László Varga. A contrastive analysis of English and Hungarian sentence prosody. (1975), 1476218
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1476218]
 1. Silke Cohrs. Wirkung und Akzeptanz prosodischer Interferenzen ungarischer Deutschlehrer auf deutsche Muttersprachler und ungarische Germanistikstudenten. (2007) ZEITSCHRIFT FÜR INTERKULTURELLEN FREMDSPRACHENUNTERRICHT 1205-6545 12 1-26
  Folyóiratcikk[21343660] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21343660, Kapcsolat: 21343660
 2. Caspar de. The grammars of Hungarian outside Hungary from a linguistic-typological perspective. (2005) Megjelent: Hungarian Language Contact Outside Hungary pp. 351-370
  Könyvrészlet[21343659] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21343659, Kapcsolat: 21343659
 3. Elisa Sneed. Structural focus and prosodic focus in Hungarian. (2004) PROCEEDINGS FROM THE ANNUAL MEETING OF THE CHICAGO LINGUISTIC SOCIETY 0577-7240 40 381-395
  Folyóiratcikk[21343658] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21343658, Kapcsolat: 21343658
 4. Kontra M. On teaching English rhythm to Hungarians. (1998) Megjelent: The Diversity of Linguistic Description pp. 187-199
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[193830] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 193830, Kapcsolat: 21312807
 5. Isamu Abe. Intonation in Japanese. (1998) Megjelent: Intonation systems. A survey of twenty languages pp. 363-378
  Könyvrészlet[21343656] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21343656, Kapcsolat: 21343656
 6. Ivan Fónagy. Intonation in Hungarian. (1998) Megjelent: Intonation systems. A survey of twenty languages pp. 328-344
  Könyvrészlet[21314581] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21314581, Kapcsolat: 21312799
 7. Rastislav Šuštaršič. Naglas in poudarek v angleščini in slovenščini. (1995) SLAVISTICNA REVIJA 0350-6894 43 157-182
  Folyóiratcikk[22652987] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22652987, Kapcsolat: 22652987
 8. Dwight Bolinger. Intonation and its uses: Melody in grammar and discourse. (1989) ISBN:0340517654
  Könyv[21312797] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21312797, Kapcsolat: 21312797
 9. Kontra Miklós et al. Interference in Intonation: Notes on Hungarian-Americans. (1987) Megjelent: The Thirteenth LACUS Forum 1986 pp. 136-145
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2020430] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2020430, Kapcsolat: 21372582
 10. Dwight Bolinger. Accents that determine stress. (1980) Megjelent: The relationship of verbal and nonverbal communication pp. 37-47
  Könyvrészlet[21312794] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21312794, Kapcsolat: 21312794
 11. Dr. Budai László. Grammatikai kontrasztivitás és hibaelemzés az alap- és középfokú angolnyelv-oktatásban. (1979) ISBN:9631739503
  Könyv[21427034] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21427034, Kapcsolat: 21427034
 12. Dwight Bolinger. Intonation across languages. (1978) Megjelent: Universals of human language, Volume 2, Phonology pp. 471-524
  Könyvrészlet[21312792] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21312792, Kapcsolat: 21312792
Varga László. Egy kontrasztív analízis végeredménye: magyar anyanyelvűek várható hibái az angol szintagmák és mondatok hangsúlyozásában. (1975) MODERN NYELVOKTATÁS 1219-638X 13 3-28, 1476194
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1476194]
 1. Kassai Ilona. Pszicho-szociolingvisztikai jegyzetek az akcentusról. (1995) ÁLTALÁNOS NYELVÉSZETI TANULMÁNYOK 0569-1338 18 103-115
  Folyóiratcikk[21312811] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21312811, Kapcsolat: 21312811
 2. Ilona Kassai. Socio-psycholinguistic notes on foreign accent. (1991) ACTA LINGUISTICA HUNGARICA / ACTA LINGUISTICA ACADEMICA 1216-8076 1588-2624 2560-1016 2559-8201 40 383-400
  Folyóiratcikk[21314716] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21314716, Kapcsolat: 21312809
Varga László. A magyar emelkedő-eső hanglejtés transzfer hatása magyarok angol beszédében. (1976) IDEGEN NYELVEK TANÍTÁSA 0442-0179 19 17-22, 1476243
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1476243]
 1. Kontra M. Módszertani megjegyzések az amerikai magyar eldöntendő kérdőintonáció kapcsán. (1995) Megjelent: Kétnyelvűség és magyar nyelvhasználat pp. 271-285
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[193240] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 193240, Kapcsolat: 21312814
László Varga. Contrastive linguistics and the approximative system. (1977) ENGLISH TEACHING FORUM 1559-663X 1559-6621 15 38-39, 1476253
