Derdák Tibor et al. Tehetséggondozó kollégium itt és most. (1995) CSALÁD GYERMEK IFJÚSÁG 1216-8416 4 3-4 93-101, 2816520
Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[2816520]
 1. Csigi Júlia. Időutazás kutatói eszközökkel: Az Amrita Orientációs Baráti Kör vizsgálata a Wlislocki Henrik Szakkollégium keretében. (2015) ROMOLÓGIA: ROMOLÓGIAI FOLYÓIRAT 2064-1257 3 10 76-83
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25178451] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25178451, Kapcsolat: 25178399
 2. Csigi Júlia. Az Amrita Orientációs Baráti Kör történetének és működésének bemutatása. (2015) Megjelent: Amrita az ezredforduló előtt pp. 25-46
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3016268] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3016268, Kapcsolat: 25176756
 3. Gergye Eszter et al. Amrita Orientációs Baráti Kör Egyesület évközi klubéletének folytatása nyári olvasótáborok keretén belül. (2015) Megjelent: Amrita az ezredforduló előtt pp. 177-199
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3041508] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3041508, Kapcsolat: 25176767
 4. Kis Szilvia. Zigeuner und Analphabetismus in Ungarn. (2007) Megjelent: Literalität, Grundbildung oder Lesekompetenz? pp. 81-90
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26149366] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26149366, Kapcsolat: 27803360
 5. Gábor Kálmán. Ifjúsági korszakváltás : Ifjúság az új évezredben. (2004) ISBN:9638638753
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1479835] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1479835, Kapcsolat: 27608605
Derdák Tibor et al. Tehetséggondozó kollégium itt és most. (1995) ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 1215-1807 1788-2400 45 6 73-83, 2415143
Folyóiratcikk/Utánközlés (Folyóiratcikk)/Tudományos[2415143]
 1. Szilágyiné Szemkeő Judit. Életvilágok és a nevelés: Kísérlet az intézményes nevelés modellezésére. (2008)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[26524267] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26524267, Kapcsolat: 26524267
 2. Kis Szilvia. Zigeuner und Analphabetismus in Ungarn. (2007) Megjelent: Literalität, Grundbildung oder Lesekompetenz? pp. 81-90
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26149366] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26149366, Kapcsolat: 26523204
 3. Gábor Kálmán. Ifjúsági korszakváltás : Ifjúság az új évezredben. (2004) ISBN:9638638753
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1479835] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1479835, Kapcsolat: 24518300
Derdák Tibor et al. Az iskola nyelvezete - idegen nyelv. (1996) KULTÚRA ÉS KÖZÖSSÉG 0133-2597 23 1 105-131, 2829355
Folyóiratcikk/Utánközlés (Folyóiratcikk)/Tudományos[2829355]
 1. Vojnitsné Kereszty Zsuzsa et al. Könyv a differenciálásról: Máshonnan - máshogyan - együtt: kézikönyv az 1-6. évfolyamon tanítók számára. (2008) ISBN:9789639795365
  Könyv/Oktatási anyag (Könyv)/Oktatási[26432388] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26432388, Kapcsolat: 26432388
 2. Wizner Balázs. Cigány programok hatása az identitásra és a társadalmi integrációra. (2000) Megjelent: Cigánynak születni pp. 403-424
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27413060] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27413060, Kapcsolat: 27413060
Derdák Tibor et al. Az iskola nyelvezete - idegen nyelv. (1996) REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM 0865-557X 2415-959X 2415-9603 7 2 150-176, 2816532
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2816532]
 1. Jánk István. Linguizismus unter praktizierenden und angehenden Lehrkräften für Ungarisch in den vier Ländern des Karpatenbeckens. (2021) JOURNAL OF APPLIED TECHNICAL AND EDUCATIONAL SCIENCES / ALKALMAZOTT MŰSZAKI ÉS PEDAGÓGIAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT 2560-5429 11 1 66-87
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31959695] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31959695, Kapcsolat: 30070387
 2. Timmer Andria D. et al. Duality of Humans: The Wish to Learn and Not to Learn. (2021) Megjelent: Social and Economic Vulnerability of Roma People pp. 167-181
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[31918876] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31918876, Kapcsolat: 29909744
 3. Rozgonyi-Horváth Ádám. A térbeliség és a lokalitás szerepe a periférikus területeken élő hátrányos helyzetűek munkahelymegtartó képességében [The role of spatiality and locality in the job keeping skills of the underprivileged people living in peripheral areas]. (2020)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[30827833] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30827833, Kapcsolat: 29084346
