Bengi L. Önreflexív prózatechnika és polivalens jelentésstruktúra Kosztolányi Házi dolgozat című novellájában. (1994) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 4 21 78-80, 1329655
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1329655]
 1. Szerdahelyi I. Akadémikus vizeldecsészék diskurzusa. (2001) EZREDVÉG 0238-2865 11 6-7 85-87
  Folyóiratcikk[20958110] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20958110, Kapcsolat: 20958110
Bengi L. Két Babits-szonett: Régi magyar irodalom, Zrínyi Velencében. (1995) IRODALOMISMERET: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS MUZEOLÓGIAI FOLYÓIRAT 0865-6886 1588-077X 6 4 104-108, 1329662
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1329662]
 1. Kelevéz Ágnes. Esti kérdések: Irodalomtörténeti nyomozás Babits költészetében. (2021) ISBN:9786158103664
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[32407393] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32407393, Kapcsolat: 30718642
 2. Pataky Adrienn. Szonettek és (szonett)fordítások a Nyugatban az első világháború idején – Baudelaire magyarul: Baudelaire magyarul. (2017) Megjelent: Az első világháború irodalmi és történelmi aspektusai a kelet-európai régióban pp. 93-120
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[3380883] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3380883, Kapcsolat: 27800203
 3. Csillag I. "Égő szövétnek": Filológiai Zrínyi-kalászat. (2016)
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[26071307] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26071307, Kapcsolat: 26071307
 4. Csehy Zoltán. Szodoma és környéke: Homoszocialitás, barátságretorika és queer irányulások a magyar költészetben. (2014) ISBN:9788081017544
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[31259097] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31259097, Kapcsolat: 28938363
 5. Kelevéz Ágnes. Babits magyar szonettjei. (2012) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 93 2 222-234
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2059397] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2059397, Kapcsolat: 22528286
 6. Bori I. Sosednji mestni – Lendava in Cakovec. (2001) IRODALOMISMERET: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS MUZEOLÓGIAI FOLYÓIRAT 0865-6886 1588-077X 12 3-4 9-12
  Folyóiratcikk[20958111] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20958111, Kapcsolat: 20958111
 7. Bori I. Két szomszédvár – Lendva és Csáktornya. (2001) IRODALOMISMERET: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS MUZEOLÓGIAI FOLYÓIRAT 0865-6886 1588-077X 12 3-4 5-8
  Folyóiratcikk[20940549] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20940549, Kapcsolat: 20940549
 8. Bori Imre. Két szomszédvár – Lendva és Csáktornya. (2001) HÍD 0350-9079 65 10 1128-1132
  Utánközlés (Folyóiratcikk) | Tudományos[32240045] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32240045, Kapcsolat: 30424560
Bengi L. In memoriam Cornelii Esti: Az Esti Kornél Tizennyolcadik fejezetéről. (1996) LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-2368 22 2 232-245, 1329666
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1329666]
 1. Szabó E. Terek és határok Kosztolányi Dezső Cseregdi Bandi Párizsban, 1910-ben című novellájában. (2012) Megjelent: Utak és kalauzok: Változatok az Osztrák-Magyar Monarchia topográfiájára pp. 141-152
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[24709238] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24709238, Kapcsolat: 24709238
 2. Tátrai Szilárd. Az elbeszélés határai: Kosztolányi Dezső: Esti Kornél (különös tekintettel a Kilencedik fejezetre). (1997) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 121. 3 325-338
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1853596] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1853596, Kapcsolat: 22465427
Bengi L. A szövegszegmentumok iterációja mint az epikai világ megalkotása: Bodor Ádám: Sinistra körzet. (1997) SZÉP LITERATÚRAI AJÁNDÉK 1218-8050 3 1-2 113-129, 1329672
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1329672]
 1. Orzóy Ágnes. Reading Ádám Bodor’s Sinistra körzet [‘The Sinistra Zone’] in English. (2018) HUNGARIAN CULTURAL STUDIES: E-JOURNAL OF THE AMERICAN HUNGARIAN EDUCATORS ASSOCIATION 2471-965X 11 104-119
