Dér Csilla Ilona. Hová rendeljük?: Az értelmező grammatikai státusa. (1999), 2959648
Egyéb/Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb)/Tudományos[2959648]
 1. Balogh Judit. Az értelmezős szerkezet helye a szintagmák között II.. (2004) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 128. 1. 68-83
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2066737] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2066737, Kapcsolat: 25104905
Dér CS. A grammatikalizáció elhatárolása más nyelvi változásoktól. (2000) Megjelent: Vox humana pp. 137-143, 194476
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[194476]
 1. Horváth Katalin. Lexikalizálódás vagy grammatikalizálódás?. (2006) Megjelent: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei IV. pp. 59-76
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1552065] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1552065, Kapcsolat: 10308237
 2. Szűcs Tibor. Kontrasztok a nyelvtan és a szókincs együttesében. (2005) THL2 - Journal of Teaching Hungarian as a Second Language and Hungarian Culture – A magyar nyelv és kultúra tanításának szakfolyóirata 2005 1 7-21
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23600669] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23600669, Kapcsolat: 23600669
 3. Kiss Jenő. Magyar nyelvtörténet. (2003) ISBN:9633895346; 9789633895344
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[1046408] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1046408, Kapcsolat: 23600667
Dér CS. Értelmezek, azaz azonosítok? Az értelmezős szerkezeten belüli grammatikai viszonyról. (2001) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 97 1 77-83, 194747
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[194747]
 1. Kugler Nóra. Az összetett mondat. (2018) ISBN:9789634638902
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[3380612] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3380612, Kapcsolat: 28219031
 2. Imrényi András et al. Nyelvtan. (2017) ISBN:9769632762913
  Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[3321905] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3321905, Kapcsolat: 27361763
 3. Szőke Bernadett. Az értelmezős szerkezetek vizsgálata a magyar nyelvben. (2015)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3028126] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3028126, Kapcsolat: 25915593
 4. Szőke Bernadett. A minősítő értelmezős szerkezet mint ellipszis. (2014) Megjelent: Lingdok13. Nyelvészdoktoranduszok dolgozatai pp. 165-184
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[24891224] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24891224, Kapcsolat: 24359918
 5. Laczkó Krisztina. A magyar névmási rendszer; nyelvtan és funkció. (2006)
  Könyv[21594364] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21594364, Kapcsolat: 25915595
 6. Balogh J. Nincs cím. (2004) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 128 p. 68
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)[10308717] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 10308717, Kapcsolat: 10308717
 7. Balogh J. Nincs cím. (2003) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 99 p. 298
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)[10308718] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 10308718, Kapcsolat: 10308718
Dér CS. Bemerkungen zur Grammatikalisierung als Erscheinungen des Sprachwandels. (2002) ACTA LINGUISTICA HUNGARICA / ACTA LINGUISTICA ACADEMICA 1216-8076 1588-2624 2560-1016 2559-8201 49 2 149-178, 195002
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[195002]
 1. Horváth Katalin. Lexikalizálódás vagy grammatikalizálódás?. (2006) Megjelent: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei IV. pp. 59-76
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1552065] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1552065, Kapcsolat: 10309251
 2. Gugán Katalin. The grammaticalization of temporal subordinating conjunctions in Surgut Ostyak. (2005) ACTA LINGUISTICA HUNGARICA / ACTA LINGUISTICA ACADEMICA 1216-8076 1588-2624 2560-1016 2559-8201 52 383-396
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2823170] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2823170, Kapcsolat: 10309254
 3. Ladányi M. Nincs cím. (2005) Megjelent: Budapesti Uralisztikai Műhely 4. pp. 7-32
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)[10308605] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 10308605, Kapcsolat: 10309252
 4. Gugán Katalin. Időhatározói alárendelő kötőszavak grammatikalizációja a szurguti osztjákban. (2005) Megjelent: Budapesti Uralisztikai Műhely 4. p. 135
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[10303816] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 10303816, Kapcsolat: 10309253
Dér CS. A grammatikalizáció "tettenérése". (2004) Megjelent: "...még onnét is eljutni túlra..." pp. 37-43, 1769196
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1769196]
 1. Varga Mónika. Középmagyar kori világi szövegek nyelvtörténeti vizsgálata, különös tekintettel a szöveggrammatikai és pragmatikai sajátságokra. (2019)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[31128692] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 31128692, Kapcsolat: 29760578
