző tankönyvvariánsokban. (2020) Megjelent: A nyelv perspektívája az oktatásban. Válogatás a PeLiKon2018 oktatásnyelvészeti konferencia előadásaiból pp. 225-242
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31796338] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31796338, Kapcsolat: 29762164
Sinkovics Balázs. Az anyanyelv változatai magyarországi középiskolai tankönyvekben. (2008) Megjelent: Az Üveghegyen innen. Anyanyelvváltozatok, identitás és magyar anyanyelvi nevelés pp. 30-55, 1889127
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1889127]
 1. Szabó TP. „Kirakunk táblákat, hogy csúnyán beszélni tilos”: A javítás mint gyakorlat és mint téma diákok és tanáraik metanyelvében. (2012) ISBN:9788097111441
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2046209] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2046209, Kapcsolat: 23495467
 2. Szabó TP. Javításról alkotott narratívák és nyelvi ideológiák kérdőíves diskurzusokban. (2012) NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 0029-6791 107 147-198
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1928895] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1928895, Kapcsolat: 24971320
 3. Kontra Miklós. Hasznos nyelvészet. (2010) ISBN:9788089249404
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2020061] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2020061, Kapcsolat: 22046066
 4. Kozmács István. Beregszászi Anikó–Csernicskó István: …itt mennyit ér a szó? Írások a kárpátaljai magyarok nyelvhasználatáról. (2010) NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 0029-6791 107 402-404
  Folyóiratcikk[26439482] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26439482, Kapcsolat: 26439482
Sinkovics Balázs. A nyelvváltozatok és a nyelvművelés. (2009) Megjelent: Nyelvideológiák, attitűdök és sztereotípiák pp. 101-110, 1899214
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1899214]
 1. Ludányi Zsófia. Szabályok, normák, nyelvszokás: Tanulmányok a köznyelvi és szaknyelvi helyesírás és nyelvalakítás köréből. (2019)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[30819642] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30819642, Kapcsolat: 28806812
 2. Kontra Miklós. Felelős nyelvészet. (2019) ISBN:9789636939885
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[30939139] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30939139, Kapcsolat: 28806910
 3. Ludányi Zsófia. Az egy névelő (egy) rút germanizmus?. (2017) MAGYAR ORVOSI NYELV 1588-3191 17 2 80-84
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3346845] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3346845, Kapcsolat: 27799904
 4. Kontra Miklós. Megjegyzések nyelvi identitásunk intézményes rombolásáról. (2015) Megjelent: Emlékezés, identitás, diszkurzus pp. 21-38
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2982780] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2982780, Kapcsolat: 25229921
 5. Lanstyák István. Nyelvalakítás és nyelvi ideológiák. (2014) ISBN:9788022337052
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[24444691] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24444691, Kapcsolat: 27191105
 6. Lanstyák István. A nyelvi ideológiák néhány általános kérdéséről. (2011) Megjelent: Nova Posoniensia. A pozsonyi magyar tanszék évkönyve. pp. 13-57
  Könyvrészlet[23774649] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23774649, Kapcsolat: 23774649
 7. Lanstyák István. Nyelvhelyesség és nyelvi ideológia. (2010) Megjelent: Hungarológia a szlovák kultúra kontextusában pp. 117-145
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2595444] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2595444, Kapcsolat: 22067235
Sinkovics Balázs. Felszólító móddal egyező kijelentő módú igealakok a magyar nyelvjárásokban. (2010) Megjelent: Tanulmányok Szabó József 70. születésnapjára pp. 169-177, 1889140
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1889140]
 1. Kádár Edit. A suksükölés jelenségköre a magyarban: A kötőmódtól az analógiás túlképzésig – alternatív hipotézis. (2014) Megjelent: Tér, idő, társadalom és kultúra metszéspontjai a magyar nyelvben pp. 58-75
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2859079] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2859079, Kapcsolat: 25085603