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27630156] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27630156, Kapcsolat: 27800229
 2. Bányai Éva. Terek és határok: Térképzetek Bodor Ádám prózájában. (2012) ISBN:9786061702725
  Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[2742112] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2742112, Kapcsolat: 24611571
 3. Bányai Éva. Térképzetek, névtérképek, határidentitások. (2011) ISBN:9789731960319
  Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[2742098] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2742098, Kapcsolat: 24709223
 4. Bányai É. Ott vannak, csak nem látszanak: Elhallgatásalakzatok Bodor Ádám prózájában. (2011) HÍD 0350-9079 75 2 52-77
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23410195] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23410195, Kapcsolat: 23410195
 5. Bányai É. Transztextuális narratívák, Transylvaniar-mítoszok. (2009) HÍD 0350-9079 73 6 42-70
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23410199] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23410199, Kapcsolat: 23410199
 6. Bányai Éva. Térképzetek, névtérképek, határidentitások: A Bodor-próza tér- és névpoétikája, valamint hatása néhány kortárs magyar elbeszélő műben. (2009)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[23410202] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 23410202, Kapcsolat: 23410202
 7. Faragó K. Prostori narocitog intenziteta: Umetnicke prostorne forme: povlacenje i brisanje granica. (2007) GODISNJAK FILOZOFSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU 0374-0730 2334-7236 32 491-518
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[24611589] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24611589, Kapcsolat: 24611589
 8. Radvánszky Anikó. Az ember természete és a természet embere, 1992: Bodor Ádám: Sinistra körzet. (2007) Megjelent: A magyar irodalom történetei III. pp. 816-831
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1830092] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1830092, Kapcsolat: 20939992
 9. Szekeres N. Bodor Ádám. (2006) Megjelent: Íróportrék I. pp. 16-27
  Könyvrészlet[22316891] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22316891, Kapcsolat: 22316891
 10. Kiss Dávid. Szövegvilágok szerveződése: A Bodor-regények narratív és szövegszervező eljárásainak módosulásai. (2005) Megjelent: Tapasztalatcsere pp. 234-240
  Könyvrészlet[20857597] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20857597, Kapcsolat: 20939984
 11. Kovács BL. Etika és poétika között: Bodor Ádám: Sinistra körzet. (2005) Megjelent: Tapasztalatcsere pp. 146-162
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[242217] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 242217, Kapcsolat: 20939983
 12. Térirányok, távolságok : Térdinamizmus a regényben. (2001) ISBN:8632305204
  Könyv | Tudományos[30235095] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30235095, Kapcsolat: 24528101
 13. Kovács BL. Baljós alakzatok: Bodor Ádám: Sinistra körzet. (2001) Megjelent: Vándor szövevény pp. 130-148
  Könyvrészlet[20939982] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20939982, Kapcsolat: 20939982
 14. Lőrincz Cs. Folytonosság vagy ismétlés: Bodor Ádám: Az érsek látogatása. (2000) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 51 7 97-106
  Folyóiratcikk[20939979] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20939979, Kapcsolat: 20939979
 15. Lőrincz Cs. Folytonosság vagy ismétlés: Bodor Ádám: Az érsek látogatása. (2000) Lk.k.t. 1 1 56-61
  Folyóiratcikk[20939980] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20939980, Kapcsolat: 20939980
 16. Orbán Kinga. "A dolog a medvéktől is függ...". (2000) HELIKON (KOLOZSVÁR) 1220-6288 11 4 11-12
  Esszé (Folyóiratcikk) | Ismeretterjesztő[32532772] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32532772, Kapcsolat: 30908324
 17. Pozsvai Györgyi. Bodor Ádám. (1998) ISBN:807149223X
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[20857583] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20857583, Kapcsolat: 20939978
 18. Faragó K. A jelentés térvilága. (1997) HUNGAROLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK (ÚJVIDÉK) 0350-2430 2406-3266 29 3 38-43
  Folyóiratcikk[20939977] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20939977, Kapcsolat: 20939977