 2. Pomázi Bence. Az N-nak köszönhetően mint névutói szerkezet. (2018) Megjelent: Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből 2018 pp. 58-69
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[30385436] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30385436, Kapcsolat: 28226655
 3. Park Soo Young. A magyar névutórendszer a koreai nyelv szempontjából. (2012) Megjelent: Hungarológiai Évkönyv pp. 100-120
  Könyvrészlet[22853131] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22853131, Kapcsolat: 29759944
 4. D Mátai M. Magyar szófajtörténet. (2011) ISBN:9789634466109
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[21558004] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21558004, Kapcsolat: 25104889
 5. Wacha Balázs. Adalékok a XVII. századi magyar szórend előzményeinek és alakulásának jellemzéséhez, állapotának leírásához, Kemény János önéletírásának és más szövegeknek a tükrében. (2009) Megjelent: Tanulmányok a középmagyar kor mondattanának körébő l pp. 130-174
  Könyvrészlet[23600653] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23600653, Kapcsolat: 23600653
 6. D Mátai Mária. A magyar szófajtörténet általános kérdései. (2007) ISBN:9789630585491
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2526856] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2526856, Kapcsolat: 23600650
 7. D Mátai Mária. A szófajtörténet történeti problematikája. (2005) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 129 4 495-509
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20253404] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20253404, Kapcsolat: 21712551
Dér CS. Az internetes fórumok résztvevőinek nyelvhasználatáról. (2004) Megjelent: Nyelv - társadalom - nyelvhasználat pp. 33-44, 195635
Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[195635]
 1. Kuna Ágnes. Nyelv, meggyőzés, gyógyítás: A meggyőzés nyelvi mintázatai a 16–17. századi orvosi receptben. (2019)
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3423685] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3423685, Kapcsolat: 28208169
 2. Sólyom Réka. Szaknyelvi nyelvhasználat és kommentelés. Egy internetes szakmai honlap cikkeinek és fórumszövegeinek szemantikai-pragmatikai jellemzői.. (2015) JELENTÉS ÉS NYELVHASZNÁLAT 2064-9940 2 1 45-61
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2960295] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2960295, Kapcsolat: 25104898
 3. Jóri Anita. Az elektronikus zene szaknyelve és az internet. (2011) Megjelent: A pszicholingvisztikától a beszédtechnológiáig pp. 59-66
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[21769232] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21769232, Kapcsolat: 21769232
Dér CS. Határok nélkül. (2004) NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 0029-6791 101 182-194, 195634
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[195634]
 1. Nagy C. Katalin. Data and Argumentation in Historical Pragmatics: Grammaticalization of a Catalan Motion Verb Construction. (2019) ISBN:9781781797464
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[30815936] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30815936, Kapcsolat: 28501485
 2. D Mátai. Magyar szófajtörténet. (2015)
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[25104886] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25104886, Kapcsolat: 25104887
 3. Nagy C Katalin. Adatok és érvelés a történeti pragmatikában: A katalán anar + főnévi igenév szerkezet grammatikalizációja. (2015) ISBN:9789638965523
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2994157] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2994157, Kapcsolat: 24878127
 4. Nagy C Katalin. Kontextus(ok) a grammatikalizációs jelentésváltozás irodalmában. (2014) JELENTÉS ÉS NYELVHASZNÁLAT 2064-9940 1 11-27
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2808690] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2808690, Kapcsolat: 24359917
 5. Nagy C Katalin. A katalán "anar + főnévi igenév" szerkezet grammatikalizációs jelentésváltozásának kezdeti szakaszáról történeti pragmatikai megközelítésben. (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2486638] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2486638, Kapcsolat: 23600662
 6. Nagy C. Adatforrások integrációja a történeti nyelvészetben: A nyelvtörténeti korpuszadat fogalmáról. (2013) ARGUMENTUM 1787-3606 9 56-78
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2449838] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2449838, Kapcsolat: 23600664
 7. Žagar Szentesi. Funkcionalne varijante konstrukcije dati (se) + infinitiv u hrvatskom jeziku – u okviru gramatikalizacije. (2011) SUVREMENA LINGVISTIKA-ZAGREB 0586-0296 1847-117X 37 72 295-318
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23600661] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23600661, Kapcsolat: 23600661
 8. Gósy Mária et al. Changes in articulation accompanying functional changes in word usage. (2010) JOURNAL OF THE INTERNATIONAL PHONETIC ASSOCIATION 0025-1003 1475-3502 40 2 135-161
