Domonkosi Ágnes. A szemiotikai textológia organizációtípus fogalmáról: Értelmezési kísérlet egy szonett példáján. (1998) Megjelent: A szemiotikai szövegtani kutatás diszciplináris környezetéhez : [tanulmányok, recenziók, bibliográfiák és repertóriumok a domin... pp. 139-160, 2537380
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2537380]
 1. Dobi Edit. Szövegmondat-reprezentáció és organizációtípusok szemiotikai textológiai keretben. (2000) SZEMIOTIKAI SZÖVEGTAN 0865-5960 13 23-37
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23730433] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23730433, Kapcsolat: 23730433
 2. Petőfi S János. Általános megjegyzések a (multimediális) szövegek mint komplex jelek szemiotikai textológiai‘organizációtípus’-fogalmához. (2000) SZEMIOTIKAI SZÖVEGTAN 0865-5960 13 17-22
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23730421] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23730421, Kapcsolat: 23730421
 3. Petőfi S János. Szövegek szövegmondatok fölötti szintjének kompozicionális organizációjáról. Magyar Nyelvjárások. XXXVII. 351. (1999) MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 0541-9298 1588-7162 37 351-356
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23730390] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23730390, Kapcsolat: 23730390
Domonkosi Ágnes. Gondolatok a képszerűség kifejezőeszközeinek tanításáról. (1998) MAGYARTANÍTÁS: MÓDSZERTANI FOLYÓIRAT 0464-4999 39 3 20-23, 2394706
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2394706]
 1. Schirm Anita. (Nem) mindennapi metaforák nyomában: avagy miért nem tud kilépni a nyelvészet az elefántcsonttoronyból?. (2018) Megjelent: A magyar mint anyanyelv, kisebbségi és idegen nyelv oktatási kérdései és oktatási segédletei pp. 82-100
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30583375] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30583375, Kapcsolat: 28057552
Domonkosi Ágnes. Kazinczy Sallustius-fordításának ö-zése. (1998) MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 0541-9298 1588-7162 35 87-94, 2537367
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2537367]
 1. Horváth Balázs. Kazinczy Sallustius-fordítása. (2014) COROLLARIUM 2064-5023 2 1 4-16
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24783966] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24783966, Kapcsolat: 24783966
Domonkosi Ágnes. Koreferenciális kifejezések és koreferenciarelációk egy ételreceptben. (1998) Megjelent: Koreferáló elemek - koreferenciarelációk pp. 80-96, 2537377
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2537377]
 1. Kuna Ágnes. Nyelv, meggyőzés, gyógyítás: A meggyőzés nyelvi mintázatai a 16–17. századi orvosi receptben. (2019)
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3423685] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3423685, Kapcsolat: 28176492
Domonkosi Ágnes. A nyelvi udvariasság kérdése a magyar nyelvtudomány történetében. (1999) MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 0541-9298 1588-7162 37 157-166, 2537407
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2537407]
 1. Sárosi Zsófia. Az udvariasság értelmezései. (2016) Megjelent: Udvariasság Szemiotika, művészet, irodalom, nyelv pp. 49-60
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25788874] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25788874, Kapcsolat: 25788860
 2. Sándor Anna. Retorika (nem csak) tanároknak. (2015) ISBN:9788055809553
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Oktatási[25434429] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25434429, Kapcsolat: 27409438
 3. Németh Luca Anna. A nyelvi udvariasság kérdése a Magyar Nyelvőr dualizmus korabeli évfolyamaiban. (2015) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 111 2 189-203
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2980549] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2980549, Kapcsolat: 25107852
 4. Németh Luca Anna. A nők megszólításának kérdése a Magyar Nyelvőr korai évfolyamaiban. (2014) Megjelent: Doktoranduszok a nyelvtudomány útjain pp. 13-28
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2982781] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2982781, Kapcsolat: 24603397