 4. Dósa Mariann. Társadalmi egyenlőtlenségek: segédanyag a Közélet Iskolája képzéseihez. (2019)
  Könyv/Oktatási anyag (Könyv)/Oktatási[31930329] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31930329, Kapcsolat: 29924270
 5. Dunajeva Jekatyerina. Power Hierarchies between the Researcher and Informants. (2019) CRITICAL ROMANI STUDIES 2560-3019 2630-855X 1 2 124-143
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30683521] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30683521, Kapcsolat: 28173521
 6. Jánk István. Nyelvi diszkrimináció és nyelvi előítéletesség a pedagógiai értékelésben – Négy ország gyakorló és leendő magyartanárainak körében végzett kutatás eredményei–. (2019)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3405976] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3405976, Kapcsolat: 30007034
 7. Verebélyi Gabriella. A nyelvi hátrány szerepe a tanulási akadályozottság kialakulásában. (2019)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[30681630] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30681630, Kapcsolat: 29084292
 8. Nemes Gyöngyi. A nyelvi hátrány csökkentése akciókutatás segítségével. (2019) Megjelent: OKTATÁS-GAZDASÁG-TÁRSADALOM pp. 608-619
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30696419] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30696419, Kapcsolat: 28183638
 9. Tibor Dobó et al. Is it Worth Being a Part of a Student College?. (2018) Megjelent: Successes and Challenges pp. 219-243
  Könyvrészlet/Utánközlés (Könyvrészlet)/Tudományos[30614097] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30614097, Kapcsolat: 28094444
 10. Máté Dezső. Generációs változások a roma diplomások életútjában, a társadalmi reziliencia hatása. (2018) Megjelent: Peremhelyzetben III. = Marginal Position III. pp. 49-70
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[30882316] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30882316, Kapcsolat: 29086587
 11. Dobó Tibor et al. Érdemes szakkollégistának lenni?. (2018) Megjelent: Sikerek és kihívások pp. 261-285
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30612219] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30612219, Kapcsolat: 28092442
 12. Dupcsik Csaba. A magyarországi cigányok/romák a hétköznapi és a tudományos diskurzusok tükrében: A magyarországi cigányság a cigánykutatások tükrében, 1890-2008. (Budapest: Osiris, 2009) c. kötet második, átdolgozott kiadása.. (2018) ISBN:9789638302533
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[30357609] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30357609, Kapcsolat: 30197430
 13. Jánk István. Nyelvi hátrány és diszkrimináció az iskolában: A nyelvi szocializáció jelentősége a tanuló értékelésében. (2017) SZOCIOLÓGIAI SZEMLE 1216-2051 27 3 27-47
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3340706] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3340706, Kapcsolat: 27726359
 14. Nemes Gyöngyi. HOGYAN TANÍTSUK MEG A NYELVI HÁTRÁNYT TANÁRJELÖLTEKNEK?: TANANYAGFEJEZET A NYELVI HÁTRÁNYRÓL ELSŐÉVES, OSZTATLAN TANÁR SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA. (2017) Megjelent: XVII. Országos Neveléstudományi Konferencia p. 473
  Könyvrészlet/Absztrakt / Kivonat (Könyvrészlet)/Tudományos[3290761] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3290761, Kapcsolat: 27459514
 15. Nemes Gyöngyi. Hogyan kezelnéd a nyelvi hátrányt pedagógusként?. (2017) Megjelent: HORIZONTOK ÉS DIALÓGUSOK III. konferencianapok pp. 50-51
  Könyvrészlet/Absztrakt / Kivonat (Könyvrészlet)/Tudományos[3291755] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3291755, Kapcsolat: 27457893
 16. Andria D Timmer. Educating the Hungarian Roma: Nongovernmental organizations and minority rights. (2017) ISBN:9781498525565
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[27414316] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27414316, Kapcsolat: 27414316
 17. Nemes Gyöngyi. Az olvasás diagnosztikus mérésének hatása az olvasási motivációra és a szövegértésre nyelvileg hátrányos helyzetű tanulók körében. (2017) Megjelent: Találkozások az anyanyelvi nevelésben 3. pp. 142-153
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[3247426] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3247426, Kapcsolat: 26669016
 18. Karácsony Sándor. Equality of Opportunity for Marginalized Roma Children: Starting Right. (2016) Megjelent: Being fair, faring better : promoting equality of opportunity for marginalized Roma pp. 53-96
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[27413665] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27413665, Kapcsolat: 27413665
