Hodossy-Takács Előd. Az Ég Királynője kultusz Júdában a Kr.e. VII. és VI. században. (1997) REFORMÁTUS EGYHÁZ 0324-475X 49 3 67-70, 1893927
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1893927]
 1. Jeneiné Hurja Bettina. Nőkutatás és feminista írásmagyarázat az Ószövetség-tudományban: Történeti bevezetés és kiértékelés. (2019) COLLEGIUM DOCTORUM: MAGYAR REFORMÁTUS TEOLÓGIA 1787-128X 15 1 7-32
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31440903] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31440903, Kapcsolat: 28356321
 2. Nagy Viktória. Istenség és isteni világ az ókori Izraelben. (2019) THEOLOGIAI SZEMLE 0133-7599 62 3 132-140
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30852894] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30852894, Kapcsolat: 28360254
Hodossy-Takács Előd. Abdiás könyve és Edom szerepe Júda elpusztításában. (1999) STUDIA BIBLICA ATHANASIANA 1419-5224 2 35-46, 1893335
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1893335]
 1. Tóth Márta Dóra. Izráel és Edóm kapcsolatának alakulása. (2019) TEOLÓGIAI FÓRUM 1337-6519 2 13 p. 21
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31144090] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31144090, Kapcsolat: 28765782
Hodossy-Takács Előd. Abdiás könyve és Edom szerepe Júda elpusztításában. (1999) THEOLOGIAI SZEMLE 0133-7599 6 326-329, 1893396
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1893396]
 1. Márton János. Edom és Júda kapcsolata Abdiás könyvében. (2011) STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA 1582-5418 2065-9482 56 1 39-71
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25234795] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25234795, Kapcsolat: 25234795
Hodossy-Takács Előd. A Kr. e. 6. század: Krízis és kihívás. (2002) STUDIA BIBLICA ATHANASIANA 1419-5224 5 33-45, 1893403
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1893403]
 1. Jeneiné Hurja Bettina. Az anyakirálynő fogalma és státusza az ókori Izraelben. (2017) COLLEGIUM DOCTORUM: MAGYAR REFORMÁTUS TEOLÓGIA 1787-128X 13 2 177-188
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3298228] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3298228, Kapcsolat: 27131533
 2. Ormóshegyi Zoltán. Evangélium és/vagy törvény a fogság prófétáinál. (2015) Megjelent: Hiszek, hogy megértsem. Konferenciakötet pp. 62-69
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25384468] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25384468, Kapcsolat: 25384468
 3. Jenei Péter. Földi ételt fogyasztó küldöttek a mennyből? (1Móz 18,8; 19,3): Egy ősi tradíció elnémítása a későbbi zsidó- és keresztyén iratokban, rövid kitekintéssel a Korán irodalmára. (2013) VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE 1786-4062 9 1 18-38
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26776252] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26776252, Kapcsolat: 23332351
 4. Jenei Péter. Az Ige, a méz, és az angyalok: Vallástörténeti adalékok a Jel 10,8–10 értelmezéséhez. (2013) Megjelent: Újszövetség és eszkatológia. Tanulmánykötet Peres Imre tiszteletére, 60. születésnapja alkalmából pp. 183-194
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23332281] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23332281, Kapcsolat: 23332281
 5. Jenei Péter. „Azután megjelent neki az ÚR…”: Ábrahám vendégeinek identitása a korai zsidó- és keresztyén iratok szerint. (2012) Megjelent: Az ókori keresztyén világ pp. 15-40
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23332342] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23332342, Kapcsolat: 23332342
 6. Pap Ferenc. Templom mint teológia: Exegetikai és kultusztörténeti kulcsok az Ez 40-48 értelmezéséhez. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1409851] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1409851, Kapcsolat: 22048296
Hodossy-Takács Előd. „… Az Úr vezette egymaga …”: Izrael letelepedése és Józsué honfoglalás-tradíciójának teológiai értelmezése. (2002) ISBN:9639322091, 1893150
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1893150]
 1. Jeneiné Hurja Bettina. Nőkutatás és feminista írásmagyarázat az Ószövetség-tudományban: Történeti bevezetés és kiértékelés. (2019) COLLEGIUM DOCTORUM: MAGYAR REFORMÁTUS TEOLÓGIA 1787-128X 15 1 7-32
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31440903] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31440903, Kapcsolat: 28356330
