Podráczky Judit. A társadalmi célok kifejeződése az 1891. évi kisdedóvási törvényben. (2000) PEDAGÓGUSKÉPZÉS: PEDAGÓGUSKÉPZŐK ÉS -TOVÁBBKÉPZŐK FOLYÓIRATA 0133-2570 28 1-2 241-258, 2370235
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2370235]
 1. Donáth Péter. Konszenzuskereső reformer a válságok és szélsőségek korában: Imre Sándor a nemzeti együttműködés akadályairól, művelődéspolitikai szerepvállalásáról, a köznevelésről, s a magyar pedagógiáról. (2022) ISBN:9789638144553
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[33050174] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 33050174, Kapcsolat: 31735926
 2. Aggné Pirka Veronika et al. Az 1891. évi XV. törvény „megvalósulásának” diskurzusa a Kisdednevelés c. pedagógiai folyóiratban a törvény megjelenését követően. (2021) Megjelent: IX. NEVELÉSTUDOMÁNYI ÉS SZAKMÓDSZERTANI KONFERENCIA (Vzdelávacie, výskumné a metodické konferencia) - TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓK – ... p. 13
  Absztrakt / Kivonat (Könyvrészlet) | Tudományos[31826974] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31826974, Kapcsolat: 31687663
 3. Aggné Pirka Veronika. A magyar óvodáztatás és óvóképzés történetének alakulása. (2014) Megjelent: Kora gyermekkori nevelés - és családtörténet pp. 87-105
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[25227287] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25227287, Kapcsolat: 25227286
 4. Donáth Péter. Oktatáspolitika és tanítóképzés Magyarországon 1945-1960. (2008) ISBN:9789638144263
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1339365] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1339365, Kapcsolat: 23234378
Podráczky Judit. Az óvodával szembeni társadalmi igények, elvárások alakulása Magyarországon a 19. században. (2001) Megjelent: Pedagógiai Műhely: Beszélgetések pp. 93-97, 2098052
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2098052]
 1. Kóger Yvetta. RENDELKEZÉSEK AZ ÓVODAI NEVELÉS TÖRTÉNETÉBEN: (SZÜLŐKET IS ÉRINTŐ ELŐÍRÁSOK). (2021) Megjelent: Iskola a társadalmi térben és időben IX pp. 43-50
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[32004578] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32004578, Kapcsolat: 30876063
Podráczky Judit. A pedagógia lehetőségei az esélyegyenlőtlenség csökkentésére a közoktatásban. (2003) KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT: TRAINING AND PRACTICE 1589-519X 2064-4027 1 2 3-7, 2097997
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2097997]
 1. Kovácsevicsné Tóth Marianna. Esélyteremtés és hátránykompenzáció. (2018) Megjelent: Fókuszban az Akácliget pp. 121-165
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30380472] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30380472, Kapcsolat: 29451622
 2. Hegedűs Judit. Fiatalkorú bűnelkövetők gyermekkora és a javítóintézetben töltött éveik pedagógiai vizsgálata. (2008)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[1357451] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1357451, Kapcsolat: 22875837
 3. Kovácsevicsné Tóth Marianna. A követelmény. (2008) Megjelent: Adaptációs kézikönyv. Gyakorlati útmutató integráló pedagógusoknak. pp. 85-102
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[22875840] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22875840, Kapcsolat: 22875840
Podráczky Judit. Az óvodai nevelés törvényi szabályozása a 19-20. században. (2003) Megjelent: Az oktatási rendszer jogi szabályozása Magyarországon a 19-20. században pp. 69-83, 2098056
Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[2098056]
 1. Aggné Pirka Veronika et al. Az 1891. évi XV. törvény „megvalósulásának” diskurzusa a Kisdednevelés c. pedagógiai folyóiratban a törvény megjelenését követően. (2021) Megjelent: IX. NEVELÉSTUDOMÁNYI ÉS SZAKMÓDSZERTANI KONFERENCIA (Vzdelávacie, výskumné a metodické konferencia) - TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓK – ... p. 13
  Absztrakt / Kivonat (Könyvrészlet) | Tudományos[31826974] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31826974, Kapcsolat: 31687627
 2. Andrea Óhidy. SUCCESSFUL SCHOOL CAREERS OF TEN ROMA/GYPSY WOMEN IN HUNGARY: FIRST RESULTS OF AN INTERVIEW STUDY. (2018) Megjelent: Innováció, kutatás, pedagógusok pp. 660-681
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[27423264] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27423264, Kapcsolat: 28530802
 3. Tengely Adrienn. Regulation of Education in the Synod of the Eger Archdiocese in 1931. (2018) Megjelent: Innováció, kutatás, pedagógusok pp. 413-422