 5. Mihalovics Árpád. Adalékok a nyelvi udvariasság pragmatikájához: Vizsgálat magyar és francia nyelvű korpuszon. (2010) Megjelent: A tudomány nyelve, a nyelv tudománya : alkalmazott nyelvészeti kutatások a magyar nyelv évében pp. 975-984
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[25002346] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25002346, Kapcsolat: 25002346
 6. Pap Andrea. A szerénység megnyilvánulási módjai az udvariassági stratégiákban. (2008) Megjelent: Félúton 2. Az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolájának konferenciája. 2006. június 13–14. pp. 70-80
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[23732069] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23732069, Kapcsolat: 23732069
 7. Pelcz Katalin. A nyelvmesterek első virágkora 1729-1866: Hagyományok és újítások. (2008)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[24701348] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24701348, Kapcsolat: 24701122
 8. Wallendums Tünde. Cortesia nella lingua italiana: Uso cortese dell’italiano di oggi. (2007)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[24701111] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24701111, Kapcsolat: 24701111
 9. Szili Katalin. Az udvariasság pragmatikája. (2007) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 131 1 1-17
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1867430] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1867430, Kapcsolat: 23732012
 10. Wallendums Tünde. Adalékok a szociokulturális kompetencia kérdésköréhez: Olasztanárok véleménye a(z idegen)nyelvi udvariasságról és tanításának problémáiról. (2005) PORTA LINGUA 1785-2420 2064-3381 2005 96-101
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23732084] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23732084, Kapcsolat: 23732084
Domonkosi Ágnes. A nyelvi viselkedés dokumentumai a századelőről: „Amikor a nép urasan beszél”. (1999) MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 0541-9298 1588-7162 36 25-30, 2537386
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2537386]
 1. Németh Luca. Nyelvi és nyelvhelyességi ideológiák a magyar nyelvi udvariasság interpretációjában a 19. század második felében és a 20. század első harmadában. (2016) Megjelent: Találkozások Félúton pp. 130-146
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3068281] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3068281, Kapcsolat: 28112589
 2. Sárosi Zsófia. Az udvariasság értelmezései. (2016) Megjelent: Udvariasság Szemiotika, művészet, irodalom, nyelv pp. 49-60
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25788874] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25788874, Kapcsolat: 25788874
 3. Németh Luca Anna. A nyelvi udvariasság kérdése a Magyar Nyelvőr dualizmus korabeli évfolyamaiban. (2015) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 111 2 189-203
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2980549] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2980549, Kapcsolat: 25107850
 4. Németh Luca Anna. A nők megszólításának kérdése a Magyar Nyelvőr korai évfolyamaiban. (2014) Megjelent: Doktoranduszok a nyelvtudomány útjain pp. 13-28
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2982781] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2982781, Kapcsolat: 24603396
Domonkosi Ágnes. A nyelvi viselkedés mintái a televízióban. (1999) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 123 3 286-291, 2394705
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2394705]
 1. Gulpa Diána. Familjarni formi zvertannja na drugomu etapi szocializacii individa. (2014) ACTA HUNGARICA - AZ UNGVÁRI HUNGAROLÓGIAI KÖZPONT FOLYÓIRATA 9013-8104 21 37-42
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27700948] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27700948, Kapcsolat: 27700948
 2. Erdély Judit. Fatikus beszéd: Megszólítások, köszönések, kapcsolattartó szokások a székelyföldi nyelvhasználatban. (2012) ISBN:9789738865488
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[25107725] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25107725, Kapcsolat: 25107728
 3. Maróti Noémi. Az idősek diszkriminációja a kereskedelmi médiában. (2012) GERONTOEDUKÁCIÓ 2 1-4 (5) 9-43
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26948473] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26948473, Kapcsolat: 26948473
