Gósy Mária et al. "Nyelvbotlás"- korpusz. 1. rész. (2004) BESZÉDKUTATÁS 1218-8727 2004 19-186, 2754345
Jelentés (Folyóiratcikk) | Tudományos[2754345]
 1. Ladányi Enikő et al. Nyelvfeldolgozás. (2022) Megjelent: Pszichológia pp. 485-548
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[33721393] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 33721393, Kapcsolat: 31220818
 2. Reszegi Katalin. Kognitív szemléletű névtudományi vizsgálatok. (2022) ISBN:9789634903697
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[32727154] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32727154, Kapcsolat: 32689045
 3. Kocsis Zsuzsanna. Kora újkori levélírnokok: Kézazonosítási lehetőségek elmélete és módszerei. (2020) ISBN:9786158032541
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[31606994] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31606994, Kapcsolat: 29878701
 4. Kocsis Zsuzsanna. Misszilisek scriptorainak identifikálási lehetőségei. (2019)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[30752300] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30752300, Kapcsolat: 32637295
 5. Laczkó Mária. Megakadásjelenségek középiskolások narratíváiban. (2019) Megjelent: Az anyanyelv-elsajátítás folyamata hároméves kor után pp. 239-258
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30942137] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30942137, Kapcsolat: 28981042
 6. Kocsis Zsuzsanna. Hibatipológiai vizsgálatok lehetősége a missziliskutatásban. (2019) Megjelent: Forráskutatás, forráskiadás, tudománytörténet III. pp. 238-250
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31126597] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31126597, Kapcsolat: 30078677
 7. Reszegi Katalin. Pszicholingvisztika, neurolingvisztika és névkutatás. (2017) NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 0139-2190 39 39 13-32
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27248118] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 27248118, Kapcsolat: 28178340
 8. Gyarmathy Dorottya. Megakadásjelenségek a magyar spontán beszédben. (2017) ISBN:9789639074712; 9789639074729
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[3316591] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3316591, Kapcsolat: 27001863
 9. Auszmann Anita. A spontán beszéd időviszonyai 40 évvel ezelőtti és mai beszélőknél. (2015) Megjelent: Diszharmóniás jelenségek a beszédben pp. 219-234
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2996154] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2996154, Kapcsolat: 25130269
 10. Horváth V. Funkció és kivitelezés a megakadásjelenségekben. (2010)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[1446522] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1446522, Kapcsolat: 33143060
Horváth V. Megakadásjelenségek a párbeszédekben. (2004) BESZÉDKUTATÁS 1218-8727 12 187-199, 1464607
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1464607]
 1. Laczkó Mária. Megakadásjelenségek középiskolások narratíváiban. (2019) Megjelent: Az anyanyelv-elsajátítás folyamata hároméves kor után pp. 239-258
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30942137] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30942137, Kapcsolat: 28981092
 2. Auszmann Anita. Magyar gyermekek magánhangzóinak akusztikai-fonetikai jellemzői. (2018) ISBN:9789633122969
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[30353937] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30353937, Kapcsolat: 28217887
 3. Laczkó Mária. Grammatikai hibák mintázata az élőbeszédben az anyanyelv-elsajátítás egyes szakaszaiban. (2018) ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY 1587-1061 2498-4442 18 1
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3424182] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3424182, Kapcsolat: 28116631
 4. Gósy Mária et al. Szünet a szóban:típusok, jellemzők, időtartamok. (2017) Megjelent: Morfémák időzítési mintázatai a beszédben pp. 199-225
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[26969063] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 26969063, Kapcsolat: 26949224
 5. Gyarmathy Dorottya. Megakadásjelenségek a magyar spontán beszédben. (2017) ISBN:9789639074712; 9789639074729
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[3316591] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3316591, Kapcsolat: 27002154
 6. Kondacs Flóra. Az óvodások megnyilatkozásairól az izé kapcsán. (2017) Megjelent: Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből 2017 pp. 109-119
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3375446] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3375446, Kapcsolat: 31802494
 7. Auszmann Anita. Magyar gyermekek magánhangzóinak akusztikai-fonetikai jellemzői. (2016)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[3173247] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3173247, Kapcsolat: 31771365