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3369652] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3369652, Kapcsolat: 27416176
 4. Aggné Pirka Veronika. A magyar óvodáztatás és óvóképzés történetének alakulása. (2014) Megjelent: Kora gyermekkori nevelés - és családtörténet pp. 87-105
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[25227287] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25227287, Kapcsolat: 25227287
Podráczky Judit. Az óvodapedagógus mint értelmiségi. (2004) Megjelent: Az óvodapedagógus szerep kihívásai pp. 108-113, 2098019
Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[2098019]
 1. Szebeni Rita. Gondolatok a pedagógus-szerepről, óvodapedagógus-képzésről.. (2022) Megjelent: Tervezés és fejlesztés az óvodában pp. 51-60
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[33249693] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 33249693, Kapcsolat: 33160486
 2. Kóger Yvetta. Mérföldkövek a kisdedóvó szakma „professzionalizálódásának” történetéből. (2020) Megjelent: A tanítóképzés múltja, jelene V, a tanárképzés múltja, jelene II. pp. 67-79
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31151403] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31151403, Kapcsolat: 29759386
 3. Kiss Orsolya. A Beregszászi járásban dolgozó magyar óvodapedagógusok presztízse és státusza: Престиж і статус угорськомовних педагогів дошкільних навчальних закладів освіти працюючих у берегівському районі Освітній рівень: бакалавр. (2017)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb)[26992456] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26992456, Kapcsolat: 29920739
 4. Járai Krisztina. Az óvodapedagógusi szerep: Óvodások pedagógusképe, különös tekintettel a férfi és női óvodapedagógusok közötti különbségekre. (2015) ISBN:9786158016711
  Nem besorolt (Könyv) | Tudományos[24941104] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24941104, Kapcsolat: 24941104
Deli István et al. A tanítók gyakorlati képzésének problémái a szükségesnek tűnő korszerűsítés szempontjából. (2005) KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT: TRAINING AND PRACTICE 1589-519X 2064-4027 3 2 1-19, 2098012
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2098012]
 1. Hegedűsné Tóth Zsuzsanna. Research on the Renewal of the Music Education of Pre-School Educators in Hungary. (2015) Megjelent: Education and transition : contributions from educational research : EERA Conference : programme p. 39
  Absztrakt / Kivonat (Könyvrészlet) | Tudományos[27068121] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27068121, Kapcsolat: 27068121
 2. Hegedűsné Tóth Zsuzsanna. Óvodapedagógus-képzés új utakon: a portfólióval támogatott ének-zene képzés. (2014) Megjelent: Neveléstudományi kutatások közben pp. 123-127
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3042641] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3042641, Kapcsolat: 26148952
 3. Hegedűsné Tóth Zsuzsanna. Challenges in the musical training and practical support of future preschool teachers with portfolio. (2014) Megjelent: Competences of Preschool Teachers in Knowledge Society pp. 80-85
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[3042637] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3042637, Kapcsolat: 28805237
 4. Hegedűsné Tóth Zsuzsanna. Portfólió az oktatás szolgálatában. (2012) Megjelent: Hatékonyabban, élményszerűbben, színesebben pp. 35-52
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2081369] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2081369, Kapcsolat: 22875856
 5. Hegedűsné Tóth Zsuzsanna. A portfólió a leendő óvodapedagógusok ének-zenei képzésében. (2011) EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KARÁNAK TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 1587-4249 33 95-102
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23855929] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23855929, Kapcsolat: 23855929
 6. Hegedűsné Tóth Zsuzsanna. A portfólió a leendő óvodapedagógusok ének-zenei képzésében. (2010) Megjelent: Célok és módszerek a tudásalapú társadalom nevelési intézményeiben pp. 70-77
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[2058037] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2058037, Kapcsolat: 23855104
 7. Hegedűsné Tóth Zsuzsanna. A portfólió a leendő óvodapedagógusok ének-zenei képzésében. (2010) Megjelent: RODOSZ konferenciakötet 2010 pp. 165-173
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[3042634] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3042634, Kapcsolat: 23855138
