Nádor Orsolya. A magyar nemzeti kisebbség nyelvi jogai a Kárpát-medencében. (1998) Megjelent: Kiút a csapdából? : Nyelvi és nyelvhasználati jogok a Kárpát-medencében pp. 51-78, 2438034
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2438034]
 1. Szépe György. A nyelvi emberi jogok környezete. (2006) Megjelent: Nyelvi közösségek - nyelvi jogok pp. 30-35
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31852060] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31852060, Kapcsolat: 29821168
 2. Szarka L. ÁLLAMNYELV, HIVATALOS NYELV - KISEBBSÉGI JOGOK KELET-KÖZÉP-EURÓPÁBAN. (2003) Megjelent: Nyelvi jogok, kisebbségek, nyelvpolitika Kelet-Közép-Európában pp. 15-35
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[188324] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 188324, Kapcsolat: 23759856
 3. Gúti Erika. Kiút a csapdából?: (Nádor Orsolya, Komlós Attila (szerk.): Nyelvi és nyelvhasználati jogok a Kárpát-medencében). (2000) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 10 5 95-104
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1578515] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1578515, Kapcsolat: 29820783
Nádor Orsolya. A magyar nyelv és a nyelvi jogok az anyanyelvi oktatás összefüggésében. (1998) REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM 0865-557X 2415-959X 2415-9603 9 1 49-80, 2438040
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2438040]
 1. Varga Attila. A nyelvi jogok alkotmányos szabályozása Romániában. (2013) PRO MINORITATE 1216-9927 2013 3 29-41
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2905388] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2905388, Kapcsolat: 23759817
 2. Varga Attila. Az anyanyelvi jogok szabályozása Romániában. (2003) ROMÁNIAI MAGYAR JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 1583-7335 29-33
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23759814] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23759814, Kapcsolat: 23759814
Dóla Mónika. Hungarológiai évkönyv. (2000), 30603696
Egyéb/Folyóirat vagy sorozatszerkesztés (Egyéb)/Tudományos[30603696]
 1. Rákosi György. With or without the definite article: On the syntax of anaphoric possessor strategies in Hungarian. (2020) Megjelent: Approaches to Hungarian 16. pp. 116-136
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31201054] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31201054, Kapcsolat: 29006098
 2. Rákosi György. Searching for definite clues in Hungarian: On pro-dropped possessors and the definite article. (2019) ARGUMENTUM 1787-3606 15 1 332-343
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30611612] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30611612, Kapcsolat: 29006114
Nádor Orsolya. A magyar nyelv státusváltozásai a honfoglalástól a XIX. század közepéig. (2000) HUNGAROLÓGIAI ÉVKÖNYV 1585-9673 1 54-72, 2438032
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2438032]
 1. Szabadfalvi József. „A’ hasznos Tudományoknak Hazai nyelven való előmozdítása”: A magyar nyelvű jogbölcseleti irodalom kialakulása. (2020) JOGTÖRTÉNETI SZEMLE 0237-7284 22 2 1-13
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31835215] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31835215, Kapcsolat: 29817129
 2. Szili Katalin. Tudtak-e a magyar királyok magyarul? : Adalékok a magyar nyelv státuszának kérdéséhez a királyi udvarokban. (2019) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 115 1 36-46
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30704440] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30704440, Kapcsolat: 29817250
 3. Pelcz Katalin. Nyelvmesterkedés. Ferenc József magyarul tanul.. (2009)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23759872] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23759872, Kapcsolat: 23759872
 4. Pelcz Katalin. A nyelvmesterek első virágkora 1729-1866: hagyományok és újítások. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[24260947] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24260947, Kapcsolat: 24260947
 5. Hoppálné Erdő Judit. Magyarnyelv-oktatás a XIX. század második felében. (2003) Megjelent: Hungarológiai évkönyv pp. 116-128
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23759867] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23759867, Kapcsolat: 23759867
Nádor Orsolya. Nyelvünk és Kultúránk. Bibliográfia 1-100. (1970-2000). (2000) ISBN:9789630039710, 2438077
Könyv/Bibliográfia, repertórium (Könyv)/Tudományos[2438077]
 1. Schmidt Ildikó et al. MAGYARNYELV-TANÍTÁS GYERMEKEKNEK. (2020) ISBN:9789634146322
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[31331019] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31331019, Kapcsolat: 29816395
