Eőry Vilma. Erős vár a mi Istenünk: Luther "Ein feste Burg" című énekének történeti és stilisztikai áttekintése a magyar zsoltárirodalomban. (1984) Megjelent: Tanulmányok a lutheri reformáció történetéből pp. 263-282, 2470482
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2470482]
 1. H. Hubert Gabriella. A régi magyar gyülekezeti ének. (2004) ISBN:9639104914; 9639104906
  Kézikönyv (Könyv) | Tudományos[1189274] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1189274, Kapcsolat: 24403910
Eőry Vilma. A cím mint tulajdonnév. (1989) Megjelent: Névtudomány és művelődéstörténet pp. 373-376, 2810094
Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[2810094]
 1. Vácziné Takács Edit. Az írói névadás sajátosságai Karinthy Frigyes művei alapján. (2018) ISBN:9789634890058
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[3430138] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3430138, Kapcsolat: 27726702
Eőry V. Nyelvi norma - stílusnorma. (1992) Megjelent: Normatudat, nyelvi norma pp. 31-40, 192716
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[192716]
 1. Szikszainé Nagy Irma. Magyar stilisztika. (2007) ISBN:9789633899045; 9633899048
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[2551191] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2551191, Kapcsolat: 10303965
 2. Wacha Imre. A nyilvános megszólalás követelményei és gondjai: az „Édes anyanyelvünk” versenyek és a retorika kapcsolata. (2007) Megjelent: A nyelv legféltőbb kincsünk: az „Édes anyanyelvünk” verseny 35 éve pp. 55-98
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[23115853] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23115853, Kapcsolat: 10303964
 3. Minya Károly. Rendszerváltás - normaváltás: A magyar nyelvművelés története, elvei és vitái 1989-től napjainkig. (2005) ISBN:9637094385
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2446290] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2446290, Kapcsolat: 10303966
 4. Minya Károly. A nyelvművelés elmélete és gyakorlata. (2005) Megjelent: Jelentés a magyar nyelvről pp. 21-36
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2446365] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2446365, Kapcsolat: 10303967
 5. Simon Szabolcs. Nyelvi változók a szlovákiai magyar sajtóban. (1998) Megjelent: Nyelvi változó - nyelvi változás pp. 123-139
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[24384678] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24384678, Kapcsolat: 24563394
Eőry V. A nyelvművelés új feladatairól. (1993) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 117 453-455, 192887
Rövid közlemény (Folyóiratcikk) | Tudományos[192887]
 1. Sándor Klára. Nyelvtervezés, nyelvpolitika, nyelvművelés. (2006) Megjelent: Magyar nyelv pp. 958-995
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2769282] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2769282, Kapcsolat: 10304313
 2. Minya Károly. Rendszerváltás - normaváltás: A magyar nyelvművelés története, elvei és vitái 1989-től napjainkig. (2005) ISBN:9637094385
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2446290] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2446290, Kapcsolat: 10304314
 3. Sándor Klára. Nyelvművelés és ideológia. (2001) Megjelent: Nyelv, nyelvi jogok, oktatás pp. 153-216
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2770949] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2770949, Kapcsolat: 24562831
Balázs Géza. Jókai--szótár L-Z.. (1994) ISBN:9638350636, 2325604
Kézikönyv (Könyv) | Tudományos[2325604]
 1. Eőry Vilma. Über die Schriftstellerwörterbücher. (2012) Megjelent: Hungarian Lexicography II.Monolingual and Special Dictionaries pp. 255-267
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[23138482] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23138482, Kapcsolat: 23138482
 2. Beke József. Zrínyi-szótár. Zrínyi Miklós életművének magyar szókészelte. (2004)
  Kézikönyv (Könyv) | Tudományos[24066575] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24066575, Kapcsolat: 24066942
 3. Adamikné Jászó Anna. 33 téma a szövegértő olvasás fejlesztésére - Az esszéírás tanításával -: A középiskolás korosztálynak. (2004) ISBN:9633466431
  Oktatási anyag (Könyv) | Oktatási[3362972] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3362972, Kapcsolat: 24066941
 4. (de). Jókai-szótár. (1994) ÚJ MAGYARORSZÁG 1215-0185 1994 júl.11. p. 13
  Ismertetés (Folyóiratcikk) | Ismeretterjesztő[24066943] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24066943, Kapcsolat: 24066943
Eőry V. A szöveg mondatainak kapcsolódása és a szövegszerkezet. (1994) ACTA ACADEMIAE PAEDAGOGICAE AGRIENSIS NOVA SERIES: SECTIO LINGVISTICA HUNGARICA (1993-1998) 1216-5964 12 23-34, 193111
