Tóth Norbert. Az északi paradigma, az ålandi területi autonómia. (2005) JURA 1218-0793 11 2 180-190, 1439744
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1439744]
 1. Kádár Zoltán. Az ålandi autonómia helyzete napjainkban – készül az új autonómia-statútum?. (2013) KISEBBSÉGKUTATÁS 1215-2684 22 2 7-28
  Folyóiratcikk[25098155] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25098155, Kapcsolat: 25098155
 2. Horváth Attila. A nemzetiségi jog Trianon előtt és után. (2011) TRIANONI SZEMLE 2060-2502 3 4 16-23
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2098448] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2098448, Kapcsolat: 28927117
Tóth Norbert. Az Afrikai Unió új közös védelmi és biztonságpolitikája, mint a kontinens fejlődését elősegítő mechanizmus. (2006) KÜLÜGYI SZEMLE 1587-9089 5 3-4 148-161, 1439310
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1439310]
 1. Tarrósy István. Térségi biztonsági kérdések és megoldások az afrikai kontinensen: Az Afrikai Unió és a regionális gazdasági közösségek (RECs) biztonsági architektúrája. (2018) AFRIKA TANULMÁNYOK 1788-6422 12 1-3 5-30
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30308161] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30308161, Kapcsolat: 28822667
 2. Suha György. Béketeremtési kudarcok:az ENSZ és az Afrikai Unió politikai érdekütközései. (2017) Megjelent: Közel Afrikához p. 207
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30393886] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30393886, Kapcsolat: 28948073
 3. Polyák Eszter. Globális szerepvállalásra törve: kínai békefenntartók az ENSZ-ben. (2016) WWW.GEOPOLITIKA.HU 2016 3 p. 1
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26332230] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26332230, Kapcsolat: 26332230
 4. Suha György. A biztonság-fogalom spirituális és geopolitikai értelmezése Afrikában. (2015) NEMZETBIZTONSÁGI SZEMLE (ONLINE) 2064-3756 MMXV/III III.évf.3. 31-41
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2964455] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2964455, Kapcsolat: 26247541
 5. Tamás Hajzer et al. International Organizations in Darfur – thoughts-provoking –. (2010) ACADEMIC AND APPLIED RESEARCH IN MILITARY SCIENCE 1588-8789 1788-0017 9 1 35-46
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25098125] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25098125, Kapcsolat: 25098125
Tóth Norbert. Az 1944 és 1948 között született egyes kisebbségi vonatkozású csehszlovák jogszabályok a nemzetközi jog és az EU-jog tükrében. (2007) Megjelent: Beneš-dekrétumok és a magyar kérdés, 1945-1948 pp. 57-71, 188937
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[188937]
 1. Bajcsi Ildikó. Popély Árpád: Fél évszázad kisebbségben. Fejezetek a szlovákiai magyarság 1945 utáni történetéből (Jedno polstoročie v menšine. Kapitoly dejín maďarskej menšiny na slo ven sku po roku 1945), Šamorín, Fórum inštitút pre výskum menšín, 2014, 326 p.. (2016) FÓRUM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE: A SZLOVÁKIAI MAGYAR TUDOMÁNYOS MŰHELYEK FOLYÓIRATA 1335-4361 1 1 147-150
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[3193056] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3193056, Kapcsolat: 28917980
 2. Kollár Katalin. A csehszlovákiai kisebbségek jogfosztása a II. világháború után. (2013)
  Egyéb/Csak repozitóriumban hozzáférhető közlemény (Egyéb)/Tudományos[25098183] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25098183, Kapcsolat: 25098183
 3. Kisteleki Károly. Az állampolgárság fogalmának és jogi szabályozásának történeti fejlődése: koncepciók és alapmodellek Európában s Magyarországon. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1819690] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1819690, Kapcsolat: 25098181
 4. Bánhidy A. Beneš- dekrétumok és a magyar kérdés 1945-1948. Szerk. Popély Árpád, Štefan Šutaj, Szarka László. Attraktor, Máriabesnyo - Gödöllo 2007.. (2008) KURRENS TÖRTÉNELEM 6 p. x
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)[10302438] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 10302438, Kapcsolat: 10302438
Tóth Norbert. Az Åland-szigetek médiastruktúrája, avagy a média szerepe a kisebbségi identitás megőrzésében. (2007) MÉDIAKUTATÓ: MÉDIAELMÉLETI FOLYÓIRAT 1586-8389 8 2 125-135, 1439303
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1439303]
 1. Polonkai Anna. Az Åland-szigetek médiastruktúrája. (2009)