Bengi L. A történelem modalitása - a modalitás történetisége: Kulcsár Szabó Ernő: Beszédmód és horizont. (1997) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 7 11 99-108, 1329678
Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[1329678]
 1. Mekis DJ. Szerialitás és intertextualitás: Észrevételek Cselényi László költészetéről. (1998) IRODALMI SZEMLE: A SZLOVÁKIAI ÍRÓK SZÖVETSÉGÉNEK IRODALMI FOLYÓIRATA 1336-5088 41 3-4 85-91
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25249816] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25249816, Kapcsolat: 25249816
Bengi L. Kukorelly Endre: Kedvenxc. (1997) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 48 4 89-92, 1329671
Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[1329671]
 1. Földes Gy. Kukorelly Endre. (2006) Megjelent: Íróportrék I. pp. 106-116
  Könyvrészlet[22316893] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22316893, Kapcsolat: 22316893
 2. Szilágyi Zsófia. A féllábú ólomkatona: Irodalmi mű-hibák. (2005) ISBN:9788071497462; 8071497460
  Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[2480149] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2480149, Kapcsolat: 20939976
 3. Szilágyi Zs. A törmelékek közti babrálás szabadsága: Garaczi László: Nevetnek az angyalok. (2003) JELENKOR: IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT 0447-6425 46 10 1037-1041
  Folyóiratcikk[20939975] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20939975, Kapcsolat: 20939975
 4. Szilágyi M. Mintha mesélne valaki: Kukorelly Endre: Kedvenxc. (1997) ÚJ DUNATÁJ: TUDOMÁNYOS ÉS MŰVÉSZETI SZEMLE 1416-1346 2 2 72-75
  Folyóiratcikk[20939974] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20939974, Kapcsolat: 20939974
Bengi L. In memoriam Cornelii Esti: Az Esti Kornél Tizennyolcadik fejezetéről. (1998) Megjelent: Tanulmányok Kosztolányi Dezsőről pp. 198-215, 1329669
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1329669]
 1. Bazsányi S. Ez tréfa?: Kosztolányi Dezső Esti Kornéljáról. (2015)
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[26263697] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26263697, Kapcsolat: 26263697
 2. Bazsányi S. „Lassan leszálltam”: Kosztolányi Dezső Esti Kornéljának Tizennyolcadik fejezete (melyben végül az elmúlás kerül terítékre). (2014) PANNONHALMI SZEMLE 1216-9188 22 3 81-93
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26263701] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26263701, Kapcsolat: 26263701
 3. Balogh Gergő. Az újraolvasó Esti Kornél. (2014) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 65 6 87-100
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2844098] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2844098, Kapcsolat: 23876101
 4. Jakus Ágnes. Metaforák Kosztolányi Dezső Esti Kornél című művében. (2013) ACTA ACADEMIAE PAEDAGOGICAE AGRIENSIS NOVA SERIES: SECTIO LINGUISTICA HUNGARICA (2002-) / AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI. TANULMÁNYOK A MAGYAR NYELVRŐL 1785-6906 40 198-228
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30389614] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30389614, Kapcsolat: 27800341
 5. Hózsa Éva. A novella Vajdaságban. (2009) ISBN:9788685245169
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2594304] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2594304, Kapcsolat: 23410215
 6. Szegedy-Maszák Mihály. A regényszerűség meghaladása: 1933 Kosztolányi Dezső Esti Kornél. (2007) Megjelent: A magyar irodalom történetei III. pp. 230-244
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[23542627] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23542627, Kapcsolat: 20940508
 7. Tátrai Szilárd. A narratív diskurzusokról- pragmatikai nézőpontból. (2006) Megjelent: Szöveg és típus pp. 211-232
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1881518] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1881518, Kapcsolat: 23410216
 8. Balogh T. Álmodozók irkafirkája. (2006)
  Könyv[20940511] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20940511, Kapcsolat: 20940511
 9. Balogh Tamás. A kötetté formálás igénye: Az Esti Kornél keletkezéstörténetéhez. (2006) TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 0133-1167 1786-2140 60 12 81-90
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3163957] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3163957, Kapcsolat: 20940513
