Mester Béla. Végzet és idő Erdélyben: Időszemlélet és emberi egzisztencia Bretter György paraboláiban és Szilágyi István regényeiben. (1992) ACTA ACADEMIAE PAEDAGOGICAE NYÍREGYHÁZIENSIS-IRODALOM ÉS NYELVTUDOMÁNY 0133-8870 13/E 317-324, 30612407
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30612407]
 1. Márkus Béla. Szilágyi István. (2018) ISBN:9786155464980
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[30326364] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30326364, Kapcsolat: 28299542
Jakab András. A Filozófiai Figyelő és mellékleteinek repertóriuma: 1979-1993. (1993) FILOZÓFIAI FIGYELŐ 0139-2328 14 226-274, 2797234
Folyóiratcikk/Bibliográfia, repertórium (Folyóiratcikk)/Tudományos[2797234]
 1. Laczkó Sándor. A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai. (2013) Megjelent: A dolog és a szó. Tanulmányok a magyar filozófiai hagyományról pp. 245-257
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24353891] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24353891, Kapcsolat: 24353891
Mester Béla. Technika, ember hatalom, avagy Hová „vitte el” Derest a katana?. (1994) Megjelent: Jelen-Lét pp. 104-114, 30611817
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30611817]
 1. Márkus Béla. Szilágyi István. (2018) ISBN:9786155464980
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[30326364] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30326364, Kapcsolat: 28299544
Mester Béla. Bretter György filozófiája. (1997), 30619082
Disszertáció/Egyetemi doktor (Disszertáció)/Tudományos[30619082]
 1. Egyed Péter. Bretter György. (2001) Megjelent: Erdélyi Panteon 3 pp. 256-265
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30619165] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30619165, Kapcsolat: 28099491
Mester Béla. Többség, kisebbség, filozófia. (1998) MAGYAR KISEBBSÉG: NEMZETPOLITIKAI SZEMLE 1224-2292 4 3-4 34-41, 3155309
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3155309]
 1. Egry Gábor. Etnicitás, identitás, politika: Magyar kisebbségek nacionalizmus és regionalizmus között Romániában és Csehszlovákiában 1918–1944. (2015) ISBN:9789633383858
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2982859] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2982859, Kapcsolat: 28099450
 2. Bárdi Nándor. Tény és való: a budapesti kormányzatok és a határon túli magyarság kapcsolattörténete : problémakatalógus. (2004) ISBN:8071495891
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1484802] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1484802, Kapcsolat: 26259620
Mester Béla. Egy magyar protestáns gondolkodó a modernitásról: (Litkei) Tót(h) Péter. (1999) Megjelent: Alternatív tradíciók a magyar filozófia történetében pp. 98-113, 30611775
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30611775]
 1. Gurka Dezső. A schellingi természetfilozófia és a korabeli természettudományok kölcsönhatásai. (2006) ISBN:9639610690
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1692855] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1692855, Kapcsolat: 28828162
Mester Béla. Lehetséges-e „magyar filozófia?”. (2000) Megjelent: Böhm Károly és a „kolozsvári iskola” pp. 115-132, 3152027
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3152027]
 1. Perecz László. Filozófusból író: Bessenyei György szerepfölfogásáról. (2016) Megjelent: Régiók, határok, identitások pp. 137-150
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3107849] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3107849, Kapcsolat: 27831348
 2. Soltész Péter. Filozófia és világnézet Tankó Béla életművében: Gondolatok „Az autonóm filozofálás jegyében. Tankó Béla redivivus” című kötethez. (2015) GERUNDIUM: EGYETEMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 2061-5132 2061-7097 6 1-2 64-77
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2992838] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2992838, Kapcsolat: 26254248
 3. Havas László. Elöljáróban: a magyar filozófia 200 évvel ezelőtt (Adalékok Kant magyarországi recepciójához: Rozgonyi József Kant-kritikája): Adalékok Kant magyarországi recepciójához: Rozgonyi József Kant-kritikája. (2011) NAGYERDEI ALMANACH: BÖLCSELETI ÉVKÖNYV 2062-3305 2 2 33-42