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[193111]
 1. Petőcz Éva. A nyelvi hiány fogalmának szövegtani értelmezése. (2002)
  Könyv[20643484] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20643484, Kapcsolat: 10304790
Eőry V et al. Jókai-szótár 1-2.. (1994), 192965
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[192965]
 1. Büky László. Versek, szavak szerkezetek Weöres Sándor lírájában, 212 lap. (2019) ISBN:9786155597114
  Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[30844699] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30844699, Kapcsolat: 28747379
 2. Lőrincz Gábor. Az írói szótárak hasznáról és alkalmazhatóságáról az anyanyelvoktatásban, különös tekintettel az Arany-szótárra. (2018) Megjelent: Aranyul – magyarul pp. 71-94
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[27657569] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27657569, Kapcsolat: 27733120
 3. Balázs Géza. Arany János szókincse, költői szótára. (2017) E-NYELV.HU MAGAZIN 2063-6113 2017 1
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27044928] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27044928, Kapcsolat: 27311156
 4. Mártonfi Attila. Számítógép és írói szótár – különös tekintettel a készülő József Attila szótárra. (2014) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 110 1 30-46
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2707433] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2707433, Kapcsolat: 26646109
J Soltész Katalin. Jókai--szótár A-K.. (1994) ISBN:9638350628, 2325603
Kézikönyv (Könyv) | Tudományos[2325603]
 1. Eőry Vilma. Über die Schriftstellerwörterbücher. (2012) Megjelent: Hungarian Lexicography II.Monolingual and Special Dictionaries pp. 255-267
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[23138482] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23138482, Kapcsolat: 23138481
 2. Beke József. Zrínyi-szótár. Zrínyi Miklós életművének magyar szókészelte. (2004)
  Kézikönyv (Könyv) | Tudományos[24066575] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24066575, Kapcsolat: 24066575
 3. Adamikné Jászó Anna. 33 téma a szövegértő olvasás fejlesztésére - Az esszéírás tanításával -: A középiskolás korosztálynak. (2004) ISBN:9633466431
  Oktatási anyag (Könyv) | Oktatási[3362972] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3362972, Kapcsolat: 24066572
 4. (de). Jókai-szótár. (1994) ÚJ MAGYARORSZÁG 1215-0185 1994 júl.11. p. 13
  Ismertetés (Folyóiratcikk) | Ismeretterjesztő[24066943] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24066943, Kapcsolat: 24066577
Eőry V. Stílusrétegek - szövegtípusok. (1995) Megjelent: Emlékkönyv Szathmári István hetvenedik születésnapjára pp. 128-133, 193275
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[193275]
 1. Szikszainé Nagy Irma. Magyar stilisztika. (2007) ISBN:9789633899045; 9633899048
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[2551191] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2551191, Kapcsolat: 10305135
 2. Szathmári I. A magyar stilisztika. (2005)
  Könyv[10305137] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 10305137, Kapcsolat: 10305137
 3. L Aczél Petra. A retorikai kommunikáció - a retorikai szituáció. (2004) Megjelent: Stílus és anyanyelv : tanulmányok : a XII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásaiból : a XIII. Magyar Alkalmazott... pp. 293-299
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2210770] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2210770, Kapcsolat: 10305136
Eőry V. A szövegszerkezeti alapegységek és a szövegtipológia. (1996) Megjelent: Absztrakció és valóság pp. 91-96, 1815624
Nem besorolt (Könyvrészlet) | Tudományos[1815624]
 1. Nagy L János. Kettős szillogizmus. (2008) Megjelent: Alakzatlexikon : A retorikai és stilisztikai alakzatok kézikönyve pp. 327-332
  Szócikk (Könyvrészlet) | Tudományos[24401345] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24401345, Kapcsolat: 24401345
Eőry V. Szövegtipológia - stílustipológia. (1996) Megjelent: Hol tart ma a stilisztika? pp. 138-151, 1824037
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1824037]
 1. Bartha Csilla et al. Stílus a szociolingvisztikában, stílus az interakcióban. (2021) Megjelent: Tanulmányok a budapesti beszédről pp. 261-296
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[32113127] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32113127, Kapcsolat: 30219707
 2. Pap Kinga. A nyelvi agresszió természetrajzához. (2021) ISBN:9786155753732