Nádor Orsolya. Az itáliai hungarológia kezdetei: Deáky Zsigmond, a luccai trónörökös nevelője és magyartanára. (2001) HUNGAROLÓGIAI ÉVKÖNYV 1585-9673 2 166-170, 2438030
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2438030]
 1. Szili Katalin. Az első olaszoknak szóló magyar nyelvkönyvről: Deáky Zsigmond, Grammatica Ungherese Ad Uso Degl' Italiani. Roma, 1827.. (2010) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 106 3 353-360
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1882265] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1882265, Kapcsolat: 23759882
Nádor Orsolya. Néhány gondolat a XIX. századi magyarnyelv-oktatásról: módszerek és tankönyvek. (2002) HUNGAROLÓGIAI ÉVKÖNYV 1585-9673 3 160-170, 2438026
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2438026]
 1. Sturcz Zoltán. Egy reformkori tankönyv – Széchy Ágoston Imre: Elemi magyar nyelvtan gyakorlatilag előadva, 1840. (2020) HUNGAROLÓGIAI ÉVKÖNYV 1585-9673 21 142-153
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31846291] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31846291, Kapcsolat: 29821109
 2. Dóla Mónika. Magyarnyelv-tanári segédkönyvek: KRE BTK & L’Harmattan Kiadó, 2018–2019. (2019) HUNGAROLÓGIAI ÉVKÖNYV 1585-9673 20 130-134
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[31817420] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31817420, Kapcsolat: 29821072
 3. Pelcz Katalin. A nyelvmesterek első virágkora 1729-1866: hagyományok és újítások. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[24260949] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24260949, Kapcsolat: 24260949
Nádor Orsolya. Nyelvpolitika: A magyar nyelvpolitika státusváltozásai és oktatása a kezdetektől napjainkig. (2002) ISBN:9638624442, 2436997
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2436997]
 1. Nagy Noémi. Magyar nyelvi szuverenitási törekvések a neoabszolutizmus előtt – a magyar államnyelv bevezetésének története. (2020) Megjelent: Szuverenitáskutatás pp. 141-158
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31342296] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31342296, Kapcsolat: 29817237
 2. Sturcz Zoltán. Egy reformkori tankönyv – Széchy Ágoston Imre: Elemi magyar nyelvtan gyakorlatilag előadva, 1840. (2020) HUNGAROLÓGIAI ÉVKÖNYV 1585-9673 21 142-153
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31846291] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31846291, Kapcsolat: 29813912
 3. Sturcz Zoltán. Egy reformkori konzervatív, Dessewffy Aurél a magyar nyelvről és a magyar kultúráról. (2017) HUNGAROLÓGIAI ÉVKÖNYV 1585-9673 18 100-115
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3345075] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3345075, Kapcsolat: 29821045
 4. Andrássy György. A magyar nyelv és a magyar nyelvközösség jogi helyzete. (2017) Megjelent: A magyar nyelv jelene és jövője pp. 64-90
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3343927] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3343927, Kapcsolat: 29819574
 5. Pieniążek Marek. Teaching of national languages in the V4 countries. (2016) ISBN:9788072909261
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[30273875] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30273875, Kapcsolat: 29819581
 6. Csernák-Szuhánszky Debóra. Nyelvtörténeti vizsgálatok a régi magyar zsoltárfordítások köréből: 15-17. század. (2016)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3132782] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 3132782, Kapcsolat: 29819590
 7. Nagy Noémi. Nyelvi jog és nyelvpolitika Magyarországon az első világháború végétől napjainkig. (2015) KÖZELÍTÉSEK. NEGYEDÉVES INTERNETES FOLYÓIRAT 2498-7816 2 3-4 112-124
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3052566] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3052566, Kapcsolat: 29817277
 8. Szentgyörgyi Rudolf. Anyanyelvünk változatai. (2015) Megjelent: Mozaikok a magyar nyelvről és a nyelvhasználatról pp. 145-161
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Oktatási[3068703] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3068703, Kapcsolat: 29817266
 9. Pelczer Katalin. A magyar közoktatás "mostohagyermeke": amagyar mint idegen nyelv tanítása. (2015) THL2: A MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA TANÍTÁSÁNAK SZAKFOLYÓIRATA 1787-1417 2498-8995 1-2 73-83
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30452816] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30452816, Kapcsolat: 29821346