 4. Láng Beatrix. Nyelvi diszkrimináció a geronto-andragógia tükrében. (2011) GERONTOEDUKÁCIÓ 1 2 4-34
  Folyóiratcikk[22892628] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22892628, Kapcsolat: 26945929
 5. Hegedűs Attila et al. "Germanizmusok": Német eredetű szerkezetek elfogadása és elutasítása a magyarban. (2010) Megjelent: Nyelvelmélet és kontaktológia pp. 239-248
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1650030] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1650030, Kapcsolat: 23716382
 6. Támcsu Tímea. Az udvariassági szokásrendszer megjelenése a televízió nyelvhasználatában. (2009) ACTA ACADEMIAE PAEDAGOGICAE AGRIENSIS. SECTIO COMMUNICATIONIS / AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI. TANULMÁNYOK A KOMMUNIKÁCIÓKUTATÁS KÖRÉBŐL 2061-8360 36 111-124
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23767113] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23767113, Kapcsolat: 23767136
 7. Hegedűs Attila. Állandóság és változás a mai magyar nyelvben. (2005) MESTER ÉS TANÍTVÁNY: KONZERVATÍV PEDAGÓGIAI FOLYÓIRAT: A PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR FOLYÓIRATA 1785-4342 2 6 20-35
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1641157] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1641157, Kapcsolat: 23716158
 8. Koutny Ilona. Hungarian Greetings and Forms of Address in a Cross-Cultural Approach. (2004) MODERN FILOLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK 1585-0439 6 1 5-20
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24428140] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24428140, Kapcsolat: 24428140
 9. S Huszár. Az ifjúsági magazin stílusa és nyelvhasználata 1981-ben és 2004-ben. (2004) Megjelent: „… onnét is eljutni túlra” : Nyelvészeti és irodalmi tanulmányok Horváth Katalin tiszteletére pp. 148-155
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23716045] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23716045, Kapcsolat: 23716045
 10. Wacha Imre. Az elektronikus tömegtájékoztató eszközök és a nyelvhasználat. (2001) Megjelent: A X. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásai pp. 25-48
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[23716445] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23716445, Kapcsolat: 23716445
Domonkosi Ágnes. Tegeződő világháló?. (1999) MAGYAR TUDOMÁNY 0025-0325 1588-1245 44 8 1010-1011, 2394704
Folyóiratcikk/Rövid közlemény (Folyóiratcikk)/Tudományos[2394704]
 1. Porkoláb Ádám. Webnapló és blogbiznisz: A magyar blogoszféra netnyelvészeti vizsgálata tartalomtípusok és nemek alapján. (2018)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[27197527] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27197527, Kapcsolat: 27197527
 2. Porkoláb Ádám. Webnapló és blogbiznisz: A magyar blogoszféra netnyelvészeti vizsgálata tartalomtípusok és nemek alapján. (2018) ISBN:9789634292784
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[30308144] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30308144, Kapcsolat: 28112532
 3. Veres-Guspiel Agnieszka. A személyközi viszonyok konstruálásának kognitív pragmatikai vizsgálata a magyar és a lengyel nyelvű kérésekben. (2018)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[26965560] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 26965560, Kapcsolat: 28128073
 4. Szerdi Ilona. A digitális kommunikáció témaköre az általános iskolai anyanyelvtankönyvekben. (2017) Megjelent: Pedagógiai kutatások a Kárpát-medencében pp. 203-215
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[27006127] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27006127, Kapcsolat: 27006127
 5. Sólyom Réka. Szaknyelvi nyelvhasználat és kommentelés. Egy internetes szakmai honlap cikkeinek és fórumszövegeinek szemantikai-pragmatikai jellemzői.. (2015) JELENTÉS ÉS NYELVHASZNÁLAT 2064-9940 2 1 45-61
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2960295] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2960295, Kapcsolat: 25277446
 6. Hámori Ágnes. Style, personalization, and negotiation in internet conversations. (2013) ANNALES SECTIO LINGUISTICA: A LINGUISTIC JOURNAL OF EÖTVÖS LORÁND UNIVERSITY 2062-1841 28 121-149
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23767162] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23767162, Kapcsolat: 23767162