Folyóiratcikk/Rövid közlemény (Folyóiratcikk)/Tudományos[1476253]
 1. Prajapati Sah. Contrastive analysis, error analysis and transformational generative theory: Some methodological issues in the theory of 2nd language teaching. (1981) IRAL-INTERNATIONAL REVIEW OF APPLIED LINGUISTICS IN LANGUAGE TEACHING 0019-042X 1613-4141 19 95-112
  Folyóiratcikk[21312819] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21312819, Kapcsolat: 21312819
Varga László. Az ellentéti hangsúly különleges helye. (1979) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 75 332-334, 1476633
Folyóiratcikk/Rövid közlemény (Folyóiratcikk)/Tudományos[1476633]
 1. Peredy Márta. Nincs van. (2010) LINGDOK: NYELVÉSZ-DOKTORANDUSZOK DOLGOZATAI 1587-3226 9 145-171
  Folyóiratcikk[22562899] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22562899, Kapcsolat: 22562899
 2. Siptár P et al. The phonology of Hungarian. (2000) ISBN:019823841X
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[194228] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 194228, Kapcsolat: 21313357
 3. Kálmán L et al. A hangsúly. (1994) Megjelent: Strukturális Magyar Nyelvtan 2. Fonológia pp. 393-467
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1874622] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1874622, Kapcsolat: 21313356
 4. Prószéky Gábor. Határozók, szabad határozók. (1989) ÁLTALÁNOS NYELVÉSZETI TANULMÁNYOK 0569-1338 17 p. 213
  Folyóiratcikk[11303422] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 11303422, Kapcsolat: 21313355
 5. KORNAI A et al. Hungarian sentence intonation. (1988) Megjelent: Autosegmental Studies on Pitch Accent pp. 183-195
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1762368] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1762368, Kapcsolat: 22562904
 6. Kálmán László et al. Hogy intonál a magyar?. (1985) NYELVTUD KÖZL 87 293-310
  Folyóiratcikk[21314234] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21314234, Kapcsolat: 21313354
László Varga. A contrastive analysis of English and Hungarian word stress. (1980) Megjelent: Studies in English and Hungarian contrastive linguistics pp. 233-244, 1476639
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1476639]
 1. Wacha B. Időbeliség és aspektualitás a magyarban. (2001) ISBN:963057795X
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[194509] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 194509, Kapcsolat: 21313360
László Varga. Observations on negation in Hungarian and English. (1980) ACTA LINGUISTICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEI 0001-5946 30 1-2 67-96, 1476635
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1476635]
 1. Payne J et al. Negation and focus in Hungarian: An optimality theory account. (2000) TRANSACTIONS OF THE PHILOLOGICAL SOCIETY 0079-1636 1467-968X 98 1 185-230
  Folyóiratcikk[22376573] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22376573, Kapcsolat: 21360532
 2. István Bujdosó. The Negator-Projection. (1997) Megjelent: DOCSYMP: Graduate Students' First Linguistics Symposium, Proceedings pp. 20-34
  Egyéb konferenciaközlemény[23017237] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23017237, Kapcsolat: 23017237
 3. Laurence R. The Said and the Unsaid. (1992) Megjelent: SALT II Proceedings from the Second Conference on Semantics and Linguistic Theory, Held at the Ohio State University, May 1-3, ... pp. 163-192
  Könyvrészlet[21360535] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21360535, Kapcsolat: 21360535
 4. Laurence R. A natural history of negation. (1989) ISBN:0226353370
  Könyv[21360530] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21360530, Kapcsolat: 21360530
László Varga. D.L. Bolinger and L.S. Hultzén on accent. (1981) ANNALES UNIVERSITATIS SCIENTIARUM BUDAPESTINENSIS DE ROLANDO EÖTVÖS NOMINATAE - SECTIO LINGUISTICA 0572-7251 12 85-91, 1476647
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1476647]
 1. É Kiss Katalin. Még egyszer a mondat intonációjáról és hangsúlyozásáról. (1988) NYELVTUD KÖZL 89 1-52
  Folyóiratcikk[21314236] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21314236, Kapcsolat: 21314728
Varga László. A magyar intonáció -- funkcionális szempontból. (1981) NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 0029-6791 83 313-339, 1476653
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1476653]
 1. Markó Alexandra. Kérdő megnyilatkozások a spontán beszédben. (2013) BESZÉDKUTATÁS 1218-8727 2013 42-59
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2420543] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2420543, Kapcsolat: 24075134