  Egyéb[23594618] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23594618, Kapcsolat: 23594618
Tóth Norbert. „Ezer sziget és zátony országa, a habokból született Åland…” – avagy milyen hatással lehet a területi autonómia az identitásra?. (2007) MAGYAR KISEBBSÉG: NEMZETPOLITIKAI SZEMLE 1224-2292 12 (43-44) 1-2 292-307, 2263655
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2263655]
 1. Kádár Zoltán. Az ålandi autonómia helyzete napjainkban – készül az új autonómia-statútum?. (2013) KISEBBSÉGKUTATÁS 1215-2684 22 2 7-28
  Folyóiratcikk[25098155] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25098155, Kapcsolat: 25098135
Tóth Norbert. Historical duty or pragmatic interest?: Notes on EU and AU security issues. (2007) AFRICAN SECURITY REVIEW 1024-6029 16 3 112-116, 188956
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[188956]
 1. Airpower and the Environment: Applications in Developing Countries. (2013) Megjelent: Airpower and the Environment p. 83
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31190637] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31190637, Kapcsolat: 28822675
 2. Marc-André Boisvert. European Union and African Crises: The Multiple Personalities of an Actor. (2012) Megjelent: The European Union - A Global Actor? p. 181
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[30368953] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30368953, Kapcsolat: 27776271
 3. Siradag Abdurrahim. Causes, rationales and dynamics : exploring the strategic security partnership between the European Union and Africa. (2012)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[24316432] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24316432, Kapcsolat: 24316432
 4. Makafu Kennedi. Protection of Geographical indications : to be or not to be in the EAC-EU final EPA?. (2010)
  Egyéb/Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb)/Tudományos[25098172] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25098172, Kapcsolat: 25098172
 5. Kamil Zajàczkowski. Problematyka bezpieczenstwa w relacjach UE − Afryka Subsaharyjska – wymiar polityczny i energetyczny. (2010) STUDIA EUROPEJSKIE 1428-149X 4 89-111
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24316430] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24316430, Kapcsolat: 24316430
 6. Ajok Violah. Is there room for further transparency through 3rd party participation at ICSID. (2010)
  Disszertáció/Nem besorolt (Disszertáció)/Tudományos[24316431] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24316431, Kapcsolat: 24316431
 7. Dadehys Noellie. HOW ECOWAS NEGOTIATING TEAM CAN STRENGHEN THE LEGAL PROVISIONS OF COTE D’IVOIRE EPA AS TO BENEFIT THE WHOLE REGION: A LEGAL ANALYSIS OF THE COTE D’IVOIRE INTERIM EPA. (2010)
  Disszertáció/Nem besorolt (Disszertáció)/Tudományos[25464196] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25464196, Kapcsolat: 25464196
 8. Kurt A. THE EUROPEAN UNION IN THE HORN OF AFRICA: OPERATIONALIZING THE HUMAN SECURITY STRATEGY. (2009)
  Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[22244477] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22244477, Kapcsolat: 22244477
 9. Hsin-Yi Wu. Chinese Trade and Investment Strategies Toward Selected African Countries Under Special Consideration of the Energy Commodities and the Potential Competition with European Countries. (2008)
  Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[30368940] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30368940, Kapcsolat: 27776258
Tóth Norbert. Óriások szövetsége: Az Afrikai Unió és az Európai Unió kapcsolatrendszere, különös tekintettel a biztonságpolitikai kérdésekre. (2007) AFRIKA TANULMÁNYOK 1788-6422 1 3 6-15, 1927529
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1927529]
 1. Czirják Ráhel. Neokolonizációs törekvések az EU-afrikai kapcsolatokban?. (2020) KÜLÜGYI SZEMLE 1587-9089 4 105-124
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31858299] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31858299, Kapcsolat: 29832026
Tóth Norbert. Egy vérből valók vagyunk Te meg Én: gondolatszilánkok a nemzetközi jog és a nemzetközi erkölcs viszonyrendszeréről a harmadik évezred hajnalán. (2008) Megjelent: Tolerancia?! pp. 58-63, 189143
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[189143]
 1. Barcsi Tamás. Toleranciák - Erkölcsök - Identitások. (2008)
  Egyéb/Ismertetés/Katalógus (Egyéb)/Tudományos[25098169] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25098169, Kapcsolat: 25098169