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1424786] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1424786, Kapcsolat: 23600659
 9. D Mátai Mária. A magyar szófajtörténet általános kérdései. (2007) ISBN:9789630585491
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2526856] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2526856, Kapcsolat: 23600657
Ladányi Mária. "...még onnét is eljutni túlra...": Nyelvészeti és irodalmi tanulmányok Horváth Katalin tiszteletére. (2004) ISBN:9637094032, 2340702
Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[2340702]
 1. H. Varga Márta. Változó anyanyelvünk. Írások a magyar nyelvről. (2019) ISBN:9789634092087
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[30693204] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30693204, Kapcsolat: 29404961
 2. Oszkó B. ’ogy van magyarul az, ’ogy: pomme?: avagy más a hibaelemzés itthon és külföldön?. (2011) Megjelent: Klárisok pp. 281-287
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1839957] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1839957, Kapcsolat: 23489447
 3. Posgay I. Ladányi Mária-Dér Csilla-Hattyár Helga szerk., "...még onnét is eljutni túlra..." Nyelvészeti és irodalmi tanulmányok Horváth Katalin tiszteletére. (2005) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 101 3 369-370
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)[21712548] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21712548, Kapcsolat: 23489445
 4. Moravcsik E. Book review. (2005) ACTA LINGUISTICA HUNGARICA / ACTA LINGUISTICA ACADEMICA 1216-8076 1588-2624 2560-1016 2559-8201 52 p. 325
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)[23489446] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23489446, Kapcsolat: 23489446
Dér Csilla Ilona. Diskurzusszerveződés és grammatikalizáció. (2005) NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 0029-6791 102 247-264, 2181905
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2181905]
 1. Kocsány Piroska. Az ott szokatlan szerepei: Igekötő, diskurzuspartikula. (2021) JELENTÉS ÉS NYELVHASZNÁLAT 2064-9940 8 1 47-80
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32149584] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32149584, Kapcsolat: 30280277
 2. Erdei Tamás. Diskurzusjelölők korpuszalapú vizsgálata a de viszont-tal és a hát-tal kapcsolatos nyelvi babonák kapcsán. (2020) Megjelent: Kommunikáció- és beszédfejlesztés a gyakorlatban - Konferenciaprogram és az összefoglalók kötete pp. 18-19
  Könyvrészlet/Absztrakt / Kivonat (Könyvrészlet)/Tudományos[31522574] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31522574, Kapcsolat: 30280670
 3. Karácsonyi Krisztina. A domari ehe demonstratívum és a romani ehe diskurzusjelölő komparatív vizsgálata. (2020) Megjelent: Nyelvelmélet és diakrónia 4 pp. 153-167
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31399313] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31399313, Kapcsolat: 29098951
 4. Furkó Bálint Péter. Diskurzusjelölők és egyéb diskurzuspragmatikai eszközök forgatókönyvek, tankönyvek és irodalmi szövegek párbeszédeiben. (2019) ISBN:9789633188408
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[31006731] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31006731, Kapcsolat: 29759764
 5. Tolnai Varga Piroska. Diskurzusszervező elemek a diákesszékben. (2018) ANYANYELV-PEDAGÓGIA 2060-0623 11 1 28-39
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3361728] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3361728, Kapcsolat: 28148918
 6. Nagy C Katalin. Pragmatikai és kognitív szempontok a grammatikalizáció kutatásában. (2017) Megjelent: Stratégiák és struktúrák pp. 183-206
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3308676] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3308676, Kapcsolat: 26513442
 7. Gyarmathy Dorottya. Megakadásjelenségek a magyar spontán beszédben. (2017) ISBN:9789639074712; 9789639074729
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3316591] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3316591, Kapcsolat: 27001771
 8. Gyarmathy Dorottya. Izé 'stuff': a corpus-based study on a curious Hungarian filler. (2016) PHONETICIAN 0741-6164 113 82-101
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3167294] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3167294, Kapcsolat: 26330849
 9. Vukov Raffai Éva. A diskurzusjelölő-választások életkori sajátosságai az így, ilyen, hát, mondjuk, ugye esetében. (2016) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 140 4 483-497
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3166158] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3166158, Kapcsolat: 27142974
 10. Nagy Anna. A diskurzusjelölők szerepe humoros szövegekben. (2016) LINGDOK: NYELVÉSZ-DOKTORANDUSZOK DOLGOZATAI 1587-3226 15 117-132
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26142905] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26142905, Kapcsolat: 26142905
 11. Kugler Nóra. Megfigyelés és következtetés a nyelvi tevékenységben. (2015) ISBN:9789634090373
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3001176] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3001176, Kapcsolat: 25915585