 2. Kovács Krisztián. Micsoda nő! Micsoda Isten! Micsoda hit!: Igetanulmány a Szentháromság utáni 17. vasárnapra a Józsué 2,1-21 alapján. (2019) IGAZSÁG ÉS ÉLET : FOLYÓIRAT A LELKIPÁSZTORI ÉS NEVELŐI MUNKA SZÁMÁRA 1788-8174 13 4 620-628
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30819649] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30819649, Kapcsolat: 28356196
 3. Kőszeghy Miklós. Király volt-e Saul?. (2019) COLLEGIUM DOCTORUM: MAGYAR REFORMÁTUS TEOLÓGIA 1787-128X 15 2 193-209
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31043607] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31043607, Kapcsolat: 28606438
 4. Jenei Péter. A jövevények védelme a Szövetség könyvében: A kritikai kutatás eredményeinek és vitás pontjainak vázlatos áttekintése. (2019) COLLEGIUM DOCTORUM: MAGYAR REFORMÁTUS TEOLÓGIA 1787-128X 15 1 48-60
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30767075] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30767075, Kapcsolat: 28356287
 5. Jenei Péter. Az idegenség fogalma és a helyi-jövevény viszony dinamikája az Ószövetségben. (2016) Megjelent: Studia Doctorandorum Alumnae pp. 223-331
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3072801] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3072801, Kapcsolat: 26085092
 6. Jenei Péter. Jövevények a kapuknál: A jövevényekkel való bánásmód vizsgálata az Ószövetségben, törvényi és narratív szövegek alapján. (2014)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2758011] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2758011, Kapcsolat: 24643457
 7. Jenei Péter. „…Enyém a föld, ti csak jövevények és zsellérek vagytok nálam…”: Milyen formában birtokolhatta Izráel népe az Ígéret Földjét?. (2014) REFORMÁTUS SZEMLE 0254-4458 107 3 247-262
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2723251] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2723251, Kapcsolat: 24165804
 8. Gér András. Az ókori Edóm és Júda határa. (2014) Megjelent: Falak és választóvonalak a történelemben pp. 43-54
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25428959] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25428959, Kapcsolat: 25428959
 9. Czeglédi Péter Pál. Véres valóság vagy tudatos ferdítés?: A Kárrmel-hegyi Baál próféták véres rituáléjának vizsgálata. (2013) STUDIA THEOLOGICA DEBRECINENSIS 2060-3096 6 2 43-54
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24231798] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24231798, Kapcsolat: 24231798
 10. Jenei Péter. Ábrahám vendégszeretete: Az 1Móz 18,1–16 értelmezése a vendégszeretet szokására vonatkozó újabb társadalomtudományos jellegű Ószövetség-kutatások fényében. (2012) REFORMÁTUS SZEMLE 0254-4458 2012 5 453-474
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22623259] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22623259, Kapcsolat: 22623259
 11. Gaál Botond. Opening up a Closed World: Appendix: Kálmán Kérdő: Nature, Description of Nature and Mathematics. (2007) ISBN:9789638429568
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2343812] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2343812, Kapcsolat: 22048172
 12. Mucsi András. „Izráelnek magja sincs többé” (2) Izráel eredetének néhány kérdése a Merneptah-sztélé kapcsán. (2007) REFORMÁTUS EGYHÁZ 0324-475X 60 4 85-88
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27678969] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27678969, Kapcsolat: 27678960
 13. Mucsi András. „Izráelnek magja sincs többé” (1) Izráel eredetének néhány kérdése a Merneptah-sztélé kapcsán. (2007) REFORMÁTUS EGYHÁZ 0324-475X 60 3 58-62
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27678952] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27678952, Kapcsolat: 27678952
 14. Gaál Botond. A Közel-Kelet kora ókori vallástörténeti helyzete. (2007) Megjelent: A zárt világ felnyitása p. 21
  Könyvrészlet[22048106] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22048106, Kapcsolat: 22048106
Hodossy-Takács Előd. Jövendölés Tíruszról: Ezékiel, mint hamis próféta?!. (2002) Megjelent: Doctrina et Pietas pp. 107-112, 1893358
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1893358]
 1. Pap Ferenc. Templom mint teológia: Exegetikai és kultusztörténeti kulcsok az Ez 40-48 értelmezéséhez. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1409851] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1409851, Kapcsolat: 22048262
Hodossy-Takács Előd. Források és óizraeli mindennapok. (2003) AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 0237-7934 18 3-4 312-317, 1894060
Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1894060]
 1. Dicső Melinda. "Azt tette, amit jónak lát az Úr" - Ezékiás király reformintézkedései. (2019) Megjelent: Teológus Tavasz konferenciakötet pp. 45-62
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31612975] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31612975, Kapcsolat: 28142544
 2. Dicső Melinda. Királyportré - Ezékiás. (2017) Megjelent: His pulcris disciplinis pp. 35-67
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26968639] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26968639, Kapcsolat: 26968639
Hodossy-Takács Előd. Mikor az ezüstöt semmibe sem nézték…. (2003) Megjelent: Tanulmánykötet Marjovszky Tibor 50. születésnapja alkalmából pp. 235-247, 1894033
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1894033]
 1. Jenei Péter. Az uralkodói hatalom árnyoldalai az Ószövetségben: A kényszermunka intézménye. (2018) COLLEGIUM DOCTORUM: MAGYAR REFORMÁTUS TEOLÓGIA 1787-128X 14 1 55-64
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3411104] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3411104, Kapcsolat: 27667489
 2. Jenei Péter. Beolvadva, szomszédságban vagy elnyomva?: A jövevényekkel szembeni bánásmód három típusa a Józs-Bír narratív tradícióiban. (2017) COLLEGIUM DOCTORUM: MAGYAR REFORMÁTUS TEOLÓGIA 1787-128X 13 1 39-61
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3247250] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3247250, Kapcsolat: 27131487
 3. Jeneiné Hurja Bettina. Az anyakirálynő fogalma és státusza az ókori Izraelben. (2017) COLLEGIUM DOCTORUM: MAGYAR REFORMÁTUS TEOLÓGIA 1787-128X 13 2 177-188
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3298228] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3298228, Kapcsolat: 27131520
Hodossy-Takács Előd. A család teológiája: Avagy: a poligámiától a szingli-korszakig. (2004) CONFESSIO-A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ FIGYELŐJE 0133-8889 3 43-48, 1894137
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1894137]
 1. Jeneiné Hurja Bettina. Az anyakirálynő fogalma és státusza az ókori Izraelben. (2017) COLLEGIUM DOCTORUM: MAGYAR REFORMÁTUS TEOLÓGIA 1787-128X 13 2 177-188
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3298228] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3298228, Kapcsolat: 27131529
Hodossy-Takács Előd. Leánykori nevén bibliai archeológia: Avagy: egy tudomány születése és átalakulása. (2004) Megjelent: Orando et laborando pp. 119-124, 1894105
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1894105]
 1. Jeneiné Hurja Bettina. Nőkutatás és feminista írásmagyarázat az Ószövetség-tudományban: Történeti bevezetés és kiértékelés. (2019) COLLEGIUM DOCTORUM: MAGYAR REFORMÁTUS TEOLÓGIA 1787-128X 15 1 7-32
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31440903] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31440903, Kapcsolat: 28356331
 2. Jenei Péter. Az idegenség fogalma és a helyi-jövevény viszony dinamikája az Ószövetségben. (2016) Megjelent: Studia Doctorandorum Alumnae pp. 223-331
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3072801] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3072801, Kapcsolat: 26085088
 3. Jenei Péter. Jövevények a kapuknál: A jövevényekkel való bánásmód vizsgálata az Ószövetségben, törvényi és narratív szövegek alapján. (2014)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2758011] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2758011, Kapcsolat: 24643473
Hodossy-Takács Előd. „Légy atyám és papom”: Míká, az ifjú lévita és Dán törzsének vándorlása (Bír 17-18). (2005) Megjelent: Orando et laborando pp. 135-145, 1894232
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1894232]
 1. Jenei Péter. Beolvadva, szomszédságban vagy elnyomva?: A jövevényekkel szembeni bánásmód három típusa a Józs-Bír narratív tradícióiban. (2017) COLLEGIUM DOCTORUM: MAGYAR REFORMÁTUS TEOLÓGIA 1787-128X 13 1 39-61
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3247250] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3247250, Kapcsolat: 27131492
 2. Jenei Péter. Az idegenség fogalma és a helyi-jövevény viszony dinamikája az Ószövetségben. (2016) Megjelent: Studia Doctorandorum Alumnae pp. 223-331
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3072801] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3072801, Kapcsolat: 26084985