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[32341302] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32341302, Kapcsolat: 30904992
 3. Csontos Nóra. Szakszöveg-tipológia: Szakszövegtípusok vizsgálata társas-kognitív keretben. (2020) ISBN:9789634147152
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[31645961] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31645961, Kapcsolat: 30027230
 4. Kuna Ágnes et al. Műfaj, szövegtípus, szövegfajta. Nézőpontok, kategóriák, modellek a szövegnyelvészeti kutatásban: Bevezetés. (2017) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 113 3 257-275
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3274372] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3274372, Kapcsolat: 26863171
 5. Méri E. Szerzőség kérdésének vizsgálata forma- és tartalomelemzéssel. (2011) Megjelent: Az alkalmazott nyelvészet integritásának kérdései: az alkalmazott nyelvészeti tanszékek első országos találkozója című tudomány... pp. 188-197
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[21852882] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21852882, Kapcsolat: 21852882
 6. Szikszainé Nagy Irma. Magyar stilisztika. (2007) ISBN:9789633899045; 9633899048
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[2551191] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2551191, Kapcsolat: 21852874
 7. Fehér E. Nincs cím. (2006) Megjelent: Szöveg és típus. Szövegtipológiai tanulmányok p. 27
  Könyvrészlet[21852875] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21852875, Kapcsolat: 21852875
 8. Tolcsvai Nagy G. Nincs cím. (2006) Megjelent: Szöveg és típus. Szövegtipológiai tanulmányok p. 64
  Könyvrészlet[10307858] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 10307858, Kapcsolat: 21852876
 9. Pethő József. A halmozás alakzata: A halmozás fogalmának, típusainak és funkcióinak vizsgálata (Krúdy Gyula Szindbád ifjúsága című kötete alapján). (2004) ISBN:9630581515
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[1412232] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1412232, Kapcsolat: 21852878
 10. Czetter I. Újjá teremteni. Bejegyzéstípusok és stílusszerkezeti jellemzőik Illyés Gyula naplóköteteiben. (2002) FORRÁS: IRODALOM-MŰVÉSZET-TUDOMÁNY 0133-056X 1418-1568 34 11 61-71
  Szakcikk (Folyóiratcikk)[21852877] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21852877, Kapcsolat: 21852877
 11. Czetter Ibolya. Márai Sándor naplóinak nyelvi világa a retorikai alakzatok tükrében. (2002) ISBN:9630579561
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1998355] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1998355, Kapcsolat: 21852881
 12. Tátrai SZ. Az 'ÉN' az elbeszélésben. A perszonális narráció szövegtani megközelítése. (2002)
  Szakkönyv (Könyv)[21852879] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21852879, Kapcsolat: 21852879
 13. Petőcz Éva. A nyelvi hiány fogalmának szövegtani értelmezése. (2002)
  Könyv[20643484] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20643484, Kapcsolat: 21852880
 14. Heltainé Nagy E. Pragmatika, nyelv és stílus egy mai publicisztikai szövegben. (1999) Megjelent: Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában pp. 130-133
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[194150] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 194150, Kapcsolat: 24563438
Eőry V. Nyelvészet és nyelvművelés Magyarországon. (1997) NYELVÜNK ÉS KULTÚRÁNK 0133-2066 27 70-74, 193657
Rövid közlemény (Folyóiratcikk) | Tudományos[193657]
 1. Sándor Klára. Nyelvtervezés, nyelvpolitika, nyelvművelés. (2006) Megjelent: Magyar nyelv pp. 958-995
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2769282] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2769282, Kapcsolat: 10305900
 2. Sándor Klára. Nyelvművelés és ideológia. (2001) Megjelent: Nyelv, nyelvi jogok, oktatás pp. 153-216
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2770949] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2770949, Kapcsolat: 24562833
Eőry V. A csehországi magyar kisebbség nyelve. (2000) HUNGAROLÓGIA 1217-4343 2 1-2 199-214, 194470
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[194470]
 1. Bíró Ferenc. Adalékok a csehországi magyar fiatalok internetes anyanyelv-használati jellegzetességeihez. (2006) Megjelent: Nyelvi közösségek - nyelvi jogok pp. 43-52
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2469708] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2469708, Kapcsolat: 10308220
 2. Bíró Ferenc. Prágai magyar fiatalok nyelvhasználata a világhálón. (2005) Megjelent: Regionális dialektusok, kisebbségi nyelvhasználat pp. 55-62
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[2469656] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2469656, Kapcsolat: 24562673
