Ács Péter et al. Directionality and Post-tonic Schwa-deletion in Standard Danish and Standard British English. (1985) ACTA LINGUISTICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEI 0001-5946 35 3-4 331-340, 1315325
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1315325]
 1. Ács Péter et al. Dansk fonologi og morfologi set i lyset af de saakaldte naturlighedsteorier. (2008) NYS: SPROGVIDENSKABELIGE FORSKNINGSTRADITIONER 0106-8040 2246-4522 36 10-37
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2064186] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2064186, Kapcsolat: 31428581
 2. Hargus S et al. Word-initial clusters and minimality in Yakima Sahaptin. (2006) PHONOLOGY 0952-6757 1469-8188 23 1 21-58
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[10310574] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 10310574, Kapcsolat: 24182314
 3. Szigetvári Péter. Syncope in English. (2002) EVEN YEARBOOK : A COLLECTION OF PAPERS BY MEMBERS OF THE DEPARTMENT OF ENGLISH LINGUISTICS 1218-8808 2061-490X 5 139-149
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2004777] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2004777, Kapcsolat: 29492231
Törkenczy Miklós. Does the Onset Branch in Hungarian?. (1989) ACTA LINGUISTICA HUNGARICA 1216-8076 1588-2624 39 273-292, 1315307
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1315307]
 1. Bakró-Nagy Marianne. The Oxford Guide to the Uralic Languages. (2022) ISBN:9780198767664
  Kézikönyv (Könyv) | Tudományos[31598390] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31598390, Kapcsolat: 31223757
 2. Magyar Lilla. The role of perceptual similarity and gradient phonotactic well-formedness in loan gemination processes. (2017)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[32900761] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32900761, Kapcsolat: 31401647
 3. Forró Orsolya. Ingadozás a magyar elölségi harmóniában: Szempontok a variabilitás szinkróniájának és diakróniájának feltárásához és értelmezéséhez. (2013)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2425762] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2425762, Kapcsolat: 31206664
 4. Ringen Catherine O et al. Geminates: heavy or long?. (2011) Megjelent: Handbook of the syllable pp. 155-169
  Könyvrészlet[22291178] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22291178, Kapcsolat: 31426294
 5. Grimes Stephen M. Quantitative investigations in Hungarian phonotactics and syllable structure. (2010)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[21147470] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21147470, Kapcsolat: 31426311
 6. Kertész Zsuzsa. Vowel harmony and the stratified lexicon of Hungarian. (2003) Megjelent: The Odd Yearbook pp. 62-77
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[23608565] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23608565, Kapcsolat: 31426309
 7. Emily Kathryn Jean. Geminate weight: case studies and formal models. (2003)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[21001498] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21001498, Kapcsolat: 31426292
 8. Szende T. Do historical changes repeat themselveső (On historical 'two-open-syllable shortening' and present-day 'fast-speech syllable elision' in Hungarian. (1994) ACTA LINGUISTICA HUNGARICA 1216-8076 1588-2624 42 63-74
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[193015] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 193015, Kapcsolat: 31426316
 9. Van de Weijer Jeroen. The formation of diminutive names in Hungarian. (1989) ACTA LINGUISTICA HUNGARICA 1216-8076 1588-2624 39 1-4 353-371
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32920138] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32920138, Kapcsolat: 31426306
Törkenczy M. Vowel-zero alternations in Hungarian: A government approach. (1992) Megjelent: The structure of Hungarian pp. 157-177, 192610
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[192610]
 1. Vago Robert. The Epistemic/Deontic Suffix-Hat/Het in Hungarian: Derivational or Inflectional?. (2018) Megjelent: Boundaries Crossed, at the Interfaces of Morphosyntax, Phonology, Pragmatics and Semantics pp. 67-83
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[27456260] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27456260, Kapcsolat: 27835695
 2. Nádasdy Ádám et al. A magánhangzók. (2016) Megjelent: Strukturális magyar nyelvtan 2. Fonológia pp. 42-182
  Utánközlés (Könyvrészlet) | Tudományos[26839533] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26839533, Kapcsolat: 26839637
 3. Polgárdi Krisztina. Syncope, syllabic consonant formation, and the distribution of stressed vowels in English. (2015) JOURNAL OF LINGUISTICS 0022-2267 1469-7742 51 2 383-423
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2985244] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2985244, Kapcsolat: 31425832
 4. Kiefer F. Strukturális magyar nyelvtan 4. A szótár szerkezete. (2008) ISBN:9789630586658