 3. Jenei Péter. Jövevények a kapuknál: A jövevényekkel való bánásmód vizsgálata az Ószövetségben, törvényi és narratív szövegek alapján. (2014)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2758011] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2758011, Kapcsolat: 24644155
Hodossy-Takács Előd. A próféta, a pap, a jós és a beteljesedés. (2006) Megjelent: Orando et laborando pp. 103-114, 1893430
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1893430]
 1. Herbály Eszter. Egyéni és közösségi vezetés az Ószövetség egyes irataiban. (2020) STUDIA DEBRECENI TEOLÓGIAI TANULMÁNYOK 2415-9735 XII. évf. 1-2. sz. 58-73
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32015959] [Nyilvános]
  Említések száma: 5
  Független, Idéző: 32015959, Kapcsolat: 30082119
 2. Pap Ferenc. Templom mint teológia: Exegetikai és kultusztörténeti kulcsok az Ez 40-48 értelmezéséhez. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1409851] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1409851, Kapcsolat: 22048310
Kustár Zoltán. Orando et laborando: A Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2005/2006. évi értesítője (468. tanév). (2006), 1893429
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1893429]
 1. Martis Zsolmbor. Prófétai szerep Czeglédi István életművében. (2014) Megjelent: Doktoranduszok fóruma pp. 18-23
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24647422] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24647422, Kapcsolat: 24647422
Hodossy-Takács Előd. Cultural Influences in the Life of the Elected People. (2007) Megjelent: Church and Culture pp. 85-91, 1893469
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1893469]
 1. Jenei Péter. Jövevények a kapuknál: A jövevényekkel való bánásmód vizsgálata az Ószövetségben, törvényi és narratív szövegek alapján. (2014)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2758011] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2758011, Kapcsolat: 24643490
 2. Pap Ferenc. Templom mint teológia: Exegetikai és kultusztörténeti kulcsok az Ez 40-48 értelmezéséhez. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1409851] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1409851, Kapcsolat: 22048331
Hodossy-Takács Előd. Háború, terrorizmus és az Ószövetség teológiája. (2007) CONFESSIO-A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ FIGYELŐJE 0133-8889 1 57-65, 1893924
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1893924]
 1. Sajtos Szilárd. „Amikor készültök az ütközetre, lépjen elő a pap”: Az ószövetségi kultikus személyek tevékenysége a háborúban. (2013) THEOLOGIAI SZEMLE 0133-7599 56 1 16-25
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27678902] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27678902, Kapcsolat: 27678902
L J Koffeman. Church and Culture. (2007), 1891374
Könyv/Konferenciakötet (Könyv)/Tudományos[1891374]
 1. Jenei Péter. Jövevények a kapuknál: A jövevényekkel való bánásmód vizsgálata az Ószövetségben, törvényi és narratív szövegek alapján. (2014)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2758011] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2758011, Kapcsolat: 24643496
Hodossy-Takács Előd. Jeremiás haragja: Megjegyzések Jeremiás korának társadalomtörténetéhez és teológiai válaszkeresési kísérleteihez. (2008) Megjelent: Hálaáldozat pp. 94-113, 1894224
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1894224]
 1. Kókai Nagy. Próféták az Újszövetségben. (2016) COLLEGIUM DOCTORUM: MAGYAR REFORMÁTUS TEOLÓGIA 1787-128X 12/1 29-44
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26105064] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26105064, Kapcsolat: 26105061
 2. Jenei Péter. Jövevények a kapuknál: A jövevényekkel való bánásmód vizsgálata az Ószövetségben, törvényi és narratív szövegek alapján. (2014)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2758011] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2758011, Kapcsolat: 24644163
Hodossy-Takács Előd. Móáb.: Egy vaskori nép Izrael szomszédjában.. (2008) ISBN:9789639609846, 1880297
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1880297]
 1. Jeneiné Hurja Bettina. Nőkutatás és feminista írásmagyarázat az Ószövetség-tudományban: Történeti bevezetés és kiértékelés. (2019) COLLEGIUM DOCTORUM: MAGYAR REFORMÁTUS TEOLÓGIA 1787-128X 15 1 7-32
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31440903] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31440903, Kapcsolat: 28356333