 2. Baditzné Pálvölgyi Kata. Spanish Intonation of Hungarian Learners of Spanish: Yes-or-no Questions: Biblioteca Phonica, 15. (2012)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1926837] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1926837, Kapcsolat: 22247962
 3. Hunyadi László. Frázisstruktúra és prozódia: interfész vagy közös kognitív alapok?. (2011) ÁLTALÁNOS NYELVÉSZETI TANULMÁNYOK 0569-1338 23 141-189
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24954742] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24954742, Kapcsolat: 24954742
 4. Markó Alexandra. Eldöntendő kérdések a spontán beszédben. (2009) Megjelent: Diskurzus a grammatikában - grammatika a diskurzusban pp. 21-29
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1205263] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1205263, Kapcsolat: 21314678
 5. Markó Alexandra. Kérdő funkciójú hanglejtésformák a spontán beszédben. (2007) BESZÉDKUTATÁS 1218-8727 2007 59-74
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1116783] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1116783, Kapcsolat: 21331419
 6. Ivan Fónagy et al. Functions of intonation. (2006) Megjelent: Prosody and Syntax: Cross-linguistic Perspectives pp. 19-46
  Könyvrészlet[22563167] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22563167, Kapcsolat: 22563139
 7. Markó Alexandra. A spontán beszéd néhány szupraszegmentális jellegzetessége: Monologikus és dialogikus szövegek összevetése, valamint a hümmögés vizsgálata. (2005)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1116513] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1116513, Kapcsolat: 22562961
 8. É Kiss K et al. Új magyar nyelvtan. (2003) ISBN:9633895219
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1094399] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1094399, Kapcsolat: 21383486
 9. Hunyadi László. Mondathangsúly a magyarban. (2003) Megjelent: Szöveggyűjtemény a fonetika tanulmányozásához pp. 123-132
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[21314653] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21314653, Kapcsolat: 21314653
 10. Ivan Fónagy. Des fonctions de l'intonation: Essai de synthèse. (2003) FLAMBEAU 0285-0621 29 1-20
  Folyóiratcikk[21355406] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21355406, Kapcsolat: 21355406
 11. Péter Mihály. Az érzelemkifejező intonáció nyelvi státusáról. (2003) Megjelent: Szöveggyűjtemény a fonetika tanulmányozásához pp. 178-187
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[21314669] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21314669, Kapcsolat: 21314669
 12. Elekfi L et al. Az értelmes beszéd hangzása. (2003) ISBN:9639225096
  Könyv/Nem besorolt (Könyv)/Tudományos[195075] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 195075, Kapcsolat: 21314626
 13. László Hunyadi. Hungarian Sentence Prosody and Universal Grammar. (2002) ISBN:3631382510
  Könyv[21438578] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21438578, Kapcsolat: 21438578
 14. Wacha B. Időbeliség és aspektualitás a magyarban. (2001) ISBN:963057795X
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[194509] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 194509, Kapcsolat: 21314598
 15. Hunyadi László. A hatókör prozódiája.. (2001) Megjelent: Újabb tanulmányok a strukturális magyar nyelvtan és a nyelvtörténet köréből. Kiefer Ferenc tiszteletére barátai és tanítványai pp. 324-343
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1690110] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1690110, Kapcsolat: 21314586
 16. Papp Szilvia. Stable and developmental optionality in native and non-native Hungarian grammars. (2000) SECOND LANGUAGE RESEARCH 0267-6583 1477-0326 16 2 173-200
  Folyóiratcikk[24267509] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24267509, Kapcsolat: 21372619
 17. É Kiss Katalin et al. Új magyar nyelvtan. (1998) ISBN:9633793270
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[17227] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 17227, Kapcsolat: 21314576
 18. Kátainé Koós Ildikó. Kommunikációs keret az első életévben. (1998) BESZÉDKUTATÁS 1218-8727 1998 58-67
  Folyóiratcikk[21314573] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21314573, Kapcsolat: 21314573
 19. Ivan Fónagy. Intonation in Hungarian. (1998) Megjelent: Intonation systems. A survey of twenty languages pp. 328-344
  Könyvrészlet[21314581] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21314581, Kapcsolat: 21314581
 20. Németh T. Enikő. A szóbeli diskurzusok megnyilatkozás-példányokra tagolása. (1996) ISBN:9630573296