 7. Hámori Ágnes. „Tudunk mi normális hangnemben is társalogni”: Stílus, személyesség és egyezkedés az internetes fórumokon folyó társalgásban. (2012) Megjelent: A stílus szociokulturális tényezői pp. 223-262
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2520657] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2520657, Kapcsolat: 23765571
 8. Érsok Nikoletta. Az internetes kommunikáció műfajai: Különös tekintettel az interaktív magánéleti műfajokra. (2007)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[25489895] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25489895, Kapcsolat: 25489895
 9. Grétsy Zsombor. A csatornák nyelvezete. (2002) Megjelent: Informatikai technológia és nyelvhasználat: válogatás a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma anyanyelvi pályázatából pp. 179-212
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23767160] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23767160, Kapcsolat: 23767160
Domonkosi Ágnes. A megszólítás és kapcsolattartás változatai a nem tegeződő viszonyokban. (2000) MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 0541-9298 1588-7162 38 129-137, 2537409
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2537409]
 1. Sitkei Dóra. The speech act of greeting in the interlanguage of Korean L1/Hungarian L2 speakers (in comparison with the utterances of Korean L1 and Hungarian L1 speakers). (2018) JOURNAL OF LINGUISTIC AND INTERCULTURAL EDUCATION 2065-6599 11 2 113-124
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30603747] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30603747, Kapcsolat: 28268414
 2. Rózsavölgyi Edit. A téri viszonyok kódolása a magyarban és az olaszban. Kontrasztív tipológiai elemzés. (2015)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3247836] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3247836, Kapcsolat: 24701271
 3. Varga Mónika. Formalitás és informalitás a mai magyar elektronikus médiában. (2014) Megjelent: Nyelvész hallgatók, beszélő nyelvészek pp. 85-90
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24701386] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24701386, Kapcsolat: 24701236
 4. Láng Beatrix. Nyelvi diszkrimináció a geronto-andragógia tükrében. (2011) GERONTOEDUKÁCIÓ 1 2 4-34
  Folyóiratcikk[22892628] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22892628, Kapcsolat: 26945931
Domonkosi Ágnes. A képszerkezet jelentésviszonyai Baka István Tájkép, fohásszal című költeményében. (2001) Megjelent: A metafora grammatikája és stilisztikája pp. 69-75, 2537411
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2537411]
 1. Borsodi L. Maszk és szerepjáték - Baka István költészetei. (2017) ISBN:9786155603976
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[27135305] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27135305, Kapcsolat: 27135307
 2. Borsodi L. A költői szó erejébe vetett hit: Baka István Tájkép fohásszal című versciklusáról. (2016) LÁTÓ: A ROMÁNIAI ÍRÓK SZÖVETSÉGE ÉS A MAROS MEGYEI TANÁCS SZÉPIRODALMI FOLYÓIRATA 1220-5982 27 12 66-96
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27038111] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27038111, Kapcsolat: 27038111
 3. Borsodi László. Metaforikus versbeszéd, szerepjáték és ciklusképzés Baka István költészetében: A Tájkép fohásszal mint újrarendezett költői testamentum. (2015)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3028020] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3028020, Kapcsolat: 27038115
 4. Lőrincz Julianna. A funkcionális stilisztika elemzési módszere. (2011) Megjelent: Kommunikáció - stílus - variativitás és anyanyelvoktatás pp. 64-71
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[23716453] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23716453, Kapcsolat: 23733477
 5. Péter Mihály. A metafora grammatikája és stilisztikája. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához X. Szerk.: Kemény Gábor . Tinta Kiadó. 2001. (2003) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 127 1 110-112
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[23303818] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23303818, Kapcsolat: 25115902
Domonkosi Ágnes. A kérdés alakzatai a publicisztikában. (2001) Megjelent: A retorikai kérdés a nyelvhasználatban pp. 65-88, 2538278