 2. Tóth Márta Dóra. Izráel és Edóm kapcsolatának alakulása. (2019) TEOLÓGIAI FÓRUM 1337-6519 2 13-21
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31144068] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31144068, Kapcsolat: 28765807
 3. Nagy Viktória. Istenség és isteni világ az ókori Izraelben. (2019) THEOLOGIAI SZEMLE 0133-7599 62 3 132-140
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30852894] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30852894, Kapcsolat: 28360237
 4. Grüll Tibor. „Hazugságra munkál az írástudók tolla”: Bibliai régiségek hamisítása a 19. századtól napjankig. (2019) ÓKOR: FOLYÓIRAT AZ ANTIK KULTÚRÁRÓL 1589-2700 18 2 39-49
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30797603] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30797603, Kapcsolat: 28606501
 5. Jutta Hausmann. Sola Scriptura – trennend und verbindend. (2018) BOGOSLOVSKA SMOTRA 0352-3101 88 1 19-32
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27680527] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27680527, Kapcsolat: 27680527
 6. Repelik Gábor. Egy ószövetségi nép és annak története: Arám királyságok a Szíro-Palesztin térségben. (2018) THEOLOGIAI SZEMLE 0133-7599 61 2 68-81
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27678815] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27678815, Kapcsolat: 27678815
 7. Jenei Péter. "Nem tartozhat az ÚR gyülekezetéhez ammóni vagy móábi...': Érvényes-e a törvény a moábi Ruth esetében?. (2017) Megjelent: Vallási és kulturális konfliktusok a Bibliában és az ősegyházban pp. 125-136
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26996948] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26996948, Kapcsolat: 26996948
 8. Varga Gyöngyi. Elbeszélt hit: Az Ószövetség "nomád teológiája". (2016)
  Disszertáció/Habilitációs anyag (Disszertáció)/Tudományos[26079591] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26079591, Kapcsolat: 26079591
 9. Jenei Péter. Az idegenség fogalma és a helyi-jövevény viszony dinamikája az Ószövetségben. (2016) Megjelent: Studia Doctorandorum Alumnae pp. 223-331
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3072801] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3072801, Kapcsolat: 26085072
 10. Jenei Péter. Mégis hogyan politizáljon egy jövevény?: Ábrahám és Lót kánaáni jövevénypolitikájának összehasonlítása az Ábrahám-ciklusban (1Móz 11,27-25,18). (2015) Megjelent: Hiszek, hogy megértsem! Konferenciakötet pp. 28-36
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25132695] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25132695, Kapcsolat: 25132695
 11. Karasszon István. Az arám államok keletkezéséről. (2015) Megjelent: Hit és tudás pp. 196-204
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3049280] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3049280, Kapcsolat: 27691033
 12. Jenei Péter. Jövevények a kapuknál: A jövevényekkel való bánásmód vizsgálata az Ószövetségben, törvényi és narratív szövegek alapján. (2014)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2758011] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2758011, Kapcsolat: 24644136
 13. Berde Imre. Az Újasszír Birodalom expanziójának vázlata Samária bukásáig. (2014) SZOLGATÁRS: BAPTISTA LELKÉSZTÁJÉKOZTATÓ 1218-425X 23 3-4 9-18
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26079643] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26079643, Kapcsolat: 26079643
 14. Gér András. Az ókori Edóm és Júda határa. (2014) Megjelent: Falak és választóvonalak a történelemben pp. 43-54
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25428819] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25428819, Kapcsolat: 25428819
 15. Czeglédi Péter Pál. Véres valóság vagy tudatos ferdítés?: A Kárrmel-hegyi Baál próféták véres rituáléjának vizsgálata. (2013) STUDIA THEOLOGICA DEBRECINENSIS 2060-3096 6 2 43-54
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24231798] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24231798, Kapcsolat: 24231809
 16. Dobos Károly Dániel. Sém fiai: A sémi nyelvek és a sémi írásrendszerek története. (2013) ISBN:9789632773179
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2155047] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2155047, Kapcsolat: 23332877
 17. Jenei Péter. Megsértette-e Jáél a vendégszeretet szokásának ókori konvencióit?: Egy kulturális adalék a Bír 4:17-22 értelmezéséhez. (2011) Megjelent: "Vidimus enim stellam eius..." pp. 192-200
