Ács Péter et al. Directionality and Post-tonic Schwa-deletion in Standard Danish and Standard British English. (1985) ACTA LINGUISTICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEI 0001-5946 35 3-4 331-340, 1315325
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1315325]
 1. Hargus S et al. Word-initial clusters and minimality in Yakima Sahaptin. (2006) PHONOLOGY 0952-6757 1469-8188 23 1 21-58
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[10310574] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 10310574, Kapcsolat: 24182314
 2. Szigetvári Péter. Syncope in English. (2002) EVEN YEARBOOK : A COLLECTION OF PAPERS BY MEMBERS OF THE DEPARTMENT OF ENGLISH LINGUISTICS 1218-8808 2061-490X 5 139-149
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2004777] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2004777, Kapcsolat: 29492231
Törkenczy M. Vowel-zero alternations in Hungarian: A government approach. (1992) Megjelent: The structure of Hungarian pp. 157-177, 192610
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[192610]
 1. Vago Robert. The Epistemic/Deontic Suffix-Hat/Het in Hungarian: Derivational or Inflectional?. (2018) Megjelent: Boundaries Crossed, at the Interfaces of Morphosyntax, Phonology, Pragmatics and Semantics pp. 67-83
  Könyvrészlet/Tudományos[27456260] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27456260, Kapcsolat: 27835695
 2. Nádasdy Ádám et al. A magánhangzók. (2016) Megjelent: Strukturális magyar nyelvtan 2. Fonológia pp. 42-182
  Könyvrészlet/Utánközlés (Könyvrészlet)/Tudományos[26839533] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26839533, Kapcsolat: 26839637
 3. Kiefer F. Strukturális magyar nyelvtan 4. A szótár szerkezete. (2008) ISBN:9789630586658
  Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[196616] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 196616, Kapcsolat: 10303595
 4. Polgárdi K. Geminates and degemination in Hungarian: a loose CV analysis. (2008) Megjelent: Approaches to Hungarian 10. pp. 127-146
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2155088] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2155088, Kapcsolat: 10303594
 5. Polgárdi K. Hungarian as a strict CV language. (2003) Megjelent: The phonological spectrum, Vol. 2 pp. 59-79
  Könyvrészlet[10306904] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 10306904, Kapcsolat: 10303596
 6. Scheer T. La coda-miroir. (2001) BULLETIN DE LA SOCIETE LINGUISITIQUE DE PARIS 0037-9069 96 1 107-152
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23618306] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23618306, Kapcsolat: 23618306
Törkenczy Miklós. A magyar szótag szerkezete. (1993), 1314375
Disszertáció/Kandidátus (Disszertáció)/Tudományos[1314375]
 1. Kiefer F. Strukturális magyar nyelvtan 4. A szótár szerkezete. (2008) ISBN:9789630586658
  Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[196616] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 196616, Kapcsolat: 22529298
Törkenczy M. A szótag. (1994) Megjelent: Strukturális Magyar Nyelvtan 2. Fonológia pp. 273-393, 1874616
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1874616]
 1. Kalivoda Ágnes. Igekötős szerkezetek a magyarban. (2021)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[32295181] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32295181, Kapcsolat: 30528531
 2. Katona Csilla. Fonotaktikai szerkezetet módosító hangváltozások az ómagyar korban. (2020) ISBN:9789633188514
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[31319441] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31319441, Kapcsolat: 29005790
 3. Lantay Gyula. Analógia a jelölt mássalhangzó-kapcsolatra végződő, idegen eredetű főnevek tárgyesetében. (2020) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 116 3 299-308
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31660611] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31660611, Kapcsolat: 29531162
 4. Katona Csilla. Hangtörténeti változások lehetséges összefüggései.. (2019) Megjelent: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei X. pp. 221-229
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30925587] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30925587, Kapcsolat: 28506467
 5. Fehér Krisztina. A nyelv grammatikája: A nyelvtudomány és a kognitív pszichológia határán. (2018) ISBN:9789633186435
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3338345] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3338345, Kapcsolat: 27201967
 6. Imrényi András et al. Nyelvtan. (2017) ISBN:9769632762913
  Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[3321905] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3321905, Kapcsolat: 27367345
 7. Lantay Gyula. Idegen eredetű, jelölt mássalhangzó-kapcsolatra végződő tövek tárgyesete a magyar nyelvben. (2017) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 141 4 478-489