 10. Szilágyi Zsófia. A féllábú ólomkatona: Irodalmi mű-hibák. (2005) ISBN:9788071497462; 8071497460
  Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[2480149] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2480149, Kapcsolat: 20940514
 11. Balogh Tamás. „Új regényen dolgozik Kosztolányi Dezső”: Az el nem készült „Mostoha” keletkezéstörténete. (2004) HOLMI 0865-2864 16 11 1401-1415
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31194658] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31194658, Kapcsolat: 20940512
 12. Szilágyi Zsófia. Esti, Kornél (*1925, +?). (2004) Megjelent: "Egy csonk maradhat" pp. 276-296
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2480291] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2480291, Kapcsolat: 20940518
 13. Szilágyi Zsófia. A „feltámadó” Esti Kornél: (Esti Kornél, Rév Zoli, Lemúr Miki). (2004) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 55 1 62-81
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2484458] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2484458, Kapcsolat: 20940516
 14. Tátrai Szilárd. Egy nem mindennapi elbeszélés: Kosztolányi Dezső: Esti Kornél, Hatodik fejezet. (Problémavázlat a narratívák szövegtipológiai megközelítéséhez). (2003) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 127. 4 389-406
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1853603] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1853603, Kapcsolat: 20940519
 15. Szegedy-Maszák M. A megértés módozatai: fordítás és hatástörténet. (2003) ISBN:9630580306
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[242438] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 242438, Kapcsolat: 20940001
 16. Szegedy-Maszák Mihály. Az újraolvasás kényszere: Esti Kornél. (2002) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 53 88-101
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2103909] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2103909, Kapcsolat: 20939999
 17. Szegedy-Maszák M. Az újraolvasás kényszere: Esti Kornél. (2002) Megjelent: Útjaidon pp. 403-416
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[20940000] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20940000, Kapcsolat: 20940000
 18. Molnár M. Az őrület metaforái Kosztolányi Dezső Esti Kornél című művének 8. fejezetében. (2001) LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-2368 27 2-3 294-308
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[20939997] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20939997, Kapcsolat: 20939997
 19. Lengyel A. Játék és valóság között: Kosztolányi-tanulmányok. (2000)
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[20939996] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20939996, Kapcsolat: 20939996
 20. Lengyel A. Genézis és kompozíció viszonya az Esti Kornél-ban: Kosztolányi kísérlete az énintegritás bomlásának kompenzálására. (2000) FORRÁS: IRODALOM-MŰVÉSZET-TUDOMÁNY 0133-056X 1418-1568 32 6 49-62
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[20939995] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20939995, Kapcsolat: 20939995
 21. Eisemann György et al. Irodalom tankönyv 16-17 éveseknek. (1999) ISBN:963919137X
  Oktatási anyag (Könyv) | Oktatási[1759462] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1759462, Kapcsolat: 20939994
 22. Péczely D. E.S.T.I. – K.érdés: Az Esti Kornél-szövegek kiadásának problémái. (1998) Megjelent: Tanulmányok Kosztolányi Dezsőről pp. 178-187
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[20939993] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20939993, Kapcsolat: 20939993
Bengi L. Krónikás és filológus: Térey János: Termann hagyományai. (1998) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 49 7 97-106, 1329716
Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[1329716]
 1. Vásári Melinda. Végtelen tükörjáték: Térey János: Termann hagyatéka. (2013) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 64 5 111-117
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Nem besorolt jellegű[2807362] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2807362, Kapcsolat: 23256453
 2. Harmath Artemisz. Kacér romok: A kortárs magyar líráról. (2012) ISBN:9788081016127
  Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[23536987] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23536987, Kapcsolat: 28938325