Tóth Norbert. Függetlenség versus autonómia?: A Feröer-szigetek és a dán autonómia-modell előtt álló lehetséges XX. századi forgatókönyvek. (2008) KISEBBSÉGKUTATÁS 1215-2684 17 1 117-137, 189151
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[189151]
 1. Domokos Bernadett et al. A Feröer-szigetek autonómiája. (2013)
  Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[25098166] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25098166, Kapcsolat: 25098166
Szarka László. Etnopolitikai modellek a gyakorlatban. (2009) ISBN:9789636931261, 189301
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[189301]
 1. Dobos Balázs. Kitartó etnicitás: etnikai pártok Kelet-Közép-Európában: Fedinec Csilla – Szarka László – Vizi Balázs (szerk.): Etnikai pártok Kelet-Közép-Európában 1989-2014. Budapest, MTA TK Kisebbségkutató Intézet – MTA BTK Történettudományi Intézet – Gondolat Kiadó, 2018. 480.. (2018) REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM 0865-557X 2415-959X 2415-9603 26 2 245-254
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[30333867] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30333867, Kapcsolat: 27775423
 2. Szili Katalin et al. Jogi háttér. (2016) Megjelent: Joggal Európában pp. 23-53
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[25547805] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25547805, Kapcsolat: 25547805
 3. Урасинова Ольга. Этнический фактор в политике Венгрии: внешний и внутренний аспекты : автореферат дис. (2011)
  Disszertáció/Kandidátus (Disszertáció)/Tudományos[21917876] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21917876, Kapcsolat: 25098195
 4. Kiss Balázs. ETNOPOLITIKAI MODELLEK ÉS AZ AUTONÓMIA KÉRDÉSEI. (2010) PRO MINORITATE 1216-9927 2010 1 129-132
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[24155192] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24155192, Kapcsolat: 24155192
Tóth Norbert. Az esélyegyenlőség elve és a diszkrimináció tilalma a munka világában: Nemzetközi jogi és EU-jogi kitekintés. (2009) Megjelent: Lejtős pálya pp. 183-200, 189354
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[189354]
 1. Scharle Ágota et al. Recent Changes Moving Hungary Away from the European Social Model. (2015) Megjelent: The European Social Model in Crisis: Is Europe Losing its Soul? pp. 229-261
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2834016] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2834016, Kapcsolat: 25098281
 2. Zaccaria Márton Leó. Az egyenlő bánásmód elvének érvényesülése a munkajog területén a magyar joggyakorlatban. (2015)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2799520] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2799520, Kapcsolat: 25098164
 3. Budapest Institute. Country note - Hungary Kiút (‘Way-out’) Social Microcredit Program, 2010-2012. (2014)
  Egyéb/Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb)/Tudományos[25098303] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25098303, Kapcsolat: 25098303
 4. Budapest Institute. BACKGROUND MATERIAL FOR AN EU ROMA STRATEGY FRAMEWORK HUNGARY. (2011)
  Egyéb/Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb)/Tudományos[25098305] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25098305, Kapcsolat: 25098305
 5. Tóth Judit. REPORT on the Free Movement of Workers in Hungary in 2008-2009. (2009)
  Egyéb/Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb)/Tudományos[25098302] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25098302, Kapcsolat: 25098302
 6. Bálint Éva. Munkapiaci kutatások: Válogatott bibliográfia 2008–2009. (2009)
  Egyéb/Ismertetés/Katalógus (Egyéb)/Tudományos[25098304] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25098304, Kapcsolat: 25098304
Tóth Norbert. Hasznos tippek kezdőknek és haladóknak - avagy az EBESZ új gyűlölet-bűncselekményekkel foglalkozó dokumentumai. (2009) FÖLD-RÉSZ: NEMZETKÖZI ÉS EURÓPAI JOGI SZEMLE 2060-3568 2 3-4 158-160, 1927520
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1927520]
 1. Pap András László. Rendészet és sokszínűség. (2019) ISBN:9789635310425; 9789635310432
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[31336940] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31336940, Kapcsolat: 29027006
 2. Átol Dorottya et al. Közösség tagja elleni erőszak: Alternatív kommentár. (2013) FUNDAMENTUM 1417-2844 17 3 79-92
  Folyóiratcikk/Nem besorolt (Folyóiratcikk)/Tudományos[25098142] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25098142, Kapcsolat: 25098142