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3342791] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3342791, Kapcsolat: 27032269
 8. Katona Csilla. A kétnyíltszótagos tendencia a magyarban. (2016) HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 1789-0128 12 115-151
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3184644] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3184644, Kapcsolat: 27115083
 9. Katona Csilla. A hangátvetés a magyarban. (2016) MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 0541-9298 1588-7162 54 51-81
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3184648] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3184648, Kapcsolat: 27123245
 10. Recski Gábor et al. Identifying Epenthetic Nouns using Maximum Entropy Classification. (2014) Megjelent: VLlxx: Papers in Linguistics. Presented to László Varga on his 70th Birthday pp. 419-424
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2235015] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2235015, Kapcsolat: 23740131
 11. Neuberger Tilda. A spontán beszéd sajátosságai gyermekkorban. (2014) ISBN:9789633122044
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2805698] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2805698, Kapcsolat: 24306239
 12. Szépe Judit et al. On defective verbs and mood marking in Hungarian. (2013) LINGUISTICA URALICA 0868-4731 1736-7506 49 2 127-141
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23618192] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23618192, Kapcsolat: 23618192
 13. Huszthy Bálint. Magyarok kiejtési hibái olasz nyelvtanulás során. (2013) Megjelent: Győzteseink szárnypróbálásai pp. 249-267
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2564978] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2564978, Kapcsolat: 23753035
 14. Neuberger T. Életkor-specifikus sajátosságok a spontán beszéd fejlődésében. (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2504572] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2504572, Kapcsolat: 30160306
 15. Beke A. Szókezdetek automatikus osztályozása spontán beszédben. (2011) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 135 226-241
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1827880] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1827880, Kapcsolat: 22011261
 16. Lukács Á et al. Use of noun morphology by children with language impairment: The case of Hungarian. (2010) INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE & COMMUNICATION DISORDERS 1368-2822 1460-6984 45 2 145-161
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[197094] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 197094, Kapcsolat: 23618234
 17. Kenesei I et al. Hungarian. (2010) ISBN:9780415600095
  Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[1837118] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1837118, Kapcsolat: 22011260
 18. Szépe J. A jegyterjedés devianciái: harmóniák és harmóniasértések. (2010) Megjelent: Új módszerek az alkalmazott nyelvészeti kutatásban pp. 278-283
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2512900] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2512900, Kapcsolat: 22011259
 19. Polgárdi Krisztina. Trochaic proper government, loose CV, and vowel ~ zero alternation in Hungarian. (2009) Megjelent: Approaches to Hungarian 11 pp. 143-166
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[21005099] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21005099, Kapcsolat: 22011230
 20. Lukács Á et al. Szabályos és kivételes morfológia Williams-szindrómában. (2008) Megjelent: A láthatatlan nyelv pp. 79-97
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[196798] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 196798, Kapcsolat: 22011234
 21. Kiefer F. Strukturális magyar nyelvtan 4. A szótár szerkezete. (2008) ISBN:9789630586658
  Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[196616] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 196616, Kapcsolat: 22011236
 22. Szépe J. Rövidzárlat és kisiklások a nyelvi realizáció szintjei között. (2008) NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 0029-6791 105 312-342
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[196621] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 196621, Kapcsolat: 22011237
 23. Szépe J. Kételemű mássalhangzó-kapcsolatok csökkent információtartalma fonológiai parafáziákban. (2008) Megjelent: Jel és jelentés pp. 330-338
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[196634] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 196634, Kapcsolat: 22011232
 24. Szigetvári P et al. Kerekasztalvita a fonológia helyzetéről: Fonológiánk ma, negyedszázados távlatban (Kerekasztalvita a fonológia helyzetéről). (2008) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 104 1 21-38