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2538278]
 1. Háhn Judit. Promóciós műfajok a virtuális térben : A szponzorált szöveges link, a szalaghirdetés és az üzleti honlap nyelvészeti megközelítése. (2011) ISBN:9789636421137
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23716457] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23716457, Kapcsolat: 23734036
 2. Szikszainé Nagy Irma. A kérdésalakzatok retorikája és stilisztikája. (2008) ISBN:9789634730934
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2551190] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2551190, Kapcsolat: 23734055
 3. Szikszainé Nagy Irma. Magyar stilisztika. (2007) ISBN:9789633899045; 9633899048
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[2551191] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2551191, Kapcsolat: 24430305
 4. Dr. Kovács Antalné Romsits. A felelet mint műfaj. (2007)
  Disszertáció/Egyetemi doktor (Disszertáció)/Tudományos[24701376] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24701376, Kapcsolat: 24701279
 5. Antalné Szabó Ágnes. A tanári beszéd kérdésalakzatai II.. (2005) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 129. 3 319-337
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1829299] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1829299, Kapcsolat: 23734033
 6. Szikszainé Nagy. A kérdésalakzatok egy lehetséges tipológiája. (2004) Megjelent: A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei VI. pp. 135-142
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[3363833] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3363833, Kapcsolat: 23734024
 7. Kabán Annamária. Szathmári István (szerk.): Az alakzatok világa. (2003) MODERN FILOLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK 1585-0439 5 2 108-113
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[25115898] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25115898, Kapcsolat: 25115898
 8. B. Fejes K. Az alakzatok világa, 1 - 5.. (2003) Megjelent: A szövegtani kutatás általános kérdései, kép és szöveg, szöveg és fordítás p. 242
  Könyvrészlet/Nem besorolt (Könyvrészlet)[10308628] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 10308628, Kapcsolat: 25118222
 9. Bencze Lóránt. A pálma, a ciprus és az egyperces. Az alakzatok világa 1–10.. (2003) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 99 4 488-492
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[25115894] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25115894, Kapcsolat: 25115894
 10. Szikszainé Nagy Irma. Kérdésfajták az írott autóreklámokban. (2002) Megjelent: Szöveg az egész világ pp. 479-489
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23734020] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23734020, Kapcsolat: 23734020
 11. N Lőrincz Julianna. A retorikai kérdés a nyelvhasználatban. 2. füzet. (2002) ACTA ACADEMIAE PAEDAGOGICAE AGRIENSIS NOVA SERIES: SECTIO LINGUISTICA HUNGARICA (2002-) / AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI. TANULMÁNYOK A MAGYAR NYELVRŐL 1785-6906 213-216
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[2366027] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2366027, Kapcsolat: 25115877
 12. B Fejes Katalin. Szathmári István szerk.: A retorikai kérdés a nyelvhasználatban. Az alakzatok világa 2.. (2001) SZEMIOTIKAI SZÖVEGTAN 0865-5960 15 244-245
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[2082642] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2082642, Kapcsolat: 28973625
 13. Szikszainé Nagy Irma. A retorikai kérdés rövid tudománytörténete. (2001) ISBN:9631922294
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3362095] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3362095, Kapcsolat: 23733961
Domonkosi Ágnes. A megszólítás vizsgálatának módszerei és eredményei a nemzetközi nyelvtudományban. (2001) MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 0541-9298 1588-7162 39 87-102, 2537416
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2537416]
 1. Takács Edit. Az írói névadás sajátosságai: Karinthy Frigyes művei alapján. (2018) ISBN:9789634890065
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[27700779] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27700779, Kapcsolat: 27700779