 10. Csernicskó István. Movna polityka i movnyj landshaft suchasnogo Zakarpattja v istorychnomu plani (1900–1944 rr.) [Мовна політика і мовний ландшафт сучасного Закарпаття в історичному плані (1900–1944 рр.)]. (2014) Megjelent: Az ukrán-magyar nyelvi kapcsolatok múltja és jelene pp. 48-66
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2794012] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2794012, Kapcsolat: 29817223
 11. Laakso Johanna. Hungarian Is No Idioma Incomparabile: The Hungarian Language Reform in European Comparison. (2014) E-JOURNAL OF THE AMERICAN HUNGARIAN EDUCATORS ASSOCIATION 1936-8879 7
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25162842] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25162842, Kapcsolat: 25162842
 12. Csernicskó István et al. Hegemonic, regional, minority and language policy in Subcarpathia: a historical overview and the present -day situation. (2014) NATIONALITIES PAPERS 0090-5992 1465-3923 42 3 399-425
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24260955] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24260955, Kapcsolat: 24260955
 13. Bradean-Ebinger Nelu et al. Az Európai Unió versenyképessé tétele: központban a nyelvtudás. (2013) SOUTH-EAST EUROPE: INTERNATIONAL RELATIONS QUARTERLY 2062-1973 2062-1973 4 3 1-44
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26786018] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26786018, Kapcsolat: 29819600
 14. Szűcs Tibor. A magyar nyelv és kultúra areális helye Európában.. (2013)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23759017] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23759017, Kapcsolat: 23759017
 15. Csernicskó István. Államok, nyelvek, államnyelvek. Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén. (2013)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23759021] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23759021, Kapcsolat: 23759021
 16. Csernicskó István et al. Sociolinguistic and Contact-induced Variation in Hungarian Language Use in Subcarpathia, Ukraine. (2012) E-JOURNAL OF THE AMERICAN HUNGARIAN EDUCATORS ASSOCIATION 1936-8879 2012 5
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24197104] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24197104, Kapcsolat: 29817275
 17. Csernicskó István. Megtanulunk-e ukránul?: A kárpátaljai magyarok és az ukrán nyelv. (2012) ISBN:9789662595284
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2202055] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2202055, Kapcsolat: 24260928
 18. Pintér Márta. HUNGARIAN-IRISH PARALLELS: NATIONAL LANGUAGE IN 19TH-CENTURY HUNGARY AND IRELAND. (2012) BULLETIN OF THE TRANSILVANIA UNIVERSITY OF BRASOV: SERIES A MECHANICS ELECTRONTECHNIQUES AND ELECTRONICS MATERIALS PROCESSING WOOD INDUSTRY SILVICULTURE 1223-9631 5 54 25-30
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23759070] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23759070, Kapcsolat: 23759070
 19. Vukov Raffai. Az örökíró, a hémijszka és ami körülöttük van: A magyar nyelvhasználat vajdaségi terei: nyelvi tervezés és oktatás. (2012) ISBN:9788688971010
  Könyv/Nem besorolt (Könyv)/Tudományos[2594079] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2594079, Kapcsolat: 23759137
 20. Csernicskó I et al. Six lessons from history: regional, minority and language policy in Subcarpathia/Transcarpathia between 1900–2010. (2011) Megjelent: 6th ECPR General Conference
  Egyéb konferenciaközlemény[21748055] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21748055, Kapcsolat: 29819583
 21. Csernicskó István. A nyelvek státusa és a hivatalos kétnyelvűség a mai Kárpátalja területén 1867 és 2010 között. (2011) FÓRUM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE: A SZLOVÁKIAI MAGYAR TUDOMÁNYOS MŰHELYEK FOLYÓIRATA 1335-4361 3 45-62
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2206972] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2206972, Kapcsolat: 29819587
 22. Csernicskó István et al. Nyelv és politika a hosszú 20. században. (2010) Megjelent: Kárpátalja 1919-2009: történelem, politika, kultúra pp. 553-637
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)[24075910] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24075910, Kapcsolat: 29819582
 23. Csernicskó István. Nyelvek, emberek, helyzetek: A magyar, ukrán és orosz nyelv használata a kárpátaljai magyar közösségben. (2010)
  Könyv/Tudományos[30181828] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30181828, Kapcsolat: 29819572
 24. Szilvási Andrea. A magyar mint idegen nyelv / hungarológia műhelyei Szlovákiában. (2010) THL2: A MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA TANÍTÁSÁNAK SZAKFOLYÓIRATA 1787-1417 2498-8995 1-2 16 p. 23