 3. Pap András. A MEGFIGYELÉS TÁRSADALMÁNAK PROLIFERÁCIÓJÁTÓL AZ ETNIKAI PROFILALKOTÁSON ÁT AZ ÁLLAMI FELELŐSSÉG KISZERVEZÉSÉIG: Alkotmányjogi és rendészettudományi megközelítések az emberi méltóság, a társadalmi biztonság és az adatvédelem értelmezésekor. (2013)
  Disszertáció/MTA Doktora (Disszertáció)/Tudományos[25098153] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25098153, Kapcsolat: 25098153
 4. Talabos Dávidné Lukács. A homoszexuálisokkal szemben elkövetett gyűlöletbűncselekményekről. (2013) JURA 1218-0793 19 2 138-141
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25098147] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25098147, Kapcsolat: 25098147
 5. Pap András László. A megfigyelés társadalmának proliferációjától az etnikai profilalkotáson át az állami felelősség kiszervezéséig: Alkotmányjogi és rendészettudományi megközelítések az emberi méltóság, a társadalmi biztonság és az adatvédelem értelmezésekor. (2012) ISBN:9789632365947
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2166936] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2166936, Kapcsolat: 25098146
 6. Balogh Lídia -. A homofób és transzfób indíttatású gyűlöletbűncselekmények előfordulása, valamint a jogi fellépés keretei Magyarországon. (2011) Megjelent: Homofóbia Magyarországon pp. 128-139
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[25098151] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25098151, Kapcsolat: 25098151
Tóth Norbert. Pártrendszer és autonómia. (2009) Megjelent: Etnopolitikai modellek a gyakorlatban pp. 11-34, 189359
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[189359]
 1. Tóth Annamária. FRANCIAORSZÁG ÉS A HATÁRON TÚLI FRANCIÁK. (2013) PRO MINORITATE 1216-9927 22 1 96-119
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25098192] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25098192, Kapcsolat: 25098192
 2. Metz Rudolf Tamás. A dél-tiroli autonómia, avagy egy példa a hídépítésre. (2011) KOMMENTÁR 1787-6974 6 4 84-94
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2486586] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2486586, Kapcsolat: 22244306
Tóth Norbert. "Egyesüljünk mindahányan, ünnepeljünk együtt!" – afrikai egységtörekvések a pánafrikanizmustól az Afrikai Unióig. (2010) AFRIKA TANULMÁNYOK 1788-6422 4 2 73-85, 1439286
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1439286]
 1. Tarrósy István. Térségi biztonsági kérdések és megoldások az afrikai kontinensen: Az Afrikai Unió és a regionális gazdasági közösségek (RECs) biztonsági architektúrája. (2018) AFRIKA TANULMÁNYOK 1788-6422 12 1-3 5-30
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30308161] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30308161, Kapcsolat: 28822665
 2. Francz Norbert. A független Ghána első évtizede. (2016)
  Egyéb/Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb)/Tudományos[31190644] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31190644, Kapcsolat: 28822689
 3. Zsifkó Mariann. Az Afrikai Unió kialakulásának története. Az EU és az AU kapcsolatrendszerének biztonságpolitikai vonatkozásai.. (2014)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[25098121] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25098121, Kapcsolat: 25098121
 4. Francz Norbert. Az alkotmányos dekolonizáció példája: Ghána függetlenedése. (2013)
  Egyéb/Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb)/Nem besorolt jellegű[25098117] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25098117, Kapcsolat: 25098117
 5. Zsifkó Mariann. Az Afrikai Unió intézményrendszere. (2013)
  Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[25098115] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25098115, Kapcsolat: 25098115
Tóth Norbert. Nemzeti vagy (magyar) állami érdek-e a székelyföldi területi autonómia?: Gondolatok a székelyföldi autonómia-törekvések kapcsán. (2010) Megjelent: Székelyföld Évkönyv 2010 pp. 393-400, 1439757
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1439757]
 1. Erdész Ádám. Székelyek a történeti időben: Székelyföld Évkönyv 2010. (2010) BÁRKA: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 1217-3053 2010 2 p. 1
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[25098278] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25098278, Kapcsolat: 25098278
 2. Sylvester Lajos. Székelyföld üzenete. (2009)
  Egyéb/Ismertetés/Katalógus (Egyéb)/Tudományos[25098274] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25098274, Kapcsolat: 25098274
 3. Szőcs Lóránt. Székelyföld Évkönyv. (2009)