 19. Heltai János Imre. Az egységes nyelvi repertoár pedagógiája. (2016) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 140 4 407-427
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3162075] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3162075, Kapcsolat: 27390682
 20. Nemes Gyöngyi. A nyelvi hátrányos helyzet és az anyanyelvi olvasás diagnosztikus értékelése – elméletek, módszerek. (2016) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 26 7-8 47-53
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3156427] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3156427, Kapcsolat: 26527196
 21. Máté Dezső. Reziliens romák identitáskonstrukciói. (2015) ERDÉLYI TÁRSADALOM: SZOCIOLÓGIAI SZAKFOLYÓIRAT: A KOLOZSVÁRI BABES-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM SZOCIOLÓGIA TANSZÉKE MAGYAR TAGOZATÁNAK FOLYÓIRATA 1583-6347 13 1 43-56
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2886488] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2886488, Kapcsolat: 29912034
 22. Boros Julianna. Kérdőíves vizsgálat az Amrita Orientációs Baráti Kör Egyesület tagjaival - tapasztalatok és eredmények. (2015) Megjelent: Amrita az ezredforduló előtt pp. 89-146
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3012575] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3012575, Kapcsolat: 25176762
 23. Burka Viktória. Roma diákok az iskolában. (2012)
  Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[27398479] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27398479, Kapcsolat: 27398479
 24. Szendrey Orsolya. Hungary - Policy Review. (2012) Megjelent: Ten years after : a history of Roma school desegregation in Central and Eastern Europe pp. 217-266
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27413035] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27413035, Kapcsolat: 27412745
 25. Majsai Virág. A cigány mesék néhány vallásnyelvi kategóriájáról. (2012) Megjelent: Romológia "akkor és most" romológusok első szakmai konferenciája: Konferenciakötet pp. 86-100
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24518338] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24518338, Kapcsolat: 24518338
 26. Andria Dale Timmer. Integration through education: NGO action to redress Roma/Gypsy exclusion from the Hungarian education system. (2009)
  Disszertáció/Külföldi fokozat (nem PhD) (Disszertáció)/Tudományos[26525020] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26525020, Kapcsolat: 27417342
 27. Dupcsik CS. A magyarországi cigányság története. Történelem a cigánykutatások tükrében, 1890-2008. (2009) ISBN:9789632760353
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[179407] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 179407, Kapcsolat: 27390681
 28. Nemesné Kis Szilvia. Cigány tanulók anyanyelvi nevelésének nyitott kérdései. (2008) ANYANYELV-PEDAGÓGIA 2060-0623 1 2
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24497413] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24497413, Kapcsolat: 24497413
 29. Torkos Katalin. Két kultúra határán: cigány diplomások életútvizsgálata Magyarországon az ezredfordulón. (2005)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2335488] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2335488, Kapcsolat: 26432351
 30. Lénárd Sándor. A tehetséggondozás nehézségei az iskolában. (2004) Megjelent: Megközelítések pp. 215-230
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2211803] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2211803, Kapcsolat: 24483532
 31. Szalai Andrea. Szociolingvisztikai szempontok a magyarországi cigánykutatásokban. (2000) Megjelent: Ciganológia - romológia pp. 165-184
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[194336] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 194336, Kapcsolat: 24460793
 32. Kende Ágnes. A kudarcok okai. (2000) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 10 12 57-62
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27417374] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27417374, Kapcsolat: 27417374
 33. Szalai Andrea. Szociolingvisztikai szempontok a magyarországi cigánykutatásokban. (1999) EDUCATIO 1216-3384 1419-8827 8 2 269-285
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[194067] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 194067, Kapcsolat: 27404043
Derdák Tibor et al. Az iskola nyelvezete – idegen nyelv. (1996) ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 1215-1807 1788-2400 46 12 21-36, 1732478
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1732478]