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2391912] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2391912, Kapcsolat: 27141611
Mester Béla. A hatalom és a szabadság technológiája I.. (2001) KORUNK (KOLOZSVÁR) 1222-8338 9008-9456 3/12 112-121, 186452
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[186452]
 1. Márkus Béla. Szilágyi István. (2018) ISBN:9786155464980
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[30326364] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30326364, Kapcsolat: 28299550
Mester Béla. A hatalom és a szabadság technológiája II.. (2001) KORUNK (KOLOZSVÁR) 1222-8338 9008-9456 3/12 108-117, 186453
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[186453]
 1. Márkus Béla. Szilágyi István. (2018) ISBN:9786155464980
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[30326364] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30326364, Kapcsolat: 28299548
Mester Béla. A politikai közösség koramodern fogalma. John Locke előfeltevései. (2001) KELLÉK 1453-7400 17 125-150, 186454
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[186454]
 1. Tevesz László. A 19. századi magyar liberális nemzetfogalom vizsgálatának elméleti kerete és európai kontextusa. (2006) SIC ITUR AD ASTRA 0238-4779 3-4 19-86
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2590413] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2590413, Kapcsolat: 21912196
Mester Béla. Férfi- és nőalakok a regény ábrázolt terében: Szilágyi istván két regényének példáján. (2001) Megjelent: Diskurzusok, perspektívák, relevanciák pp. 221-254, 30800839
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30800839]
 1. Márkus Béla. Szilágyi István. (2018) ISBN:9786155464980
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[30326364] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30326364, Kapcsolat: 28301497
Mester Béla. Politikai közösség és vallásszabadság. Párhuzamok John Locke-nak és Enyedi György erdélyi unitárius teológusnak a vallási türelemről alkotott nézeteiben. (2001) MAGYAR TUDOMÁNY 0025-0325 1588-1245 46 2 184-192, 186448
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[186448]
 1. Simon József. Zsákmány: Enyedi György esete Pál apostollal, Héliodórosszal és Werner Jaegerrel. (2014) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 118 2 189-214
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2740457] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2740457, Kapcsolat: 28099038
 2. Simon József. A filozófia státusza az erdélyi antitrinitarizmus tradíciójában 3.: Enyedi György. (2010) KERESZTÉNY MAGVETŐ 1222-8370 116 4 377-385
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1448431] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1448431, Kapcsolat: 26259524
 3. Sári János et al. Alapjogok: Alkotmánytan II. (2008) ISBN:9789633899694
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[1492638] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1492638, Kapcsolat: 28099054
Mester Béla. A negyvennyolcas szabadelvűségtől a konzervatív etatizmusig: Két magyar politikai gondolkodó a tizenkilencedik századból. (2002) KORUNK (KOLOZSVÁR) 1222-8338 9008-9456 3/13 7 57-64, 186603
Folyóiratcikk/Esszé (Folyóiratcikk)/Tudományos[186603]
 1. Dénes IZ. Reinterpreting a 'founding father': Kossuth images and their contexts, 1848-2009. (2010) EAST CENTRAL EUROPE / L'EUROPE DU CENTRE EST 0094-3037 1876-3308 37 1 90-117
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2548309] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2548309, Kapcsolat: 21912199
Mester Béla. Históriai terek és alakok a regényben. (2002) KALLIGRAM: MŰVÉSZET ÉS GONDOLAT 1335-1826 10 5 87-93, 186604
Folyóiratcikk/Rövid közlemény (Folyóiratcikk)/Tudományos[186604]
 1. Márkus Béla. Szilágyi István. (2018) ISBN:9786155464980
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[30326364] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30326364, Kapcsolat: 28299552
Mester Béla. Machiavelli-reflexiók a századforduló Magyarországán. (2002) ITALIANISTICA DEBRECENIENSIS 1219-5391 8 77-97, 186606
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[186606]