 8. Gyarmathy Dorottya. Izé 'stuff': a corpus-based study on a curious Hungarian filler. (2016) PHONETICIAN 0741-6164 113 82-101
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3167294] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3167294, Kapcsolat: 26330898
 9. Krepsz Valéria. Megakadásjelenségek előfordulása a beszédtempó függvényében. (2015) Megjelent: Diszharmóniás jelenségek a beszédben pp. 193-218
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2996330] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2996330, Kapcsolat: 25128988
 10. Libárdi Péter. Megakadásjelenségek 17 éves diákok spontán dialógusaiban. (2015) Megjelent: A nyelv: rendszer, használat, alkalmazás pp. 141-154
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30713282] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30713282, Kapcsolat: 25234788
 11. Beke András. Gépi beszélődetektálás magyar nyelvű spontán társalgásokban. (2015) ISBN:9789633122341
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2985249] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2985249, Kapcsolat: 32446307
 12. Gyarmathy Dorottya. Diszharmóniás jelenségek, megakadások a beszédben. (2015) Megjelent: Diszharmóniás jelenségek a beszédben pp. 9-49
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2996270] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2996270, Kapcsolat: 27797954
 13. Markó Alexandra. A spontán beszéd prozódiai szerkezete. Időzítés és beszéddallam. (2015) ISBN:9789630596657
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2987072] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2987072, Kapcsolat: 26255913
 14. Auszmann Anita. A spontán beszéd időviszonyai 40 évvel ezelőtti és mai beszélőknél. (2015) Megjelent: Diszharmóniás jelenségek a beszédben pp. 219-234
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2996154] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2996154, Kapcsolat: 25130302
 15. Neuberger Tilda et al. A megakadásjelenségek gyűjtésének és lejegyzésének módszerei. (2015) Megjelent: Diszharmóniás jelenségek a beszédben pp. 249-261
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2996388] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2996388, Kapcsolat: 25127778
 16. Bóna Judit. A kitöltött szünetek jellemzői különböző életkorú idősek és fiatalok beszédében. (2015) Megjelent: Első- és második nyelv: Interdiszciplináris megközelítések. First and second language: Interdisciplinary approaches pp. 239-251
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3031446] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3031446, Kapcsolat: 25204729
 17. Bóna Judit. Megakadásjelenségek az életkor, a nem és a beszédtípus függvényében. (2014) BESZÉDKUTATÁS 1218-8727 22 123-143
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2705014] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2705014, Kapcsolat: 23857776
 18. Beke András. Beszélődetektálás magyar nyelvű spontán társalgásokban. (2014)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2821912] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2821912, Kapcsolat: 32477010
 19. Neuberger Tilda. A spontán beszéd sajátosságai gyermekkorban. (2014) ISBN:9789633122044
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2805698] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2805698, Kapcsolat: 24306375
 20. Magyari Lilla. A beszédprodukció. (2014) Megjelent: Pszicholingvisztika 1-2 pp. 371-410
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[3020892] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3020892, Kapcsolat: 24258227
 21. Márku Anita. „Po zákárpátszki”: Kétnyelvűség, kétnyelvűségi hatások és kétnyelvű kommunikációs stratégiák a kárpátaljai magyar közösségben. (2013) ISBN:9786175961193
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2436540] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2436540, Kapcsolat: 32632547
 22. Gyarmathy D. Hungarikum a nyelvben. (2013) Megjelent: Reáliák - A lexikológiától a frazeológiáig pp. 229-239
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2491132] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2491132, Kapcsolat: 23463782
 23. Neuberger T. Életkor-specifikus sajátosságok a spontán beszéd fejlődésében. (2013)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2504572] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2504572, Kapcsolat: 30159899
 24. Erdős Klaudia. Szakmai és kommunikatív kompetencia a spontán beszédben. (2012) Megjelent: VI. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia pp. 40-50
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[2723431] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2723431, Kapcsolat: 31771186