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1413759] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1413759, Kapcsolat: 21314570
 21. Hunyadi László. Mondathangsúly a magyarban. (1995) BESZÉDKUTATÁS 1218-8727 1995 32-45
  Folyóiratcikk[21314566] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21314566, Kapcsolat: 21314566
 22. Bolla Kálmán. Szupraszegmentállis elemzések. (1992) EGYETEMI FONETIKAI FÜZETEK 0238-549X 7 1-220
  Folyóiratcikk[21321200] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21321200, Kapcsolat: 21314435
 23. Robert Hetzron. Prosodic morphemes in Hungarian. (1992) Megjelent: Volume Four: The structure of Hungarian pp. 141-156
  Könyvrészlet[21314562] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21314562, Kapcsolat: 21314562
 24. Kenesei I. Az alárendelt mondatok szerkezete. (1992) Megjelent: Strukturális magyar nyelvtan 1. Mondattan pp. 529-713
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1819121] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1819121, Kapcsolat: 21314565
 25. Péter Mihály. A nyelvi érzelemkifejezés eszközei és módjai. (1991) ISBN:963183560X
  Könyv[21314359] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21314359, Kapcsolat: 21314359
 26. Ivan Fónagy. On status and functions of intonation. (1989) ACTA LINGUISTICA HUNGARICA / ACTA LINGUISTICA ACADEMICA 1216-8076 1588-2624 2560-1016 2559-8201 39 53-92
  Folyóiratcikk[21355407] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21355407, Kapcsolat: 21355407
 27. Kenesei I. Logikus-e a magyar szórend?. (1989) ÁLTALÁNOS NYELVÉSZETI TANULMÁNYOK 0569-1338 17 105-152
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1149575] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1149575, Kapcsolat: 21314352
 28. Prószéky Gábor. Határozók, szabad határozók. (1989) ÁLTALÁNOS NYELVÉSZETI TANULMÁNYOK 0569-1338 17 p. 213
  Folyóiratcikk[11303422] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 11303422, Kapcsolat: 21314353
 29. Kálmán C György et al. A magyar segédigék rendszere. (1989) ÁLTALÁNOS NYELVÉSZETI TANULMÁNYOK 0569-1338 17 p. 49
  Folyóiratcikk[11303415] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 11303415, Kapcsolat: 21314351
 30. Wacha Imre. A hangképzés kommunikatív szerepe a beszédfolyamatban, különös tekintettel a nyelvi rétegződésre és az elhangzó beszéd stílusszintjeire. (1989) EGYETEMI FONETIKAI FÜZETEK 0238-549X 2 121-139
  Folyóiratcikk[21314355] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21314355, Kapcsolat: 21314355
 31. Kontra Miklós. Szöveglejegyzési és elemzési kérdésekről a gazdagréti felvételek kapcsán. (1988) Megjelent: Beszélt nyelvi tanulmányok pp. 59-75
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[21652947] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21652947, Kapcsolat: 21314350
 32. É Kiss Katalin. Még egyszer a mondat intonációjáról és hangsúlyozásáról. (1988) NYELVTUD KÖZL 89 1-52
  Folyóiratcikk[21314236] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21314236, Kapcsolat: 21314236
 33. KORNAI A et al. Hungarian sentence intonation. (1988) Megjelent: Autosegmental Studies on Pitch Accent pp. 183-195
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1762368] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1762368, Kapcsolat: 21372583
 34. Kálmán László et al. Hogy intonál a magyar?. (1985) NYELVTUD KÖZL 87 293-310
  Folyóiratcikk[21314234] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21314234, Kapcsolat: 21314234
 35. Zeman László. Hang és jelentés. (1985) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 81 42-63
  Folyóiratcikk[21314235] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21314235, Kapcsolat: 21314235
Varga László. A magyar névszói állítmány kérdéséhez. (1981) NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 0029-6791 83 79-95, 1476654
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1476654]
 1. Wacha B. Idő-keretmondatok. (2007) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 103 1 38-55
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[196339] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 196339, Kapcsolat: 22562942
 2. Wacha B. Időbeliség és aspektualitás a magyarban. (2001) ISBN:963057795X
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[194509] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 194509, Kapcsolat: 21314714
 3. Lengyel Klára. Az állítmány. (2000) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 124 47-59
  Folyóiratcikk[21691629] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21691629, Kapcsolat: 21314684