 1. Kaposi Márton. Machiavelli Magyarországon. (2015) ISBN:9789634466871
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[25076844] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25076844, Kapcsolat: 25387733
Mester Béla. Oakeshott magyar módra. [Michael Oakeshott: Politikai racionalizmus címu kötetéről, szerk., bevez. Molnár Attila Károly, Budapest: Új Mandátum Kiadó, 2001.]. (2002) BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 0865-4247 1588-0222 14 3 222-228, 186608
Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[186608]
 1. Gyurgyák János és. Történelemelmélet. (2006) ISBN:9633898714
  Könyv/Tudományos[30127422] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30127422, Kapcsolat: 28099453
Mester Béla. The Connection between the Unitarian Thought and Early Modern Political Philosophy. (2002) JOURNAL FOR THE STUDY OF RELIGIONS AND IDEOLOGIES 1583-0039 1 3 142-157, 186605
Folyóiratcikk/Rövid közlemény (Folyóiratcikk)/Tudományos[186605]
 1. Lovas Borbála. Enyedi György: Explicationes locorum Veteris et Novi Testamenti: Egy erdélyi egzegetikai munka a nyugat-európai könyvpiacon. (2018) KERESZTÉNY MAGVETŐ 1222-8370 2018 1 82-98
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3391984] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3391984, Kapcsolat: 28828250
 2. Ritchie Susan et al. Budin Paşası ve Turda Fermanı: Transilvanya Üniteryen Kültürü ile Osmanlı İslam Kültürünün Birbirine Kenetlenişi ve Dini Hoşgörünün Gelişimi. (2006) Megjelent: Victoria Holbrook’a Armağan pp. 233-259
  Könyvrészlet[21912269] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21912269, Kapcsolat: 21912269
 3. Ritchie Susan. The Pasha of Buda and the Edict of Torda: Transylvanian Unitarian/Islamic Ottoman Cultural Enmeshment. (2005) The Journal of Unitarian Universalist History 30 - 36-54
  Folyóiratcikk[21912260] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21912260, Kapcsolat: 21912260
Mester Béla. Történelembölcselet két részben. (2002) SZÉKELYFÖLD - TERRA SICULORUM 1453-3871 6 7 139-154, 186600
Folyóiratcikk/Esszé (Folyóiratcikk)/Tudományos[186600]
 1. Márkus Béla. Szilágyi István. (2018) ISBN:9786155464980
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[30326364] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30326364, Kapcsolat: 28299561
Mester Béla. A magyar iskolafilozófia kantiánus hagyománya és John Stuart Mill 19. századi recepciója. (2003) Megjelent: Iskolai filozófia Magyarországon a XVI.-XIX. században, 186739
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[186739]
 1. Kovács Ábrahám. Nemzetközi kálvinizmus: Magyar és skót teológiai kapcsolatok a 19. században. (2016) ISBN:9789634142386
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3157061] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3157061, Kapcsolat: 28099440
 2. Kovács Ábrahám. Calvinism on the Peripheries: Religion and Civil Society on the Peripheries of Europe. (2009) ISBN:9789632361833
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2139160] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2139160, Kapcsolat: 28100235
Mester Béla. Az unitárius teológia és a kora újkori politikafilozófia összefüggései: John Locke és Enyedi György a vallási türelemről és a politikai közösségről. (2003) Megjelent: Filozófia és teológia a magyar eszmetörténetben pp. 323-334, 3155306
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3155306]
 1. Bene Sándor. Eszmetörténet és irodalomtörténet: A magyar politikai hagyomány kutatása. (2007) BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 0865-4247 1588-0222 19 1 50-64
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1722433] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1722433, Kapcsolat: 26259604
Mester Béla. Az Üldöztetés és a szerkesztés művészete. A hét körkérdése: Gáll Ernő és a Korunk. (2003) A HÉT (BUKAREST/MAROSVÁSÁRHELY) 1222-7994 - 1 p. 6, 186740
Folyóiratcikk/Esszé (Folyóiratcikk)/Tudományos[186740]
 1. Földes György. Nemzetiség – felelősség: Írások Gáll Ernő emlékére. (2005) ISBN:9639350621
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[1255296] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1255296, Kapcsolat: 28099451