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2157378] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2157378, Kapcsolat: 22048199
 18. Miklós Kőszeghy. Wem und wozu gehörte Atarot?. (2010) Megjelent: The Stranger in Ancient and Mediaeval Jewish Tradition. Papers Read at the First Meeting of the JBSCE, Piliscsaba, 2009 pp. 1-15
  Könyvrészlet[22047981] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22047981, Kapcsolat: 22047981
 19. Egeresi László Sándor. Ismeretlen föld a Holt-tengertől keletre (Hodossy-Takács Előd: Móáb, 2009). (2010) ZEMPLÉNI MÚZSA: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT 1585-7182 1587-1762 10 2 89-91
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)[25429179] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25429179, Kapcsolat: 25429179
 20. Pap Ferenc. Templom mint teológia: Exegetikai és kultusztörténeti kulcsok az Ez 40-48 értelmezéséhez. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1409851] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1409851, Kapcsolat: 22048027
 21. Karasszon István. Izrael története a kezdetektől Bar-Kochbáig. (2009) ISBN:9789639609617
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2237244] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2237244, Kapcsolat: 22047753
 22. Egeresi László. Ismeretlen föld a Holt-tengertől keletre. Hodossy-Takács Előd: Móáb. Egy vaskori nép Izrael szomszédjában. (2009) MEDIÁRIUM 1789-0357 3 1-2 124-127
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2530202] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2530202, Kapcsolat: 22045535
 23. Balogh Csaba. Hodossy-Takács Előd: Móáb. Egy vaskori nép Izrael szomszédjában (Kréné – Ókori Források – Ókortörténeti Tanulmányok 9; Budapest: Új Mandátum Kiadó, 2008. (2009) REFORMÁTUS SZEMLE 0254-4458 102 245-251
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[2543749] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2543749, Kapcsolat: 22047404
 24. Fehér Gábor. Móáb, Izrael szomszédja. (2008) Református Tiszántúl. A Tiszántúli Református Egyházkerület Lapja 16 5 p. 20
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Ismeretterjesztő[22047443] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22047443, Kapcsolat: 22047443
 25. Gecser Ottó. Fontos könyvek: 2008. II. negyedév. (2008) BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 0865-4247 1588-0222 3 296-296
  Folyóiratcikk/Bibliográfia, repertórium (Folyóiratcikk)/Tudományos[22054641] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22054641, Kapcsolat: 22054641
 26. Kőszeghy Miklós. Élet a Jordánon túl. (2008) STUDIA THEOLOGICA DEBRECINENSIS 2060-3096 1 1 90-92
  Folyóiratcikk[22045534] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22045534, Kapcsolat: 22045534
 27. Karasszon István. A kánaáni örökség feldolgozása az ószövetségi teológiában. (2008) Megjelent: Hálaáldozat pp. 152-173
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2330353] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2330353, Kapcsolat: 22047897
 28. Kőszeghy Miklós. Áház: egy vazallus király és egy oltár: Megjegyzések az ókori izraeli és júdai királyideológia szellemi hátterének kérdéseihez. (2008) Megjelent: Hálaáldozat pp. 123-151
  Könyvrészlet[22022367] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22022367, Kapcsolat: 22022367
Hodossy-Takács Előd. Történet és bizonyságtétel az Ószövetségben. (2008) COLLEGIUM DOCTORUM: MAGYAR REFORMÁTUS TEOLÓGIA 1787-128X 4 1 167-172, 1894201
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1894201]
 1. Jenei Péter. Az idegenség fogalma és a helyi-jövevény viszony dinamikája az Ószövetségben. (2016) Megjelent: Studia Doctorandorum Alumnae pp. 223-331
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3072801] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3072801, Kapcsolat: 26085095
 2. Jenei Péter. Jövevények a kapuknál: A jövevényekkel való bánásmód vizsgálata az Ószövetségben, törvényi és narratív szövegek alapján. (2014)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2758011] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2758011, Kapcsolat: 24644146
Hodossy-Takács Előd. Izraeli vagy kánaáni?: Kulturális kötődések az ókori Palesztinában. (2009) STUDIA THEOLOGICA DEBRECINENSIS 2060-3096 1 17-25, 1895009
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1895009]
 1. Jenei Péter. Jövevények a kapuknál: A jövevényekkel való bánásmód vizsgálata az Ószövetségben, törvényi és narratív szövegek alapján. (2014)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2758011] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2758011, Kapcsolat: 24644168