 4. Lengyel Klára. Az állítmány. (2000) Megjelent: Magyar grammatika pp. 394-404
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2070225] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2070225, Kapcsolat: 22240037
 5. Lengyel Klára. A segédigék és származékaik. (2000) Megjelent: Magyar grammatika pp. 254-260
  Könyvrészlet[22240034] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22240034, Kapcsolat: 22240034
 6. Wacha Balázs. Egyszeriség, ismétlődés. (1993) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 117 3 347-360
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24391981] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24391981, Kapcsolat: 21314680
Varga László. Angol intonációs tananyagminimum. (1981) MODERN NYELVOKTATÁS 1219-638X 18 149-174, 1476643
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1476643]
 1. Kassai Ilona. Pszicho-szociolingvisztikai jegyzetek az akcentusról. (1995) ÁLTALÁNOS NYELVÉSZETI TANULMÁNYOK 0569-1338 18 103-115
  Folyóiratcikk[21312811] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21312811, Kapcsolat: 21314719
 2. Ilona Kassai. Socio-psycholinguistic notes on foreign accent. (1991) ACTA LINGUISTICA HUNGARICA / ACTA LINGUISTICA ACADEMICA 1216-8076 1588-2624 2560-1016 2559-8201 40 383-400
  Folyóiratcikk[21314716] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21314716, Kapcsolat: 21314716
Varga László. A topicról és a fókusz utáni elemek sorrendjéről (egy szintaktikai modell kapcsán). (1981) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 77 198-200, 1476655
Folyóiratcikk/Rövid közlemény (Folyóiratcikk)/Tudományos[1476655]
 1. Surányi B. Freedom of Word Order and Domains for Movement: A flexible syntax of Hungarian. (2011)
  Disszertáció/MTA Doktora (Disszertáció)/Tudományos[1435327] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1435327, Kapcsolat: 21395273
 2. Katalin É. The structure of the Hungarian VP revisited. (2008) Megjelent: Approaches to Hungarian 10. pp. 31-58
  Könyvrészlet[21405058] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21405058, Kapcsolat: 21405058
 3. É. Kiss K. Free word order, (non-)configurationality and phases. (2008) LINGUISTIC INQUIRY 0024-3892 39 3 441-474
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[196753] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 196753, Kapcsolat: 21403045
 4. É Kiss. Az ige utáni szabad szórend magyarázata. (2007) NYELVTUD KÖZL 104 124-152
  Folyóiratcikk[21314062] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21314062, Kapcsolat: 21314062
 5. Surányi Balázs. Word order in Hungarian exclamatives. (2006) ACTA LINGUISTICA HUNGARICA / ACTA LINGUISTICA ACADEMICA 1216-8076 1588-2624 2560-1016 2559-8201 53 393-432
  Folyóiratcikk[20712701] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20712701, Kapcsolat: 21403041
 6. É. Kiss K. Focussing as predication. (2006) Megjelent: The architecture of focus pp. 169-194
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[196206] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 196206, Kapcsolat: 21403036
 7. ÉKiss K. Event types and discourse linking in Hungarian. (2005) LINGUISTICS 0024-3949 1613-396X 43 1 131-154
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[195889] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 195889, Kapcsolat: 21403049
 8. É Kiss K et al. Új magyar nyelvtan. (2003) ISBN:9633895219
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1094399] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1094399, Kapcsolat: 21383494
 9. É. Kiss K. Az ige-igekötő sorrend egy lehetséges magyarázata. (2002) Megjelent: A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei V. pp. 65-76
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[194992] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 194992, Kapcsolat: 21451449
 10. Payne J et al. Negation and focus in Hungarian: An optimality theory account. (2000) TRANSACTIONS OF THE PHILOLOGICAL SOCIETY 0079-1636 1467-968X 98 1 185-230
  Folyóiratcikk[22376573] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22376573, Kapcsolat: 21314038
 11. Kersti Börjars. On the justification for functional categories in LFG. (1999)
  Egyéb[21403131] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21403131, Kapcsolat: 21403131
 12. É Kiss Katalin et al. Új magyar nyelvtan. (1998) ISBN:9633793270
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[17227] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 17227, Kapcsolat: 21314031
 13. Katalin É. Multiple topic, one focus?. (1998) ACTA LINGUISTICA HUNGARICA / ACTA LINGUISTICA ACADEMICA 1216-8076 1588-2624 2560-1016 2559-8201 45 3-29