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[10305447] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 10305447, Kapcsolat: 22011231
 25. Kovács G et al. Handling L2 input in phonological STM: The effect of non-L1 phonetic segments and non-L1 phonotactics on nonword repetition. (2008) LANGUAGE LEARNING 0023-8333 1467-9922 58 3 597-624
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[209924] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 209924, Kapcsolat: 22011235
 26. Polgárdi K. Geminates and degemination in Hungarian: a loose CV analysis. (2008) Megjelent: Approaches to Hungarian 10. pp. 127-146
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2155088] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2155088, Kapcsolat: 22011233
 27. Bertalan R. Zsiráft és tisriset : Mássalhangzóra végződő főnévi tövek tárgyesetének és többes számának alaktana 4 éves korban. (2007) Megjelent: Nyelv, nyelv, nyelv a Máté evangéliumától a finn egészségügyig pp. 24-33
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[22011238] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22011238, Kapcsolat: 22011238
 28. Sebestyénné Tar Éva. Magánhangzó-kapcsolatok megjelenése a tipikus nyelvfejlődés 3−6 éves életkori szakaszában és a (nem következményesen) atipikus nyelvi fejlődésben.. (2007) BESZÉDGYÓGYÍTÁS 1215-7589 1 1-28
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2019049] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2019049, Kapcsolat: 22011239
 29. Szépe J. Nyelvi devianciák szótagszervezési műveletei. (2006) Megjelent: Nyelvi kompetencia – kommunikatív kompetencia pp. 345-353
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[196025] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 196025, Kapcsolat: 22011241
 30. Szépe J. Nincs cím. (2006) NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 0029-6791 103 p. 129
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)[22011240] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22011240, Kapcsolat: 22011240
 31. Alberti Gábor. Matematika a természetes nyelvek leírásában: I. Matematikai bevezető nyelvészeknek, II. Grammatikák és automaták. (2006)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1589723] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1589723, Kapcsolat: 22011246
 32. Siptár Péter. Hangtan. (2006) Megjelent: Magyar nyelv pp. 28-53
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1341574] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1341574, Kapcsolat: 22011242
 33. Kenyhercz R. Az s, sz kezdetű szó eleji mássalhangzókapcsolatok a régi helynevekben. (2006) Megjelent: Helynévtörténeti tanulmányok 2 (A Magyar Névarchívum Kiadványai 11) pp. 195-207
  Könyvrészlet[25126374] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25126374, Kapcsolat: 22011245
 34. Kiss Zoltán et al. A phonetically-based approach to the phonology of [v] in Hungarian. (2006) ACTA LINGUISTICA HUNGARICA / ACTA LINGUISTICA ACADEMICA 1216-8076 1588-2624 2560-1016 2559-8201 53 2 175-226
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[196114] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 196114, Kapcsolat: 22011244
 35. Sinkovics Balázs et al. A h-ra vonatkozó megszorítások történeti változásai. (2006) Megjelent: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei IV. pp. 133-151
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1899220] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1899220, Kapcsolat: 22011243
 36. Várnai ZS. Nincs cím. (2005) Megjelent: Mikola-konferencia, 2004 p. 126
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)[22011247] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22011247, Kapcsolat: 22011247
 37. Blaho S. Nincs cím. (2005) Megjelent: Approaches to Hungarian 9. p. 35
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)[21904752] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21904752, Kapcsolat: 22011255
 38. Lukács Á. Language Abilities in Williams Syndrome. (2005) ISBN:9630582392; 9789630582391; 9799630582390
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[195687] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 195687, Kapcsolat: 22011248
 39. Kassai I. Fonetika. (2005)
  Könyv[10304924] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 10304924, Kapcsolat: 22011249
 40. Huszár Ágnes. A gondolattól a szóig: A beszéd folyamata a nyelvbotlások tükrében. (2005) ISBN:9637094199
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2405498] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2405498, Kapcsolat: 22011253
 41. Petrova O et al. |v| and voice assimilation in Hungarian and Russian. (2004) FOLIA LINGUISTICA: ACTA SOCIETATIS LINGUISTICAE EUROPAEAE 0165-4004 1614-7308 38 1-2 86-116
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1857028] []
  Független, Idéző: 1857028, Kapcsolat: 23618193