  Kézikönyv (Könyv) | Tudományos[196616] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 196616, Kapcsolat: 10303595
 5. Polgárdi K. Geminates and degemination in Hungarian: a loose CV analysis. (2008) Megjelent: Approaches to Hungarian 10.: Papers from the Veszprém conference pp. 127-146
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2155088] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2155088, Kapcsolat: 10303594
 6. Csides Csaba. Farewell to strict directionality: evidence from English. (2004) EVEN YEARBOOK : A COLLECTION OF PAPERS BY MEMBERS OF THE DEPARTMENT OF ENGLISH LINGUISTICS 1218-8808 2061-490X 6 29-48
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2779065] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2779065, Kapcsolat: 31425861
 7. Polgárdi K. Hungarian as a strict CV language. (2003) Megjelent: The phonological spectrum, Vol. 2 pp. 59-79
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2155297] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2155297, Kapcsolat: 10303596
 8. Trón Viktor et al. Morphophonology and the hierarchical lexicon. (2001) ACTA LINGUISTICA HUNGARICA 1216-8076 1588-2624 48 1-3 101-136
  Utánközlés (Folyóiratcikk) | Tudományos[21004976] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21004976, Kapcsolat: 31425856
 9. Scheer T et al. La coda-miroir. (2001) BULLETIN DE LA SOCIETE LINGUISITIQUE DE PARIS 0037-9069 96 1 107-152
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23618306] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23618306, Kapcsolat: 23618306
 10. Stiebels B et al. Second stems in Hungarian nouns. (1999) LINGUISTIC REVIEW 0167-6318 1613-3676 16 253-294
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[10307552] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 10307552, Kapcsolat: 31425819
 11. Scheer Tobias. Aspects de l’alternance schwa-zéro à la lumière de “CVCV”. (1999) RECHERCHES LINGUISTIQUES DE VINCENNES 0986-6124 28 87-114
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32919822] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32919822, Kapcsolat: 31425811
 12. Rebrus P. Az analitikus - szintetikus toldalékolás a magyarban és a kormányzási fonológia. (1996) Megjelent: Néprajz és nyelvtudomány pp. 141-157
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1825175] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1825175, Kapcsolat: 31425905
Törkenczy Miklós. A magyar szótag szerkezete. (1993), 1314375
Kandidátus (Disszertáció) | Tudományos[1314375]
 1. Kiefer F. Strukturális magyar nyelvtan 4. A szótár szerkezete. (2008) ISBN:9789630586658
  Kézikönyv (Könyv) | Tudományos[196616] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 196616, Kapcsolat: 22529298
Törkenczy M. A szótag. (1994) Megjelent: Strukturális Magyar Nyelvtan 2. Fonológia pp. 273-393, 1874616
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1874616]
 1. Lantay Gyula. Idegen eredetű, jelölt mássalhangzó-kapcsolatra végződő főnevek tárgyesete a magyar nyelvben. (2022) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 146 2 165-176
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[33080866] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 33080866, Kapcsolat: 31677016
 2. Balogné Bérces Katalin et al. Olts, oltódj, oltass, oltakozz: A felszólító módú alakok palatalizációjának templatikus elemzése autoszegmentális elem és elrendezés típusú modellben. (2021) NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 0029-6791 2060-7644 117 351-378
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32652343] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32652343, Kapcsolat: 31083593
 3. Kalivoda Ágnes. Igekötős szerkezetek a magyarban. (2021)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[32295181] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32295181, Kapcsolat: 30528531
 4. Kalivoda Ágnes. Az igekötők produktív kapcsolódási mintái. (2021) ARGUMENTUM 1787-3606 17 56-82
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32004979] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32004979, Kapcsolat: 30921003
 5. Katona Csilla. Fonotaktikai szerkezetet módosító hangváltozások az ómagyar korban. (2020) ISBN:9789633188514
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[31319441] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31319441, Kapcsolat: 29005790
 6. Lantay Gyula. Analógia a jelölt mássalhangzó-kapcsolatra végződő, idegen eredetű főnevek tárgyesetében. (2020) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 116 3 299-308
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31660611] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31660611, Kapcsolat: 29531162
 7. Katona Csilla. Hangtörténeti változások lehetséges összefüggései.. (2019) Megjelent: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei X. pp. 221-229
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30925587] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30925587, Kapcsolat: 28506467