 3. Lapis József et al. „Titokteljes erőmező”: Térey János költői nyelvének néhány sajátossága és a recepció főbb irányai. (2009) Megjelent: Erővonalak : közelítések Térey Jánoshoz pp. 9-34
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2483259] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2483259, Kapcsolat: 20940479
 4. Harmath A. Mnémoszüné és a tér: Szövegszervező térkoncepciók Térey János költészetében. (2009) Megjelent: Erővonalak : közelítések Térey Jánoshoz pp. 327-354
  Könyvrészlet[20940482] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20940482, Kapcsolat: 20940482
 5. Harmath A. Mnémoszüné és a Tér: Szövegszervező térkoncepciók Térey János költészetében, különös tekintettel az A.B.F.R.A. című versciklusra. (2008) VÖRÖS POSTAKOCSI: MŰVÉSZETI, TUDOMÁNYOS, KÖZÉLETI FOLYÓIRAT 1789-4697 2 4 23-40
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[24709235] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24709235, Kapcsolat: 24709235
 6. Péczely D. Kérem, én esztéta vagyok: Térey János költészete 1991-2004 között. (2007) EX SYMPOSION: IRODALOM MŰVÉSZET FILOZÓFIA REFLEXIÓ 1215-7546 63 68-72
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[24709230] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24709230, Kapcsolat: 24709230
 7. Sütő CsA. Térey János. (2006) Megjelent: Íróportrék I. pp. 213-222
  Könyvrészlet[22316895] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22316895, Kapcsolat: 22316895
Bengi L. Modalitás és önértelmezés viszonya a Tengerszem egy ciklusában: Kosztolányi Dezső: Egy asszony beszél. (1998) Megjelent: Tanulmányok Kosztolányi Dezsőről pp. 240-258, 1329706
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1329706]
 1. Teperics József. Félrefordulás és félrefordítás – Kosztolányi Dezső: Péter. (2013) Megjelent: Győzteseink szárnypróbálásai pp. 63-80
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2796537] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2796537, Kapcsolat: 26981638
 2. Érfalvy Lívia. Kosztolányi írásművészete: Poétikai monográfia. (2012) ISBN:9789636933883
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1977572] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1977572, Kapcsolat: 22203770
 3. Szegedy-Maszák Mihály. Kosztolányi Dezső. (2010) ISBN:9788081012945
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[1439149] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1439149, Kapcsolat: 20980241
 4. Érfalvy Lívia. Nyelviség és textualitás: Az én-konstrukció útja Kosztolányi Dezső írásművészetében. (2009)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[25965405] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25965405, Kapcsolat: 23005020
 5. Győrfi L. A szubjektum önkeresése: Hős, elbeszélő és diszkurzív alany viszonya Kosztolányi Dezső Miklóska című novellájában. (2003) Megjelent: Tudományos diákköri dolgozatok pp. 97-122
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[26981648] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26981648, Kapcsolat: 26981648
 6. Szegedy-Maszák M. A megértés módozatai: fordítás és hatástörténet. (2003) ISBN:9630580306
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[242438] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 242438, Kapcsolat: 20940507
 7. Dánél Mónika. A Krúdy-szöveghagyomány emlékezete Kosztolányi Dezső Az utolsó fölolvasás című novellájában. (2002) Megjelent: Határon pp. 165-179
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2126144] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2126144, Kapcsolat: 28938333
 8. Dánél M. A Krúdy-szöveghagyomány emlékezete Kosztolányi Dezső Az utolsó fölolvasás című novellájában. (2000) Lk.k.t. 1 1 51-55
  Folyóiratcikk[20939981] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20939981, Kapcsolat: 20939981
Bengi L. Nyelv, struktúra, megértés: Humboldt nyelvkoncepciója nyomán. (1998) SZÉP LITERATÚRAI AJÁNDÉK 1218-8050 4 2-3 4-20, 1329708
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1329708]
 1. Varga T. Páros kaland / kettős kalandozás: Albert Ádám: Never Take a Trip Alone. (2012) BALKON: KORTÁRS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT 1216-8890 20 4 13-22
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[24709237] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24709237, Kapcsolat: 24709237