Podráczky Judit. Diskurzuselemzés a pedagógiai kutatásban. (2007) Megjelent: Gyermek-nevelés-pedagógusképzés pp. 25-31, 2098060
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2098060]
 1. Somogyvári Lajos. A tudásátadás, nevelésintézményi és intézményen kívüli terei (Képelemzések a magyar pedagógiai szaksajtóban, 1960–1970). (2014)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[26858233] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26858233, Kapcsolat: 26858233
 2. Kovács Zsuzsa. Az önszabályozó tanulást támogató osztálytermi környezet sajátosságai. (2010)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2822363] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2822363, Kapcsolat: 28899022
 3. Donáth Péter. Oktatáspolitika és tanítóképzés Magyarországon 1945-1960. (2008) ISBN:9789638144263
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1339365] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1339365, Kapcsolat: 22875850
Podráczky Judit. Óvodaügy a 19. századi magyar társadalomban. (2007), 2371977
PhD (Disszertáció) | Tudományos[2371977]
 1. Kéri Katalin. Óvó úr vagy óvónő? Szakmásodás és az óvópedagógusi pálya feminizálódása. (2023) GYERMEKNEVELÉS: ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT 2063-9945 11 2-3 45-60
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[34473674] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 34473674, Kapcsolat: 33856269
 2. Kóger Yvetta. Tartalmi hangsúlyok az első kisdedóvási törvényt hatálytalanító 1953. évi jogszabályokban .. (2022) Megjelent: 21. századi képességek, írásbeliség, esélyegyenlőség pp. 403-403
  Absztrakt / Kivonat (Könyvrészlet) | Tudományos[33257256] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 33257256, Kapcsolat: 31925010
 3. Yvetta Kóger. Relationship between families and kindergartens in Hungary in the 1950s. (2022) JOURNAL OF CHILDHOOD, EDUCATION AND SOCIETY 2717-638X 3 3 293-307
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[33257275] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 33257275, Kapcsolat: 31946228
 4. Kóger Yvetta. Az óvodáskorú gyermek fő nevelési színtereinek, azaz a család és az óvoda kapcsolatának alakulása az ötvenes években. (2022) GYERMEKNEVELÉS: ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT 2063-9945 10 4 220-244
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[33550913] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 33550913, Kapcsolat: 32416161
 5. Kóger Yvetta. RENDELKEZÉSEK AZ ÓVODAI NEVELÉS TÖRTÉNETÉBEN: (SZÜLŐKET IS ÉRINTŐ ELŐÍRÁSOK). (2021) Megjelent: Iskola a társadalmi térben és időben IX pp. 43-50
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[32004578] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32004578, Kapcsolat: 30876096
 6. Kóger Yvetta. "Mintha tündérországban és annak is legszebb játékbotjában lépkednénk...": Az óvoda sajtóreprezentációja az "ötvenes években". (2021) Megjelent: A neveléstudomány válaszai a jövő kihívásaira. XXI. Országos Neveléstudományi Konferencia. Program, előadás-összefoglalók pp. 240-240
  Absztrakt / Kivonat (Könyvrészlet) | Tudományos[32502652] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32502652, Kapcsolat: 31687589
 7. Janek Noémi. Az óvóképzés reformjának megjelenése a XX. század eleji pedagógiai szakmai diskurzusban. (2021) Megjelent: A neveléstudomány válaszai a jövő kihívásaira. XXI. Országos Neveléstudományi Konferencia. Program, előadás-összefoglalók p. 239
  Absztrakt / Kivonat (Könyvrészlet) | Tudományos[32526903] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32526903, Kapcsolat: 31687583
 8. Aggné Pirka Veronika et al. Az 1891. évi XV. törvény „megvalósulásának” diskurzusa a Kisdednevelés c. pedagógiai folyóiratban a törvény megjelenését követően. (2021) Megjelent: IX. NEVELÉSTUDOMÁNYI ÉS SZAKMÓDSZERTANI KONFERENCIA (Vzdelávacie, výskumné a metodické konferencia) - TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓK – ... p. 13
  Absztrakt / Kivonat (Könyvrészlet) | Tudományos[31826974] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31826974, Kapcsolat: 31687563
 9. Fenyő Imre. Óvodatörténeti források diskurzuselemzési megközelítésű vizsgálata. (2019) Megjelent: Pedagógiai változások - a változás pedagógiája pp. 339-349
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30940583] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30940583, Kapcsolat: 28751010