 3. Vörös Ferenc. Családnévkutatások Szlovákiában: Szociolingvisztikai tanulmány négy település családnévhasználatának tükrében : Balony, Diósförgepatony, Kiscétény, Nagycétény. (2004) ISBN:807149609X
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1826485] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1826485, Kapcsolat: 10308221
 4. Hasová L. Eine Fernsehdiskussion über interethnische Beziehungen. (2000) Megjelent: Sborník z konference, Polyslav III. Torun, 110-12. München 2000
  Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény) | Tudományos[10308222] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 10308222, Kapcsolat: 10308222
Eőry V. A csehországi magyarok nyelvhasználata. (2002) PRÁGAI TÜKÖR: KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAP 1210-3853 10 1 4-9, 194984
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[194984]
 1. Bíró Ferenc. Adalékok a csehországi magyar fiatalok internetes anyanyelv-használati jellegzetességeihez. (2006) Megjelent: Nyelvi közösségek - nyelvi jogok pp. 43-52
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2469708] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2469708, Kapcsolat: 10309118
 2. Bíró Ferenc. Prágai magyar fiatalok nyelvhasználata a világhálón. (2005) Megjelent: Regionális dialektusok, kisebbségi nyelvhasználat pp. 55-62
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[2469656] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2469656, Kapcsolat: 24562678
Eőry V. A csehországi magyarok nyelvhasználata. (2002) PRÁGAI TÜKÖR: KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAP 1210-3853 10 4 26-33, 194985
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[194985]
 1. Bíró Ferenc. Adalékok a csehországi magyar fiatalok internetes anyanyelv-használati jellegzetességeihez. (2006) Megjelent: Nyelvi közösségek - nyelvi jogok pp. 43-52
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2469708] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2469708, Kapcsolat: 10309119
Eőry V. A nyelv szerepe a nemzetté válásban Csehországban és Magyarországon. A magyar nyelvművelés történelmi indokoltságáról. (2002) Megjelent: Éltető anyanyelvünk : Mai nyelvművelésünk elmélete és gyakorlata pp. 143-148, 1798958
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1798958]
 1. Heltainé Nagy E. A nyelvművelés fogalma és terrénumai. (2007) Megjelent: Műhelytanulmányok a nyelvművelésről pp. 13-26
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[196450] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 196450, Kapcsolat: 21781815
 2. Heltainé Nagy E. Hagyomány, nyelv és nyelvművelés. (2004) Megjelent: A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei VI. pp. 41-52
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[195567] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 195567, Kapcsolat: 21781816
Eőry V. A szótári minősítések és a stílus. (2002) ACTA ACADEMIAE PAEDAGOGICAE AGRIENSIS NOVA SERIES: SECTIO LINGVISTICA HUNGARICA (1993-1998) / AZ ESZTERHÁZY KÁROLY TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI. TANULMÁNYOK A MAGYAR NYELVRŐL 1216-5964 115-127, 194988
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[194988]
 1. Szikszainé Nagy Irma. Magyar stilisztika. (2007) ISBN:9789633899045; 9633899048
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[2551191] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2551191, Kapcsolat: 10309122
 2. Domonkosi Ágnes. Az értékelés és a minősítés a nyelvművelésben.. (2007) Megjelent: Műhelytanulmányok a nyelvművelésről pp. 38-51
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2400652] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2400652, Kapcsolat: 10309123
 3. Lanstyák I. Szlovákiai magyar vonatkozású szócikkek a Magyar értelmező kéziszótár átdolgozott kiadásában. (2004) Megjelent: Tanulmányok a kétnyelvűségről II. p. 166
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[10309583] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 10309583, Kapcsolat: 10309124
Eőry V. Az újságszövegek tipológiájához. Az implicitás egy hír és egy glossza szövegében. (2002) Megjelent: Szöveg az egész világ pp. 176-189, 194983
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[194983]
 1. Fűköh Borbála. Slágerek szövegfelépítése és interpretációs lehetőségeik. (2004) Megjelent: Variabilitás és nyelvhasználat pp. 103-113
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[3034430] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3034430, Kapcsolat: 10309115
 2. Füköh B. Slágerek szövegfelépítése és interpretációs lehetőségeik. (2004) Megjelent: Szemiotikai szövegtan XVI. pp. 63-76