Pléh Csaba et al. A szórend és a fókuszbaemelés hatása a magyar mondatok emlékezeti leképezésében. (2011) MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE 0025-0279 1588-2799 66 2 321-333, 1610007
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1610007]
 1. Jakab Zoltán et al. Szinuszhullámú és amplitúdómodulált beszéd észlelésének vizsgálata magyar mondatok segítségével. (2018) MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE 0025-0279 1588-2799 73 2 183-211
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3363718] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3363718, Kapcsolat: 27799899
Pléh Csaba et al. Word order and focusing effects in the memory representation of Hungarian sentences. (2011) ACTA LINGUISTICA HUNGARICA / ACTA LINGUISTICA ACADEMICA 1216-8076 1588-2624 2560-1016 2559-8201 58 1 120-133, 1492132
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1492132]
 1. Kas B et al. Focus sensitivity in Hungarian adults and children. (2013) ACTA LINGUISTICA HUNGARICA / ACTA LINGUISTICA ACADEMICA 1216-8076 1588-2624 2560-1016 2559-8201 60 2 217-245
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2474044] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2474044, Kapcsolat: 24538910
Sinkovics Balázs. Nyelvi változók, nyelvi változások és normatív szabályozás. (2011), 2773454
Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2773454]
 1. Ludányi Zsófia. Szabályok, normák, nyelvszokás: Tanulmányok a köznyelvi és szaknyelvi helyesírás és nyelvalakítás köréből. (2019)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[30819642] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30819642, Kapcsolat: 28806813
 2. Kontra Miklós. A nyelvi változók. (2016) Megjelent: A magyar nyelv Horvátországban pp. 177-200
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[26087166] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26087166, Kapcsolat: 26087166
 3. Kádár Edit. A suksükölés jelenségköre a magyarban: A kötőmódtól az analógiás túlképzésig – alternatív hipotézis. (2014) Megjelent: Tér, idő, társadalom és kultúra metszéspontjai a magyar nyelvben pp. 58-75
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2859079] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2859079, Kapcsolat: 25085605
 4. Szabó TP. „Kirakunk táblákat, hogy csúnyán beszélni tilos”: A javítás mint gyakorlat és mint téma diákok és tanáraik metanyelvében. (2012) ISBN:9788097111441
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2046209] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2046209, Kapcsolat: 25085607
Kontra Miklós. Elmélet és empíria a szociolingvisztikában: válogatás a 17. Élőnyelvi Konferencia előadásaiból. (2013) ISBN:9789636934958, 2389648
Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[2389648]
 1. Csernicskó István. A kutatói etika és a politikai meggyőződés. (2019) Megjelent: A nyelvészet műhelyeiből pp. 188-211
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30677199] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30677199, Kapcsolat: 28172093
 2. Fagyal Zsuzsanna. Miklós Kontra, Miklós Németh, Balázs Sinkovics (eds.), Elmélet és empíria a szociolingvisztikában. Budapest: Gondolat, 2013. Pp. 564.. (2017) LANGUAGE IN SOCIETY 0047-4045 1469-8013 46 2 273-274
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[26511922] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26511922, Kapcsolat: 26511922
 3. Gagyi József. Ezernyi módon heterogén: Kontra Miklós -- Németh Miklós -- Sinkovics Balázs (szerk.): Elmélet és empíria a szociolingvisztikában. (2016) KORUNK (KOLOZSVÁR) 1222-8338 9008-9456 27 7 115-120
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[26948939] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26948939, Kapcsolat: 25947793
 4. Huszár Ágnes. Kontra Miklós - Németh Mik|ós - Sinkovics Balázs (szerk.): Elmélet és empíria a szociolingvisztikában. (2014) MODERN NYELVOKTATÁS 1219-638X 20 1-2 104-106
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[2944580] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2944580, Kapcsolat: 23861902
 5. Sebők Szilárd. Kontra Miklós--Németh Miklós--Sinkovics Balázs (szerk.): Elmélet és empíria a szociolingvisztikában. (2014) FÓRUM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE: A SZLOVÁKIAI MAGYAR TUDOMÁNYOS MŰHELYEK FOLYÓIRATA 1335-4361 16 2 165-168