 2. Vácziné Takács Edit. Az írói névadás sajátosságai Karinthy Frigyes művei alapján bemutatva. (2017)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3214633] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 3214633, Kapcsolat: 26643735
 3. Budai Tímea. Beszédpartnerre utaló nyelvi elemek a 17. század nyelvhasználatában. (2015) Megjelent: Anyanyelvünk évszázadai 1. pp. 89-99
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25497312] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25497312, Kapcsolat: 25447467
 4. Erdély Judit. Fatikus beszéd: Megszólítások, köszönések, kapcsolattartó szokások a székelyföldi nyelvhasználatban. (2012) ISBN:9789738865488
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[25107725] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25107725, Kapcsolat: 25107734
 5. Vácziné Takács. Megszólításformák Vámos Miklós Apák könyve című regényében. (2009) Megjelent: 3. Félúton konferencia: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem nyelvészdoktoranduszainak konferenciája pp. 309-327
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[23731958] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23731958, Kapcsolat: 23731970
 6. Kegyesné Szekeres. Becéző szavaink - Egy névtani vizsgálat tapasztalatai. (2009) ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI KÖZLEMÉNYEK 1788-9979 4 1 27-38
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1461258] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1461258, Kapcsolat: 23733659
 7. Pelcz Katalin. A nyelvmesterek első virágkora 1729-1866: Hagyományok és újítások. (2008)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[24701348] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24701348, Kapcsolat: 24701142
 8. Wallendums Tünde. Cortesia nella lingua italiana: Uso cortese dell’italiano di oggi. (2007)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[24701111] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24701111, Kapcsolat: 24701141
 9. Szili Katalin. Az udvariasság pragmatikája. (2007) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 131 1 1-17
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1867430] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1867430, Kapcsolat: 23733656
 10. Pelcz Katalin. A megszólítás pragmatikai vizsgálata a 19. századi nyelvoktató könyvekben.. (2007) THL2 - J TEACH HUNG 2ND LANG HUNG CULT 2007 1-2 84-96
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23251324] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23251324, Kapcsolat: 23733657
Domonkosi Ágnes. A nyelv átértékelődése a posztmodern költői stílusban: Parti Nagy Lajos: elrepullman. (2001) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 97 2 192-200, 2394702
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2394702]
 1. Suszterné Kazamér Éva. Parti Nagy Lajos posztmodern költői nyelve. (2017)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[26945902] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26945902, Kapcsolat: 26945901
 2. Brutovszky Gabriella. Fogalmi integráció (blending) az irodalomórán (Erdős Virág: parti kis című verse alapján). (2012) Megjelent: XV. Apáczai-napok Nemzetközi Tudományos Konferencia, 2011. A gazdasági és társadalmi átalakulás perspektívái Magyarországon. Ta... pp. 22-31
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[26480095] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26480095, Kapcsolat: 26480095
 3. Ladányi Mária. Az „asszonynadrág-effektus” avagy a szóképzési morfológia szerepe A test angyala c. mű karakteralkotásában. (2009) Megjelent: Diskurzus a grammatikában - grammatika a diskurzusban pp. 112-120
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1770476] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1770476, Kapcsolat: 23733651
 4. Németh Zoltán. Parti Nagy Lajos. (2006) ISBN:8071498637; 9788071498636
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[23359253] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23359253, Kapcsolat: 23733584
 5. Németh Zoltán. A megteremtett hagyomány. (2006) KALLIGRAM: MŰVÉSZET ÉS GONDOLAT 1335-1826 15 5-6
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23733650] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23733650, Kapcsolat: 23733650
 6. Vaderna Gábor. Széljegyzetek a költő Parti Nagy prózájához: Parti Nagy Lajos: A hullámzó Balaton. (2003) KALLIGRAM: MŰVÉSZET ÉS GONDOLAT 1335-1826 12 10 77-89