 1. Kapás Mónika. CIGÁNY KÖZÖSSÉGEK A VAJDASÁGBAN: Két vajdasági településen élő roma közösség iskolázottságának, foglalkoztatottságának vizsgálata és összehasonlító elemzése. (2021)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[32060939] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32060939, Kapcsolat: 30143214
 2. Lakatos Péter. A romani-magyar kétnyelvűségből eredő iskolai hátrányok okai és megoldási lehetőségei. (2019)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[31183672] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 31183672, Kapcsolat: 30007061
 3. Molnár Balázs et al. A családom és én: roma egyetemista fiatalok családi háttere. (2019) Megjelent: Így kutatunk mi pp. 117-133
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[30647550] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30647550, Kapcsolat: 29086553
 4. Radó Péter. Roma Students in the Hungarian Educational System. (2018) Megjelent: Ethnic Minorities and Inter-Ethnic Relations in Context
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27412676] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27412676, Kapcsolat: 27412676
 5. Hodossy Attila et al. MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI KISOKOS: Kézikönyv tanodák számára. (2016)
  Egyéb/Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb)/Tudományos[31964218] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31964218, Kapcsolat: 30007024
 6. Dunajeva Katya. ROMA/GYPSY YOUTH EMPOWERMENT AND ROMANI LANGUAGE: CASE STUDY OF HUNGARY. (2015) Today's Children Tomorrow's Parents (TCTP) 1582-1889 2015 40-41 7-21
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27390658] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27390658, Kapcsolat: 27390658
 7. Bartha Csilla. Nyelvi hátrány, avagy a cigány gyermekek oktatásának elmulasztott lehetőségei. (2015) Megjelent: Szakpedagógiai körkép I. Anyanyelv- és irodalompedagógiai tanulmányok pp. 28-45
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26515086] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26515086, Kapcsolat: 26515089
 8. Jekatyerina Dunajeva. ‘Bad Gypsies’ and ‘Good Roma’: Constructing Ethnic and Political Identities through Education in Russia and Hungary. (2014)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[27390565] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27390565, Kapcsolat: 27390565
 9. Dunajeva Jekatyerina. Töprengés egy kisvárosi iskola cigány diákjainak táborozásakor. (2013) ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 1215-1807 1788-2400 63 5-6 80-90
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24455077] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24455077, Kapcsolat: 24455077
 10. Törteli Ágnes. A roma/cigány nemzetiségi tanulók integrációs nehézségei Magyarkanizsa község általános iskoláiban. (2013) Megjelent: PHD Konferencia 2013 pp. 363-370
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[27415923] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27415923, Kapcsolat: 27415923
 11. Bartha Cs et al. Cigány közösségek, nyelvi sokszínűség és az oktatás nyelvi kihívásai: Magyarországi helyzetkép. (2011) EURÓPAI TÜKÖR: AZ INTEGRÁCIÓS STRATÉGIAI MUNKACSOPORT KÉTHAVONTA MEGJELENŐ FOLYÓIRATA 1416-6151 2560-287X 16 3 107-131
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1808648] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 1808648, Kapcsolat: 24518209
 12. Arató Ferenc. A kooperatív alapelvek rendszere. (2011) Megjelent: Kooperatív tanulásszervezés a felsőoktatásban pp. 22-54
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2315406] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2315406, Kapcsolat: 24430986
 13. Raymann Julianna. A különböző társadalmi helyzetű gyermekek rajzfejlődése az óvodában. (2010) Megjelent: Esélyegyenlőség a felsőoktatásban 2: Tanulmánykötet pp. 84-105
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24493033] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24493033, Kapcsolat: 24493033
 14. Medgyes P et al. The language situation in Hungary: An update. (2005) Megjelent: Language planning and policy in Europe, Vol. 1, Hungary, Finland and Sweden pp. 22-124
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[1216636] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1216636, Kapcsolat: 24433188
 15. Fejes József Balázs. Roma tanulók motivációját befolyásoló tényezők.. (2005) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 15 11 3-13
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1413720] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1413720, Kapcsolat: 24431311
 16. Nagy Attila. A feladatra készülni kell: A cigányság kulturális beilleszkedése és a közkönyvtár. (2004) ISBN:9632004868