 10. Kóger Yvetta. Az "alapnevelőképzés" mérföldkövei az "akadémiaivá" válásig: A kisdedóvó/nő - és a tanító/nő-képzés 1860-1960 közötti fejlődéstörténeti vázlata komparatív megközelítésben. (2019) NEVELÉSTÖRTÉNET: A SZÉKESFEHÉRVÁRI KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA FOLYÓIRATA 1785-5519 2732-253X 16 3-4 143-154
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31172128] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31172128, Kapcsolat: 31220014
 11. Szabó Zoltán András. A trifurkáló fiúközépiskola-rendszer kialakulása Magyarországon (1921–1924). (2017)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[3280649] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3280649, Kapcsolat: 28898860
 12. Hegedűs Judit. Az óvodai fegyelmezés elvei és módja a dualizmus korában. (2015) Megjelent: Égi iskolák, földi műhelyek pp. 270-278
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3023917] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3023917, Kapcsolat: 26859631
 13. Aggné Pirka Veronika. A magyar óvodáztatás és óvóképzés történetének alakulása. (2014) Megjelent: Kora gyermekkori nevelés - és családtörténet pp. 87-105
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[25227287] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25227287, Kapcsolat: 25227262
 14. Szabó Zoltán András. Az 1924. évi középiskolai törvény parlamenti vitájának diskurzuselemzése – kutatási részeredmények. (2013) Megjelent: A neveléstörténet változó arcai pp. 52-68
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[2431148] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2431148, Kapcsolat: 28898864
 15. Deutsch K. Elvek és gyakorlat. Egészségfelfogás, egészségnevelés és mentálhigiénés szemléletmód az általános iskolai egészségnevelési programok és a pedagógusokkal készült interjúk türében. (2012)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2470605] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2470605, Kapcsolat: 28751001
 16. Kelemen Elemér. The nationality references of the Hungarian education policy in the period of dualism of the Austro-Hungarian monarchy. (2011) HISTORY OF EDUCATION AND CHILDREN’S LITERATURE 1971-1093 1971-1131 6 2 141-157
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[33212631] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 33212631, Kapcsolat: 28805120
 17. Baska Gabriella. Iskola, gyermek és tanítói ideál a 19. és 20. század fordulóján. (2011) ISBN:9789636933104
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2217732] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2217732, Kapcsolat: 29921169
 18. Kelemen Elemér. A dualizmus kori magyar oktatáspolitika nemzetiségi vonatkozásai.. (2009) NEVELÉSTÖRTÉNET: A SZÉKESFEHÉRVÁRI KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA FOLYÓIRATA 1785-5519 2732-253X 6 1-2 27-40
  Folyóiratcikk[21325696] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 21325696, Kapcsolat: 31687279
 19. Baska Gabriella. Nincs cím. (2008) NEVELÉSTÖRTÉNET: A SZÉKESFEHÉRVÁRI KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA FOLYÓIRATA 1785-5519 2732-253X 1-2 p. online
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23236426] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23236426, Kapcsolat: 23236426
 20. Baska Gabriella. Egy városi tanító életvilága a XIX. század második feléből. (2008)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2219831] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2219831, Kapcsolat: 23236424
Hegedűs Judit. Kleinkindpflege- und Kinderschutzbewegung in Ungarn während der k. und k. Monarchie. (2008) Megjelent: Pädagogische und kulturelle Strömungen in der k.u.k. Monarchie pp. 185-198, 2098072
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2098072]
 1. Friederike Kind-Kovács. The “Other” Child Transports: World War I and the Temporary Displacement of Needy Children from Central Europe. (2013) Revue d’histoire de l’enfance irrégulière 13 75-109
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26327628] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26327628, Kapcsolat: 26327628
 2. Szabolcs Éva. Gyermekből tanuló. Az iskolás gyermek konstruálása 1868-1906.. (2011) ISBN:9789636932268
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1715849] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1715849, Kapcsolat: 26497842
 3. Pirka Veronika. Az életreform „megmentés” motívumának megjelenése a 20. század eleji magyar pedagógiai sajtóban, a Népművelés példája alapján. (2010) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 20 7-8 3-14