 2. Pozsvai Györgyi. Az újra meg újra felfedezett Petelei. (2002) TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 0133-1167 1786-2140 56 8 99-118
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[22563947] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22563947, Kapcsolat: 20940503
 3. Eisemann György. A folytatódó romantika. (1999) ISBN:9639101451
  Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[1759155] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1759155, Kapcsolat: 20940502
Bengi L. Önreflexív prózatechnika és polivalens jelentésstruktúra Kosztolányi Házi dolgozat című novellájában. (1998) Megjelent: Tanulmányok Kosztolányi Dezsőről pp. 224-227, 1329661
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1329661]
 1. Teperics József. Félrefordulás és félrefordítás – Kosztolányi Dezső: Péter. (2013) Megjelent: Győzteseink szárnypróbálásai pp. 63-80
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2796537] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2796537, Kapcsolat: 26981632
 2. Horváth Futó. A tankönyv mint szocializációs faktor. (2009) LÉTÜNK (ÚJVIDÉK) 0350-4158 2009 2 50-60
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23266296] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23266296, Kapcsolat: 23410220
 3. Győrfi L. A szubjektum önkeresése: Hős, elbeszélő és diszkurzív alany viszonya Kosztolányi Dezső Miklóska című novellájában. (2003) Megjelent: Tudományos diákköri dolgozatok pp. 97-122
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[26981646] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26981646, Kapcsolat: 26981646
 4. Cserhalmi Zs. Amit az irodalomtanításról tudni kellene.... (2001)
  Könyv[20940520] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20940520, Kapcsolat: 20940520
Bengi L. Történelem és/vagy történetiség?: Márton László: Jacob Wunschwitz igaz története. (1998) TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 0133-1167 1786-2140 52 2 65-71, 1329703
Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[1329703]
 1. Toldi Éva. A múltreprezentáció lehetőségei: Történelemelbeszélés a mai magyar irodalomban. (2008) ISBN:9788632307124
  Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[2754444] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2754444, Kapcsolat: 23751986
 2. Bokányi P. Ahogy sohasem volt: A történelmi regény változatai az ezredforduló magyar irodalmában. (2007)
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[23410227] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23410227, Kapcsolat: 23410229
 3. Rácz I Péter. Bizonyos értelemben: Kritikák. (2006) ISBN:8089032826
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[23722746] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23722746, Kapcsolat: 24528107
 4. Bombitz Attila. Akit ismerünk, akit sohasem láttunk. Magyar prózaszeminárium. (2005) ISBN:807149772X
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2424396] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2424396, Kapcsolat: 30908332
 5. Bokányi P. "...Ahogyan sohasem volt": A történelmi regény változatai napjaink irodalmában. (2005)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[23005019] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23005019, Kapcsolat: 23005019
 6. Török Ervin. Történelem az irodalomban – irodalom a történelemben? Háy János: Dzsigerdilen, Márton László: Jacob Wunschwitz igaz története. (2001) LEGKISEBB KÖZÖS TÖBBSZÖRÖS: A KOLOZSVÁRI LÁTHATATLAN KOLLÉGIUM ELMÉLETI FOLYÓIRATA 1582-0092 2001 5 48-54
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2736173] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2736173, Kapcsolat: 30158076
 7. Rácz I Péter. A történeti narratíva poétikai szerepe a mai magyar irodalomban. Márton László, Láng Zsolt, Háy János és Darvasi László regényei. (2000) PRAE: IRODALMI FOLYÓIRAT 1585-5112 2 1-2 117-156
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[24122434] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24122434, Kapcsolat: 20940546
Bengi L. Arany János Naturam furca expellas... című versének szemiotikai közelítésű elemzése. (1999) Megjelent: Felfedezőúton a jelek világában : az ELTE Bölcsészettudományi Kar hallgatóinak szemiotikai tanulmányai pp. 95-101, 1329730
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1329730]