 12. Nagy Anna. Az angol diskurzusjelölők szerepe a stand-up comedyben. (2015) Megjelent: Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből 2015 pp. 30-41
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[3027519] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3027519, Kapcsolat: 25915592
 13. Markó Alexandra et al. A megszólalás stratégiái társalgásban. (2015) Megjelent: A nyelvészeti pragmatika kérdései szinkrón és diakrón megközelítésben pp. 133-142
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24928053] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24928053, Kapcsolat: 24928061
 14. Abuczki Ágnes. A Core/Periphery Approach to the Functional Spectrum of Discourse Markers in Multimodal Context. (2015)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2974152] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 2974152, Kapcsolat: 24878119
 15. Furkó Bálint Péter et al. A contrastive study of English and Hungarian discourse markers in mediatised interviews and natural conversations. (2015) SPRACHTHEORIE UND GERMANISTISCHE LINGUISTIK 1218-5736 2365-8584 25 2 151-187
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2970333] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2970333, Kapcsolat: 25915589
 16. Kertes Patrícia. Zur Rolle und Funktion von Dislursmarkern in argumentativen Abiturtexten. (2014) STUDIA LINGUISTICA HUNGARICA 2062-1841 29 19-34
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24587089] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24587089, Kapcsolat: 29760653
 17. Dömötör Éva et al. Főmondati kötőmód diskurzuspartikulákkal. (2014) Megjelent: Lingdok13. Nyelvészdoktoranduszok dolgozatai pp. 27-46
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[24890934] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24890934, Kapcsolat: 24359915
 18. Furkó Bálint Péter. Cooptation over grammaticalization: The characteristics of discourse markers reconsidered. (2014) ARGUMENTUM 1787-3606 10 289-300
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2702584] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2702584, Kapcsolat: 24359916
 19. Bóna Judit. Az életkor, a nem és a beszédtípus hatása a diskurzusjelölők használatára. (2014) Megjelent: Nyelvben a világ pp. 388-397
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2567544] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2567544, Kapcsolat: 24359914
 20. Schirm Anita. A szóval diskurzusjelölő funkcióiról - a szótárak adatai és a nyelvhasználók vélekedései alapján: The Functions of the Hungarian Discourse Marker Szóval: Lexicographic Information vs. Speaker Opinions. (2013) ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI KÖZLEMÉNYEK 1788-9979 8 1 59-74
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23551469] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23551469, Kapcsolat: 23600567
 21. Varga Diána. A magyar felszólító mondatok szerkezete. (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[25629506] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25629506, Kapcsolat: 24359765
 22. Kósa Csilla Erika. A diskurzusjelölők és forráselemeik elhatárolásának problémái egy esettanulmány kapcsán: az(u)tán. (2013) Megjelent: Félúton 8 pp. 119-132
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[23347412] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23347412, Kapcsolat: 23600569
 23. Furkó Bálint. A diskurzusjelölők alaptermészete a pragmatikai szemlélet tükrében. (2013) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 109 2 157-162
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23600564] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23600564, Kapcsolat: 23600564
 24. Schirm Anita. Adalékok a szóval diskurzusjelölő történetéhez. (2013) Megjelent: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VII. pp. 141-150
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2714822] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2714822, Kapcsolat: 24359768
 25. Kugler Nóra. Az evidencialitás jelölői a magyarban, különös tekintettel az inferenciális evidenciatípusra. (2012)
  Disszertáció/Habilitációs anyag (Disszertáció)/Tudományos[23604131] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23604131, Kapcsolat: 22889652
 26. Dömötör Éva. Mutató névmások a grammatikalizációs ösvényen. (2011) Megjelent: Félúton 7. Az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolájának konferenciája 2011. október 6–7. pp. 1-13
  Egyéb konferenciaközlemény[22889543] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22889543, Kapcsolat: 22889543
 27. Krómer Anna. Diskurzusjelölők gyerekcipőben – diskurzusjelölők használatának vizsgálata óvodás korcsoportnál. (2011) Megjelent: Az alkalmazott nyelvészet ma: innováció, technológia, tradíció : MANYE XX. pp. 212-217
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[24359758] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24359758, Kapcsolat: 24359758
 28. Kertes Patrícia. A diskurzusjelölők funkciója érvelő érettségi szövegekben. (2011) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 135 148-160