 25. Gósy M. Sorozatmegakadások mintázata a spontán beszédben. (2012) BESZÉDKUTATÁS 1218-8727 20 107-131
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2047527] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2047527, Kapcsolat: 22262510
 26. Deme Andrea. Magánhangzónyújtások gyermekek spontán beszédében. (2012) Megjelent: VI. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia pp. 24-39
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2169194] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2169194, Kapcsolat: 31771135
 27. Krepsz Valéria. Diskurzus az óvodában: Az óvodáskorú gyermekek párbeszédeinek jellemzői. (2012) Megjelent: A sokszínű alkalmazott nyelvészet pp. 89-95
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2485499] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2485499, Kapcsolat: 22893355
 28. Gyarmathy D. Az izé funkciófüggő realizációi. (2012) Megjelent: Beszéd, adatbázis, kutatások pp. 178-194
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2167580] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2167580, Kapcsolat: 22812860
 29. Mészáros KE. A tagoló szünetek szerepe általános iskolások spontán dialógusaiban. (2012) Megjelent: Alkalmazott nyelvészet hallgatói, oktatói szemmel pp. 57-62
  Könyvrészlet[22349096] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22349096, Kapcsolat: 22349120
 30. Krepsz V. A térképolvasás pszicholingvisztikai vonatkozásai. (2011) Megjelent: A pszicholingvisztikától a beszédtechnológiáig pp. 67-76
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[21769202] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21769202, Kapcsolat: 21769202
 31. Mészáros Katalin Edit. A beszédszünetek szerepe az iskolások spontán beszédében. (2011) Megjelent: A pszicholingvisztikától a beszédtechnológiáig pp. 77-87
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[21769185] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21769185, Kapcsolat: 21769188
 32. Laczkó Mária. Megakadások a spontán és a szónoki beszédben. (2010) BESZÉDKUTATÁS 1218-8727 18 184-198
  Konferenciaközlemény (Folyóiratcikk) | Tudományos[2032400] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2032400, Kapcsolat: 21302695
 33. Gyarmathy D. Megakadásjelenségek: A beszélő és a hallgató stratégiái. (2010) Megjelent: Nyelv, beszéd, írás pp. 74-82
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1795077] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1795077, Kapcsolat: 21302683
 34. Navracsics J. Kódváltás és kódkeveredés kétnyelvűek spontán beszédében. (2010) Megjelent: NYELV - BESZÉD - ÍRÁS. Pszicholingvisztikai tanulmányok I. pp. 121-129
  Könyvrészlet[21302684] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21302684, Kapcsolat: 21302684
 35. Gyarnathy D. A spontán beszéd időzítési zavara: a perszeveráció. (2010) BESZÉDKUTATÁS 1218-8727 18 139-158
  Folyóiratcikk[21302693] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21302693, Kapcsolat: 21302693
 36. Gyarmathy D. A beszédellenőrzés működése alkoholos állapotban. (2010) Megjelent: Világkép a nyelvben és a nyelvhasználatban pp. 125-135
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[1425372] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1425372, Kapcsolat: 21302686
 37. Bakti Mária. Megakadások a szinkrontolmácsok spontán beszédében. (2009) BESZÉDKUTATÁS 1218-8727 2009 217-227
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1834004] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1834004, Kapcsolat: 21302680
 38. Bóna Judit. Grammatikai hibák a spontán beszédben. (2009) Megjelent: Diskurzus a grammatikában - grammatika a diskurzusban pp. 56-64
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2145221] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2145221, Kapcsolat: 21302678
 39. Bóna Judit. A gyors beszéd: produkciós és percepciós sajátosságok. (2009) ISBN:9789630673167
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1236547] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1236547, Kapcsolat: 21302679
 40. Gyarmathy D. A beszélő bizonytalanságának jelzései: ismétlések és újraindítások. (2009) BESZÉDKUTATÁS 1218-8727 17 196-216
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[197029] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 197029, Kapcsolat: 21302682
 41. Gósy M. Önellenőrzési folyamatok a beszédben. (2008) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 104 4 402-426
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[196733] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 196733, Kapcsolat: 21302677
 42. Kusztor Mónika et al. Megakadásjelenségek németre és angolra szinkrontolmácsolt szövegekben. (2007) BESZÉDKUTATÁS 1218-8727 15 142-133
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1834014] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1834014, Kapcsolat: 21302657