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23758991] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23758991, Kapcsolat: 23758991
 25. Pelcz Katalin. A nyelvmesterek első virágkora 1729-1866: hagyományok és újítások. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[24260931] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24260931, Kapcsolat: 24260931
 26. Czeglédi Sándor. Language Policy, Language Politics and Language Ideology in the United States. (2008) ISBN:9789639696600
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1801215] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1801215, Kapcsolat: 29817283
 27. Maitz P. "A szent ügy": A dualizmus kori névmagyarosítási propaganda nyelvészeti elemzése. (2008) NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 0139-2190 30 7-33
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1154708] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1154708, Kapcsolat: 23759074
 28. Fóris Ágota. A Terminológiai Innovációs Központ (TermIK) tevékenysége.. (2007) THL2: A MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA TANÍTÁSÁNAK SZAKFOLYÓIRATA 1787-1417 2498-8995 1-2 169-171
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23758959] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23758959, Kapcsolat: 23758959
 29. Pelles Tamás. A magyar-olasz két tanítási nyelvű oktatás: Különös tekintettel a nyelvpolitikai vonatkozásokra, az idegen nyelvű tantárgyoktatásra és az ennek kapcsán fellépő terminológiai problémákra. (2006) ISBN:9789636421137
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[22040621] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22040621, Kapcsolat: 24260926
 30. Kolláth Anna. Tények és elvár(hat)ások a szlovéniai Muravidék kétnyelvű oktatásában. (2005) Megjelent: Felzárkózás vagy bezárkózás? : A többnyelvű oktatás előnyei és veszélyei a magyar kisebbség körében pp. 75-96
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[23759939] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23759939, Kapcsolat: 23758925
 31. Szabó Mihály. A nyelvi emberi jogokról. Dokumentumok és bibliográfiai áttekintés.. (2005) Megjelent: Nyelvészetről – változatosan. pp. 203-232
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[23758957] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23758957, Kapcsolat: 23758957
 32. Szarka L. The Concept of the Nation in the Late Twentieth Century: Aspects of an Analysis. (2004) Megjelent: Hungary and the Hungarian minorities pp. 245-264
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[188471] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 188471, Kapcsolat: 23759063
 33. Mesterházy Szilvia. Recenzió. (2003)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23758886] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23758886, Kapcsolat: 23758886
 34. Hoppálné Erdő. Magyarnyelv-oktatás a XIX. század második felében.. (2003)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23758894] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23758894, Kapcsolat: 23758894
Nádor Orsolya. A kisebbségek anyanyelvi oktatási jogai Kelet-Közép-Európában. (2003) Megjelent: Nyelvi jogok, kisebbségek, nyelvpolitika Kelet-Közép-Európában pp. 76-92, 2437079
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2437079]
 1. Szilvási Zsuzsanna. Nyelvpolitika és a kisebbségi nyelvek Norvágiában - különös tekintettel a számi kisebbségre. (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[24260801] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24260801, Kapcsolat: 24260801
 2. Sárosi-Mardirosz Krisztina-Mária. Az iskolai tannyelv megválasztásának motivációrendszere. (2007) Megjelent: Nyelvi jogok, nyelvpolitika pp. 107-156
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[23759929] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23759929, Kapcsolat: 23759929
 3. Kolláth Anna. Tények és elvár(hat)ások a szlovéniai Muravidék kétnyelvű oktatásában. (2005) Megjelent: Felzárkózás vagy bezárkózás? : A többnyelvű oktatás előnyei és veszélyei a magyar kisebbség körében pp. 75-96
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[23759939] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23759939, Kapcsolat: 23759907
 4. Szabó Mihály. A nyelvi emberi jogokról. Dokumentumok és bibliográfiai áttekintés.. (2005) Megjelent: Nyelvészetről – változatosan. pp. 203-232
  Könyvrészlet/Tudományos[23759912] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23759912, Kapcsolat: 23759912
 5. M. Bodrogi Enikő. A kisebbségek anyanyelve: A norvégiai kvének és a romániai magyarok nyelvi jogainak összehasonlító vizsgálata. (2005) Megjelent: Nyelvi jogi környezet és nyelvhasználat pp. 160-173