  Könyvrészlet[10309116] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 10309116, Kapcsolat: 10309116
 3. Kiss Jenő. Magyar nyelvtörténet. (2003) ISBN:9633895346; 9789633895344
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[1046408] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1046408, Kapcsolat: 10309117
Eőry V. A csehországi magyarok nyelvhasználata III.. (2003) PRÁGAI TÜKÖR: KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAP 1210-3853 11 1 16-20, 195300
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[195300]
 1. Bíró Ferenc. Adalékok a csehországi magyar fiatalok internetes anyanyelv-használati jellegzetességeihez. (2006) Megjelent: Nyelvi közösségek - nyelvi jogok pp. 43-52
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2469708] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2469708, Kapcsolat: 10309965
Eőry V. A csehországi magyarok nyelvhasználata IV.. (2003) PRÁGAI TÜKÖR: KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAP 1210-3853 11 3 4-8, 195298
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[195298]
 1. Bíró Ferenc. Adalékok a csehországi magyar fiatalok internetes anyanyelv-használati jellegzetességeihez. (2006) Megjelent: Nyelvi közösségek - nyelvi jogok pp. 43-52
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2469708] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2469708, Kapcsolat: 10309964
Eőry V. Alakzat(társulások) a retorizált műfajok szöveg- és stílusstruktúrájában. (2003) Megjelent: A retorikai-stilisztikai alakzatok világa pp. 64-73, 195302
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[195302]
 1. V Raisz Rózsa. Alakzat és szemantika. (2008) Megjelent: Alakzatlexikon : A retorikai és stilisztikai alakzatok kézikönyve pp. 54-56
  Szócikk (Könyvrészlet) | Tudományos[24401308] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24401308, Kapcsolat: 24401308
 2. Szikszainé Nagy Irma. Magyar stilisztika. (2007) ISBN:9789633899045; 9633899048
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[2551191] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2551191, Kapcsolat: 10309966
 3. Kincses Kovács Éva. Az oxymoron mint stiláris alakzat a modern költészetben. (2006) Megjelent: A stilisztikai alakzatok rendszerezése pp. 176-184
  Könyvrészlet[22993298] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22993298, Kapcsolat: 10309967
 4. Erdélyi M. Nincs cím. (2005) IRODALMI SZEMLE: A SZLOVÁKIAI ÍRÓK SZÖVETSÉGÉNEK IRODALMI FOLYÓIRATA 1336-5088 p. 68
  Szakcikk (Folyóiratcikk)[10309968] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 10309968, Kapcsolat: 10309968
 5. VRaisz R. Nincs cím. (2004) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 100 p. 371
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)[10309969] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 10309969, Kapcsolat: 10309969
Eőry V. A nyelvművelés helye a nyelvtudományban. (2004) Megjelent: A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei VI. pp. 33-39, 195614
Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[195614]
 1. Lanstyák István. Általános nyelvi mítoszok. (2007) Megjelent: Műhelytanulmányok a nyelvművelésről pp. 174-212
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2595421] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2595421, Kapcsolat: 10310450
Eőry V. Egy Krúdy-mondatról. Mondatszerkezet, szövegszerkezet, pragmatikai jelentés. (2004) Megjelent: Stílus és jelentés pp. 25-32, 1881983
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1881983]
 1. Simon Szabolcs. A Színek és évek mint az impresszionizmus és a szecesszió regénye: Jegyzetek Kaffka Margit műve szövegtani elemzéséhez. (2015) Megjelent: A párbeszéd eleganciája pp. 191-201
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[24749366] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24749366, Kapcsolat: 24749366
 2. Kelecsényi L. Nincs cím. (2005) ÉLET ÉS IRODALOM 0424-8848 44 p. 23
  Szakcikk (Folyóiratcikk)[22027502] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22027502, Kapcsolat: 22027502
Eőry V. A jó tankönyv nyelvi követelményeinek rendszerezése. (2006) KÖNYV ÉS NEVELÉS: AZ OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET FOLYÓIRATA 0454-3475 8 2 28-33, 196202
Rövid közlemény (Folyóiratcikk) | Tudományos[196202]
 1. Darvas Anikó et al. A tankönyvszövegektől a digitális tananyagok felé. (2020) Megjelent: A nyelv perspektívája az oktatásban. Válogatás a PeLiKon2018 oktatásnyelvészeti konferencia előadásaiból pp. 195-207
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31794446] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31794446, Kapcsolat: 29783215