 42. Petrova O et al. Nincs cím. (2004) FOLIA LINGUISTICA: ACTA SOCIETATIS LINGUISTICAE EUROPAEAE 0165-4004 1614-7308 38 1-2 87-116
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)[10305452] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 10305452, Kapcsolat: 22011252
 43. Gósy M. Fonetika, a beszéd tudománya. (2004) ISBN:9633896665
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[195394] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 195394, Kapcsolat: 22011254
 44. Gerstner K et al. Csuklik, hámlik, kotlik: Megjegyzések a hiányos paradigmájú igék módjelezéséhez. (2004) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 100 3 358-367
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[195595] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 195595, Kapcsolat: 22011250
 45. Szentgyörgyi Szilárd. A /v/ és a magyar zöngésségi hasonulás újabb optimalitáselméleti elemzése. (2004) Megjelent: Nyelvészet és interdiszciplinaritás I.-II pp. 114-128
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2219014] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2219014, Kapcsolat: 22011251
 46. Gósy Mária et al. Nyelvi tudatosság és rendszerkényszer a h esetében. (2003) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 127 439-455
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30310714] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30310714, Kapcsolat: 22011258
 47. Polgárdi K. Hungarian as a strict CV language. (2003) Megjelent: The phonological spectrum, Vol. 2 pp. 59-79
  Könyvrészlet[10306904] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 10306904, Kapcsolat: 22011257
 48. Siptár P. Hangtan. (2003) Megjelent: A magyar nyelv kézikönyve pp. 161-183
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1802664] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1802664, Kapcsolat: 22011256
Törkenczy Miklós. Coronal Underspecification and the *CCiVCi Constraint. (1994) Megjelent: The Even Yearbook 1994 pp. 225-233, 1315283
Könyvrészlet/Műhelytanulmány része (Könyvrészlet)/Tudományos[1315283]
 1. Vago Robert. The Epistemic/Deontic Suffix-Hat/Het in Hungarian: Derivational or Inflectional?. (2018) Megjelent: Boundaries Crossed, at the Interfaces of Morphosyntax, Phonology, Pragmatics and Semantics pp. 67-83
  Könyvrészlet/Tudományos[27456260] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27456260, Kapcsolat: 27835722
Törkenczy Miklós. Underparsing and Overparsing in Hungarian: the /h/ and the Epenthetic Stems. (1995) Megjelent: Levels and Structures pp. 323-340, 1315277
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1315277]
 1. Vago Robert. The Epistemic/Deontic Suffix-Hat/Het in Hungarian: Derivational or Inflectional?. (2018) Megjelent: Boundaries Crossed, at the Interfaces of Morphosyntax, Phonology, Pragmatics and Semantics pp. 67-83
  Könyvrészlet/Tudományos[27456260] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27456260, Kapcsolat: 27835733
 2. Kiefer Ferenc. Strukturális magyar nyelvtan 2. Fonológia. (2016) ISBN:9789630598033
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3383260] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3383260, Kapcsolat: 26842843
 3. Siptár Péter. Kis magyar fonológia: Válogatott karcolatok. (2015) ISBN:9789633960653
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2892242] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2892242, Kapcsolat: 24884704
 4. Stiebels B et al. Second stems in Hungarian nouns. (1999) LINGUISTIC REVIEW 0167-6318 1613-3676 16 253-294
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[10307552] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 10307552, Kapcsolat: 27256272
Rebrus Péter et al. Hungarian morphology does not meet GP. (1996), 1316387
Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[1316387]
 1. Pöchtrager Markus A.. Morphology made (too) simple? Phonological problems with and a solution to the analytic/non-analytic distinction. (2021) ACTA LINGUISTICA HUNGARICA / ACTA LINGUISTICA ACADEMICA 1216-8076 1588-2624 2560-1016 2559-8201 68 p. &
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32077683] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32077683, Kapcsolat: 30161251
 2. Polgárdi Krisztina. Trochaic proper government, loose CV, and vowel ~ zero alternation in Hungarian. (2009) Megjelent: 8th International Conference on the Structure of Hungarian pp. 143-166
  Egyéb konferenciaközlemény[21032388] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21032388, Kapcsolat: 21032388
 3. Polgárdi Krisztina. Geminates and degemination in Hungarian: A loose CV approach. (2008) Megjelent: Approaches to Hungarian 10. pp. 127-146
  Egyéb konferenciaközlemény[21032387] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21032387, Kapcsolat: 21032387
 4. Kristó László. On synthesis, fusion and the difference between them. (2006) SOAS WORKING PAPERS IN LINGUISTICS AND PHONETICS 1753-5816 14 63-94