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31851726] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31851726, Kapcsolat: 23759933
 6. Bartha CS. A kisebbségi nyelvek megőrzésének lehetőségei és az oktatás. (2003) Megjelent: Nyelvi jogok, kisebbségek, nyelvpolitika Kelet-Közép-Európában pp. 56-75
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[188398] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 188398, Kapcsolat: 23759904
Nádor Orsolya. Kelet-közép-európai nyelvpolitikai és anyanyelvi oktatási formák: különös tekintettel a magyarpárú kapcsolatokra. (2003) Megjelent: Nyelvi jogok, kisebbségek, nyelvpolitika Kelet-Közép-Európában pp. 76-92, 31848611
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31848611]
 1. Farkas Mária. Történelemtanítás a népiskolákban a dualizmus kori Magyarországon. (2008)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2274685] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2274685, Kapcsolat: 29819605
 2. Farkas Mária. A népiskolai történelemtanítás és a nemzetiségek a dualizmus korában. (2007) Megjelent: Filozófia – Művelődés – Történet 2007 pp. 231-275
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2276662] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2276662, Kapcsolat: 29819607
 3. Kolláth Anna. Magyarul a Muravidéken. (2006) ISBN:9616320335
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[21903002] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21903002, Kapcsolat: 29816596
 4. M. Bodrogi Enikő. A kisebbségek anyanyelve: A norvégiai kvének és a romániai magyarok nyelvi jogainak összehasonlító vizsgálata. (2005) Megjelent: Nyelvi jogi környezet és nyelvhasználat pp. 160-173
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31851726] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31851726, Kapcsolat: 29820696
 5. Bartha CS. A kisebbségi nyelvek megőrzésének lehetőségei és az oktatás. (2003) Megjelent: Nyelvi jogok, kisebbségek, nyelvpolitika Kelet-Közép-Európában pp. 56-75
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[188398] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 188398, Kapcsolat: 29816592
Nádor Orsolya. Magyar nyelv - magyar mint idegen nyelv - Európai Unió. (2003) BALASSI BÁLINT INTÉZET ÉVKÖNYVE 1589-8180 1 15-21, 2558954
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2558954]
 1. Magyari Sára. A magyar mint idegen nyelv oktatása. Fogalmak, helyzetek, megoldások: -. (2017) ISBN:9786068156835
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[3366061] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3366061, Kapcsolat: 29104775
 2. Magyari Sára. MID-OKTATÁS ROMÁNIÁBAN? – Fogalmak, helyzetek, lehetőségek. (2016) THL2: A MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA TANÍTÁSÁNAK SZAKFOLYÓIRATA 1787-1417 2498-8995 2016 1-2 70-76
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31851706] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31851706, Kapcsolat: 29820664
 3. Magyari Sára. Kultúratanítás a magyar mint idegen nyelv oktatásában. (2015) Megjelent: Többnyelvűség és kommunikáció Kelet-Közép-Európában pp. 117-122
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[3120086] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3120086, Kapcsolat: 29104777
 4. Péter Nóra. Az Európai Unió oktatáspolitikájának megjelenése a magyar mint idegen nyelv oktatási folyamataiban, tananyagszerkesztésében. (2009) HUNGAROLÓGIAI ÉVKÖNYV 1585-9673 10 185-192
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2763508] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2763508, Kapcsolat: 29820881
 5. Vígh-Szabó Melinda. Magyartanulás – észttanulás – nyelvi oppozíciók. (2006) HUNGAROLÓGIAI ÉVKÖNYV 1585-9673 7 52-65
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2047966] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2047966, Kapcsolat: 29104388
 6. Zsubori Andrea. Az internet mint a magyar nyelv tanulásának lehetséges terepe. (2005) HUNGAROLÓGIAI ÉVKÖNYV 1585-9673 6 213-239
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24745236] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24745236, Kapcsolat: 29820857
Nádor Orsolya. Nyelvek és kultúrák találkozása - a magyar mint idegen nyelv szemszögéből. (2003) HUNGAROLÓGIAI ÉVKÖNYV 1585-9673 4 172-182, 2438025
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2438025]
 1. Schmidt Ildikó. Két- és többnyelvűség a magyar közoktatásban. (2021) HUNGAROLÓGIAI ÉVKÖNYV 1585-9673 22 132-141
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31852030] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31852030, Kapcsolat: 29821105
 2. Schmidt Ildikó et al. MAGYARNYELV-TANÍTÁS GYERMEKEKNEK. (2020) ISBN:9789634146322