Mester Béla. Teória és fikció: Bölcseleti szövegelemek Szilágyi István regényeiban. (2003) Megjelent: RODOSZ-tanulmányok: Nyelvek, szövegek, identitások pp. 287-297, 30617921
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30617921]
 1. Márkus Béla. Szilágyi István. (2018) ISBN:9786155464980
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[30326364] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30326364, Kapcsolat: 28299563
Mester Béla. A sajtószabadság és a cenzúra mint a homo typographicus politikai önképének fogalmai. (2004) Megjelent: Pluralitás és kommunikáció pp. 131-140, 186888
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[186888]
 1. Péter Árpád. Pluralitás és Platón, avagy az antik és a poszt-posztmodern közti mediálás lehetőségei. (2006) ME.DOK: MÉDIA-TÖRTÉNET-KOMMUNIKÁCIÓ 1842-2438 2601-503X 1 1 81-83
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30351848] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30351848, Kapcsolat: 27752737
Mester Béla. Hatalom, ember, technika Szilágyi István prózájában. (2004), 186817
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[186817]
 1. Antal Balázs. Történet polcnyi könyvvel: Mózes Attila írói világa. (2019) ISBN:9786068957128
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[30721695] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30721695, Kapcsolat: 28212543
 2. Márkus Béla. Szilágyi István. (2018) ISBN:9786155464980
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[30326364] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30326364, Kapcsolat: 28299568
 3. Perecz László. Háttér előtt: Írások a magyar filozófia múltjáról és jelenéről. (2013) ISBN:9788081017834
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2485524] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2485524, Kapcsolat: 23658641
 4. Tóth László. Valós és fiktív helynevek Szilágyi István Hollóidő című regényében. (2010) HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 1789-0128 2010 1 263-269
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1643261] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1643261, Kapcsolat: 28828182
 5. Antal Balázs. Mózes Attila kritikaírása és kritikaeszményének formálódása a kortárs kritikaírás viszonyainak erőterében. (2008) ÚJ HEGYVIDÉK 1788-5329 3 1–2 145-156
  Folyóiratcikk[21912213] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21912213, Kapcsolat: 21912213
 6. Toldi Éva. A krónika regényszervező erejével. (2007) HUNGAROLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK (ÚJVIDÉK) 0350-2430 2406-3266 38 3 51-74
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2755968] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2755968, Kapcsolat: 21912208
Mester Béla. John Stuart Mill a kiegyezés utáni évtizedek magyar politikafilozófiai gondolkodásában. (2004) Megjelent: Angliától Nagy-Britanniáig pp. 203-217, 186901
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[186901]
 1. Somogyi É. Hagyomány és átalakulás: Állam és bürokrácia a dualista Habsburg Monarchiában. (2006) ISBN:9639683310
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[202652] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 202652, Kapcsolat: 28099449
Mester Béla. Közelítések a magyar filozófia történetéhez: Magyarország és a modernitás. (2004) ISBN:9639210315, 1211981
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1211981]
 1. Mészáros András. „Párhuzamos történetek”: Saját magam mentegetése, avagy egy optimista fatalista vallomása. (2021) FÓRUM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE: A SZLOVÁKIAI MAGYAR TUDOMÁNYOS MŰHELYEK FOLYÓIRATA 1335-4361 23 1 97-115
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31880163] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31880163, Kapcsolat: 29859318
 2. Mészáros Ondrej. Súčasný stav historiografie maďarskej filozofie. (2020) FILOZOFIA - BRATISLAVA 0046-385X 75 1 1-12
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31198747] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31198747, Kapcsolat: 29021201
 3. Frenyó Zoltán. A filozófusok szenátusa és a nemzet filozófiája. (2020) MAGYAR SZEMLE 1216-6235 29 9-10 62-73