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2064465] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2064465, Kapcsolat: 22889550
 29. Schirm Anita. A diskurzusjelölők funkciói: a hát, az -e és a vajon elemek története és jelenkori szinkrón státusa alapján. (2011)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2171812] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2171812, Kapcsolat: 22889546
 30. Gósy M et al. A beszédtervezés atipikus kontrollja. (2011) Megjelent: Lexikai folyamatok egy- és kétnyelvű közegben pp. 36-48
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1828299] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1828299, Kapcsolat: 24359762
 31. Koltai Kornélia. Nyelvhasználati sajátosságok: a Héber Biblia írott nyelvi tanúsága. (2010) Megjelent: A te könyvedbe mind ezek béirattattak. Szümpozion a Bibliáról. pp. 211-227
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[24359751] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24359751, Kapcsolat: 24359751
 32. Gósy Mária et al. Changes in articulation accompanying functional changes in word usage. (2010) JOURNAL OF THE INTERNATIONAL PHONETIC ASSOCIATION 0025-1003 1475-3502 40 2 135-161
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1424786] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1424786, Kapcsolat: 22889402
 33. Farkas Judit. Beszélt nyelvi jelenségek Heltai Gáspár Dialógusában. (2010) Megjelent: Félúton 5 : az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolájának konferenciája pp. 1-16
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[23090490] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23090490, Kapcsolat: 22889356
 34. Dobos Csilla. A diskurzusjelölők vizsgálata a tárgyalótermi kommunikációban. (2010) Megjelent: Új módszerek az alkalmazott nyelvészeti kutatásban pp. 90-97
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1857676] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1857676, Kapcsolat: 22889478
 35. Markó Alexandra. A diskurzusjelölők használatának fejlődése: A hümmögés formai és funkcionális sajátosságai különböző életkorokban. (2010) Megjelent: NYELV - BESZÉD - ÍRÁS. Pszicholingvisztikai tanulmányok I. pp. 91-102
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[24359757] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24359757, Kapcsolat: 24359757
 36. Dömötör A. Idézőjelben mondom. (2009) Megjelent: Diskurzus a grammatikában - grammatika a diskurzusban pp. 312-321
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[197062] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 197062, Kapcsolat: 22888993
 37. Gósy M et al. Hogyan tükrözi a kiejtés a nyelvi funkció változását?. (2009) Megjelent: Diskurzus a grammatikában - grammatika a diskurzusban pp. 37-45
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[197038] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 197038, Kapcsolat: 22889096
 38. Horváth Viktória. Funkció és kivitelezés a megakadásjelenségekben.. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[22889310] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22889310, Kapcsolat: 22889310
 39. Schirm Anita. A diskurzusjelölővé válás folyamatáról. (2009) Megjelent: A magyar mint európai és világnyelv pp. 895-901
  Könyvrészlet[22889284] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22889284, Kapcsolat: 22889284
 40. Dömötör A. A hogy úgy mondjam diskurzusjelölő. (2008) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 104 4 427-442
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[196762] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 196762, Kapcsolat: 22887567
 41. Schirm Anita. A hát diskurzusjelölő története. (2008) NYELVTUDOMÁNY - ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS SECTIO LINGUISTICA 1786-7428 3-4 (44-45) 185-201
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2714979] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2714979, Kapcsolat: 28225957
Dér Csilla. A diskurzusjelölők kialakulásáról a grammatikalizációs paraméterek tükrében.. (2006) Megjelent: 101 írás Pusztai Ferenc tiszteletére pp. 83-88, 2181914
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2181914]
 1. Kondacs Flóra. A hát diskurzusjelölő prozódiai jellemzői a gyermeknyelvben. (2018) Megjelent: Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből 2018 pp. 33-44
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[30428526] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30428526, Kapcsolat: 28226646
 2. Kondacs Flóra. Az óvodások megnyilatkozásairól az izé kapcsán. (2017) Megjelent: Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből 2017 pp. 109-119
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3375446] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3375446, Kapcsolat: 27243395
 3. Kondacs Flóra. A hát diskurzusjelölőről az óvodások diskurzusaiban. (2016) Megjelent: Alknyelvdok 10. pp. 45-58
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[27142718] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27142718, Kapcsolat: 27142960
 4. Schirm Anita. A diskurzusjelölők a népdalokban. (2016) Megjelent: Prózától a líráig: írások Nagy L. János tiszteletére pp. 87-95