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[2753038] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2753038, Kapcsolat: 27415836
Varga Aranka. Amrita - Egy diák-társadalmi szervezet. (1999) TANÍ-TANI: PEDAGÓGIAI PERIODIKA 1417-3638 1999 9 56-64, 2415160
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2415160]
 1. Boros Julianna. Utak az iskolába és a munkaerő-piacra: Cigány/roma felnőttek életútja egy kvalitatív kutatás eredményeinek tükrében. (2017) ERDÉLYI TÁRSADALOM: SZOCIOLÓGIAI SZAKFOLYÓIRAT: A KOLOZSVÁRI BABES-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM SZOCIOLÓGIA TANSZÉKE MAGYAR TAGOZATÁNAK FOLYÓIRATA 1583-6347 15 2 109-137
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3365674] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3365674, Kapcsolat: 29909754
 2. Boros Julianna. Inkluzív közösség az ezredforduló után: Amritások. (2016) AUTONÓMIA ÉS FELELŐSSÉG: NEVELÉSTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 2415-9484 2 2-3 79-88
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3365672] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3365672, Kapcsolat: 30075020
 3. Kozma Tamás et al. Tanuló régiók Magyarországon: Az elmélettől a valóságig. (2015) ISBN:9789633184721
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3269725] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3269725, Kapcsolat: 30063779
 4. Boros Julianna. Kérdőíves vizsgálat az Amrita Orientációs Baráti Kör Egyesület tagjaival - tapasztalatok és eredmények. (2015) Megjelent: Amrita az ezredforduló előtt pp. 89-146
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3012575] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3012575, Kapcsolat: 25176766
 5. Csigi Júlia. Időutazás kutatói eszközökkel: Az Amrita Orientációs Baráti Kör vizsgálata a Wlislocki Henrik Szakkollégium keretében. (2015) ROMOLÓGIA: ROMOLÓGIAI FOLYÓIRAT 2064-1257 3 10 76-83
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25178451] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25178451, Kapcsolat: 25178425
 6. Csigi Júlia. Az Amrita Orientációs Baráti Kör történetének és működésének bemutatása. (2015) Megjelent: Amrita az ezredforduló előtt pp. 25-46
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3016268] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3016268, Kapcsolat: 25176759
 7. Gergye Eszter et al. Amrita Orientációs Baráti Kör Egyesület évközi klubéletének folytatása nyári olvasótáborok keretén belül. (2015) Megjelent: Amrita az ezredforduló előtt pp. 177-199
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3041508] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3041508, Kapcsolat: 25176768
 8. Pálmai Dóra et al. Amrita Csodalámpája: A szellem a sorok között. (2015) Megjelent: Amrita az ezredforduló előtt pp. 201-212
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2989637] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2989637, Kapcsolat: 25179646
Lakatos Szilvia et al. A magyarországi cigány nyelvek. (2002) Megjelent: Cigány tanulók iskolai pszichológiája, I-III. kötet pp. 201-230, 2415171
Könyvrészlet/Utánközlés (Könyvrészlet)/Tudományos[2415171]
 1. Cserti Csapó Tibor. A cigány népesség a társadalmi-gazdasági térszerkezetben. (2011) ISBN:9786155181412
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1881277] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1881277, Kapcsolat: 24464050
Orsós Anna et al. A beás nyelv állapota. (2002) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 XI 12 58-64, 194893
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[194893]
 1. Elekes Györgyi Margit. Roma fiatalok sikeres és sikertelen iskolai karrierjének társadalmi meghatározói egy kvalitatív kutatás alapján. (2016)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3231936] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3231936, Kapcsolat: 27421069
 2. Bodó Csanád. Nyelvi ideológiák és különbségek. (2016) ISBN:9786068377490
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3096858] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3096858, Kapcsolat: 27415890
 3. Heltai János Imre. A romani és a beás nyelvi tervezés lehetőségei és kihívásai Magyarországon. (2015) REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM 0865-557X 2415-959X 2415-9603 23 4 25-57
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3018563] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3018563, Kapcsolat: 27417390
 4. Bogdán Anna. Identitás és nyelvhasználat a régió közoktatási intézményeiben 2010/11-es tanévben. (2013) Megjelent: Iskola a társadalmi térben és időben pp. 269-277
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25379278] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25379278, Kapcsolat: 28173592