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26287341] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26287341, Kapcsolat: 26287348
 5. Polgárdi K. Vowel Harmony: An Account in Terms of Government and Optimality. (1998) ISBN:9055690465
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2155325] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2155325, Kapcsolat: 21032386
Törkenczy Miklós et al. Hungarian syllable structure. (1997), 1315127
Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[1315127]
 1. Szigetvári Péter. Voice assimilation in Hungarian: the hitches. (1998) EVEN YEARBOOK : A COLLECTION OF PAPERS BY MEMBERS OF THE DEPARTMENT OF ENGLISH LINGUISTICS 1218-8808 2061-490X 3 223-236
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2004789] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2004789, Kapcsolat: 21032378
Törkenczy Miklós. Non-optimal constraint interaction: Hungarian interconstituent clusters. (1998) Megjelent: Papers from the Amsterdam Conference pp. 63-86, 1315089
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[1315089]
 1. Kiefer Ferenc. Strukturális magyar nyelvtan 2. Fonológia. (2016) ISBN:9789630598033
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3383260] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3383260, Kapcsolat: 26842846
Siptár P et al. Hungarian syllable structure: arguments for/against complex constituents. (1999) Megjelent: The syllable: views and facts pp. 249-284, 193796
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[193796]
 1. Kiefer Ferenc. Strukturális magyar nyelvtan 2. Fonológia. (2016) ISBN:9789630598033
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3383260] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3383260, Kapcsolat: 26842860
 2. Goldsmith J. The Handbook of Phonological Theory, Second Edition. (2011) ISBN:9781405157681
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23618007] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23618007, Kapcsolat: 23618007
 3. Grimes Stephen. Quantitative investigations in Hungarian phonotactics and syllable structure. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[21147470] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21147470, Kapcsolat: 22262705
 4. Goldsmith John. The syllable. (2009) Megjelent: The handbook of phonological theory pp. 162-196
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[22262694] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22262694, Kapcsolat: 22262694
 5. Geisler M. Vokal-Null-Alternation, Synkope und Akzent in den permischen Sprachen. (2005)
  Könyv[10306054] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 10306054, Kapcsolat: 10306898
 6. Maas Utz. The syllable: views and facts. (2004) Zeitschrift für Sprachwissenschaft 1613-3706 23 113-130
  Folyóiratcikk[22262704] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22262704, Kapcsolat: 22262704
 7. Côté Marie-Hélène. Syntagmatic distinctness in consonant deletion. (2004) PHONOLOGY 0952-6757 1469-8188 21 1-41
  Folyóiratcikk/Tudományos[22262693] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22262693, Kapcsolat: 22262693
 8. Polgárdi K. Hungarian as a strict CV language. (2003) Megjelent: The phonological spectrum, Vol. 2 pp. 59-79
  Könyvrészlet[10306904] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 10306904, Kapcsolat: 10306904
 9. Bosch Anna. The syllable: views and facts. (2002)
  Egyéb[22262703] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22262703, Kapcsolat: 22262703
 10. László Varga. Intonation and stress: Evidence from Hungarian. (2002) ISBN:0333973704; 9780333973707
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1481132] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1481132, Kapcsolat: 10306900
 11. Kiefer Ferenc. Strukturális Magyar Nyelvtan 2. Fonológia (2. kiadás). (2001) ISBN:9630577968
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1480632] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1480632, Kapcsolat: 10306908
 12. Ritter NA. Hungarian voicing assimilation revisited in Head-Driven Phonology. (2000) Megjelent: Approaches to Hungarian 7. Papers from the Pécs Conference pp. 23-49
  Könyvrészlet[10305461] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 10305461, Kapcsolat: 10306906
 13. Marie-Hélène Côté. Consonant cluster phonotactics: A perceptual approach. (2000)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[21001496] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21001496, Kapcsolat: 22262692
 14. Hulst van et al. Theories of the syllable. (1999) Megjelent: The syllable: views and facts pp. 13-52
  Könyvrészlet[10306909] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 10306909, Kapcsolat: 10306909
 15. Ritter NA. The effect of intrasegmental licensing conditions on elemental spreading. (1999) Megjelent: Issues in phonological structure pp. 53-72