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31651454] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31651454, Kapcsolat: 29543338
 4. Mészáros András. A filozófia Felső-Magyarországon. (2020) FÓRUM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE: A SZLOVÁKIAI MAGYAR TUDOMÁNYOS MŰHELYEK FOLYÓIRATA 1335-4361 22 3 3-33
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31854301] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31854301, Kapcsolat: 29823479
 5. Perecz László. Diszciplínatörténet, alulnézetből: A magyar filozófia történetírásának elmúlt negyedszázada. (2019) 2000: IRODALMI ÉS TÁRSADALMI HAVI LAP 0864-800X 31 3 3-21
  Folyóiratcikk/Esszé (Folyóiratcikk)/Tudományos[30820629] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30820629, Kapcsolat: 28461441
 6. Olay Csaba et al. A magyar filozófia történetei [Bevezető]. (2019) MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE 0025-0090 1588-1024 63 1 5-10
  Folyóiratcikk/Esszé (Folyóiratcikk)/Tudományos[30808202] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30808202, Kapcsolat: 28324442
 7. Gurka Dezső. Die Rezeption der Schelling'schen Naturphilosophie in der Ästhetik. (2018) Megjelent: Anthropologische Ästhetik in Mitteleuropa 1750–1850 = Anthropological Aesthetics in Central Europe 1750–1850 pp. 181-194
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30308986] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30308986, Kapcsolat: 27709391
 8. Vonyó József. Személyiség és történelem: a történelmi személyiség : a történeti életrajz módszertani kérdései. (2017) ISBN:9789634670063
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[3236928] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3236928, Kapcsolat: 28099496
 9. Veres Ildikó. Hiány és létteljesség. (2017) ISBN:9789634142300
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3223897] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3223897, Kapcsolat: 28099499
 10. Farkas Szilárd. Nihilizmustól a krizeológiáig: válságértelmezések a XX. századi magyar filozófiában. (2016) ISBN:9789634141464
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3227205] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3227205, Kapcsolat: 26262472
 11. Farkas Szilárd. Søren Aabye Kierkegaard magyar nyelvű recepciója az 1930-as években. (2015) ISBN:9786155022180
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2916855] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2916855, Kapcsolat: 26277038
 12. Zóka Péter. A francia állambölcselet hatásainak megnyilvánulásai Alexander Bernát történetfilozófiájában. (2015) PRO PHILOSOPHIA ÉVKÖNYV 2060-100X 2012/13 1 45-54
  Folyóiratcikk[24722226] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24722226, Kapcsolat: 24724817
 13. Farkas Szilárd. Søren Kierkegaard magyar recepciója az 1930-as évek végéig. (2014)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[25511801] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25511801, Kapcsolat: 26259502
 14. Tonk Márton. Minority and Community: Studies on the History, Theory and Educational Policy of the Hungarian Minority of Transylvania. (2014) ISBN:9786068377261
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3093762] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3093762, Kapcsolat: 24350206
 15. Mészáros András. Közelítések a közép-európai filozófia történetéhez: Metodológiai megjegyzések. (2014) KALLIGRAM: MŰVÉSZET ÉS GONDOLAT 1335-1826 23 5 125-131
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25425599] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25425599, Kapcsolat: 25425599
 16. Tonk Márton. Kolozsvári forráskutatások a kisebbségi magyar nyelvű filozófiai irodalom területén. (2014) Megjelent: Világnézettől közösségig. Válogatott filozófiatörténeti és kisebbségelméleti tanulmányok pp. 43-48
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24353899] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24353899, Kapcsolat: 24353899
 17. Mészáros András. Bevezető. (2014) Megjelent: Széttartó párhuzamok. Esettanulmányok a magyar filozófia történetéből pp. 9-34
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24350308] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24350308, Kapcsolat: 24350308