Hodossy-Takács Előd. Vezetés és társadalom a bírák korában. (2009) THEOLOGIAI SZEMLE 0133-7599 52 2 68-74, 1895010
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1895010]
 1. Herbály Eszter. Egyéni és közösségi vezetés az Ószövetség egyes irataiban. (2020) STUDIA DEBRECENI TEOLÓGIAI TANULMÁNYOK 2415-9735 XII. évf. 1-2. sz. 58-73
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32015959] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 32015959, Kapcsolat: 30082123
 2. Jenei Péter. Mennyei lények megvendégelése a földön: Az áldozatbemutatás egyedi esetei az Ószövetségben. (2016) Megjelent: Hubai Péter (szerk.): Áldozat. Előadások a vallástudomány és a theologia tárgyköréből pp. 242-254
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26079586] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26079586, Kapcsolat: 26079586
 3. Jenei Péter. Jövevények a kapuknál: A jövevényekkel való bánásmód vizsgálata az Ószövetségben, törvényi és narratív szövegek alapján. (2014)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2758011] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2758011, Kapcsolat: 24644174
 4. Jenei Péter. Földi ételt fogyasztó küldöttek a mennyből? (1Móz 18,8; 19,3): Egy ősi tradíció elnémítása a későbbi zsidó- és keresztyén iratokban, rövid kitekintéssel a Korán irodalmára. (2013) VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE 1786-4062 9 1 18-38
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26776252] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26776252, Kapcsolat: 23332373
Hodossy-Takács Előd. A vallástörténet és bibliai teológia tanszéke.: Egy tudományos-oktatási modell érvényre juttatása a 20. század derekán.. (2010) Megjelent: Szövetség és hűség. Tanulmányok pp. 9-18, 1891357
Könyvrészlet/Előszó, utószó (Könyvrészlet)/Tudományos[1891357]
 1. Pótor Áron. Czeglédy Sándor teológiai munkásságának alapvonásai. (2018) ISBN:9786155853142
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[30371414] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30371414, Kapcsolat: 27779345
 2. Kustár Zoltán. Pákozdy László Márton hermeneütikai elvei és azok gyakorlati megvalósulása az Úr szenvedő Szolgájáról szóló monográfiáiban. (2010) Studia Theologia Debrecinensis 3 2 9-20
  Folyóiratcikk[22045533] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22045533, Kapcsolat: 22045533
Hodossy-Takács Előd. Jerusalem, the Multi-Religious City?: An Alternative Vision of Ancient Israelite Cultic Life. (2010) Megjelent: Glaube und Denken pp. 153-166, 1893909
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1893909]
 1. Jenei Péter. Az idegenség fogalma és a helyi-jövevény viszony dinamikája az Ószövetségben. (2016) Megjelent: Studia Doctorandorum Alumnae pp. 223-331
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3072801] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3072801, Kapcsolat: 26084981
 2. Jenei Péter. Jövevények a kapuknál: A jövevényekkel való bánásmód vizsgálata az Ószövetségben, törvényi és narratív szövegek alapján. (2014)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2758011] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2758011, Kapcsolat: 24643576
Hodossy-Takács Előd. Civilizációs feszültségek – bibliai teológiai dilemmák. (2011) Megjelent: Átjárható határok pp. 97-109, 1893530
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1893530]
 1. Jeneiné Hurja Bettina. Nőkutatás és feminista írásmagyarázat az Ószövetség-tudományban: Történeti bevezetés és kiértékelés. (2019) COLLEGIUM DOCTORUM: MAGYAR REFORMÁTUS TEOLÓGIA 1787-128X 15 1 7-32
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31440903] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31440903, Kapcsolat: 28356338
 2. Jeneiné Hurja Bettina. A feminista írásmagyarázat mint újító szándékú irányzat a biblikus kutatásban. (2019) Megjelent: Teológus Tavasz konferenciakötet pp. 27-43
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30730284] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30730284, Kapcsolat: 28142573
 3. Jenei Péter. Fordulatok és új irányzatok az írásmagyarázatban: Bibliai írásmagyarázat a kirekesztettek és az elnyomottak szemszögéből. (2013) SÁROSPATAKI FÜZETEK 1416-9878 17 3 9-27
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23466902] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23466902, Kapcsolat: 23466902