 8. Katona Csilla. A fonotaktikai szerkezetet módosító hangváltozások az ómagyar korban. (2019)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[30826053] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30826053, Kapcsolat: 32736553
 9. Fehér Krisztina. A nyelv grammatikája: A nyelvtudomány és a kognitív pszichológia határán. (2018) ISBN:9789633186435
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[3338345] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3338345, Kapcsolat: 27201967
 10. Tolcsvai Nagy Gábor. Nyelvtan. (2017) ISBN:9769632762913
  Kézikönyv (Könyv) | Tudományos[3321905] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3321905, Kapcsolat: 27367345
 11. Lantay Gyula. Idegen eredetű, jelölt mássalhangzó-kapcsolatra végződő tövek tárgyesete a magyar nyelvben. (2017) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 141 4 478-489
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3342791] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3342791, Kapcsolat: 27032269
 12. Katona Csilla. A kétnyíltszótagos tendencia a magyarban. (2016) HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 1789-0128 12 115-151
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3184644] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3184644, Kapcsolat: 27115083
 13. Katona Csilla. A hangátvetés a magyarban. (2016) MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 0541-9298 1588-7162 54 51-81
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3184648] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3184648, Kapcsolat: 27123245
 14. Recski Gábor et al. Identifying Epenthetic Nouns using Maximum Entropy Classification. (2014) Megjelent: VLlxx: Papers in Linguistics. Presented to László Varga on his 70th Birthday pp. 419-424
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2235015] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2235015, Kapcsolat: 23740131
 15. Neuberger Tilda. A spontán beszéd sajátosságai gyermekkorban. (2014) ISBN:9789633122044
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2805698] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2805698, Kapcsolat: 24306239
 16. Siptár P et al. Optimális esszék a magyar fonológiáról. (2013) ISBN:9786155044755; 9786155044779
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2354068] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2354068, Kapcsolat: 31413283
 17. Szépe Judit et al. On defective verbs and mood marking in Hungarian. (2013) LINGUISTICA URALICA 0868-4731 1736-7506 49 2 127-141
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23618192] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23618192, Kapcsolat: 23618192
 18. Huszthy Bálint. Magyarok kiejtési hibái olasz nyelvtanulás során. (2013) Megjelent: Győzteseink szárnypróbálásai pp. 249-267
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2564978] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2564978, Kapcsolat: 23753035
 19. Neuberger T. Életkor-specifikus sajátosságok a spontán beszéd fejlődésében. (2013)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2504572] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2504572, Kapcsolat: 30160306
 20. Beke A. Szókezdetek automatikus osztályozása spontán beszédben. (2011) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 135 226-241
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1827880] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1827880, Kapcsolat: 22011261
 21. Lukács Á et al. Use of noun morphology by children with language impairment: The case of Hungarian. (2010) INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE & COMMUNICATION DISORDERS 1368-2822 1460-6984 45 2 145-161
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[197094] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 197094, Kapcsolat: 23618234
 22. Kenesei I et al. Hungarian. (2010) ISBN:9780415600095
  Utánközlés (Könyv) | Tudományos[1837118] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1837118, Kapcsolat: 22011260
 23. Szépe J. A jegyterjedés devianciái: harmóniák és harmóniasértések. (2010) Megjelent: Új módszerek az alkalmazott nyelvészeti kutatásban pp. 278-283
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2512900] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2512900, Kapcsolat: 22011259
 24. Polgárdi K. Trochaic proper government, loose CV, and vowel ~ zero alternation in Hungarian. (2009) Megjelent: Approaches to Hungarian 11.: Papers from the 2007 New York Conference pp. 143-165
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2155007] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2155007, Kapcsolat: 22011230
 25. Oszkó Beatrix. A magyar szótag történetéről. (2009) Megjelent: Tanulmányok a finnugrisztika és a nyelvtörténet köréből I. pp. 185-196
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[34743837] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 34743837, Kapcsolat: 34193326