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[24079922] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24079922, Kapcsolat: 24079922
 6. Juhász Dezső. A dialektológia számítógépes támogatása. (2014) MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 0541-9298 1588-7162 52 57-64
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2889713] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2889713, Kapcsolat: 25008990
 7. Bátyi Szilvia. Kontra Miklós, Németh Miklós, Sinkovics Balázs (szerk.): Elmélet és empíria a szociolingvisztikában. (2013) ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY 1587-1061 2498-4442 13 1-2 183-186
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[2516403] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2516403, Kapcsolat: 23814796
 8. Verécze Viktória. Elmélet és empíria a szociolingvisztikában: válogatás a 17. Élőnyelvi Konferencia előadásaiból. (2013) MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 0541-9298 1588-7162 51 181-185
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[25008682] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25008682, Kapcsolat: 25008682
Kontra Miklós et al. Előszó. (2013) Megjelent: Elmélet és empíria a szociolingvisztikában pp. 9-12, 2582245
Könyvrészlet/Előszó, utószó (Könyvrészlet)/Tudományos[2582245]
 1. Lucia Satinská. Kontra, Miklós -- Németh, Miklós -- Sinkovics, Balázs (eds.): Elmélet és empíria a szociolingvisztikában. Budapest: Gondolat Kiadó 2013. 565 s.. (2014) JAZYKOVEDNY CASOPIS 0021-5597 1338-4287 65 1 82-84
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[24199560] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24199560, Kapcsolat: 24199560
Sinkovics Balázs. Vámbéry Ármin nézetei a nyelvrokonságról. (2013) Megjelent: Ábrándjaink kora pp. 145-160, 2568784
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2568784]
 1. Kovács Szilvia. VÁMBÉRY (TANULMÁNYKÖTET): Szerk. Sárközy Miklós. Lilium Aurum Kiadó, Dunaszerdahely, 2015, 527 oldal. (2017) KELETKUTATÁS: TANULMÁNYOK AZ ORIENTALISZTIKA KÖRÉBŐL 0133-4778 2017 tavasz 144-148
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[3308638] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3308638, Kapcsolat: 28015429
Molnár Mária et al. Nyelvjárás a nyilvános térben: Egy közéleti szereplő beszédeinek nyelvjárásiassága. (2015) Megjelent: Nyelvelmélet és dialektológia 3. pp. 211-222, 2940687
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2940687]
 1. Kontra Miklós. Milyen helyzetben vannak a magyar nyelvhasználók?. (2018) Megjelent: Nyelvek és nyelvváltozatok térben és időben pp. 35-48
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3359714] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3359714, Kapcsolat: 27225203
 2. Nemesi Attila. Kontra Miklós et al.: Szeged nyelve a 21. század elején. (2018) NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 0029-6791 114 166-172
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[30401489] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30401489, Kapcsolat: 27832549
 3. Kontra Miklós et al. Hogyan ö-zött Bálint Sándor?. (2018) FORRÁS: IRODALOM-MŰVÉSZET-TUDOMÁNY 0133-056X 1418-1568 50 1 116-120
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3312717] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3312717, Kapcsolat: 27203460
Németh Miklós et al. Two fieldworkers’ effects on a respondent’s language use in Szeged, Hungary. (2015) STUDIA LINGUISTICA HUNGARICA 2062-1841 30 73-83, 3011921
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3011921]
 1. Wirt Patrícia. „A seprűvel is söprögetünk”: E ~ ö váltakozás az azonos tövű szavakban. (2016) Megjelent: Doktoranduszok dolgozatai az alkalmazott nyelvészet köréből 2016 pp. 92-100
  Könyvrészlet[26439454] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26439454, Kapcsolat: 26439454
Sinkovics Balázs. Vámbéry Ármin nézetei a nyelvrokonságról (újraközlés). (2015) Megjelent: Vámbéry pp. 281-296, 30760026
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30760026]
 1. Cwiklinski Sebastian. Ergänzungen zu einer Personalbibliografie Ármin(ius) Vámbéry. (2019) ACTA ORIENTALIA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 0001-6446 1588-2667 72 1 93-134
  Folyóiratcikk/Bibliográfia, repertórium (Folyóiratcikk)/Tudományos[30760050] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30760050, Kapcsolat: 28252729