  Könyvrészlet[10306907] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 10306907, Kapcsolat: 10306907
Siptár Péter et al. Vannak-e elágazó szótagösszetevők a magyarban?. (1999) Megjelent: Szótagfogalom - szótagrealizációk pp. 101-129, 194069
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[194069]
 1. Kiefer Ferenc. Strukturális magyar nyelvtan 2. Fonológia. (2016) ISBN:9789630598033
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3383260] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3383260, Kapcsolat: 26842861
 2. Sebestyénné Tar Éva. A 3-6 éves kori fonológiai fejlődés kronológiai mintázata a magyarban. (2006) ISBN:9637893296
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2019041] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2019041, Kapcsolat: 21753525
 3. Crystal David. A nyelv enciklopédiája. (2003)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1393069] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1393069, Kapcsolat: 10306912
 4. Kiefer Ferenc. Strukturális Magyar Nyelvtan 2. Fonológia (2. kiadás). (2001) ISBN:9630577968
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1480632] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1480632, Kapcsolat: 10306914
 5. Kassai I. Szótaghatárok és fonológiai jólformáltság nagycsoportos óvodások intuitív szótagolásában. (1999) Megjelent: Szótagfogalom - szótagrealizációk pp. 131-142
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[194137] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 194137, Kapcsolat: 10306917
 6. Kassai I. Nyelvek és kultúrák érintkezésének tükröződése a magyar szótag szerkezetének történeti alakulásában. (1999) Megjelent: Szótagfogalom - szótagrealizációk pp. 55-64
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[194134] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 194134, Kapcsolat: 10306915
 7. Kassai I. Felnőtt nyelvhasználók szótagszerkezeti preferenciái. (1999) Megjelent: Szótagfogalom - szótagrealizációk pp. 142-152
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[194136] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 194136, Kapcsolat: 21753520
Siptár P et al. The phonology of Hungarian. (2000) ISBN:019823841X, 194228
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[194228]
 1. É. Kiss Katalin. Syntax of Hungarian: Postpositions and Postpositional Phrases. (2021) ISBN:9789463725910; 9789048544608
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[31875847] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31875847, Kapcsolat: 30035255
 2. Bóna Judit et al. Rate vs. rhythm characteristics of cluttering with data from a “syllable-timed” language. (2021) JOURNAL OF FLUENCY DISORDERS 0094-730X 1873-801X 67
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31657966] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31657966, Kapcsolat: 29535231
 3. Kulcsár Virág et al. emPhon: Morphologically sensitive open-source phonetic transcriber. (2021) Megjelent: XVII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia pp. 53-61
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[31888980] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31888980, Kapcsolat: 29928099
 4. Krepsz Valéria. A spontán beszéd akusztikai jellemzőinek változása óvodáskorban. (2021) ISBN:9789634546429
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[32045401] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32045401, Kapcsolat: 30220035
 5. Cser András. The phonology of Classical Latin. (2020) ISBN:9781119700609
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[31310986] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31310986, Kapcsolat: 29013355
 6. Breiss Canaan et al. Phonological markedness effects in sentence formation. (2020) LANGUAGE: JOURNAL OF THE LINGUISTIC SOCIETY OF AMERICA 0023-8260 96 2 338-370
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31816382] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31816382, Kapcsolat: 29781010
 7. Gósy Mária. Noun durations with and without suffixes across ages. (2020) STUDIA LINGUISTICA HUNGARICA 2062-1841 32 17-27
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31776026] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31776026, Kapcsolat: 29757476
 8. Bartos Huba et al. A magyar és a mandarin kínai hangrendszer összehasonlító elemzése a nyelvpedagógia szemszögéből. (2020) TÁVOL-KELETI TANULMÁNYOK 2060-9655 11 2019/2 47-90
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31606408] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31606408, Kapcsolat: 29517883
 9. Kohári Anna et al. A beszédritmus időbeli dimenziójának jellegzetességei a dajkanyelvben. (2020) Megjelent: Nyelvfejlődés csecsemőkortól kamaszkorig pp. 195-208
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31406880] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31406880, Kapcsolat: 29456843
2021-10-27 02:55