 26. Lukács Á et al. Szabályos és kivételes morfológia Williams-szindrómában. (2008) Megjelent: A láthatatlan nyelv pp. 79-97
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[196798] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 196798, Kapcsolat: 22011234
 27. Kiefer F. Strukturális magyar nyelvtan 4. A szótár szerkezete. (2008) ISBN:9789630586658
  Kézikönyv (Könyv) | Tudományos[196616] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 196616, Kapcsolat: 22011236
 28. Szépe J. Rövidzárlat és kisiklások a nyelvi realizáció szintjei között. (2008) NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 0029-6791 2060-7644 105 312-342
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[196621] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 196621, Kapcsolat: 22011237
 29. Szépe J. Kételemű mássalhangzó-kapcsolatok csökkent információtartalma fonológiai parafáziákban. (2008) Megjelent: Jel és jelentés pp. 330-338
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[196634] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 196634, Kapcsolat: 22011232
 30. Szigetvári P et al. Kerekasztalvita a fonológia helyzetéről: Fonológiánk ma, negyedszázados távlatban (Kerekasztalvita a fonológia helyzetéről). (2008) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 104 1 21-38
  Hozzászólás, helyreigazítás (Folyóiratcikk) | Tudományos[10305447] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 10305447, Kapcsolat: 22011231
 31. Kovács G et al. Handling L2 input in phonological STM: The effect of non-L1 phonetic segments and non-L1 phonotactics on nonword repetition. (2008) LANGUAGE LEARNING 0023-8333 1467-9922 58 3 597-624
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[209924] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 209924, Kapcsolat: 22011235
 32. Polgárdi K. Geminates and degemination in Hungarian: a loose CV analysis. (2008) Megjelent: Approaches to Hungarian 10.: Papers from the Veszprém conference pp. 127-146
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2155088] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2155088, Kapcsolat: 22011233
 33. Bertalan R. Zsiráft és tisriset : Mássalhangzóra végződő főnévi tövek tárgyesetének és többes számának alaktana 4 éves korban. (2007) Megjelent: Nyelv, nyelv, nyelv a Máté evangéliumától a finn egészségügyig pp. 24-33
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[22011238] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22011238, Kapcsolat: 22011238
 34. Grimes S. Word final consonant extrametricality in Hungarian. (2007) Indiana University 2007 1-28
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27371549] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27371549, Kapcsolat: 31216492
 35. Vágó RN et al. Schwa vocalization in the realization of /r/. (2007) Megjelent: 16th International Congress of Phonetic Sciences, ICPhS XVI pp. 505-508
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[1135642] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1135642, Kapcsolat: 31206333
 36. Sebestyénné Tar Éva. Magánhangzó-kapcsolatok megjelenése a tipikus nyelvfejlődés 3−6 éves életkori szakaszában és a (nem következményesen) atipikus nyelvi fejlődésben.. (2007) BESZÉDGYÓGYÍTÁS 1215-7589 1 1-28
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2019049] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2019049, Kapcsolat: 22011239
 37. Fejes László. Összetett szavak finnugor nyelvekben. (2006)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[3189505] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3189505, Kapcsolat: 32698325
 38. Szépe J. Nyelvi devianciák szótagszervezési műveletei. (2006) Megjelent: Nyelvi kompetencia – kommunikatív kompetencia pp. 345-353
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[196025] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 196025, Kapcsolat: 22011241
 39. Szépe J. Nincs cím. (2006) NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 0029-6791 2060-7644 103 p. 129
  Szakcikk (Folyóiratcikk)[22011240] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22011240, Kapcsolat: 22011240
 40. Alberti Gábor. Matematika a természetes nyelvek leírásában: I. Matematikai bevezető nyelvészeknek, II. Grammatikák és automaták. (2006)
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1589723] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1589723, Kapcsolat: 22011246
 41. Siptár Péter. Hangtan. (2006) Megjelent: Magyar nyelv pp. 28-53
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1341574] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1341574, Kapcsolat: 22011242
 42. Kenyhercz Róbert. Az s, sz kezdetű szó eleji mássalhangzó-kapcsolatok a régi helynevekben. (2006) HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 1789-0128 2 195-206
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1844684] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1844684, Kapcsolat: 22011245