Berente Anikó et al. Attitűd és nyelvi identitás két szegedi középiskola diákjainál. (2016) Megjelent: VI. Dialektológiai Szimpozion pp. 135-144, 3341834
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3341834]
 1. Parapatics Andrea. On Dialect Awareness in the Middle Transdanubian Region of Hungary. (2020) ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY 1587-1061 2498-4442 20 1 p. 19
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31390373] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31390373, Kapcsolat: 29763738
Berente Anikó et al. Egy szegedi ö-ző, e-ző és mekegő beszélő nyelvhasználatának és nyelvi attitűdjeinek összefüggései. (2016) Megjelent: Sztenderd – nem sztenderd pp. 97-107, 3112832
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3112832]
 1. Németh Miklós. Generációk közötti törésvonal a nyelvjárási nyelvhasználatban – esettanulmány. (2020) HUNGAROLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK (ÚJVIDÉK) 0350-2430 2406-3266 2019 4 78-91
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31134612] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31134612, Kapcsolat: 28806835
 2. Mácsai Boglárka. Létezik-e városkutatás az uralisztikában?: Magyarországi kutatások. (2017) FOLIA URALICA DEBRECENIENSIA 0239-1953 24 91-114
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3318043] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3318043, Kapcsolat: 27262915
 3. Kis Tamás. Kontra Miklós–Németh Miklós–Sinkovics Balázs, Szeged nyelve a 21. század elején. (2017) MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 0541-9298 1588-7162 55 191-197
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[3382258] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3382258, Kapcsolat: 27434093
Kontra Miklós et al. Szeged nyelve a 21. század elején. (2016) ISBN:9789636937799, 3263974
Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3263974]
 1. Parapatics Andrea. On Dialect Awareness in the Middle Transdanubian Region of Hungary. (2020) ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY 1587-1061 2498-4442 20 1 p. 19
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31390373] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31390373, Kapcsolat: 29088357
 2. Király Tímea. Nyelv – társadalom – elme. 27. Egyetemi Nyelvészeti Napok az újvidéki Magyar Tanszéken. (2020) ANYANYELV-PEDAGÓGIA 2060-0623 13 1 p. 1
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31289100] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31289100, Kapcsolat: 28963754
 3. Oszkó Beatrix. Nyelv, nyelvváltozat, nyelvjárás: megjegyzések horvátországi magyarok nyelvi repertoárjáról. (2020) Megjelent: Nyelvi repertoárok a Kárpát-medencében és azon kívül pp. 235-244
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31793201] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31793201, Kapcsolat: 29862804
 4. Kocsis Zsuzsanna. Kora újkori levélírnokok: Kézazonosítási lehetőségek elmélete és módszerei. (2020) ISBN:9786158032541
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[31606994] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31606994, Kapcsolat: 29878710
 5. Parapatics Andrea. Balaton vidéki fiatalok tájszókészletéről egy kérdőíves vizsgálat tükrében. (2020) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 116 3 337-351
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31660617] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31660617, Kapcsolat: 29531606
 6. Németh Miklós. A nyelvjárási beszéd megítélése a pedagógusok körében. (2020) ANYANYELV-PEDAGÓGIA 2060-0623 13 1 p. 1
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31289052] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31289052, Kapcsolat: 28963715
 7. Sinkovics Balázs. A fel~föl váltakozás szegedi beszélők nyelvhasználatában. (2020) Megjelent: Nyelvi repertoárok a Kárpát-medencében és azon kívül pp. 289-297
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[31882517] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31882517, Kapcsolat: 29862853
 8. Parapatics Andrea. Változások az anyanyelv-pedagógiában? Adalékok a nyelvjárási háttér és az iskola kapcsolatának vizsgálatához. (2019) Megjelent: Pedagógiai változások - a változás pedagógiája pp. 190-201