  Folyóiratcikk[21314033] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21314033, Kapcsolat: 21314033
 14. É Kiss Katalin. Identificational Focus versus Information Focus. (1998) LANGUAGE 0097-8507 1535-0665 74 2 245-273
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[17127] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 17127, Kapcsolat: 21313911
 15. Roberts C. Focus, the Flow of Information, and Universal Grammar. (1997) Megjelent: The Limits of Syntax pp. 109-150
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[11304337] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 11304337, Kapcsolat: 21313849
 16. É Kiss Katalin. NP-Movement, WH-Movement and Scrambling in Hungarian. (1995) Megjelent: Discourse Configurational Languages pp. 207-243
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[17209] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 17209, Kapcsolat: 22562952
 17. É Kiss Katalin. Sentence Structure and Word Order. (1994) Megjelent: The syntactic structure of Hungarian pp. 1-90
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[17207] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 17207, Kapcsolat: 21313838
 18. Katalin É. Move-alpha and scrambling in Hungarian. (1992) Megjelent: The structure of Hungarian pp. 67-98
  Könyvrészlet[21451447] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21451447, Kapcsolat: 21451447
 19. É. Kiss K. Az egyszerű mondat szerkezete. (1992) Megjelent: Strukturális magyar nyelvtan 1. Mondattan pp. 79-179
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1819122] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1819122, Kapcsolat: 21313769
 20. Prószéky Gábor. Határozók, szabad határozók. (1989) ÁLTALÁNOS NYELVÉSZETI TANULMÁNYOK 0569-1338 17 p. 213
  Folyóiratcikk[11303422] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 11303422, Kapcsolat: 21313500
 21. Ilona Kassai et al. A comparison of Finnish and Hungarian intonation. (1989) URAL-ALTAISCHE JAHRBUCHER NEUE FOLGE 0174-0652 61 65-78
  Folyóiratcikk[21313703] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21313703, Kapcsolat: 21313703
 22. É Kiss Katalin. Még egyszer a mondat intonációjáról és hangsúlyozásáról. (1988) NYELVTUD KÖZL 89 1-52
  Folyóiratcikk[21314236] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21314236, Kapcsolat: 21313498
 23. Kassai Ilona et al. Különbségek vagy hasonlóságok? (A magyar és a finn intonáció összevetése). (1984) MAGYAR FONETIKAI FÜZETEK 0134-1545 13 137-151
  Folyóiratcikk[21451438] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21451438, Kapcsolat: 21451438
Varga László. D.L. Bolinger és L.S. Hultzén az intonációról. (1981) FILOLÓGIAI KÖZLÖNY 0015-1785 27 184-193, 1476650
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1476650]
 1. Kálmán László et al. Hogy intonál a magyar?. (1985) NYELVTUD KÖZL 87 293-310
  Folyóiratcikk[21314234] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21314234, Kapcsolat: 21314725
Varga László. Két szintaktikai pozícióról. (1982) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 78 159-169, 1476656
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1476656]
 1. Laczkó Tibor. Aspects of Hungarian Syntax from a Lexicalist Perspective. (2018)
  Disszertáció/MTA Doktora (Disszertáció)/Tudományos[27012018] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27012018, Kapcsolat: 27174334
 2. Gyuris B et al. Approaching the prosody of Hungarian wh-exclamatives. (2014) Megjelent: VLlxx: Papers in Linguistics. Presented to László Varga on his 70th Birthday pp. 333-349
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2493920] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2493920, Kapcsolat: 23487969
 3. Gärtner Hans-Martin et al. Pragmatic Markers in Hungarian: Some Introductory Remarks. (2012) ACTA LINGUISTICA HUNGARICA / ACTA LINGUISTICA ACADEMICA 1216-8076 1588-2624 2560-1016 2559-8201 59 4 387-426
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2165771] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2165771, Kapcsolat: 24954976
 4. Bródy Mihály et al. A kimerítő felsorolás értelmezésű fókusz: válasz. (2011) ÁLTALÁNOS NYELVÉSZETI TANULMÁNYOK 0569-1338 23 265-279
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24954944] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24954944, Kapcsolat: 24954944
 5. Kenesei István. Multiple focus and multiple negation in Hungarian.. (2009) LINGUA 0024-3841 119 564-591
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20921518] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20921518, Kapcsolat: 21448775
2021-04-18 00:45