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2187793] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2187793, Kapcsolat: 22875841
Mária Dávid et al. Teacher training: conveying the basic values and learning how to implement them. (2008) Megjelent: Early Childhood Education and Care: Specificities of the Hungarian System pp. 14-15, 31362388
Műhelytanulmány része (Könyvrészlet) | Tudományos[31362388]
 1. Catalano Cristina et al. Comparative Study Between Students’ Teaching Practice Activities in Hungary and Romania. (2016) Megjelent: The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS pp. 74-78
  Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény) | Tudományos[31598667] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31598667, Kapcsolat: 29451704
Podráczky Judit. A diskurzuselemzés módszerének alkalmazási lehetősége(i) a neveléstörténeti kutatásban. (2008) Megjelent: A neveléstörténet-írás új útjai pp. 54-71, 2098063
Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[2098063]
 1. Gyöngyvér Molnár. A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Tudományos Bizottsága keretei között működő albizottságok területén folyó kutatások áttekintése az elmúlt harminc év metszetében. (2020)
  Nem besorolt (Egyéb) | Tudományos[32926698] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32926698, Kapcsolat: 31946285
 2. Kovács Zsuzsa. Az önszabályozó tanulást támogató osztálytermi környezet sajátosságai. (2010)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2822363] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2822363, Kapcsolat: 28899037
 3. Lennerné Patkó Ildikó. A neveléstörténet-írás új útjai. (2009) ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 1215-1807 1788-2400 59 11 146-149
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[2038354] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2038354, Kapcsolat: 31687805
F. Lassú Zsuzsa et al. A férfiak alkalmassága és szükségessége a tanítói pályán : iskolaválasztás előtt álló szülők vélekedései. (2009) PEDAGÓGUSKÉPZÉS: PEDAGÓGUSKÉPZŐK ÉS -TOVÁBBKÉPZŐK FOLYÓIRATA 0133-2570 7 4 5-17, 1947284
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1947284]
 1. Holik Ildikó et al. Gender-különbségek az alapfokú oktatásban. (2014) Megjelent: Falak és választóvonalak a történelemben pp. 465-475
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[2583285] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2583285, Kapcsolat: 26858919
 2. Holik Ildikó. A pedagógusi pálya aktuális kérdései gender-szempontú megközelítésben. (2014) Megjelent: Oktatáskutatás határon innen és túl pp. 154-177
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2774367] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2774367, Kapcsolat: 26148980
 3. Szalma Balázs et al. Származás vagy teljesítmény?: Az etnikai és nemzetiségi hovatartozás jelentősége általános iskolai osztályközösségekben. (2013) Megjelent: Romológia "akkor és most" II pp. 209-226
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[26858241] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26858241, Kapcsolat: 26858241
 4. Tóth Zsófia. Nemek közötti egyenlőség és oktatáspolitika: Magyarországi helyzetértékelés és megoldási lehetőségek. (2012) Megjelent: Kötetlen. Az ELTE Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium tanulmánykötete pp. 59-75
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[24072299] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24072299, Kapcsolat: 28898853
Hegedűs Judit et al. Kisgyermek-nevelési és gyermekvédelmi mozgalom a dualizmus korában. (2009) NEVELÉSTÖRTÉNET: A SZÉKESFEHÉRVÁRI KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA FOLYÓIRATA 1785-5519 6 1-2 139-153, 2098009
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2098009]
 1. Kéri Katalin. Gyermekgondozási-gyermeknevelési szokások különböző kultúrákban: (Szempontok és adatok a gyermekkor- történet kutatásához). (2015) Megjelent: I. Nemzetközi Kisgyermeknevelési Konferencia pp. 12-24
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[30437548] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 30437548, Kapcsolat: 25466701
 2. Pirka Veronika. Az életreform-mozgalmak hatása a pedagógiai nyilvánosság alakulására az 1920-as, 30-as években Magyarországon. (2012)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2190352] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2190352, Kapcsolat: 29759392
Podráczky Judit. A tanító- és óvodapedagógus-képzés a bolognai rendszerű felsőoktatásban. (2010) KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT: TRAINING AND PRACTICE 1589-519X 2064-4027 8 1 107-112, 2098005