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30968632] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30968632, Kapcsolat: 28806885
 9. Tóth József. Tudományágak integráló és integrált szerepe. (2019) ISBN:9789634544869
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[31043786] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31043786, Kapcsolat: 29090425
 10. Parapatics Andrea. Students’ Experiences on Language Variability in Hungarian Universities. (2019) Megjelent: Tudományágak integráló és integrált szerepe
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31159371] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31159371, Kapcsolat: 29763772
 11. Jánk István. Nyelvi előítélet és diszkrimináció a magyartanári értékelésben. (2019) ISBN:9788055814285
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[30748745] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30748745, Kapcsolat: 28397830
 12. P. Lakatos Ilona et al. Elméletek és módszerek komplexitása az északkeletei hármas határ menti kutatásokban. (2019) Megjelent: A magyar nyelvjárások a XXI. században - nyelvstratégiai megközelítésben pp. 405-419
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31195203] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31195203, Kapcsolat: 28982873
 13. Parapatics Andrea. Dialektusok és modernitás: új módszerekkel a nyelvjárásokról az iskolában. (2019) ANYANYELV-PEDAGÓGIA 2060-0623 12 1
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30663388] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30663388, Kapcsolat: 28806842
 14. Parapatics Andrea. Ambivalent Attitudes to Regional Dialects in Hungary: Investigating Students and Teachers. (2019) INDONESIAN RESEARCH JOURNAL IN EDUCATION 2580-5711 3 2 340-357
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30871536] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30871536, Kapcsolat: 28503066
 15. Schirm Anita. A diskurzusjelölő-használat életkori sajátosságai a nyelvi interjú szövegtípusában. (2019) BESZÉDKUTATÁS 1218-8727 27 187-205
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30708626] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30708626, Kapcsolat: 28802274
 16. Balázs Géza. Szombathely város nyelve. (2018) ÉLETÜNK 0133-4751 56 1 66-73
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3361852] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3361852, Kapcsolat: 27168050
 17. Nemesi Attila. Kontra Miklós et al.: Szeged nyelve a 21. század elején. (2018) NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 0029-6791 114 166-172
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[30401489] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30401489, Kapcsolat: 27832404
 18. P Lakatos Ilona. Két könyv Szeged nyelvéről 1. Kristóné Fábián Ilona, A szegedi nyelvhasználat az ezredfordulón. JATE Press, Szeged, 2014. 143 lap. – 2. Kontra Miklós – Németh Miklós – Sinkovics Balázs, Szeged nyelve a 21. század elején. Gondolat Kiadó, Budapest, 2016. 295 lap. (2018) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 114 1 102-110
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[3385199] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3385199, Kapcsolat: 27373942
 19. Schim Anita. Diskurzusjelölő-társulások a Szögedi Szociolingvisztikai Interjúban. (2018) ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY 1587-1061 2498-4442 18 1
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3414271] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3414271, Kapcsolat: 27832417
 20. Kiss Jenő. A SZEGEDI Ö-ZŐ BESZÉDMÓD A 21. SZÁZAD ELEJÉN. (2018) MAGYAR TUDOMÁNY 0025-0325 1588-1245 179 12 1914-1916
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[30389133] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30389133, Kapcsolat: 27799920
 21. Tanács István. Nem trendi a vidékiség. (2017)
  Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Ismeretterjesztő[26969080] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26969080, Kapcsolat: 26969080
 22. Mácsai Boglárka. Létezik-e városkutatás az uralisztikában?: Magyarországi kutatások. (2017) FOLIA URALICA DEBRECENIENSIA 0239-1953 24 91-114
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3318043] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3318043, Kapcsolat: 27263073