 18. Zóka Péter. A "nemzeti filozófiai" tradíció Alexander Bernát életművében: A modern nacionalizmuselméletek és az újkori nyugat-európai bölcselet tükrében. (2014)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[24349851] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24349851, Kapcsolat: 24349880
 19. Zóka Péter. Alexander Bernát és a „nemzeti filozófia”: Az újkori nyugat-európai bölcselet és a modern nacionalizmuselméletek tükrében. (2014)
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[25010143] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25010143, Kapcsolat: 25010143
 20. Zóka Péter. A francia állambölcselet hatásainak megnyilvánulásai Alexander Bernát történetfilozófiájában.. (2014) LÉTÜNK (ÚJVIDÉK) 0350-4158 44 2 119-130
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2740776] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2740776, Kapcsolat: 29543376
 21. Szalai Zsolt. Miért szükséges a magyar filozófiatörténet?. (2013) SZÉPIRODALMI FIGYELŐ 1585-3829 12 3 35-40
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2979140] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2979140, Kapcsolat: 24354284
 22. Gazda István. Magyar tudománytörténet: A reáltudományok területén magyar kutatók által 1945 előtt elért kiemelkedő eredményekből. Történeti összefoglalók, bibliográfiák. (2013)
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[2590938] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2590938, Kapcsolat: 27723212
 23. Mészáros András. Dejiny maďarskej filozofie. (2013) ISBN:9788022413022
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2945906] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2945906, Kapcsolat: 23479670
 24. Laczkó Sándor. Böhm Károly és a magyar Filozófiai Szemle. (2013) Megjelent: A dolog és a szó. Tanulmányok a magyar filozófiai hagyományról pp. 108-123
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24353871] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24353871, Kapcsolat: 24353871
 25. Balázs Péter. Biblia, história és bölcselet a felvilágosodás korában. (2013) ISBN:9789632367255
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2422161] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2422161, Kapcsolat: 24832466
 26. Laczkó Sándor. A magyar filozófiai szaknyelv kialakulása: Apáczaitól a 19-20. század fordulójáig. (2013) Megjelent: A dolog és a szó. Tanulmányok a magyar filozófiai hagyományról pp. 24-97
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24353862] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24353862, Kapcsolat: 24353862
 27. Laczkó Sándor. A filozófiai élet jelene Magyarországon. (2013) Megjelent: A dolog és a szó pp. 258-285
  Könyvrészlet[23813434] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23813434, Kapcsolat: 23813434
 28. Máté Zsuzsanna. A bölcselet átlényegülése esztétikummá: - középpontban Madách Imre Az ember tragédiája című művével. (2013) ISBN:9789639386983
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2408310] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2408310, Kapcsolat: 23502050
 29. Zóka Péter. Nationalism and „Hungarian National Philosophy” in the work of Bernát Alexander.. (2012) Megjelent: 10. Országos interdiszciplináris Grastyán konferencia előadásai pp. 413-420
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2740803] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2740803, Kapcsolat: 25818851
 30. Mészáros András. A magyarországi filozófia története komparatisztikai alapon. (2012) ERDÉLYI MÚZEUM 1453-0961 74 1 149-156
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23491896] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23491896, Kapcsolat: 23491896
 31. Laczkó Sándor. A filozófiai élet jelene Magyarországon (Intézmények, műhelyek, közösségi fórumok). (2012) ERDÉLYI MÚZEUM 1453-0961 74 1 157-169
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2274487] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2274487, Kapcsolat: 23491940
 32. Zóka Péter–Nagy Szilvia. Nationaler Geist und Völkerseele in der Philosophie von Bernát Alexander. (2011) JOURNAL OF EURASIAN STUDIES (HAGUE) 1877-4199 3 1 p. 78.