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1894101] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1894101, Kapcsolat: 23733576
Domonkosi Á. A megszólítások kutatásának módszerei és eredményei a magyar nyelvtudományban. (2002) ACTA ACADEMIAE PAEDAGOGICAE AGRIENSIS NOVA SERIES: SECTIO LINGVISTICA HUNGARICA (1993-1998) 1216-5964 25 89-114, 195629
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[195629]
 1. Takács Edit. Az írói névadás sajátosságai: Karinthy Frigyes művei alapján. (2018) ISBN:9789634890065
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[27700779] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27700779, Kapcsolat: 27726699
Domonkosi Ágnes. A képszerűség szerepe Kossuth stílusában. (2002) Megjelent: Kossuth Lajos a szó művésze pp. 106-117, 2538309
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2538309]
 1. Pethő József. Metafora és poétikusság. (2018) Megjelent: Nyelv, poétika, kogníció pp. 51-63
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30460755] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30460755, Kapcsolat: 27890258
 2. Pethő József. Szikszainé Nagy Irma szerk., Kossuth Lajos, a szó művésze. (2004) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 100 3 376-382
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[2270992] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2270992, Kapcsolat: 25115906
 3. Czetter Ibolya. Kossuth Lajos, a szó művésze (Tanulmányok Kossuth Lajos stílusművészetéről). (2004) MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 0541-9298 1588-7162 42 154-161
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[25115924] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25115924, Kapcsolat: 25115924
 4. Lőrincz Julianna. Szikszainé Nagy Irma: Kossuth Lajos, a szó művésze. (2003) MAGYARTANÍTÁS: MÓDSZERTANI FOLYÓIRAT 0464-4999 44 4 34-35
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2357810] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2357810, Kapcsolat: 25115903
 5. Tátrai Szilárd. Kossuth Lajos, a szó művésze. (2003) ÉDES ANYANYELVÜNK 0139-0457 1588-0311 25 5 13-13
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Ismeretterjesztő[1853582] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1853582, Kapcsolat: 25115904
Domonkosi Ágnes. A megszólítások és a beszédpartnerre utaló elemek funkciói. (2002) Megjelent: Éltető anyanyelvünk : Mai nyelvművelésünk elmélete és gyakorlata pp. 124-128, 2538284
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2538284]
 1. Erdély Judit. Fatikus beszéd: Megszólítások, köszönések, kapcsolattartó szokások a székelyföldi nyelvhasználatban. (2012) ISBN:9789738865488
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[25107725] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25107725, Kapcsolat: 25107725
 2. Markó Alexandra. Éltető anyanyelvünk. Mai nyelvművelésünk elmélete és gyakorlata. Írások Grétsy László 70. születésnapjára. Szerkesztette Balázs Géza, A. Jászó Anna, Koltói Ádám. Tinta Könyvkiadó, Budapest, [2002]. 520 lap. (2002) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 98 4 482-486
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1116821] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1116821, Kapcsolat: 28140810
Domonkosi Ágnes. A metaforikus szövegek koreferenciális elemzésének kérdései. (2002) Megjelent: Szöveg az egész világ pp. 165-175, 2538290
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2538290]
 1. Borsodi L. Maszk és szerepjáték - Baka István költészetei. (2017) ISBN:9786155603976
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[27135305] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27135305, Kapcsolat: 27135305
 2. Borsodi L. A költői szó erejébe vetett hit: Baka István Tájkép fohásszal című versciklusáról. (2016) LÁTÓ: A ROMÁNIAI ÍRÓK SZÖVETSÉGE ÉS A MAROS MEGYEI TANÁCS SZÉPIRODALMI FOLYÓIRATA 1220-5982 27 12 66-96
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27038111] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27038111, Kapcsolat: 27038017
 3. Borsodi László. Metaforikus versbeszéd, szerepjáték és ciklusképzés Baka István költészetében: A Tájkép fohásszal mint újrarendezett költői testamentum. (2015)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3028020] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3028020, Kapcsolat: 27038100