Hodossy-Takács Előd. Hatalomgyakorlás és annak visszhangja: Esettanulmány Omri dinasztiájáról. (2011) Megjelent: Utolérnek téged a szavak pp. 132-143, 1893781
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1893781]
 1. Jeneiné Hurja Bettina. Az anyakirálynő fogalma és státusza az ókori Izraelben. (2017) COLLEGIUM DOCTORUM: MAGYAR REFORMÁTUS TEOLÓGIA 1787-128X 13 2 177-188
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3298228] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3298228, Kapcsolat: 27131524
 2. Jenei Péter. Az idegenség fogalma és a helyi-jövevény viszony dinamikája az Ószövetségben. (2016) Megjelent: Studia Doctorandorum Alumnae pp. 223-331
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3072801] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3072801, Kapcsolat: 26085077
 3. Jenei Péter. Jövevények a kapuknál: A jövevényekkel való bánásmód vizsgálata az Ószövetségben, törvényi és narratív szövegek alapján. (2014)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2758011] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2758011, Kapcsolat: 24644145
 4. Czeglédi Péter Pál. Véres valóság vagy tudatos ferdítés?: A Kárrmel-hegyi Baál próféták véres rituáléjának vizsgálata. (2013) STUDIA THEOLOGICA DEBRECINENSIS 2060-3096 6 2 43-54
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24231798] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24231798, Kapcsolat: 24231805
Hodossy-Takács Előd. Megjegyzések az ókori Izrael istentiszteleti gyakorlatáról. (2011) Megjelent: Kezdetben volt az Ige pp. 15-26, 1893767
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1893767]
 1. Péter Csaba. Peres Imre (szerk.): Kezdetben volt az Ige: Tanulmánykötet Lenkeyné Semsey Klára tiszteletére 80. születésnapja alkalmából. (2012) REFORMÁTUS SZEMLE 0254-4458 105 2 211-213
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[25441602] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25441602, Kapcsolat: 25441602
Hodossy-Takács Előd. The Concept of Covenant in the Ancient Near East and in Biblical Theology. (2011) STUDIA THEOLOGICA DEBRECINENSIS 2060-3096 4 1 21-32, 1893557
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1893557]
 1. Nagy Viktória. Istenség és isteni világ az ókori Izraelben. (2019) THEOLOGIAI SZEMLE 0133-7599 62 3 132-140
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30852894] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30852894, Kapcsolat: 28360238
 2. James L Benedict. A Revised Consent Model for the Transplantation of Face and Upper Limbs: Covenant Consent. (2017) ISBN:9783319563992
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[27686279] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27686279, Kapcsolat: 27686279
 3. Jenei Péter. Az idegenség fogalma és a helyi-jövevény viszony dinamikája az Ószövetségben. (2016) Megjelent: Studia Doctorandorum Alumnae pp. 223-331
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3072801] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3072801, Kapcsolat: 26085082
 4. Jenei Péter. Jövevények a kapuknál: A jövevényekkel való bánásmód vizsgálata az Ószövetségben, törvényi és narratív szövegek alapján. (2014)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2758011] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2758011, Kapcsolat: 24644141
 5. Jenei Péter. „…Enyém a föld, ti csak jövevények és zsellérek vagytok nálam…”: Milyen formában birtokolhatta Izráel népe az Ígéret Földjét?. (2014) REFORMÁTUS SZEMLE 0254-4458 107 3 247-262
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2723251] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2723251, Kapcsolat: 24165828
Hodossy-Takács Előd. Families in Ancient Israel: Society, Economy, Religion. (2012) Megjelent: Familie: Verwandtschaft, die den Unterschied macht pp. 37-46, 2082999
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2082999]
 1. Jenei Péter. Az idegenség fogalma és a helyi-jövevény viszony dinamikája az Ószövetségben. (2016) Megjelent: Studia Doctorandorum Alumnae pp. 223-331
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3072801] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3072801, Kapcsolat: 26085020
 2. Jenei Péter. Jövevények a kapuknál: A jövevényekkel való bánásmód vizsgálata az Ószövetségben, törvényi és narratív szövegek alapján. (2014)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2758011] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2758011, Kapcsolat: 24644111
2021-07-28 11:34