  Folyóiratcikk[24297610] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24297610, Kapcsolat: 24297610
 33. Vincze Tamás. Karrierutak és iskolateremtés a XX. század első felének magyar neveléstudományában: Mitrovics Gyula pályájának és szakmai műhelyének kvalifikációtörténeti nézőpontú bemutatása. (2011)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1860925] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1860925, Kapcsolat: 21909949
 34. Havas László. Elöljáróban: a magyar filozófia 200 évvel ezelőtt (Adalékok Kant magyarországi recepciójához: Rozgonyi József Kant-kritikája): Adalékok Kant magyarországi recepciójához: Rozgonyi József Kant-kritikája. (2011) NAGYERDEI ALMANACH: BÖLCSELETI ÉVKÖNYV 2062-3305 2 2 33-42
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2391912] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2391912, Kapcsolat: 27141629
 35. Mészáros András. Az úgynevezett nemzeti filozófia a magyar és a szlovák filozófiatörténet-írásban. (2011) Megjelent: Kultúra, nemzet, identitás: A VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson (Debrecen, 2006. augusztus 23-26.) elhangzott előadások p. 58
  Könyvrészlet[21560169] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21560169, Kapcsolat: 21560174
 36. Szabadfalvi József. A magyar jogbölcseleti tradíció kutatása a rendszeváltozást követően. (2011) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 7 3 59-76
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1769403] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1769403, Kapcsolat: 26259615
 37. Balogh Piroska. Die Lehren einer Fußnote. Die Wirkung der Ästhetik- und Gesellschaftstheorie von Burke auf die Ästhetikkonzeption von A.G. Szerdahely und auf die Philokalie-Konzeption von J. L. Schedius: Die Wirkung der Ästhetik- und Gesellschaftstheorie von Burke auf die Ästhetikkonzeption von A. G. Szerdahely. (2010) ESTETIKA: THE CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF AESTHETICS 0014-1291 47 2 193-214
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2060856] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2060856, Kapcsolat: 21910058
 38. Laczkó Sándor. Súčasná situácia vo filozofii v Maďarsku: Institúcie, školy, myšlienkové postoje. (2009) FILOZOFIA - BRATISLAVA 0046-385X 64 2 p. 100.
  Folyóiratcikk[21364463] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21364463, Kapcsolat: 21364463
 39. Balogh Piroska. Egy lábjegyzet tanulságai. Burke esztétika- és társadalomelméletének hatása Szerdahely György Alajos aesthetica- és Schedius Lajos philokália-koncepciójára. (2009) LAOKOÓN: MŰVÉSZETFILOZÓFIAI FOLYÓIRAT 6 p. 1
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2069185] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2069185, Kapcsolat: 21364408
 40. Szoboszlai-Kiss Katalin. Schmitt Jenő Henrik filozófiájának hatása Nagy Sándor életművére. (2008) Megjelent: Társadalmak, nyelvek, civilizációk pp. 218-224
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[1962688] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1962688, Kapcsolat: 25324356
 41. Simon József. Die Religionsphilosophie Christian Franckens, 1522–1610?: Atheismus und radikale Reformation im Frühneuzeitlichen Ostmitteleuropa. (2008)
  Könyv[21364453] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21364453, Kapcsolat: 21364453
 42. Pléh Csaba. Pszichoanalízis, pszichológia és a modern magyra irodalom.. (2007) Megjelent: A magyar irodalom történetei : 1800-tól 1919-ig pp. 771-790
  Könyvrészlet[20239515] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20239515, Kapcsolat: 20596089
 43. Zóka Péter. Nemzeti szellem és néplélek Alexander Bernát filozófiájában. (2007) PRO PHILOSOPHIA FÜZETEK 1219-1639 52 - p. 72.
  Folyóiratcikk[21364448] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21364448, Kapcsolat: 21364448
 44. Tonk Márton. Kolozsvári forráskutatások a magyar nyelvű filozófia területén. (2006) DEBRECENI SZEMLE 1218-022X 14 1 p. 122
  Folyóiratcikk[21364447] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21364447, Kapcsolat: 21364447
 45. Hajós József. Approaches to the History of Hungarian Philosophy. (2006) PHILOBIBLON (ROMANIA) 1224-7448 2247-8442 10-11 546-550
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21364402] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21364402, Kapcsolat: 21364402
 46. Palló Gábor. Scientific Creativity in Hungarian Context. (2005) HUNGARIAN STUDIES: A JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUNGARIAN STUDIES AND BALASSI INSTITUTE 0236-6568 1588-2772 19 2 p. 230.