 43. Kiss Zoltán et al. A phonetically-based approach to the phonology of [v] in Hungarian. (2006) ACTA LINGUISTICA HUNGARICA 1216-8076 1588-2624 53 2 175-226
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[196114] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 196114, Kapcsolat: 22011244
 44. Mártonfi Attila. A magyar toldalékmorfémák rendszere. (2006)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[22519017] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22519017, Kapcsolat: 31434334
 45. Sinkovics Balázs et al. A h-ra vonatkozó megszorítások történeti változásai. (2006) Megjelent: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei IV. pp. 133-151
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1899220] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1899220, Kapcsolat: 22011243
 46. Várnai ZS. Nincs cím. (2005) Megjelent: Mikola-konferencia, 2004 p. 126
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)[22011247] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22011247, Kapcsolat: 22011247
 47. Lukács Á. Language Abilities in Williams Syndrome. (2005) ISBN:9630582392; 9789630582391; 9799630582390
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[195687] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 195687, Kapcsolat: 22011248
 48. Zoltán Kiss. Graduality and closedness in consonantal phonotactics – a perceptually grounded approach. (2005) Megjelent: Proceedings of Console XIII, 2004 pp. 171-195
  Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény) | Tudományos[1897502] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1897502, Kapcsolat: 31215833
 49. Kassai I. Fonetika. (2005)
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[10304924] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 10304924, Kapcsolat: 22011249
 50. Blaho Sylvia. Another look at the misbehaving segments of Hungarian voicing assimilation. (2005) Megjelent: Approaches to Hungarian 9.: Papers from the Düsseldorf Conference p. 35
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[2328391] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2328391, Kapcsolat: 22011255
 51. Huszár Ágnes. A gondolattól a szóig: A beszéd folyamata a nyelvbotlások tükrében. (2005) ISBN:9637094199
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2405498] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2405498, Kapcsolat: 22011253
 52. Petrova O et al. |v| and voice assimilation in Hungarian and Russian. (2004) FOLIA LINGUISTICA: ACTA SOCIETATIS LINGUISTICAE EUROPAEAE 0165-4004 1614-7308 38 1-2 86-116
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1857028] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1857028, Kapcsolat: 23618193
 53. Petrova O et al. Nincs cím. (2004) FOLIA LINGUISTICA: ACTA SOCIETATIS LINGUISTICAE EUROPAEAE 0165-4004 1614-7308 38 1-2 87-116
  Szakcikk (Folyóiratcikk)[10305452] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 10305452, Kapcsolat: 22011252
 54. Gósy M. Fonetika, a beszéd tudománya. (2004) ISBN:9633896665
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[195394] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 195394, Kapcsolat: 22011254
 55. Gerstner K et al. Csuklik, hámlik, kotlik: Megjegyzések a hiányos paradigmájú igék módjelezéséhez. (2004) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 100 3 358-367
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[195595] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 195595, Kapcsolat: 22011250
 56. Szentgyörgyi Szilárd. A /v/ és a magyar zöngésségi hasonulás újabb optimalitáselméleti elemzése. (2004) Megjelent: Nyelvészet és interdiszciplinaritás I.-II pp. 114-128
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2219014] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2219014, Kapcsolat: 22011251
 57. Gósy Mária et al. Nyelvi tudatosság és rendszerkényszer a h esetében. (2003) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 127 439-455
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30310714] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30310714, Kapcsolat: 22011258
 58. Polgárdi K. Hungarian as a strict CV language. (2003) Megjelent: The phonological spectrum, Vol. 2 pp. 59-79
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2155297] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2155297, Kapcsolat: 22011257
 59. Siptár P. Hangtan. (2003) Megjelent: A magyar nyelv kézikönyve pp. 161-183
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1802664] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1802664, Kapcsolat: 22011256
 60. Cser András. A zörejhangok gyengülési és erősödési folyamatainak tipológiája és modellezése. (2002) ISBN:9639296554
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[1642359] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1642359, Kapcsolat: 33743498
 61. Gráf Zoltán Benedek. HOSSZÚSÁG A METRIKUS FONOLÓGIÁBAN. (2001)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[32902254] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32902254, Kapcsolat: 31403364