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2098005]
 1. Kelemen Elemér. A Budai Tanítóképző 150 éve: (1869-2018). (2019) ISBN:9789634891772
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[31130313] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31130313, Kapcsolat: 28750687
Podráczky Judit. Diszkurzív módszereket támogató elemzési technikák. (2010) Megjelent: Gyermeknevelés - Pedagógusképzés 2010 pp. 13-22, 2098074
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2098074]
 1. Csima Melinda. Possibilities of applying qualitative research methods during the measurement of health behavior in adolescents. (2016) KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT: TRAINING AND PRACTICE 1589-519X 2064-4027 14 3-4 205-214
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3178550] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3178550, Kapcsolat: 26455657
F Lassú Zsuzsa et al. Nemzetközi kutatások a szülői részvétel hatásáról. (2012) Megjelent: Szövetségben pp. 13-42, 2191784
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2191784]
 1. Borbély Diana. A PEDAGÓGUS SZEREPE AZ ÓVODA ÉS A CSALÁD EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN. (2023) KATEDRA: A SZLOVÁKIAI MAGYAR PEDAGÓGUSOK ÉS SZÜLŐK LAPJA (DUNAJSKA STREDA) 1335-6445 2729-9066 30 52 18-21
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Közérdekű[33560979] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 33560979, Kapcsolat: 32422538
 2. Bencéné Fekete Anikó et al. A szülői bevonódottság hatása a gyermekek iskolai teljesítésére. (2022) DANUBIUS NOSTER: AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 2064-1060 10 4 7-24
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[33637841] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 33637841, Kapcsolat: 32545209
 3. Patai Ilona. A család és az iskola aktív együttműködését befolyásoló tényezők (I. rész). (2022) KATEDRA: A SZLOVÁKIAI MAGYAR PEDAGÓGUSOK ÉS SZÜLŐK LAPJA (DUNAJSKA STREDA) 1335-6445 2729-9066 28 4 10-12
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Közérdekű[33265345] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 33265345, Kapcsolat: 31924461
 4. Borsodi Csilla Noémi. Az iskola mint iskolaszervezet. (2021) Megjelent: A gyakorlótól a szakmai fejlesztő iskoláig pp. 51-87
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[32462696] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32462696, Kapcsolat: 30827128
 5. Falus Iván. A gyakorlótól a szakmai fejlesztő iskoláig. (2021) ISBN:9789634962014
  Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[32387927] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32387927, Kapcsolat: 31160475
 6. Patai Ilona. Kooperatív kapcsolattartási formák kialakítása a család és az iskola között. (2020) Megjelent: Családi nevelés pp. 113-130
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[33145224] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 33145224, Kapcsolat: 31759169
 7. Bacskai Katinka. Az iskola és a család kapcsolata. (2020) KAPOCS 1588-7227 & 2 (különszám) 11-20
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31797136] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31797136, Kapcsolat: 29759475
 8. Nyitrai Erika et al. Relations between Parental Involvement and School Performance in the Light of Data from National Assessment of Basic Competencies (NABC ) 2017. (2019) PSYCHOLOGIA HUNGARICA CAROLIENSIS 2064-2504 2064-3101 7 2 115-130
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30777354] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30777354, Kapcsolat: 29451732
 9. Ráczné Török, Erzsébet et al. A gyermekek iskolai sikeressége és a szülői nevelés összefüggései. (2019)
  Oktatási anyag (Könyv) | Oktatási[31927999] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31927999, Kapcsolat: 29921474
 10. Orgoványi-Gajdos Judit. A gyakorlóiskola szerepe a pedagógusjelöltek felkészítésében. (2019) PEDAGÓGUSKÉPZÉS 0133-2570 2732-3463 18 1-2 110-138
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31854164] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31854164, Kapcsolat: 29858619
 11. Szarka Bernadett. Lélektükör : a hátrányos helyzetű családok bevonása az óvodai nevelésbe a biblioterápia eszközeivel: Soul Mirror : involvement of disantagved families into nursery education by bipliotherapic instruments. (2018) Megjelent: Válogatott tanulmányok : XXXIII. OTDK : Tanulás- és tanításmódszertan pp. 33-43