 23. Kis Tamás. Kontra Miklós–Németh Miklós–Sinkovics Balázs, Szeged nyelve a 21. század elején. (2017) MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 0541-9298 1588-7162 55 191-197
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[3382258] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3382258, Kapcsolat: 27434352
 24. Gréczi-Zsoldos Enikő. Fedőneve: SZÖSZI: Kontra Miklós-Németh Miklós-Sinkovics Balázs: Szeged nyelve a 21. század elején. (2017) SZEGED: A VÁROS FOLYÓIRATA: VÁROSTÖRTÉNETI ÉS KULTURÁLIS MAGAZIN 0239-1384 29 12 47-48
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Közérdekű[3315883] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3315883, Kapcsolat: 27007915
 25. Németh Miklós. Egy nagyvárosba olvadt nyelvjárássziget: Szeged - Kiskundorozsma. (2017) MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 0541-9298 1588-7162 55. 51-61
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3412440] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3412440, Kapcsolat: 27833528
 26. Berente Anikó. Az ö-zéssel kapcsolatos pedagógusi attitűdök a SZÖSZI néhány interjújában. (2017) MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 0541-9298 1588-7162 55 25-38
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27434098] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27434098, Kapcsolat: 27434098
 27. Szűcs Gábor. A szegedi ö-zés: létezik?: Szeged nyelve a 21. század elején. (2017) NYELV ÉS TUDOMÁNY - NYEST.HU p. 1
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Ismeretterjesztő[27013539] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27013539, Kapcsolat: 27013539
 28. Vargha Fruzsina Sára. A nyelvi hasonlóság földrajzi mintázatai: Magyar nyelvjárások dialektometriai elemzése. (2017) ISBN:9786155061172
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3315543] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3315543, Kapcsolat: 27174535
 29. Tolcsvai Nagy Gábor. A magyar standard helyzete. (2017) Megjelent: A magyar nyelv jelene és jövője pp. 222-238
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3325530] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3325530, Kapcsolat: 27192381
 30. Schim Anita. A diskurzusjelölők vizsgálata a Szögedi Szociolingvisztikai Interjúban. (2017) MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 0541-9298 1588-7162 55 5-23
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3414276] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3414276, Kapcsolat: 27434097
 31. Schirm Anita. A diskurzusjelölők és a szövegtípusok viszonyáról. (2017) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 113 3 330-341
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3287089] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3287089, Kapcsolat: 26863432
Sinkovics Balázs. A magyar helyesírás szabályai 12. kiadásának fogadtatása az online sajtóban. (2016) Megjelent: Prózától a líráig pp. 219-224, 3208759
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3208759]
 1. Grétsy László. Az új helyesírási szabályzatról, elfogulatlanul. (2018) Megjelent: Harminc év a magyar helyesírásért pp. 39-44
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[27190361] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27190361, Kapcsolat: 27190361
Sinkovics Balázs. A szegedi 60 év fölöttiek nyelvi attitűdjei. (2017) Megjelent: Élőnyelvi kutatások és a dialektológia pp. 144-151, 3333299
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3333299]
 1. Bodó Csanád et al. A Budapesti Egyetemi Kollégiumi Korpusz: elméleti és módszertani kérdések. (2017) Megjelent: Élőnyelvi kutatások és a dialektológia pp. 169-177
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3317194] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3317194, Kapcsolat: 27190416
Sinkovics Balázs. Szegedi ö-ző beszélők attitűdjei és nyelvhasználata SZÖSZI-interjúkban. (2017) MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 0541-9298 1588-7162 55 39-49, 27441173
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27441173]
 1. Berente Anikó. Az ö-zéssel kapcsolatos pedagógusi attitűdök a SZÖSZI néhány interjújában. (2017) MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 0541-9298 1588-7162 55. 25-38
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3419369] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3419369, Kapcsolat: 27923899
2021-04-14 16:14