  Egyéb/Ismertetés/Katalógus (Egyéb)/Tudományos[25098273] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25098273, Kapcsolat: 25098273
 4. Halmai Tamás. A történelem jövője. (2009) TERASZ.HU: ONLINE KULTURÁLIS MAGAZIN 1 p. 1
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[25098276] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25098276, Kapcsolat: 25098276
Tóth Norbert. Quo vadis, Szerbia?: Új fejlemények a szerb kisebbségvédelmi szabályozásban. (2010) PRO MINORITATE 1216-9927 19 1 47-66, 1439282
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1439282]
 1. Manzinger Krisztián. A területi alapú hatalommegosztás mint a multikulturális európai államok demokratikus stabilitásának lehetséges modellje. (2019)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[30334920] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30334920, Kapcsolat: 27802429
 2. Szili Katalin et al. A határon túli magyar nemzeti közösségek autonómia-koncepciói. (2016) Megjelent: Joggal Európában pp. 59-128
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[25547800] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25547800, Kapcsolat: 25547800
 3. Gerencsér Balázs Szabolcs. "Nyelvében él...": Kárpát-medencei körkép a határon túli magyarok hivatalos anyanyelvhasználati jogairól. (2015) ISBN:9786158015059
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2992376] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2992376, Kapcsolat: 28822664
 4. Ördögh Tibor. Kulturális autonómia Szerbiában. (2015) Megjelent: Nemzeti Integráció, Autonómia és Szakrális Múlt a Kárpát-Medencében pp. 57-72
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2898350] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2898350, Kapcsolat: 28822662
 5. Szarka László. Etnikai pártok – kormányzati gyakorlatok Közép- és Délkelet-Európában Elemzés a kisebbségi pártok választói bázisáról, értékorientációjáról, parlamenti és kormányzati szerepvállalásáról. (2013)
  Egyéb/Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb)/Tudományos[25098162] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25098162, Kapcsolat: 25098162
Tóth Norbert. A kisebbségi területi autonómia belső és külső dimenziója: nemzetközi jogi analízis. (2012), 2439493
Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2439493]
 1. Hettyey András. Hegemónia helyett: Magyar-német kapcsolatok 1990-2002 között. (2019) ISBN:9789632361222
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[30829516] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30829516, Kapcsolat: 28830905
 2. M. Balázs Ágnes. A kisebbségek képviseletének elméleti keretei. (2018) PARLAMENTI SZEMLE 2498-597X 3 2 27-45
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30602574] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30602574, Kapcsolat: 28005732
 3. Varga Péter. A Kalmár-jelentés: újra napirenden a kisebbségi jogok. (2014) KISEBBSÉGKUTATÁS 1215-2684 16 2 60-80
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25098134] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25098134, Kapcsolat: 25098134
Tóth Norbert. A területi autonómia külső dimenziója: nemzetközi jogalanyiság, nemzetközi felelősség, külkapcsolatok. (2013) Megjelent: A közép-európaiság dicsérete és kritikája pp. 248-267, 2417411
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2417411]
 1. Falusi Márton. A megismerés pufferzónája, Közép-Európa: Tűnődés egy tanulmánykötet ürügyén. (2015) KORTÁRS: IRODALMI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0023-415X 59 7-8 134-152
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3256729] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3256729, Kapcsolat: 28927126
 2. Kollai István. Az elemző közbeszéd dicsérete és kritikája. (2014)
  Egyéb/Ismertetés/Katalógus (Egyéb)/Közérdekű[25098272] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25098272, Kapcsolat: 25098272
Ferenc Viktória et al. Autonomy Ambitions in Subcarpathia. (2014) Megjelent: Autonomies in Europe pp. 165-174, 2721629
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2721629]
 1. Agnieszka Halemba. Not Looking through a National Lens? Rusyn-Transcarpathian as an Anational Self-Identification in Contemporary Ukraine. (2015) Megjelent: Aleksander Brückner revisited: Debatten um Polen und Polentum in Geschichte und Gegenwart pp. 123-146
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[30368988] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30368988, Kapcsolat: 27776296