 43. Bóna Judit et al. Megakadásjelenségek korrekciója a beszédmegértésben. (2007) ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY 1587-1061 2498-4442 7 1-2 17-38
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1116786] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1116786, Kapcsolat: 21302675
 44. Markó Alexandra. Megakadásjelenségek a beszédprodukcióban és a beszédészlelésben. (2007) Megjelent: Nyelvi modernizáció: Szaknyelv, fordítás, terminológia pp. 96-102
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[1116814] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1116814, Kapcsolat: 21302644
 45. Fabulya M. Izé, hogyhívják, hogymondjam. Javítást kezdeményező lexikális kitöltőelemek. (2007) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 131 3 324-342
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[21302648] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21302648, Kapcsolat: 21302648
 46. Gyarmathy D. Az alkohol hatása a spontán beszédprodukcióra. (2007) BESZÉDKUTATÁS 1218-8727 15 108-121
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[196461] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 196461, Kapcsolat: 21302650
 47. Szépe J. A közlésfolyamat fonológiai szerveződése: szerkezetismétlő műveletek afáziások beszédében. (2007) Megjelent: Nyelvi modernizáció: Szaknyelv, fordítás, terminológia pp. 108-114
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[196353] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 196353, Kapcsolat: 21302645
 48. Gyarmathy D. A beszédpercepciós és a beszédprodukciós folyamat összefüggései a megakadásjelenségek tükrében. (2007) Megjelent: Nyelvi modernizáció: Szaknyelv, fordítás, terminológia pp. 449-455
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[196460] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 196460, Kapcsolat: 21302647
 49. Gósy M. Megakadásjelenségek a beszédben. (2006) Megjelent: II. Egri kiejtési konferencia pp. 56-64
  Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény) | Tudományos[1133633] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1133633, Kapcsolat: 21302639
 50. Gósy M et al. A megakadásjelenségek javítása a beszédmegértésben. (2006) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 130 33-49
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1118626] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1118626, Kapcsolat: 21302637
 51. Markó Alexandra. A megakadásjelenségek hatása a beszédészlelésre. (2006) ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY 1587-1061 2498-4442 6 1-2 103-117
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1116778] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1116778, Kapcsolat: 21302641
 52. Bóna Judit. A megakadásjelenségek akusztikai és percepciós sajátosságai. (2006) BESZÉDKUTATÁS 1218-8727 14 101-113
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1118665] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1118665, Kapcsolat: 21302642
 53. Gósy M. Pszicholingvisztika. (2005) ISBN:9633897734
  Kézikönyv (Könyv) | Tudományos[195712] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 195712, Kapcsolat: 21302635
 54. Markó Alexandra. A temporális szerkezet jellegzetességei eltérő kommunikációs helyzetekben. (2005) BESZÉDKUTATÁS 1218-8727 2005 63-77
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1116555] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1116555, Kapcsolat: 21302636
 55. Markó Alexandra. A spontán beszéd néhány szupraszegmentális jellegzetessége: Monologikus és dialogikus szövegek összevetése, valamint a hümmögés vizsgálata. (2005)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[1116513] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1116513, Kapcsolat: 33146844
 56. Markó Alexandra. Megakadások vizsgálata különféle monologikus szövegekben. (2004) BESZÉDKUTATÁS 1218-8727 2004 209-222
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1116551] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1116551, Kapcsolat: 21302633
 57. Gósy M. A spontán magyar beszéd megakadásainak hallás alapú gyűjteménye. (2004) BESZÉDKUTATÁS 1218-8727 12 6-18
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[195589] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 195589, Kapcsolat: 21302632
Gósy Mária et al. "Nyelvbotlás"- korpusz. 2. rész. (2005) BESZÉDKUTATÁS 1218-8727 2005 145-173, 2754346
Jelentés (Folyóiratcikk) | Tudományos[2754346]
 1. Magyari Lilla. A beszédprodukció. (2014) Megjelent: Pszicholingvisztika 1-2 pp. 371-410
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[3020892] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3020892, Kapcsolat: 24258222
Horváth V. A magánhangzók nazalizációjáról. (2005) BESZÉDKUTATÁS 1218-8727 13 51-62, 195854
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[195854]