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[31331019] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31331019, Kapcsolat: 29816392
 3. Schmidt Ildikó. A magyar mint idegen nyelvi érettségi és a felkészítés jelenlegi lehetőségei. (2007) HUNGAROLÓGIAI ÉVKÖNYV 1585-9673 8 83-95
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25129589] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25129589, Kapcsolat: 23759891
 4. Tóthné Izsó. Nyelv és kultúra kapcsolata a kínai gyerekek magyarnyelv-oktatásában. (2005) THL2: A MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA TANÍTÁSÁNAK SZAKFOLYÓIRATA 1787-1417 2498-8995 1 137-141
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23759889] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23759889, Kapcsolat: 23759889
 5. Zsubori Andrea. Az internet mint a magyar mint idegen nyelv tanulásának lehetséges terepe. (2005) Megjelent: Hungarológiai Évkönyv 6. pp. 213-239
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23759568] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23759568, Kapcsolat: 23759887
Szarka L. Nyelvi jogok, kisebbségek, nyelvpolitika Kelet-Közép-Európában: válogatott kisebbségvédelmi és nyelvi dokumentumok 1990-2002. (2003) ISBN:9630580004; 9789630580007, 188254
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[188254]
 1. Marácz László et al. Regulatory Environment, Linguistic Inequalities, and New Opportunities for Hungarian Minority Interest Representation in Romania. (2018) ISBN:9783319752631
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[3425336] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3425336, Kapcsolat: 27775513
 2. Marácz L. Empowering Hungarian Ethno-Linguistic Minorities in Central- and Eastern Europe. (2016) BELVEDERE MERIDIONALE 1419-0222 2064-5929 28 2 21-37
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26284291] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26284291, Kapcsolat: 29820677
 3. Csernicskó István. Államok, nyelvek, államnyelvek. Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867-2010). (2013)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23760232] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23760232, Kapcsolat: 23760340
 4. Laszlo Vincze et al. TV Language, Cultivation, and Perceived Vitality of Hungarians in Slovakia. (2012) Communication Research Reports 0882-4096 29 4 266-273
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23394430] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23394430, Kapcsolat: 23394430
 5. Heltai János Imre. Language shift in Moldavia. (2012) Megjelent: Language Use, Attitudes, Strategies pp. 71-96
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2023506] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2023506, Kapcsolat: 29820680
 6. Szoták Szilvia. Az osztrák nyelv- és kisebbségpolitika legújabb diskurzusai. (2012) Megjelent: Térvesztés és határtalanítás. A magyar nyelvpolitika 21. századi kihívásai pp. 122-143
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23377443] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23377443, Kapcsolat: 23377443
 7. László Marácz. TOWARDS A EUROPEAN SYSTEM GUARANTEEING LINGUISTIC MINORITY RIGHTS PROTECTION: INCLUDING THE HUNGARIAN CASES. (2011)
  Könyv/Műhelytanulmány (Könyv)/Tudományos[23371900] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23371900, Kapcsolat: 23371900
 8. -. Nyelv. (2011)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23370945] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23370945, Kapcsolat: 23370945
 9. Csernicskó István et al. Hátrányból előnyt: a magyar nyelvpolitika és nyelvtervezés kihívásairól. (2011) Megjelent: A Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat tíz éve pp. 163-194
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2211272] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2211272, Kapcsolat: 29820672
 10. Kiss Zsuzsanna. Az államnyelv elsajátításának oktatáspolitikai akadályai a Felvidéken, a Vajdaságban és Erdélyben. (2011) KISEBBSÉGKUTATÁS 1215-2684 20 1 73-109
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2315946] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2315946, Kapcsolat: 23398720
 11. Hires-László Kornélia. A 10 éves Hodinka Antal Intézet tudományos bibliográfiája (2001 – 2010). (2011)
  Könyv/Bibliográfia, repertórium (Könyv)/Tudományos[2568545] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2568545, Kapcsolat: 23370424
 12. Csernicskó István et al. Nyelvek, emberek, helyzetek: A magyar, ukrán és orosz nyelv használata a kárpátaljai magyar közösségben. (2010) ISBN:9789662595024