 2. Fésű Anna Magdolna. A pápaság és a császárság küzdelme – a fogalmi terminologizálódás egy tankönyvcsaládban. (2020) ANYANYELV-PEDAGÓGIA 2060-0623 13 4 p. 1
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31906787] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31906787, Kapcsolat: 29895876
 3. Domonkosi Ágnes. Szövegtípus és tudásátadás, avagy lehetne-e tankönyv egy meseregény?. (2017) Megjelent: A tankönyvkutatás szakmai, módszertani kérdései pp. 135-149
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3325855] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3325855, Kapcsolat: 27734501
Eőry V. Az alakzatok és a norma. (2006) Megjelent: A stilisztikai alakzatok rendszerezése pp. 43-48, 1784339
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1784339]
 1. Szikszainé Nagy Irma. Magyar stilisztika. (2007) ISBN:9789633899045; 9633899048
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[2551191] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2551191, Kapcsolat: 21751189
Eőry V. A nyelvművelés segédeszközei: szótárak, nyelvtanok, nyelvészeti szakirodalom. (2007) Megjelent: Műhelytanulmányok a nyelvművelésről pp. 87-94, 196498
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[196498]
 1. Lanstyák István. Nyelvalakítás és nyelvi problémák. (2018) ISBN:9788089978007
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[30337814] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30337814, Kapcsolat: 27738194
Eőry V et al. Értelmező szótár+ I-II.. (2007), 196304
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[196304]
 1. Magay Tamás. Zöldgallytörés, avagy minden, amit a szótárírásról tudni érdemes. (2020) ISBN:9789634545811
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[31682133] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31682133, Kapcsolat: 29551641
 2. Máté Réka et al. The pluricentricity of Hungarian from a Transcarpathian point of view as demonstrated by family names. (2020) Megjelent: Hungarian as a Pluricentric Language in Language and Literature pp. 55-68
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31342698] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31342698, Kapcsolat: 29063759
 3. Pesti János. Pesti János írja. (2020) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 116 4 508-510
  Hozzászólás, helyreigazítás (Folyóiratcikk) | Tudományos[31790651] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31790651, Kapcsolat: 29763234
 4. Tóth Etelka. Miért nehéz a nyelvtörténet?. (2020) Megjelent: Nyelv, kultúra, identitás. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben pp. https://mersz.hu/hivatkozas/m715nyki4sznny_115-https://mersz.hu/hivatkozas/m715nyki4sznny_121
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31367233] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31367233, Kapcsolat: 29089629
 5. Bérces Edit. Magyar sportlexikográfia. (2020) Megjelent: Magyar szaklexikográfia pp. 322-341
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31157540] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31157540, Kapcsolat: 28827546
 6. Lőrincz Gábor. Fordított tankönyvek a kisebbségi iskolai nyelvi tájképben. (2020) Megjelent: Tankönyvkutatás – fordított tankönyvek – kétnyelvűség pp. 75-98
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31828230] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31828230, Kapcsolat: 29793437
 7. Tóth Julianna Nikolett. Az irodalmi többnyelvűség stilisztikai megjelenése Domonkos István: Kormányeltörésben és Tawada Yōko: A követ című műveiben. (2020) TÁVOL-KELETI TANULMÁNYOK 2060-9655 11 2019/2 153-187
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31873565] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31873565, Kapcsolat: 30073099
 8. Juhász Valéria et al. Szókincs-aktivizáló és szókincsbővítő játékok a szövegértés-fejlesztés megsegítésére. (2019) Megjelent: Szövegértés-fejlesztés a könyvtárban pp. 135-179
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30830781] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30830781, Kapcsolat: 29002698
 9. Kiss Gábor. Nagy magyar tájszótár: 55 000 népies, tájnyelvi és archaikus szó magyarázata. (2019) ISBN:9789634091912
  Kézikönyv (Könyv) | Tudományos[30716638] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30716638, Kapcsolat: 28205881
 10. Bősze Péter. Magyar orvosi nyelv. (2019) ISBN:9789632266886
  Kézikönyv (Könyv) | Tudományos[30323918] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30323918, Kapcsolat: 27725823
 11. M. Pintér Tibor. Magyar nyelv a határon: A Termini magyar–magyar szótár. 2. rész. (2019) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 115 4 473-479