 62. Cser András. A zörejhangok gyengülési és erősödési folyamatainak tipológiája és modellezése. (2001)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[1688716] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1688716, Kapcsolat: 33743496
Törkenczy Miklós. Coronal Underspecification and the *CCiVCi Constraint. (1994) Megjelent: The Even Yearbook 1994: A collection of papers by members of the Department of English Linguistics pp. 225-233, 1315283
Műhelytanulmány része (Könyvrészlet) | Tudományos[1315283]
 1. Vago Robert. The Epistemic/Deontic Suffix-Hat/Het in Hungarian: Derivational or Inflectional?. (2018) Megjelent: Boundaries Crossed, at the Interfaces of Morphosyntax, Phonology, Pragmatics and Semantics pp. 67-83
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[27456260] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27456260, Kapcsolat: 27835722
Törkenczy Miklós. Underparsing and Overparsing in Hungarian: the /h/ and the Epenthetic Stems. (1995) Megjelent: Levels and Structures pp. 323-340, 1315277
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1315277]
 1. Vago Robert. The Epistemic/Deontic Suffix-Hat/Het in Hungarian: Derivational or Inflectional?. (2018) Megjelent: Boundaries Crossed, at the Interfaces of Morphosyntax, Phonology, Pragmatics and Semantics pp. 67-83
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[27456260] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27456260, Kapcsolat: 27835733
 2. Kiefer Ferenc. Strukturális magyar nyelvtan 2. Fonológia. (2016) ISBN:9789630598033
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[3383260] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3383260, Kapcsolat: 26842843
 3. Siptár Péter. Kis magyar fonológia: Válogatott karcolatok. (2015) ISBN:9789633960653
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2892242] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2892242, Kapcsolat: 24884704
 4. Trón Viktor et al. Morphophonology and the hierarchical lexicon. (2001) ACTA LINGUISTICA HUNGARICA 1216-8076 1588-2624 48 1-3 101-136
  Utánközlés (Folyóiratcikk) | Tudományos[21004976] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21004976, Kapcsolat: 31428392
 5. Stiebels B et al. Second stems in Hungarian nouns. (1999) LINGUISTIC REVIEW 0167-6318 1613-3676 16 253-294
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[10307552] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 10307552, Kapcsolat: 27256272
Rebrus Péter et al. Hungarian morphology does not meet GP. (1996), 1316387
Nem besorolt (Egyéb) | Tudományos[1316387]
 1. Polgárdi Krisztina. The representation of sC-clusters: A Strict CV analysis. (2022) GLOSSA: A JOURNAL OF GENERAL LINGUISTICS 2397-1835 7 1 1-29
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[33533261] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 33533261, Kapcsolat: 32395900
 2. Pöchtrager Markus A.. Morphology made (too) simple? Phonological problems with and a solution to the analytic/non-analytic distinction. (2021) ACTA LINGUISTICA ACADEMICA 2559-8201 2560-1016 68 1-2 2-30
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32077683] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32077683, Kapcsolat: 30161251
 3. Polgárdi K. Trochaic proper government, loose CV, and vowel ~ zero alternation in Hungarian. (2009) Megjelent: Approaches to Hungarian 11.: Papers from the 2007 New York Conference pp. 143-165
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2155007] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2155007, Kapcsolat: 21032388
 4. Polgárdi K. Geminates and degemination in Hungarian: a loose CV analysis. (2008) Megjelent: Approaches to Hungarian 10.: Papers from the Veszprém conference pp. 127-146
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2155088] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2155088, Kapcsolat: 21032387
 5. Kristó László. On synthesis, fusion and the difference between them. (2006) SOAS WORKING PAPERS IN LINGUISTICS AND PHONETICS 1753-5816 14 63-94
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26287341] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26287341, Kapcsolat: 26287348
 6. Polgárdi K. Vowel Harmony: An Account in Terms of Government and Optimality. (1998) ISBN:9055690465
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2155325] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2155325, Kapcsolat: 21032386
Törkenczy Miklós et al. Hungarian syllable structure. (1997), 1315127
Nem besorolt (Egyéb) | Tudományos[1315127]
 1. Szigetvári Péter. Voice assimilation in Hungarian: the hitches. (1998) EVEN YEARBOOK : A COLLECTION OF PAPERS BY MEMBERS OF THE DEPARTMENT OF ENGLISH LINGUISTICS 1218-8808 2061-490X 3 223-236
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2004789] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2004789, Kapcsolat: 21032378
2024-07-23 19:18