 5. Bartha Csilla. Nyelvcsere két magyarországi oláh cigány közösségben: "A régiek a régi cigényt beszélik, mi már kavarjuk". (2007) Megjelent: Cigány nyelvek és közösségek a Kárpát-medencében pp. 244-265
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25019725] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25019725, Kapcsolat: 25019725
 6. Szalai Andrea. Egységesség? Változatosság?. (2007) Megjelent: Cigány nyelvek és közösségek a Kárpád-medencében pp. 20-51
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[196357] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 196357, Kapcsolat: 25019773
 7. Szalai Andrea. Egységesség? Változatosság? A cigány kisebbség és a nyelvi sokféleség [Unity? Variety? Linguistic diversity in the Gypsy minority]. (2006) NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 0029-6791 103 163-204
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[196033] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 196033, Kapcsolat: 10308889
 8. Géczi János. Az iskola kultúrája: nevelés és tudomány. (2006) ISBN:9638674547
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1338720] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1338720, Kapcsolat: 21516576
 9. Bartha Csilla. „A régiek a régi cigányt beszélik, mi már kavarjuk”- nyelvcsere két magyarországi oláh cigány közösségben. (2006) Megjelent: KB 120 – A titkos kötet. Nyelvészeti tanulmányok Bánréti Zoltán és Komlósy András tiszteletére pp. 411-440
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[10308892] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 10308892, Kapcsolat: 21516577
 10. Békési András. A cigányok nyelvi emancipációja - identitás és anyanyelv. (2005) Megjelent: Cigánysors I.: A cigányság történeti múltja és jelene pp. 229-256
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[25046147] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25046147, Kapcsolat: 25046147
Orsós Anna et al. A magyarországi cigány nyelvek. (2002) Megjelent: A roma közösség kultúrája és iskolai pszichológiája pp. 201-230, 194894
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[194894]
 1. Knipf Erzsébet. Nem magyar nyelvű kisebbségek magyar nyelvi közegben. (2017) Megjelent: A magyar nyelv jelene és jövője pp. 239-264
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3333435] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3333435, Kapcsolat: 27203764
 2. Molnár Mária. A cigányokkal kapcsolatos beállítódás vizsgálata általános iskolai tanárok körében. (2010) ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 1215-1807 1788-2400 60 3-4 187-200
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2730589] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2730589, Kapcsolat: 24428286
 3. Cserti Csapó. A cigány népesség helye a társadalmi-gazdasági térszerkezetben: Különös tekintettel a Dél-Dunántúlra. (2010)
  Disszertáció/Habilitációs anyag (Disszertáció)/Tudományos[23342986] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23342986, Kapcsolat: 23342986
 4. Bartha Csilla. Nyelvcsere két magyarországi oláh cigány közösségben: "A régiek a régi cigényt beszélik, mi már kavarjuk". (2007) Megjelent: Cigány nyelvek és közösségek a Kárpát-medencében pp. 244-265
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25019725] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25019725, Kapcsolat: 10308891
 5. Mészáros Ádám. A beás cigányok korai története és megtelepedésük Barcson. (2007) Megjelent: Gyökerek. A Dráva Múzeum tanulmánykötete pp. 41-77
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27420979] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27420979, Kapcsolat: 27420979
 6. Lakatos Szilvia. A romani/lovári nyelv. (2006) Megjelent: Ismeretek a romológia alapképzési szakhoz pp. 112-119
  Könyvrészlet/Felsőoktatási tankönyv része (Könyvrészlet)/Oktatási[1578121] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1578121, Kapcsolat: 25045962
 7. Bartha Csilla. „A régiek a régi cigányt beszélik, mi már kavarjuk”- nyelvcsere két magyarországi oláh cigány közösségben. (2006) Megjelent: KB 120 – A titkos kötet. Nyelvészeti tanulmányok Bánréti Zoltán és Komlósy András tiszteletére pp. 411-440
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[10308892] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 10308892, Kapcsolat: 10308892
 8. Cserti Csapó Tibor. A cigány népesség társadalmi-gazdasági helyzete a Dél-Dunántúlon. (2003)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1467839] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1467839, Kapcsolat: 21516578
Varga Aranka. Cigány gyerekek az oktatásban. (2002) Megjelent: A roma közösség kultúrája és iskolai pszichológiája pp. 178-200, 2816578