 2. Végh Zsuzsanna. Hungarian Case: Policy coherence for development and Hungary’s kin-state policy in Ukraine. (2015) Megjelent: Policy Coherence for Development in Eastern Partnership countries: Case Studies pp. 16-31
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27159744] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27159744, Kapcsolat: 27159744
 3. Végh Zsuzsa. A szakpolitikák fejlesztési célú koherenciája és a magyar nemzetpolitika. (2015)
  Egyéb/Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb)/Tudományos[27014889] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27014889, Kapcsolat: 27159748
 4. Nagy Noémi. Autonómiák Európában: megoldások és kihívások: recenzió Kántor Zoltán „Autonomies in Europe. Solutions and Challenges” c. könyvéről. (2014) PRO MINORITATE 1216-9927 23 Tél 236-239
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[3052527] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3052527, Kapcsolat: 25098269
Tóth Norbert. A kisebbségi területi autonómia elmélete és gyakorlata: Nemzetközi jogi és összehasonlító jogi analízis. (2014) ISBN:9789632368689, 2714066
Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2714066]
 1. Dobos Balázs. A személyi elvű kisebbségi autonómiák Kelet-Közép-Európában. (2020) ISBN:9789634681946
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[31658725] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31658725, Kapcsolat: 29860647
 2. Pap Tibor. A kisebbségpolitika társadalomelméleti alapjai. (2020)
  Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[31618745] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31618745, Kapcsolat: 29820864
 3. Manzinger Krisztián. A területi alapú hatalommegosztás mint a multikulturális európai államok demokratikus stabilitásának lehetséges modellje. (2019)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[30334920] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30334920, Kapcsolat: 27802418
 4. Kiss László. A kisebbségi jogok rendszere, különös tekintettel a nemzeti kisebbségek parlamenti képviseletére. (2018) KRE-DIT: A KRE-DOK ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 2630-8711 1 1 p. 1
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30422349] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30422349, Kapcsolat: 27845158
 5. Dabis Attila. Misbeliefs about Autonomy: The Constitutionality of the Autonomy of Szeklerland. (2017)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[30368969] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30368969, Kapcsolat: 27776282
 6. Balogh Judit. 25 éves a kisebbségi jogi szabályozás Magyarországon. (2017) Megjelent: Risus cum lacrimis pp. 33-43
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3311518] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3311518, Kapcsolat: 28822658
 7. Varga Péter. The Kalmár report: minority rights on the agenda again. (2016) Megjelent: The situation and rights of national minorities in Europe. La situation et les droits des minorités nationales en Europe. A nem... pp. 29-40
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[26456021] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26456021, Kapcsolat: 26456021
 8. Kovács Péter. Nemzetközi közjog: 3. ( bővített, átdolgozott) kiadás. (2016) ISBN:9789632762753
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[3103788] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3103788, Kapcsolat: 26117125
 9. Szili Katalin et al. Jogi áttér. (2016) Megjelent: Joggal Európában pp. 23-53
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[25547783] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25547783, Kapcsolat: 25547783
 10. Staff. „A vegyes házasságban élő magyar anyák román gyerekeket szülnek”. (2016)
  Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Közérdekű[25315054] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25315054, Kapcsolat: 25315054
 11. Szili Katalin et al. Autonóm területek és a területi elvű autonómia fogalmi kritériumainak megfelelő területek Európában. (2016) Megjelent: Joggal Európában pp. 55-57
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[25547794] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25547794, Kapcsolat: 25547794
 12. Manzinger Krisztián et al. A területi elven innen és túl – a nemzetiségi önigazgatás alkalmazható mintái Európában. (2016) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 57 3 90-107
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3150813] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3150813, Kapcsolat: 26332123