 1. Fehér Krisztina. A nyelv grammatikája: A nyelvtudomány és a kognitív pszichológia határán. (2018) ISBN:9789633186435
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[3338345] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3338345, Kapcsolat: 27198434
 2. Fehér Krisztina. Úton egy más nyelvészet felé: Elméleti-módszertani problémák a 20. századi magyar nyelvtudományban. (2016) ISBN:9789633186138
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[3158033] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3158033, Kapcsolat: 31385765
 3. Deme Andrea. Magánhangzók ejtése és észlelése a szopránéneklésben. (2016) ISBN:9789633122617
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[3155635] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3155635, Kapcsolat: 27068683
 4. Fehér Krisztina. Útban egy más nyelvészet felé: Elméleti-módszertani problémák a 20. századi magyar nyelvtudományban. (2012)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2035970] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2035970, Kapcsolat: 31387803
 5. Deme Andrea. Az énekelt magánhangzók észlelése réshangkörnyezetben. (2011) Megjelent: V. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia pp. 16-28
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[1895378] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1895378, Kapcsolat: 32051401
 6. Gósy M et al. Anticipatory coarticulation in Hungarian VnC sequences. (2010) ACTA LINGUISTICA HUNGARICA 1216-8076 1588-2624 57 2-3 189-209
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1424805] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1424805, Kapcsolat: 21146118
 7. Németh Géza. A magyar beszéd: Beszédkutatás, beszédtechnológia, beszédinformációs rendszerek. (2010) ISBN:9789630589666
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2659796] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2659796, Kapcsolat: 24308908
 8. Olaszy G. Mássalhangzó-kapcsolódások a magyar beszédben. (2007)
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[196270] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 196270, Kapcsolat: 10310640
 9. Gráczi Tekla Etelka. Az explozívák realizációja mássalhangzó-kapcsolatok első tagjaként. (2007) BESZÉDKUTATÁS 1218-8727 15 35-47
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2027129] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2027129, Kapcsolat: 10310641
 10. Gráczi Tekla Etelka. Suttogott ejtésű magánhangzók észlelése. (2006) BESZÉDKUTATÁS 1218-8727 14 86-101
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2027136] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2027136, Kapcsolat: 24308906
 11. Olaszy G. A nazálisok okozta szerkezetvéltozás a zár-, rés- és zár-rés hangoknál mássalhangzó kapcsolatokban. (2006) BESZÉDKUTATÁS 1218-8727 14 32-43
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[196084] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 196084, Kapcsolat: 24308905
Horváth V. The tip of the tongue phenomenon with elderly. (2005) Megjelent: Selected Papers of 8th Summer School of Psycholinguistics [VIII. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem válogatott előadásai] p. CD-ROM, 196148
Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény) | Tudományos[196148]
 1. Gyarmathy Dorottya. Izé 'stuff': a corpus-based study on a curious Hungarian filler. (2016) PHONETICIAN 0741-6164 113 82-101
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3167294] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3167294, Kapcsolat: 26330901
 2. Bóna Judit. Ismétlések mint megakadások fiatalok, idősödők és idősek beszédében. (2015) Megjelent: Diszharmóniás jelenségek a beszédben pp. 149-169
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2963105] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2963105, Kapcsolat: 25129248
 3. Auszmann Anita. A spontán beszéd időviszonyai 40 évvel ezelőtti és mai beszélőknél. (2015) Megjelent: Diszharmóniás jelenségek a beszédben pp. 219-234
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2996154] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2996154, Kapcsolat: 25130307
 4. Bóna Judit. Megakadásjelenségek az életkor, a nem és a beszédtípus függvényében. (2014) BESZÉDKUTATÁS 1218-8727 22 123-143
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2705014] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2705014, Kapcsolat: 23857783
 5. Vakula Tímea et al. Megakadásjelenségek 90 évesek spontán beszédében. (2014) ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY 1587-1061 2498-4442 14 1-2 67-78
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2867200] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2867200, Kapcsolat: 24622983
 6. Bóna Judit. A spontán beszéd sajátosságai az időskorban. (2013) ISBN:9789633121993
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2752630] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2752630, Kapcsolat: 24308940