  Rövid közlemény (Folyóiratcikk) | Tudományos[30981175] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30981175, Kapcsolat: 28739369
 12. H. Tóth István. Helyesírási alapelveink és proverbiumaink együttműködése. (2019) Megjelent: Szabályzat, oktatás, gyakorlat. Helyesírásról sokszínűen pp. 205-216
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30933176] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30933176, Kapcsolat: 28452181
 13. Bősze Péter. Ez is, az is: Hozzászólások. (2019) MAGYAR ORVOSI NYELV 1588-3191 19 2 89-91
  Hozzászólás, helyreigazítás (Folyóiratcikk) | Tudományos[31283927] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31283927, Kapcsolat: 28957601
 14. Fábián Zsuzsanna. A Fregoli családnévből származó szavak a magyar nyelvben. (2019) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 115 3 283-297
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30879523] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30879523, Kapcsolat: 28452053
 15. Bakaja Zoltán. A Bhagavad-gītā As It Is fordításának egyes lexikai problémái. (2019) ARGUMENTUM 1787-3606 15 784-798
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30814208] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30814208, Kapcsolat: 29996223
 16. Fóris Ágota. Lexikológiai és lexikográfiai ismeretek magyar (mint idegen nyelv) tanároknak.. (2018) ISBN:9789639808966
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[3388580] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3388580, Kapcsolat: 28295834
 17. Bősze Péter. Ez is, az is. (2018) MAGYAR ORVOSI NYELV 1588-3191 18 2 80-93
  Hozzászólás, helyreigazítás (Folyóiratcikk) | Tudományos[30642273] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30642273, Kapcsolat: 28126572
 18. Bősze Péter. A magyar orvosi nyelv szükségtelen idegen szavainak kérdésköréhez. (2018) MAGYAR ORVOSI NYELV 1588-3191 18 1 37-49
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30377174] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30377174, Kapcsolat: 27786686
 19. Kiss Jenő. A magyar nyelvtörténet kézikönyve. (2018) ISBN:9789634091189
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2870061] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2870061, Kapcsolat: 27221954
 20. Benő Attila. Termini = Az internetes magyar-magyar szótár és adatbázis. (2017) Megjelent: Szótárírás a Kárpát-medencében pp. 209-227
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[26952752] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26952752, Kapcsolat: 26952757
 21. Benő Attila. Portás vagy kapus?: Egy regionális norma a szociális változók kontextusában. (2017) Megjelent: Élőnyelvi kutatások és a dialektológia pp. 53-60
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[27178402] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27178402, Kapcsolat: 27178422
 22. Szoták Szilvia. A Termini magyar-magyar szótár és adatbázis burgenlandi gyakorlati példái. (2017) Megjelent: Szótárírás a Kárpát-medencében pp. 228-240
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[26952811] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26952811, Kapcsolat: 26952795
 23. Hima Gabriella. Szöllősy Éva: A férfiak és a nők képe modern értelmező szótárainkban. (2016) MODERN NYELVOKTATÁS 1219-638X 22 1-2 123-125
  Ismertetés (Folyóiratcikk) | Tudományos[26060711] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26060711, Kapcsolat: 26060736
 24. Csontos Nóra. Az idézés mint újrakonstruálás: Az idéző tevékenység az egyenes idézésben. (2016) JELENTÉS ÉS NYELVHASZNÁLAT 2064-9940 3 1-19
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26825436] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26825436, Kapcsolat: 26825436
 25. Falyuna Nóra. Az arcvédő hazugság: A szívességkérés elutasításában megjelenő hazugság vizsgálata. (2016) JELENTÉS ÉS NYELVHASZNÁLAT 2064-9940 3 1 21-48
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3037657] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3037657, Kapcsolat: 26808077
 26. Szöllősy Éva. A szótári ageizmus ellen: miért és hogyan?. (2016) MODERN NYELVOKTATÁS 1219-638X 22 1-2 31-52
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26060700] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26060700, Kapcsolat: 26060734
 27. Cs. Jónás Erzsébet. A családterminológia nyelvhasználatának kognitív (fordítás)-stilisztikai kapcsolódásai. (2016) Megjelent: Család és rokonság nyelvek tükrében pp. 182-198
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3063407] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3063407, Kapcsolat: 28208018
2022-06-26 13:43