 13. Pap Tibor. A kisebbségi identitás rétegeinek egymásra épülése a XXI. században. (2016) Megjelent: Média és identitás 2. pp. 149-172
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26800496] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26800496, Kapcsolat: 28822648
 14. Varga Péter. A Kalmár-jelentés: újra napirenden a kisebbségi jogok. (2016) Megjelent: The situation and rights of national minorities in Europe. La situation et les droits des minorités nationales en Europe. A nem... pp. 41-52
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[26456024] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26456024, Kapcsolat: 26456024
 15. Szili Katalin et al. A határon túli magyar nemzeti közösségek autonómia-koncepciói. (2016) Megjelent: Joggal Európában pp. 59-128
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[25547800] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25547800, Kapcsolat: 25547798
 16. Institutul pentru studierea. Noutati.: In cercetarea minoritatilor nationale din Romania. (2014)
  Egyéb/Ismertetés/Katalógus (Egyéb)/Tudományos[25415133] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25415133, Kapcsolat: 25415133
 17. Vizi Balázs. A KISEBBSÉGI AUTONÓMIÁRÓL A POLITIKAI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÖNRENDELKEZÉS METSZÉSPONTJÁN. (2014) LÉTÜNK (ÚJVIDÉK) 0350-4158 44 Különszám 11-19
  Folyóiratcikk/Konferenciaközlemény (Folyóiratcikk)/Tudományos[25098131] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25098131, Kapcsolat: 25098131
Vizi Balázs. Language Rights in Kosovo. (2014) ACTA UNIVERSITATIS SAPIENTIAE EUROPEAN AND REGIONAL STUDIES 2066-639X 2068-7583 5 75-87, 2750939
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2750939]
 1. László Marácz et al. Prospects on Hungarian as a Regional Official Language and Szeklerland's Territorial Autonomy in Romania. (2016) INTERNATIONAL JOURNAL ON MINORITY AND GROUP RIGHTS 1385-4879 1571-8115 23 4 530-559
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26644555] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26644555, Kapcsolat: 26644555
 2. Demaj Uranela et al. Post-war Kosovo landscapes in Pristina: discrepancies between language policy and urban reality. (2016) NATIONALITIES PAPERS 0090-5992 1465-3923 44 5 804-825
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26863655] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26863655, Kapcsolat: 26863655
Vizi Balázs et al. Obligations Arising from Public International Law Relating to the Rights of Minorities – Some Observations on the Case of Kosovo. (2014) PÉCS JOURNAL OF INTERNATIONAL AND EUROPEAN LAW 2064-9401 2014 1 88-96, 2763068
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2763068]
 1. Jelena Loncar. Cultural heritage in Kosovo. (2019) Megjelent: Rethinking Serbian-Albanian Relations pp. 180-197
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[30814036] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30814036, Kapcsolat: 28529466
 2. Rame Arifaj. DECENTRALIZIMI NË KOSOVË, SHTETFUNKCIONALIZIM APO COPËTIM I KOSOVËS MBI BAZA ETNIKE. (2018) KNOWLEDGE-INTERNATIONAL JOURNAL 2545-4439 1857-923X 23 4 1263-1274
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31027801] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31027801, Kapcsolat: 28587440
 3. Jelena Loncar. Kulturna baština na Kosovu: Isključivanje manjina kroz inkluzivno zakonodavstvo. (2015) Megjelent: FIGURA neprijatelja: preosmišljavanje srpsko-albanskih odnosa pp. 409-428
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[31027955] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31027955, Kapcsolat: 28587639
Mohay Ágoston. What’s in a name?: Equal treatment, Union citizens and national rules on name and titles. (2016), 3181518
Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[3181518]
 1. Juchter van. Legal Opinion: To what extend can the Hungarian title of “vitéz” be seen as a designation of nobility?. (2017)
  Egyéb[26351670] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26351670, Kapcsolat: 26351670
Tóth Norbert. A kisebbségi autonómia iránti igény érvényesíthetőségének lehetősége a hatékony politikai/közéleti részvételhez való jogra alapozva, különös tekintettel az Emberi Jogok Európai Bíróságának esetjogára. (2016) Megjelent: Kisebbségi jogok érvényesülése a Kárpát-medencében pp. 23-30, 3092075
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3092075]