 4. Papp O. Narratív koherencia-elemző program helye a pszichológiai kutatásban. (2004) Megjelent: II. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia [Second Hungarian Conference on Computational Linguistics] pp. 269-273
  Könyvrészlet/Tudományos[20639220] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20639220, Kapcsolat: 28442853
Domonkosi Ágnes. Megszólítások és beszédpartnerre utaló elemek nyelvhasználatunkban. (2002) ISBN:9634727174, 2400400
Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2400400]
 1. Bartha Csilla et al. Stílus a szociolingvisztikában, stílus az interakcióban. (2021) Megjelent: Tanulmányok a budapesti beszédről pp. 261-296
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[32113127] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32113127, Kapcsolat: 30219705
 2. Kálmán Gabriella. Magázás és önözés a Magyarországon tanuló vajdasági magyar hallgatók körében. (2020) Megjelent: Ingenia Hungarica VI. pp. 45-65
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[31994241] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31994241, Kapcsolat: 30051888
 3. Kocsis Zsuzsanna. Kora újkori levélírnokok: Kézazonosítási lehetőségek elmélete és módszerei. (2020) ISBN:9786158032541
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[31606994] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31606994, Kapcsolat: 29878695
 4. Tátrai Szilárd et al. A stílustulajdonítás szociokulturális szituáltsága. Funkcionális kognitív pragmatikai megközelítés. (2020) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 144 1 1-43
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31304647] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31304647, Kapcsolat: 29017811
 5. Baditzné Pálvölgyi Kata et al. ¿Precisión lingüística o inteligibilidad? El español oral de los hungaroparlantes desde la perspectiva del profesor de ELE. (2019) SERIE DIDÁCTICA : REVISTA ELECTRÓNICA DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS HISPÁNICOS DE LA UNIVERSIDAD DE SZEGED 2559-8309 3 5-14
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30547337] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30547337, Kapcsolat: 28128040
 6. Baditzné Pálvölgyi Kata et al. Nyelvhelyesség vagy érthetőség?: Magyar anyanyelvű nyelvtanulók beszédproduktumainak megítélése spanyoltanári szemmel. (2019) MODERN NYELVOKTATÁS 1219-638X 2019 1 29-38
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30624148] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30624148, Kapcsolat: 30005400
 7. Imre Rubenné. Megszólításformák Móricz Zsigmond "Sári bíró" című vígjátékában. (2019) Megjelent: Inter- és multidiszciplináris kutatások a Nyíregyházi Egyetemen pp. 93-108
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30912013] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30912013, Kapcsolat: 28443476
 8. Takács Lili. LA VARIACIÓN DIALECTAL DE LOS VOCATIVOS EN LOS PAÍSES DE HABLA HISPANA. (2019) ACTA HISPANICA - ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS DE ATTILA JÓZSEF NOMINATAE 1416-7263 2019 24 49-73
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31258289] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31258289, Kapcsolat: 28950921
 9. Rási Szilvia. Hybridization of discourse concerning the titles of academic papers. (2019) ACTA UNIVERSITATIS DE CAROLO ESZTERHÁZY NOMINATAE: SECTIO LINGUISTICA HUNGARICA / AZ ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEM TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI. TANULMÁNYOK A MAGYAR NYELVTUDOMÁNY KÖRÉBŐL 2631-0198 65 161-170
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31207681] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31207681, Kapcsolat: 28972698
 10. Varga Csaba. Hozzászólás. (2019) MAGYAR ORVOSI NYELV 1588-3191 19 2 p. 60
  Folyóiratcikk/Hozzászólás, helyreigazítás (Folyóiratcikk)/Nem besorolt jellegű[31283962] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31283962, Kapcsolat: 28957734
 11. Lakatos Péter. A romani-magyar kétnyelvűségből eredő iskolai hátrányok okai és megoldási lehetőségei. (2019)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[31183672] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 31183672, Kapcsolat: 28972716
2021-07-28 13:00