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[27252646] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27252646, Kapcsolat: 27252646
 12. Imre Nóra. A szülői részvétel szerepe a tanulók iskolai pályafutásának alakulásában. (2018)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[27141040] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 27141040, Kapcsolat: 27141048
 13. N Kollár Katalin. Pedagógusok pszichológiai kézikönyve 3.. (2017) ISBN:9789632762845
  Kézikönyv (Könyv) | Tudományos[3200677] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3200677, Kapcsolat: 29797907
 14. Kathyné Mogyoróssy Anita et al. Factors of Parental Involvement in Relation to Children's Behavioral Symptoms. (2017) KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓD 2498-5368 3 1 7-25
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3373153] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3373153, Kapcsolat: 29773078
 15. Anita Kathyné Mogyoróssy et al. Factors of parental involvement in relation to children’s behavioral symptoms.. (2017) KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓD 2498-5368 2017 1 7-25
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27443432] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27443432, Kapcsolat: 27443432
 16. Kathyné Mogyoróssy Anita et al. A szülők és pedagógusok kapcsolattartásának mintázatai. (2017) EDUCATIO 1216-3384 1419-8827 26 4 657-666
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3376427] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3376427, Kapcsolat: 28530641
 17. Lukács Szandra et al. Vélekedések a hallássérült gyermeket nevelő szülők bevonódásának lehetőségeiről integrált oktatás-nevelés során. (2016) Megjelent: Tanulás és fejlődés: A IV. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia válogatott tanulmányai pp. 51-57
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[3049139] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3049139, Kapcsolat: 26858259
 18. Lukács Szandra. Újraértelmezett kapcsolatrendszer a hallássérült gyermekek integrált nevelésében, oktatásában. (2016) FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA: PEDAGÓGIAI SZAKFOLYÓIRAT 0866-2495 27 2-3 45-51
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3133238] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3133238, Kapcsolat: 26253381
 19. Imre Nóra. A szülői támogatás szerepe a tanulók előmenetelében. (2016) ÚJ KUTATÁSOK A NEVELÉSTUDOMÁNYOKBAN 2062-090X 2015 33-40
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26859425] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26859425, Kapcsolat: 26859083
 20. Balogh Gáborné. A partneri viszony valódi tartalma – az óvoda és család kapcsolattartásának formái. (2016)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[31133365] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31133365, Kapcsolat: 28751334
 21. Imre Nóra. A szülői részvétel formái és hatása a tanulói eredményességre. (2015) Megjelent: Horizontok II: a pedagógusképzés reformjának folytatása pp. 127-141
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3184728] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3184728, Kapcsolat: 26859378
 22. Benczéné Csorba Margit. MÓDSZERTANI AJÁNLÁS EGYSÉGES NEVELÉSI RENDSZER KIALAKÍTÁSÁHOZ. (2014)
  Műhelytanulmány (Könyv) | Tudományos[27067572] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27067572, Kapcsolat: 27067572
Hegedűs Judit et al. Fókuszcsoportos beszélgetések a közoktatási intézmény és a család kapcsolatáról: első reflexiók a kutatás kapcsán. (2012) Megjelent: Szövetségben pp. 105-124, 2218095
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2218095]
 1. Major Enikő. Parent-Teacher Communication from the Perspective of the Educator. (2023) CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH 2677-0326 5 2 13-24
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[34452463] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 34452463, Kapcsolat: 33846732
 2. Csonka Éva et al. A család és az iskola társadalmi távolsága a pedagógusok szemszögéből. (2022) Megjelent: 21. századi képességek, írásbeliség, esélyegyenlőség pp. 71-71
  Absztrakt / Kivonat (Könyvrészlet) | Tudományos[33266023] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 33266023, Kapcsolat: 31924989
 3. Burján Bernadett et al. Értelmileg akadályozott tanulókat oktató gyógypedagógusok tapasztalatai a szülőkkel való kapcsolattartásról. (2021) Megjelent: A neveléstudomány válaszai a jövő kihívásaira. XXI. Országos Neveléstudományi Konferencia. Program, előadás-összefoglalók p. 458