 1. M. Balázs Ágnes. A kisebbségek képviseletének elméleti keretei. (2018) PARLAMENTI SZEMLE 2498-597X 3 2 27-45
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30602574] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30602574, Kapcsolat: 28005737
Tóth Norbert. A kisebbségi közösségek területi autonómiához való jogának kérdése a releváns egyetemes nemzetközi jogi normák fényében. (2016) SZÁZADVÉG 0237-5206 21 82 51-69, 3177046
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3177046]
 1. Manzinger Krisztián. A területi alapú hatalommegosztás mint a multikulturális európai államok demokratikus stabilitásának lehetséges modellje. (2019)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[30334920] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30334920, Kapcsolat: 27802420
Tóth Norbert. "Államarcú" nemzetközi jog, avagy a 2015 őszén módosított magyar Büntető Törvénykönyv a menekültek jogállásáról szóló 1951. évi genfi egyezmény 31. cikk (1) bekezdése fényében. (2016) Megjelent: A migráció bűnügyi hatásai pp. 229-243, 3139152
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3139152]
 1. Bartkó Róbert. New Legal Solutions in the Hungarian Criminal Law with reference to the Fight against Irregular Migration. (2019) EUROPEAN JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY STUDIES 2414-8385 2414-8377 4 2 44-52
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30704991] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30704991, Kapcsolat: 28822636
 2. Hautzinger Zoltán. Migratory impacts on law enforcement. (2019) Megjelent: Dynamics and Social Impact of Migration pp. 149-172
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30433634] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30433634, Kapcsolat: 27863459
 3. Bartkó Róbert. 18 th International Conference on Social Sciences: Proceedings Book: New Legal Solutions in the Hungarian Criminal Law with reference to the Fight against the Irregular Migration. (2019) ISBN:9781646067589
  Könyv/Konferenciakötet (Könyv)/Tudományos[30676935] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30676935, Kapcsolat: 28180375
 4. Nagy-Nádasdi Anita Rozália. Menedékkérők őrizete napjainkban. (2017) Megjelent: Szuverenitás és államiság az Európai Unióban pp. 219-234
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30692527] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30692527, Kapcsolat: 28822620
 5. Hautzinger Zoltán. Menedékjog és a büntetőjog lehetséges kapcsolatai Magyarországon. (2017) MAGYAR RENDÉSZET 1586-2895 17 3 31-46
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27636085] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27636085, Kapcsolat: 28822632
Ágoston Mohay et al. Decision 22/2016. (XII. 5.) AB on the Interpretation of Article E)(2) of the Fundamental Law. (2017) AMERICAN JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW 0002-9300 2161-7953 111 2 468-475, 3264631
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3264631]
 1. Simone Gianello et al. Interpretazione costituzionale e populismo: una comparazione tra Italia e Ungheria. (2021) DIRITTO PUBBLICO COMPARATO ED EUROPEO 2037-6677 45 4 4545-4582
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31890974] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31890974, Kapcsolat: 29878158
 2. Robbert Bruggeman et al. The Elusive Contours of Constitutional Identity: Taricco as a Missed Opportunity. (2020) UTRECHT JOURNAL OF INTERNATIONAL AND EUROPEAN LAW 2053-5341 35 1 20-34
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31615246] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31615246, Kapcsolat: 29471069
 3. Petric Davor. THE CONCEPT OF "DIGNITY" IN JURISPRUDENCE OF THE CROATIAN CONSTITUTIONAL COURT: A EUROPEAN PERSPECTIVE. (2020) PRAVNI VJESNIK: CASOPIS ZA PRAVNE I DRUSTVENE ZNANOSTI PRAVNOG FAKULTETA SVEUCILISTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU 0352-5317 1849-0840 36 2 101-142
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31724637] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31724637, Kapcsolat: 29619766
 4. Davor Petrić. THE CONCEPT OF “DIGNITY” IN JURISPRUDENCE OF THE CROATIAN CONSTITUTIONAL COURT: A EUROPEAN PERSPECTIVE. (2020) PRAVNI VJESNIK: CASOPIS ZA PRAVNE I DRUSTVENE ZNANOSTI PRAVNOG FAKULTETA SVEUCILISTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU 0352-5317 1849-0840 36 2 101-142
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31390832] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31390832, Kapcsolat: 29088972
2021-04-22 17:09