 7. Gyarmathy D. Az izé funkciófüggő realizációi. (2012) Megjelent: Beszéd, adatbázis, kutatások pp. 178-194
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2167580] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2167580, Kapcsolat: 22812864
 8. Bóna Judit. A spontán beszéd sajátosságai idősödő, idős és matuzsálemi korban. (2012) Megjelent: Beszédtudomány pp. 100-115
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1929765] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1929765, Kapcsolat: 22257419
 9. Gacsályi-Bába Barbara. A magyar tulajdonnevek viselkedése nyelvi interdiszciplínák tükrében. (2012) ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY 1587-1061 2498-4442 12 7-15
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2472185] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2472185, Kapcsolat: 23442191
 10. Bóna Judit. A szavak időzítési sajátosságai idősek spontán beszédében. (2011) Megjelent: Nyelvi funkciók - stílus és kapcsolat : Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia pp. 39-45
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2096636] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2096636, Kapcsolat: 22696511
 11. Bóna Judit. Bizonytalansági megakadások idősek és fiatalok spontán beszédében. (2010) BESZÉDKUTATÁS 1218-8727 2010 125-138
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1400686] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1400686, Kapcsolat: 21127001
 12. Bóna Judit. Beszédtervezési folyamatok az idős korban. (2010) Megjelent: Új módszerek az alkalmazott nyelvészeti kutatásban pp. 43-47
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1384733] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1384733, Kapcsolat: 21199703
 13. Bóna Judit. Az idős életkor tükröződése a magánhangzók ejtésében. (2009) BESZÉDKUTATÁS 1218-8727 2009 76-87
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1282766] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1282766, Kapcsolat: 23857782
 14. Bóna Judit et al. Megakadásjelenségek korrekciója a beszédmegértésben. (2007) ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY 1587-1061 2498-4442 7 1-2 17-38
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1116786] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1116786, Kapcsolat: 23857781
Gósy M et al. A percepciós folyamatok összefüggései hatéveseknél. (2006) ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY 1587-1061 2498-4442 6 1-2 25-42, 196186
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[196186]
 1. Hantó Réka. Vak felnőttek beszédészlelési és beszédmegértési folyamatai. (2020)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[31822240] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31822240, Kapcsolat: 29899471
 2. Gósy Mária. Anyanyelv-elsajátítás: kutatási irányok, módszerek, lehetőségek. (2017) Megjelent: Új utak a gyermeknyelvi kutatásokban pp. 9-33
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3277629] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3277629, Kapcsolat: 26996905
 3. Szántó A. A célzott beszédpercepció.... (2014) BESZÉDKUTATÁS 1218-8727 22 112-122
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23857840] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23857840, Kapcsolat: 23857831
 4. Bombolya Mónika. Hallássérült gyermekek beszédfeldolgozási folyamatai. (2007) Megjelent: Beszédészlelési és beszédmegértési zavarok az anyanyelv-elsajátításban pp. 72-83
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[22669486] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22669486, Kapcsolat: 22264493
 5. Markó Alexandra. A mondat- és szövegértés jellemzői és összefüggése 6–9 éves korban. (2007) Megjelent: Beszédészlelési és beszédmegértési zavarok az anyanyelv-elsajátításban pp. 285-300
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1116534] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1116534, Kapcsolat: 22264494
Gósy M et al. Beszédfeldolgozási folyamatok összefüggései gyermekkorban. (2006) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 130 4 470-481, 196173
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[196173]
 1. Neuberger Tilda. A mássalhangzó-hosszúság észlelése 1. és 2. osztályos tanulóknál: életkori és nemek közötti különbségek. (2022) ANYANYELV-PEDAGÓGIA 2060-0623 15 1 5-23
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32856548] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 32856548, Kapcsolat: 31717087
 2. Jordanidisz Ágnes. A fonológiai tudatosság dinamikus szűrése az első osztályban. (2022) Megjelent: Sokszínű beszédtudomány pp. 123-138
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[32908084] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32908084, Kapcsolat: 31410665
2024-05-19 23:17