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2816578]
 1. Máté Dezső. Generációs változások a roma diplomások életútjában, a társadalmi reziliencia hatása. (2018) Megjelent: Peremhelyzetben III. = Marginal Position III. pp. 49-70
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[30882316] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30882316, Kapcsolat: 29086580
 2. Kovácsevicsné Tóth Marianna. Esélyteremtés és hátránykompenzáció. (2018) Megjelent: Fókuszban az Akácliget pp. 121-165
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30380472] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30380472, Kapcsolat: 27790548
 3. Máté Dezső. Reziliens romák identitáskonstrukciói. (2015) ERDÉLYI TÁRSADALOM: SZOCIOLÓGIAI SZAKFOLYÓIRAT: A KOLOZSVÁRI BABES-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM SZOCIOLÓGIA TANSZÉKE MAGYAR TAGOZATÁNAK FOLYÓIRATA 1583-6347 13 1 43-56
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2886488] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2886488, Kapcsolat: 29912043
 4. Máté Dezső. Generációs változások a roma diplomások életútjában, a társadalmi reziliencia hatása. (2014) Megjelent: III. ROMOLÓGUS KONFERENCIA pp. 232-246
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[26986178] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26986178, Kapcsolat: 27425855
 5. Cserti Csapó Tibor. A cigány népesség a társadalmi-gazdasági térszerkezetben. (2011) ISBN:9786155181412
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1881277] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1881277, Kapcsolat: 24464083
Derdák Tibor et al. Állóképek: A hátrányos helyzet tartósodása. (2003) EDUCATIO 1216-3384 1419-8827 12 1 131-135, 2415257
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2415257]
 1. Nemes Gyöngyi. A nyelvi hátrány csökkentése akciókutatás segítségével. (2019) Megjelent: OKTATÁS-GAZDASÁG-TÁRSADALOM pp. 608-619
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30696419] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30696419, Kapcsolat: 28183650
 2. Nemes Gyöngyi. Az olvasás diagnosztikus mérésének hatása az olvasási motivációra és a szövegértésre nyelvileg hátrányos helyzetű tanulók körében. (2017) Megjelent: Találkozások az anyanyelvi nevelésben 3. pp. 142-153
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[3247426] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3247426, Kapcsolat: 26669059
 3. Boreczky Ágnes et al. Művészet és interkulturalitás a nevelésben. (2010)
  Egyéb/Segédlet (Egyéb)/Oktatási[24518153] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24518153, Kapcsolat: 24518153
Arató Ferenc et al. Együttműködés az együttnevelésért. (2004) EDUCATIO 1216-3384 1419-8827 13 3 503-508, 1714531
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1714531]
 1. Kónya György. Középiskolások környezeti attitűdjét meghatározó tényezők vizsgálata. (2020)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[31262220] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31262220, Kapcsolat: 29086613
 2. Perlusz Andrea. Az inkluzív intézményvezetés és az inkluzív nevelés-oktatás összefüggései. (2020) EDUCATIO 1216-3384 1419-8827 29 3 350-362
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31889742] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31889742, Kapcsolat: 29876898
 3. Hegedűs Roland et al. Eine Fallstudie über die regionalen Unterschiede der ungarischen Schülerleistungen. (2019) GLOTTODIDACTICA - AN INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED LINGUISTICS 0072-4769 46 2 55-74
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31027088] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31027088, Kapcsolat: 29086633
 4. Hegedűs Roland. A felsőoktatásba bejutott, hátrányos helyzetű fiatalok iskoláinak jellemzése. (2019) NEVELÉSTUDOMÁNY: OKTATÁS KUTATÁS INNOVÁCIÓ 2063-9546 7 1 60-73
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30619208] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30619208, Kapcsolat: 28202143
 5. Hajdics-Szücs Eszter Cecília. Óvoda és kisebbségi gyerekek: Óvodapedagógus hallgatók és gyakorló óvodapedagógusok Magyaroroszágon és Írországban. (2018)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[30925982] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30925982, Kapcsolat: 28772251
 6. Kónya György. Környezeti attitűdöt befolyásoló hatástényezők. (2018) KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT: TRAINING AND PRACTICE 1589-519X 2064-4027 16 2 115-126
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30420480] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30420480, Kapcsolat: 29086644
2021-10-27 01:42