 1. Eisemann György. A zenei hang mint metafora Arany János költészetében. (2017) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 98 4 483-490
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3346334] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3346334, Kapcsolat: 27190680
 2. Pataky Adrienn. A tökharang: Az önreflexív szonett szerepe Arany Jánosnál és kortársainál. (2017) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 98 4 467-482
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3276244] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3276244, Kapcsolat: 27190678
 3. Tarjányi Eszter. Ars poeticaszerű szonettek, szonettszerű ars poeticák. (2013) Megjelent: Pázmány nyomában pp. 409-424
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2375210] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2375210, Kapcsolat: 24611603
 4. Tarjányi Eszter. Arany János és a parodisztikus hagyomány. (2013) ISBN:9789639104822
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2351539] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2351539, Kapcsolat: 24611608
 5. Eisemann György. A későromantikus magyar líra. (2010) ISBN:9786155047015
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[1759467] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1759467, Kapcsolat: 21113674
 6. Eisemann György. Egy kézirat közegváltása: a konverzivitás mint olvasástapasztalat: Az Őszikék lírája. (2006) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 57 8 66-80
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1763748] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1763748, Kapcsolat: 21492806
 7. Balázs G. Bevezető a jelek világába. (1999) Megjelent: Felfedezőúton a jelek világában pp. 5-9
  Előszó, utószó (Könyvrészlet) | Tudományos[23150957] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23150957, Kapcsolat: 23150957
Bengi L. A szomorúság (regényének) áradása: Darvasi László: A könnymutatványosok legendája. (1999) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 50 11 86-100, 1329732
Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[1329732]
 1. Falusi Márton. Magyar irodalmi művek: 1956-2016. (2021) ISBN:9786156192547
  Kézikönyv (Könyv) | Tudományos[31819935] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31819935, Kapcsolat: 30158081
 2. Görözdi Judit. Átstrukturált történelem. (2020) Megjelent: Valóság és módszer pp. 155-168
  Utánközlés (Könyvrészlet) | Tudományos[32830155] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32830155, Kapcsolat: 31305607
 3. Földes Györgyi. Test-Szöveg-test: Testreprezentációk és a Másik szépirodalmi alkotásokban. (2018) ISBN:9789634680666
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[30325260] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30325260, Kapcsolat: 28904575
 4. Görözdi Judit. Átstruktulált történelem. (2018) LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-2368 44 3 233-246
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30422047] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30422047, Kapcsolat: 29106169
 5. Görözdi Judit. Mágia historickej narácie: K "pseudohistorickým" románom súčasnej maďarskej literatúry na textoch Lászlóa Darvasiho Legenda o kaukliaroch so slzami a Lászlóa Mártona Bratstvo. (2016) WORLD LITERATURE STUDIES 1337-9275 1337-9690 8 2 50-63
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26058167] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26058167, Kapcsolat: 26655259
 6. Földes Györgyi. Múlt, test, metafora: Darvasi László történelmi regényei. (2014) KALLIGRAM: MŰVÉSZET ÉS GONDOLAT 1335-1826 23 11 78-82
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2776695] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2776695, Kapcsolat: 24611654
 7. Takáts József. A világ viszavarázsosítása: Darvasi László: Virágzabálók. (2010) JELENKOR: IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT 0447-6425 53 5 547-554
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2540314] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2540314, Kapcsolat: 21495756
 8. Gaborják Á. Egy húsmutatványos legendája. (2008) ÚJ FORRÁS 0133-5332 40 8 48-64
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[20940544] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20940544, Kapcsolat: 20940544
2022-08-19 12:58