  Könyvrészlet[27185432] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27185432, Kapcsolat: 28225931
 5. D Mátai. Magyar szófajtörténet. (2015)
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[25104886] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25104886, Kapcsolat: 25104886
 6. Kósa Csilla Erika. A diskurzusjelölők és forráselemeik elhatárolásának problémái egy esettanulmány kapcsán: az(u)tán. (2013) Megjelent: Félúton 8 pp. 119-132
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[23347412] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23347412, Kapcsolat: 23600562
 7. Schirm Anita. A diskurzusjelölők funkciói: a hát, az -e és a vajon elemek története és jelenkori szinkrón státusa alapján. (2011)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2171812] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2171812, Kapcsolat: 23600559
 8. D Mátai Mária. A magyar szófajtörténet általános kérdései. (2007) ISBN:9789630585491
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2526856] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2526856, Kapcsolat: 23600556
Dér Csilla Ilona. A társadalmi nemek és az internetes kommunikáció. (2006) Megjelent: A világ nyelvei és a nyelvek világa: Soknyelvűség a gazdaságban, a tudományban és az oktatásban pp. 161-167, 2181973
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2181973]
 1. Sitkei Dóra. Női és férfi kérésstratégiák egy szakmai levelezőlistán. (2018) Megjelent: Csomópontok - Újabb kérdések a Félúton műhelyéből pp. 239-261
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3340481] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3340481, Kapcsolat: 27878917
 2. Folmeg Márta. Politikai nyelvhasználat gendertükörben, avagy érvényesülnek-e politikai platformon is a gendernyelvészet megállapításai?. (2017)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3334578] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 3334578, Kapcsolat: 27142989
Dér Csilla. Grammatikalizáció, és ami mögötte van.. (2006) Megjelent: Félúton pp. 37-44, 2181982
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2181982]
 1. D Mátai M. Magyar szófajtörténet. (2011) ISBN:9789634466109
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[21558004] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21558004, Kapcsolat: 25104892
 2. D Mátai Mária. A magyar szófajtörténet általános kérdései. (2007) ISBN:9789630585491
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2526856] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2526856, Kapcsolat: 23600460
Dér Csilla Ilona. Grammatikalizációs folyamatok a magyar nyelvben – elméleti kérdések és esettanulmányok.. (2006), 2185915
Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2185915]
 1. Pomázi Bence. A -nak/-nek rag poliszémiája. (2021)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[32181234] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32181234, Kapcsolat: 30326368
 2. Nagy C. Katalin. Data and Argumentation in Historical Pragmatics: Grammaticalization of a Catalan Motion Verb Construction. (2019) ISBN:9781781797464
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[30815936] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30815936, Kapcsolat: 28501492
 3. Szilák Flóra. A tehát( )hogy összetett kapcsolóelem grammatikalizációja. (2019) ÖSVÉNYEK 2063-6032 45-61
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32002108] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32002108, Kapcsolat: 29759865
 4. Pomázi Bence. A névutóvá válás vizsgálata a köszönhetően, betudhatóan és a megfelelően lexémák esetében. (2019) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 143 2 248-260
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30847690] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30847690, Kapcsolat: 28366553
 5. Nagy C Katalin. Metafora, metonímia és pragmatikai következtetés a grammatikalizációs jelentésváltozásban. (2018) JELENTÉS ÉS NYELVHASZNÁLAT 2064-9940 5 93-116
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27704437] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27704437, Kapcsolat: 28128038
 6. Nagy C Katalin. Pragmatikai és kognitív szempontok a grammatikalizáció kutatásában. (2017) Megjelent: Stratégiák és struktúrák pp. 183-206
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3308676] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3308676, Kapcsolat: 26513449
 7. Imrényi András et al. Nyelvtan. (2017) ISBN:9769632762913
  Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[3321905] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3321905, Kapcsolat: 27361769
 8. Prószéky Gábor. A számítógép, az elektronikus kommunikáció és az internet hatása. (2017) Megjelent: A magyar nyelv jelene és jövője pp. 321-335
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3317806] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3317806, Kapcsolat: 27207076
 9. Rózsavölgyi Edit. A magyar és az olasz téri nyelv grammatikája a magyar mint idegen nyelv szemszögéből. (2017) ISBN:9789634291800
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3320641] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3320641, Kapcsolat: 27140343
2021-10-27 03:08