  Absztrakt / Kivonat (Könyvrészlet) | Tudományos[32612144] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32612144, Kapcsolat: 31688207
 4. Burján Bernadett et al. Értelmileg akadályozott gyermekeket nevelő-oktató gyógypedagógusok tapasztalatai a szülőkkel való kapcsolattartásról. (2021) GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE: A MAGYAR GYÓGYPEDAGÓGUSOK EGYESÜLETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-1108 49 2-3 156-178
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32260941] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 5
  Független, Idéző: 32260941, Kapcsolat: 31209021
 5. Borsodi Csilla Noémi. Az iskola mint iskolaszervezet. (2021) Megjelent: A gyakorlótól a szakmai fejlesztő iskoláig pp. 51-87
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[32462696] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32462696, Kapcsolat: 30827133
 6. Bernhardt Renáta. A család mint laikus, de kompetens nevelés színtere. (2021) Megjelent: Az óvodapedagógia színes világa pp. 209-245
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[32083112] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32083112, Kapcsolat: 30975905
 7. Kiss Szilvia Piroska. Kulcs az új generációs szülőkhöz. (2020) ISBN:9786155718380
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[32643296] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32643296, Kapcsolat: 31055068
 8. Baloghné Komáromi Tünde. A szülő és az iskola együttműködési lehetőségei a középiskola különböző típusaiban. (2020)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[31363490] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31363490, Kapcsolat: 29451736
 9. Nyitrai Erika et al. Relations between Parental Involvement and School Performance in the Light of Data from National Assessment of Basic Competencies (NABC ) 2017. (2019) PSYCHOLOGIA HUNGARICA CAROLIENSIS 2064-2504 2064-3101 7 2 115-130
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30777354] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30777354, Kapcsolat: 29451733
 10. Horváth Mariann. Kommunikáció a szülőkkel a XXI. században. (2019) Megjelent: Neveléstudomány – Horizontok és dialógusok. XIX. Országos Neveléstudományi Konferencia. Absztraktkötet pp. 600-600
  Absztrakt / Kivonat (Könyvrészlet) | Tudományos[31832629] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31832629, Kapcsolat: 31688102
 11. Nyitrai Erika et al. Iskolai teljesítmény és szülői bevonódottság. (2019) PSYCHOLOGIA HUNGARICA CAROLIENSIS 2064-2504 2064-3101 7 2 7-28
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30712469] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30712469, Kapcsolat: 28285968
 12. Marton Eszter. A SZÜLŐ ÉS AZ ISKOLA KAPCSOLATA, SZEREPE A SIKERES EGYÜTTNEVELÉS MEGVALÓSÍTÁSÁBAN. (2019)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[30865427] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30865427, Kapcsolat: 28750958
 13. Imre Nóra. A szülői részvétel szerepe a tanulók iskolai pályafutásának alakulásában. (2018)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[27141040] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 27141040, Kapcsolat: 27141040
 14. Kathyné Mogyoróssy Anita et al. Factors of Parental Involvement in Relation to Children's Behavioral Symptoms. (2017) KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓD 2498-5368 3 1 7-25
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3373153] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3373153, Kapcsolat: 29451701
 15. Anita Kathyné Mogyoróssy et al. Factors of parental involvement in relation to children’s behavioral symptoms.. (2017) KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓD 2498-5368 2017 1 7-25
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27443432] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27443432, Kapcsolat: 30923990
 16. Kathyné Mogyoróssy Anita et al. A szülők és pedagógusok kapcsolattartásának mintázatai. (2017) EDUCATIO 1216-3384 1419-8827 26 4 657-666
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3376427] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3376427, Kapcsolat: 28530658
 17. Balogh Gáborné. A partneri viszony valódi tartalma – az óvoda és család kapcsolattartásának formái. (2016)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[31133365] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31133365, Kapcsolat: 28751340
2024-07-14 07:29