  Folyóiratcikk[21889976] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21889976, Kapcsolat: 21889976
 47. Somos Róbert. Recepció és kreativitás: Nyitott magyar kultúra.. (2005) MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE 0025-0090 1588-1024 49 1-2 293-302
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1738516] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1738516, Kapcsolat: 20594848
 48. Pléh Csaba. Recepció és kreativitás. (2005) MAGYAR TUDOMÁNY 0025-0325 1588-1245 166 5 634-636
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1015634] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1015634, Kapcsolat: 21364437
 49. Frideczky Frigyes. Recepció és kreativitás. (2005) MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE 0025-0090 1588-1024 49 4 719-758
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21719070] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21719070, Kapcsolat: 21364444
 50. Bodrogi Ferenc Máté. Pánharmónia − a Poétai harmonistika és az „egyezményesek”. (2005) Megjelent: Normakövetés és normaszegés 19. századi elméletekben és műfajokban pp. 7-26
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1975107] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1975107, Kapcsolat: 21364436
 51. Tibor Pichler. O madarskom filozofickom mysleni. (2005) FILOZOFIA - BRATISLAVA 0046-385X 60 8 624-625
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[23639624] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23639624, Kapcsolat: 21364430
 52. Hajós József. Közelítések a magyar filozófia történetéhez. (2005) KORUNK (KOLOZSVÁR) 1222-8338 9008-9456 16 6 120-121
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[23639524] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23639524, Kapcsolat: 20594842
 53. (Munkatársunktól). Recepció és kreativitás: A magyar alkotókészség titka a befogadásban rejlik. (2004) MAGYAR NEMZET 0133-185X október 13 ---
  Folyóiratcikk/Publicisztika (Folyóiratcikk)/Ismeretterjesztő[25425613] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25425613, Kapcsolat: 25425613
 54. Bugyinszki György. Mit ér a magyar, ha zseni? Palló Gábor tudománytörténész. (2004) MAGYAR NARANCS 1586-0647 0865-3437 - 45
  Folyóiratcikk/Közérdekű[22668515] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22668515, Kapcsolat: 22668515
 55. Dinnyei Béla. Közelítések a magyar filozófia történetéhez. (2004) MAGYAR TUDOMÁNY 0025-0325 1588-1245 111 12 1448-1450
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[21364424] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21364424, Kapcsolat: 21364424
 56. Pléh Csaba. Ex libris. (2004) ÉLET ÉS IRODALOM 0424-8848 48 szeptember 11. p. 23.
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Közérdekű[21364418] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21364418, Kapcsolat: 21364418
 57. Tanács János. A ’párhuzamosok problémájának’ és a kanti eszmék magyarországi recepciójának sajátosságai a 18. század végén. (2004) Megjelent: A honi Kopernikusz recepciótól a magyar Nobel-díjakig pp. 93-133
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2655357] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2655357, Kapcsolat: 21364414
Mester Béla. Mill magyarországi recepciója és a 19. század magyar politikai gondolkodása. (2004) Megjelent: Közelítések a magyar filozófia történetéhez pp. 351-391, 186897
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[186897]
 1. Mórocz Gábor. Túl a diszharmónián: Az esztétikai létmód problémája Péterfy, Asbóth, Justh és Gozsdu esszéisztikus írásaiban. (2016) ISBN:9789634141921
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3211529] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3211529, Kapcsolat: 26450432
 2. Kovács Ábrahám. Nemzetközi kálvinizmus: Magyar és skót teológiai kapcsolatok a 19. században. (2016) ISBN:9789634142386
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3157061] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3157061, Kapcsolat: 28104580
 3. Cieger András. National Identity and Constitutional Patriotism in the Context of Modern Hungarian History: An Overview. (2016) HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE 2063-8647 2063-9961 5 1 123-150
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3077668] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3077668, Kapcsolat: 27752769
 4. Mórocz Gábor. Túl a diszharmónián: Összefüggések Kemény Zsigmond és Asbóth János "érzékenységfelfogása" között. (2015) Megjelent: Túl posztokon és izmusokon pp. 21-51
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3211525] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3211525, Kapcsolat: 28099965
 5. Szalai Zsolt. Miért szükséges a magyar filozófiatörténet?. (2013) SZÉPIRODALMI FIGYELŐ 1585-3829 12 3 35-40
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2979140] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2979140, Kapcsolat: 24354281
2021-10-27 02:36