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2202049] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2202049, Kapcsolat: 23370400
 13. Beregszászi Anikó et al. Magyar vagy ukrán iskola?: Az iskolai tannyelvválasztásról egy vizsgálat eredményeinek tükrében. (2010) ACTA BEREGSASIENSIS: A KÁRPÁTALJAI MAGYAR TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA ÉVKÖNYVE 9 1 119-126
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23370438] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23370438, Kapcsolat: 23370438
 14. Csernicskó István. A magyar nyelv hivatali/hivatalos használatának esélyei és lehetőségei Kárpátalján az ukrajnai nyelvi helyzet és nyelvpolitika kontextusában. (2010) ACTA BEREGSASIENSIS: A KÁRPÁTALJAI MAGYAR TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA ÉVKÖNYVE 9 3 9-24
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23370446] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23370446, Kapcsolat: 23370446
 15. Kolláth Anna. A felsőoktatás a kétnyelvűség kontextusában. (2010) Megjelent: A muravidéki iskolák és könyvtárak az anyanyelv megmaradásáért = Sole in knjiznice v Prekmurju za ohranitev maternega jezika pp. 53-65
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23371109] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23371109, Kapcsolat: 23371109
 16. Gál Noémi. Veszélyeztetett nyelvek és a nyelvfelélesztés. (2009) KORUNK (KOLOZSVÁR) 1222-8338 9008-9456 20 2
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23398407] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23398407, Kapcsolat: 23398407
 17. Erdősi Vanda. Tradíciók között: A vajdasági Symposion-mozgalom néhány nyelvi és kulturális aspektusa. (2009) Megjelent: Hungarológiai Évkönyv pp. 125-137
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1829531] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1829531, Kapcsolat: 29820877
 18. Molnár Anita. Tannyelv és nemzeti identitás kapcsolata egy 2006-os felmérés tükrében. (2009) Megjelent: Nyelv, identitás és anyanyelvi nevelés a XXI. században pp. 122-128
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23370379] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23370379, Kapcsolat: 23370379
 19. Kolláth Anna. Két nyelv és oktatás. (2009) Megjelent: A muravidéki kétnyelvű oktatás fél évszázada pp. 36-59
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[25568859] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25568859, Kapcsolat: 29820796
 20. Gróf Annamária. A lektori órák jelentősége a kétnyelvű diákok magyar nyelvi fejlődésében. (2009) ZORA 68 68-76
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Oktatási[2603246] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2603246, Kapcsolat: 29820793
 21. Schönbaum Attila. Nemzeti és etnikai kisebbségek parlamenti képviselete Európában: Egy dolgozat hipotézisei. (2008) KISEBBSÉGKUTATÁS 1215-2684 17 1 7-26
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21110257] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21110257, Kapcsolat: 23398484
 22. Baumann Tímea. Nyelvélesztés Pusztinán: egy terepmunka tapasztalatai. (2007) HUNGAROLÓGIAI ÉVKÖNYV 1585-9673 8 113-128
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21879813] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21879813, Kapcsolat: 29820862
 23. Kolláth Anna. Kisebbségi nyelvi jogok és a kétnyelvű oktatás a Muravidéken. (2007) Megjelent: Nyelvi jogok, nyelvpolitika pp. 69-81
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[23760260] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23760260, Kapcsolat: 23760260
 24. Kolláth Anna. Nyelvválasztás és iskola. (2006) Megjelent: Nyelvi közösségek - nyelvi jogok pp. 193-206
  Könyvrészlet[23121134] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23121134, Kapcsolat: 29821178
 25. Baumann Tímea. Mezővári gyermekek nyelvi szocializációja: Az additív kétnyelvűség esélyei a kárpátaljai magyarok körében. (2006) Megjelent: Anyanyelvi nevelési tanulmányok II. pp. 7-27
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1577550] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1577550, Kapcsolat: 23394807
 26. Mandel Kinga et al. A nemzeti identitás megőrzésének, megújításának intézményrendszere. (2006) MAGYAR KISEBBSÉG: NEMZETPOLITIKAI SZEMLE 1224-2292 10 41-42 91-114
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23871035] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23871035, Kapcsolat: 29820685
 27. Bodó Csanád. A magyar nyelvpolitika és nyelvi tervezés lehetőségei Moldvában. (2006) Megjelent: A moldvai csángók pp. 89-106
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1886307] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1886307, Kapcsolat: 29820682
2021-08-02 11:07